'Je zou bijna zelf kraker worden' 'Oorlogsspeeltuig maakt kind minder agressief Het Gesprek van de Dag OLLAPODRIDA Kamsteeg Fout jaagt studenten stuipen op het lijf Landschapsprijs 'Duinbehoud' GGD Leiden begint met inenten VRIJDAG 2 OKTOBER 1992 17 FEESTVRAGEN Naam: Kea Brinks Beroep: medewerkster juwelier Leeftijd: 36 jaar Woonplaats: Leiden 1Welke onderdelen van het het feest wilt u niet missen? „Het kroeglopen. Dat is op 2 ok tober supergezellig. Dat begint bij de Vergulde Kruik, dan naar La Botha want daar spelen altijd The Shoes. Gaan we luisteren naar Osaka, het Leidse volks lied, zoals wij dat noemen. Dan naar l'Esperance aan het Ra penburg en wij eindigen altijd aan de Beestenmarkt. De volgende morgen met de kinderen naar het uitdelen van haring en wittebrood, want daar helpt mijn man, Dennis van de Water, ook aan mee. De optocht is een volgend hoogtepuntje. Hoewel dit jaar misschien wat minder. Wij bekijken die altijd bij mijn moeder die aan de Haarlemmerstraat woont. Ik vind het schandalig dat de op tocht niet meer over de Haar lemmerstraat gaat. Alle huizen zitten altijd volgepakt en er is een heerlijke sfeer. Wat nou te veel oponthoud. Dat is hele maal niet waar. Goed, er wordt wel eens een geintje uitgehaald, maar dat de optocht daar vast loopt is een fabeltje." 2. Wat vindt u minder leuk aan het 3 oktoberfeest? „Het gedeelte op 3 oktober na zeven uur 's avonds. Dan vind ik het altijd een rommeltje wor den. Dan verdwijnt de sfeer van de uren daarvoor als sneeuw voor de zon. Waar dat in zit weet ik niet precies. Wij gaan dan in elk geval naar huis, lek ker op de bank liggen. Dan ben ik trouwens wel helemaal ge broken." 3. Wat vindt u leuker: 2 of 3 ok tober? „Ik vind 2 oktober duidelijk leu ker. Ik vind het wel een moeilij ke keuze. De avond gaat bij ons namelijk ongemerkt over in de morgen van 3 oktober. Dat vormt een geheel." 4. Hoeveel geld bent u van plan uit te geven? „Ik geef uit wat het kost. Ik stel daarbij geen grens of zo. De laatste jaren geef ik iets van 300 gulden uit. Ga maar eens met de kinderen op de kermis op stap, het geld vliegt je zak uit." varianten op hutspot zoon verrast met een wel zeer luxueuze hutspotmaaltijd. „Mijn zoon heeft veel kookcur sussen gevolgd omdat hij het heerlijk vindt om thuis in de keuken te staan. Toen ik een keer bij hem in Haaksbergen op visite kwam, wist ik niet wat ik zag. Hij heeft dit zelfbedacht. En het smaakte mij zo goed dat ik het zelf ook vaak op deze ma nier klaarmaak." INGREDIËNTEN: 4 Varkenshaasjes, scheutje wit te wijn, groene mosterdsaus, 750 gr wortelen, 750 uien en 1 kilo aardappelen. BEREIDINGSWIJZE: Doe een beetje boter in de pan en braad de varkenshaasjes daarin in ongeveer zeven mi nuten gaar. Voeg wat peper en zout toe. Hoed het vlees uit de pan, leg ze op een warm bord en houd ze warm. Blus de bra- adjus met witte wijn. Laat het vocht heel even in koken, haal het van het vuur en menger twee eetlepels groene mosterd door. Hutspot op traditionele wijze klaar maken: aardappelen, ge snipperde uien en in blokjes gesneden winterpeen in 20 b 25 minuten laten gaarkoken GEPEPERDE HUTSPOT Mevrouw C.V. Beekhuis uit Rijnsburg houdt ervan om de hutspot een wat 'Indisch' tintje te geven. „Mijn kinderen von den de hutspot zo flauw en zo weeïg. Vandaar dat ik het met sambal en ketjap wat pittiger maakte. Dat is trouwens al jaren geleden. Het Indisch eten kwam toen een beetje in." Ook dit jaar