Het Gesprek van de Dag 'De huidige jeugd rilt van dat randje vet' 'Klapstuk?, geen idee' OLLAPODRIDA In een Keuken van Ons mag U gerust Flink opscheppen. AZL kost Zorg en Zekerheid jaarlijks 50 miljoen extra SieMatic DONDERDAG 1 OKTOBER 1992' 19 FEESTVRAGEN Slager Nijs van Roijen uit de Leidse Beatrixstraat en zijn vrouw: Jonge mensen van tegenwoordig nemen liever het zogenaamde vlug-klaar- vlees." foto jan holvast Naam: Wouter van den Hoog- Beroep: Chauffeur Leeftijd: 45 Woonplaats: Leiden 1. Welke onderdelen van het het feest wilt u niet missen „Het zuipen. Nee hoor, zottig heid. Ik doe voor de gemeente wegbebakening en dat betekent dat ik het rond 3 oktober hart stikke druk heb. Op de dag zelf moet ik dus tot 18.00 uur wer ken, verplaatsen van hekken en zo. Daarna ga ik dan ook goed door het lint. Ik stap meestal rond Molen de Valk. Ach, ik ge- I loof dat ik alles wel leuk vind. De optocht, taptoe, de kermis, noem maar op. Het is dan zo j gezellig. Ik heb oude kennissen die zie ik het hele jaar niet, maar op 3 oktober kom ik ze te gen. Verdomd, dat weet ik nu al." 2. Wat vindt u minder leuk aan 3 oktober? „Wanneer ze gaan knokken. Dat is absoluut het laagste wat je kan overkomen. Ik hoop dat dat dit jaar niet gebeurt. Het is toch een dag om feest te vieren?" 3. Wat vindt u leuker 2 of 3 ok tober? „3 Oktober vind ik leuker. Op 2 oktober moet ik tot laat werken en dan is het feest al afgelopen. Bovendien moet ik op 3 oktober weer vroeg op, dus ik zorg dat ik dan wel bijtijds naar bed ga." 4. Hoeveel geld bent u van plan uit te geven? „Wil je dat echt weten? Een meier of drie. Ja dat gaat op één avond op. Waaraan? Aan bier hè. Ik geef dan veel weg hoor. En af en toe een beetje eten. Maak 't uit, het is maar één keer in het jaar 3 oktober." 5. Hoe laat bent u meestal dron ken? (Lacht naar zijn collega's) „Ik word niet dronken. Daar is van wege mijn werk overdag de tijd te kort voor. Maar als ik dron ken word dan is dat pas hele maal aan het eind van de avond, om een uur of twaalf." 6. Bent u weieens verliefd gewor den op 3 oktober? „Ja, op het paard van Christus. Nee, zottigheid. Maar het is zo lang geleden dat mij dat is over komen. Ik ben 20 jaar getrouwd, dan kun je wel nagaan. Toen ik jong was had ik op die dag wel eens een scharreltje, geloof ik, maar daar weet ik niets meer van." 7. Wat gaat u zondag doen? „Het wordt misschien eentonig: werken. Ik moet er dan weer vroeg uit om borden, bloem bakken en ander straatmeubi- lair weer op hun plaats te zet ten. Ia leuk is anders." Klapstuk is uit Het lijkt erop dat het fenomeen klapstuk uit de Hollandse keu ken verdwijnt. En wel met rasse schreden. Zelfs in Leiden rond 3 oktober wordt het stuk buik van de koe - want dat is het - steeds minder door de traditionele prak heen gemengd. Straks moet de hutspot met klapstuk nog in het gemeentemuseum de Lakenhal worden bijgezet. Waar moet dat naartoe? Slager Nijs van Roijen uit de Leidse Beatrixstraat weet het ook niet. Hij kan alleen maar onderschrijven dat klapstuk be hoorlijk uit de tijd is. „Eigenlijk al sinds 10 a 15 jaar. De mensen motten dat vet niet meer hè. De huidige jeugd rilt van dat randje vet. Het zijn dus vooral ouderen die om klapstuk vragen. En dan alleen rond 3 oktober, want de rest van het jaar verkoop ik het bijna niet. Het gros verkoop ik een week van tevoren. Ja, ikzelf ben gek op dat stukkie vet", be kent rasleidenaar Van Roijen met een verlekkerd gezicht. „Dus