Info ZATERDAG 23 JANUAR11993 Aarlanderveen, Zwammerdam, Alkema de en omgeving Voor de praktijk van Van der Kooij, Ooms en Pleij: F. Ooms. Plein 1 lo. Brock/Roelen en W. G A. Beek- Alkemade. Leimuiden, Rijnsaterwoude J. Lardenoije. Dr. Stapenseastraat 6, Leimuiden. tel. 01721-8269; visi tes/consulten aanvragen voor 10.00 Alphen Groep 1 - voor de praktijk van Boss, Eradus, Hertzberger, Klein Haneveld, v.d. Steen, Wijnmaalen en Luining: za: Th. Eradus, Rembrandtlaan 31, tel. 72072; zo: M. vd Steen, Wilhel- minalaan 66. tel. 72738. e praktijk van Van En- n Gemeren, Rakers, I zwam 2, tel. 21915. Groep 3 - voor de praktijk van Eysink Smeets, De Jong-v.Leeuwen, Nobel- /v.d. Velden, Plag, Smid-Oostendorp, Stolp-Lommelaars en Varkevisser.- za J. Eysink Smeets, Grebbeberg 68, tel. 32059; zo: E. Plag, Groenoord 14, tel. 43896. Groep 4 - voor de praktijk van Over- beek en Vletter: R. Vletter, Spanjesingel 70, tel. R. Leeuwenburgh, Noordeinde 339, Boskoop, tel. 01727-15700; voor spoedgevallen spreekuur om 10 uur en om 16 uur. Hazerswoude, Koudekerk E. Oosterhoff, Rhynenburcherlaan 2/a, Hazerswoude Rijndijk, tel. neemt. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg Groep 1. Voor de praktijk van Dijk, Henneman, Ten Hove, Lodder, Mee- wisse, Pool en Schonenberg: J. ten Hove, Boulevard 59, Katwijk, tel. 13777. Groep 2. Voor de praktijk van Berg man, H. van Duyn, L. van Duyn, Hue- ting, C. en H. Moolenburgh en Tim- mers: H. Hueting, Rijnstraat 42, Kat wijk, tel. 29550. Groep 3. Voor de praktijk van Van Delft, Priester, Rietbroek, Verhageen Van de Water.- A. Verhage, Rapenburg 1, Rijnsburg, tel. 21818. Langeraar, Nieuwveen, Ter Aar, Wou- brugge L. Gorissen, Langeraarseweg 5, Lan geraar, tel. 01722-2139; alle behan delingen na telefonische afspraak. Lelden De weekenddienst begint zaterdag om 8 uur en eindigt zondag om 24 uur. Spreekuur van 12-12.30 uur (alleen voor spoedeisende medische hulp). Groep 1 - Alkema. Baars. Groeneveld, Janssen, Van Leeuwen. Maris, Van der Meer, Meyer, de Ruiter, Van Schie, Tan en Verhage; »t 24 u ;r, tel. 210890. Groep 2 - Bergmeijer, Van Gent. Klaassen, Kruis, De Lange, Van Luyk, Middendorp, Nering Bögel, Pufkus. Rus en Taytelbaum: za 8 uur tot zo 8 uur: J. Rus, Middel stegracht 129, tel. 132500. zo 8 uur tot 24 uur: M. Bergmeijer, Oude Singel 76, tel. 226201. Groep 3 - Boels, J. de Bruyne, W. de Bruijne, Delver, Fogelberg, Huibers, "an den Muijsen- za 8 uur tot zo 8 uur: A. Boels. Lam- menschansweg 15/b.tel. 141092. zo 8 uur tot 24 uur: H. Jurgens, Burg- gravenlaan 102, tel. 125820. Groep 4 - Bénit, Horn, de Kanter, Lahr, Lodder, Nieuwenhuis, Paulides, Van Rijn, Van Wingerden, J.G. Zaaijer en R.E. Zaaijer: D. van Winger- R.P. Geerlingspad 11, tel. 322402. Groep 5 - Crul, A. Hammerstein, D. Hammerstein, De Lorm, De Jong, Kooijman, Prince, Reindersen Wiers- za 8 uur tot zo 8 uur: J. Reinders, G. Brandtstraat 29, tel. 760947. zo 8 uur tot 24 uur: H. Wiersma, Haagweg60, tel. 318311. Waarnemingsregeling Homeopa- venshof, T. Mansholtstraat 5/a, tel: 315900; via dokterstelefoon 071- 122222 kunt u vernemen welke art dienst heeft. Leiderdorp za: P. van tel. 4100" tel. 893898; spreekuur (uitsluitend voor spoedgevallen) van 12.30 tot 13.00 uur. De weekenddienst begint zaterdag om 10 uur en eindigt maandag om 8 uur, voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de ei- Nieuwkoop, Noorden, Zevenhoven za: J. Steenvoorden, Nieuwe Zeeweg 11, tel. 12333; zo: H. Immerzeel. Voorstraat 87, tel. 46433. Oegstgeest za'8 uur tot ma 8 