De nieuwe uitdaging van Van der Meer laging van Van der Meer Sport Sport Alphenaar neemt jeugdige wielrenners onder zijn hoede Piet van der Meer heeft zijn hart verpand aan het om gaan met jonge sporters. Juist daarom toont hij zich aan genaam verrast met zijn uitverkiezing tot wielercoach van de juniorenselectie van het district Zuid-Holland. Vorige week aanvaardde de inmiddels 52-jarige Alphe naar zijn nieuwe functie. „Het is weer eens een nieuwe uitdaging, al was ik wel verrast dat ze bij mij terecht kwa men." a BROUWER DE KONING zijn hoede Piet van der Meer 'Werken aan de teamgeest staat voorop'. foto ben de bruyn ZATERDAG 23 JANUAR11993 Leiden wordt in augustus wielerstad LEIDEN Augustus wordt een belang rijke maand voor Leidse wie- lerliefhebbers. Op zondag de vijftiende staat de Ronde van Leiden voor wieleramateurs op de kalender, die de Leidse KNWU-consul Wim van Dui- venbode in Honselersdijk sa men met een groot organisa toren voor 1993 heeft vastge steld. Eén dag later, op maandag 16 augustus, gaat de Profronde van Nederland eveneens in de Sleutelstad van start. De belangrijkste wedstrijden zijn: 13 maart: Ronde van Zuid Holland (start en finish in Den Haag). 12 april: Ronde van Wad- dinxveen. 21 april: Omloop van de Gla zen Stad (start en finish in Naaldwijk). 30 april: Jeugdselectiewed- strijd Leiden (Doezastraat). 5 mei: Ronde van Capitol Den Haag. 25 mei: Omloop van Rijnland (start en finish in Leiden). 31 mei: Provinciaal kam pioenschap in Abbenbroek. 20 mei: Waterschapsronde (start en finish Zoeterwou- de). 20 mei: Ronde van Zoeter- woude. 20 mei: jeugdwedstrijden Lisse. 22 mei: Ronde van Gouda. 10 juli: Ronde van Leiden (Burggravenlaan) 23-28 juli: Internationale Avondzesdaagse. 27 juli: Ronde van Rijnsburg. 28 juli: Ronde van Noord- wijk. 29 juli: Ronde van Waterin gen. 7 augustus: Ronde van Pijn- acker. 15 augustus: Ronde van Lei den (Breestraat). 16 augustus: start Profronde in Leiden. 26 augustus: Ronde van Ha- zerswoude. 8 september: Ronde van Noordwijkerhout. 12 september: Ronde van Alphen aan den Rijn. 17 september: NK journalis ten in Leiden. 18 september Ronde van Voorhout. 26 september: Ronde van Lisse. 3 oktober: Ronde van Leiden (centrum). Laatste kans tafeltennisters ZOETERMEER ANP Jan Vlieg, technisch directeur van de Nederlandse tafeltennis- bond, heeft voor de laatste groepswedstrijd in de Europese liga tegen Engeland zijn sterkste speelsters tot zijn beschikking. Bettine Vriesekoop, Mirjam Hooman en Emily Noor ver schijnen dinsdag 26 januari in Grantham (Lincolnshire) achter de tafel. Oranje heeft nog een kleine kans op de finale. Indien de Vlieg-brigade wint van Enge land en concurrent Duitsland verliest van Frankrijk is Neder land groepswinnaar. Beide lan den delen op dit moment in Groep A de eerste plaats. Bij een gelijke eindstand is het onder linge resultaat beslissend en dat is in het voordeel van Duitsland (4-3). Bettine Vriesekoop heeft er sinds kort een bron van inkom sten bij. De Europees kampioe ne heeft met international Dan ny Heister, oud-international Frank Boute en veelvoudig Ne derland kampioen Bert van der Helm het OKI-Topteam opge richt. Het viertal gaat in het land professionele demonstraties, trainingen en shows verzorgen. ALPHEN AAN DEN RUN WIM VAN WANROOY De opvolger van Boudewijn van Uden laat er overigens geen gras over groeien want vandaag heeft hij de selectie op de loca tie van de Alphense wielerclub Avanti