Info AM VRIJDAG 9 OKTOBER 1992 MEDISCHE DIENSTEN Aarlanderveen, Zwammerdam, Alkema- Voor de praktijk van Van der Kooij. Ooms en Pleij; F. Ooms, Plein 1 Zwammerdam. tel. 01726-19229. Voor de praktijk van Saeys, Van Mier- wie de weekenddienst Alkemade. leimuiden, Rijnsaterwoude J. Lardenoije. Dr. Stapenseastraat 6. Leimuiden, tel. 01721-8269; visi tes/consulten aanvragen voor 10.00 Alphen Groep 1 - voor de praktijk van Boss. Eradus. Hertzberger, Klein Haneveld. v.d. Steen, Wijnmaalen en Luining: za: P. Hertzberger, Hooftstraat 136, tel. 73264; zo: M. vd Steen, Wilhel- minalaan 66, tel. 72738. Groep 2 - voor de praktijk van Van En gelen, Van Gemeren, Rakers, Hoog- endoorn, Visser en Nijessen: za: A. van Gemeren, Fideliohof 50, tel. 20157; zo: R. Visser. Zeewinde 106, tel. 22088. Groep 3 - voor de praktijk van Eysink Smeets, De Jong-v.Leeuwen, Nobel- /v.d. Velden, Plag, Smid-Oostendorp, Stolp-Lommelaars en Varkevisser: za: M. Smid-Oostendorp, J. de B. Kemperstraat 22. tel. 45371zo: J. Eysink Smeets, Grebbeberg 68, tel. Boskoop, Benthuizen J. T. Buiter, Dorpstraat 20, Bent huizen, tel. 079-313737; voor spoedgevallen spreekuur om 10 uur en om 16 uur. Hazerswoude, Koudekerk E. Oosterhoff, Rhynenburcherlaan 2/a, Hazerswoude RD. tel. 01714- 14848; na telefonische afspraak, maken tussen 9-10 uur. Hillegom Via uw eigen huisarts kunt u verne men wie de weekenddienst waar- Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg Groep 1Voor de praktijk van Dijk, Henneman. Ten Hove, Lodder, Mee- wisse, Pool en Schonenberg: I. Scho nenberg, Zeeweg 119, Katwijk, tel. 76752. Groep 2. Voor de praktijk van Berg man, H. van Duyn, L. van Duyn, Hue- ting, C. en H. Moolenburgh en Tim- mers: J. Timmers, Gr. van Prinsterer- weg41. Katwijk, tel. 24004. Groep 3. Voor de praktijk van Van Delft, Priester, Rietbroek, Verhageen Van de Water: E. Priester, Abdijlaan 16, Rijnsburg, tel. 21024. Langeraar, Nieuwveen, Ter Aar, Wou- brugge A. Kieven/J. Mocking, A.H. Kooistra- straat 33-35, Nieuwveen, tel. 01723-8101; alle behandelingen na telefonische afspraak. Leiden De weekenddienst begint zaterdag om 8 uur en eindigt zondag om 24 uur. Spreekuur van 12-12.30 uur (alleen voor spoedeisende medische hulp). Groep 1 - Alkema. Baars, Groeneveld, Janssen, Van Leeuwen. Mans. Van der Meer, de Ruiter, Van Schie. Tan en Verhage: za 8 uur tot zo 8 uur: J. de Ruiter, Rosmolen 2. tel. 125096. zo 8 uur tot 24 uur: C. vd Meer/H. Meyer, Stokroos 1, tel. 215510. Groep 2 - Bergmeijer, Van Gent, Klaassen, Kruis, De Lange. Van Luyk, Middendorp, Nering Bögel, Pufkus, RusenTaytelbaum: za 8 uur tot zo 8 uur: J. Rus, Middel stegracht 129, tel. 132500. >t 24 uur: G. Nering Bögel, Bruyne, Delver, Fogelberg, Huib Jurgens, Lely, en Van den Muijsen- za 8 uur tot zo 8 uur: J. Lely, Lek straat 91/a, tel. 416555. zo 8 uur tot 24 uur: W. de Bruyne, De Laat de Kanterstraat 32, tel. 134345. Groep 4 - Bémt. Horn, de Kanter. Lahr, Lodder, Nieuwenhuis. Paulides, Van Rijn, Van Wingerden, J.G. Zaaijer en R.E. Zaaijer: za 8 uur tot zo 8 uur: F. Lahr, Zoeter- woudsesingel 11, tel. 120347. zo 8 uur tot 24 uur: J. en