Leidsch Dagblad Bezuinigen sociale zekerheid lukt niet OPPtAl GROEI LEEFKLIMAAT IN KAS OF SERRE Politie verbijsterd over betaling krakers Symbool van hereniging 17! Aalsmeer verwijt rijk 'willekeur' Snelheidsovertreding van Maij onderzocht Leo Visser vervoert haring en corenwyn VS beschieten Turks schip VRIJDAG 2 OKTOBER 1992 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 39971 LOSSE NUMMERS ƒ1,50 Zakkenrollerij 3 Niet ouderen, zoals vaak wordt gedacht, maar juist jongeren wor den vaak het slachtoffer van zakkenrollers. Russen praten over teniggave kunstcollectie MOSKOU/DEN HAAG GPD/ANP De Koenigs-collectie, de van oorsprong Nederlandse verza meling van de Haarlemse ban kier Franz Koenigs, is terecht. De Russische minister van cul tuur Jevgeni Sidorov zei gisteren in het NOS-joumaal dat er met Nederland over teruggave van de collectie kan worden onder handeld. Het ministerie van WVC ziet de uitnodiging van Si dorov als een eerste stap op weg naar de teruggave, omdat van Russische zijde nu voor het eerst wordt erkend dat de col lectie zich in Rusland bevindt en is gelokaliseerd. Sidorov maakte slechts een technisch voorbehoud voor teruggave aan Nederland. Hij kan zich voor stellen dat er van Duitse kant aanspraken op de verzameling komen. Formeel heeft de vroe gere eigenaar, de Rotterdamse havenbaron Van Beuningen, de collectie tijdens de oorlog aan het Dresdner Museum ver kocht. Minister d'Ancona van WVC maakt zich al jaren druk om te ruggave van de 526 tekeningen van onder meer Rembrandt, Cézanne, Tintoretto, Dürer en Titiaan. Ajax in tweede UEFA-ronde tegen Portugezen genéve Bij de loting vanmiddag in Zu rich voor de tweede ronde van het toernooi om de UFEA Cup is voor Ajax het Portugese Vito- ria Guimaraes uit de beker ge rold. De Amsterdammers spe len eerst uit. Vitesse treft thuis in hetzelfde toernooi het Belgi sche KV Mechelen. Feyenoord (EC 2) en PSV (EC 1) beginnen - net als Ajax - met een uitwed strijd. Feyenoord komt in actie tegen het Zwitserse Luzem, landskampioen PSV tegen AEK Athene uit Griekenland. De wedstrijden worden afgewerkt op 21 oktober en 4 november. De TOONAANGEVENDE KLASSE VAN LEOLUX Lil Antiek 800m Grenen 't Koetje Momenteel zéér grote keuze salon- en eetkamertafels Hoge Rijndijk 197 Zoeterwoude R.D. tel. 071-417196 Di t/m zat. 11.00-17.00 do. koopavond 19.00-21.00 3 oktober geopend!! Tevens zondag 11 oktober a.s. berlun Het symbool van de hereniging: de Brandenburger Tor in het vroegere Oost-Berlijn met dezelfde telelens gevangen als 'Goudelsje' (rechts) in het voormalige West-Berlijn. Morgen, 3 oktober, is het twee jaar geleden dat de twee Duitslanden weer werden samengevoegd. De Duitse eenheid mag op het conto worden geschreven van kanselier Kohl, die gisteren zijn tienjarig ambtsjubileum vierde. Dat vindt Theo Waigel, minister van financiën en voorzitter van de Beierse CSU. Hans Dietrich Genscher, de voormalige minister van buitenlandse zaken, meent echter dat de Duitse eenwording is verwezenlijkt door 'goede Eu ropeanen' en niet door nationalisten. Een wereld van tegenstellingen, die zich nog steeds in het verenigde Duitsland openbaart. foto» reuter Oorlogsspeelgoed i Een kind wordt niet agressief van het spelen met zwaarden en oorlogsspeeltuig, beweert een Leidse pedagoge. Gastschrijver /t q De Chinese dichter I -/ Bei Dao is voor tien maanden benoemd tot gastschrijver aan de Leidse