uur: C. Keijer, Ko- ninginnelaan 2/a, tel. 156641. Sassenheim H. Moerman. Hoofdstraat 155. tel. 11119; spreekuur 10.00 tot 10.30 uur en 17.00 tot 17.30 uur. Voorhout, Warmond Huisartsenpraktijk Oosthout, Anijs- weg 38, Voorhout, tel. 02522- 30697. Voorschoten za: C. Meijer, Lindepad 1, tel. 613032; zo: A. Tromp, Leidseweg 328, tel. 762159. Waddinxveen Groep 1 - voor de praktijk van Van Heel, Hertogh, Siemonsen Wilms: P. Hertogh, Woubrechterf 42, tel. 19239. Groep 2 - voor de praktijk van Alberts, tel. 01720-31288. Bloembollenstreek Via uw eigen apotheek kunt u verne men wie de weekenddienst waar- Hazerswoude, Koudekerk Apotheek Meerburg, van 11-12 uur; spoedgevallen tel. 01714-5555. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg Apotheek De Jong, Kon. Julianalaan schoten Apotheek Leiden Zuid-West, Brahm- slaan 18-20, Leiden, tel. 763134; Apotheek Boehmer, Florijn 21, Lei derdorp, tel. 894400. Nieuwkoop Hemminga, Glaser, Van der Linden en Vreeken: za: B. Glaser/P. vd Linde, Souburg- hlaan 13-15, tel. 14100; zo: J. Al berts, J. Catslaan 1, tel. 12112. Wassenaar za: M. van Tolingen, tel. 15939; zo: J. Vonk, tel. 79676. Zoeterwoude APOTHEKEN Alkemade en omgeving Apotheek Alkemade, Weteringlaan 1, Oude Wetering, van 12.30-13 en 17.30-18 uur, tel. 01713-19100. Alphen Apotheek De Herenhof, Herenhof 6, Apotheek Nieuwkoop, van 10-12 uur-, spoedgevallen tel. 01725-3608. Noordwijk en Voorhout Duinrand Apotheek, Nieuwe Zeeweg 1, Noordwijk, tel. 01719-19314. Waddinxveen Boskoopse Apotheek, Burg. Colijn- straat 71, tel. 01727-7834. TANDARTSEN Alphen, Bodegraven, Nieuwkoop, Noor den, Nieuwveen, Koudekerk, Ter Aar, Langefaar, Zevenhoven A. vd Akker, Berkenstraat 6, Alphen ad Rijn, tel. 01720-72200; spreek uurvan 12.00 tot 12.30 en van 18.00 tot 18.30 uur. Bloembollenstreek H. Winterink, Dorpsstraat 104, Noordwijkerhout, tel. 02523-75973. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg E. de Vries, Gr. vPrinstererweg61, Katwijk, tel. 01718-24524. Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, War- H, Middelweerd, Herenweg 77, War mond. tel. 01711-11738; spreekuur om 13.00 uur. Noordwijk B. Hoefnagels, Emmaweg 3, tel. 01719-19441. Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude J. SauerbierCouvée, v. Beethoven- laan 69/b, Voorschoten, tel. 071 - 614252; spreekuur om 17.30 uur. DIERENARTSEN Alphen Dierenkliniek, tel. 01720-20200; G.J. Lette, Schuberthof 4, tel. 01720-42807; mevr. Graveland- Wolterbeek. Leeuwenhorst 4, tel. 01720-44333. Katwijk W.J. Snel, Frederiksdreef 14, Kat wijk, tel: 74781; spreekuur: za: van 11-12 uur. Voor de praktijk van Hekerman, Hel der en Roest: G. Roest, Ockenrode 14. Leiderdorp, tel. 071-890405. Voor de praktijk van Koster, Vestjens en Van der Wouw: H. Vestjens. Rijn en Schiekade 23, Leiden, tel. 071- 120241. Voor de praktijk van mevr. S. Stibbe, Bronkhorststraat 13, Leiden, tel: 218393, alleen op telefonische af spraak. Voor de praktijk van Duijn, Brandt: R.J.W. Duijn, Pres. Kennedylaan 260, Oegstgeest. tel. 156161; of 071- 'oor eigen praktijk: B.G. Heemskerk, De Kempen; straat 21. 