Leidsch Dagblad Disco, hotel of McDrive Groenoordhallen Nieuw beraad top CDA-PvdA m X Oorlog in Kroatië laait na jaar weer op Geen skies, maar wandelschoenen Informatie GOED NIEUWS ZATERDAG 23 JANUAR11993 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40065 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Leidse Egyptologen vinden graf medewerker Toetanchamon LEIDEN SASKIA STOELINCA Het opgravingsteam van het Rijksmuséum voor Oudhe den in Leiden heeft in Sakka- ra in Egypte het graf ontdekt van Inioeia, opperrentmees- ter van Memphis, opzichter van de runderen van Amon en beambte bij het schathuis. Het graf verkeert volgens de Egyptoloog Hans Schneider, die voor het museum in Sak- kara zit, in sublieme staat. „De ontdekking is zo verras send door de hoeveelheid en de kwaliteit van de vondsten, met name de muurschilde ringen. En vooral belangrijk voor het inzicht in de ontwik keling van grafarchitectuur, godsdienst en kunst onder de belangrijke farao Toetan chamon (1333-1323 v. Chr.)." Het graf ligt op enige me ters ten zuiden van dat van Horemheb, eens de machtig ste man van Egypte. Inioeia is een tijdgenoot van Toetan chamon, Horemheb en Maya, Toetanchamons minister van financiën, wiens graf enkele jaren geleden ook met hulp van het Leidse museum werd ontdekt. Een fotograaf van het Leidse museum zal zich volgende week bij het team voegen om de eerste belang rijke opgravingen vast te leg gen. Pagina 19: Toegangsschacht pas donderdag ontdekt'. Een zorgelijke premier Lubbers tijdens zijn wekelijkse persconferentie na het vrijdagse kabinetsberaad. foto anp ed oudenaarden den haag gpd-anp PvdA-fractieleider Wöltgens en zijn CDA-collega Brinkman zit ten vandaag opnieuw rond de tafel om een oplossing te vin den voor de WAO-problemen. Aanleiding voor het gesprek vormt een oproep van premier Lubbers, gisteren na afloop van het kabinetsberaad. Lubbers stelde dat de PvdA- fractie alsnog akkoord zou moe ten gaan met het compromis voorstel over de WAO dat afge lopen maandag op tafel lag. Het zo maar afwijzen van dat voor stel, maar wel eisen dat de WAO onverkort blijft be§taan voor be staande gevallen,'kan niet. „De PvdA-fractie is nu aan zet", al dus Lubbers. PvdA-topberaad gisteravond leidde tot een telefoontje van Wöltgens naar Brinkman voor een nieuw gesprek. „Wat er uit komt, zien we wel", aldus een PvdA-woordvoerster, die verder geen enkele inzet of variant wil de uitsluiten. Wöltgens verbindt aan de op roep van premier Lubbers tot hernieuwd overleg met het CDA de voorwaarde dat de christen democraten niet tegelijkertijd blijven onderhandelen met de WD. Zo'n situatie zou volgens Wöltgens „onzinnig" zijn. Het CDA-kamerlid Biesheuvel dat namens zijn fractie de on derhandelingen met de WD voert zei gisteravond dat het CDA eerst „netjes" de gesprek ken met de WD zal afronden. Het compromisvoorstel van maandag voorzag erin dat nieu we WAO'ers maar gedurende één jaar konden rekenen op een uitkering die gebaseerd is op hun laatst genoten inkomen. De PvdA-fractie wees dat plan van de hand. In het kabinet is de WAO- zaak gisteren doorgesproken, aldus Lubbers. Hij zei „enige zórgen" te hebben over de hou ding van de PvdA-fractie. Lub bers becijferde dat het ontzien van bestaande WAO'ers een gat van 2.975 miljoen gulden ople vert. Als het compromisvoorstel van afgelopen maandag zou worden aanvaard, zou daarvan 1.250 miljoen gulden worden gedekt. Het kabinet is