maakt Beekhuis op 3 oktober hutspot klaar, net zoals dat het geval is in vele an dere Rijnsburgse gezinnen. „Ook hier is dat een gewoonte hoor. Je ruikt de peen en uien overal in het dorp. Ik was van morgen nog bij de groenteman die zei dat de groenten niet wa ren aan te slepen." INGREDIËNTEN: 500 gr. lendelappen, 750 gr winterpeen, 750 gr uien, 1 kg aardappelen (eigenheimers), 1 eetlepel ketjap (zoet), 1 theele pel sambal, marinadekruiden, peper en zouL BEREIDINGSWIJZE: Lendelappen inwrijven met marinadekruiden en die 2,5 uur in juspan laten sudderen. Wortels klein snijden en helft van uien, dit een half uut laten koken met weinig water. Ande re helft uien bakken in weinig boter en ketjap en sambal toe voegen. Aardappels koken en alles door elkaar stampen. 5. Hoe laat bent u meestal dron ken? „Ik word nooit dronken. Nou ja. Het begint altijd direct na de taptoe en om een uur of twee 's nachts heb ik 'm eigenlijk altijd wel zitten. Ik neem me trou wens elk jaar voor het iets rusti ger aan te doen. Maar dat lukt nooit. Je wordt gewoon door de sfeer meegesleept. 6. Bent u weieens verliefd gewor den op 3 oktober? „Nooit. Ik ben namelijk veel te veel bezig met lol maken. Voor verliefdheden heb ik helemaal geen tijd. Nee, ook niet toen ik nog jong was." 7. Wat gaal u zondag doen? „'s Ochtends ga ik eerst uitsla pen. En 's middags moet ik dit jaar bij voetbalvereniging ASC in de kantine achter de bar wer ken. Gaan we er weer tegen aan." Ollapodrida is de term die de Spanjaarden gebruiken voor hutspot. Die prak heeft echter andere ingrediënten dan de zeg maar Leidse hutspot met peen, uien en aardappelen. Het Gesprek van de Dag was de af- geloen dagen op zoek naar Hol landse ollapodridas: een maal tijd die verwant is aan de huidi ge hutspot, maar dan net even anders. De inzender van het ori gineelste recept krijgt een etensbon van 100 gulden. Van daag de laatste twee inzendin gen die een kans maken op de prijs. Het winnende recept ma ken wij in de krant van aan staande dinsdag bekend. LUXUEUZE HUTSPOT Mevrouw W. Zeilstra uit Leiden werd enkele jaren door haar AUTO LEASE Voorscholen De eigenaar van de voormalige drukkerij Groen heeft, zo maak te deze krant gisteren bekend, 36.000 gulden op tafel gelegd om 27 krakers uit zijn pand te krijgen. Tien Nederlandse kra kers die in de huizen aan de Pieterskerkchoorsteeg en Lan- gebrug zaten, kregen 9000 gul den en een groep Britten kreeg 27.000 gulden terwijl eerder 9000 gulden was afgesproken. De Britten eisten aanvankelijk 90.000 gulden, maar dat ging ei genaar Mozia Investments uit Amsterdam te ver. Maar gaat deze hele transactie niet te ver? Wie is hier wat te verwijten? Is de projectontwik kelaar soms te slap geweest door snel voor de 'chantage' door de knieën te gaan. Of heb ben de krakers slim gehandeld door een rijke ontwikkelaar een poot uit te draaien. De mening van wat passerende Leidenaars in de Pieterskerkchoorsteeg. N. van Dijk (30) uit Lelden „Belachelijk. Anderen moeten werken voor hun geld, terwijl zij dat zo maar krijgen. Ik vind het dus niet echt leuk. Maar ja, aan de andere kant... Dat de eige naar geld geeft, zeg maar gerust een oprotpremie, is natuurlijk zijn zaak. Het zijn zijn centen. Of het bijdehand van de krakers is, weet ik niet. Volgens mij krij gen zij die duizenden guldens zo in de schoenen geschoven, of liever gezegd, in hun handjes gerold. Ik begin van zo'n bericht niet te koken, ben je