Garage voor 1500 auto's bij AZL Van sleepboot tot miljoenenschuit Gemeenten willen snel geluidszones Schiphol De Stemming Regio ZATERDAG 23 JANUAR11993 Parkeertoren met zes verdiepingen Katwijkse rederij neemt nieuwe Triton in de vaart Het Academisch Ziekenhuis Leiden wil een enorme par keergarage bouwen op de plaats van de inmiddels ge sloopte KNO-kliniek die midden op het ziekenhuisterrein stond. De parkeergarage maakt onderdeel uit van de nieuwbouwplannen van de faculteit geneeskunde en kan 1500 auto's herbergen. Vermoedelijk groeit de garage uit tot een parkeertoren van zes verdiepingen. De toren zal in twee fasen worden gebouwd. Eerst komen er drie la gen die plaats bieden aan 750 autp's. AGENDA ZATERDAG 23 JANUARI LEIDEN FRANK BUURMAN In de begroting voor de nieuw bouw van het Academisch Zie kenhuis is niet voorzien in de kosten van het project, om streeks zes miljoen gulden. Dat komt neer op ongeveer 10.000 gulden per parkeerplaats. Het geld moet worden geleend. „Het zal daarom betaald parke ren worden", vertelt voorlichter D. Ketting van het Academisch Ziekenhuis. Krap De 1500 parkeerplaatsen zijn volgens Ketting hard nodig. „Het is zelfs aan de krappe kant. Vermoedelijk zullen ook gewo ne parkeerterreinen nog nodig zijn als de garage er eenmaal staat". De bouw van de par keertoren begint nog dit jaar. In 1994 zal de garage waarschijn lijk gereed zijn. Verder komen er waarschijnlijk kleine parkeer garages op het terrein van het toekomstige Medipark, maar het is niet duidelijk in hoeverre het ziekenhuis daarvan kan profiteren. De gemeente Leiden is niet overtuigd van de noodzaak van de bouw van een parkeertoren. De gemeente ziet liever een on dergrondse parkeergarage, maar de hoge kosten (25 mil joen gulden) verhinderen dat. Een woordvoerder van de ge meente wilde gisteren geen commentaar op de zaak geven, omdat er tussen ziekenhuis en gemeente nog overleg gaande Ingang Volgens Ketting heeft de ge meente van het Academisch Ziekenhuis geëist dat er voor voldoende parkeerplaatsen wordt gezorgd. De parkeervoor ziening moet bovendien op maximaal 150 meter van de hoofdingang van het ziekenhuis worden aangelegd. „Het zal natuurlijk geen mooi gebouw worden, parkeergara ges zien er zelden fraai uit, -maar er zijn weinig alternatie ven", stelt Ketting vast. De in gang van de garage komt aan de kant van de Leeuwenhoek. Een mooie, comfortabele, mo derne, luxe boot. De superlatie ven zijn niet van de lucht als T. Diepenhorst van de Katwijkse rederij Triton praat over zijn nieuwe rondvaartboot die hal verwege april door de Nijmeeg se werf Grave wordt afgeleverd. Maar liefst 47 en een halve me ter lang wordt de Triton II, bijna twee keer zo lang als de Triton, die de afgelopen tien jaar dienst deed. Compleet met een hy draulische stuurhut en een bo vendek dat gestreken kan wor den als er lage bruggen moeten worden gepasseerd. De oudere boot blijft overigens gewoon in de vaart. Met de nieuwste aanwinst die voor twee miljoen gulden in de boeken komt slaat de re derij Triton dit zomerseizoen een nieuw hoofdstuk op. Frap pant is dat juist in dezelfde pe riode Katwijk zal worden aange daan door de allereerste Triton, die de rondvaartmaatschappij voor haar tochten gebruikte. Het is een oude sleepboot, waar hele scharen Katwijkers van middelbare leeftijd als kleuter een dagje op doorbrachten. „Met die sleepboot is mijn va der vlak na de oorlog voor het eerst begonnen met rondvaar ten", zegt Diepenhorst. Een