al bij elkaar om de eerste training af te werken. „Ik ken al die jongens ook nog niet en het moest op korte termijn omdat we op 13 maart al de eerste wedstrijd de Ba- tavus-race in het Westland hebben. Het is dus noodzaak om zo snel mogelijk te begin nen. Ik heb er echt zin in en pak het wat anders aan dan de jon gens waarschijnlijk gewend zijn. Want van zaaltrainingen, zoals ik die voorsta, hebben ze waar schijnlijk nog nooit gehoord." Soigneur Van der Meer denkt zijn benoe ming te danken te hebben aan het feit dat hij als soigneur van o.m. Casba (persoonlijke) con tacten legde met renners. In die functie is hij met 'grote' ploegen naar het buitenland geweest en daar is hij ook als ploegleider opgetreden. Bij Avanti was hij een jaar lang clubtrainer. „We gens geldgebrek is de A-afdeling daar stopgezet. Toch ben ik er in geslaagd om in Alphen het aantal licentiehouders van 10 op 32 te brengen", zegt de ook na nog in het Alphense bestuur zittende coach. De districtsselectie van Van der Meer telt vijftien namen. Leidenaar André Möhlmann, Hillegommer Peter van der Reep, Ter Aarder Miguel van Kessel, Lissenaar Martijn Arens- man en Alphenaar Tieme van der Meer maken deel uit van dat keurkorps. Opvallend is verder dat de keuzeheer zes eerstejaars in zijn groep heeft opgenomen. „Je LEIDEN HERMAN JOUSTRA Het heeft veel weg van een dorpje, het woonwagenkamp aan het Trekvaartplein in Lei den. Ongeveer tachtig wagens staan daar gerangschikt in keu rige rijen. Ze vormen piepkleine straatjes. Er is een buurthuis, De Rolleman, er is een patatzaak en er is een voetbalveldje met twee goals. Maar het is volgens Drie kus meer nog de saamhorigheid die er heerst, die het kamp een echt dorpskarakter geeft. „Hier staat iedereen voor elkaar klaar. Als je auto een keer niet wil starten, komen ze meteen naar buiten: moet ik je een trekkie geven? Van die dingen". We hebben afgesproken in de wagen van Willem van der Lin den en zijn vrouw, de ouders van Janus en Driekus. „Bij mijn vader is het 's avonds het rus tigst", had Driekus van tevoren gezegd. „Mijn twee zoontjes breken thuis de boel af." Janus was grif akkoord gegaan, hij spreekt maar al te graag af bij zijn ouders. Hij woont nu met zijn vrouw en zoontje, met lichte tegenzin, in de stad, in de Prins Frederik- straat. Omdat hij geen stand plaats heeft kunnen bemachti gen voor het kamp. Van over heidswege is bepaald dat er van de tachtig wagens uiteindelijk iets yan veertig moeten overblij ven. „Ik wilde het liefst hier wo nen, maar de boel is overbezet", zegt hij zachtjes. „Ik heb nog een tijdje op een klein kamp in de Stevenshof gewoond, maar daar voelde ik me niet zo thuis. Ik kon gelukkig in het huis van mijn schoonvader terecht. Ik wist dus wat ik kreeg. Anders had ik het niet aangedurfd'. Want ook het hart van Janus, die met plannen rondloopt om zelf een bedrijfje op te zetten („iets met auto's of zo") ligt nog steeds aan het Trekvaartplein. „Maar geboren ben ik hier niet. Dat was in Utrecht." „Ik in Heemstede", zegt Driekus. Pa en Ma mogen dan nu al onge veer vijfentwintig jaar in Leiden wonen, daarvóór trokken ze het hele land door. Eerst met paard, en wagen, later met een bestel busje. Pa, die het gesprek be langstellend volgt (Ma is naar 'de bingo' op het kamp), deed in tuingrond, grind en oud ijzer. De ogen van Driekus, die bijrij der is, beginnen te glinsteren. moet aan de toekomst denken. Elk jaar vallen er natuurlijk ren