bereid het resterende gat voor lief te Flores 2 Nog dagelijks spoelen lijken aan op Flores, na de aardbeving die het Indonesische eiland op 12 december trof. Juffrouw Zweepslag 7 De Britten waren deze week weer eens in de weer met seks en politiek. Juffrouw Zweepslag lijkt echter weer terecht. ZAGREB/SARAJEVO DPA-Rtr-AFP-ANP Belgrado dreigt in te grijpen in de Kroatische regio Krajina, nu na een jaar van betrekkelijke rust de oorlog in Kroatië weer lijkt te zijn opgelaaid. Kroati sche troepen openden gisteren in Krajina de aanval op Servi sche stellingen in het achter land van de havenstad Zadar. De Servische bevolking rond de stad Knin riep in de Kroati sche burgeroorlog van 1991 eenzijdig de onafhankelijke re publiek Krajina uit. Nadat on derhandelaar Cyrus Vance er in januari vorig jaar ih slaagde een bestand in Kroatië te bereiken, namen vredestroepen van de Verenigde Naties posities in langs een bestandslijn die de strijdende partijen moest schei den. De Kroaten hebben die be standslijn gisteren overschre den. Serviërs hebben daarop in gebroken in opslagplaatsen van de VN om de zware wapens die ze eerder hadden ingeleverd weer terug te halen. De 'rege ring' van Krajina heeft het nieu we Joegoslavië (Servië plus Montenegro) hulp ge- De Kroatische aanval komt niet geheel onverwacht. Zagreb liet al eerder blijken zijn geduld kwijt te raken, omdat de VN- blauwhelmen er niet in slaag den de Serviërs te ontwapenen. Krajina is een van de vier Be schermde Gebieden van de VN (UNPA) in Kroatië. Er zijn ook Nederlandse blauwhelmen ge stationeerd. Het ministerie van defensie in Den Haag deelde mee dat de Nederlandse 'ver- bindelaars' niet worden be dreigd. Van evacuatie is dan ook geen sprake. De oplaaiende strijd in Kroa tië werpt een schaduw op de vredesconferentie die vandaag in Genève wordt hervat. Ook in Bosnië gaat de strijd voort. Ser viërs beschoten gisteren voor het eerst na anderhalve maand de stad Mostar in het westen van Bosnië. Een Russische VN- soldaat kwam in Kroatië om het leven toen hij op een landmijn reed. In Bosnië raakte bij een soortgelijk ongeluk een Neder landse militair licht gewond. Omstreden professor tel aviv Professor Yeshayahu Leibowitz spreekt studenten van de Universiteit van Tel Aviv toe. De 90-ja- rige professor is deze week inzet geworden van een nationaal debat in Israël, nadat een commissie hem de jaarlijkse Israël-prijs heeft toegekend. Zowel premier Rabin als zijn voorganger Shamir zijn woedend, om dat Leibowitz zich altijd heeft verzet tegen de Israëlische bezettingspolitiek. Shamir noemt hem zelfs een landverrader, omdat Leibowitz de overwinning in de Zesdaagse oorlog van 1967 en de daarop volgende onderdrukking van de Palestijnen een „politieke en historische ramp" heeft genoemd. Rabin was destijds opperbevelhebber van het Israëlische leger. Burgemeester Teddy Koliek van Jeruzalem en strijders voor de mensenrechten zijn juist erg ingenomen dat Leibowitz de prijs krijgt. Nog geen abonnee BEL: 071-128030 SERVICE-, HET WOORD IS AAN Thomas Carlyle Het wezen van humor is gevoel; warm, teder medegevoel met alle vormen van bestaan. VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur Familieberichten Religie - Sport- Zaterdags bijvoegsel 31 t/m 40 VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 27 HET WEER Drie projectontwikkelaars ontvouwen hun plannen advisering, levering en begeleiding door gekwalificeerde medewerkers