176761. Wassenaar Alarm- en informatiekring di i: dokterstelefoon 070-3455300. werkgebieden: Alphen, Leiderdorp, Rijnstreek en het Plassengebied Voor dringende gevallen buiten de spreekuurtijden kunt u bellen: 071- 122445. Stichting Kruiswerk Leiden Schuttersveld 1, tel; 120144; na 17.00 uur en in het weekend uitslui tend bereikbaar via dokterstelefoon, tel: 071-122222. Uitleencentrale: Burggravenlaan 250, tel. 121894, ma t/m vr 9.30- 17.00 uur, za 15,00-17.00 uur. Kruiswerk Rijn Duin 's Avonds en in het weekend: 06- 52701363 (alleen voor spoedgeval len). nummers van het wijkgebouw in uw woonplaats hieronder Op werkdagen van 8.00-9.00, van 12.30-13.30 en van 16.00-17.00 uur: 071-122222 (alleen voor spoed gevallen) De Zilk en Hillegom: 02520-16217 Katwijk: 01718-12282 Lisse: 02521-1411 Noordwijk: 01719-10202 Noordwijkerhout: 02523-72138 Oegstgeest: 071-177444 Rijnsburg: 01718-21217 Voorhout: 02522-32548 Voorschoten: 071-614641 Warmond: 01711-10067 ren, tel: 06-8212141. MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLE NING Hillegom Molenstraat 2. tel. 02520-20650; spreekuur 9-10 uur, Gezms- en be jaardenverzorging en Maatschappe lijk werk. Katwijk aan Zee Schimmelpenninckstraat 10, Gezins- en bejaardenverzorgingen Algemeen Maatschappelijk werk, tel. 01718- 54321. Leimuiden W. vd Veldenweg 24/a, Maatschappe lijk werk en Gezinsverzorging, tel. 01721-9140. ÜSHeereweg92, tel. 02521-17650; spreekuur 9-10 uur, Gezins- en be jaardenverzorging en Maatschappe lijk werk. Noordwijk Voorstraat 8, Gezins- en bejaarden verzorging, tel. 01719- 17575/12437. Voorstraat 31, Algemeen Maatschap pelijk Werk, tel. 01719-13593. Wantveld 9; Algemeen Maatschappe lijk Werk, tel. 01719-15475. Noordwijkerhout Maandagse Wetering 55, Gezins- en bejaardenverzorging, tel. 02523- 76446 en 72143; Algemeen Maat schappelijk Werk, tel.02523- .angevaart 20, Gezins- en bejaarc verzorging, tel. 01718-21501; Alge meen Maatschappelijk Werk, tel. 01718-21866. 3 Emm al aan 2. tel. 02522-19127; spreekuur 9-10 uur. Gezins- en be jaardenverzorging en Maatschappe lijk Werk. Voorhout Gezondheidscentrum, Kerkweg/Lm- naeuslaan, Gezins- en bejaardenver zorging en Algemeen Maatschappe lijk Werk, tel. 02522-12803. LEIDEN Herv. Gem. Oude Vestkerk 10 dr De Jon ge; Petruskerk 11.45 0ec. studenten- dienst; Pieterskerk 19 Cantatedienst, ds Alblas mmv 'Exudate Deo' uit Voorscho ten; Marekerk 10 ds Smaling, 17dsvd Regenboog (Merenwijk) 9.30 ds Nauta, 1115 ds Nauta en pastor Scholtes; Bethlehemkerk (Driftstr.) lOdsvd Bom, afscheid van de Kooi; Bevrijdingskerk 10 ds Rietveld; Vredeskerk H.D., 10 ds Schouten; Waalse kerk (Breestr.) 10.30 pasteur Ribs; 'Stevenshof' (rk kerk Haagse Schouw) 11 ds Bouhuys; Acad. Ziekenhuis 10 ds Schaap-de Vries, Voorschoten. Diaconessenhuis 10.30 H.A., ds v 't Hof. Groenhoven 10 hr v Wallmga, Leiderdorp. Geref. Kerk zie Herv. Gemeente. Geref. Kerk Vrijg. (He- rengr.) 10 ds Houtman, 17 ds v Veelen. Chr. Geref. Kerk (Steenschuur) 10 en 17 ds Nieuwenhuijze, Mijdrecht. Geref. Gem. (zie Leiderdorp). Geref. Gem. in Ned. (Bethlehemkerk Driftstr.) 11.30 en 17.30. Evang.-Luth. Gem. (Hoogl. Kerkgr.) 10.15 ds Mostert. Doopsgez. Remonstr. Gem. (Lokhorstk. Pieters- kerkstr.) lOdsVos-Wiegand. Baptisten- gem. (aula 'Nieuweroord', Rijnsburger- weg 124) 10 ds Hellinga, Vroomshoop. Evang. Gemeenschap (Middelstegr. 3) 9 ev Piet, 10.30 ev Sussenbach. Johan Maasbach Wereldzending (Bethlehems- kerk Lammermarkt) za 19 Jeugddienst olv John Maasbach, zo 10 Eredienst, hr Scholten, woe 19.30 Bidstond. Pink- stergem. (0. Vest 13) 10 hr Twillert. Volle Evangelie Gem.(Haarlemmerweg 36) 11 ev. Daniel. Christengemeen schap (Vestestr.49). zo 10..15 Mensen- wijd ingsdienst. Leger des Heils (hoek Vestestr./Groenesteeg) 10 en 17 Sa menkomsten. Nieuw-Appst. Kerk(H. Rijnd. 24): 9.30 en 17,'woe 20. Ze vendedag-adventisten ('De Ontmoeting', Noordhofland V.schoten) elke za 11. Chr. Wetenschap (Steensch. 