9 Open Leidse turnstrijd van grote allure c Sterke rentree van Huub Pragt Sport WIE ZEI DAT ACHTER4F 23 LEIDEN ROB BEURSE Dat de GLG (Gezamenlijke Leidse Gymnastiekverenigin gen) met de organisatie van de Open Leidse Kampioen schappen 1992 perfect in de turnroos heeft geschoten bleek afgelopen zaterdag toen deze wedstrijden in de Vijf Meihal werden gehouden. Met busladingen vol stroom den de deelnemers en belangstellenden uit het hele land toe. springkuilen, vanggordels en dergelijke." De voorzitter van de GLG, jan Guldemond, is het daar geheel mee eens hoewel hij ook de schuld een beetje bij de Leidse gymnastiekverenigin gen legt. „Daar moeten de sig nalen vandaan komen. Sport en Rekreatie kan het niet allemaal zelf bedenken en ik heb de er varing dat als we als verenigin gen duidelijk aangeven wat we nodig hebben, dat dat dan ook gehonoreerd wordt. Intussen was er een turnevene- ment aan de gang dat zijn weer ga niet kende. De volle tribunes konden genieten van goed tuin werk. 's Morgens waren als eer ste de jongens en heren aan de beurt. Het is lang geleden dat we met name in de leeftijdsklas sen tot en met 10 en van 11 tot en met 13 jaar op de niveaus A en B zoveel talent bij elkaar za gen. Als we al af en toe het ge voel hebben dat het jongenstur- nen wat uit de gratie is, dan sta ken deze wedstrijden ons een hart onder de riem. Het is onge looflijk wat deze kleine mannen presteerden: salto's met schroe ven, reuzenzwaaien, flickflac- ken. De strijd werd veelal beslist op tienden van punten. Op niveau B bij de jongens tm 10 jaar werd Stefan van Dongen van Pro Patria eerste met 39.95. Hij stak er met kop en schou ders bovenuit en ontving voor die prestatie tevens de aanmoe digingsprijs voor jongens tot en met 10 jaar. Tweede op niveau B werd Steven van Beek van Ex celsior uit Leiden met 36.15 punten. Bij de jongens 11 t/m 13 jaar niveau A werd Mark Docherty van Pro Patria eerste met 42.70 punten. Dat was tevens het hoogste puntentotaal. Erik Dek ker van Pro Patria werd in deze categorie tweede met 41.35 punten en Jerom van Vuren van Excelsior uit Leiden werd derde met 40.55 punten TURNMEDEWERKER Met turnen van goede en met vlagen zelfs hoge kwaliteit werd de kampioenstitel bevochten. De glans van de Leidse turntra- ditie reikte verder dan de gren zen van Leiden en omstreken en even was Leiden een natio nale tumstad. Het open karak ter werd nog eens extra bena drukt doordat de kampioenen dit jaar buiten de Leidse regio vielen. Mark Docherty van het Zoetermeerse Pro Patria en El- lyanne Broekestijn van DOS- Naaldwijk werden kampioen Open Leidse Kampioenschap pen 1992. Dat turnen zich mag verheu gen in een grote en serieuze be langstelling bleek tijdens deze OLK 1992. De Vijf Meihal was voor deze dag omgebouwd tot een bijna echte turnhal. Bijna echt, want de wedstrijdleider Jan de Knegt had nog wel het een en ander aan te merken. Het ontbreken van een ringen- stel dat voorzien is van originele stalen tuien baart hem zorgen. „Daarbij komt dat toestellen overal uit de turnzalen verza meld moesten worden", zei hij behoorlijk geërgerd. „Dat bete kent ongelooflijk veel werk. Ter wijl ik denk dat een stad als Lei den die meer dan 3000 turners telt een compleet op dit soort evenementen ingerichte sport hal zou moeten hebben. Over de medewerking van de directie Sport en Rekreatie heb ik overi gens absoluut niet te klagen. De