Programma's Rtv Avontuurlijke route langs Ierse westkust MAANDAG 4 JANUAR11993 NEDERLAND 3 RTL4 FILMS OP TV BEKIJKT MAAR Een fragment uit de Amerikaanse speelfilm Sacred ground uit 1983. Mag je de televisie-kijker bijna twee uur bezighouden met één spreker, enkele vragen en sfeerbeelden van een stad en van een plek? Mijn antwoord op die vraag luidt vooralsnog; ja. Een verademing als eens niet wordt toe gegeven aan die zelfverzonnen dwang, waaraan tv-makers zich on derwerpen: wanneer iets langer duurt dan 5 minuten, begint de kij ker af te haken. Mogen de tienduizenden, die dat niet doen, ook eens worden bediend? Het is geen lichte kost die ons in 'Een Schitterend Ongeluk' door Wim Kayzer (VPRO) wordt voorgezet. De eerste aflevering bevatte de registratie van een gesprek met psychiater en neuroloog Oliver Sacks. Omdat ik wilde kijken zoals wij allemaal kijken, heb ik geen aantekeningen gemaakt. Wat is me bijgebleven? Geur heeft een ge heugenfunctie, die moeilijker dan andere indrukken wordt uitge wist. „Gewist", zo ondertitelde de vertaalafdeling van het NOB het woord deleted dat Sacks gebruikte. Is dit dus een term van de com puter-tijd? Zou Sacks dertig jaar eerder erased hebben gezegd? Hoe het zij: geur als geheugensteuntje sprak me aan. Namen en gezich ten uit het verleden zeggen mij allengs minder. (Bij de AVRO over kwam dit de alleraardigste hoofdrol-gaste Monique van de Ven trouwens, wier vroegere tekenleraar de trap afdaalde maar helaas. Mies Bouwman moest haar op weg helpen. Nee, ze rook natuurlijk niet aan die man, zo werkt het niet). Een stelling van Schopenhauer bleef ook hangen: als de regels weg vallen, wordt de mens het gruwelijkste dier dat er bestaat. En een theorie - ik zou op de video kunnen nazien van wie, maar zo zijn de spelregels dus niet; ik ben de naam vergeten - dat het heelal, hoe langer je het bestudeert, eer een gedachte dan een mechanisme lijkt. Sacks kwam tot de slotsom dat wij ons leven wellicht dromen. Nu kan iemand zeggen: Wat moet je daar allemaal wel mee? Naar de volgende afleveringen van 'Een Schitterend Ongeluk' kijken, zeg ik dan. Dit is pas een begin. Kayzer had zijn huiswerk voortreffelijk gedaan, zo liet hij soms bij het irritante af blijken. Aan de andere kant hielp hem dat aan een soort meedenken dat een associatie opleverde waarvan Sacks zei: „Dit had ik zelf nog niet zo bedacht." Als eenvoudig televisie-maker ga je dan toch tevreden naar huis, lijkt me. Vanavond, vanaf 20.14 uur op Nederland 3, spreekt Wim Kayzer de biochemicus en celbioloog Rupert Sheldrake. Was er nou niks anders dit weekeinde, vraagt u. Jazeker. Maar mag ik me bijvoorbeeld een oordeel over RTL 4"s nieuwe drama-reeks Vrouwenvleugel even voorbehouden? Die moet, geloof ik, nog een beetje eroeien. Henk Terlingen NEDERLAND 1 16.00 Journaal 16.07 AVRO Service Salon gevarieerd middagmaga zine. Presentatie: Aman da Spoel en Simone Wie gel 17.02 Heb ik iets gemist? Terugblik 17.45 Boggle woordspel. Presentatie: Dodi Apeldoorn 18.15 Sesamstraat gevarieerd kindermagazi ne. Vandaag: Fruit 18.30 Jeugdjournaal 18.40 