R. Zaaijer, R.P. Geerlingspad 11. tel. 322402. Groep 5 - Crul, A. Hammerstein, D. Hammerstem, De Lorm, De Jong, Kooijman, Prince, Reindersen Wiers- za 8 uur tot zo 8 uur: J. Reinders, G. Brandtstraat 29, tel. 760947. zo 8 uur tot 24 uur: A. de Lorm, Witte Singel 72, tel. 124961. Waarnemingsregeling Homeopa thisch artsen: Centrum voor Homeo pathie. Gezondheidscentrum Ste venshof, T. Mansholtstraat 5/a, tel: 315900; via dokterstelefoon 071- 122222 kunt u vernemen welke arts dienst heeft. Leiderdorp za: F. Kemme, Grotiuslaan 12. tel. 893139; zo: R. vVelzen, Vlaskamp 16, tel. 891100; spreekuur (uitslui tend voor spoedgevallen) van 12.30 tot 13.00 uur. Lisse De weekenddienst begint zaterdag om 10 uur en eindigt maandag om 8 uur, voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat van de ei gen huisarts. Nieuwkoop, Noorden, Zevenhoven i: K. Barnhoorn, Irisplein 3, tel. 12405; zo: Gezondheidscentrum, Wantveld 9, tel. 19300. "Mo B. Warnaars, Teylingerlaan 17, tel. 12479. Voorhout, Warmond Huisartsenpraktijk Boerhaave, Prof. Aalberselaan 2, Voorhout, tel. 02522-11393. Voorschoten za: A. Meiman, J.W. Frisolaan 13, tel. 612118; zo: C. Meijer, J.W. Frisolaan 13. tel. 613032. Waddinxveen Groep 1 - voor de praktijk van Van Heel, Hertogh, Siemons en Wilms: W. van Heel, Mozartlaan 2-4, tel. 12676. Groep 2 - voor de praktijk van Alberts, Hemmmga, Glaser, Van der Linden en Vreeken: C. Vreeken, Weidezoom 50, tel. 12979. Wassenaar za: H. Kolsté, Hofcampweg 65, tel. 15573; ZO: J. Stuyfzand, tel. 12460. Zoeterwoude Via uw eigen huisarts kunt u verne men wie de weekenddienst waar- APOTHEKEN Alkemade en omgeving Apotheek Alkemade. Weteringlaan 1, Oude Wetering, van 12.30-13 en 17.30-18 uur. tel. 01713-19100. Alphen Apotheek De Herenhof, Herenhof 6, tel. 01720-31288. Bloembollenstreek Via uw eigen apotheek kunt u verne men wie de weekenddienst waar neemt. Hazerswoude. Koudekerk Apotheek Meerburg, van 11-12 uur; spoedgevallen tel. 01714-5555. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg Apotheek Katwijk ad Rijn, Rijnstraat 38, Katwijk, tel. 01718-30833. Leiden, Leiderdorp. Oegstgeest, Voor- Apotheek Leiden Zuid-West. Brahm- slaan 18-20. Leiden, tel. 071- 763134; Apotheek Boehmer, Florijn 21, Leiderdorp, tel. 071-894400. Nieuwkoop Apotheek Nieuwkoop, van 10-12 uur; spoedgevallen tel. 01725-3608. Noordwijk en Voorhout Apotheek aan Zee, Parallelboulevard 214/a. Noordwijk, tel. 01719- 13068. Waddinxveen Apotheek van Doorn, Prins Bernhard- laan 65, tel. 14162. TANDARTSEN Alphen, Bodegraven, Nieuwkoop, Noor den, Nieuwveen, Koudekerk, Ter Aar, Langeraar, Zevenhoven 112.00 tot 12.30 e 18.00 tot 18.30 uur. Bloembollenstreek M Kersten, Stationsweg 170, Hille gom. tel. 02520-19832. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg G. van Beelen, Wassenaarseweg 9, Katwijk, tel. 01718-24853. Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, War- A. van Winsen. Oude Singel 210, Lei den. tel. 071-226040; spreekuur om 13.00 uur. Noordwijk A. Passchier, Emmaweg 3, tel. 19441. Voorschoten, Wassenaar. Zoeterwoude J. Bosch, Lindepad 1. Voorschoten, tel. 071-615342. Dierenkliniek, tel. 01720-20200; G.J. Lette. Schuberthof 4, tel 01720-42807; mevr. Graveland- Wolterbeek, Leeuwenhorst 4, tel. 01720-44333. Katwijk W.J. Snel, Frederiksdreef 14, Kat wijk, tel: 74781; spreekuur: za: van 11-12 uur. Leiden en omstreken Voorde praktijk van Hekerman, Hel deren Roest: G. Roest. Ockenrode 14, Leiderdorp, tel. 071-890405. Voor de praktijk van Koster, Vestjens en Van der Wouw: H. Vestjens, Rijn en Schiekade 23, Leiden, tel. 071- 120241. Voor de praktijk van mevr. S. Stibbe. 13, Leiden, tel: ie af spraak. Voor de praktijk van Duijn, Brandt-. R.J.W. Duijn, Pres. Kennedylaan 260, Oegstgeest, tel. 156161, of DJ. Brandt, Homanstraat 1, Rijns burg, tel. 173266 Voor eigen praktijk: B.G. Heemskerk, De Kempenaer- straat 21, Oegstgeest, tel: 071- 176761. Wassenaar Alarm- en informatiekring dierenart sen: dokterstelefoon 070-3455300. werkgebieden: Alphen, Leiderdorp Rijnstreek en het Plassengebie Voor dringende gevallen buil Schuttersveld 1, tel: 120144; na 17.00 uur en in het weekend uitslui tend bereikbaar via dokterstelefoon. 250, tel. 121894, ma t/m vr 9.30- 17.00 uur. za 15.00-17.00 uur. Kruiswerk Rijn Duin 's Avonds en in het weekend: 06- 52701363 (alleen voor spoedgeval len). Op werkdagen van 9.00-12.30 en van 13.30-16.00 uur: zie telefoon nummers van het wijkgebouw in uw woonplaats hieronder Op werkdagen van 8.00-9.00. van 12.30-13.30 en van 16.00-17.00 uur: 071-122222 (alleen voor spoed gevallen) DeZilken Hillegom 02520-16217 Katwijk: 01718-12282 Lisse: 02521-1411 Noordwijk: 01719-10202 Noordwijkerhout 02523-72138 Oegstgeest 071-177444 Rijnsburg; 01718-21217 Sassenbeim 02522-14147 Valkenburg: 01718-14613 Voorhout: 02522-32548 Voorschoten 071-614641 Warmond: 01711-10067 1:06-8212141. MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLE NING H''Molenstraat 2. tel. 02520-20650; spreekuur 9-10 uur. Gezms- en be jaardenverzorgingen Maatschappe lijk werk. Katwijk aan Zee Schimmelpenninckstraat 10. Gezins- en bejaardenverzorgingen Algemeen Maatschappelijk werk, tel. 01718- 54321. Leimuiden W. vd Veldenweg 24/a. Maatschappe lijk werk en Gezinsverzorging, tel. 01721-9140. Heereweg 92. tel. 02521-17650; lijk w Noordwijk Voorstraat 8, Gezins- en bejaarden verzorging. tel. 01719- 17575/12437. Voorstraat 31Algemeen Maatschap pelijk Werk. tel. 01719-13593. Wantveld 9; Algemeen Maatschappe lijk Werk, tel. 01719-15475. Noordwijkerhout Maandagse Wetering 55, Gezins- en bejaardenverzorging, tel. 02523- 76446 en 72143; Algemeen Maat schappelijk Werk. tel. 02523- 73523. Rijnsburg, Valkenburg, Katwijk a/d Rijn Langevaart 20, Gezins- en bejaarden verzorging, tel. 01718-21501; Alge meen Maatschappelijk Werk, tel. 01718-21866. Sassenheim Emmalaan 2. tel. 02522-19127; spreekuur 9-10 uur. Gezms- en be jaardenverzorging en Maatschappe lijk Werk. Voorhout Gezondheidscentrum, Kerkweg/Lm- naeuslaan, Gezins-en bejaardenver zorgingen Algemeen Maatschappe lijk Werk. tel. 02522-12803. Eén van de leukste plekjes van Roelo- farendsveen: het sluis je aan de Noordkade. De sluis werd in 1897 gebouwd voor de prijs van 9770 gulden door een