ners weg uit je groep omdat ze bij de amateurs terecht komen of gewoon te oud zijn gewor den. Volgend jaar ben ik er so wieso negen kwijt. Daarom heb je ook jongeren nodig» Die moe ten wel eerst een leerproces doormaken. Mijn taak is na tuurlijk ook om de sterksten steeds op te stellen. Ze kunnen niet allemaal aan alle wedstrij den meedoen." Zal Van der Meer veel afwij ken van de lijn die zijn voorgan ger nu scout van de KNWU „Een fijne jeugd. Sneek, Leeuwarden, Gouda, noem maar op. De hele dag buiten, spelen in de polder." Een aarzeling. „Maar het had ook nadelen. Toen we in Utrecht stonden bijvoorbeeld. Ik had daar veel vrienden, maar we moesten weg. Ik heb toen de hele dag staan janken. En om dat we zo veel trokken, kon ik aanvankelijk moeilijk op voet ballen. Pas toen ik twaalf was." Driekus somt op, het is een hele mond vol: Lugdunum, twee jaar gestopt, LFC, Unitas, ZLC, FC Rijnland en weer LFC. Janus speelde achtereenvolgens bij bij de nieuwelingen heeft ge volgd? „Ik durf het niet te zeg gen. Ik weet wel dat Boudewijn administratief erg goed was en dat dat een minder puntje van mij is. Maar we doen niet veel voor elkaar onder. Ik ben op het sociale vlak zeer bij het geheel betrokken. Heeft te maken met het feit dat ik uit het soigneurs- vakkom." Van der Meer heeft daarnaast het diploma trainer/coach van de KNWU op zak. „Ik volg de jeugd al vanaf het begin. In de regio heb ik jongens begeleid die hun weg inmiddels gevon- LFC, ZLC en FC Rijnland alvo rens naar de Boshuizerkade te rug te keren. Bijna altijd bij el kaar, op het jaar na dat Janus bij ZLC voetbalde en Driekus bij LFC. „Ik speel graag met hem", verduidelijkt Janus. „Ik hou van zijn enorme inzet. En na de wedstrijd staan we altijd bij el kaar." „Ook omdat we een hechte familie vormen", lacht Driekus. „We kunnen niet bui ten elkaar, ook al zijn er wel een wat kleine wrijvingen. Omdat we verschillend zijn. Ik kan me bijvoorbeeld veel gemakkelijker aanpassen. Ik ga ook rustig met mensen praten die ik niet ken. den hebben bij verenigingen als Casba en Westland Wil Vooruit. Je moet ze voorbereiden op hun toekomst als renner. Bij de ju nioren moet je daarom op het teamverband letten. Als ze wil len doorstoten naar de ama teurs of zelfs de profs dan moe ten ze in een team kunnen functioneren. We zullen met de selectie dan ook vooral als team moeten opereren. De clubgeest moet vervagen." De Alphenaar: „Het is mijn doel om er uit te halen wat er inzit. Ik kan daar nog niets over In de trein of zo. Janus doet dat nooit." Zijn broer zwijgt instem mend, terwijl Driekus vrolijk doorbabbelt. Over Janus: „Hij is veel afwachtender. Een voor beeld: ik moet het als verdedi gende middenvelder echt van mijn inzet hebben. Janus is dé betere voetballer, maar zou er meer voor moeten doen. Hij zou best tweede klasse KNVB kunnen spelen." Janus knikt en vult aan: „Ach, ik heb het naar mijn zin bij LFC. Als rechtshalf. Misschien» heeft het ook wel met mijn mentaliteit te maken. Ik ben wat te makkelijk. Soms zeggen, ik ga daar gewoon hard aan werken. Wat ik weet is dat er bij de jeugd qua ledental geen vooruitgang in zit. Het neemt zelfs iets af en in de voorgaande jaren zat er ook wel meer talent bij. Misschien dat er dit jaar nog een paar goed rij den, maar hoe het volgend jaar zal zijn weet ik niet. Er komt veel op me af. Ik zeg ook niet dat ik het wel even doe, maar ik pak het wel aan. En daarbij schijnt mijn leeftijd geen