Het Klokhuis informatief kindermagazi ne 18.58 Weg van de snelweg toeristisch magazine. Vandaag; De Ierse west kust van Killarney naar Gal way 19.24 Help serie gedramatiseerde verhalen over kleine cri minaliteit. Deze week: Pesten op school; Tele- foonterreur 20.00 Journaal 20.25 Oude liefdes Frank Kramer gaat samen met kandidaten op zoek naar oude liefdes. Gast: Gerda Havertong 21.16 Hier en nu actualiteitenrubriek 21.44 Uit de school geklapt 12-del ige comedyserie. Af 1.1De nieuwe leraar. De leerlingen van 3c van de Hugo de Groot Scho lengemeenschap zorgen voor nogal wat verwikke lingen. Conciërge Joop de Wit en zijn achterneef Thijs kunnen er echter ook wat van 22.11 Cosbyshow Amerikaanse comedyse rie. Sondra is niet tevre den over een reparatie aan haar auto en spant een rechtszaak aan. 22.38 Dokument: Jong en oud documentaire over ver wachtingen en teleurstel lingen bij de jonge zanger Danny de Muncken de oude acteur Albert Mol 23.17 Miniatuur korte overdenking 23.22 Journaal 23.27 Einde BRTN 1 16.45 Diamond Awards. 17.00 Border- town. 17.25 Duupje. 17.30 David de ka bouter. 17.55 Tik tak. 18.00 Journaal. IB.IOThe bold and the beautiful. 18.35 Top score, spelprogramma. 19.03 Neighbours. 19.25 Paardenkoersen, me dedel. en programma. 19.30 Journaal en Sport. 20.00 Zeg 'ns AAA. 20.20 Oei Jacques. 21.20 Alle 5, de verwondering. 21.50 TV 1-Denksportkampioen. 22.30 Vandaag en sport. 22.55 Programma van de Liberale Televisie- en radio Omroep. 23.20 Coda. BRTN 2 18.50 Journaal19.00 Schooltelevisie. 19.30Capitol, soapserie. 19.53 Benny Hill. 20.00 Au guerriersdu silence, do cumentaire. 21.00 Ecologisch tuinieren. 21.30 Journaal en sport. 22.00 Blood red, actiefilm. DUITSLAND 1 16.30 Die Campbells, serie. 17.00 Tagesschau. 17.05Sportschau-Tele- gramm. 17.10 punkt 5 - Lënderreport. 17.25 Einde. 17.25'Simon SrSimon, se rie. 17.55 Nachrichten aus NRW. 18.00 Einde. 18.40 Reclame. 18.45 Schloss Hohenstein - Irrrwege zum Glück, serie. 19.45 Hier und heute. 18.30 Tagesschau. 18.40 Einde. 19.58 Pro gramma. 20.00 Tagesschau. 20.15 Jetzt oder me, amusementsprogramma. 20.59 Tagesthemen-Telegramm. 21.00 Report. 21.45 In the heat of the night. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort. 00.45 Tagesschau. 00.50 Voyage avec Anita, speelfilm. 02.30 Zuschauen - Entspannen - Nachdenken. DUITSLAND 2 16.35 Der Millionër, serie. 16.58 Pro gramma. 17.00 Heute. 17.10Sport heu te. 17.15 Lënderjournal. 17.50 Ein Fall für zwei. 18.20 Nieuws en reclame. 19.00 Heute. 19.20 Weer. 19.25 Der grosse Bellheim, tv-film. 21.25 Aus- landsjournal. 21.45 Heute-journal. 22.15 Skin deep, speelfilm. 23.50 Film forum: Ruf nach Freiheit, documentaire. 00.35 Die stillen Stars. Nobelprijswin naars privé 01.05 Heute 01.10 Inspek- tor Hooperman, misdaadserie. Duitsland 3 16.00 West 3 aktuell. 16.05 Super-Grips spelprogramma. 16.30 Schooltelevisie. 17.30Telekolleg II. cursus Duits. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01 Prinz Eisenherz, tekenfilmserie. 18.30 Lindenstrasse, se rie. 18.57 Programma. 19.00 Aktuelle Stunde. 