Oases in the 'middle of nowhere' /'toerkoop BERTRAND Toerisme Antwerpen culturele hoofdstad Europa VACANCES DE DIKKE ZATERDAG 23 JANUARI 1993 57 N DEN DOBBELSTEEN Toerkoop Holland Groep REISBERICHTEN Transavia schort Kenya-vlucht op De luchtvaartmaatschappij Transavia stopt van februari tot en met juni met haar charter vluchten van Amsterdam naar Mombassa (Kenya). Of de dienst in juli weer wordt begint, hangt af van de belangstelling voor een vakantie in Kenya. Die is de laatste maanden flink te ruggelopen. Vakantiegangers die vanuit Nederland naar mid den Afrika willen, zullan nu gro tendeels via Londen moeten reizen. Vanuit de Engelse hoofdstad (Gatwick) wordt dan met een Caledonian-charter naar Kenya gevlogen. Uiteraard zal ook de KLM (lijndienst Schiphol - Nairobi) een deel van de passagiers voor haar reke ning nemen. Nieuwe brochure van VVV Noord-Holland De provinciale VW van Noord- Holland heeft een nieuwe brochure uitgegeven. In de 40 pagina's tellende folder wordt eèn overzicht gegeven van de mogelijkheden die Noord-Hol land de toerist biedt. Veel aan dacht voor de kust natuurlijk, maar ook voor waterrecreatie, Amsterdam, de bollenstreek rondom Anna Paulowna em musea. De gids is vanaf februari af te halen bij alle VW-kantoren in Noord-Holland en de grote VW kantoren in de rest van Ne derland. ZOMER '93 VOLOP KEUS! WIJ HELEPEN U KIEZEN Reisburo Van Limburg Heemstede Binnenweg 199, 023-280155 Hoofddorp Concourslasn 88, 02503-51011 Hillegom De decadente luxe van Argentijnse estancia's Fietstocht over Westfriese dijk Fietstoeristen stellen er een eer in de' 126 kilometer lange West- friese Zeedijk (Omringdijk) in een dag af te leggen. Hetgeen, zeker bij een stevige wind, een hele hijs kan zijn. De streek VW West-Friesland heeft daarom een zevendaagse georganiseerd voor fietsers die het wat rustiger aan willen doen. De gemiddelde af te leggen afstand per dag is 37 kilometer en uiteraard is er een zee van tijd om aan de dijk liggende oude stadjes als Hoorn, Enkhuizen en Schagen uitgebreid te bezichtigen. De dijk, in 1983 op de monu mentenlijst geplaatst, omsluit geheel West-Friesland en loopt van Alkmaar via Oterleek, Scharwoude, Hoom, Enkhui zen, Medemblik, Aartswoud, Kolhom, Schagerbrug en Schoorldam weer terug naar Alkmaar. De meest authentieke gedeelten liggen tussen Hoom en Enkhuizen (vooral bij zonsopgang een schitterende traject), Kolhom - Schagerbrug (met 'vergeten' buurtschappen als Poolland en Keinse) en Sint Maarten - Krabbendam (magni fiek uitzicht op de duinen bij Schoorl). Uitstapjes kunnen worden gemaakt naar vlak bij de dijk liggende dorpjes als Wijdenes, Een van de musea die praktisch aan de dijk liggen, is het Zuider zee museum in Enk huizen. foto pr Reserverings systeem voor jeugdherbergen Sinds enige maanden kunnen de gasten van 60 jeugdherber gen, verspreid over de hele we reld, gebruik maken van een re serveringssysteem (Internatio nal Booking Network, IBN). Dat maakt het mogelijk op eenvou dige, snelle en goedkope (2 dol lar) wijze een bed te boeken bij een van de andere op het sys teem aangesloten jeugdherber gen. Vooralsnog liggen zo goed als alle tot het netwerk behoren de accommodaties in grote ste den, maar het ligt in de bedoe ling de mogelijkheden uit te breiden. In Nederland behoort vooralsnog alleen de Vondel park-jeugdherberg in Amster dam tot het netwerk. Info: Nederlandse Jeugdher berg Centrale, telefoon 0 20 - 551 31 55. Reizen naar het WK-schaatsen Voor schaatsfans die de strijd om het wereldkampioenschap schaatsen voor mannen in Ha- mar (Noorwegen) op 13 en 14 februari willen volgen, hebben OAD Reizen en Troll Travel zo wel bus- als vliegreizen georga niseerd. De vijfdaagse bustrip kost 875 gulden: de tweedaagse vliegtocht 1250 gulden, inclusief hotelovernachtingen op basis van logies en ontbijt. Entree- kaarten zijn gegarandeerd. De arrangementen worden ver kocht via de ANVR reisbureaus. Falco Zandstra, een van de kanshebbers in de wereldtitelstrijd die in de hal op de achtergrond wordt gehouden. foto archief Gegarandeerde campingplaats De onder Vrij Uit resonerende Camping Reserverings Centrale Europa heeft het aanbod uitge breid tot een totaal van ruim 150 campings in negen Europe se landen. Onder die nieuwe kampeerterreinen het Camp Davy Crockett, dat deel uit maakt van EuroDisney bij Pa rijs. Via de Camping Centrale is het mogelijk een gegarandeerde kampeerplaats te reserveren bij een van de aangesloten cam pings. Vaak zijn de tarieven het zelfde als wanneer ter plaatse een plekje wordt vastgelegd, maar soms ook zijn ze lager. Bovendien vallen de reissom- men als ze via de Centrale zijn betaald onder bescherming van de Stichting Garantiefonds Reisgelden. De brochure Cam ping Centrale Europa, met daarin een uitgebreide beschrij ving van alle aangesloten cam pings, wordt verspreid via de ANWB-kantoren en de grote VW-bureaus. Prijs 2,50. Juniorreisssom De naam (juniorreissom) klinkt cryptisch: de voordelen kunnen flink oplopen. Tot 70 procent zelfs, meldt reisorganisatie Mobiplan die het begrip heeft geïntroduceerd. Onder juniorreisom wordt de vaste prijs verstaan die bij bepaalde gezinsvliegvakanties moet wor den betaald voor kinderen tussen de 2 en 12 jaar. Periode en tijds duur maken niet uit. Zo is de juniorreissom voor een vakantie in Griekenland, Turkije en de Canarische Eilanden 595 gulden en die voor Spanje en Portugal 450 gulden. Info: Het ANVR Reisbureau. Dikke Bertrand "-W Frankrijk, zal eind januari ook in Nederland te koop worden aange boden. De ruim 400 pagina's dikke pil verschijnt drie keer per jaar en bevat meer dan honderdduizend adressen en telefoonnummers van vakantieaccommodaties in Frankrijk. De in ons land verkrijg bare editie is voorzien van een Nederlandstalig supplement en is te koop bij tijdschriftenwinkels en kiosken. Ook kan ze worden be steld bij Crawfurd Publications, Jansbuitensingel 7-8, 6811 AA Arn hem, telefoon 0 85 - 45 95 56. Prijs: 24,95. DE BOER&WENDELBV Don Manuel Guïraldes laat zich verontschuldigen. Hij speelt met een paar vrienden een potje polo, twee estan- cia's verderop. Maar straks, als de barbecue begint, zal hij er zijn. Met de dertig paarden die hij voor alle zekerheid heeft meegenomen en ook met de acht gaucho's, z'n knechten die het peloton met fluitjes en touwen in toom zullen houden. „Alvast een glaasje champagne? Wit of rose?" Twisk (beschermd dorpsge zicht) en het op een terp gele gen Eenigenburg. Een mooi al ternatief voor het niet zo spec taculaire traject Schagerbrug - Sint Maarten is de Ruige Weg tussen 't Buurtje en Sint Maar- tensvlotbrug. Een paar musea langs of vlakbij de dijk: het Zui derzeemuseum (Enkhuizen), het Stoommachinemuseum (Medemblik), het Museum Slag aan de