kennis van hem kwam de stoomboot kort geleden bij toe val tegen in Katwijk aan de Maas (Noord-Brabant). „Ik ben gelijk zelf eens gaan kijken. Die allereerste Triton is door een man bij de sloper opgekocht, zo'n echte liefhebber die er dag en nacht aan heeft gewerkt. Een klein plaatsje dat Katwijk aan de Maas. De boot lag daar ergens onder in een slootje en ziet er piekfijn uit. Achterop staat Kat wijk en ze heet nog steeds Tri ton. Alleen vaart de Triton niet 'meer op stoom, er is een diesel- motor in komen te liggen. De eigenaar heeft dus gezegd dat hij er deze zomer mee naar Kat- „Mijn dochter gaat op 7 mei trouwen", zegt Diepenhorst. „We vieren het feest op de Triton.' wijk komt", zegt Diepenhorst, momenteel bezig met onder houd aan de Triton, die de laatste tien jaar in de vaart is ge weest. Geschiedenis Hij zou het liefst uren vertellen over de geschiedenis van de re derij. Over zijn vader en moe der, die rond 1930 in Katwijk kwamen wonen en met een stel sleepboten en duwbakken zand uit de duinen vervoerden. Over de Duitsers die in de oorlog alle boten in beslag namen behalve de stoomsleper Triton die op de Maas lek werd geschoten. „Na de oorlog is de boot dezelfde die nu in Katwijk aan de Maas ligt gelicht. Mijn vader heeft er eerst nog boten mee gesleept naar Duitsland maar dat hield al snel op. Mijn moeder kwam toen op het idee om passagiers te gaan vervoeren", aldus Die penhorst. De stoomsleper werd op een gegeven moment ver vangen door een rondvaart bootje, Diepenhorst zelf nam het bedrijf over en in de loop der jaren kwam er nu eens een boot bij en werd er dan weer eens een verkocht. En zo ontstond een bloeiend bedrijf. Al blijft het volgens Die penhorst hard werken. „Veel mensen denken 'die vaart drie maanden en zit de rest van het jaar aan de Rivièra'. Maar de meeste mensen snappen ook niets van een toeristisch bedrijf POLITIEKE RUBRIEK 1M Het duurt nog zeker een jaar voordat de stemhokjes open gaan maar in Leiden is deze week de verkiezingsstrijd reeds begonnen. Wethouder Joop Walenkamp verrichtte het startschot door een voorschot te nemen op de samenstelling van het nieuwe college van B en W. De WD komt er niet in, zo stelde hij vast, want dat is een ouderwetse partij, ongeschikt om Leiden richting eeuwwisseling te voeren. De liberalen zijn namelijk niet bijster enthousiast over Walenkamps geesteskind om de binnenstad autoluw te maken. Een plan dat de wethouder met zoveel verve verdedigt dat hij in iedere twijfelaar een dwarsligger ziet. En die, zo heeft Joop in zijn nog korte carrière als wethouder geleerd, moetje hard aanpaicken. Bij de WD hebben ze er smakelijk om moeten lachen. De bespiegelingen van Walenkamp over het nieuwe stadsbestuur zijn ook leuk al was het alleen maar omdat ze voor wat rimpels in het stilstaande water van de Leidse politieke vijver zorgen. Werkelijke betekenis hebben ze natuurlijk niet. Pas afs het CDA de grootste partij is in Leiden en dat is niet denkbeeldig krijgen dit soort statements politiek gewicht. Veel interessanter is het om waar te nemen dat Walenkamp er hard aan werkt om zich de leidende rol in de plaatselijke politiek toe te eigenen. In vorige Het trappenhuis van het stadhuis is verrijkt met een kunstwerk van TL-lampen. Niet alle ambtenaren die pas- „Mag ik je zonnebril even lenen, ik moet naar boven en ik durf niet met de lift." „Is dit nu kunst of de enige manier om die lampen op te hangen." „Dit is geen sociale veiligheid meer