Leidsch Dagblad A Planbureau: Tekort van vier miljard Vanavond lijst met vermisten openbaar Bewondering en respect voor Willy Brandt BEL: Leiden krijgt Carnegie-vredesprijs het woord is aan Explosie in raffinaderij Rapport Coupépolder ging prullenmand in a^nor^ Vier politieauto's tijdens wild-westrit beschadigd OOK LEVERBAAR MET ALLESDRAGER. f 18,90 VRIJDAG 9 OKTOBER 1992 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 39977 LOSSE NUMMERS 1.50 berlijn hans hoogenduk Duitsland heeft geschokt gere ageerd op de dood van Willy Brandt. Politici van alle partij en spraken hun bewondering en respect uit voor de eerste sociaaldemocratische kanse lier van de Bondsrepubliek. Op straat waren de meeste mensen diep onder de indruk, ook al kwam de dood van de 78-jarige drager van de Nobel prijs voor de Vrede de. afgelo pen nacht niet onverwacht. Uit heel Duitsland en het bui tenland kwamen condoléan cetelegrammen binnen in zijn huis in Unkel bij Bonn. aan een kwaadaardige vorm van darmkanker en leefde sa men met zijn derde vrouw Bri gitte Seebacher teruggetrok ken in Unkel. Twee keer was hij geopereerd, een derde in greep had hij geweigerd. Ver pleegd door zijn vrouw, een verpleegster en zijn lijfarts, bracht hij thuis zijn laatste da gen door. Tot het laatste moment had hij gehoopt in september op het congres van de Socialisti sche Internationale de voorzit tershamer te kunnen overdra gen aan de Fransman Mauroy. De slopende ziekte had hem echter al te veel aangetast. „Moet ik zeggen hoe graag ik hier zou zijn geweest? Helaas, het mocht niet zo zijn", schreef Brandt in een per soonlijke boodschap aan de internationale socialisten in Berlijn. De Duitse regering verklaar de vanochtend dat „het kabi net en de grote meerderheid van het Duitse volk treuren om de dood van Willy Brandt". Wanneer Brandt wordt be graven, staat nog niet vast. Hij heeft de wens te kennen gege ven in Berlijn te worden be graven. Pagina 2: Willy Brandt, het menselijke gezicht van Duits land. Den Os A De secretaris van de I Leidse universiteit, dr. D.P. den Os, maakt volgend jaar gebruik van de VUT-regeling Nobelprijs A q De grootste dichter I uit het Caribisch ge- Oegstgeest sterk ~\A Voetbalvereniging a. I Oegstgeest maakte Geen krant ontvangen 07I - I6I499 uterdag 10 00-12.00 uur bied, Derek Walcott, heeft een sterke start dit seizoen, gisteren de Nobelpnjs voor Morgen wacht de topper literatuur gekregen. tegen Soccer Boys. "SERVICE leiden» emiel fangmann Leiden krijgt voor haar vluchtelingenbeleid van de Camegie-Stichting de Wateier Vredesprijs 1991. De prijs, waaraan een bedrag van 40.000 gulden is verbonden, wordt op 29 oktober in het Haagse Vredespaleis uitgereikt aan wethouder De la Mar (sociale zaken) en dominee A. Dronkers, tot vandaag voorzitter van de Stichting Vluchte lingenwerk Leiden. De stad krijgt de prijs voor de in 1989 gevoerde actie 'Leiden, stad van Vluchtelingen'. Daarbij werd onder meer een stamboomonderzoek ver richt naar tien Leidse families, waarmee Leiden Wina Born De ware levenskunstenaar hoeft niet van alles het beste te hébben, hij weet van alles het beste te ma- zijn inwoners duidelijk hoopte te maken dat ve len van hen 'vreemde wortels' hebben. Boven dien besloot de stad voortaan niet de voorge schreven tweehonderd, maar driehonderd vluch telingen op te nemen. De Wateier Vredesprijs, genoemd naar een Haagse bankier, is eerder toegekend aan onder meer de Wereldraad van Kerken, EG-politicus vandaag Jean Monnet, de weduwe van Martin Luther King, het Leger des Heils, de Nederlandse Unifil- soldaten in Libanon. Danny Kaye, SOS Kinder dorpen en Artsen Zonder Grenzen. Pagina Leiden: Stad van vluchtelingen maand op herhaling. ken. PAGINA'S Binnenland- Buitenland - Cultuur- Onrust in kabinet over nieuwe cijfers Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) dreigt een