20.00 Dombauhütte Soest, re portage over de restauratie van kerken. 20.30 Auslandsreporter. 21.00 lm besten Alter, comedyserie. 21.30 West 3 aktuell. 21.45 Blickpunkt Gesundheit: Wenn das Herz aus dem Takt gerat, re portage over het onderzoek naar hartin farcten. 22.30 Face value, documentai re uit 199100.30 Laatste nieuws. NEDERLAND 2 16.00 Journaal 16.08 Bekijk het maar met Bolke de beer, kin derserie. AfIDorus Das blijft; Casper and his friends, tekenfilmserie; Bassie en Adriaan en het geheim van de sleutel, jeugdserie. Afl.7: Een dagje vissen, (herh.) 17.12 De teenage hero turtles in Europa (Turtles in Europe) tekenfilmserie 17.34 TROS Telearchief fragmenten uit het tv-ar- chief en bioscoopjour naals. Af 1.8: Automobie len 18.00 Journaal 18.20 Samen thuis samen uit, spelprogram ma met Jack van Gelder 18.43 Candid Camera programma met de ver borgen camera. Presenta tie: Dom Deluise 19.06 TROS Kieskeurig consumentenmagazine. Presentatie: Mireille Be- kooij en Wim Bosboom 19.31 Taxfree (Dutyfree) comedyserie. Af 1.8: Manana. Linda wil niets meer met Dirk te maken hebben, maar Dirk pro beert vermomd als ober bij haar in de buurt te ko men. Dat lukt, maat An nie is ook in de buurt 20.02 Love letters spelprogramma met bruidsparen. Presentatie: Linda de Mol 21.25 TROSTriviant quiz met bekende Neder landers. Vandaag twee teams van buitenlanders in Nederland. Presenta tie: Tineke Verburg 22.11 TROS Aktua special; De co caïnelijn reportage over de rol die de Nederlandse Antillen spelen in de crack-handel 22.36 Wegwijzer 22.42 Voor de grap serie cabaretprogramma's rond een thema. Vandaag: Sex 23.06 Het elfde uur praatprogramma met An- dries Knevel 23.56 Journaal 00.01 Einde BBC 1 16.10 Family affairs. 16.40 Tekenfilm. 16.45 Stoppit and Tidyup. 16.50 Pod- dington peas. 17.00 Radio Roo. 17.15 The fwog pwince the twuth, verhaal. 17.25 Rude Dog and the dweebs. 17.35 Peter Pan and the pirates. 18.00 News- round. 18.10 Blue Peter. 18.35 Neigh bours. 19.00 Nieuws en weer. 19.30 Reg. nieuws. 20.00 Eldorado, serie. 20.30 Watchdog special. 21.00 Grace and favour, comedyserie. 21.30 Punch drunk, comedyserie. 22.00 Nieuws en weer. 22.30 Moon over Parador, speel film. 00.10 Match of the day. 01.00 Ca reering ahead. BBC 2 16.00 Nieuws en weer. Aansl.: World darts. 17.30 Catchword, spelprogram ma. 18.00 Behind the headlines. 18.30 France a million, reportage. 19.00 The Addams Family, comedyserie. 19.25 The fresh prince of Bel Air, comedyse rie. 19.50 Cyberzone, spelprogramma. 20.20 The name of the room, serie over het hedendaagse Engelse interieur. 21.00 Horizon, vervolg op The case of the frozen addict. 21.50 Sean's shorts, documentaires van de komiek Sean Hughes. 22.00 The grass arena, portret van de aan drank verslaafde John Healy. 23.30 Newsnight, actualiteiten. 00.15 World darts. 01.15 Behind the head lines. 01.45 Weer. CNN 17.30 CNN and Co. 20.00 World busi ness tonight. 21.00 The international hour. 23.00 World business tonight. 23.30 Showbiz today 00.00 The world today. 01.00 Moneyline. 01.30Crossfi re. 02.00 Prime news. 03.00 Larry King. MTV 16.00 Greatest hits. 17.00 The report. 