universiteit. i 3 oktoberfeest "N Wanneer een spor- 2 I ter zijn liefhebberij één keertje niet echt leuk vindt? Als hij of zij op drie oktober aan de bak moet. Kabinet haalt slechts kwart van doelstelling Het kabinet-Lubbers/Kok slaagt er niet in de voorgeno men bezuinigingen op de sociale zekerheid uit te voeren. Sinds zijn aantreden maakte het kabinet plannen die 14,2 miljard gulden moesten opleveren. Tot nu toe is daarvan maar ongeveer een kwart verwezenlijkt: 3,8 mil jard gulden. aangekondigd. Die moeten 1,2 miljard gulden opbrengen. Van dat bedrag is al 170 miljoen gul den verdwenen nu staatssecre taris Ter Veld heeft besloten ge meenten pas een jaar later te verplichten om bijstandsuitke ringen voor gescheiden mensen terug te vorderen van de voor malige partners. Uit de gegevens van Sociale Zaken blijkt overigens dat de laatste tien jaar geen enkel kabi- Dit blijkt uit cijfers van het mi nisterie van sociale zaken. De 14,2 miljard gulden aan geplan de bezuinigingen is een optel som van maatregelen uit de Miljoenennota's 1990, 1991, 1992 en de Tussenbalans van begin 1991. In de Miljoenenno ta 1993 heeft minister De Vries (sociale zaken) nieuwe bezuini gingen in de sociale zekerheid net erin is geslaagd de bezuini gingsplannen voor de sociale zekerheid volledig waar te ma ken. Zo wilde het kabinet-Van Agt/Wiegel in deze sector 7 mil jard gulden snoeien, maar haal de het krap 4 miljard gulden binnen. Onder het tweede en derde kabinet-Van Agt werd van de geplande bezuinigingen van 2,8 miljard gulden slechts 800 miljoen gulden waargemaakt. Het eerste kabinet-Lubbers plande kortingen tot 17,8 mil jard gulden. Daarvan kwam 14,1 miljard gulden daadwerke lijk binnen. Onder het tweede kabinet-Lubbers omvatten de kortingsplannen voor de sociale zekerheid 3,2 miljard gulden. Deze ministersploeg haalde daarvan 2,4 miljard. Gemeente mag nu ineens 600 huizen bouwen den haag jan kuys Rij-examen Ned. Antillen Bel voor de juiste info. 06-8212426/010-4673595 015-158876/015-563430 haags redacteur Aalsmeer heeft de eerste winst binnen in het juridische gevecht tegen de staat over de geluids zones rond Schiphol. Tijdens een kort geding gisteren in Den Haag meldde landsadvocaat mr. E. Schippers, dat de ge meente 600 nieuwe huizen mag bouwen bij Kudelstaart. Pure willekeurig, zo oordeelde de ad vocaat van Aalsmeer. Het gemeentebestuur eiste in kort geding het nakomen van de wettelijke verplichting tot het vaststellen van geluidszones rond Schiphol. Tot nu toe voert het rijk een zogeheten interim- beleid, dat het bouwen van wo ningen in Aalsmeer uitsluit. Vol gens landsadvocaat mevrouw Schippers hebben de laatste metingen van geluidsoverlast uitgewezen dat de bouwlocatie Kudelstaart buiten de bedreigde zone valt. Raadsman mr. N. Koeman toonde zich namens de ge- groningen gpd Het Openbaar Ministerie in Groningen stelt een onderzoek in naar de omstandigheden waaronder minister Maij-Weg gen (verkeer en waterstaat) eer gisteren met een snelheid van 155 kilometer per uur over de provinciale weg tussen Delfzijl en Groningen heeft gereden. Met name de rol van de mo toragent van de rijkspolitie die de minister hierbij escorteerde moet duidelijk worden, aldus officier van justitie mr. M. Geerds. Hij wil echter niet bij voorbaat de schuld in de schoe nen van de agent schuiven. De politie begeleidde de stoet op verzoek van de Groninger Com missaris der Koningin