Een bolwerk staat op instorten Vinny Jones: voetballen op leven en dood Sport ZATERDAG 23 JANUAR11993 REDACTIE: HERMAN JOUSTRA AD VAN KAAM (chef) ROB ONDERWATER GERT JAN ONVLEE WIM VAN WANROOY ROB VAN DER ZANDEN De Mersey, de rivier die door het hart van de stad Liverpool stroomt, zou gevuld kunnen zijn met tranen. Tranen van verdriet om wat ooit het grootste voetbalbolwerk van Engeland en Europa was. Liverpool FC, de trots van een al eerder vervallen havenstad, is in de grootste crisis beland die de club ooit heeft gekend. Portret van een instituut dat op instorten staat. Precies tien jaar na de verove ring van de laatste Europa Cup maken bewindvoerders op An- field Road overuren om te voor komen dat het instituut Liver pool met donderend geraas de finitief in elkaar stort. De loyali teit van de fans, die al decennia lang zorgen voor een vaste bron van inkomsten, houden de club vooralsnog overeind. De miljoenenwinsten van vroegere glorieperioden zijn als sneeuw voor de zon verdwenen. Liverpool staat voor 13 miljoen gulden in de rode cijfers en is sportief gezien volledig dwalen de. Uitgeschakeld in de Europa Cup, League Cup en FA Cup. Al vanaf het begin van de compe titie worstelend in de onderste helft van de Premier League en de laatste maanden bijna weke lijks vernederd door mindere goden in het Engelse voetbal. De vernedering op eigen veld in het FA Cup-toemooi, door de tweede divisieclub Bolton Wan derers, betekende de grootste schok van dit seizoen. Het was in geen 34 jaar voorgekomen dat de reus door een 'klein op- dondertje' was geveld. In 1959 werd Liverpool door de ama teurs van Worcester aan de schandpaal genageld. De man die verantwoordelijk is voor die crisis, de totale afta keling van de 'Reds', heet Grae me Souness. Sinds hij het roer overnam van zijn vroegtijdig opgestapte landgenoot Kenny Dalglish is het bergafwaarts ge gaan met de kampioen van wel- Souness, de Schotse ternational die zelf maakte bij Liverpool en als speler vele triomfen vierde, zou de club zo verkondig de hij bij zijn aanstelling wel eens even terugbrengen op het hoogste internationale platform. Op Anfield had men in de jaren tachtig een wanbeleid gevoerd door de verkeerde spelers aan te trek ken, zo vond hij. De leiding van Liverpool gaf zijn oud-werknemer als manager alle volmachten. Sou ness mocht in anderhalf seizoen voor 38 miljoen gulden investe ren in nieuwe spelers. Zijn grootste aankoop werd Dean Saunders, de briljante interna tional van Wales voor wie negen miljoen guldfen werd neerge teld. Saunders maakte het jaar niet eens vol, werd door zijn trainer afgelopen jaar weer bui ten de deur gezet omdat hij bij nader inzien 'helemaal geen ge weldige voetballer was'. De Engelse voetbalwereld gil de het uit, rolde over de grond van plezier. En bleef rollen. Want na Saunders flopten er nog meer. Namen als Michael Thomas (Arsenal), Paul Stewart (Spurs), Mark Walters (Glasgow Rangers), Mark Wright (Derby County) kostten de club koffers vol met geld. Dit kwartet alleen al 24 miljoen. Zij zijn nog niet vertrokken, maar lang zal dat, als het aan Souness ligt, niet du- „Het enige waar deze zoge naamde grote sterren aan kun nen denken is hun bank rekening," brieste Sou- - ness gisteren, nadat hij fc"^ op een persconferentie F11 uiüeg gaf aan de zoveel- ste afgang, in dit geval te- |T*j gen Wimbledon. „Ik heb H mannen nodig die bereid zijn te sterven voor deze PT! club. Ik wil winnaars heb- O' ben. Niet van die fragiele mannetjes, die hun be- nen terugtrekken en het publiek in de maling ne men." De gerenommeerde