17.15 At the movies. 17.30 News at night. 17.45 3 From 1. 18.00 Hit list UK. 20.00 Erasure: The hits. 21.00 Pri me. 22.00 Greatest hits. 23.00 The re port. 23.15 At the movies. 23.30 News at night. 23.45 3 From 100.00 Rock block. 02.00 Kristiane Backer. 03.00 Yo! Raps today. SUPER CHANNEL 17.00 On the air. 18.30 Bonanza. 19.30 Sports special. 20.00 The rogues. 21.00 Inside edition. 21.30 Eco record. 22.00 ITN world news. 22.30 European busi ness daily. 22.48 US Market wrap. 23.00 The amazing Mr. X, avonturen film 00.30 Eco record. 01.00 The mix. 02.00 China news Europe. 05.00 The TV5 16.30Lesdébrouillards. 17.05 Com ment (java?. 17.30Gourmandises. 17.50 Science cartoon 18.00Questions 16.00 Journaal 16.05 Buren serie portretten, (herh.) 16.25 4 Havo, een klas apart 4-delige documentairese rie over een vierde klas Havo. Deel 1: De confron tatie. (herh.) 17.30 Mijn vader woont in Rio 5-delige serie naar de ge lijknamige speelfilm. Af 1.1De koekoekstree. (herh.). De 9-jarige Liesje woont met haar moeder in het oude huis van opa. Opa is net gestorven en Liesje verlangt daardoor heel erg naar haar vader, die in Rio woont 17.55 Wicked Willie animatie 18.00 Journaal 18.17 The wonder years Amerikaanse comedyse rie. Af IKevin delivers 18.47 Laurel Hardy serie slapsticks. Afl.: Slip ping wives 19.07 Tvtv muziekprogramma 19.31 Walter Joris serie. Afl.3: De lachzucht van een kluchtenaar 19.46 We zijn weer thuis 12-delige dramadyserie van Wim T. Schippers. Afl.5: Streepjes. Govert krijgt een reuze-idee. Tus sen Simon en Hetty blijft het tobben.Wim Kalff speelt een nieuwe troef uit om zijn chantage kracht bij te zetten 20.14 Een schitterend ongeluk 7-delige tv-vertelling van Wim Kayser. Deel 2: Re volutie of dwaalspoor: de biochemicus en celbio loog Rupert Sheldrake 22.00 Journaal 22.15 Studio sport journaal 22.30 Nova actualiteitenprogramma. Presentatie: Maartje van Weegen 23.04 Kreatief met kurk amusementsprogramma met Arjan Ederveen, Tos- ca Niterink en Pieter Kra mer. Les 1: Eenzaamheid 23.49 Nieuws voor doven en slechtho renden 23.54 Einde pour un champion. 18.25 Europodysée. 18.30 Nieuws en Weer. 19.00Le jeu des dictionnaires. 19.25 Clin d'oeil. 19.30 Belgisch nieuws. 20.00 Enjeux/Le point. 21.00 Nieuws en Europees weer. 21.35 Sacrée soirée. 23.00 Nieuws. 23.25 Aveugle. 00.20 Le cercle de minuit. 01.30 La chance aux chansons. RTL-plus 16.00 Hans Meiser. 17.00 Who's the boss?. 17.30 Married... with children. 18.00 Elf 99, magazine. 18.45 RTL ak tuell. 19.15 Explosiv - Das Magazin. 19.45 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Now you see him, thriller. 22.00 Quincy M.E., misdaadserie. 23.00 10 vor 11, cultureel magazine. 23.30 Sava ge Street, speelfilm. 01.10 Married... with children. 01.45 Who's the boss? 02.15 Hans Meiser. 03.10 Explosiv - Das Magazin. 03.35 Mord ist ihr Hobby. 04.20 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 04.45 Reich und schön. 05.10 Elf 99. magazine. RADI01 Elk heel uur nieuws. 14.05 Veronica nieuwsradio. 18.07 Veronica nieuwsra dio. 19.04 Tijdsein publiek. 