HANS VINK FAMILIEBERICHTEN KLUIVERS WAGEMAKER VRIJDAG 9 OKTOBER 1992 4 Bedroefd, omdat w|j hem moeten i maar dankbaar dat hjj voor meer lijden is ge spaard. delen wjj u mede dat van ons is heen gegaan mün lieve man, onze zorgzame vader en schoonvader, broer, zwager en oom KOOS STOOF echtgenoot van ELLY OUDOLF op de leeftijd van 65 jaar E. A. STOOF-OUDOLF ROB en RIA HUIB en verdere familie Koos is opgebaard in het Rouwcérrtrum "Vliem", Jacoba van Beiereplaan 4. Sassen- heim, alwaar doorlopend gelegenheid is tot afscheid nemen. De Afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 12 oktober 1992 om 14.00 uur in vermeld Rouwcentrumwaarna de begrafe nis zal plaatshebben op de Algemene Be graafplaats. Hoofdstraat 217, Sassenheim. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het Rouwcentrum. CZ(j-Uitgang Begraaf plaats). Heden is overleden c lieve broer, zwager KOOS STOOF echtgenoot van ELLY OUDOLF op de leeftijd van 65 jaar Familie L. BEUER-STOOF Mevrouw W. VAN DE KLAAUW-STOOF Familie A. VERBOON-STOOF Familie I. KNOTTER-STOOF Mevrouw J. STOOF nichten en neven Leiden. 8 oktober 1992 Heden is overleden onze liev KOOS Wjj zullen je nooit vergeten. PETER en TINEKE VAN DE ZWAN- VAN DER KLAAUW NICKY Ter Aar, 8 oktober 1992 Dankbaar voor wat zij voor ons betekend heeft vervullen wij de droeve plicht u mede te delen dat. voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken, rustig van ons is heengegaan on ze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma GEERTRUIDA MARIA JONGKIND-SCHOUTEN weduwe van JOHANNES JACOBUS HOUBEN eerder weduwe van KLAAS JONGKIND op de leeftijd van 82 jaar Naarden: A. N. JONGKIND G. D. JONGKIND-KOOPMAN MARTINE Haarlem: P. J. HEEREMANS- JONGKIND J. J. M. HEEREMANS Maastricht: JACQUELINE en VINCENT Naarden: MARCEL 7 oktober 1992 Klaprooskamp 16. Leiderdorp Correspondentiead res A. N. Jongkind Prinses Margriethof 12 1411 BW Naarden Onze moeder Is opgebaard in het i trum Soek Zn., Van Geerstraat 2a te Leider dorp. waar gelegenheid is tot afscheid nemen op zaterdag 10 oktober van 15.00 uur tot 15.30 uur. De Uitvaartmis zal worden opgedragen op maandag 12 oktober om 12.15 uur in de paro chiekerk "De Menswording". Heelblaadjes- pad/hoek Gallaslaan te Leiderdorp, waarna de crematieplechtigheid zal plaatsvinden om 14.00 uur In het crematorium "Eikeienburg". Eikelenburglaan te Rijswijk. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot con doleren in de ontvangkamer van het cremato- AFtlE DE BEST op de leeftijd van 73 jaar Dankbaar voor hetgeen zjj voor ons heeft be tekend namen wü vandaag afscheid van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en on vergetelijke oma MARIA BERNARDINA VAN DER HULST "14junl1914 18 oktober 1992 Haar gastvrijheid was hartverwarmend. G. C. HEEMSKERK kinderen kleinkinderen en achterkleinkinderen Kort Galgewater 3. 2312 BR Leiden MUn vrouw, onze mama is overgebracht naar het rouwcentrum "Ad Sanctos". Lammer markt 43 te Leiden, alwaar geen bezoek. Wij gedenken haar tijdens een Avondmis op zondag 11 oktober a.s. om 19.00 uur in de "Hartebrugkerk", Haarlemmerstraat 106 te Lelden. Na de Mis is er gelegenheid tot af scheid nemen en condoleren. De Uitvaartmis wordt voor haar opgedragen in voornoemde kerk op maandag 12 oktober a.s. om 10.30 uur. Na de Mis vertrekken we naar de R.K. be graafplaats "Zijlpoort". Haven 64 te Lelden, waar we haar om circa 12.00 uur naar haar laatste rustplaats zullen brengen. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condo leren in de kapel van de begraafplaats. Op 8 oktober overleed onze onvergetelijke MARIA BERNARDINA HEEMSKERK-VAN DER HULST wat zullen we u missen. PAUUNE. LUUK. FRANK IRMA. PIET. MARIEKE DOUCE. MARISKA, MARTIN. MIKE GERRIT. HEIN KARIN. MAARTJE "De Heer is miin Herder" Dankbaar dat verder lUden haar bespaard is gebleven, geven wij u kennis, dat na een lang durig geduldig gedragen ziekte rustig is inge slapen, in haar eigen vertrouwde omgeving, onze moeder, schoonmoeder, oma en omi SARAJOZINADELUSER Leiderdorp: J. P. SMITS-ORIE C. SMITS Amsterdam: J. L. ORIE Wieringerwaard: M. J. POST-ORIE J. H. POST Den Helder: A. ORIE M. ORIE-TURENHOUT Klein- en achterkleinkinderen Oltmansdreef 17, 2353 CK Leiderdorp De crematie zal in familiekring plaatsvinden. Katwijk, 9 oktober 1992 Enige kennisgeving Hiermede geven wü u kennis van het plotse ling overlijden van onze zorgzame HENDRIKA VAN DER HEUDEN- DEROMUN zü was onze lieve oma in de leeftijd van 67 jaar WIM VAN DER HEUDEN HEIDI, RAMON PETER en INEKE VAN HAARLEM VAN DER HEUDEN PETER. GABY. MIRJAM BEA VAN DER HEUDEN- VLAMING JEROEN, RICHARD 7 oktober 1992 Narclssenlaan 108. Oegstgeest Correspondentieadres Martinus Njjhofflaan 3 2343 KE Oegstgeest De overledene is overgebracht naar het rouwcentrum "Eenvoud". Hogewoerd 84 te Leiden, alwaar geen bezoek. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in de aula van het crematorium "RhUnhof". Laan te RhUnhof (ingarig Haagse Schouw- weg) te Leiden op maandag 12 oktober a.s. om 11.00 uur. "Hij is verlost, God heeft hem welgedaan". Heden overleed na een langdurig doch gedul dig gedragen lijden mUn lieve man, onze zorg zame vader en opa BERTUS BUSTERB0SCH echtgenoot van W1LHELMINA NOPPEN op de leeftijd 64 jaar Katwijk: W. BUSTERBOSCH-NOPPEN H. J. BUSTERBOSCH A. BUSTERBOSCH- HOGEWONING W. DE MOL-BUSTERBOSCH N. DE MOL RÜnsburg: B. DE MOOIJ- BUSTERBOSCH J. DE MOOU H. DE KONING- BUSTERBOSCH C. DE KONING Katwük: G. BUSTERBOSCH A. BUSTERBOSCH-HOEK B. BUSTERBOSCH H. BUSTERBOSCH en kleinkinderen Geen bezoek aan huis. MUn man. onze vader en opa is opgebaard in het rouwcentrum "De Laatste Eer" aan de Oude Vlietweg 5 te Rünsburg, alwaar gele genheid zal zün tot condoleren maandag 12 oktober a.s. van 19.00 tot 21.00 uur. De rouwdienst zal gehouden worden dinsdag 13 oktober a.s. om 14.00 uur in de Ned. Herv. Dorpskerk aan de Kerklaan te KatwUk aan den RUn. waarna de begrafenis zal plaatsvin den op de Algemene begraafplaats aldaar. ADRIANA JOHANNA SCHUIL-KEMPKES op de leeftüd van 82 jaar JOHAN A. SCHUIL TINEKE SCHUIL-ROEST NICOLE ROBIN KIRSTEN 7 oktober 1992 Correspondentieadres: Driemasterwal 45. 