mal. Wat ik mij wel afvraag: zouden die kra kers dat geld nog opgeven aan de belasting?" Buur uit de Pieterskerkchoor steeg (24) „Ik had wel een goedkopere manier gevonden om van die krakers af te komen. Hoe? Voor 10.000 gulden kun je een heel effectieve knokploeg formeren. Dat had mij 26.000 gulden be spaard. Ja, dat is een grof mid del, maar soms is dat nodig. Maar de eigenaar heeft het blijkbaar op een andere, wat meer vredelievende manier wil len oplossen. Dat vind ik niet slap. Het is zijn goed recht na tuurlijk. En de eigenaar zal er belastingtechnisch ook wel een punt aan draaien, dus financieel wordt dat soort gasten er niet slechter van. Je moet ook be denken dat die 36.000 gulden helemaal in het niet valt bij het totale ontwikkelingsplan dat in de miljoenen gulden loopt. Waar die lui nu naartoe gaan weet ik niet. Zij zouden weer een ander kraakpand uitzoeken, maar dat weet ik niet zeker. Nee, het zijn bepaald mijn vriendenniet." Echtpaar Zandvoort (beiden 56), oud-bewoners van de Pie terskerkchoorsteeg die elkaar voortdurend aanvullen en als één persoon spreken „Het is een grof schandaal. Dat je een pand kunt kraken dat niet van jouw is, gaat er bij ons nog steeds niet in. Dan krijgen Eigenaar Mozia Investments van de zogeheten Groen-panden heeft 36.000 gulden op tafel gelegd om 27 krakers uit zijn pand te krijgen. FOTO HENK BOUWMAN zij er ook nog gratis water en licht bij. En dan komen die lui ook nog uit Engeland. Wij heb ben niets tegen Engelsen, maar wat doen zij hier? Laten zij naar huis gaan en snel. Het is allemaal moeilijk te ver kroppen, maar je mag ze er niet uitslaan, wat misschien wel de beste methode is. De voor de ramen gespijkerde platen zijn trouwens zo weer weggehaald en dan kan de eigenaar weer opnieuw beginnen. Afgezien daarvan, het is allemaal geen gezicht. Het lijkt hier wel een getto geworden. Een aanfluiting voor de steeg. Het is te hopen dat er snel wat gedaan wordt." Catherine Soyeux (28) uit Lei den Als kraker zou ik er wel blij mee zijn, geloof ik. Het is een leuk zakcentje. Ja dat die Engel sen zo onderhandelen en 90.000 gulden vragen is wel belachelijk. Maar ik moet zeggen dat de ge meente Leiden het wel een beetje zelfheeft veroorzaakt. Het is in Leiden vreselijk moei lijk om aan een woning te ko men. Of die is te duur, of het gaat om een bedompte flat. Nu woon ik met mijn kind op ka mers en dat bevalt me niet. Ik wil wel wat anders maar ik kan het niet betalen. Het is ook de schuld van particuliere kamer verhuurders. Voor een beetje etage ben je in deze stad zo dui zend gulden kwijt. Ik vind dat je niet meer dan eenderde van je inkomen aan woonruimte zou moeten besteden. Dus dan moet ik minstens 3000 gulden schoon verdienen en zo'n sala ris heb ik niet. Maar wat met de krakers is ge beurd is totaal buiten propor ties, dat zijn geen verhuiskosten meer. Ik zit er bijna aan te den ken om ook maar te gaan kra ken. Maar ik blijf erbij dat deze absurde situatie ook de schuld is van de gemeente." MEINDERT VAN DER KAALI Leidse pedagoge doet onderzoek Een kind wordt niet agressief van het spelen met zwaar den, klapperpistolen en ander oorlogsspeeltuig. Hij schudt zo juist zijn onvrede, rivaliteit, strijd of boosheid van zich af. Als het kind al agressief is, komt dat door zijn omgeving. Door narigheid, onnodige straffen en door het idee nooit iets goed te kunnen doen. LEIDEN «PAUL VAN DER KOPIJ Dat concludeert de Leidse pe dagoge