mensen daar stonden klaar wanneer het maar nodig was, maar ik denk dat het bij de ge meente eens moet doordringen dat tumen heden ten dagen wel wat meer is dan een bui- tendwarszitje. Willen we op tumgebied mee blijven draaien dan hebben we goede materia len en voorzieningen nodig: cheidsrechter Dick Jol in Voetbal Internatio- K-F nal: „De Langeleegte van Veendam vind ik geen ruk aan. Kun je geen stadion Wielrenner Frans Maassen in Sport International: „Tegen mijn accountant heb ik gezegd: ik wil tot mijn 35ste fiet sen, daarna wil ikzo'n construc tie hebben dat ik vanaf die da tum meteen bepaald salaris kan leven. Dat heet rentenieren, ja". Wielrenner Steven Rooks in Vrij Nederland: „Ik heb maar één keer een koers verkocht. Omloop Het Volk in 1987. Teun van Vliet wou graag winnen. Ik heb hem voor tienduizend gulden laten win nen". Wim B reukink, va der van wielrenner Erik, in HPDeTijd: Wij zijn doorgaans niet zo'n sportief volk. Wie niet wint, is schuldig. Als een sportheld faalt, ligt voor veel mensen blijkbaar de wereld in duigen". WV-voorzitter Jan Vlaminckx in Voetbal Interna tional: „De tijd is voorbij dat men bij WV een leeg biervat erger vond dan een nederlaag". PSV-trainer Hans Westerhof in Voetbal International: „Ik zou na PSV best met heel veel plezier kunnen trainen bij Helmond Sport". Scheidsrechterswaarnemer Jacques J. d'Ancona in Voetbal International: „Het mooiste dat ik heb gedaan is scheidsrechteren. Absoluut. De kick is nog groter dan radio of televisie". Kees den Braven, voorzitter van Dordrecht '90, in Aktueel: „Het barst van de ratten in de sportjournalistiek". Hans Westerhof in Voetbal In ternational: Veel mensen schijnen mij ab normaal te vinden omdat ik normaal doe". Volendam-trainer Fritz Kor- bach: .Als je de baas wilt uithangen, moet je je omgeven met mensen die geen kennis hebben. Dan ben je veilig maar een dove van het zuiverste soort". Tenniscoach Tom as Smid óver zijn voormalige pupil Boris Becker, in Tennismagazine: „Op zijn 25e is hij aan de ene kanteen buitengewoon mens, een soort superman, aan de an dere kant een ongelooflijke pu ber". Idem: Hij zou graag op de baan zijn tegenstanders kleineren, clowns van ze maken, maar als dat an dersom uitpak, kan hij dat niet verwerken". Bokser Regilio Tuur in Panora ma: „Ik sla een kruis voor elk ge vecht, dat is mijn contact met God. Maar ik hoef het niet ver der uit te dragen". Het plaatselijke televisiestation over de transfer van Bryan Roy naar Foggia Calcio: „Foggia Calcio heeft de enige echte zwar te tulp binnenge haald". De Italiaanse krant Roma, na de medi sche keuring van Bryan Roy bij Fog gia: „Hij heeft de longen van Fausto Coppi". Wielrenner Steven Rooks in Vrij Neder land over zijn 'maatje' Gert Jan Theunisse: „Gert-Jan zit vanaf zijn achtste op de fiets, hij weet niet beter dan dat je dagen nacht moet werken. Zijn bezetenheid heeft mij enorm opgezweept. Opeens was ik bereid zes uur per clag te trai nen. Dat is weer helemaal weg gezakt. Nu kom ik soms niet eens tot twee uur. Dan stap ik op de fiets met de gedachte: twee uurtjes rijden. Maar dan gaat het niet zo lekker en denk ik hal verwege: ik sla linksaf en ga te rug naar huis". Feyenoord-coach Wim van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad: „De kwestie Bryan Roy is me te duister. Ik zag dat joch ooit op een trainingskamp in Roemenië en ik genoot van zijn spel