maar overbelichting." „Sinds dat felle licht ben ik over m'n liftangst heen." colleges waren het PvdA- bestuurders die oordeelden over andere partijen, de taken verdeelden en raadsleden op hun nummer zetten, overigens vaak tot woede van het CDA. Maar de PvdA is in Leiden allang niet meer die machtige en invloedrijke partij van vroeger en Walenkamp is handig in het gat gedoken dat de socialisten hebben laten vallen. Waar Walenkamp de hoofdrol en grootse plannen lanceert (autoluwe binnenstad, koopavond op vrijdag) speelt, hebben de socialisten zich tot figuranten gedegrageerd. De raadsleden lopen mummelend achter het college aan en de wethouders doen hun werk misschien goed maar zijn weten zich niet in de schijnwerpers te werken. De politieke baas van de PvdA, Tjeerd van Rij, is een veel te verstandig mens om zich aan het politieke stuntwerk te wagen zoals Walenkamp dat doet. De PvdA ziet de solo-toer van Walenkamp met lede ogen aan maar is niet in staat de CDA- voorman zijn plaats te wijzen. Maar hoe vermeteler diens uitspraken, hoe groter de behoefte van de PvdA deze af te straffen. Daarom krijgt Walenkamp toch gelijk, de verkiezingsstrijd is deze week begonnen. (GV) Helemaal wild wordt Tjeerd van Rij van de geur van nat cement en verse baksteen. Dat hij nu net wethouder volkshuisvestingen ruimtelijke ordening van Leiden moet zijn, een stad waar je je kont bijna niet meer kunt keren, waar twee bomen bij elkaar 'park' heten en elk bouwplan een complete zonsverduistering voor de omwonenden betekent. als dit. Met zestig taxi's van vijf tigduizend gulden heb je een bedrijf van drie miljoen. Nou, hetzelfde geld zit in de twee bo ten die ik nu heb", zegt hij. „Ik moet net als de meneer van het taxibedrijf omzet maken. Het moet rendabel zijn." Dagtoerist Om dat te bewerkstelligen boor de Diepenhorst een aantal jaren geleden een nieuwe markt aan. Draaide hij tot dan toe vooral op de badgasten, plots werd voor hem vooral de dagtoerist belangrijk. „Vroeger verhuurde in Katwijk in de zomer iedereen zijn huis of zomerhuisje. Het zijn er nu maar enkelen die dat doen en dan zijn er verder maar FOTO DICK HOCEWONINC een paar pensions. Van de bad gasten alleen moet je het dus niet meer hebben." Het lonken naar de dagjesmensen bleek vooral door veel reclame-werk een dermate goede gooi, dat er nu dus een nieuwe boot is aangeschaft. De Triton II, die 200 passagiers kan herbergen, wordt ingezet voor de korte rondvaarttochten; de 'oude' Tri ton doet de dagtochten. Beide boten zijn 's avond be schikbaar voor party's. Familie Diepenhorst zelf zal ongeveer als eerste gebruik maken van die mogelijkheid. „Mijn dochter gaat op zeven mei trouwen", al dus Diepenhorst. „Het feest is op deTriton II." Hel STUT theater speelt 'Het geheim 20 00 uur. aanvang 21 00 uur' Gerestraat 20. van 20.00 tot 21 00 ui huis Psychiatrie aart Tiet Rapenburg At vang89M^ui Voort 273, van 14.30 tot 15 3 Voorschoten Sporten voor mensen met CAR 43. van 16 00 tot 17 00 uur Van Rij's situatie is vergelijkbaar met die van de Belg die voor zijn zak patat in de hoek van een ronde kamer moet zijn. Maar net als bij gok-, drugs- en cd-junks noopt ook bij deze betonjunk de wanhoop tot het bedenken van listige plannetjes waardoor hij alsnog aan zijn trekken komt. Van Rij's verslaving kwam voor het eerst aan het licht toen hij, heipalen achter zich aanslepend, in de sappige weiden van Oegstgeest en Voorschoten werd aangetroffen. De Leidse wethouder kon zijn