Somme (Schagen), de Broeker Veiling (Langedijk) en het Kaasipuseum (Alkmaar). Info: Streek VW West-Fries land In Hoorn, telefoon 0 22 90 -135 86. Na Athene, Florence, Amster dam, Berlijn, Parijs, Dublin, Ma drid en Glasgow wordt Antwer pen in 1993 de negende cultu rele hoofdstad van Europa. De feestelijkheden beginnen op 26 maart. Aardige bijkomstigheid: de uitverkiezing is onder meer aangegrepen om spoed te zet ten achter de renovatie van de nu al jaren in de steigers staan de Onze Lieve Vrouwe Kerk plus toren. Als alles volgens schema gaat. kan de kathedraal dit voorjaar weer in oude luister worden opgeleverd. Info: Vereniging voor Vreem delingenverkeer Antwerpen, telefoon (vanuit Nederland) 09 32 3 232 01 03. Z De Onze Lieve Vrouwe Kerk in Antwerpen. foto» pr Schönbrunn langer open Slot Schönbrunn, sprookjesachtig bij avond, foto oostenrijks toeris- tenburo. De schade die de brand enige tijd geleden aanrichtte, lijkt alweer te zijn overwonnen. Sterker nog: Slot Schönbrunn in Wenen is vanaf 1 januari langer open dan voorheen. Tot eind maart kan de voorma lige zomerresidentie van de Habsburgers van 08.30 tot 16.30 uur worden bezocht (alleen onder leiding van een gids) en van april tot oktober van 08.30 tot 17.00 uur. Info: Oostenrijks Verkeersbureau, Stadhouderskade 2, 1054 ES Amsterdam, telefoon 020 - 612 96 82 Toeristisch kamperen De Stichting Toeristisch Kamperen (STK) houdt op 2 mei in het Ab- bertbos in Flevoland een informatiedag. De STK is een organisatie die zich bezig houdt met het bevorderen van het 'eenvoudige kam peren'. Bij de stichting zijn 115 kleine kampeerterreinen (nooit meer dan 30 staanplaatsen) aangesloten. Het voorzieningsniveau is gering, maar ze zijn zonder uitzondering fraai gelegen. De terrei nen zijn eigendom of worden beheerd door onder meer Staatsbos beheer, het NIVON, de NTKC, de Stichting Goed Kamp en een aan tal particulieren van de Landgoed- en Kasteelcampings. Info: STK, telefoon 0 41 25 - 81 81 (in de loop van deze maand wordt het nummer veranderd in 0 41 25 - 37 13). Een trektocht door de Argen tijnse pampa. Van estancia naar estancia, van - als je 't letterlijk vertaalt - boerderij naar boerde rij. Maar dat kan je beter maar niet doen, dat letterlijk vertalen. Tenslotte is een estancia iets heel anders dan een boerderij. Een estancia zou je misschien nog het beste kunnen omschrij ven als een heel groot landgoed met een heel groen grasveld en een heel wit kasteel. Of heren huis. Of villa. Of hoe je zo'n Ar gentijns paleisje ook wilt noe- Vroeger mochten dergelijke domeinen slechts van afstand worden bekeken. Maar sinds de Argentijnse regering belasting technisch wat strenger is gewor den voor de bulkendrijke land eigenaren, zijn er al heel wat deuren opengezwaaid. Maria Brané, die op anderhalf uur rij den van Buenos Aires, samen met haar polopaarden fokkende echtgenoot, het adembene mend mooie Los Patricios bezit, is er heel eerlijk in: „Zonder jjasten redden we het niet Magische Cirkel Het systeem is afgekeken van Spanje waar de in voormalige kloosters, kastelen, jachthuizen en paleizen ondergebrachte paradores met het jaar meer toeristen trekken. „Dat moet hier ook kunnen", vonden ze in Argentinië, waarna - nu twee jaar geleden - Circulos Mdgicos werd opgericht, de Magische Cirkel. Perfect werkt het sys teem nog niet, want daarvoor zijn er teveel