Heemskerk De Jager Administratieve Automatisering. Noordwijk. tel. 01719-46566 fax. 01719-48547 Verwachting van het KNMI tot morgenmiddag Wind en regen Het weekendweer staat in het te ken van regen en wind. Vanmor gen neemt de bewolking snel toe. Aan de kust steekt vanmiddag een stormachtige zuidwestenwind op. Morgen kan het zelfs even echt stormen. Regenen doet het vooral vanaf vanmiddag vrijwel het hele weekeinde. De temperatuur gaat omlaag tot maximaal 8 graden en winterse buien completeren een weerbeeld dat beter bij de kalen der past Wind west tot zuidwest, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, kracht 6 a 7. Een party- en zalencentrum, een kantorenflat van tien verdiepingen, een mega-bioscoop, een hotel en een vee handelscentrum. Dat wordt allemaal gebouwd op het parkeerterrein van de Leidse Groenoordhallen aan de Willem de Zwijgerlaan. Tenminste, als projectontwikke laar Bruil-Sanders uit Arnhem zijn zin krijgt. Hij denkt er jaarlijks een miljoen bezoekers mee naar Leiden te halen. leiden erna straatsma Bruil-Sanders is een van de drie projectontwikkelaars die op ver zoek van de gemeente een plan hebben gemaakt om de Groen oordhallen een nieuwe impuls te geven. Het Ajmhemse bureau leverde niet alleen het meest in grijpende, maar ook het kost baarste idee: de uitvoering kost TE HUUR TE KOOP Vraag vrijblijvend een folder met een compleet overzicht van onze:' KANTOREN WINKELS BEDRIJFSRUIMTE Tel. 01718 - 51414 de raad rjr, bouw bv een slordige 150 miljoen gul den. De gemeente wil de Groen oordhallen en het daarbij beho rende terrein aanpassen om er een winstgevend bedrijf van te maken. Overwogen wordt om van de Groenoordhallen een BV te maken, waarvan de gemeen te alle aandelen in handen heeft. De drie plannen worden de komende weken door amb tenaren bestudeerd. In afwach ting van hun bevindingen wil nog niemand reageren op de verschillendevoorstellen. De andere twee bedrijven die aan de competitie deelnemen, houden het aanmerkelijk sim peler dan Bruil-Sanders. PBB BV (een zustermaatschappij van IBB Kondor) gaat nog het verst met de bouw van drie congres zalen, twee restaurants en een parkeergarage voor ruim 500 auto's. De kosten van dit plan bedragen ruim 26 miljoen gul den. Elisabethhof BV (directeur is M. du Prie van het gelijknamige aannemingsbedrijf) stelt voor alleen een extra vloer in de Groenoordhallen te bouwen. Dat levert 8.000 vierkante meter extra op. Op de begane vloer kan een groothandel worden gehuisvest. Op de eerste verdie ping kunnen de bestaande eve nementen (sportwedstrijden, popconcerten, beurzen en der gelijke) worden gehouden. Op de hoek Gooimeerlaan/Willem de Zwijgerlaan zou eventueel plaats zijn voor een McDrive (van McDonald's) of een nieu we Koets-o-theek (de disco theek die nu is gevestigd in de Kruisstraat). Du Prie schat de kosten van zijn plannen op ruim acht miljoen gulden. Wereldrecord Johann Olav Koss heerenveen Johann Olav Koss heeft gisteren op de eerste dag van het EK schaatsen in Heerenveen het wereldrecord op de 5.000 meter ver beterd. De Noor zette een tijd neer van 6.38,77. Het oude record stond sinds 9 februari 1991 met 6.41,73 ook al op zijn naam. Falko Zandstra verbeterde met 6.40,01 het Nederlands record, dat met 6.42,03 sinds 17 januari 1992 in het bezit was van Bart Veldkamp. In het voorlopige klassement bezet Zandstra de eerste plaats. Koss staat tweede, na hem volgen Ritsma en Veldkamp. Machinefabriek