Krakers eisen hoog bedrag 8 ss B en W: Marnixschool voorlopig open houden Leiden Alkemade wil samenwerking met welzijnswerk in Leiden Proef met kaartverkoop popconcerten in centrum VOENSDAG 30 SEPTEMBER 1992 15 regen alle afspraken in nog niet uit Groen-complex )e Engelse krakers in het voormalige Groen-complex an de Pieterskerkchoorsteeg eisen een hoog bedrag aan ichadevergoeding' voordat zij bereid zijn het pand te erlaten. Eigenaar van het pand, R. Wijnands van Mozia ivestments uit Amsterdam, zegt dat het om 'tiendui- end gulden per persoon' gaat. De krakers zijn daarmee p hun beslissing teruggekomen om vandaag vrijwillig iet pand te verlaten. IDEN fijnands hoopt nu via een kort eding zijn pand te laten ont- limen. ..Op hun eis om geld linnen we niet ingaan. Die En- clsen chanteren ons. Hun ei- m zijn buiten proporties." ouvvgroep Korswagen uit Rot- irdam staat in de startblokken jm met de werkzaamheden te eginnen, maar kan nu niet van lart. Mozia heeft de krakers al in itaal 18.000 gulden betaald om verhuizen. „Twee weken ge iden hebben we per pand, aan e Langebrug en aan de Pieters- erkchoorsteeg. 7.000 gulden eschikbaar gesteld. Als we een ort geding hadden aangespan- n de krakers weg te krij- en. waren we dat geld toch ook wijt geweest. Later wilden ze leer, 9.000 gulden per and. Dat hebben we ook maar edaan", aldus Wijnands Na deze uitbetaling om de üsten van een 'overbruggings- leriode' bij het vinden van lieu we woonruimte te vergoe- len, leek alles geregeld. De kra- ers zegden toe op 30 septem- zullen verhuizen. Afgelo- len zondag werd een groot af- cheidsfeest gehouden en de luurtbewoners via pamfletten neegedeeld dat ze zouden ver rekken. Pais en vree Maandag kwamen de Engelse Takers, die huizen in de pan- in de Pieterskerkchoor- iteeg, daarop terug. Wijnands: „Heel vervelend. We dachten alles in pais en vree te kunnen regelen." De Nederlandse kra kers aan de Langebrug zouden vooralsnog wel van plan zijn vandaag te vertrekken. Mozia Investment wil in de gekraakte panden woningen en winkels bouwen. „We wilden daarmee vandaag beginnen", aldus Wijnands. Hoewel er nog geen bouwvergunning is ver leend, ligt er al wel een sloop vergunning onder meer om het vervuilde binnenterrein te kun nen saneren. Brief aan krakers Volgens Wijnands zijn er vlak nadat de voormalige drukkerij is gekraakt duidelijke afspraken gemaakt met de bewoners. „Er is door beide partijen een over eenkomst getekend. Afspraak was dat wij zes weken voor de verbouwing een brief aan de krakers zouden sturen. Dat heb ben we begin augustus ge daan." De advocate van de krakers, I. van der Brüle, wil vooralsnog geen commentaar geven op laatste ontwikkelingen: „We zijn volop in onderhandeling en ik ga er vanuit dat we er uit ko men. Het is niet in het belang van mijn cliënten dat ik nu op die onderhandelingen nader in ga" Wannëer vandaag geen over eenstemming wordt bereikt met de krakers dient vermoedelijk morgen een kort geding waarin ontruiming van het complex wordt geëist. De gemeente Alkemade zoekt samenwerking met de Stichting Maatschappelijk Werk in Lei den. Alkemade voelt er niets voor deel te nemen aan een re gionale welzijnsinstelling, die bestaat uit de stichting Aar- en Yeenstreek. Midden Rijnland en de gemeente Alphen aan den Rijn. Alkemade vreest de overheer sende rol van de gemeente Alp- tu n „WIJ lu bben op z'n zachtst gezegd niet het volste vertrou wen in de samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn schrijven B en W van Alkemade in een voorstel aan de gemeenteraad. Aangezien door Aar- en Veen- streek geen alternatief wordt ge boden is Alkemade bij het door gaan van de fusie genoodzaakt op een andere manier in maat schappelijke dienstverlening te voorzien. Daarvoor is inmiddels contact gezocht met leiden. De Mc hung MaatadiapfMlpc Wérit wil aan Alkemade anderhalve beroepskracht beschikbaar stel len en de huur van het bijkan toor aan de Spoorstraat in Roelofarcndsvcen voor haar re kening nemen. Het college vindt de aanslui ting bij het Leids maatschappe lijk werk ook logisch. Er zijn al contacten met Inden op diver se terreinen, zoals de GGD en het volkshuisvestingsoverieg. Ook de verbindingen met het openbaar vervoer zijn met Lei den veel beter dan met Alphen. Ondanks tekort aan leerlingen De krakers van het complex van de voormalige drukkerij Groen aan de Pieterskerkchoorsteeg weigeren, tegen de afspraken in, te vertrekken. foto MGLCD kuipers LEIDEN EMIEl EANGMANN De openbare Marnixschool aan de Houtmarkt moet ondanks een tekort aan leerlingen voor lopig blijven bestaan. Dat vindt het Leidse college van B en W. De Marnixschool telt voor het derde achtereenvolgende jaar minder dan 125 leerlingen Vol gens het ministerie moet de school dan het volgend voorjaar dicht. De provincie moet daar over een definitieve beslissing nemen. De gemeente wil de openbare basisschool openhouden, om dat de Marnixschool meedoet aan de uitvoering van het be oogde 'Leidse ei'. Daarmee wil Leiden het ontstaan van 'zwar te' en 'witte' scholen, zoals nu het geval is, tegengaan. Sluiting van de MÉtnllfhodL dit «OOI zestig tot zeventig procent uit allochtone leerlingen bestaat, doorkruist 'het Leidse ei' dat ook volgend schooljaar van start moet gaan. -BURGERLIJKE STAND .EIDEN in* Perry, zv. G.A.M. van der 'loeg en E.J.M. de Bock Pieter Jacob, G.B.W. Vletter en W. Ruwaard arlotte Celine, dv. F.A.L. van der Horst en A.P.M. van Rijn Steven, zv. Sinnathamby en G.P. Verbeij roen, zv. A. Lens en M.S. Rietkerken Bert Johan. zv. H.J. Snaterse en C.S. Rusche Chantal, dv. L.A. Bolle en S. Baveiaar* Bas, zv. H Nieuwenburgen de Roode Liza. dv. P. Zwaan en W. Mooij Bram Fredenk, zv «J.M. Huls bosch en S.M.C. van Berkel Gmo Fre- zv. C.H.A. de Zeeuw en S.M. van Rijn Buddy. zv. R .R. Jansen en F.C. Nicolaas Thomas, zv. P.C.J. van der Weijdenen M.A M. Steenvoorden* Michelle Deana Helena Dorothy, dv. in Veen en P.F.D. Naumann Ron. zv. N van Loef en E. de Wolf Glenn, zv. M.A.C. van der Plas en A. van Asperen Johan Michael, zv. J.M. van der Boon en J de Best Nicky, dv. A. Blomsma en D. Jansen Alexander Mar tin Willem, zv. W.H. Haasnoot en M.H. Vletter Jeroen Christiaan, zv. A.S. Holierhoek en J.H.M. van Winden Ke vin Sebastiaan, zv. A.S. Holierhoek en J.H.M. van Winden* Viktor Albert, zv. D.W. Haaksman en A.J.M. Scheffers* Xia Yin. dv. S.W. Li en W.Q. Xmt Sjoerd Teums, zv. F. Blok en C. Houwe- ling* Hanane, dv. A. Hadraen M. Beiai- di Wail, zv. A. Mkaddem en F. Louel- mouti Miranda Pauline, dv. R. Eve- leens en A.E.A. Wolffenbuttel Lynnet- te Robin, dv. R.H. Shjkhuisen IJ. van Westreenen Paco Francesco, zv. H.W. Visser en M.J. Meekei Jildou Froukje, dv J. de Vries en M P.l Ekens «Stefa- me Johanna, dv. G.W.O. Woldt en H G. van Swieten Maria Anna Helena, dv. J.A.M Zwtenenbergen H M A Janzmg Jasper Henry Ulrich. zv. H.A.A. van Velzen en M .C.A. van der Meer Desiré Centina, dv. HJ. van der Steen en C. van Beelen Gerne Adriana, dv. M.E. Hoevenagel en G.A. van