be lemmering te zijn. Ten slotte ben ik gevraagd. Zelf heb ik mijn vinger niet opgestoken." zeg ik wel eens: ik weet niet of ik vanavond ga trainen." Pa mengt zich in het gesprek. „Dan zeg ik: je bent toch geen wijf. Je hebt het nodig". Janus gaat door. „Pa heeft vanaf mijn ne gende nog nooit een wedstrijd van mij overgeslagen. Tot afge lopen dinsdag, dat oefenpartij tje tegen een club uit Rijsen- hout. Ik was het vergeten te zeg gen. Vond Pa niet leuk." Terwijl Pa knikt, interrum peert Driekus. „Om op zijn mentaliteit terug te komen, ik erger me daar wel eens aan. Ik loop voor mezelf tijdens de voorbereiding, maar Janus doet SPORT OP TV ZATERDAG 10 00-11.00 EURO International motorsport. 10 00-12 00 Sportnet American football NFL Bowl games. AFC kampioenswedstrijd. 10 30-11 OOSuper The great offshore sport programma 11 00-11 20 EURO Saturday alive Skien 11 30-13*30 Did 2 Sport extra Wereldcup 12 00-12 30 Sportnet Internationaal sport- 12 15-13 30 EURO Skien Worldcup afdaling 12 30-1 ^OO Sportnet NBAaction Basket- baii-magazme 12.50-17.31 Ned 3: Studio sport metEK Schaatsen in Heerenveen. Worldcup skien vanuit Wengen en Open Australische tennis- kampioensc nappen 13.00-14 00 Sportnet: Kickboksen: Pro kick vanuit Thailand 13 15-18 15BBC 1 Grandstand Footballfo- cus (voetbalmagazine met FA cup voetbal), paardekoersen vanuit Havdock. skien (world- (Guildford Kings Thames Valley Tigers). Rugby League (finale Regal Trophy: Bradford-Wigan) 13V3o"l 5 !SS,ïï?.ÏÏrfiirldcup vanuit Predazzo(ltahe). 14 00-16 00 Sportnet: NBA basketball Se attle - Portland. 15.00-18 00 EURO: Schaatsen EK vanuit 16 00-1700 Sportnet -. Zaal hockey EK vrou- 17.00-18 00 Sportnet Zaalhockey: EK vrou wen vanuit Londen. Ie halve finale. 17.25-17.55 Did 1 Sportschau. 18.00-18.05 EURO: Euroscores. 18.00-18.30 Sportnet: Autosport Franse ijs- race-trofee. 3e ronde vanuit Isola 2000. 18.05-20 00 EURO. Skien Worldcup gazme met een portret van een skigebied 18 30-19 30 Sportnet Go Nederlands auto- vanuit Thailand. 19 45-20 15 BBC 2 WK Schaken. 20 00-21.00 EURO Skispringen: Worldcup vanuit Predazzo (Italië). 20.30-21.30 Sportnet: Boksen Top Rank boxmg vanuit de VS. 21 00-22 00 EURO Skiën Worldcup (herh.) 21 30-23 30 Sportnet Auto-en motorsport Parijs-Dakar rally, terugblik. 22 00-23 00 EURO Boksen: Int. wedstrijden 22.10-22.30 BBC 1 Sport. 22.15-22.45 Ned 3 Studio sport. 22 15-23 35 Old 2 Das aktueiie Sport-Studio 22.30-23 00 BRT 1 Sport op zaterdag 23 00-00 00 EURO Euroscores 23 10-00 20 BBC 1 Match of the day The road to Wembley, voetbalmagazine met flitsen en uitslagen van FA cup-wedstrijden 23.30-00 00 Super Hang loose watersport- magazine 23 30-01 30 Sportnet Boksen Pro box vanuit Cardiff, EKvlieggewicht 00 00-01 00 EURO: Kickboxen. 01 00-06 00 RTL Tennis verslag van de Open Australische kampioenschappen vanuit 01 30-03 30 Sportnet: American football: NFL Bowl games. AFC kampioenswedstrijd 03 30-04 00Sportnet: NBAaction Basket- 04 00-05 00 Sportnet: Bowling World Cup 1992 voor mannen vanuit Le Mans 05 00-07 00Sportnet: Basketball Duitse 07.00-08 00Sportnet: Basketball Int. club evenement vanuit Londen ZONDAG 08.00-09.00 Sportnet Beachvolleybal Pro tour mannen, Cleveland Open 09 00-10 00 Sportnet Bowlen PBAtour vanuit Naples (Florida). 