Woubrugse met selaar. Een jaar of acht geleden dreigde het sluisje te worden ge sloopt. Dank zij een actie voor het behoud van dit karakteristieke bouwwerk werd het sluisje gespaard. Het waterschap De Oude Veenen stelde voor de restauratie 250.000 gulden beschikbaar. De sluis aan de Noordkade is de enige open verbinding tus sen de Veender- en Lijkpolder en het Braassemmermeer. Er wordt een verval van tachtig centimeter overbrugd. De verbin ding wordt voorname lijk door de plezier- vaart gebruikt Onze fotograaf Wim Dijkman doorkruist da gelijks een groot deel van de streek om het nieuws voor de krant in beeld vast te leggen. Tijdens die ritten komt hij langs allerlei 'beeldi ge' plekjes die niet di rect hot news vormen, maar het zeker waard zijn om aan het le zerspubliek te presen teren. JÈÊM ANN01892 - Woensdag 12 October zullen de Volksvermakelijkheden te Hoogmade plaatshebben, be staande in: Ringrijden en Sleu- teltrekken, gepaard; Turfrapen, Slofloopen en Tongkneppelen, enz. alles om fraaie prijzen. - De perzik, de heerlijke vrucht, welke in andere jaTen in Neder land slechts voor zekere catego rie van menschen aan de boomen schijnt te groeien, word» thans te Rotterdam in de straten voor één cent per stuk verkocht. - Naar wij van goed ingelichte zijde vernemen, zullen H.H. M.M. de Koninginnen in den volgenden zomer het lustslot Soestdijk niet komen bewonen.' - De orkest-directeur van het Italiaansche opera-gezelschap te Batavia heeft een revolver schot gelost op den baryton Tornoni; het schot miste. - Het Vraagbord van het week blad 'Floralia' bevat de volgen de vraag: 'Wie van de leezers wil Mij is in ligten Geven ik ben van de Jaar voor het eerst aan het kweeken in Mijn bloeme kas in die hebbe wij holte onder de stellazie van de bloeme en Nu wil ik brusselslog teele wie wel Mij van de leezers Mij in ligting van Geven hoe ik hier Mee han- dele Moet'. ANNO 1967 - Erneste ('Che') Guevara, de militante Cubaanse guerrilla strijder, zou eergisteren bij ge vechten tussen Boliviaanse re geringstroepen en guerrillastrij ders zijn gedood. Het lichaam van Guevara zou per helikopter naar La Paz worden vervoerd. De astmatische en tengere Gue vara werd op 14 juni 1928 te Ro- sario' in Argentinië geboren als oudste zoon van een architect. Na in 1953 als arts afgestudeerd te zijn, verliet Guevara Argenti nië en sloot zich aan bij de re- volutionare beweging in La- tijns-Amerika en speelde een belangrijke rol in de militaire strijd, die in 1959 leidde tot de vestiging van Fidel Castro's be wind op Cuba. - De spoorbrug over de Vink wordt in de nacht van 14 op 15 oktober vernieuwd. In één nacht zal de oude brug worden verwijderd en een nieuwe spoorbrug aangebracht, die een verbetering zal betekenen voor het scheepvaartverkeer. Sche pen met een inhoud van 1000 ton kunnen Leiden dan binnen- - Vyvyan Holland, een bekend schrijver en de enige nog leven de zoon van Oscar Wilde, is in Londen op 80-jarige leeftijd overleden. Na veroordeling van Wilde wegens homo-sexuele praktijken in 1895, heeft hij zijn vader niet meer gezien maar is hem steeds genegen