20.04 Tijd sein. 22.04 Veronica sportradio. 23.07 Met het oog op morgen. 00.04 Damok- les. 01.02-07.00 Niemandsland. RADIO 2 Elk heel uur nieuws. 16.04 Nederlands hitwerk. 17.04 Alle mensen. 18.04 Ek- kel horizontaal. 19.04CD box. 21.04 Water en vuur. 23.04-24.00 Late date. RADIO 3 Elk heel uur nieuws. 15.04 Popsjop. 17.04 Rinkeldekinkel. 18.04Avond- spits. 19.04 Spoor 7. 20.04 Forza! 21.04 Villa 65. 00.04 TROS Nachtwacht. 02.02 Zone. 04.02-06.00 Pyjama-FM. RADIO 4 16.00 De Nederlanden. 17.00 De koffer. 18.02 Ars musica. 19.00 De grote over steek. 20.02-24.00 Supplement: Klap op de vuurpijl 1992. RADIO 5 15.02 Ophef en vertier. 17.10 Radio UIT. 17.45 Postbus 51. 17.55 Antilli aanse act 18.02 De wereld zingt Gods lof. 18.54Tekst en uitleg. 19.00 Waar waren we ook alweer? 19.15 Nieuwsen act. in het Turks. 19.50 Nieuwsen act. in het Marokkaans en Berbers. 20.40 Nieuws en act. in het Chinees. 21.00 Kayen rasja (Er is hoop). 2115 lyi ha- berler (Goed nieuws). 21.30 Sin ke yat kaï yam (Goed nieuws op maandag). 22.00 Een leven lang. 16.15 The Oprah Winfrey Show Amerikaanse talkshow 17.00 5 uur show gevarieerd magazine. Pre sentatie: Catherine Keijl 18.00 RTL4 Zes uur nieuws 18.20 RTL Club presentatie: Manon Tho mas en Carlo Boszhard 18.35 The bold the beautiful Amerikaanse soap 19.00 Rad van fortuin spelprogramma. Presen tatie: Hans van derTogt 19.30 RTL4 Avondnieuws 19.50 RTL4 Weer 20.00 Goede tijden slechte tijden Nederlandse dramaserie 20.30 Beverly Hills 90210 Amerikaanse serie 21.25 Niemand de deur uit Nederlandse comedyserie 22.00 Studs Amerikaanse dating- show. Presentatie: Mark DeCarlo 22.30 Murphy Brown Amerikaanse serie. (herh.) 23.00 Midnight caller Amerikaanse serie 23.50 RTL 4 Laatste nieuws 00.05 The Oprah Winfrey show Amerikaanse talkshow, (herh.) 00.50 As the world turns Amerikaanse serie. (herh.) 01.40 Nachtprogramma F K t m JE éi iBHnÉH Vanavond de vijfde aflevering uit de serie We zijn weer thuis, met onder anderen WimT.Schippers en Carla Hardy. pr-foto OPGAVE TV MORGEN NEDERLAND 1 15.53 Nieuws voor doven en slechthoren den. 16.00 Journaal. 16.08 AVRO Ser- NEDERLAND2 13.00 Nieuws voor doven en slechthoren den. 13.07 Einde. 15.35 Blinde harts tocht. 16.00 Journaal. 16.10 Samson. 16.50 Zorro, serie. NEDERLAND3 08.53 Nieöws voor doven en slechthoren den. 09.00 Einde. 10.30 The Guildford gang. 11.00 Einde. RTL4 MAANDAG Blood Red 1988-USA) Catastrofale fa milie-kroniek van Pete> Masterson met Peter Roberts en Julia Roberts. Italiaan se wijnbouwer emigreert eind 19e eeuw naar California en krijgt het aan de stok met ondernemer Dennis Hopper. BRTN 2 22.00 Skin Deep (1989-USA) Voorspelbare ko medie van Blake Edwards met een aan tal grappige scènes. Succesvol auteur uit L.A. raakt in persoonlijke crisis als zijn vrouw hem het huis uit gooit. Met: John Ritter en Vincent Gardenia. Duitsland 2 22.15 Face Value (1991-NL) Ontroerend docu ment van Johan van der Keuken, meng sel van een reisverslag door Europa en een met portretten gevuld foto-album. Kreeg in 1991 het Gouden Kalf. Duitsland 3 22.30 Moon Over Parador (1988-USA) Onder houdende film waarin Amerikaanse B- acteur in bananenrepubliekje beland en ontdekt dat hij de rol van dictator moet spelen. Met: Richard Dreyfuss. Regie: Paul Mazursky. BBC 1 22.30 The Amazing Mr. XU948-USA) Beschei den, maar intrigerend gefilmd verhaal over een nep-mysticus, Turnhan Mey, die 'overleden' echtgenoot helpt zijn vrouw, Lynn Bari, geld afhandig te ma ken. Regie.