Info MAANDAG 4 JANUAR11993 16 REGIONALE RADIO Freewave Radio Leiden 08.00-09.00: Grootspraak 16.00-17.00: Druk 06.00-09.00: Nonstopmuzu zondag. 06.00-09.00: Nonstopmuzu 09.00-10.00: Bengels (kind Omroep Rijnland kabel 88.1 Mhz;e 17.00-18.00: Vandaag de dag (nieuws/actuali- 18.00-19.00: Noordwijkerhout Lokaal 19.00-20.00: Sassenheim Lokoaal 20.00-22.00: Jonathan 22.00-23.00: Turks programma 16.00-17.00: Druk o» Draai 17.00-18.00: Vandaag de Dag 20.00-22.00: Grooves* 16.00-16.30: Druk of Draai 16.30-17.00: MOKER 17.00-18.00: Vandaag de dag 18.00-19.00: üsse Lokaal 19.00-20.00: Triangel 20.00-22.00: Swing, of ik schiet 22.00-23.00: El intilaga 19.00-20.00: Zoeterwoude Lokaal 20.00-22.00: Draaikont.nentaal I: Non-stop CD-muziek 18.00-20.00: Leiden Lokaal 10.00-13.00: Weerslag 13.00-15.00: Oude Rijn Achter dit gebouw aan het Rapenburg ver schuilt zich het Rijks herbarium. Er worden voorwetenschappelijk onderzoek miljoenen planten bewaard, die nog dagelijks uit alle delen van de wereld naar Leiden worden vervoerd. Ze worden gedroogd of op sterk water goed genouden. Tot 1982 was in deze panden de universi teitsbibliotheek ge vestigd, die In dat jaar naar de nieuwbouw aan de Witte Singel verhuisde. Onze fotograaf Wim Dijkman doorkruist da gelijks een groot deel van de streek om het nieuws voor de krant in beeld vast te leggen. Tijdens die ritten komt hij langs allerlei 'beeldi ge' plekjes die niet di rect hot news vormen, maar het zeker waard zijn om aan het le zerspubliek te presen teren. 17.00-18.00: Zaterdag Sport 18.00-19.00: Oegstgeest Loka< 20.00-22.00: Popwatch 24.00-06.00: Non-stop CD-muziek Noordwijk Lokaal 20.00-21.00: Goud van Oud 21.00-22.00: Rock Unlimifed dinsdag: 18.00-19.00: Noordwijk Totaal 19.00-21.00: Raad van Kerken (of) Stichting 17.00-18.00: Lollypop 18.00-19.00: Noordwi|k Totaal 19.00-21.00: Dance Limits 18.00-19.00: Noordwijk Totaal 19.00-21.00: Noordwijk Klassiek vrijdag: 18.00-19.00: Noordwijk Totaal zaterdagogoo.j2.oo: Zoutwater 12.00-13.00: Het Hol van de Leeuw 13.00-15.00: Noordwijk Lokaal Weekjournaa wijkü al Sport 15.00-17.00: IS 17.00-18.00: V 18.00-19.00: Twilightzone 19.00-21.00: Dubbeluur 21.00-22.00: H.tstudio 22.00-24.00: Late Night Easy 10.00-12.00: Neusje van de Zoute Zalm •2.00-14.00: De groeten uit 18.00-19.00: Hollandse Draai Pot 22.00-24.00: Late Night Easy Omroep Rijnsburg ether 106.4 FM. kabel 103.8 FM Van maandag t/m vrijdag: 00.00 -19.00: Mebora gepresenteerd en nc 19.00-20.00: Rijnsburg Totaal nieuws enz 20.00 24.00-. Mebora gepresenteerd en no 7.00-18.00: Oldtim Radio West erdag 08.00-10.00: De Zuidhollandse zaterdag.(uit- !aw)-i2.oo?vfcnve ladioWest Sport. 10.00-1 12.00-13.00: Radio 13.00-18.00: Radio 18.00: Einde programma Radio zondag 08.00-10.00: De Zuidhollandse zondag (uit- 10.00-12.00: Met Ane op muzieksafari. 12.00-13.00: Jazz met Fred. 13.00-18.00: Radio West Sport. 18.00: Einde progra ia Radio Vlok Katwijk 9.00-20.00: Roadhouse muziekprogramma 07.00-17.00: Vlok Kont 17.00-18.00: GOL aekplat. 