Vonhoff. Minister Maij bracht woens dag een bezoek aan de provin cie Groningen. Om opgelopen vertragingen in te halen, gaf de chauffeur van haar dienstwagen plank gas om op tijd voor de lunch in het Provinciehuis te zijn. Die middag reikte de mi- nisterverkeersveiligheidsprijzen uit die juist betrekking hebben op die weg. „Deze snelheidsovertreding", aldus de officier van Justitie, „komt normaal gesproken in aanmerking voor inbeslagname van de auto, een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de chauffeur en een boete in de or de van grootte van duizend gul den. Dit kan een minister zich niet permitteren." Bij het onderzoek komt ook de rol van Vonhoff ter sprake. Hij vertelde Provinciale Staten woensdagmorgen dat hij de po litie had aangespoord de stoet met Maij in rap tempo naar de stad te brengen. Hij had de ver gadering van Provinciale Staten geschorst in afwachting van de komst van Gedeputeerde J.W. Remkes, die de minister gezel schap hield. Toen Vonhoff werd gewezen op de snelheidsbeper kingen, zei hij dat aanwijzingen van politiemensen altijd meer waarde hebben dan de gebrui kelijke verkeersregels. meente Aalsmeer niet bepaald gecharmeerd van de medede ling, die hem pas woensdag had bereikt. „Een voorbeeld van de willekeur, die het rijk hanteert bij het beleid over geluidszo nes", luidde zijn vernietigende conclusie. Hij had er dan ook geen vertrouwen in dat deze be leidsmaatregel over enkele jaren nog van kracht is. Burgemeester mr. J. Hoffscholte van Aalsmeer noemde het in elk geval positief, „Aiders (de minister van volks huisvesting, red.) erkent blijk baar dat hij de afgelopen jaren fout heeft gezeten." Hoffscholte beklemtoonde nog eens niet te gen een uitbreiding van Schip hol te zijn, maar zekerheid te wensen over de bouwmogelijk heden in zijn gemeente. HET WOORD IS AAN E. Read Mumford In werkelijkheid onderwijzen wij kinderen niet door wat wij zeg gen, maar door wat wij zijn. VANDAAG PAGINA'S Binnenland - Buitenland- Cultuur Familieberichten4 Feiten en meningen Info Programma's Regio RTV Show Sport VANDAAG OOK OVER LEVEN PAGINA 0 HET WEER Wolkenvelden Wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog Middagtempera- tuur ongeveer 16 graden. Zwakke tot matige zuidoostenwind, rond kracht 3. In de loop van de dag draaiend naar oost tot noordoost en toenemend tot vrij krachtig, 5, aan de kust en op het IJsselmeer tot krachtig of hard, 6 a 7. Winkelcentrum Winkelhof is ZATERDAG 3OKTOBER tot 17.00 uur geopend. Vrijdag 2 oktober koopavond tot 21.00 uur. Eerste twee uur gratis parkeren. brak brand uit op de Muavenet. De schepen waren betrokken bij een NAVO-oefening. De oor zaak van het afvuren van de ra ketten is nog niet bekend. istanbul jessica lut2 correspondent Het Amerikaanse vliegdekschip Saratoga heeft gisteravond in de Egeïsche Zee per ongeluk twee raketten afgevuurd op de Turk se torpedobootjager Muavenet Daarbij werden de comman dant van het schip en vijf ma trozen gedood. Vijftien matro zen raakten gewond. Na de in slag van de Sea Sparrow-raket Dp t plaatsen in de wereld wordt de herdenking van Leidens Ontzet nog in ere gehouden. Jaarlijks stuurt de stad Lelden haring en corenwyn naar tientallen Neder landse ambassades om het feest van 3 oktober luister bii te zetten. Gisteren vloog KLM-piloot en oud-wereldkampioen schaatsen Leo Visser (2de van links) de eer ste lading naar het buitenland. Burgemeester