toen hij nog naar zijn aard en na tuurlijke aanleg speelde. Ik heb het daarom al nogal pijnlijk er varen dat mijn collega Van Gaal het vertrouwen in hem opzegde. Er moet iets ernstigs zijn voorge vallen". Clubrecord in Zevenheuvelenloop Stijntje Roes, winnares Open Leidse 1991, in haar voorbereiding op de balk. Dit jaar werd zij derde in haar categorie. foto loek zuyderduin Bij de heren niveau A werd het een verbeten strijd tussen Mar cel Didden van Excelsior uit Lei den en Andy Oskam van Pro Patria uit Zoetermeer. Marcel Didden maakte zijn faam waar en werd uiteindelijk eerste met een goede score van 42.20. An dy Oskam moest genoegen ne men met een tweede plaats met 41.80 punten. Meisjes en dames 's Middags was de zaal voor de meisjes en dames turnsters. Een golf van 120 deelneemsters overspoelden de zaal. De orga nisatie liet echter niets te wen sen over. Zelfs een breuk van een van de liggers van de brug- ongelijk werd schijnbaar moei teloos opgelost. Hoewel Nieuw Brunhilde uit Leiden zich vele malen tot de prijswinnaars mocht rekenen werd het hoog ste puntentotaal en daarmee de bokaal van Kampioen Open Leidse 1992 veroverd door El- lyanne Broekesteijn van DOS uit Naaldwijk. Ook bij de dames en meisjes werd buitengewoon goed geturnd. Met name aan de brug ongelijk en op de lange mat werden schitterende staal tjes van techniek en beheersing getoond. Er werd door alle deel neemsters geturnd op niveau E/D. Sanne van Kampen van Nieuw Brünhilde werd bij de meisjes tm 10 jaar eerste met 33.25 punten, zij kreeg voor haar prestaties bovendien de aanmoedigingsprijs voor turn sters tot en met 10 jaar. Feestelijke afsluiting Gelijktijdig met de tumwedstrijden werden ook de wedstrijden voor het groepsspringen gehouden. Er werd gesprongen op de onderdelen minitramp, minitramp met paard en op de lange mat. Het was een lust voor het oog hoewel gezegd moet worden dat de technisch uitvoering en de synchroniteit hier en daar nog wel eens wat te wensen overlieten, 's Avonds was de vloer voor de jazzgymnastiekdeelnemers. Een betere afsluiting van zo n in tensieve tumsportdag is bijna niet denkbaar. Wervelende dansen op zeer aanstekelijk werkende muziek hiel den de nog altijd volle tribunes in hun ban. Technisch en kwali- tief gezien kun je grote vraagtekens zetten bij wat er getoond werd. Alleen de dames en heren ploegen van Groen-Wit en DOS Naaldwijk konden aan de kwalificatie zeer goed voldoen. Dat mocht echter de feestelijke allure van deze jazzgymnastiek wed strijden absoluut niet drukken. Het besluit van deze turndag geeft eigenlijk een beetje de sfeer weer van de Open Leidse Kampioenschappen. Een gigantische gezamenlijke jazzdemonstratie waaraan iedereen meedeed on derstreepte het gezamenlijkheidsgevoel waar zich de sport in het algemeen, maar de tumsport in het bijzonder op kan beroepen. LEIDEN W1LMAR KORTLEEVER ATLETIEKMEDEWERKER Na een zomer met blessures maakte Huub Pragt gisteren in de sterk bezette Zevenheuve lenloop in Nijmegen zijn ren tree in de top van de nationale wegatletiek. Met een tijd van 46.03 over vijftien kilometer klasseerde de Leidenaar zich als zeventiende en zevende Neder lander. Pragt bleek na zijn sterke wedstrijd zeer tevreden, vooral vanwege de kleine afstand tot gevestigde toppers als Marti ten Kate en John Vermeule. Ook de tijd, Pragt verbeterde en passant het veertien jaar oude clubre cord van