6) 10.30. Kerk van J.Chr. vd Heiligen der L. Dagen (Brahmsl.) 10,11 en 12. Oud-Kath. K. (Zoeterw.singel) 10. behalve 2e week einde vd maand: za 19. Rooms-Kath. K. Haagweg za 19 Mis, zo 10.30 Gezongen Euch. viering; Herensingel za 19, zo 11; Rijndijk (Stevenshof) za 19, zo 9.30 (le zondag vd maand 11 uur); Steenschuur za 10 en 19, zo 8.30, 10 (hoogmis). 11.30, 18 en 19 (lof); Boshuizerkade za 19, zo 10; Lammenschansweg za 19, 10; Haarl.straat za 19, zo 10.30 en 12.15; Merenwijk zie herv. gem. AARLANDERVEEN Herv. Gem. 10 ds Zwanenburg, Ede, 19 Zangdienst, ds vd Berg. Geref. Kerk 10 ds Schoep, Gouda. 18.30 ds Bras, Sas senheim. Chr. Geref. Kerk 9.30 en 16 ds den Hartog. RK Kerk za 19, zo 10.30. ABBENES Samen op Weg Gem. 9.30 H.A., ds Roodenburg. ALPHEN AAN DEN-RIJN Herv. Gem. Adventskerk 10 ds Omme- ring, 18.30 ds 't Hooft; Kruiskerk 10 ds 't Hooft; Opstandingskerk 10 kand. Ver hoef, Leiden, 18.30 ds Ommering; G. kerk 10 ds Wormer, Amsterdam; Sions- kerk (Meteoorlaan) 9.30 en 18.30 H.A., ds Ouwendijk. Geref. Kerk Maranatha- kerk 10 H.A., ds Wilschut, 18.30 ds Santing-, Salvatorikerk 10 H.A., ds San- ting; Kerk en Zanen 10 dr Bade. Geref. Kerk Vrijg. (school Beatrixl. 4) 9.30 en 17 ds Borgdorff. Ned. Geref. Kerk (aula Chr. Lyceum, Halverwege 34) 9.30 drs Compagnie, Rotterdam, 16.30 kand. Dekker, Nunspeet. Chr. Geref. Kerk (Grijpensteinstr.) 9.30 Dienst des Woords, 16.30dsvd Mei), woe 19.30 ds vd Meij. Oud GerefGem. (Hooft»tr. 240) 9.30 en 16. Bapt.gem. (Molen- werfstr. 1) 10 ds Heidrop, 18.30 ds Koekkoek. Bapt.gem. Noord (school Kalkovenw. 62) 10 v 't Wout. Bapt.gem. Ichthus (mavo H. Dunantweg 1) 10 hr Kits, 18.30 hr Frinsel sr. Evang.gem. ('De Ark', Pr. Hendrikstr. 54) 10 hr vd Hoorn. Pinkstergem. 'Het Licht' (A. v. Burenlaan 15) 10. Christengem. 'De Hoeksteen' (geb. 'Bethel', hoek Emma- laan) 10 hr Pietersz., Winterswijk. Leger des H. (Zonneweg 3) 10 en 19 Samen komsten, behalve laatste zondag v.d. maand: 10 en 15.30. Remonstr. Gem. (Van Mandersloostr. 36) lOdsThieme, Tiessing. RK Piusk. za 19, zo 9 en 10.30; De Bron za 19, zo 9.30 en 11. BENTHUIZEN Herv. Gem. 9.30 en 18 ds Boer. S.O.W. Gem. 'De Hoeksteen' 10 ds v Arkel. Ge ref. Gem. geen opgave. BODEGRAVEN Herv. Gem. Dorpskerk 10 en 18.30 ds Wieman; Salvatorkerk 10 ds Terlouw, 18.30ds Hoogendijk; Bethlehemkerk (Nieuwerbrug) 10 en 18.30 ds Mout- haan. Geref. Kerk 10 ds Zoutman, 18.30 geen opgave. Geref. Kerk Vrijg. (Ichthusk.) 9.30 Dienst des Woords, 16.30 ds Simpelaar. Geref. Gem. (Sta tionsweg 17) 10 en 18.30. BOSKOOP Herv. Gem. Dorpskerk 9.30 ds Vroegin- deweij, Amersfoort, 18.30 ds Vlasblom, Ter Aar-, De Stek 9.30 ds De Reuver. Ge ref. Kerk 9.30 ds v Hooijdonk, 17 ds Po- ley, Hazerswoude. Chr. Geref. Kerk 9.30 ds Lof, Rotterdam, 17 ds De Groot, Den Haag. Church of the Nations ('Ons Para dijsje'. v. Neslaan 4) 9.30 hr Godschalk. RK Kerk za 17.30 (de Stek), 19 (kerk), zo 10.30. HAZERSWOUDE Herv. Gem. 9.30 en 18.30 H.A., ds Al blas. Geref. Kerk 10 ds Poley, 17dsv Hooijdonk, Boskoop. RK Kerk dorp za 19 H. Mis mmv orgel en cantores, zo 10 H. Mis mmv gem. koor, 11.30 H. Mis mmv jongerenkoor; Anker za 19, zo 11; Bernarduszo9.30. HILLEGOM Herv. Gem. Maartenskerk 10 ds Ver beek, 17 Gez. dienst in de Hoeksteen. Geref. Kerk ('Hoeksteen') 10 H.A., ds Hofland, 17 Gez. dienst, ds Verbeek. Chr. Geref. Kerk 10 ds v Langevelde, 17 geen opgave. Christen Gem. (Gebouw Bernadette, Mariastr. 