De bank MEAB n weten wat gebeurt VRIJDAG 9 OKTOBER 1992 24 ONDERWIJSINSTITUUT MEAB HERENGRACHT4-2312 LD LEIDEN- TEL 071-127839 NOTULEREN Aanvang 14 October erftend door de Minister van Onderwijs e i Weteiuchappen op grond van de Wei ■•'"I - 'i -..I- ONDERWIJSINSTITUUT MEAB HERENGRACHT 4-2312 LD IJUDEN-TEL 071-127839 Conversatie gevorderden Engels-Frans-Duits Aanvang binnenkort 1 *m Ovimrtjt en Welereünppen op grond van de Wel op de voor wtr bet onderis blmen de relcwUd Ie van de Wel v^t ONDERWIJS INSTITUUT MEAB HERENGRACHT 4-2312 IJ) IJilDEN TEL 071-127839 Conversatie Duits Aanvang 13 October v* Onderwijl en Wetenschappen op {rood vin de Wel op de voor wm bet onderaf binnen de ftfcvrtfdie vin de Wel valt ONDERWIJS-INSTITUUT MEAB HERENGRACHT 4-2312 1.1IJilDEN TEL. 071-127839 First Certificate in Englisch (Cambridge Aanvang 14 October i Welaadappen op grond vin de Wet op de nodend bumen de reddle «ode POLIOVACCINATIE VOOR MENSEN VAN 13 T/M 40 JAAR Op maandag 12 en dinsdag 13 oktober kunnen mensen in de leeftijd van 13 tot en met 40 jaar die in de Leidse regio wonen, zich laten vaccineren tegen polio. Wie kunnen gevaccineerd worden Wie 41 jaar en ouder is, wordt niet gevaccineerd! Voor vaccinatie komen alleen in aanmerking de inwoners van Alkemade, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude die: - 13 tot en met 40 jaar oud zijn en niet eerder zijn gevaccineerd of minder dan drie DTP-injecties hebben gehad. Waar. wanneer en hoe laat De vaccinaties zullen plaatsvinden op de volgende lokaties, data en tijdstippen: LEIDEN: - Rode Kruisgebouw, Apollolaan 1b, 12 en 13 oktober van 10.00-12.00 en van 14.00-17.00 uur, Gezondheidscentrum Stevenshof, T. Mansholtstraat 3,12 en 13 oktober van 09.00-12.00 én van 14.00-16.00 uur, - GGD-gebouw, Roodenburgerstraat 1a, 12 en 13 oktober van 17.30-19.00 uur. ZOETERWOUDE-DORP: - Kruisgebouw, J. v. Banningstraat 41,13 oktober van 17.00-19.00 uur. ALKEMADE: - Kruisgebouw, Spoorstraat 1, Roelofarendsveen, 12 oktober van 9.30-12.00 uur. OEGSTGEEST: - Kruisgebouw, Lijtweg 7,12 oktober van 9.30-12.00 uur. - Multifunctioneel gebouw 't Groot Profijt, Boerhaaveplein 13,13 oktober van 15.00-18.00 uur. LEIDERDORP: - Kantine van de Gemeentewerf, Simon Smitweg 9,2 oktober van 17.00-19.00 uur en 13 oktober van 8.00-10.00 uur. VOORSCHOTEN: - Ds. Fortgensgezondheidscentrum, Prof. v.d. Waalslaan 25, 12 oktober van 16.00-18.00 uur en 13 oktober van 8.00-10.00 uur. Inentingspapieren De GGD verzoekt de mensen die zich willen laten vaccineren, hun oude inentingspapie ren mee te brengen. Wie die niet (meer) heeft, wordt verzocht een paspoort of rijbewijs mee te nemen. Voor andere inlichtingen over polio kan gebeld worden met de GGD Leiden en omstreken: tel. 071-163333. dullaart glas leiden bv Al meer dan 60 jaar een begrip In glas. e Alle glassoorten e Isolatieglas e Verzilverde spiegels OOI fOOKETMMEII ELKE EEWOSTE HUI KOSTE MARE 2 LEIDEN 071-122366/144321 Stichting LEZEN. Keizersgracht 391.1016 EJ Amsterdam WATERSCHAP DE VEEN- EN GEESTLANDEN "BEKENDMAKING Dijkgraaf en heemraden van het waterschap De Veen- en geestlanden maken bekend dat zij heb ben besloten vergunning te verlenen aan: - N.V. Energie- en Watervoorziening Rijnland, voor het kruisen van een gasleiding met de Ringsloot (hoofdwatergang) van de Veender- en Lijkerpolder b.d.b. als gevolg daarvan roe ren van de polderkaden van de Gogerpolder en de Dr. Veender- en Lijkerpolder. - L. van Klink te Roelofarendsveen, voor het ma ken van een steiger ter plaatse van een eiland nabij de Noorderhemweg in de Veender- en Lij kerpolder b.d.b. - Tebodin B V. te Den Haag, namens het