missie niet volbrengen. De boze dorpsbestuurders joegen hem terug naar zijn stadspoorten. Niet veel later werd hij opgepakt in Valkenburg. Zijn lange gestalte stond ineens in de felle schijnwerpers van het marinevliegkamp. Wanhopig probeerde hij de heipalen achter zijn rug te verbergen. Maar het was al te laat, ze hadden hem helemaal door. Uit zijn binnenzakken kwamen enkele duizenden ingevulde woonbonnen tevoorschijn. „Ik kan niet anders", stamelde hij. Dan maar geen woningen, raast het door zijn hoofd. Hij wil gewoon eerste palen slaan en een discotheek is ook van beton! Voor het danspaleis aan de Lammermarkt moeten echter eerst de vijftig krakers het Parmentier-complexuit. Dan pas kan er Worden gesloopt. De omwonenden zijn weliswaar tegen de discotheek en hebben aangekondigd tegen het bouwplan te procederen tot ze erbij neervallen maar wanneer er eenmaal een kale vlakte ligt zullen ze wel zwichten, denkt Van Rij. Kortom, hoe eerder hij sloopt, hoe sneller hij kan bouwen. Zijn eerste poging om de krakers te verjagen, liep op niets uit. De levensstijl van de krakers vormt een bedreiging voor de volksgezondheid, riep hij in het rond. Ze zitten in hun blote kont op het binnenplein te kakken! Van Rij bleek zich echter te hebben verkeken op de halsstarrigheid van de GGD- arts. Die nam ter plekke een kijkje en wat-ie ook allemaal zag: geen blote krakersbillen. In de brandweer heeft Van Rij wél een handlanger gevonden. „Als dat daar zo doorgaat, gaat het de fik in", meldde de brandweercommandant op Van Rij's aandringen. Het Parmentier-complex moet nu worden ontruimd voor des krakers bestwil. Verdekt opgesteld achter Molen de Valk staat Van Rij met zijn palen paraat. (WK) GERT VISSER EN WIM KOEVOET De meeste gemeenten rond Schiphol willen een spoedige geluidszonering van de luchtha ven, waarbij wordt uitgegaan van vier banen en een verleng de Kaagbaan. De gemeenten hebben aangedrongen op een snelle afhandeling van noodza kelijke procedures, zodat zij snel zekerheid krijgen over de plaatsen in de omgeving van Schiphol, waar bijvoorbeeld wel en niet gebouwd mag worden. Deze boodschap hebben ze meegegeven aan de minister Maij (verkeer en waterstaat) en Alders (VROM) tijdens een be stuurlijk overleg deze week. Het overleg tussen de be stuurders was het gevolg van een rechterlijke uitspraak in een kort geding van de gemeente Aalsmeer tegen de staat. De rechter bepaalde dat het rijk binnen een maand moest be ginnen met de procedures om te komen tot het vaststellen van geluidszones. De rechter was het met Aalsmeer eens dat het tot dan gevoerde interimbeleid een wettelijke basis mist. Aals meer wenst duidelijkheid over de geluidszones, omdat het in terimbeleid de uitvoering van grote bouwplannen in de ge meente al jaren onmogelijk maakt. Maij en Alders stuurden tij dens het overleg echter aan op het vaststellen van geluidszones in het kader van de uitbrei dingsplannen van Schiphol. In dat geval moet een nieuwe dan wel een gewijzigde PKB (een Planologische Kern Beslissing, ofwel een zware en langdurige ruimtelijke ordeningsprocedu re) worden vastgesteld. Aals meer voelt daar niets voor. De gemeente dringt aan op het snel vaststellen van geluidszones en meent dat een nieuwe PKB niet nodig is. De bestaande PKB van het Structuurschema Burger Luchtvaartterreinen (SBL) biedt volgens Aalsmeer alle mogelijk heden om snel geluidszones vast te stellen. Met deze opstelling plaatst de gemeente zich lijnrecht tegen