in ternationals die zich bloot moe ten stellen aan de kritiek van de eigenzinnige Schot, die bij Glas gow Rangers eveneens een ver mogen spendeerde, zijn inder daad geen tophits gebleken in de Beatles-stad. Maar Souness is zelf verantwoordelijk voor hun komst en is dat inmiddels stevig ingepeperd ook. „Jij hebt ons in deze puin hoop doen belanden, jij zorgt ook maar dat we er weer uitko men," was de korte, maar dui delijke boodschap van het be stuur toen Souness vorige week aanklopte voor nieuwe investe ringen. De leiding van Liverpool wei gert voortdurend uitverkoop te houden en miljoenen te inves teren in nieuw materiaal. Te meer daar zo ongeveer alle ve detten, die door Souness bij het oud vuil werden gezet, elders wèl succesvol zijn. Dean Saun ders, Ray Houghton en Steve Staunton staan met Aston Villa tweede op de ranglijst in de Pre mier League; Peter Beardsley, Steve McMahon en Glenn Hy- sen zijn andere grootheden die in dienst van nieuwe werkge vers bewijzen nog lang niet op gebrand te zijn. Dat op Anfield Road nog niet is besloten Graeme Souness zelf te slachtofferen, heeft alles met de politiek van de vereniging te maken. In de gehele geschiede nis is slechts één keer een manager ontslagen. Dat was Dons Welsh, die het in 1954 voor elkaar had gekregen om met Liverpool naar de tweede divisie te degraderen. Daarna is altijd gekozen voor continuïteit Tussen 1962 en 1993 versleet Liverpool slechts vijf managers. Bill Shankly, Bob Paisley, Joe Fagan, Kenny Dalglish en nu dus Graeme Souness. Als Fagan niet snel na zijn komst was overleden en Dalglish zelf niet de kriebels had gekregen, waren het er nog minder geweest. Het neemt niet weg dat de oppositie tegen de mens Sou ness, die in zijn omgang net zo agressief is als destijds op het veld (hij brak drie keer het been van een tegenstander), in Liver- pool-kringen gigantische vor men heeft- aangenomen. 'Back him or sack him' luidde de kop in Engeland's grootste dagblad afgelopen weekeinde. Als het aan de spelers ligt mag hij ook vertrekken. De ervaren internationals binnen de selec tie van Liverpool verwijten Sou- ness een schromelijk gebrek aan tactische kennis, fatsoens inzicht. Graeme Souness in een periode dat hij nog goed in de markt lag bij de supporters van Liverpool. Dat is intus sen wel anders geworden. foto archief Wealdstone, waar hij door zijn onverschrokkenheid, zijn ab normale doorzettingsvermogen en zijn hardheid was opgeval len. Met die stijl paste hij per fect bij de overige 'straatvech ters' van Wimbledon, het lelijke broertje temidden van de grote Engelse profclubs. De 'Dons' winnen met hun manier van spelen nooit de pu blieksprijs, werken het gros van hun wedstrijden af voor akelig lege tribunes. Maar in 1988 ver overden ze op Wembley wèl de FA-Cup door Liverpool te ver slaan. Vinny Jones vormde in die periode het gezicht van Wimbledon en had daaraan zijn transfer naar Leeds United te danken. Twee miljoen gulden werd er voor hem neergeteld. Zijn temperament werd in de noordelijke industriestad echter minder op prijs gesteld. In zijn hele carrière werd Jones al ze ven keer uit het veld gestuurd, was hij betrokken bij vechtpar tijen in de spelerstunnel, deelde hij voor het oog van de tv-ca- mera's kopstoten uit aan tegen standers en liep hij tientallen boekingen op voor tackles en overtredingen op kniehoogte. Een reputatie die de supporters van Leeds United minder kon den waarderen dan die van Wimbledon. In zijn zojuist verschenen autobiografie onthult Leeds manager Howard Wilkinson hoe diezelfde Vinny Jones hem