Beelen Cynthia, dv. J.G. Kri|gsman en N Peeks Jeroen Hendrik, zv. H A. Hartogen A.A.H. van der Kraats Robbert ivo, zv. L. Eigenprood en Y R M. Bierman Kenan, zv. A. Ku$en P.A. Janmaat Da- mèl Jozephus, zv. J A. de Graaf en M. Wempe*,NielsOlaf, zv. M. Ravensber- gen en A.M. van Vliet Peggy Maria Lenora,dv. M.J.W. Schoutenen I.M.J. Bant Xue Jing, dv. C.Y. Chang en Y. Zheng Thomas Cornells, zv. C.J.J. te Selleen M.F.P. Hulskamp«Antoine, zv. C.P. Escoubet en P. Delord Valeria Irem. dv. F. Drigani en Z.S. ArtuQ Dionne Maria. dv. J. Tangenberg en C.M.M. Captein Johannes Martmus. zv M Vreeken en Y. Koppier Wivien Laura. dv. P.N.J. Langendijk en F.C. van 't Veer Johan Rudolph Rogier, zv. K. van der Velde en B.T.J. Clevermga Pa tricia Ariana Dawson, dv. L. Solleveld en D L. Watts Stephanie, dv. J.C. Hus en W.J. Dijkhuizen Rianne. dv. M A. Wmk en J.P. van den Berg Overleden S. Hoekstra, geb. 25 juli 1930, man CM .J. van der Boog, geb. 18 maart 1918, echtg. van F. van Mos- seveld*C. Keus.geb 2dec 1917, echtg. van G. van der Burg T P. Kuijt, geb. 26 aug 1917, man H. Hof. geb 26 maart 1918. man H.S.W Trel. geb. 30 jan. 1920. echtg. van F Borsje E.M. Mohja. geb. 15 juni 1920. echtg. van J.F Planken G Pardon, geb. 13 mei 1912. man J. Kroonen. geb. 21 mei 1928. man.A J Berk. geb. 16 aug 1920. echtg. van H.G. Ammerlaan J.A. Ensmg. geb. 6 nov 1930, man* W Menijn,geb 12 nov. 1907, man *C. Prevoo. geb 10 april 1929. man. F. HM Dr.essen, geb. 17 dec. 1940. echtg van B Schillemans* N J van Diggelen, geb. 12 nov 1952, vrouw* E.M van E'gen.geb 24dec 1923, echtg. van C. Brocaar J Oos ten, geb. 5 juli 1914. man B Kloot wijk. geb. 4 aug. 1935, man A. van der Mei), geb 18 met 1933, man* HJ Blom, geb. 22 feb 1928. man *W M. Hennmk.geb 17sept 1937, man* C.B.M. Schmale, geb. 29 juli 1936. echtg. van J Nieuwenburg*T.J M Zek- veid.geb. 15 aug. 1903.geh.gew met A. Bijisma*J Boeien, geb 8 dec. 1910. man*S> Wortelboef. geb 21 me* 1953, vrouw *B Zwart. geb. 18 ju ni 1920, man Gehuwd* J F.A. Rooversen M R Raap horst R van Leeuwen en AP Vrij moed H T van der Putten en C V Hoek*C. Brandwijk en P Schaafstra R. Over- wijk en I M van Eik T P Grobben en T.J vandeGraaf*J ManjtenY W j. Hoogduin C J van Geideren en E T. van Weetij R Koenradesen L M van Gent*RJ van Schaik en N.C.C. van den Broeke R J. van der Born en P M C Vroegri|k F Duijnstee en AJ M Straathof *A. van Galen en B. van der Linden M.A. van Strien en MJ. Huls 'En de geuzen kwamen op 3 oktober Leiden binnen en deelden haring en wittebrood uit'. „Niks daarvan", zegt J. Kroon uit Heeze (NB). Volgens hem moeten het haringen en kaakjes zijn geweest. Vijf jaar lang liet Kroon zijn simpele maar trefzekere theorie over het Leidse haringen wittebrood letterlijk op de plank I liggen. Totdat een van zijn in Leiden gestuurdeerde zoons zei: „Stuur dat nou eens op". Deze week deed hij dat dan eindelijk. En na bestudering blijkt dat de traditie van haring en wittebrood moeiteloos past het rijtje van het ei van columbus, de stellingen die Luther op de poort spijkerde en het jongetje dat door zijn vinger de dijk te steken een ramp voorkwam. Allemaal mythen. De redenatie van Kroon begint als volgt: Op 3 oktober 1574 voeren de schepen van admiraal Boisot Leiden binnen. De geuzen brachten haringen wittebrood voor de hongerige bevolking. Zo leert de traditionele geschiedenis ons. Toch lijkt hier sprake van een misverstand. De schepen van de prins werden vanaf begin augustus bevoorraad in de buurt van