- Bernard Vorhaus. Super Channel 23.00 Savage Streets (1984-USA) Stompzinni ge, onnodig gewelddadige tienerfilm van Danny Steinmann met Linda Blairen John Vernon. Jeugdbende molesteert zusje van leidster brave-highschool- borsten-'bende'. RTL Plus 23.30 Viaggio Con Anita 1978-l/F) Veertiger keert terug naar zijn geboortedorp om- 06.00 Hei elei kuck elei. 06.30 RTL Clas- sique. 07.00 RTL4 Nieuws. 07.05 Och- tendkids. 07.26 RTL4 Nieuws. 07.35 Yo gi Bear. 07.55 RTL4 Nieuws 06.06 The bold the beautiful. 08.30 RTL4 Nieuws. 08.35 Santa Barbara. 09.00 RTL4 Nieuws. 09.10 Rad van fortuin. 09.35 Goede tijden slechte tijden. 10.05 As the world turns. 10.50 Sons daugh ters. 1115 RTL Shop. 11.25 Gezond heid. 11.55 Clip van de dag. 12.00 Telek- ids. 13.00 Unsolved mysteries, docudra ma. 13.50 Beverly Hills 90210. 14.40 RTL Club Shop 14.50 Get a life. 15.15 Prijzenslag. 15.45 Santa Barbara. 16.15 The Oprah Winfrey show. 17.00 5 uur show. dat zijn vader op sterven ligt en neemt de vriendin van een van zijn minnares sen mee. Regi-Mario Monicelli. Met: Giancarlo Gianni en Goldie Hawn. Goldie Hawn, Duitsland 1 om 00.50 uur DINSDAG Johnny Tiger (1966-USA) Lange, serieu ze en informatieve film van Paul Wend- kos over de integratie van de Indianen in de Amerikaanse kapitalistische maat schappij. Met: Robert Taylor en Geraldi- ne Brooks. BBC 2 10.00 The devil and Miss Jones (1941-USA) Verrukkelijke sociale komedie van Sam Wood over warenhuis-directeur die in cognito op de schoenenafdeling gaat werken om zicht op zijn bedrijf te krij gen. Met: Jean Arthur en Robert Cun nings. BRTN 1 15.00 SELECTIE MAANDAG Aux guerriers du silence Franse docu mentaire met sagen van de Lappen en de bewoners van het Braziliaanse eiland Marajo over het thema natuur. De beel den tonen de relatie van de hedendaag se mens en zijn natuurlijke omgeving. BRTN 2 20.00 Een schitterend ongeluk 'Revolutie of dwaalspoor?' heet deze tweede afleve ring in de zevendelige reeks vraagge sprekken van Wim Kayzer met gerenom meerde wetenschappers. Vanavond een gesprek met de biochemicus Rupert Sheldrake over holistisch denken. Nederland 3 20.14 Horizon Engelse reportage over een nieuwe en controversiële operatie om de ziekte van Parkinson te overwinnen. BBC 2 21.00 Hier en Nu Hierin een reportage van ei gen hand over Irak. Deze maand is het twee jaar geleden dat de geallieerden de Golfoorlog tegen Irak begonnen. On danks de gevolgen van deze oorlog en de wereldwijde boycot blijft het land over eind. Maar de prijs die betaald moet worden is hoog. De bevolking kampt met grote voedseltekorten en gebrek aan me dicijnen. En de terreur van Saddam Hussein tegen de eigen bevolking gaat Nederland 