wanneer iemand binnen komt en om klapstuk vraagt zeg ik altijd: echte of ribstuk. Kijk", zo wijst Van Roijen als een on derwijzer aan, bij een ribstuk zit het vet er meer doorheen en dat ziet er een stuk magerder uit. De smaak is zo goed als het zelfde. Het hoeft ook niet zo lang gebraden te worden." Jus Volgens de slager die nu zo'n 35 jaar in het vak zit en de zaak aan de Beatrixstraat enige jaren van Van Alkemade heeft over genomen, nemen veel Leide- naars de laatste tijd andere vleessoorten bij hun hutspot. „Een veelgenomen vervanger is bij voorbeeld een runderlap. Dat doen zij ook omdat je daar een lekkere jus van krijgt." Maar er zijn ook keukenprin sessen die het presteren om, houd u vast, een doodgewone gehaktbal bij hun hutspot te ne men. „Dat heeft ook met de te genwoordige tijd te maken", meent Van Roijen. „Ik ken veel gezinnen waarbij zowel de man als de vrouw werken. Ia dan kost het misschien te veel tijd om wat rundvlees klaar te ma ken, want dat moet wel een paar uur staan sudderen. Die nemen dat het zogenaamde vlug-klaar-vlees." De vrouw van Van Roijen doet het nog traditioneel. Die kookt het klapstuk in bouillon totdat het helemaal gaar is en laat het dan met peen, uien en aardappelen meekoken. „Daar naast braadt zij ook nog een deel. Ja, dat levert ook een heer lijke jus op." MEINDERT VAN DER KAAU Welke Leidenaar weet nu pre cies wat voor een stuk vlees klapstuk is? Van het varken mis schien? Nee bijdehand, natuur lijk niet. Het is rundvlees van de klapribben - vandaar de naam - en dat zit weer in de buik van een koe. Maar weten Leide- naars, die toch alles van 3 okto ber menen te weten, dat ook? Dacht 't niet. Mevrouw R. Kraan „Klapstuk? Dat zijn borstlappen (Slager Van Roijen knikt en keurt het antwoord goed). Dat neem ik nooit. Ik geef de voor keur aan sucadelappen. En als ik voor een groot gezelschap hutspot moet maken, neem ik gehaktballen want dan zijn die sucadelappen mij te duur. Om dat mijn dochter op 3 oktober jarig is, kook ik op die dag bijna nooit hutspot want dat vindt zij niet lekkrr. dit jaar toevallig wel omdat er kennissen over ko men. Maar ik heb ook familie in Ca nada, dat zijn geboren Leide- naars, die maken nog steeds op 3 oktober hutspot. Echt waar. Gewoon om de herinnering aan Leiden, en dan komen er rood- wit-blauwe bloemen op tafel." EUie Rasser „Klapstuk? Is dat soms varkens vlees? Nee? Dan zal het wel van een koe wezen. Ja, je moet we ten, mijn man is degene die kookt. Ik verf altijd de kozijnen. Zo doen wij dat thuis. Maar wij eten altijd wel hutspot. Dan ne men wij daar rookworst of sud- derlappen bij. Het zal best we zen dat het met klapstuk moet, daar weet ik niets vanaf. Ik woon wel in Leiden maar kom eigenlijk uit Amsterdam. Ik ben trouwens verschrikkelijk ver slaafd geraakt aan 3 oktober." Sylvia Buitendijk „Klapstuk? Dat moet vlees zijn, maar wat weet ik niet. Ik maak hutspot dit jaar voor het eerst. In voorgaande jaren heb ik het altijd bij anderen gegeten. Het kan zijn dat het dit jaar bij mij mislukt. Ik neem er wel klapstuk bij want dat heeft mijn vader geloof ik al gekocht, loh, ik zie wel wat het wordt. Vast heel erg gezellig." Erica Noorlander „Klapstuk? Dat zijn doorregen runderlappen (Slager Van Roij en knikt en keurt het antwoord goed). Dat neem ik nooit. Ook bij de hutspot neem ik gehakt. Dat zit namelijk zo. Ik heb jaren gewerkt op een afdeling patho logie van een ziekenhuis. Stond ik de hele dag te snijden in spie