20) 10 H.A. en Woordverkondiging, 19 Zangdienst. RK Kerk Martinus. za 19, zo 10; Jozefk. za 19 Woord en Communiedienst, zo 10 mmv Gem. koor. HOOGMADE Herv. Gem. 10 drs v Eek, Leiden. RK Kerk za 19, zo 10. DE KAAG Herv. Gem. 10 prof vd Beek, Valken burg. RK Kerk za 19 Euch. viering, zo geen viering. KATWIJK AAN DEN RIJN Herv. Gem. Dorpsk. 10 en 18 H.A., ds De Graaf; Ontmoetmgskerk 10 HA, ds Martél-Pijnacker, 18.30 H.A., ds West dorp, Berkel en Rodenrijs (VLOK). Ge ref. Kerk (Open Hofkerk) 10 drs Pastoor, Nieuwerbrug ad Rijn, 17dsvd Horst. RK Kerk za 19, zo 10. KATWIJK AAN ZEE Herv. Gem. Nieuwe Kerk 10 ds Vroegin- deweij, 18 ds Ten Voorde; Oude Kerk 10 ds Glashouwer, 18dsHovius; Ichthus- kerk 10 Gorissen, 18 kand. Jongepier; Pniëlkerk 9.30 ds Hovius, 18 ds Glas houwer; Maranathakerk (Rijnsoever) 10 ds Stam. 18 ds Vroegindeweij. Overduin 14.15 ds vGulik. Herv. Gem. 'De Rank' (Helmbergweg 10) 10 Gez. dienst in R.K. kerk in Katwijk ad Rijn, ds Rog- Pronk en past. Kaptein. Geref. Kerk Vre deskerk 10 ds Mink, 17 ds Mink (VLOK);Triumfatorkerk lOdsvd Horst. Gebouw De Hoeksteen (dovendienst) geen opgave. Geref. Kerk Vrijg. 9.30 Leesdienst, 16.45 ds Heida, Ned. Ge ref. Kerk (Pieter Groen-college, ingang Rijnsoever 293) 10 en 19 kand. Dekker. Chr. Geref. Kerk 10 en 17 ds Veenen- daal, di 19.45 Bijbellezing, ds Veenen- daal. Geref. Gem. in Ned. (Louwestr.) 10 en 17. Baptisten Gem. (Ambachts- weg 2) 10 hr Houwink. Soefi (Zuidduin- der, 19 ds Verdijk, Geref. Kerk 10 drs v Midden. Geref. Kerk Vrijg. (Prinsessestr. 1) 10.45 ds Geersing, 16.30 ds Bijl. Ned. Geref. Kerk (Salvatori) 10 ds Mag- gré, Ermelo, 19 ds Smouter, Rijswijk. Chr. Geref. Kerk 10 en 16.30 ds van Dij ken. Geref. Gem. 9.30 en 16 ds Tanis. Evangeliegem. (Heereweg 52a) 9.45 hr Dieleman. RK Kerk Agathakerk za 19 Communieviering, zo 10 Euch. viering; Poel polder za 19 Jongerenviering, zo 10.30 Communieviering; Mariakerk za weg) elke le en 3e zondag, 16. KOUDEKERK AAN DEN RIJN Herv. Gem. 10 SoW-dienst Geref. kerk, 10 SoW-Jeugddienst, mw v Dijk, 19 SoW-dienst, ds vd Lugt. Geref. Kerk 10 SoW-dienst, ds vd Lugt, 10 SoW-jeugd- LEIDERDORP Herv. Gem. en Geref. Kerk Dorpskerk 10 en 18.30 ds Doesburg; Scheppingskerk KTdsvdBornt; Kapel Scheppingskerk 10 hr Voogt. Leythenrode 10.30 R.K. dienst. Elis.-ziekenhuis 10 Hoogmis, rector Vijftigschild. Geref. Gem. Leiden eo (kerkgeb. Hoofdstr. 73) 10 en 16.30 Leesdienst. Bapt.gem. (wijkgeb. Zijlkw.) 10 Eredienst, hr De Vries. Levenstroom Gemeente (Touwbaan 3) 10 Eredienst, hr Zijlstra. 19 Vernieuwingsdienst, hr Zijlstra. woe 20 Bijbelles en gebeds- LEIMUIDEN Herv. Gem. 9.30 ds Pannekoek, Oegst geest. 19 0ec. dienst, dsWattel. Geref. NIEUWKOOP Herv. Gem. 9.30 Gezinsdienst, ds v Mourik, 18.30 dsv Mourik. Geref. Kerk 9.30 ds vd Weg mmv cantorij. Chr. Ge ref. Kerk geen opgave. Remonstr. Gem. 10 ds Meijering, Oegstgeest. Evang. gem. (gebouw 'De Rank', Regthuys- NIEUWVEEN Herv. Gem. 9.30 ds Vlasblom, Ter Aar, 18.30 Jeugddienst, ds Frederikze, NIEUW-VENNEP Herv. Gem. 9.30 ds Neeleman, 19 Jeugddienst, ds Germans. Geref. Kerk 9.30 ds Meynen, Haarlem, 19 ds Kraan. Chr, Geref. Kerk 9.30 en 16.30 ds v. Roekei. RK Kerk za 19, zo 10.30. NOORDEN Herv. Gem. 9.30 en 19 ds Geuze. Geref. Kerk (W. Verlaat) 10 en 19. RK Kerk za 19, zo 9 en 10.30. NOORDWIJK Herv. Gem Grote Kerk (Binnen) lOdsv Sluysen past. Klein, 17 ds De Bie, Hui zen, 19 ds Ruitenburg; Hoofdstr. (Zee) 10 ds Ruitenburg, 17 ds Elgersma; De Rank (Golfbaan) 10 ds vd Bergh. Geref. Kerk Buurtkerk (Hoofdstr.) 