17.00-18.00: Gouwe ouweland muziek uit '50 en "60 18.00-18.30: Nieuwspassage. info. weerbe- 18.30-19.30: Nieuwspassage, op de Wurft/A- ne mag met praten 19.30-20.00: Arie mag niet praten, muziek- 07.00-17.00: Vlok Kontinu 17.00-18.00: V 18.00-19.00: h 19.00-20.00: Blue 07.00-17.00: Vlok Kontinu 17.00-18.00: Vlok 'nroll 18.00-19.00: Nieuwspassage 19.00-20.00: Vlok Sport 20.00-21.00: Country Festival zaterdag: 07.00-09.00: Vlok Kontinu 09.00-11.00: N ieuwspassage 11.00-13.00: Speakers 13.00-15.00: 't Blijft Hollands Lokale Omroep Ter Aar 107.4 FM. maandag 18.00-23.00: Groetenprogramma dinsdag 18.00-20.00: Programma voor ethisc 20.00-23.00: Country en Western mi 23.00-01.00: Laatste trein uit n.ema woensdag 18.00-21.30: Radio ruilbeurs 21.30-23.00: Banenservice donderdag 09.00-12.00: Verzoekprogramma voc 12.00-13.00: Kinderprogramma udei 15.00-18.00: R .00-15.00: Oude1 .00-18.00: 18.00-19.00: Engeland en Duitsland. vrijdag geen uitzending zaterdag 12.00-17.00: Jongerenprogram ig 0.00: Kerkd 5.30: Verzor 15.30-18.00: Geen i 18.00-19.00: Non stop muziek 19.00-20.00: Regionale nieuwtjes 20.00-21.30: Regionale sport 21.30-23.00: Gedichtenlijn Lokale omroep Leiderdorp 18.00-19.00 Rond de tafel 19.00-21.00 Totally dances out 21.00-24.00 Op de Hollandse toer zaterdag 10.00-11.00: Punt uit! (ziekenomroep Ley- 11.00-12.00: Zin in Zaterdag 12.00-14.00: Boer over de vloer 14.00-16.00: Paul de Keyzer show 09.00-10.00: Kinderen los! 10.00-11.00: Zin in zondag 17.00-18.00: h 18.00-19.00: Shamesz(Hmdoestaans) maandag t/m donderdag 16.00-17.00: Tot uw dienst Omroep Alkemade Jacobswoude 9 00-22.00. Rockdre 9.00-10.00: Heatwave Gup 4.00-17.00: Heatwave breed 7.00-19.00: Radiocafé Verzoekprogran 14.00-18.00: Sportmiddag 18.00-19.00: Coctailuurtie m 19.00-21.00: Backstage 21.00-23.00: Easym 23.00: Non-stop service Lokale Omroep Alphen kabel 89.0 Mhz. FM zaterdag 17.00-18.00: Spotlight 18.00-19.00: Showtime 19.00-20.00: Sportcarrousel 17.00-18.00: Holland Pop 18.00-20.00: Bakkie met... 20.00-21.00: Showtime 21.00-22.00: Sportcarrousel 22.00-24.00: Easy zondag Radio 1 nul 6 ether 106.5 Mhz. FM en kabel 102.8 maandag t/m donderdag 00.00-01.00: Love Songs 01.00-06.00:1 nul 6 Nachtclub 06.00-09.00: Wakkerradio 09.00-12.00: Werk in uitvoering 12.00-15.00: Tussendoor 15.00-18.00: Bumber aan Bumber 18.00-23.00: Oor-zaken 23.00-24.00: Love songs vrijdag 00.00-01.00: Love Songs ANN01892 - Geachte Heer Redacteur! Nog weinige dagen, of beter gezegd nog weinige uren en de groote muzika le strijd in Leiden neemt een aanvang. Nog heden geeft men de vriendschap pelijke en broederlijke hand, morgen keert men elkander de rug toe en het lieve leventje begint. Indertijd hoorde ik iemand zeggen: Wrijving moet er zijn, want door wrijving verkrijgt men warmte, door warmte verkrijgt men stoom en door stoom wordt de gan- sche wereld voortbewogen. Al bevatten deze woorden nog zooveel waarheid, zoo valt het m.i. toch zeer te betwijfe len Of die