ren en andere weefsels. Sinds dien ben ik niet meer zo gek op vlees, om het maar zwak uit te drukken. Met gehakt kun je ten minste niet meer zien wat het is geweest. Een karbonade met zo'n stuk bot, gaat er bij mij echt niet meer in." Mevrouw M. Nagtegaal „Klapstuk? Geen idee. Ik heb het ooit wel eens gegeten, maar nu niet meer. Geef mij maar een lekker runderlappie hoor (daarmee slager Van Roijen op dracht gevend), echt waar. Bij mij thuis moeten ze ook niks anders. Ze zien mij al aanko men. Weet je wat mijn geheim is? De hutspot al op 2 oktober klaar maken en een dag later lekker in een pannetje opwar men. Waarom dat lekkerder is weet ik niet. Ja Jezus, misschien dat die uien dan beter kunnen intrekken." Mevrouw J.W. Spies „Klapstuk? Dat komt van de koe. Natuurlijk neem ik altijd klapstuk. Ja, en een stuk merg pijp. Net zoals mijn moeder dat altijd deed. Nee zij kookte het klapstuk niet. Lekker braden. Helemaal op z'n Leids. Daar wil ik wel voor staan in de keuken". MBNDERT VAN DER KAAU varianten op hutspot Ollapodrida is de term die de Spanjaar- KINDERHUTSPOT den gebruiken voor hutspot. Die prak heeft echter andere ingrediënten dan de - zeg maar - Leidse hutspot met peen, ui en en aardappelen. Het Gesprek van de Dag is op zoek naar Hollandse ollapodri- da's: een maaltijd die verwant is aan de huidige hutspot, maar dan anders. De inzender van het origineelste recept krijgt van ons een etensbon van 100 gul den. Inzendingen naar Gesprek van de Dag, Postbus 54, 2300 AB in Leiden. 'Vandaag een inzending die kans maakt op de prijs. Mevrouw A.K. van Alphen uit Leiderdorp is 28 jaar lang hoofdleidster geweest van kleuterschool De Zonnehoek aan de Leidse Sumatrastraat (inmiddels samen gegaan met De Viersprong). „Eerst was er het geld niet om een hutspotmaaltijd voor de kinderen klaar te maken en dat leek mij nu juist zo leuk. Maar op een ge geven moment lukte dat toch. Toen za ten wij echter met de vraag hoe wij dat moesten klaar maken, want draadjes vlees, dat vinden de kinderen vreselijk. De oplossfng van gehaktballetjes leek mij ook niet alles en dus kwam ik op het idee om het gehakt maar door de hutspot te doen. Nou, dat aten zij met plezier. Ik trouwens niet minder, want ook voor mijzelf heb ik het sindsdien nooit anders gemaakt. Op 3 oktober krijg ik visite en dan zet ik ze gewoon kinderhutspot INGREDIËNTEN (voor 4 personen): I kg aardappelen, 700 gr wortelen, 300 gr uien, 300gr gehakt (ïialf-om-half want dat maakt het juist smeuïg) en bouillonblokje. BEREIDINGSWIJZE: Gehakt losbraden, warm water toevoe gen en gaar stoven, eventueel bouillon blokje toevoegen. De hoeveelheid water is afluinkelijk van de hoeveelheid aard appelenHet water dient als jus. Worte len en uien schoonmaken. Aardappels schillen en koken. Deze bestanddelen door elkaar stampen en op smaak bren gen met peper en zout Er kan wat aro- maat worden toegevoegd. De restjes smaken overigens heerlijk op de boter ham. Wachtlijsten Onderzoekers van Zorg en Ze kerheid constateerden dat de wachtlijsten van de oogartsen een steeds groter probleem vor men. Bijna de helft van de Ne derlandse bevolking draagt een bril of lenzen. De verwachting is dat dit aantal stijgt naarmate de bevolking ouder wordt. Z en Z bekijkt of voor bril- en lensdra gers mogelijk de optometrist voor controle van de ogen kan worden ingeschakeld. Op die manier, denkt het ziekenfonds, kan er wat aan de lange wacht lijsten worden gedaan. Bij de doop van