10 ds Kui per, 17 ds Elgersma; Vinken!. (Binnen) 10 ds Elgersma. Van den Bergh-stich- ting 11 mw De Peuter, Voorhout. Sole Mio 9 ds Ruitenburg. Gem. van Christe nen 'De Ark' (Pické pl. 1) 10 Samen komst, hr Brands, 19 Samenkomst, hr v Duin. Ned. Prot. Bond (aula O.Zeew.) 10.30 prof dr Kuiper, Oegstgeest. RK Kerk Maria ter Zee za 19, zo 10.30; St. Jeroen za 19, zo 10. NOORDWIJKERHOUT Herv. Gem. Dorpskerk 10 ds Rinzema; De Zilk zie Dorpskerk. RK Kerk Victork. za 19 past. Hooymans, zo 9.30 past. Hooymans mmv herenkoor, 11 past. Hooymans; Jozefk. za 19 past. Ker- klaan, zo 9 past. Kerklaan, 10.30 past. Kerklaan mmv gem. koor; De Zilk za 19 past. Buskermolen mmv Jevoa, zo 10 past. Buskermolen. OEGSTGEEST Herv. Gem. Groene of Will.kerk 10 Oec. dienst, ds Kooman mmv Willibrordcan- torij; Pauluskerk 10 ds da Costa; Ge meentecentrum (Lijtw.) 10.30 drs Roos, Leiden. Geref. Kerk (Mauritslaan) 10 ds Plomp. Geref. Kerk Vrijg. (aula Dr. foort. Ned. Geref. Kerk (Gem.centrum) 8.45 H.A., 16 H.A., ds Brands, Middel burg, Van Wijckerslooth 16 ds Rijksen. Endegeest 10 pater Lansbergen. Volle- evangeliegem. (Gem.centrum) 16. RK Kerk Will. I 319. zo 10.30. OUDE EN NIEUWE WETERING Herv. Gem. 9.30 ds Biewinga, Sassen heim, 18.30 Gez. dienst, ds Heijtmg. Geref. Kerk 9.30 ds Heijting, 18.30 ROELOFARENDSVEEN RK Kerk Mar. Pres. za 19, zo 11; Pe- trus-B. za 19, zo 9,30. RIJNSATERWOUDE Herv. Gem. 9.30 kand. Verbaan, 19 Oec. dienst. Chr. Geref. Kerk geen opga- RIJNSBURG Herv. Gem. Grote Kerk 9.30 H.A.. ds Wisse, 17 H.A., ds Verboom; Bethelkerk 9.30 ds Ten Voorde, Katwijk a/Zee. Ge ref. Kerk Petrakerk 9.30 ds Terpstra, 17 ds Ribberink; Immanuelkerk 9 en 10.30 ds Ribberink, 17 ds Cziria; Mara nathakerk 9.30 dsCziria, 17 ds Terpstra. Geref. Kerk Vrijg. 8.45 en IO.-30ds Bijl, 17.15 ds Grutter. Chr. Ge ref. Kerk 9.30 en 17 ds Hofman. Evang Chr. Gem. (aula mavo) 10 hr Vork, Heer- de. RK Kerk (chr. tuinbouwschool) zo 10.30 Euch. viering. SoW-dienst, ds Biewinga. Geref. l 10 drs Bras. 19 SoW-dienst in Herv. kerk. Chr. Geref. Kerk 10 en 17 ds Ho- genbirk. Ned. Prot. Bond (Jul.laan 17) geen dienst. RK Kerk za 19 Euch. vie ring, zo 10 Euch. viering mmv gem. TER AAR Herv. Gem. 9.30 prof dr Graafland. Gouda, 18.30 ds Roodsant, Woubrugge. Langeraar za 19, zo 9.30 en 11.30. VALKENBURG Herv, Gem. 10 dr Vermeulen, 18.30 prof dr vd Beek. Geref. Kerk 10 drs Oe- gema, Oegstgeest, 18.30 drs Padmos. Geref. Kerk Vrijg. 9.30 en 18.30 ds Hei- da. RK K a 19, zo 9.30 en 11. VOORSCHOTEN Herv. Gem. Dorpskerk 10 ds Schaap in Aula-Basisgemeenschap, 19 Oec dienst in Kruispunt; De Ontmoeting (Noordhof land) 10 rev Allen en Zuster Hippolyth; 'Rehoboth' (Van Leeuwenhoekkade) 9.30 kand. Molenaar, 16.30 drs Buite laar, Rotterdam. Hulpen Heil-kerk ('Schakenbos', Leidschendam) 10 ds Verheule. Geref. Kerk (Het Kruispunt) 10 Eucharistie/H.A., ds De Zwart en pastor Vroom, 19 Oec dienst, ds De Boer-Hessel. Ger. Kerk Vrijg. (Bachlaan) 9 en 16.SO ds Geersing. RK Kerk Laur- .kerk za 19, zo 11.30; M. Godskerk. za 19, zo 10; Anglican Church (British School, J. v. Hooflaan 3) 10.30. Aula- basis|fem, (in 'De Groene Kikker', Frans Halsplnts) geen dienst. Velden,1 steen 9.30 ds Goossen, 18.30 ds Schi- paanboord; Bethelkerk 9.30 ds Verhey, Noordam, Zoetermeer-, nuelkerk 10 en 17 ds v Houwelingen. Geref. Kerk Ontmoetmgskerk 9.30 ds De Moor, 17 ds Bongers. Geref. Kerk Vrijg. (Kruiskerk) 9.30 ds Riemer, Hoe velaken, 16.30 kand. Pompstra, Amers foort. Chr. Afgesch. Gem. 9.30 en 17 ds vd Want. Oud-GerefGem. (Mercurius- weg 29) 10 en 18.30 Leesdienst. Re monstr. Gem. geen dienst. RK Kerk St. Victork. zo 9.30; Ontmoetingsk. za 19, zo 11.15. WARMOND Herv. Gem. 10ds Luttikhuis, Leider dorp. RK Kerk za 19. zo 9 en 10.30. WASSENAAR Herv. Gem. Dorpskerk 10 ds Steenstra. 