tekort in de schatkist van vier miljard gulden. Belangrijkste oor zaak is de waarde van de gulden, die door de valutacrisis een van de sterkste munten in Europa is geworden. In politiek Den Haag is grote onrust ontstaan. den haag gpd Coalitiepartij CDA en oppositie partij WD zullen volgende week, tijdens de algemene poli tieke en financiële beschouwin gen in de Tweede Kamer, vrij wel zeker om extra bezuinigin gen vragen. Een woordvoerder van het CDA wil nog niet zeg gen om hoeveel het gaat. „We hebben de nieuwste cijfers net binnengekregen. Dit weekeinde zullen we ze bestuderen", zegt hij. De sterke gulden is vooral vervelend voor het bedrijfsleven dat veel exporteert. De werk loosheid in die bedrijfstakken kan erdoor oplopen en er zal minder belasting binnenkomen. Aan de andere kant is de sterke gulden gunstig voor de ontwik keling van de prijzen en dus voor de koopkracht. CDA en WD (samen een ka mermeerderheid) zullen zich vrijwel zeker heftig verzetten te gen verhoging van belastingen en premies om het schatkist-te kort aan te vullen. Volgens deze partijen is de lastendruk in Ne derland al hoog genoeg. Naar verwachting zal het ka binet (PvdA en CDA) volgende week nog geen oplossingen aandragen. In CDA-kring wordt verwacht dat het kabinet een beslissing daarover zal uitstellen tot de zogeheten 'najaarsnota', waarin jaarlijks de toestand van 's lands financiën wordt ge schetst. alphen aan den run* Gifschandalen als in Alphen wa ren nooit zo uit de hand gelo pen als milieu-gedeputeerde Hekkelman in 1983 een alarme rend rapport van Provinciale Waterstaat niet in de prullen mand had gegooid. De politiek was dan zeker vijf jaar eerder in actie gekomen en had in 1985 nooit het licht op groen gezet voor de aanleg van een golfbaan op de belt Dat verwijt kreeg de CDA'er, die tussen 1982 en 1987 gedeputeerde was, gisteren van de commissie die het provincia le afvalbeleid onderzoekt. Vol gens deze commissie-Blokland meldt het verdwenen rapport welke verkeerde stoffen terecht kwamen in de Alphense Cou pépolder, dat de beschermende Ideilaag ontbrak en verontrei nigd water de belt aan alle kan ten kon verlaten. Terugkijkend kan de oud-ge- deputeerde zich de kritiek wel voorstellen. Toen maakte hij een heel andere inschatting. Hij kreeg het rapport, tegen alle procedures in, tijdens een werk overleg in handen gedrukt. En na enkele blikken legde hij het weg: „Ik begreep uit de inlei ding dat veel maatregelen al zijn of worden getroffen en ver schillende suggesties nog moe ten worden uitgewerkt. Weinig nieuws dus. En ik heb het toen maar niet naar Gedeputeerde en Provinciale Staten laten doorsturen omdat er al zoveel papier is." los angeles In een raffinaderij van Texaco In de Ameri kaanse stad Los Angeles heeft zich vanmorgen (Nederland se tijd) een grote explosie voorgedaan. Er zouden ten min ste veertien gewonden zijn. Geen van hen was er ernstig aan toe. Na de explosie, die tot zeker vijftien kilometer in de omtrek te voelen was, brak brand uit Met het oog op de Zondag herdenkingen in Bijlmer en RAI amsterdam gpd De gemeente Amsterdam geeft vanavond de lijst vrij van men sen die sinds zondagavond wor den vermist in de door de El Al- Boeing getroffen Bijlmer-flats. Het echte aantal slachtoffers zal echter waarschijnlijk nooit be kend worden. „Er zal vermoe delijk altijd een verschil blijven bestaan tussen het aantal ge vonden slachtoffers en het wer kelijke aantal", zei burgemees ter Van Thijn gisteren. De berging van slachtoffers en wrakstukken is gistermiddag beëindigd. Er zijn vijftig licha men geborgen, waarvan er ze ven zijn geïdentificeerd. Vol gens de Britse pathaloog- anatoom Busuttil, gisteren in de Bijlmer, kan een menselijk li chaam dat wordt blootgesteld aan intense hitte simpelweg 'verdampen'. Er blijft dan hoog uit een roetspoor acher. Mogelijk wordt vandaag, in