wrijving in deze wel ge- wenscht is. Het heeft zoo allen schijn van iets af te breken, wat ruim eene halve eeuw geleden met zooveel moei te, zorg en ijver is opgebouwd gewor den, en met diezelfde zorg en ijver dat tijdvak is beheerd geworden. Dat ter- wille van één persoon zooveel sensatie is teweeggebracht, heeft zeker nie mand kunnen voorzien en misschien heeft den persoon, wien het betrof, zelf wel verbaasd doen zien naar den zon derlingen afloop der zaken. Maar enfin! - Gedane zaken nemen geen keer, en men zal met geduld het juiste tijdstip moeten afwachten, waarop het voor een ieder duidelijk en helder zal zijn geworden, wie eigenlijk de groote trom slaat. Met betuiging van hoogachting en dank voor de afgestane plaatsruim te, ben ik: Leiden, 31 Dec. 1892. Uw AbonnéX. ANN0 1967 - De 64-jarige chauffer AA van Eeden burg uit Rijswijk reed oudejaarsnacht om lovart voor een over de Slachthuis- kade'in Den Haag, toen hii plotseling een knal hoorde en bemerkte dat zijn achterruit was gesprongen. De man bleek bloed aan zijn linkerslaap te heb ben. In het politiebureau waar hij dit kwam melden, zag men dat er een gaatje in zijn hoed zat. De chauffeur deed zijn hoed af.....en er rolde een pistoolkogel uit....De politie onderzoekt dit mysterie. Een enthousiaste Haagse oudejaars- vierder, zal op nieuwjaarsdag wel een „lichte" kater hebben gehad, toen hij zijn spontane daad nog eens over dacht. Toegejuicht door het publiek reed hij tijdens de jaarwisseling zijn ei gen fonkelnieuwe B.M.W. 2000 Sport vol gas in een straatvuur. Het tweede hoeraatje volgde toen de benzinetank openbarste en er een steekvlam om hoog schoot....Dit zijn slechts twee voorvallen uit de bewogen oud- jaarsnacht. „Maar het was rustiger dan in de vorige jaren", zegt de Haagse po litie. - De door propaangas gevoede Olym pische vlam, die door vele sportmen sen dwars door Frankrijk te voet naar Grenoble gebracht wordt, heeft het zo nu en dan zwaar te verduren. Het is tot nu toe vijftienmaal voorgekomen dat de vlam het liet afweten en door ver schillende oorzaken uitging. In de ge bergten was het de sterke wind, die de vlam „uitblies" en de hevige kou zorg de er soms voor, dat het propaangas bevroor. <A DIJKMAN MANUELAGROENEWEG ZIEKENHUIZEN ONGEVALLENDIENST Elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 tot woensdag 13.00 uur (Diaconessenhuis) en van vrijdag 13.00 tot zaterdag 13.00 uur (Elisabeth Ziekenhuis). EHBO ziekenhuis Rijnoord elke dag geopend. 19.00-19.45 uur. Afdeling intensieve zorg 10.30-11.00 uur en 19.00-19.30 uur en na overleg. Kinderafdeling: 10.30-19.00 uur, na overleg met de dienstdoende verpleegkundige. Jongerenafdeling: 14.30-15.15 uur en 19.00-19.45 uur. en 18.30-19.30 uur. i 18.30-19.30 uur. 18.30-19.30 uur. alleen ST. ELISABETH ZIEKENHUIS (tel. 071-454545): volwassenen 14.00-14.45 Klasse afd. 11.15-12.00 uur, 14.00-14.45 uui Kraamafdeling gynaecologie: 14.00-14.45 uur voorvaders bovendien van 19.30-21.00 uur. Afdeling hartbewaking: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur en na overleg met de dienstdoende verpleegkundige, intensive care: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. Sportblessures: maandag 19.30-20.30 uur. ACADEMISCH ZIEKENHUIS (tel. 071-269111): alle patiënten (behalve kinderen) 14.15-15.00 uur en 18.30-19.30 uur. Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18.15-19.00 uur, 19.00-20.00 uur (Alleen Partners/echtgenoten met kinderen. Voorzwangeren: zaterdag en zondag van 10.00 tot 11.00 uur, uitsluitend voor partners/echtgenoten en eigen kinderen. Kinderafdelingen: voor ouders van opgenomen kinderen is er een ruime bezoek mogelijkheid in overleg met de hoofdverpleegkundige. RIJNOORD (tel. 01720-63131): 14.30-15.15 uur en 18.30-19.30 uur. Extra bezoek medium care: 11.00 -11.30 uur. Kraamafdeling: bezoek voor vaders de gehele dag in overleg met hoofd Overigen van 14.30-15.15 u BIOSCOPEN LEIDEN LID0 1.2, 3,4, en STUDIO tel. 071-124130/133210, Steenstraat (Oudejaarsavond geen voorstellingen!) LIDOl Bodyguard al., do t/m zo 14.15.18.45, 21.15. ma en di 18.45. 21.15. woe ook Carmen za 20.30. Zeer geslaagde be werkingvan het bekende Carmen-ver- haal door Carlos Saura. Een danser-cho- reograaf zoekt een danseres voor de ti- LID0 2 Belle en het beest al., do t/m zo 14.30, 19.00.21.15, ma t/m woe 19.00 en 21.15. woe ook 14.30. Nieuwe Disney- tenzijeen meisje voor zijn 21-ste ver jaardag verliefd op hem wordt. LID03 Sleepwalkers 16 jr., do t/m zo 14.30, 19.00 en 21.15, ma t/m woe 19.00 en 21.15. woe ook 14.30. Weinig subtiele horrorfilm van Mick Garris naar een sce nario van Stephen King. LIDO 4 Single white female 16jr„ do t/m zo 14.15, 18.45 en 21.15. ma t/m woe 18.45 en 21.15. woe ook 14.15. Psy chologische thriller van Barbet Schroe- der. Allison Jones (Bridget Fonda) be sluit samen te gaan wonen met Hedra Carlson (Jennifer Jason Leigh). Aanvan kelijk klikt het goed tussen de vrouwen, maar er zijn al doden gevallen voordat Allison erachter komt dat Hedra een en ge psychopate is. STUDIO Sister Act a l., do t/m zo 14.30.19.00 en 21.15, ma t/m woe 19.00 en21.15. Home Alone 2 a l., do t/m zo 14.15. 18.45 en 21.15. ma t/m woe 18.45 ei VOORSCHOTEN KINDERBIOSCOOP CC, tel. 071-614354 s Marijkelaan 4 ir op de druïde Panoramix daarop zijn geheugen kwijtra Sneeuwwitje en de z< Itijd bewondering door de spannende scènes en de verzorgde animatie. Een jager krijgt de opdracht om Sneeuwwitje Platvoet en zijn vriendjes woe 14.00. De dinosaurus Platvoet en zijn vrienden moeten naar de Groene Vallei, de enige plek op aarde waar nog genoeg te eten is. Platvoet maakt enerverende gebeur- komt uiteindelijkallesgoed. 13.15.16.00, 18.45.21.30, ma t/m woe 14.00.18.45.21.30. ASTA2 The Bodyguard aldo 13.15, vr t/m zo 13.15, 16.00. 18.45.21.30, ma t/m woe 14.00.18.45,21.30. ASTA3 Honeymoon in Vegas al., do 13.15, vr t/m zo 13.15. 16 00. 18 45.21.30. 