mevrouw dr. J. Hellen- doom uit een onderzoek onder 58 kleuters van 5 en 6 jaar. Sa men met collega F. Harinck en enkele studenten van de Leidse universiteit ondervroeg ze ou ders, kleuterleidsters, beheer ders van speel-o-theken en speelgoedwinkeliers, wiens om zet voor tien tot 25 procent be staat uit oorlogsspeelgoed. Fa brikanten weigerden hun me dewerking omdat ze vreesden dat het onderzoek de 'nee'-zeg- gers nieuwe munitie zou ver schaffen. Zo merkten de onderzoekers dat kleuterscholen hun deuren gesloten houden voor oorlogs tuig en slechts drie van de 16 speel-o-theken een miezerig zwaardje of pistooltje in de uit leen hadden: „En dan nog zei men verontschuldigend dat dat pistooltje bij een cowboy-uit rusting hoorde. Anders had men het niet gehad." Bij de onderzochte ouders bleek het wat genuanceerder te liggen: 42 procent weigerde principieel krijgstuig in huis te halen, terwijl 58 procent er niet tegen was. „En dat is wat anders dan vóór zijn. Vaak zeiden ou ders: als we het niet geven, ma ken ze het zelf. En dan is het veel gevaarlijker." Vandaar dat zwaarden, pistolen en turtle- vechtbeesten zijn binnenge drongen bij de helft van de ge- Volgens een ondervraagde vredespedagoog, een hoogle raar die mensen moet opvoe den tot vredelievende personen, geeft krijgsspeelgoed kinderen het idee dat geweld gewoon is. De Leidse onderzoekster noemt dat onzin: „Kinderen stoppen juist veel fantasie in hun spel. Ze doen alsof. En dat is niet het zelfde als echte agressie of echt geweld". „Als kinderen 'pau, pau' roe pend achter elkaar aan rennen, is dat geen agressie maar lol. Zodra het menens wordt, heb ben ze geen lol meer, worden ze kwaad en houden ze op. Kinde ren zien dat verschil heel duide lijk, terwijl vooral vrouwen de neiging hebben om meteen in te grijpen. Dat merk je heel sterk op kleuterscholen, waar bijna geen mannelijke leiders rondlopen". Zelf greep de onderzoeker pas in toen vier van de 58 onder zochte kleuters elkaar pijn de den, echt begonnen te schelden of zaken kapot maakten. Het waren stuk voor stuk jongens die door hun ouders als agres sief waren gekwalificeerd en Hellendoorn denkt dat ze elkaar ook met blokken te lijf waren gegaan. Ze hoopt met haar onderzoek te kunnen bereiken dat oorlogs tuig de status van 'gewoon speelgoed' krijgt en makelijker beschikbaar komt. Ook meisjes zijn volgens haar geïnteres seerd. In de speelkamer legde haar onderzoeksteam 'gewoon' en oorlogsspeelgoed neer, en eenderde van de meisjes greep emaar. Jongens deden dat tweemaal zo vaak. De Leidse verwacht dat het jaren zal duren voor Nederland 'omgaat' en het oorlogstuig om helst. Emotionele oordelen zijn nu eenmaal niet zo makkelijk aan te pakken, denkt ze. Hoop vol vindt ze dat scholen erg be nieuwd waren naar de uitkom sten van haar onderzoek: „Men wilde graag eens graag eens we ten hoe het nu precies zit." De informatiseringsbank in Groningen heeft duizenden studenten de stuipen op het lijf gejaagd door ze te melden dat ze ten onrechte bij de uni versiteit ingeschreven zouden staan. Dat betekent dat hun beurs per 1 oktober stopgezet zou worden. Ook op het Leidse Steun punt Studiefinanciering aan het Stationsplein ontstond een stormloop van verontruste studenten. Al snel bleek dat de Groningse beurzenbazen een foutje hadden gemaakt. Ten onrechte bleken 8500 studen ten uit de lichting van 1987 te zijn aangeschreven die nog een jaar studietijd tegoed heb ben