tevens de angstigste dag in zijn leven bezorgde. „Het was aan het begin van het seizoen nadat we van de tweede naar de eer ste divisie waren gepromo veerd. Ik had besloten het elftal te veranderen om aansluiting te krijgen bij het niveau van Man chester United en Liverpool. In mijn ogen was daarbij geen plaats meer voor Vinny. Alleen had ik nooit gedacht dat hij het zo zwaar zou opnemen. Binnen vijf minuten nadat ik de opstel ling voor onze uitwedstrijd op het bord had gehangen, stond hij midden in mijn kantoor met een pistool in zijn hand. En geen speelgoed-dingetje. Me neer eiste dat ik hem een basis plaats gaf. Want als hij op de bank terecht kwam, zou-ie doodgaan. Later beweerde hij dat het een geintje was geweest, maar ik was me te pletter ge schrokken." Gestoord De voetballer lacht om het inci dent, dat hem definitief de kop kostte bij de regerend kampioen van Engeland. „Ik geef mijzelf voor tweehonderd procent. Er is nog nooit iemand geweest die mij op een moment van zwakte heeft kunnen betrappen. Mis schien ben ik wel gestoord, maar wel prettig gestoord. Als ie zoveel over hebt voor je club, verwacht ik dat de trainer en de club ook loyaal zijn tegenover jou. Ik kan niet tegen onrecht. Maar ik had echt niet gescho ten, hoor..." Via Sheffield United en Chel sea belandde hij afgelopen jaar weer bij zijn oude liefde. Jones: „Hier, bij Wimbledon, hoor ik thuis. Wimbledon beschouw ik als mijn vader en moeder. Het maakt niet uit hoe vaak je er ru zie mee hebt, je blijft ervan houden." Vinny Jones is voor Enge land een beetje wat Hans Kraay junior voor Neder land is. Al maakt de Britse voetballer het doorgaans wat bonter dan de speler van Dordrecht. De mar kante speler van Wimble don, die onlangs verbaas de door een videoband vol smerige overtredingen uit te brengen, wordt door velen verafschuwd. Maar de mensen in zijn directe omgeving lopen met hem weg. Ook al trok hij een keer een pistool om een basisplaats af te dwin gen... LONDEN MARCEL VAN DER KRAAN GPD-VERSLAGGEVER Kaalgeschoren kop, ruw in de mond, een 'tatoo' op de linker arm. Dure auto, een Rolex om de pols en altijd stapels bankbil jetten op zak. Een patser? Ach..., hij is in elk geval een aardige patser. Engelands meest contro versiële voetballer heeft het hart op de goede plaats. „Zaten zijn hersens ook maar op de goede plek," zal Wimble don-president Sam Hammam, de Libanese multi-miljonair en eigenaar van de Londense club, later die dag verzuchten. Ham mam zegt echter te houden van de mens en de voetballer Jones zoal&die is. „Hij heeft mij en de club nog nooit in de steek gela ten. Wimbledon betekent alles voor hem. Spelen voor Wimble don is voor Vinny een zaak van leven of dood." Vinny Jones, zoon van een Londense bouwvakker en ooit zelf werkzaam tussen stenen en cement op hoge steigers, zal niet de geschiedenisboeken in gaan als de meest briljante spe ler die het Engelse voetbal heeft gekend. Wel als de hardste, de gemeenste en de ruwste die er ooit op de Britse en misschien wel Europese velden heeft rondgelopen. Eind vorig jaar zorgde hij voor het zoveelste incident in zijn ge ruchtmakende carrière. Zijn bij drage aan de videoband 'Soccer's Hard Men' was in de ogen van de Engelse voetbal bond de bekende druppel die de emmer deed overlopen. De boete van 50.000 gulden en de voorwaardelijke schorsing van een half jaar was de zwaarste straf die de FA ooit aan een spe ler had uitgedeeld. Een dezer dagen beslist de 27-jarige ploeggenoot van doel man Hans Segers of hij nog in beroep zal gaan. Videoband In de bewuste videoband komt