Goekoop (2de van rechts), de voorzitter van de 3 Oc tober Vereeniging Dick van Os (rechts) en 'Lucas Bols' (links) de den hem op Schiphol uitgeleide. foto loek zuyderduin 10.00-17.3 Zaterdag 3 okt. van 10.00 - 17 30 uur. Ma. 5 en di. 6 okt. van 10.00 - 21.00 uur. Vr. 9 okt. van 10.00 - 16.00 uur. Amsterdam r« Gratis pendelbus: volg border Advocaat: in Amsterdam wordt soms 30.000 tot 50.000 gulden betaald leiden wim wegman Woordvoerder Graveland van de Leidse politie reageerde verbijsterd toen hij hoorde dat project-ontwikkelaar Mozia Investments de 36 krakers van het Groencomplex woensdag 1.000 gulden de man heeft betaald om de panden te verlaten. En adviseur Van Assendelft-Van Wijck van Mozia is zo boos over de 'gulle gift' dat hij overweegt zijn werkzaamhe den voor de project-ontwikkelaar te sta ken.' Beiden vrezen dat nieuwe groepen krakers naar Leiden worden gelokt. Van Assendelft-Van Wijck suggereerde bovendien dat in Nederland krakers nog nooit eerder geld hebben gekregen voor een ontruiming. Dat laatste is niet juist. Acht jaar geleden namen 16 krakers in Haarlem 2.000 gulden de man aan om hotel Beatrix te verlaten. De Amsterdam se advocaat mr. J. van der Biessen van het advocatenkantoor Nieuwezijds zegt dat project-ontwikkelaars in Amsterdam soms bedragen tussen de 30.000 en 50.000 gulden betalen om krakers over te halen te vertrekken. „Bij kleinere objecten zoals etages, wordt wel 5.000 gulden per kraker be taald. Dat bedrag hanteert de gemeente ook, als verhuiskosten in stadsvernieu wingsgebieden", zegt Van der Biessen. Eén telefoontje is soms voldoende om de zaak te regelen. Dat krakers geld eisen voor hun ver trek, is volgens de Leidse advocaat L. Sprenger wel bijzonder. Sprenger, tot een aantal jaren geleden betrokken bij veel krakerszaken, vindt dat dit de deur openzet voor 'maffia-praktijken'. „Ik heb wel meegemaakt dat aannemers geld boden. Wat ik uit hun oogpunt ook hele maal niet raar vind. Hoe sneller ze aan de slag kunnen, hoe eerder ze geld ver dienen. Die afkoopsom krijgen ze er wel weer uit. Overigens kan ik me uit het verleden niet herinneren dat krakers ooit op zo'n aanbod zijn ingegaan." Y. Jacobs, docente huurrecht aan de Leidse universiteit, werpt de vraag op of krakers afkoopsommen wel kunnen ver enigen met hun politieke bedoelingen. „Ze kraken niet alleen om een dak boven het hoofd te hebben. In het algemeen is het ook hun bedoeling om aandacht te vragen voor onrechtvaardige leegstand. Daar past een persoonlijke uitkoopsom niet zogoed bij." Tegelijkertijd kan ze het zich wel voor stellen dat een kraker zo af en toe aan zijn eigenbelang denkt. „Maar als ik de bedragen hoor die de Leidse krakers zouden zijn betaald, 1.000 gulden de man, dan kan ik niet zeggen dat ik er van ondersteboven raak. Wat stelt het nou voor? Ik wil het niet bagatelliseren, maar het is niet meer dan één maand uitke ring. Denk je dat krakers speciaal naar Leiden komen, en al die ellende van een huisuitzetting op de hals halen, voor zo'n bedrag? Ik denk het niet. Het is niet helemaal te vergelijken, maar mensen die moeten verhuizen in het kader van stadsvernieuwing krijgen vaak anderhalf tot drie keer zo veel. Naam en voorletters: Telefoon (i.v.m. controle bezorging) ir benk/girorekentng n envelop, zonder leidsch Dagblad Antwoordnummer 10050 2300 VB Leiden 8 "712141 400053

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 1