1 21.44 Aktua special Een documentaire over crack en de rol van de Nederlandse An tillen inde crackhandel. Nederland 2 22.11 Dokument Hoe denken oudere mensen over jongeren en omgekeerd? Aan het woord komen Danny de Munk en Albert Mol. De verwachtingen en teleurstellin gen aan het begin van het Europees Jaar voor Ouderen en de Solidariteit tussen de Generaties. Nederland 1 22.38 Voor de grap Liedjes en conferences uit het naoorlogse cabaret, uitgevoerd door een nieuwe generatie cabaretiers. Van avond het thema seks. Met Rieneke van Nunen, Irene Kuiper, Bart Stultiens. Theo Maassen en Patrick Stoof. Nederland 2 22.40 De cabaretiers uit Voor de grap, Nederland 2, 22.40 uur. pr-foto Kreatief met kurk Ooit maakten zij furore als Theo en Thea, vanavond presenteren Arjan Ederveen en Tosca Niterink de eerste aflevering uit hun programma reeks Kreatief met kurk. De makersom- schrijven het programma als 'drama tisch amusement', waarin elke week thema's als eenzaamheid, magie of jjas- sie de revue passeren. Wie de waanzin nige programma's van Theo en Thea Nederland 3 C 23.10 HILVERSUM GPP Het NCRV-programma Weg van de Snelweg van de NCRV begint vanavond met een nieuwe reeks afleveringen. In de eerste afleve ring staat de Ierse westkust cen traal. Daarmee komt het pro gramma nog duidelijker tege moet aan de wens van menige kijker informatie krijgen over een andersoortige vakantiebe stemming. Het programma begon 10 jaar geleden om automobilisten plus aanhang op weg naar hun va kantieoord een afslag aan te praten. De vakantiegangers moesten zö lekker worden ge maakt dat ze een ommetje zou den maken door 'een stuk' na tuur en cultuur van het land, waar ze anders blind doorheen zouden razen. Het was een idealistische op zet, die aansloot bij de tijdgeest en die prachtige en interessante documentaires opleverde. Het succes was zo groot dat steeds meer mensen het ommetje zélf als hun vakantie gingen be schouwen. De Ierse westkust nu aan bod komt is een echte va kantiebestemming. Aan deze rand van Europa kun je nauwelijks over snelwe gen praten. Sterker: rondtoeren in de eigen auto is te doen, maar de ervaring leert dat het verstandiger kan wezen om er eentje te huren. Het bespaart ergernis over schrammen en deuken. De hoge bermen langs de smalle weggetjes zijn welis waar uitnodigend groen, maar herbergen behoorlijk wat ste- Het is niet het enige avon tuurlijke aan het toeren langs de Ierse westkust. Het betekent ook nauwkeurig kaartlezen en vaak tot de ontdekking komen dat 'het niet klopt'. Engelse na men zijn vaak vervangen door Gaelic-opschriften, en afstan den zijn nu eens in kilometers en dan weer in mijlen weerge geven. Het voordeel is dat je er niet aan ontkomt om autochtone Ierse passanten aan te schieten. Het is opvallend dat ze alle tijd voor zon rare 'Europeaan' ne men. Met een beetje geluk word je nog getracteerd op een ver haal vol magisch bijgeloof en gewezen op een plekje waar ste nen restanten staan uit de Kelti sche tijd van heel ver voor onze jaartelling. De route loopt van Killarney, op zo n 90 kilometer van Cork