hij zelf nauwelijks voor. Het is zijn commentaar dat zoveel commotie veroorzaakte. „Ik blijf de reacties overdreven vinden. Het gaat om het uittrekken van okselharen als je een tegenstan der na een overtreding weer overeind helpt, geniepige elle bogen op de wenkbrauwen, het afknijpen van de testikels bij een tegenstander en meer van dat soort ongein. Ik heb nooit ACHTERGROND LEIDEN HERMAN JOUSTRA Racisme en de halfslachtige maatregelen van de KNVB Bijdrage aan videoband zorgt voor zoveelste incident Vinny Jones: „Wimbledon beschouw ik als mijn vaderen moeder." foto GPD geroepen dat ik dat allemaal doe, ik heb nooit geroepen dat anderen het zouden moeten doen, ik heb in die film alleen vastgesteld dat het gebeurt op de Engelse velden. Het is sche ring en inslag. Maar het feit dat je zoiets constateert is voor de heren van de FA blijkbaar al te schokkend." Een tamelijk gefortuneerde supporter bood Vinny Jones aan de boete van 50.000 gulden voor hem te betalen. Jones: „Maar dat wilde ik niet. Het is mijn stommiteit geweest, daar hoeft een ander niet voor te bloeden. Het enige wat mij dwars zit is dat het zo'n gigan tisch bedrag is. Het hele elftal van Arsenal was drie jaar gele den betrokken bij een massale vechtpartij tegen Norwich. Toen werd dezelfde boete opge legd, maar Wel voor elf spelers!" Vinny Jones werd zo'n acht jaar geleden door Wimbledon ontdekt bij de amateurs van De tweede conclusie is minstens zo schokkend, maar evenmin verrassend: de KNVB heeft tot nu toe nauwelijks maatregelen genomen om het racisme terug te dringen. Andere organisaties evenmin. En dat terwijl het racisme jaar na jaar aan terrein wint. Is dat een gebrek aan durf bij de KNVB, de politie en andere gezaghebbende instanties? Een onderschatting van het gevaar? Hoe dan ook, het CIV meldt dat in het hele seizoen voor alle duidelijkheid, we hebben het hier over het betaalde voetbal in totaal veertien supporters werden aangehouden wegens discriminatie of belediging. Dat is bitter weinig voor de terreur die het betaalde voetbal verziekt. De vernielingen die de vandalertbovendien aanbrengen, laten we hier maar even buiten beschouwing. Gelukkig zijn er ook weldenkende mensen die het lef hebben hun nek uit te steken, zoals de burgemeester van Diemen die ons land eindelijk een primeur bezorgde: afgelopen zondag werd voor het eerst een groep schreeuwlelijkerds met de trein teruggestuurd naar huis wegens het bezigen van anti-semitische leuzen en het brengen van de hitlergroet. Een door de rijkelijk vloeiende alcohol gistende, borrelende, agressieve en luidruchtige horde FC Utrecht-fans die op weg was naar hetAjax-stadion. De burgemeester schatte dat er 'vijfenzeventig tot honderd' brulapen waren die zich misdroegen. Te veel om 'individueel aan te pakken'. Dus werd het hele gezelschap, duizend man in totaal, linea recta naar huis gezonden. De goeden moesten dus in dit geval onder de kwaden lijden. Vervelend misschien, maar de enige juiste oplossing. Gun dergelijke sujetten niet een schuilplaats in de vorm van een wèl goedwillende groep. Bedenk bovendien dat anders een volgepakt stadion had moeten lijden onder deze redeloze meute raddraaiers. Want zo'n veelkoppig, vuiligheid brakend monster is moeilijk, zo niet onmogelijk in bedwang te houden. Wellicht zette de burgemeester daarmee de Het is een bijtend gif dat langzaam werkt maar zonder tegengif is het dodelijk: het racisme. Soms werkt het vrij onopvallend en subtiel, soms is het in alle hevigheid te aanschouwen. Ook in de sport en met name in het voetbal. Voetbalsupportersalthans