het boekje stond directeur Hendriks stil bij de plannen van staatssecretaris Simons. Hij noemde ze onaan vaardbaar, dromerig en net de Fabeltjeskrant. Volgens hem wordt er onvoldoende rekening gehouden met het feit dat de gezondheidszorg een van de be langrijkste bedrijfstakken van onze ecbnomie is. Directeur N. de Jong van de Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars riep op om even te stoppen met het plan Simons en eerst maar eens naar de toekomst kijken hoe het ver der moet. Herbezinning, zei hij, is noodzakelijk omdat zich bin nen het huidige stelsel nog gro te problemen voordoen. Vooral rond de budgettering. Daarom moeten alleen die stappen wor den gezet die nuttig zijn voor een betere organisatie van de gezondheidszorg en een posi tieve bijdrage leveren aan de kostenontwikkeling. SieMatic Keukencenter Leiderdorp Meubelplein 9, Leiderdorp, fel 071-412615 0' etage Mijnders Meubelen) Openingstijden mo 13 00-1730.<Ji t/m vn| 9 3017 30. rol »otl700ui RUL onderzoekt geneesmiddelen LEIDEN. De Rijksuniversiteit leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam vor men samen een onderzoekschool geneesmiddelen. Beide universi teiten hebben deze status gekregen van de Kon. Ned. Academie van Wetenschappen. Prof. dr. D. Breimer en prof. dr. II. Timmer man (respectievelijk uit Leiden en Amsterdam) vormen samen de wetenschappelijke directie. In het instituut werken 120 onderzoe kers. De onderzoekschool werkt in Nederland samen met de uni versiteiten in Groningen en Utrecht om te voorkomen dat er 'dub bel' onderzoek wordt gedaan. Zorg en Zekerheid geeft per jaar twee keer zoveel geld uit aan verpleegkosten in academische ziekenhuizen, dan andere zie kenfondsen in het land. Het grootste deel daarvan gaat naar het Academisch Ziekenhuis Lei den: vijftig miljoen gulden. Deze en veel meer andere in formatie staat in het boekje 'Zorg in beeld' dat het zieken fonds (Z en Z) gisteravond pre senteerde. Volgens Z en Z-di- recteur R. Hendriks komt dit doordat bij voorbeeld een blindedarmoperatie in het AZL vele honderden guldens duur der is dan in een gewoon zie kenhuis. Dit komt onder meer, omdat in het AZL artsen wor den opgeleid en dat kost extra geld. Hendriks vindt dat er geen onderscheid in de prijs mag zijn. Over die verschillen is in middels landelijk overleg op gang gekomen. 'Zorg in kaart' bevat een schat aan gegevens. Zo maar een greep: Zorg en Zekerheid is in 48 gemeenten actief en heeft 420.000 verzekerden. De mees ten (45 procent) zijn verzekerd op grond van een dienstbetrek king; de tweede groep bestaat uit65-plussers. Huisartsen in grote steden verwijzen hun patiënten vaker naar een specialist, dan huisart sen in dorpen. Gemiddeld wordt in het werkgebied van Zorg en Zekerheid per jaar 36 procent van verzekerden naar een specialist verwezen. Bijna zeven procent van hen naar een oogarts. In dertien procent van foto jan holvast geVallen heeft verwijzing Directeur Hendriks van Zorg en Zekerheid over de plannen van Simons: „Onaanvaardbaar, dromerig, net de Fabeltjeskrant." 'X n .ilitej't A A'AAc Een SieMatic keuken is een prachtige, inspirerende culi naire omgeving waarover merkbaar goed is nagedacht Bij de Duitse Stiftung Warentest werd SieMatic zelfi als beste getest. In het grote SieMatic keukenboek vindt u 1001 ideeën voor het opscheppen. In 14 prijsklassen. Maar het boek is gratis. 't Liefst een SieMatic.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 19