Bram Wassenaar, geeft de Leidenaar hoop voor de rest van het seizoen. Jan-Dirk Hazeleger had zich speciaal voorbereid op de zware heuvelenloop en net als zijn clubgenoot zag hij dat beloond. Iets rustiger gestart dan Pragt wist de Katwijker zijn tempo goed vast te houden om te fi nishen in een sterke 46.43. In zijn huidige vorm hoopt Haze leger ook volgende maand in de Haagse Ten Miles, de volgende wedstrijd in het wintercircuit, hoge ogen te gooien. De derde Bataaf die goede zaken deed was Jan Kortekaas, die zich na een recente vakantie al verras send goed in vorm toonde met een persoonlijk record van 48.27. Vrouwen Bij de vrouwen finishte Regina van Duyn vóór clubgenote Joke Kleyweg. Voor een deel was dit te wijten aan de krampaanval die Kleyweg gedurende de race kreeg in haar voet. In vijfde po sitie lopend kostte dit de Leidse Kleyweg naast veel tijd in het totaal zes plaatsen. De uitstekend lopende Van Duyn was met een achtste plaats in 53.31 een kleine veer tig seconden sneller dan Kley weg. Beiden verbeterden echter het Bataven-clubrecord, Van Duyn zelfs met meer dan één minuut. Specifieke training bleek dus net als bij aanstaand echtgenoot Hazeleger zijn vruchten af te werpen. Kort achter Marjan Freriks bleef Van Duyn verschillende leden van de nationale wegselectie voor. Verrassende sterk liep ook Ma rianne Vlasveld. De langlaufster uit Oud Ade zette met 57.41 een mooie tijd op de klokken. Via het district was dit week einde een drietal regionale atle ten uitgenodigd voor een inter nationale cross in het Engelse Margate. Het Bataven-duo loost la Lau en Astrid van Velden kwam daar goed voor de dag. Over acht en vijf kilometer be haalden ze respectievelijk een zestiende en een zeventiende plaats in 26.08 en 20.32. In het ploegerüdassement werd dis trict West II derde achter Wales en België. In de Scorpiocross in het Noord-Brabantse Dorst behaal de Tineke van Gerven een knappe derde plaats. De atlete van de NSL hoefde over 3.3 kilo meter op winnares Yvonne van der Kolk (12.26) slechts 37 tellen toe te geven. Willem Ravensber- gen bleek bij de veteranen III weer eens de sterkste. Na 8200 meter had hij met 29.58 een voorsprong van ruim anderhal ve minuut. Zijn clubgenoot Ber- tus Kerkvliet werd bij de vetera nen II tweede in 30.25. Een groepje atleten van AAV '36 ging gisteren naar de Lunet- tencross in Vught. Van hen bleek zoals verwacht Rob van Schooten ruim de snelste. Rus tig gestart raakte de Alphenaar sterk op dreef, zodat hij na ne gen kilometer en in 31.52 de vijfde plaats voor zich op wist te eisen. Martien van der Hoorn beslechtte het tweegevecht met AV Holland-atleet Hans Koene koop nipt in zijn voordeel (zes tiende en achttiende in 33.38 en 33.46). Wij loven U o God; wij loven U, want Nabij is Uw naam. Men vertelt Uw won deren. Deze spreuk was het eerste wat opviel bij het binnengaan van gebouw Nabij in Alphen aan den Rijn. Een onwetende had nooit kunnen bevroeden dat er binnen gebokst werd. 