over het standpunt van het rijk. Tijdens het overleg met Maij en Alders heeft burgemeester Hoff- scholte de positie van Aalsmeer toegelicht aan de hand van een schriftelijke verklaring. Daarin behoudt Aalsmeer zich alle rechten voor. Tevens heeft de gemeente aangekondigd de rechtszaak in hoger beroep te gen het rijk te zullen voortzet ten. Maij en Alders zullen het kabinet nu een voorstel moeten doen voor het vaststellen van geluidszones. Daarbij zullen ze moeten kiezen uit een zonering van Schiphol met vier banen, met of zonder een verlengde Kaagbaan, met of zonder het tweezijdig aanvliegen van de Zwanenburgbaan en met of zonder een parallele vijfde baan. Na het kabinetsbesluit treden partijen weer met elkaar in overleg. Zegerplasloop over 30 km Hardlopers die van plan zijn binnenkort een marathon te lopen, kunnen zich zaterdag 30 januari voorbereiden tij dens de Zegerplasloop. Deze prestatieloop is vanaf dit jaar namelijk uitgebreid met een loop over 30 kilometer. Het parcours om de Zegerplas en iangs de sportvelden is daar voor uitgebreid met een lus langs de golfbanen en door de wijkRidderveld. Trimmers die 30 kilometer wat lang vinden, kunnen kie zen uit een assortiment kor tere afstanden: 5, 10, 15 en 20 kilometer. Speciaal voor kinderen en minder getrain de lopers zijn er de 750 en 2300 meter. De deelnemers aan de kortste afstanden starten om 14.15 uur. de lan ge afstanden om 14.30 uur. De inschrijving begint om 13.00 uur in het clubgebouw van AAV '36 aan de Alphense Sportlaan. VRIJE TIJD Groenoord In buurthuis Groenoord wordt zondag 24 januari van 14.00 tot 17.00 uur een informatiemiddag over nieuwe cursussen gehou den. De infomiddag voltrekt zich geheel in Spaanse sfeer. De muziek wordt verzorgd door Sergio en het badkamerkoor. Etsen kijken De werkgroep 'Maaltijd op wa ter en brood' zal tijdens de bij eenkomst van 25 januari van 18.00 tot 19.30 uur een gesprek voeren over wat de deelnemers zien in een aantal etsen. Het 'et sen kijken' wordt gehouden bij het Knooppunt voor jongeren pastoraat aan de Oude Rijn 44b. Freelancen De Stichting Werkgelegenheid houdt dinsdag 26 januari een bijeenkomst voor freelancers. Er wordt informatie gegeven over salaris, verzekeringen e.d. De bijeenkomst duurt van 20.00 tot 22.000 uur en deelname kost 15 gulden. Aanmelden tevoren op tel. 219811. Platenbeurs Voor verzamelaars en muziek liefhebbers is er zaterdag 30 ja nuari een platenbeurs in het Antonius Clubhuis aan de Lan ge Mare. De beurs is geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Voor twaalven is de toegang 4,00 gul den. Na twaalf uur 2,50 gulden. Volkshuis Het Leidse Volkshuis aan de Apothekersdijk 33a begint bin nenkort met de cursus creatief schrijven, op dinsdagmiddagen. In 15 bijeenkomsten wordt ge leerd om bijvoorbeeld gedich ten en verhalen te serhrijven. Kosten 110 gulden. Op 9 februa ri start de Nederlandse litera tuur leesgroep, waarvoor nog enkele plaatsen beschikbaar zijn. De cursisten lezen en be spreken gezamenlijk literatuur. Er zijn 8 bijeenkomsten, kosten 50 gulden. Informatie: tel. 149180. Vrijwilligers Dienstencentrum Zijloever zoekt enkele vrijwiligers voor de dagverzorging. Mensen die een of meerdere keren per maand op maandag, woensdag of vrij dag van 9.00 tot 15.00 uur willen heiopen in het dienstencentrum wordt verzocht zich te melden bij Conny de Waal avn de stich ting, Lage Rijndijk 129, tel. 233208.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 13