gebleven. Wilde werd tot 2 jaar veroor deeld. Daarna werden Vyvyan en zijn oudere broer Cyril haas tig uit het land gebracht om te ontsnappen aan het schandaal en hun naam werd veranderd in Holland, een familienaam van moeders kant. Wilde zelf stierf in 1900, Cyril sneuvelde In de Eerste Wereldoorlog. ZIEKENHUIZEN ONGEVALLENDIENST BEZOEKUREN DIACONESSENHUIS (tel. 071-178178) dagelijks 14.30-15.15 uur en 19.00-19.45 uur. Afdeling intensieve zorg 10.30-11.00 uur en 19.00-19 30 uur en na overleg Kinderafdeling 10.30-19.00 uur, na overleg met de dienstdoende verpleegkundige. Jongerenafdeling: 14 30-15.15 uur en 19.00-19 45uur ST. ELISABETH ZIEKENHUIS (tel. 071-454545): volwassenen 14.00-14,45 uur en 18.30-19.30 uur. Klasse afd. 11.15-12.00 uur, 14 00-14 45 uur en 18 30-19 30 uur Kraamafdelmg gynaecologie 14.00-14.45 uur en 18 30-19.30 uur, alleen voor vaders bovendien van 19 30-21 00 uur Afdeling hartbewakmg: 14 00-14 30 uur en 19.00-19.30 uur en na overleg met de dienstdoende verpleegkundige intensive care: 14 00-14.30 uur en 19 00-19.30 uur Sportblessures: maandag 19.30-20.30 uur. ACADEMISCH ZIEKENHUIS (tel. 071-269111): alle patiënten (behalve kinderen) 14.15-15.00 uur en 18.30-19.30 uur Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18.15-19.00 uur. 19 00-20 00 uur (Alleen Partners/echtgenoten met kinderen Voor zwangeren zaterdag en zondag van 1U.UU tot 11.00 uur. uitsluitend voor partners/echtgenoten en eigen kinderen. Kinderafdelingen: voor ouders van opgenomen kinderen is er een ruime bezoek mogelijkheid in overleg met de hoofdverpleegkundige. Voor andere bezoekers gelden de volgende tijden keel-, neus- en oorheelkunde en neurologie: 14 15-15.00 uur en 18.30-19.30 uur; oogheelkunde en heelkunde 14.15-15 00 uur en 18.30-19 00 uur hoofdverpleegkundig RIJNOORD (tel 01720-6313114.30-15.15 uur en 18 30-19.30 uur. Extra bez medium care: 11.00 -11.30 uur. Kraamafdelmg: bezoek voor vaders de gehele dag in overleg met hoofd afdeling Overigen van 14.30- 15.15en van 18 30-19 30 uur Kinderafdeling: bezoek voor ouders de gehele dag in overleg met hoofd afdeling. Overigen van 14.30- 15.15uuren 18.30- 19.30 uur INFOPAGINA: Op deze pagina treft u aan: Maandag: geestelijk leven. Dinsdag: gids maatschappelijke instellingen. Woensdag: programma's lokale radio. Donderdag: geestelijk leven. Vrijdag: medische diensten. Zaterdag: medische diensten. BIOSCOPEN tel 071-124130/133210. Steenstra LIDOl Patriot G 21.15, v LI DO 2 Far and Away al .dag 18.45. 21.15. v ook 14 15. Peter Pan al za zo wo 14.30. LID03 Flodder in Amerika al., vr za zo wo 14.30. Unlawful Entry 16 jr.. dag 18 45, 21.15. LIDO 4 Alien 3 12 jr., dag. 18.45, 21.15, vrzi k 14.15. 3 14.15, Arthouse special: Howards End al., do 18.45, 21.15, wo ook 14 15. 21.15. TRIANON, tel 071-123875, Breestra Basic Instinct 16 jr., dag. 18.45, Den Haag Centraal Statio The Player al dag 14.00, 18 45, 21 30. zo 13 30. 16 00. 18 45. 21 30. BABYLON 2 Howards End al dag 14 00. 20.15. zo 13 30. 17.00,20 15 BABYLON 3 Fried Green Tomatoes al dag 14 .00, 18 45. 21.30. zo 13 30. 