'Oog om oog, tand om tand' was meer op zijn plaats dan 'heb uw naaste lief zoals uzelf. Eenmaal in de zaal zelf kon de onwetende toe schouwer zich niet meer vergis sen. Hier werd gebokst. Dë organiserende vereniging Boxing Alphen had weer een ge varieerd programma samenge steld, met dit keer niet alleen topboksers uit de regio. Er was zelfs een Deense afvaardiging naar Alphen gekomen. Die con tacten waren tot stand gekomen toen in september Alphenaar Richard de Kruyf met een team Nederlandse boksers naar De nemarken was afgevaardigd. Na de openingspartij van Leide naar Albert Onderwater hij ging met 1 -2 ten onder tegen Maarten Pijpker uit Utrecht kwam Marco de Haas in de ring. De nieuwbakken Leide naar pakte dit jaar voor de tweede keer het kampioen schap van Zuid Holland. De C- klasser in het lichtgewicht pres teerde echter onder zijn kunnen zodat Mought Bouanani de ze ge (0-3) kon grijpen. Het pu bliek had zich tijdens deze partij even geroerd maar viel nu stil. Af en toe een eenzame schreeuw. 'Links, rechts!', 'jij eerst' waren de gespierde ter men. Bij de eerste knock out van de avond (van Galib Ucoz van BC '88) liet de schare zich even horen, maar de meesten wachtten in spanning op het Evander Holyfield in de hoek waar de klappen vallen. Riddick Bowe is de oorzaak van de slechte gemoedstoe stand van de bokser. Bowe zou de partij overtuigend winnen. foto epa treffen tussen Richard de Kruyf en de Deen Steffan Poulsen. De Kruyf had in september van dezelfde Poulsen verloren en was dus uit op revanche. Onder harde 'house' maakte de Kruyf zijn entree. De A-junior opende sterk. In de tweede en derde ronde echter kreeg hij een offi ciële waarschuwing en leek zijn hoofd te verliezen. Wanhopige aanmoedigingen ten spijt moest hij het hoofd buigen voor de uitgekookt boksende Deen: 1-2. Tijdens de pauze werd er druk nagepraat. Richard had moe ten.... Maar toch, hij konDie Deen deed.... De conclusie was dat de uitslag onbeslist had moeten zijn. Naarmate de avond vorderde en het promil lage steeg kwam de stemming er beter in. Het publiek kwam los en werd op de wen ken bediend door weltergewicht Edward de Camps. De Rotterdammer raak te zijn Deense opponent Jens Schou reeds na 24 seconden vol op het hoofd en werd winnaar. Het publiek genoot. De boksers leken dit in de gaten te krijgen en lieten leuke staaltjes zien. Van wat meer leek op stijldan sen tot slapstick achtige achter volgingen en Grieks-Romijnse worstelpartijen. Zelfs de juryle den inclusief de scheidsrech ter konden zo nu en dan hun lachen niet houden. Er waren ook minder leuke dingen. Zoals de partij van nieuweling Marco Dorder van Boxing Alphen. De thuisvechter bokste zijn eerste partij en ging vol overgave de strijd aan. Binnen een paar mi nuten lag het gezicht van de Alphenaar open en moest de partij om de paar tellen stilgezet worden om Dorder op te lap pen. Hoewel een groot deel van het publiek het prachtig vond, waren er ook die bedenkingen hadden bij de rondvliegende bloedspetters. Minder erg was dan de rondvliegende tanden- beschermer die ergens op de vierde rij belandde. Hilariteit al om. De belangrijkste wedstrijd na de pauze was bijna vanzelfspre kend de laatste. Dennis Craanen van de organiserende vereniging moest deze wedstrijd van John Comvalius winnen om te promoveren naar de A-klasse. Het gevecht in het middenge wicht was niet zozeer spectacu lair maar voor de kenner wel een genot voor het oog. Een de gelijke 3-0 zege voor Craanen was het resultaat. Een beter slot had de organistie zich niet kun nen wensen. Op weg naar de uitgang hoorde men zeggen: „Jammer dat die rondemiss in die lingerie van vorig jaar er niet was." Dat was ongeveer ter hoogte van dat citaat. De zaterdag-editie was voor de adspiranten. De jongelingen boksten snelle partijen lieten zo nu