Minis terie van Defensie, voor hel leggen van een brandstofleiding en het als gevolg daarvan: 1. kruisen van watergangen, hoofwatergan- gen, waterscheidingen en polderwegen; 2. roeren van polder- en boezemkaden van de Voorofschepolder, Vlietpolder, Frederiks- polder, Veenderpolder, Dr. Veender- en Lijkerpolder en polder Het Noordveen. - de gemeente Lisse, voor het dempen en gra ven van polderwater in de Lisserpoelpolder als gevolg van de reconstructie van de 2e Poel- laan. - N.V. Energie- en Watervoorziening Rijnland, voor het kruisen van een watergang in de Go gerpolder met een gasleiding. Belanghebbenden kunnen vanaf 10 oktober 1992 gedurende een termijn van dertig dagen te gen de afgifte van bovengenoemde vergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap De Veen- en Geestlanden, Postbus 160, 2350 AD Leiderdorp. De desbetreffende vergunningsaanvragen lig gen gedurende bovengenoemde periode Ier in zage ten kantore van het waterschap aan de Hoofdstraat 3 te Leiderdorp. Leiderdorp, 7 oktober 1992 LTh.A. Vierveijzer, wmd. dijkgraaf D. de Blaeij, secretaris ONDERWIJS INSTITUUT MEAB HERENGRACHT *IU 21.1) LEIDEN - TEL 071-127839 NGPR-A Aanvang 13 October Het bestuur van de Protestants Christelij ke Schoolvereniging te Leiderdorp vraagt voor de periode van 4 januari tot 1 augustus 1993 voor de Christelijke basisschool De Regenboog Marjoleintuin 58 2353 PL Leiderdorp tel. 071-893813 groepsleerkracht voor de derde kleutergroep De Regenboog heeft een enthousiast werkend team. Wij streven naar goede prestaties in een goede sfeer. Steeds meer ouders waarderen dat. Daardoor krijgen we steeds meer kleuters op school. Vanaf de Kerstva kantie gaan we verder met 3 kleutergroepen. Voor die derde groep zoeken we een collega. Als we een jonge leerkracht (onder de 25 jaar) benoemen kunnen we de periode van Kerst tot zomer overbruggen. Door de grootte van onze schoolvereniging is het niet uitgeslo ten dat het dienstverband ook na de zomer kan worden voortgezet. Wij verwachten van onze medewerkers een positief christelijke instelling. Voor meer inlichtingen kunt u bellen met: Hans Koster, directeur, tel. 071-410645 en Engelbert van der Gies- sen. voorzitter schoolbestuurscommissie, tel. 071- 413864. Sollicitaties kunt u richten aan de secretaris van de schoolbestuurscommissie; dhr. J. Blok, p/a Marjolein tuin 58, 2353 PL Leiderdorp ONDERWIJS INSTITUUT MEAB HERENGRACHT4-2312 LD LEIDEN- TEL. 071-127839 nm-mm sm De jeugd van tegenwoordig is soms knap bemiddeld. Er komt zak geld binnen, grootouders tasten af en toe eens in de beurs en er wordt natuurlijk keihard gewerkt. Maar zoals bemiddelden van alle leeftijden weten: geld is alleen leuk als je er makkelijk bij kunt. Dat is nu precies het voordeel van Yourop, de jongste rekening van De bank. Via een Yourop rekening kan de kleine beter gesitueerde zelf geld ontvangen, betalen en sparen. Over het geld dat op een Yourop rekening staat, geeft ABN AMRO bovendien een rente die verre van kinderachtig is. Maar wel het allermooiste is natuurlijk de YouROP-pas, die voor zien is van een heuse PIN-code. En dat betekent dat er bij vrijwel elke geldautomaat probleemloos flappen getapt kunnen worden. Om deze prachtrekening een beetje exclusief te houden, is Yourop voorbehouden aan 7 tot 15-jarigen. Voor de nog jongere welgestel- den is er de Florijnenvloot en voor iets oudere de Eurostyle rekening. Voor het openen van 'n Yourop rekening moeten ouders natuurlijk wei even toestemming geven. We adviseren bovendien om vooraf ook even met de hond te overleggen. ABN'AMRO Ztebank

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 24