09 30-10 00 EURO Skien: Worldcup su- 10.00- n'00 EURO: Skiën: Worldcup sla- nooit iets. Ik weet nog dat ik met Henk Brandt (die voetbalt nog in het eerste van FC Rijn land, red.) op een camping zat op de Veluwe. Gingen we met de auto op en neer om te trai nen bij Rijnland. Ik ben vreselijk fanatiek, janus niet. Als ik eens een training oversloeg is het vanwege een verjaardag. Tegen woordig zit ik met zo veel ver jaardagen, dat ik toch maar eerst ga trainen." Janus heeft ook iets op zijn le ver. „Driekus is veel slordiger." En Driekus maakt het verhaal weer af. „Ik prop mijn spullen zo in mijn voetbaltas. Janus vouwt ze netjes op. Ik heb ook de neiging sinaasappelschillen op de vloer te gooien. Ik weet niet wat dat is. Mijn vrouw ruimt ze dan op." Als om het verhaal extra kracht bij te zetten, zegt Pa te gen Janus: „Ruim je de lege fles jes even op?" Over taakverde ling gesproken, voor de nieuwe, volle flesjes zorgt Driekus wel. Op portretjes slaan alle kinde ren en kleinkinderen het tafe reeltje lachend gade. „Als ik voor al mijn kleinkinderen een ijsje koop, ben ik zeker vijfen dertig gulden kwijt", meldt Pa. Maar dat doet hij graag. Uit al les wat de familie Van der Lin den doet, spreekt een hechte band. „Kijk eens wat een beker", zegt Driekus en hij laat een glimmende vaas zien van zeker een meter hoog. „Gewonnen bij het familietoemooi. Samen met onze broers Jan en Willem die in het vijfde van FC Rijnland voetballen. Het is een wisselbe ker. Als we de volgende keer weer winnen, mogen we hem houden." lanus legt uit. „Het is een zaalvoetbaltoernooi. Een stuk of zeven families doen er elk jaar aan mee, uit verschil lende kampen. Het wordt om de beurt georganiseerd. De hele familie gaat dan met de bus. Die zit dan propvol." Een vertrouwd beeld voor de familie Van der Linden. Elke maandag is het de zoete inval in de wagen van Pa en Ma. Dan komen alle kinderen en klein kinderen op bezoek. Vier zoons, zeven dochters en hun kroost. In totaal ongeveer vijfenveertig man. Driekus: „Dan moeten er soms mensen naar buiten om dat het zo vol is. Maar gezellig dat het is." 10 00 12 00 Sportnet American football NFL Bowl games. AFC kampioenswedstrijd. 11 00-12 00 EURO Euroscores 11 30 13 00 Ned 2 Spon magazine 12 00 13 00 EURO Sk.en Wonocupsu- vanuit Cardiff. EK viieggew>cnt 12.30-13 15 BRT 1 Sportmiddag 12 50-18 00 Ned 3 Studio spon metEK Schaatsen vanuit Heerenveen (Worldcup skien vanuit Wengen) en Open Australische tenniskampioenschappen 13 00-13 30 EURO Sk.en Worldcup sia- 13 30T 5 00 EURO Skispringen World- 13 55-14 550102 Sport extra Wereldcup skien (slalom vrouwen le en 2e manche vanu.t Haus en slalom mannen 1 e en 2e manche vanuit Wengen) 14 00-16 00 Sportnet Snooker Europese Snooker-league, James Wattana-Ronme O'Suiirvan. 15 00-18 00 EURO Schaatsen EKvanurt 15 05-17 00 Did 1 Sport extra met tennis (Open Australische kampioenschappen 15 30-16 00 TV 5 Montagne: bergsport- 16 00-17 00 Sportnet Zaalhockey EK vrouwen vanuit Londen, troostfinale. 16 00-18 00 BBC 1 Match of the day The 16 30-17 00 Super FVosuperbkes 1992. 17.00-17.30 Super Sports special. 