zo noemen deze lieden zich graag roepen steeds vaker racistische leuzen. Dat is een trieste, maar bepaald geen verrassende conclusie van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) in het gisteren gepubliceerde evaluatierapport van het voetbalseizoen 1991-'92. toon voor de toekomst. De NS zeiden begin deze week niet uit te sluiten dat met meer steden afspraken worden gemaakt over het terugsturen van treinen met zich aan discriminatie schuldig makende fans. De KNVB vraagt in zijn rapport 'racisme en voetbal' dat gisteren werd gepresenteerd clubs, politie en justitie hard op te treden tegen supporters die zich aan 'verbaal geweld' in stadions te buiten gaan. Ook spelers, supportersverenigingen, trainers en scheidsrechters dienen hun steentje bij te dragen. Maar wat is hard optreden? De KNVB denkt in eerste instantie niet aan ontruimingsacties of het spelen van wedstrijden zonder publiek. En het staken van een wedstrijd zal alleen in uiterste gevallen worden toegepast. Volgens Masman, belast binnen het (demissionaire) bestuur van de KNVB met veiligheidszaken is dat logisch: „Je moet tenslotte zo'n escalatie kunnen opvangen, een vak ontruimen, de mensen afvoeren. En als zoiets gangbaar wordt, kunnen de supporters van een club die niet lekker in de wedstrijd zit massaal gaan scanderen, zodat de wedstrijd vanzelf wordt gestaakt." Wat een halfslachtige houding! Als het ontruimen van een vak al als een, probleem wordt gezien, waar begin je dan aan? Gewoon staken, ook al zullen sommige supporters daar op aan sturen. Staak de wedstrijd. Staak nog een wedstrijd. En nog een. Eens kijken wie de langste adem heeft Het is een een utopie te denken dat het racisme in het voetbal in zijn geheel kan worden uitgebannen. Maar het is eveneens een utopie te denken dat je het racisme kunt terugdringen met halfslachtige maatregelen. Misschien dat de KNVB nog steeds de ernst van de zaak niet doorheeft. Want dit is ook een conclusie in het rapport: slechts een fractie van de suporters die leuzen roepen laat zich bewust inspireren door racistische motieven. Is dat zo? Je hoort sommige mensen wel eens zeggen 'Ze menen niet wat ze roepen'. Zie je dat dan aan de buitenkant? En al zouden ze het niet menen, weten de bevolkingsgroepen dat die ze in hun leuzen schofferen? En tot hoever zullen ze gaan als je ze de vrije ruimte geeft? Nee, het racisme dient in al zijn verschijningsvormen aan de kaak te worden gesteld en te worden bestraft. Dat geldt voor de KNVB en andere gezagsdragers, maar ook voor de supporters zelf. Wie zwijgt, stemt immers toe. Of, anders geformuleerd: wie niet meewerkt aan een oplossing, vormt een deel van het probleem. Wat dat betreft is alle commotie in de media en naar ik aanneem schrok half Nederland zich wild van het voorval rond het Incident op het station van Diemen een redelijk positief begin. Zet de zaken die het daglicht niet kunnen velen maar In de volle schijnwerpers. Ooit heb ik eens een poster gezien. De tekst luidt ongeveer als volgt: 'Toen ze de joden wegvoerden, heb ik mijn mond gehouden. Ik ben toch geen jood? Toen ze de negers aanpakten, heb ik mijn mond gehouden. Ik ben toch geen neger? Toen ze de homoseksuelen te grazen namen, heb ik mijn mond gehouden. Ik ben toch geen homoseksueel? Toen ik aan de beurt was, was er niemand meer om zijn mond open te doen. Utrecht-jeugd op weg naar Ajax. De (gebaren)taal spreekt voor zich. De politie stuurde het stel zonder pardon terug naar waar het vandaan kwam. foto anp

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 25