en dus ook nog een jaar lang recht op een beurs heb ben. De Informatiseringsbank stuurde prompt een excuus brief naar de geschrokken stu denten. Bijna 2000 studenten van gen wel ten onrechte nog een beurs, zo bleek uit controles van de informatiseringsbank. Een dezer dagen krijgen zij een aangetekende brief in de bus. Stichting wil geld besteden aan voorlichtingscampagne De Stichting Duinbehoud heeft gisteren de Landschapsprijs Zuid-Holland 1992 ontvangen. De prijs werd uitgereikt op de Floriade door de commissaris van de koningin S. Patijn. De Landschapsprijs wordt om de twee jaar toegekend. Het jury prijst in haar rapport de actieve opstelling van de Stichting Duinbehoud en ook de deskundige, vindingrijke en zakelijke wijze van bëinvloe- ding. Volgens de jury zou het Zuidhollands duinlandschap er zonder de activiteiten van de stichting beduidend slechter aan toe zijn geweest. De jury sprak in het bijzonder haar waardering uit voor de ideeën over waterwinning, die de na tuurbeschermingsorganisatie probeert te realiseren in overleg met de waterleidingbedrijven. Volgens het juryrapport 'kan het idee voor de zogenaamde diep te-infiltratie een ommekeer be tekenen in het aanzien van het duinlandschap.' In zijn danktoespraak zei A. Salman, directeur van de Stich ting Duinbehoud, blij te zijn met de erkenning van het werk van zijn organisatie door het provinciaal bestuur. De con structieve opstelling van de pro vincie staat volgens hem in schril contrast tot het Overleg orgaan Duinen, waar 'Duinbe houd' als overlegpartner en zelfs als waarnemer is buitenge sloten. De geldprijs van 5000 gulden wil de stichting besteden aan een voorlichtingscampagne om de ideeën over toekomstig be heer van de duinen aan een breed publiek kenbaar te ma ken. De GGD voor Leiden en omgeving begint maan dag 12 en dinsdag 13 oktober met een inentings programma tegen polio. Mensen in de leeftijd van 13 t/m 40 jaar die in de regio wonen, kunnen zich laten vaccineren. Voor de inenting komen al leen inwoners van Leiden, Leiderdorp, Oegst- geest, Voorschoten, Zoeterwoude en Alkemade in aanmerking, die nooit eerder of maar gedeeltelijk tegen polio zijn gevaccineerd. De lokaties waar de inentingen plaatshebben zijn: Leiden. Rode Kruisgebouw, Apollolaan lb, 12 en 13 ok tober van 10-12 uur en van 14-17 uur; Gezondheidscentrum Stevenshof, 1Mansholt- straat 3, 12 en 13 oktober van 10-12 uur en van 14-16 uur; GGD-gebouw, Roodenburgerstraat la, 12 en 13 oktober van 17.30-19 uur. Zoetcrwoude-dorp: Kruisgebouw, J. van Banningstraat 41, 13 okto ber van 17-19 uur. Alkemade: Kruisgebouw, Spoorstraat 1Roelofarendsveen, 12 oktober van 9.30-12 uur. Oegstgeesü Kruisgebouw, Lijtweg 7, 12 oktober van 9.30-12 Multifunctioneel gebouw 't Groot Profijt, Boer- haaveplein 13,13 oktober van 15-18 uur. Leiderdorp: Kantine Gemeentewcrf, Simon Smitweg 9. 12 oktober van 17-19 uur en 13 oktober van 8-10 Voorschoten: Ds. Fortgensgezondheidscentrum, Prof. v.d. Waalslaan 25, 12 oktober van 16-18 uur en 13 ok tober van 8-10 uur. Wie zich laat vaccineren moet zijn oude inen tingspapieren meenemen. Als men die niet meer heeft, moet men een paspoort of rijbewijs tonen. de GGD: telefoon. over polio kan men bellen met "THrfTO -■ - De Leidse pedagoge mevrouw dr. J. Hellendoorn: „Als kinderen 'pau, pau' roepend achter elkaar aan rennen, is dat geen agressie maar lol. FOTO *JAh

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 17