Rotterdam en Delfshaven en men begaf zich begin september op weg. Wittebroodsweken De vloot bewoog zich, al vech tend met wisselende snelheid moeilijkheden onder weg over het ondergelopen land richting Leiden. Ruim een maand na het innemen van de voorraden werd de Sleutelstad bereikt, en at een aantal honge rige Leidenaars zich vervolgens dood aan het brood. De haring zal nog best te eten zijn ge weest. Maar het brood, als dit wittebrood geweest moet zijn, moet na een maand op het wa ter toch wel een flinke schim mel hebben opgelopen. De ou de literatuur vermeldt ook geen wittebrood maar 'brood, pekel haringen kaas'. Wat hebben de Leidenaren dan wel gegeten? Wietebrood Nou daar heeft de Brabantse amateurhistoricus (eigenlijk fy sicus van beroep) een eigen, verhelderende theorie over. Hij schrijft: „In het oosten van het land wordt tarwe aangeduid met 'wiete'. Ook boekweit (graan in de vorm van een beu- kenoot) en het Engelse 'wheat' zijn in deze naam te herkennen. Het is dus aan te nemen dat de schepen 'wietebrood' oftewel tarwebrood vervoerden. Waar schijnlijk is dit brood geweest dat gebakken werd zonder gist maar met zuurdesem. Dat brood is lang te bewaren. Geen wittebrood dus, maar stevig tar webrood of misschien scheeps beschuit. Ook in 1945 toen de bevrijders harde kaakjes mee brachten. werd er gewaar schuwd niet te veel daarvan te eten vanwege het opzwellen van de droge kaak in de maag. Het is niet aannemelijk dat het witbrood op de traditionele uitreiking op 3 dig juist zijn. Zouden de Leidenaren daar toen ook al last van hebben ge had?" vraagt Kroon zich af. Vloeibaar brood Nu ziin Leidenaars al jaren ge wend aan de jaarlijkse verstrek king van haringen wittebrood. Dokter Har Meijer, de man die de traditionele uitreiking in de VToege morgen van 3 oktober leidt, hoeft er niet mee aan te komen om voortaan haring en door vocht opzwellende kaakjes te serveren. Dan zit zijn huisari senpraktijk de volgende dag stampvol Dus zal het witte brood wel gehandhaafd blijven. Of Meijer en de andere be stuursleden van de 3 October Vereeniging van de theorie van Kroon op de hoogte zijn. is on bekend. Feit is wel dat zij bij hun eigen bijeenkomsten en vergaderingen door het jaar heen ook een andere versie van haringen wittebrood tot zich nemen In plaats van hele ha ringen hebben de heren keurig opgemaakte schalen met sma kelijke plakjes haring met een hollands prikkertje als bestek en een bakje gesneden uitjes er naast Én, nu komt het. in plaats van wittebrood, neuten de he iligen ze /u h grappend door te stellen dat hel vloeibaar brood' of brood op sterk water is Pas nu blijkt welk een groot histo- riBChMMl11 M m <lit slom pen schuil gaat. (LL) „Dan zouden de andere scho len in de wijk leerlingen over moeten nemen en daarmee zwarter of gemengder worden aldus onderwijs-ambtenaar T. Hoen. De uitgangspunten van 'het Leidse ei' moeien voorrang fafpn boven hal ophrifan wan de school, vindt het college. Fusies In 1996 moeten basisscholen, talpa da all van bal mink te rie, minimaal 195 leerlingen tel len. Verwacht wordt dat fusies dan noodzakelijk zijn. „Dan zijn in die twee wijken dne openba re scholen, /oals nu, te vaal I >e Marnix heeft daarvan het laag ste aantal leerlingenzegt f. Hoen. Over de schaalvergroting is nog vak ondnldaHJI I la b| zonde re en openbare besturen moeten nog met elkaar in over leg. Daarom wil de gemee nte liever over de toekomst van de Marnixschool praten op een la ter tijdstip in samenhang met