16.30 ds Korevaar. Rotterdam; K.eviet- kerk ('Samen op weg') 10 ds v Waasber- gen; Messiaskerk 10 ds Hellendoorn; Dorpscentrum 9.30 ds v Dis. Geref. Kerk Zijllaan 10 ds Jeroense. Moord recht, 17 ds vd Woude. Ned. Prot. Bond (Kerkdam) 10.30 Bezinningssamen- kornst. RK Kerk Jozef za 19, zo 10 Euch. viering; Will, za 19u, zo 10.30u Goede H.za 17, zo 10.30. WOUBRUGGE Herv. Gem. 9.30 ds Roodsant. 18.30 ds Vlasblom, Ter Aar, Geref. Kerk 9.30 ds v Oudenallen, 18.30 ds De Reus, Ter Aar. Ned. Prot. Bond (De Wijk, Schoolstr. 20) geen dienst. RK Kerk zo 10. ZEVENHOVEN Herv. Gem. 9.30 hr Goedhart. Nieuw koop, 19 Zangdienst. hr vd Kamp. Ge ref. Kerk 9.30 ds Kat. Mijdrecht, 19 hr Karstens. Leiden. RK Kerk za 19, zo 9 en 10.45. ZOETERWOUDE Herv. Gem. lOdsWolthaus. RK Kerk St. Jan za 19.30 Hoogmis mmv C.D. koor, zo 9.30 Woord en Communie; Emmauskapel zo 9.30; Chr. Dienaark zo 10 Gezinsviering; Meerburgkerk (H.Rijndijk) za 19, zo 10.30 ZWAMMERDAM Herv. Gem. 10 en 18.30 H.A.. ds Dub beldam. Geref. Kerk (Dorpshuis vd Hooge Burch, Spoorlaan 19) 9 ds Kel der, 17 dsv Oudenallen, Woubrugge. DIJKMAN MANUELA GROENEWEG ZIEKENHUIZEN pen 18.30-19.30 u i 18.30-19.30 uur. 18.30-19.30 uur,; ONGEVALLENDIENST Elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 tot woensdag 13.00 uur (Diaconessenhuis) en van vrijdag 13.00 tot zaterdag 13.00 uur (Elisabeth Ziekenhuis) EHBO ziekenhuis Rijnoord elke dag geopend. BEZOEKUREN DIACONESSENHUIS (tel. 071-178178): dagel-jks 14.30-15.15 uur en 19.00-19.45 uur. Afdeling intensieve zorg 10.30-11.00 uur en 19.00-19.30 uur en na overleg Kinderafdeling; 10.30-19.00 uur, na overleg met de dienstdoende verpleegkundige. Jongerenafdeling: 14.30-15.15 uur en 19.00-19.45 uur. ST. ELISABETH ZIEKENHUIS (tel. 071-454545): volwassenen 14.00-14.45 Klasse afd. 11.15-12.00 uur, 14.00-14.45 uui Kraamafdeling gynaecologie: 14.00-14.45 uur voor vaders bovendien van 19.30-21.00 uur. Afdeling hartbewaking: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur en na overleg met de dienstdoende verpleegkundige, intensive care: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. Sportblessures: maandag 19.30-20.30 uur. ACADEMISCH ZIEKENHUIS (tel. 071-269111): alle patiënten (behalve kinderen) 14.15-15.00 uur en 18.30-19.30 uur. Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18.15-19.00 uur. 19.00-20.00 uur (Alleen Partners/echtgenoten met kinderen. Voor zwangeren: zaterdag en zondag van 10.00 tot 11.00 uur, uitsluitend voor partners/echtgenoten en eigen kinderen. Kinderafdelingen: voorouders van opgenomen kinderen iser een ruime bezoek mogelijkheid in overleg met de hoofdverpleegkundige. Voor andere bezoekers gelden de volgende tijde- en neurologie: 14.15-15.00 uur en 18.30-19.: heelkunde 14.15-15.00 uuren 18.30-19.00 u Kinderkliniek: zalen voor peuters, kleuters en grote kinderen. 15.15-17.00 uur; babyzaal en boxenafdeling: volgens afspraak met de hoofdverpleegkundige. RIJNOORD (tel. 01720-63131); 14.30-15.15 uuren 18.30-19.30 uur. Extra bezoek medium care: 11.00 -11.30 uur. Kraamafdeling: bezoek voor vaders de gehele dag in overleg met hoofd afdeling. Overigen van 14.30- 15.15envan 18.30-19.30 uur Kinderafdeling: bezoek voor ouders de gehele dag m overleg met hoofd afdeling. Overigen van 14.30 -15.15 uur en 18.30 -19.30 uur. BIOSCOPEN ïl. 071-124130/133210, Steenstraat IDO 1 A Few Good Men aldag. 