21.15, woeook 14.15. Vervolg op kas- Den Haag Centraal Station per ongeluk in in zijn eentje in New York :t 16 jr.. dag. 18.45, i5. Niet al te wilskrachtige recher- ir wordt speelbal in de handen van volgestopt met een stevige erotische spanningen laat hoofdrolspelers Mi chael Douglas en Sharon Stone de gren- toelaatbare verkennen. KIJKHUIS Twin Peaks: Fire walk with it doxe FBI-agent (Kyle MacLachlan) on derzoekt de misdaad. De inwoners van Twin Peaks hebben duistere geheirr Naked lunch vr t/m woe 20.00 en 22.15 Boeiende verfilming van het ge lijknamige boek van William S. Burroug hs. Kunstenaar Bill Lee (Peter Weller) is verslaafd aan een rattenverdelgingsmid- J>\ dat hem waanvoorstellingen geeft. d'Lunctfblijkfte he- Al hallucinerend schrijft h port', dat later Naked L LVC, tel. 071-146449 Ivan de Verschrikkelijke wo 21.00. Ma jestueuze film van Sergei Eisenstein over het leven van tsaar Ivan IV. Hij pro beert het zestiende-eeuwse Rusland tot komt daarbij in conflict met de Bojaren, machtige adellijke grootgrondbezitters. Single white female al., do 13.30, vr t/m zo 13.30. 16 00. 18.45.21.30. ma t/m woe 14.00. 18.45. 21.30. IABYLON 2, Beauty and the beast al., vr t/m woe Bitter Moon 16 jr.. do 13.30. vrt/mzo 13.30. 16.00. 18.45.21.30, ma t/m woe 14.00.18.45.21.30. CINEAC 1TU5CHINSKI, tel. 070- 3630637. Buitenhof 20 Home Alone 2 al., do 13.15, vrt/mzo 13.15. 16.00, 18.45,21.30, ma t/m woe 14.00,18.45.21.30. CINEAC 2 Boomerang al.. Patriot Games 12 jr., do 13.15, vr t/m zo 13.15, 16.00. 18.45. 21.30, ma t/m woe 14.00. 18.45,21.30. Belleen Het Beest al., do 13.15. vr t/m zo 13.15. 16.00. woe ook 14.00. METROPOLE1, tel.070-3456756, Carne- gielaan 15 The bodyguard 16 jr., do 13.15, vr t/m zo 13.15. 16.00, 18.45,21.30. ma t/m woe 14.00, 18.45 en 21.30. METROPOLE2 Belleen het beest al., do 13.15, vr t/m 113.15, 16.00. 18.45. ma t/m woe i 21.00. METROPOLE 3 Home Alone 2 al., do 13.15, vr t/m zo 13.15. 16.00. 18.45.21.30. ma t/m woe 14.00. 18.45,21.30. METROPOLE4 Basic Instinct 16 jr., vr t/m woe 18.45, 21.30. ma en di ook 14.00. Kleine Nemo avonturen in dromenland al. do 13.15. vrt/mzo 13.15.16.00. Husbands Wives al., do 13.15, vi 0 13.15. 16.00. 18 45.21 30. rr Home Alone 2 al., do 13.30, vr t/m zo 13.30, 16.00, 18.45, 21.30, ma t/m woe 13.45.18.45,21.30. ODEON 2 Boomerang al, do 13.30. vrt/mzo inforgiven 12 jr.. zo 20.00. verder dag. 13.30,16.00.18.45. 21.30, ma t/m 19 30, 21.15. Indrukwekkende, hoewel gewelddadige western van Clint East wood. Een groepj$ prostituées looft een premie uit voor degene die de cowboy vermoordt die één van hen gruwelijk mishandeld heeft. Premiejagers ver- Home Alone 2 al., do 13.45, vr 17.00, 0 13.45. 16.15. 18.45. 21.45. ma t/m woe 14.00.19.00. Sleepwalkers al., do 13.30, vrt/m zo 13.30. 16.00. 18 45. 21.30. ma t/m woe 13.45.18.45.21.30. ODEON 4 Unforgiven 12 jr.. do 13.30, vrt/m zo 13 30, 16.00. 18.45.21.30, ma t/m woe 13.45. 18.45,21.30. HAAGS FILMHUIS, tel. 070-3656030, Denneweg 56 IILadrodi Bambini dag. 19.30,21.45,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 16