West-End BV Lisse, tel. 02521-19048 Engineering machinebouw en -reparatie motorrevisie Pagina 2: Kabinetsplan voor WAO is zo slecht nog niet. den haag theo haerkens Liefhebbers van de wintersport die dit weekeinde vertrekken, doen er goed aan hun wandel schoenen mee te nemen. De bekende skigebieden in Oosten rijk, Zwitserland en Frankrijk zijn nog bijna helemaal groen. Er is vrijwel geen sneeuw en het ziet er niet naar uit dat dat de komende dagen verandert, al dus de ANWB. Dichter bij huis, in de Ardennen en in het zuiden van Duitsland, ligt In heel Oostenrijk1- skivakan tieland nummer één voor Ne derlanders - kan alleen boven de 1.500 meter hier en daar worden geskied. In het bekende vakantieoord Abtenau is het dal nog helemaal groen en hoger in de bergen ligt niet meer dan tien centimeter sneeuw. „Eigen lijk zijn er geen wintersportmo gelijkheden", aldus woordvoer der J. Souhoka van de ANWB. Voor Zwitserland geldt in gro te lijnen hetzelfde. De berichten uit de Franse Alpen zijn een tik-' je gunstiger, maar ook hier is het volgens de ANWB „heel slecht". In de Pyreneeën, die overigens door maar weinig Ne derlanders worden bezocht, is het wat beter. In het bergstaatje Andorra bij voorbeeld, met de skioorden Pal, Arinsal en Arca- lis, ligt op de hellingen zo'n 70 centimeter sneeuw, maar in de dalen is het niet meer dan 20 centimeter. De ervaring leert dat de kans op ongelukken onder deze om standigheden toeneemt. De pis tes waar nog wel kan worden geskied, zijn erg druk en de slechte kwaliteit van de sneeuw bevordert valpartijen en lelijke verwondingen. De ANWB gelooft niet dat veel mensen in staat zijn hun vakantiebestemming op het laatste moment te wijzigen. „Al les is geboekt en iets verande ren, kost alleen maar geld." Massale verkrachtingen in het voormalige Joegoslavië Drie deskundigen aan het woord over een beestachti ge situatie. Nog steeds een fenomeen: Kees Verkerk. 'Ik sta gere geld van mezelf versteld'. Over een paar maanden wordt in Leiden het vijfde Ronald McDonaldhuis van Nederland geopend. 'Het strand van Oostende', heet de kwaadaardige lief desroman van Jacqueline Harpman. Vernietigende passie. Denkwijzen Verantwoord Reizen. Verkopers van luxe goede ren juichen niet meer. Ne derland koopt (even) min der duur. Christelijke Hogeschool Rijn-Delfland Den Haag/Oegstgeest bijeenkomsten Bejaarde kreeft ontkomt aan pan Een honderd jaar oude kreeft is ontsnapt aan de pan dankzij een moment van zwakte van de chefkok van een restaurant in Boston. Het dier mag zijn laatste jaren slijten in een aqua rium van een museum in New England. De bedrijfleider raakte zeer onder de indruk van de maat van het dier, schaaldier, met een lengte van meer dan 70 centimeter en een gewicht van negen kilogram. De schaar was vier keer zo groot als een nor male kreeft. Het Wetenschappe lijk Centrum van New England berekendè de leeftijd van het beest aan de hand van het ge wicht: 500 gram per zes jaar. Leidsch Dagblad c7. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws. Dus neem ik nu een abonnement. Tel.: Na dc eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Q Per maand, automatisch '28.75) O j 0a kwaï taal epigiro 82,85) aiisch 82.85) Nr. bank/giro: j i Handtekening: SLAGINGS- GARANTIE NIMA-A, BOFC. Wilt u weten hoe? Bel Instimar 071-128552 (tot 20.30 uur). uur UirWh DagbUd. Of bel 071-161400

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 1