1 7 00-17 30 RTL 4 Snowmagazme infor- 17 00-18 00 Sportnet Zaalhockey- EK 17 25-18 15 Did 2 Die Sport-Reportage Haus en mannen vanuit Wengen, volleybal (bekerfinale vrouwen) en ijshockey-Bundes- liga. 17.30-18 00 Super Hang loose: water- 17.35-18.10 BBC 2 Sk. Sunday magazine met vandaag de afdaling voor mannen vanuit Wengen, Zwitserland 18 00-18 05 EURO; Euroscores 18 00-18 30 Sport net Autosport Monster- truckraces vanurtWichigan 18 05-20 00 EURO; Sk.en Worldcup 18 10-18 35 Ned3. Studio Italia met Ita liaan s c om pet it levoet ba i 18.10-18 40 Did 1 Sportschau 18 10-19 10 BBC 2 Rugby special rugby kmgtonCup 18 30-19 00 Sportnet Internationaal sportmagazine 18 45-19 10RTL-»-: Sport 18 45-20 00 Ned 3 Stud.o soort 19 00-21 00 Sportnet. Basketball Duitse Bundeshga. live 19 30-19 45BRT 1 Sport 19 45-20 30 BRT 1 Sportweekend 19 50-19 58010 1 Sportschau-Teie- 20 00-21.00 EURO Skispringen: World- 21 00-22 00 EURO Euroscores 21 00-22 00 Sportnet Kickboksen 21 55-22 55 RTL 4 RTL sport voetbal, aandacht voor de Belgische. Duitse. Spaan se en Engelse voetbalcompetitie 22 00-22 15 Did 2 Sport am Sonntag. 22 00-00 00 EURO Boksen 22 00-00 00 Sportnet Top match magazi ne met Spaans. Nederlands, Fransen Por tugeesvoetbal 22 30-22 50 BRT 1 Sport 00 00-01 00 EURO Euroscores 00 00-01 00 Sportnet Go Nederlands au to- en motorsport magazine 01 00-02 00 Sportnet Kickboksen Pro Muay Thai 01.00-06 00 RTL Tennis: verslag van de Open Australische kampioenschappen Strijbos in de wachtkamer VECHEL ANP Motorcrosser Dave Strijbos en het JHK-team gaan na één jaar uit elkaar. Manager Jan de Groot maakte.dat bekend tij dens de presentatie van het team dat komend, seizoen de wedstrijden rijdt voor het we reldkampioenschap 250cc. De crossers zijn de Nederlander Charrel Sweebe, 125cc wereld kampioen Greg Albertyn (ZAI) en de 17-jarige Belg Jaimy Sce- venels. Volgens Strijbos, die vorig jaar tweede werd in het wereldkam pioenschap, was het aanbod te mager. „Daarmee kon ik alleen de Kosten dekken. Ik heb een bepaald bedrag in gedachten, maar IHK wilde dat niet beta len. Ik begrijp er niets van. Vier of vijf jaar geleden verdiende ik het dubbele. Als die andere cou reurs voor niets willen rijden, moeten zij dat weten." De Groot liet weten Dave Strijbos een goed aanbod te hebben gedaan. „Helaas was dat voor Strijbos niet goed ge noeg. Nog langer uitstellen om te wachten op eventueel nieuwe sponsors was niet meer moge lijk. De knoop moest een keer worden doorgehakt. Komende maandag heeft Strijbos een gesprek met een Nederlandse sponsor, van wie hij de naam niet wil noemen. „Het is voor 90 procent rond. De kans bestaat dat daar andere rijders aan mee zullen doen." Strijbos sluit niet uit dat zijn voormalige aartsrivaal John van den Berk (ex-wereldkampioen 125cc) daarbij zit, die eveneens geen sponsor heeft. Vindt Strijbos geen sponsor dan zal hij zich laten opereren aan zijn knie. „Ik heb in 1989 miin kniebanden gescheurd en heb daar nog veel last van. Wanneer ik dit jaar alsnog een sponsor vind, stel ik de operatie een jaar uit." Strijbos wil na een eventuele stop van een jaar zijn loopbaan hervatten. „Het zou alleen doodzonde zijn van dat verlo ren jaar zegt de oud wereld kampioen 125cc. DE GELIJKENIS Het zoeken naar overeenkomsten en verschillen. Dat is het uitgangspunt van een serie verhalen getiteld: de gelijkenis. Daarin komen telkens twee leden uit een sportieve familie aan bod. Dat kunnen broer en zus zijn, vader en dochter of bijvoorbeeld twee neven. In deze aflevering komen de broers Janus (25) en Driekus (35) van der Linden, aan het woord. Twee voetballers van LFC. Ondanks het leeftijdsverschil en de verschillende karakters schier onafscheidelijk. Ook al wonen ze nu een eindje uit elkaar. Janus (links) en Driekus van der Linden. Twee broers die niet zonder elkaar kunnen. En niet zonder de rest van de familie, foto loek zuyderduin

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 23