16.00, 18.45.21 30 CINEAC 1 TUSCHINSKI, tel. 070- 3630637. Buitenhof 20 18 45.21.30. CINEAC 2 Highway to Hell 12 jr. dag 14 00. 18 45,21 30, zo 13 15. 16 00, 18 45.21.30 CINEAC 3 Alien 3 12 jr dag. 18 45.21.30. d. Brttermoon do The best intentions do t/m zo 20 00 Oorlog en Vrede (filmduur 6 uur) ma 19.00. Prosperous Books di 20.00. 22 15. Het rode korenveld woe 20 00. 22.15. LAK CINEMA, tel. 071-124890 The meaning of life di 20.00 The fisher king di 22.00. ALPHEN AAN DEN RUN EUROCINEMA, tel 01720-20800 Van Boetzelaerstraat EURO 1 Universal Soldier 16 |r., dag. 13 45, Lethal Weapon 3 12 jr.. dag 13.45. 18.45, 21.30. zo ook 16 15 EURO 3 Basic Instinct 16 jr do vr ma di 13.30. 18.30. 21.15. za en woe 18.30, 21.15. zo 16 00, 18 30, 21.15. Peter Pan al .zazo woe 14 .00. EURO 4 Unlawful Entry 12 jr dag 13.30. 18 30, zoook 16 00 Final Analyses 16 jr dag 21.15. VOORSCHOTEN KINDERBIOSCOOP CC, tel. 071-614354 0 15.45 DEN HAAG ASTA 1. tel 070-3463500. Spu. 27 Patriot Games 12 jr dag 14 00, 18 45. 21.30, zo 13.15, 16.00. 18.45,21.30. ASTA 2 Lethal Weapon 3 12 jr.. dag 14 00. 18.45. 21.30. zo 13.15. 16.00. 19.30,21.45 Far and Away al dag 14 00.20 30. t/m zo 20 00. zo 13.15. 17 .00.20 30 METROPOLE 2 Housesitterai dag. 14 00. 18 45. 21.30. zo 13 15.16 00. 18 45, 21.30. METROPOLE 3 Mon Père ce Heros al dag. 14 00. 1845.21 30. zo 13 15/16 00. 18 45,21 30 METROPOLE4 Flodder in Amerika al .dag 14 00. 18 45.21 30. zo 13.15/16 00. 18 45,21.30. METROPOLE 5 Basic Instinct 16 jr dag 18 45. 21 30. do vr ma di ook 14 00 Peter Pan al .zawol4 00. zo 13 15. 16 00 ODEON 1. tel 070 3462400/3462401 Herengracht 13 Patnot Games 12 jr dag 13 45, 18.45.21 30. za zo 1330. 16 00, 18 45,21 30 OOEON 2 Wayne's world 12 jr .dag 13 45. 18 45.21 30. za zo 1330. 16 00, 18 45.21.30 ODEON 3 Medicine Man ai dag 1345.1845. 21 30. zazo 13 30. 16 00. 18 45, 21.30. ODEON 4 Universal Soldier 16 jr dag 13 45. 18 45.21 30. zazo 13.30. 16 00. 18 45.21 30. HAAGS FILMHUIS, tel. 070-3656030, Denneweg 56 Onze eeuw/De seizoenen dag 19 30 Five girls and a rope dag 2145 Sweet Emma. Dear BObe dag 19 30. COLOFON UITGEVERSMAATSCHAPPIJ Leidsch en Alphens Dagblad, uitga ven van Dagblad uitgever 11 Damiate DIRECTIE: J. de Vries. G.P. Arnold (ad|); HOOFDREDACTIE: Jan-Geert Majoor. Henk van der Post (adj). HOOFDKANTOOR Witte Singel 12311 BG Leiden, telefoon 071-161400 REGIOKANTOREN Wilhelminalaan 18.2505 ED Alphen a/d Rijn, telefoon 01720-48888. Grachtweg 53a. 2161 HM Lisse. 02521-13634. POSTADRESSEN Postbus 54. 2300 AB Leiden, Postbus 83. 2400 AB Alphen a/d TELEFAX Leiden advertenties 07 M 43480 Leiden redactie 071 -161488 Alphen 01720-73933. ADVERTENTIES ma.-vni. van 08.00-1700 uur; Telefoon 071-161400. RUBRIEKSADVERTENTIES ma -vr.| van 8 30-1 7 00 uur (Sleuteltjes): Telefoon 071-143545 ABONNEMENTEN Tel 071-161400 bi| vooruitbetaling (ind. BTW) per kwartaal 80.10 per kwartaal (post)113,85 per iaar310.85 per maand27,80 (Automatische incasso) KLACHTEN BEZORGING: ma t/m/vrij 18 00-19 30u zat 10 00-12 00 uur 071-161400/161499 KABELKRANT Redactie 023-150147 Advertantiea 071 -161367/161363

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 9