sturen en daarna de gemeente raad naar verwachting binnen - but aan Im ibik i bedot Hng to dat in Leiden Noord/De Kooi volgend schooljaar ëën a pane dne- of vierjarige school komt. Die voor jonge allochtone leerlingen die het Nederlands onvoldoen- da bérna Dia laalopi moeten daarna, gelijkmatig ver deeld. naar de basisscholen openbaar, protestants-christe lijk en katholiek in de wijken uitstromen. Het is de bedoeling dal er op deze manier een even wichtige verdeling over de wijk komi van allochtone en au tochtone leerlingen Vanavond spreekt de raads commissie Ondukjl dl I' Uk over hei voorstel van B en W om de Marnixschool open te houden Da beslissing v.m de provme le om eic se hooi .il dan niet te sluiten valt waarschijnlijk begin volgend jaar. aan het gemeentebestuur. Een opmerking die sommige leden van de raadscommivsie algemene bestuurlijke zaken gisirravond in hei verkeerde keelgat schoot Hoekcma (D66) verwacht juist dat de aan wezigheid van grote groepen jongeren het de martdui moei lijk zaJ maken om te werken ..Ik bf n nogal m rptiM h over het slagen van deze proef', aidus Horkrm I (luk een aantal .inde re raadsleden liet merken het plan van Hugens niet zo gewel dig te vinden Burgemeester (ioekoop wil het plan van de VW het voor deel van de twijfd' geven. „La ten we een proef houden en de resultaten daarvan bekijken." De VW gaat een proef houden met de kaartverkoop voor grote popconcerten in haar 'bijkan toor' in de Koomhnn H I overlast voor omwonenden zou opdezc plek minde r zi|n dan hi| het VW-kantoor aan de Sta tionsweg. De proef wordt op een zate rdag in de vroege och tenduren gehouden. Directeur C. Hugens van de VW denkt dat een drukke kaartverkoop in de Koom brugsteeg goed samengaat met de markt die daar zaterdag wordt gehouden. Marktlui zul len eventuele baldadigheid van kaartjeskopers wel in de kiem schrijft hij in een brief VRUETUD Kruiswerk Het kruiswerk Leiden geeft in november en december een cursus 'Ziekenverzorging thuis'. Het gaat om zes bijeenkomsten op donderdagmiddag van 13.30 uur - 16.00 uur aan dr Burggra venlaan 250. Kosten 15 gulden voor leden. 20 gulden voor niet leden Inf. 071 - 120144 (8.30 17.00 uur). Shi Zen Ryu Bij vereniging Shi Zen Ryu wor den lessen gegeven in Chinese oflÜH les is op zondag 27 september van 14 00 lot 17.00 uur in de dojo in de Mo- lensteeg. Voor informatie 071- 126302 Spelletjesmiddag Dienstencentrum Zijloever. I.a- ge Rijndijk 129, organiseert ie dere donderdagmiddag van I t (KI uur lot It. IQ uur, MB spellen middag. Op het pro gramma staan o.a sjoelen, rummicub, klaverjassen, elomi no...etc. Iedere worasdagmid dag kunt u deelnemen aan de kaartclub en iedere twrede en vierde dinsdagmiddag van de maand is er bingo. Gymles 55* EJke weck wordt er in de 'Zijloe- ver' een gymles gegrvm voor ouderen Deze lessen zijn aan gepast aan de mogelijkheden van oudere mensen. De gymles wordt gehouden op de woesn- dagochtend van 10 30 uur tot 11 30 uur Er to nog nnmte voor nieuwe deel nemers U kint zich ri bij Stichting Oude renwerk. lage Rijndijk 129. teL: (071) 233208. Pandje 65 De Ouderen AktMtritrnrom missie Binnenstad to in haar pand aan de I logrwoerd 65 van start gegaan met cursussen naaien, bridgen, klaverjassen. Voor de zanggroep op dinsdag ochtend worden nog enkele deelnemers gr zocht. Inlichtin- firogrtnuna bij tas lien Kuijper. tel. AGENDA WOCNSOAG M MZTfl !700«i* -WtCAJUo*.*.» MBM.U fmolin 14 J0WI5

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 15