beperkingen. Ar gentinië is zo groot dat je niet altijd in een dag van de ene naar de andere estancia kan rij den en bovendien kost het hu ren van een auto in het Zuidamerikaanse land zo bela chelijk veel geld, dat tot nu tóe nog maar weinig klanten verder zijn gekomen dan de provincie Buenos Aires. Nou hoeft dat geen probleem te zijn. Ruimte plenty. Buenos Aires is bijna tien keer groter dan Nederland. Alleen, de land kaarten zijn zo slecht, dat zelfs Davy Crockett de weg was kwijt geraakt. Maar daar heeft de Ma gische Cirkel iets op gevonden. Als het moet haalt chef gids Syl via Mac Leod de Ballestrin u persoonlijk van het vliegveld. Opdat u niet verdwale in de waanzinnige verkeers wir-war van de Argentijnse hoofdstad dan wel de richtingwijzerloze stilte van de pampa's daarbui- Dorado Niet dat Sylvia Mac Leod de Ballestrin de plattegrond van het schamele wegennet ten oos ten van Buenos Aires foutloos uit haar brein tevoorschijn kan trekken. Maar net als de andere gidsen kan zij aan langsgalop- perende gaucho's tenminste vragen of voor La Bamba dat van kuilen vergeven graspad links moet worden ge nomen of de zandweg recht voor uit. En of El Alamo het oosten ligt of juist naar het noorden. Oases in the middle of nowhere. Terug naar tijdperk het kolonia le - waar van stemmen en een zachtjes bolle keitjes van de patio. „Wil u 'huh, huh' roepende knecht die ook rijden?" vraagt de inmid- het paard zadelt waarop de pa- dels gearriveerde Manuel Guï raldes terwijl hij aan een Im- panada knab belt, een pan nenkoekje met rundvlees en uitjes? Een dorado naar een vraaga. beschaafd mens eigenlijk niet meer zou mogen verlangen. Donkere koe le terassen, het sjieke carillon van tegen elkaar tikkend zilver bestek, beschaafd geroezemoes liefhebbers, de pampa's ten oosten van Buenos Aires. Bij La Portena, La Bamba, El Alamo, bij Ben- querencia ook; overal stallen vol paarden waarop je als een gaucho door de pam pa's kunt rij den. En wie Er rijdt altijd wel een of andere gaucho waaraan de weg kan worden ge- niet bang is vraagd. foto rob van den dobbelsteen, zich een paar flinke builen te troon na z'n siesta een ritje wil vallen, kan zich door Manuel gaan maken. Het nog eens flink Guïraldes, zelf een van de beste opgepoetste hoofdstel vonkt in polospelers van Argentinië, ook de zon en nerveuze hoeven nog de beginselen van het polo trommelen onregelmatig op de laten bijbrengen. Manuel: „Maar dan moet je al een beetje kunnen rijden." Niets doen Een vakantie in Victorian-style. Koloniaal, decadent zelfs mis schien en - dat ook nog - zeker niet goedkoop. Maar wel lekker. Dwalen door de ochtendmist die droog en licht over de pam pa's schimmelt, kuieren door dorpjes en stadjes waarin z der enig probleem een western kan worden opgenomen ei middags luieren in een tus twee bomen opgehangen hang mat. 'Watching the sky en doing nothing', zoals Maria Brané, dat noemt. Info: Estancia-reizen naar gentinie worden georganiseerd door Saga Reizen Groningen, telefoon 050 - 127936. Prijzen vanaf circa 3.000 gulden per week, inclusief KLM-retour c verblijf op basis van logies met ontbijt Er zijn ook andere r gelijkheden, zoals een rondreis van twee weken waarbij onder meer de Andes bij Salta wordt aangedaan. Prijs (tijdens de tour volpension): 5.790,--. Zie ook het Zaterdags Bijvoeg-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 27