18 45,21.15, vr za zo woe ook 14.15. Rechtszaakfilm van Bob Reiner Een mannier wordt vermoord ts Galloway en Kaffee Oe laatste sessie vr 20.45 Documentaire ii Moore en Tom Cru Belleen het Beest al dag. 19.00en 21.15, vrza zo woe ook 14.30 NieuweDis- neyfilm vertelt een oud sprookie. Een heks betovert een hooghartige jonge prins in een me i sie vóór zi|n21-steveriaardagverliefd Single white female 16 jrdag. 21 15. Psy- 1. Haarlemmerstraat 52 ii woe 21.00. Klassieke til stem uit 1938 vertelt het kolai Tsierkasov) l Sergei Prokofjet Van Boetzelaerstraat EURO 1 Bodyguard aldag 13 30,18.45,21 30. ;e psychopatr e 2 al .dag 18 45,vr* J 15 Vervolg op de EURO 2 18.30.21.15.Z (Macaulay Culkin gangsterbaar Vince La Rocca, (Harvey Kei tel) een moord ziet plegen, duikt ze onder in - een klooster De nonnen moeten eerst wei nig van Deloris hebben, maar het verhaal loopt goed af. LUXOR, tel 071-121239, Stationsweg. Bodyguarda l dag 18 45en 21 15, zo ook ney Houston en Kevin Costner De beroem de soulzangeres Rachel Marron (Houston) krijgt anonieme dreigbrieven. Beveiligmgs- adviseur Frank Farmer (Costner) moet de zangeres beschermen en hij slaagt daarin. TRIANON, tel. 071-123875, Breestraat Basic Instinct 16 ir dag 21 15 f a di 13.30. 3. 21 15, zo beest ai za woe 14.00, zo 10. 2al .dag 13.45. 18.45. )k 16 15 „dag 13 45. 18 45,21.00 verdachte. Regisseur Paul Verhoevei de film volgestopt met een stevige ei Douglas en Sharon Stone de grenzer KIJKHUIS 21 45. Sprai m woe 19 30, Woody Allen Tussen Gabe en Judy (Woody •li,k n a Farrov KINDERBIOSCOOP CC, tel 071-614354 Prinses Marifkelaan 4 za zo woe 1400 Peter Pan alza zo woe 15 30 1 1 00,18.4*5, 21 30. zo 13 15,1600, 18 45.21.30 ASTA2 Bodyguard al dag 14 00. 1ÉTÏ5.21.30, zo 13.15, 16.00, 18 45,21.30. AS Ehtter Moon ai dag 14 00, 18 45. 21 30. zo 13.15. 16.00, 18.45,21 30 BABYLON 1. tel 070-3471656. naast Den Haag Centraal Station 18 45, 21.30. zo 13.30, 16 00. 18 45. 21.30. CINEAC 1 TUSCHINSKI. tel. 070-3630637, Buitenhof 20 cans 12 |rdag 1 o 20 00 en 22.30 Zeer 18 45.21.30. zo 13.15,16 00, 18 45. (Hugh Grant en Kirstm Scott-Thomastont- Seigner) Nigel belandt in de strikken van Night on Earth ma 20.00 en 22 15 Jim Jarmusch geeff een doorsnee van het nacht hoofdsteden Los Angeles. New York, Pari|S. eenvoudige, komische situaties neer en is daarin op zijn best Muziek en zang van Tom Mississippi Masala di 20 00en 22 15 Film *20 00 en 22 15 LAK. Clevermgaplaats 1 tel. 071-124890 Tnstana di 20 00. Verrassende surrealist (Catherine Deneuve) neemt haar oude Le charme discret de la bourgeoisie d> Een lunchafspraak met twee F-a^se notabe le mede-smokkelaars loopt m het honderd door het drietal geen hap eten naar binnen LVC. lei 071-146449 Jazz on a summer's day do 20 45 Een sfeervol Mmversiag van het in 1959 ge^ou Stem Met onoer meer hve opnamen van Thelonious Monk. Gerry Mulligan en Chuck 12 jr .dag 18 45,21.30,e 0-3456756, Carnegie dag 14 00, 18 45, Home Alone 2 al .dag 14 00.18 45. 21 30, zo 13 15.16 00,18 45,21 30 IETROPOLE 4 Bodyguard 16 |rdag 14 00, 18 45. 21.30. zo 13 15.16 00. 1845,21 30 tsai .dag 18.45, 21.30, cans IF. |i dag 13 45, 21 30. za zo 13 30.16 00.1845.21 30 Sleepwalkersai dag 13 45. 18 45. 21 30. za zo 13 30, 16 00, 18 45.21 30 Untorgiven 12 k dag 13 45, 18 45. 21 30,zazol3 30, 16 00, 18 45.21.30 HAAGS FILMHUIS, lei 070 3656030. Den- neweg 56 Stein dag 19 30. zo ook 14 00 II Ladrod. Bamb.n. dag 19 30, 21 46, zo oo. 1400. 16 15 MagJ dag. 20.00. zo ook 14 00 Oil if OW dag 21 45.zoook 16 15

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 17