tot Galway, aan de poort van het ruige noorden. Het is ook de uitvalsbasis voor een rondrit op het schiereiland Dingle. Je rijdt onder andere langs de vervaar lijke Sleah Heads, in zee uitste kende rotspunten, en langs de vaag zichtbare Blaskets Islands, waartussen volgens hardnekki ge overleveringen ook het le gendarische continent Atlantis verdronken moet zijn. De route voert verder langs de ongenaakbare beehive huts en grafkelders en een bidvertrek als de Galary Oratory. Het zijn on derkomens, gemaakt van losse stenen, die zo kunstig zijn opge stapeld dat ze wind- en vocnt- vrij zijn. En overal ruïnes van forten en burchten en van kerk jes met kruisen en grafstenen, waarin vele eeuwen geleden, magische inscripties zijn ge hakt. Als trotse bakens staan steile, metershoge torens in het landschap, met ingangen die op ontoegankelijke hoogte zijn aangebracht. Dit gedeelte van Ierland wordt gedomineerd door het groen van de natuur en het kleurige grijs van stenen, stenen en nog eens stenen. Het is het meest fascinerende gedeelte van deze route, met als abso luut hoogtepunt The Burren, enorme plateaus van kalk- en leisteen. Het is een kaal, stenen landschap, vanaf de prehistorie geteisterd door de elementen. De komende weken staan noordoost-Zwitserland, midden en zuid-Luxemburg, noord-lta- lië, het oosten van Duitsland en zuid-Frankrijk op het program- (Weg van de snelweg, van avond, 18.58 uur, Nederland 1, NCRV) Evangelische Omroep blijft groeien AMSTERDAM ANP De Evangelische Omroep blijft groeien. Het succes van 1991, het jaar waarin de A-status werd bereikt, is in 1992 geprolon geerd. Het ledental groeide met bijna 4.000 tot een totaal van 545380. Het aantal contribuanten daalde met 1949 naar 427.191. Daar stond een groei tegenover van 5863 abonnees op het pro grammablad Visie, dat daarmee in totaal uitkwam op 127.189 le zers. De groei van EO's Ronduit- club is opmerkelijk. Aan het einde van 1992 telde de club 3260 leden meer dan in 1991. Twee iaar geleden waren iets meer dan 30.000 mensen hij de club aangesloten. Nu zijn dat c al 54.970. WOORDZOEKER In deze mengelmoes van letters zijn al de genoemde woorden ver stopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Sommige letters worden dubbel gebruikt. Streep alle woorden door. De resterende woord. G R K S R P D U 1 s T E R N T E IJ E E 0 U E 0 R R E 1 H E K L 0 P 0 O 0 A E M T L E L K R M p L w A 1 A H L E 0 E A E L O R R N N C S E S K K E E A T E E P 1 E S F K R S R H K P V 0 L 1 u 0 F E M A K S P 0 0 S C B T W U D A E 0 0 H K R E 1 B R A B J A M M E R E R N E K E T R 0 0 V L E E P N P G N B O E K E T V K E A R 0 S T 0 F F E R T R N 0 O R A A V E G F R 1 E 0 R L E E D R 0 0 V A U V K R E D R E O V T U K AKKER BARBIER BOEKET BOKKEPOOT DAKPAN DEKSEL DUISTER GEVAAR HEERLIJK HOVENIER JAMMER JOKER KAFFERBUFFEL KALMOES KAMOES KROONTJESPEN LICHTING MOPPERAAR MURENE OERWOUD OPNAME OVERLOOP PEKEL PRECIES ROLLER SISSER SKELET STOFFER TOPPER UITVERKOOP UITVOERDER VERKEERSLICHT VOORDEEL VOORGEBAKKEN VOORJAAR VOORTEKEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 19