verband met instortingsgevaar, al begonnen met gedeeltelijke sloop van de flats. Air India heeft El Al gevraagd te worden betrokken bij het technische onderzoek, zo meldt vandaag de Israëlische krant Ha'aretz. Een Boeing van Air In dia crashte in mei 1990 nadat een motor was losgeraakt Ofschoon de oorzaak van de El Al-ramp nog onbekend is, richt het onderzoek zich op de motoren. Vice-president J. Johnson van Boeing acht de fa brikant niet verantwoordelijk. Wel zei hij gisteravond dat Boeing bereid is de slachtoffers van de ramp te steunen. De Tweede-Kamercommissie voor binnenlandse zaken bracht gisteren een bezoek aan het rampgebied. Alle partijen vin den het nog te vroeg om con clusies te trekken wat betreft de toekomst van Schiphol. Vanmiddag maakt het Comité Rouwplechtigheid Vliegramp Bijlmermeer bekend wat het programma voor zondag is. Vanochtend stond al wel vast dat van 11 tot 13 uur een stille tocht wordt gehouden in de Bijlmermeer en vanaf 15 uur een herdenking in de Amstelhal van de RAI die aan ongeveer 10.000 mensen plaats biedt. „Het moet één grote rouw dienst worden, waarin elke be- Onze nieuwe najaars- en win- terkollektie Rrote-maten-mode heeft het allemaal! Nieuwe stij len, nieuwe kleuren, nieuwe accessoires. Sportief of chique; in de maten 42 t/m 60. SiRnora Damesmode: al 10 jaar groots in grote maten! damesmode in grote maten Taatedam 8-12 - Katwijk aan Zee Tel. 01718-13196. Do. koopavond Ur ALLEGRI J POLO RALPH LAUREN CORNELIANI A j MATINIQUE HUGO BOSS yAAAA HAARLEMMERSTRAAT 179, LEIDEN. TEL. 071-142940 annet van aarsen Een 24-jarige automobilist uit Lisserbroek heeft vannacht de politie in de Bollenstreek en de Haarlemmermeer flink bezig gehouden met een wilde vluchtpoging vanuit Lisse. Tij dens ae achtervolging raakten vier politiewagens beschadigd en werd door een politieagent uit Oegstgeest een waarschu wingsschot gelost. Teg^n de man die te veel drank op had is proces-ver baal opgemaakt wegens rijden onder invloed, doorrijden na stoptekens en diverse ver keersovertredingen. Ook wordt hem poging tot dood slag ten laste gelegd. De Lis serbroeker dreigde aan het eind van de achtervolging toen hij zijn wagen stil hield bij het politiebureau in Lisse op de Oegstgeester politie agent in te rijden. Deze trok daarop zijn pistool en loste een schot. De Lisserbroeker kon vervolgens worden aange houden. De achtervolging begon rond half twee toen een sur veillancewagen in de School straat een automobilist zag, die plotseling de lichten doof de en er vandoor ging. De agenten moesten de actie sta ken toen, na een paar rondjes in Lisserbroek, de politieauto in een greppel belandde. De Lisserbroeker werd vervolgens door andere wagens achter volgd naar Hillegom en weer terug naar Lisse. Een voorbeeld u Toyota Wing a collectie: authentieke vliegenierscap. Normaal 35.- nu Zolang de voorraad strekt. VLIEG 'NS VLUG NAAR DE TOYOTA DEALER. Familiebenchten Feiten en meningen - Info - 13,15,17,18 vandaag ook DENKSPORT PAGINA 23 het weer Verwachting van het KNMI: Perioden met zon Vannacht nog kans op een bui Minimumtemp rond 4 graden en in het binnenland mogelijk nacht vorst. Overdag perioden met zon en droog Middagtemp rond 13 graden. Wind uit noord tot noord oost, matig, rond kracht 4. t WAT ONS BETREFT MAG U GERUST BIJ DE CONCURRENT KOREN. ALS U ER MAAR OEEN SBIJT VAN KRIJGT! ONiINDIO VUL KEUS ONEINDIG VEEL VOOKDEEL V. I1? HOOi RIJNDIJK DO LEIDiN TEL 071-122450 volkingsgroep zichzelf zoveel mogelijk kan herkennen. Zeg maar een soort nationale rouw dag. Zo universeel mogelijk", al dus A. Mungra, een van de or ganisatoren. Pagina 3: 'God moet wel erg boos op ons zijn'. Z'n gezichtje helemaal gaaf. Dan slik je wel even. postzegel. stur I envelop, zonder Letdsch Degbied Antwoordnummer 10050 2300 VB Letden I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 1