2317 GV Leiden De crematie is bepaald op maandag 12 okto ber a.s. om 11.45 uur in het crematorium "RhUnhof". Laan te RhUnhof, (ingang Haagse Schouwweg) te Leiden. Na de plecntigheid is er gelegenheid tot con doleren in ce ontvangkamer van het cremato rium. Opdrachten tot tot 08.00 aur telefonisch (071-161335) of vtijdt^middag tot 17.90 u Witte Singd I. Leiden. DAIHATSU CUORE J AUTOBEDRIJF MULDER Wwwbun 10 - Leiderdorp vrijdagavond koopavond 1.867,{mcl.BTW) NW. BEESTENMARKT 28 2312 CH LEIDEN Tel. 071-124647 Fax 071-140747 ad sanctos begrafenissen crematies Kantoor en aula lammermarkt 43 leiden 071 - 126618 Leiden Tel. 071-122839 (nabij parkeergarage) INKOOP VAN: ijzer - metalen - papier - lompen en plastic. archiefvernietiging diverse maten containers beschikbaar TANDENWINKEL opermgsrijdan ma m vrij. 9-17 uur zaterdag 10-12 uur prothese specialist erkend laboratorium lid V.T.L reparaties klaar terwijl u wacht persen van nienwe platen ia uw oude kunstgebit vervaardiging van knnstgebittea tevens 1-dagsbehandeling specialist in mondverxorgingsart 01719-18193/18491 KMSTUIT U MMMIHBI (voor spoedgevallen) IPBJIKi Allround meubelstoffeerders Keuze uit honderden soorten meubelstof ook leder, skai, enz. Polyether-koudschuim- kussens op maat, snel leverbaar! Laat u deze dag informeren over vele voordelen van rolluiken, want deze zijn niet alleen buiten gewoon goed voor inbraak-preventie, maar ook voor warmte- en geluidsisolatie. □ok geven wij deze wjpfeerf?feen aantrekkelijke winterkorting op onze zonwering^UW nieuwe aankoop wordt dart-f ih '93 bij u jif|e£F,d en u ontvangt Iriö pas de rekening! Dus, reden genoeg om deze dag niet te missen! □e hapjes en drankjes staan voor u klaar! Lageweg 23 Clnd.terr. 't Heen) Katwijk a/Zee Tel. 01718-22731 Zonneschermen- en Dekzeilenfabriek Oudshoorn r van Egmond Schoenwinkel BRABANT Noordeinde 42, Leiden. Tel. 071-149813 Nituwt NAJAARS- en WINTERVOORRAAD van enzt specialiteiten in sehoentn, zoals: Schoenen met STEUN en voor LOSSE STEUNZOLEN van PICêRDI, PETERS, WALDLAUFER, ORTHO, VESTERS, JJ, HELIOFORM ORTHO, MEPHISTO, en CRISTALL. maten 36 t/m 43. Speciaal voor HEREN uann^S^n- Dommel schoenen met soepel onderwerk constructie. AVANG KLASSIEK degelijk en moiisch. BERKELNIANS, WESTLAND breed en lichtgewicht. Wij hebben herenschoenen vanaf maat 38 t/m 50. MEPHISTO super loopschoen met schokabsor- berende zolen en hakken in hoge en lage modellen, maten 35 t/m 49. BUFFLOX Heren- en jongens schoenen, sportief en sterk in diverse modellen en kleuren, maten 36 t/m 48. STREET HIKERS van REEBOK BUFFLOX, en REGINETTA. gezondheidsschoenen, ex breed, natuuriijk gevorm de zolen en zeer soepel leer, maten 36 t/m 47, voor gevoelige voeten. PIEDRO HERENSCHOEN voor LOSSE STEUN BIGHORN GEZONDHEIDSKLOMPEN met buigzame zolen, maten 36/47, in zwart en wit. ZWEEDSE WERKKLOMPEN wit en zwart v/a 39,95 MATS jaar garantie werkschoenen met ARBO PLUS CERTIFICAAT incl. ongevallen verzekering. REEBOK exclusieve tennis- en sportschoenen met schokabsorberende zolen en ,4 hakken, geheel van soepel leer. BERGWANOELSCHOENEN in de beste modellen en kwaliteiten, gemaakt van degelijk materiaal en prima pasvorm van MEINDL, VÖLKL, REGINETTA en MEPHISTO BOOTS en LAARSJES van ROHDE, waterbestendig lichtgewicht en en met warme voering. Grafmonumenten bedrijf en toonzaal Kenamveg 31, Leiden, Tel. 071 - 760455 b.gg. 01719 - 10497 HARRIS TWEED colberts in 12 verschillende tinten en dessins verdeeld over vele maten voor slechts 398,- gecombineerd met een plooihoudende pantalon voor 188,- KLAASSENS BREESTRAAT 114AB LEIDEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 4