en dan leuke dingen zien. De sfeer was echter wel totaal an ders. Het grote publiek had het ondanks de vrije toegang af la ten weten en de aanmoedigin gen moesten nu vooral komen van meegereisde familieleden. Voor Boxing Alphen kwamen drie jongens in de ring. Mark van der Louw en Daan van Kla veren boksten beiden onbeslist. De partij van Jimmy van Gent werd door de scheidsrechter af gebroken omdat Van Gent te hard sloeg. Voormalig tennis kampioen Björn Borg heeft in een te levisie-interview toegegeven met cocaïne te hebben geëxpe rimenteerd, maar hij ontkende een cocaïnesnuiver, junkie of dealer te zijn geweest. Het tv-interview van zaterdag avond in Zweden was het eer ste, waarin de 36-jarige Borg toegaf dat er enige waarheid schuilt in de beweringen over zijn druggebruik. „Ik heb cocaï ne geprobeerd", zei de vijfvou dige Wimbledon-winnaar. In februari '89 werd Borg in een ziekenhuis in Milaan opgeno men na een overdosis slaappil len. Later sprak hij een zelf moordpoging met klem tegen. Ook ontkende hij een drugspro bleem te hebben. Later dat jaar ging zijn Ideding- handel op de fles. Hij had daar een groot deel van zijn verdien sten als toptennisser ingesto ken. Tot op heden wordt daar over geprocedeerd. Borg verkeert in grote financiële moeilijkheden. Onlangs bepaal de de rechtbank in Milaan dat hij zijn ex-echtgenote Loredana Berte 35.000 gulden alimentatie per maand moet betalen. In het kader van de reorga nisatie doet de gemeente Leiden een stap terug In de tijd. De dienst Sport Rekreatie, nu ondergebracht in een kan toor naast de Drie Octoberhal, dient te verhuizen naar het stad huis. Protesten vanuit de ge meenteraad, de Leidse sportwe reld en de dienst zelf maken tot nu toe weinig indruk bij de plannenmakers. Toch heeft Piet Biegstraaten ge lijk als hij stelt dat de gemeente nu precies doet wat ze niet moe ien doen. namelijk de drempel weer verhogen, zoals dat vroeger het geval was. En het CDA- raadslid heeft in deze recht van spreken. Want was hij het niet die, als voorzitter van de toen malige Sportstichting twintig jaar terug samen met directeur Gé Philipsen, al open huis hield in de Kaarsemakerssteeg. De sportwereld stapte bij dat duo zonder dralen naar binnen. Een verhaal konden ze altijd kwijt, een oplossing was zo gevonden. De Sportstichting verdween, maar de lijnen bleven kort en de drempel laag, ook toen Jan Dui- vesteijn de erfenis van Bieg straaten bundelde in de dienst Soorten Rekreatie. Met wethou der Dick Tesselaar bouwde hij de Drie Octoberhal en in een aanpalende moderne ruimte brachten ze meteen maar de dienst onder. Zo sla je twee vlie gen in één klap. Daar had dat doortastende duo destijds trou wens toch een handje van. ledereen die vragen of proble men had kon. ook zonder af spraak. gewoon binnenstappen. Er was altijd wel een functiona ris aanwezig die je te woord stond of wilde helpen. Hoe be doel je. sociale vernieuwing. Dat brengen ze daar al jaren in de praktijk. Zonder dat dat zo no dig benoemd moet worden. Maar dat mag nu niet meer. Dat moet maar eens afgelopen we zen, oordeelde de een of andere hotemetoot vanuitzijn ivoren regeertoren. Dus straks kunnen de clubs in de rij aansluiten. Trek maar een nummertje, ver voeg je na een half uur wachten maar hij loket C Waarna je vraag niet ontvankelijk wordt verklaard. AD VAN KAAM

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 23