Leiden Regio Vrije verkoop drank op 3 oktober steekt horeca 'Die politieke desinteresse valt wel mee' Boekhandel Kooyker weer in Nederlandse handen Pieterskerk moet tot '94 wachten op nieuw orgel Souk in 't Spoortje Lama showt op Beestenspul PTT-gebouw aan Leidse Koningstraat gekraakt "MAANDAG 19 SEPTEMBER 1992 5 Op pad 7 Een dagje op pad met de bedrijfsrechercheur van V&D. „Als hij de spul len onder zijn jas vandaan haalt, pak ik hem." REDACTIE: JANET VAN DIJK EMIEl FANGMANN ROY KLOPPER W1M KOEVOET LOMAN LEEFMANS ERNA STRAATSMA GERT VISSER (CHEF) 'Blikjes bier niet toestaan Eigenaar Dick Wansink van café de Duke is bijzonder verontwaardigd over de verkoop bier-uit-blik op straat tijdens 'Leidens Ontzet'. „Na de hinderweteisen en de gele kaarten opnieuw een bewijs dat de gemeente voor bijgaat aan de belangen van de horeca", meent hij. leiden loman Wansink praat niet alleen voor zichzelf. Het is een jaarlijks te rugkerende klacht van de Leidse horeca-eigenaars. Zij zijn ver plicht op 3 oktober allerlei maatregelen te nemen rond de verkoop van eten en drank. Po dia, pergola's en buitentappen worden streng gekeurd en het bier moet in plastic bekertjes worden geschonken. Maar op de diverse markten in de binnenstad staan snack verkopers en 'invliegers' (verko pers zonder vergunning) rustig bier-uit-blik aan de man te brengen. Of, zoals J. Ponsioen van de horecabond HN het uit legt: „Wij moeten ons aan aller lei richtlijnen houden en dan mag op 3 oktober opeens alles. Te gek voor woorden." De horeca is dit jaar extra geïrriteerd omdat de afgelopen zomer de cafés toch al in het verdomhoekje zaten. „We moe ten ons zo vaak op het bureau melden, we lijken wel crimine len. Is je terras vijf minuten te laat open dan heb je weer een strafbaar feit gepleegd", aldus Wansink. Verboden De kroegbaas zegt namens mi- Vrouw herkent zakkenrollers leiden; Op aanwijzing van een vrouw heeft de politie zaterdag middag in de Donkersteegtwee zakkenrollers aangehouden. De vrouw was vorige week bijna beroofd van haar portemonnee. Daarbij had ze de zakkenroller herkend. Toen ze hem zaterdag middag weer zag lopen, waarschuwde ze de politie. Die hield een 16-jarige jongen uit Amsterdam en zijn even oude vriend aan. Het tweetal bleek bovendien illegaal in Nederland te ver blijven. Zij zijn overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. Jongen moet brommer afgeven leiden Een 16-jarige jongen uit Leiden is vrijdagavond op de Morssingel gedwongen om zijn brommer af te staan. Vier jon gens reden op hun brommers hun slachtoffer klem en bedreig den hem met een mes. Zijn brommer werd meegenomen. Het viertal is spoorloos. Invalide breekt bekken leiden Een man in een rolstoel heeft zaterdagavond zijn bekken gebroken nadat hij op de Prinsenstraat ten val was gekomen. De man had zich mee laten slepen door een passerende brommer, overigens zonder dat de bestuurder dat op prijs stelde. Toen het tweetal op een verkeersheuvel arriveerde, kwamen beiden ten val. leiden puf van runsoever De Stichting Pieterskerk Leiden moet nog tot december '94 wachten voordat het nieuwe or gel in gebruik kan worden ge nomen. Dit uit 1883 daterend Thomas Hill-orgel, is al ander half jaar geleden gekocht, maar het heeft allemaal wat lang ge duurd om de subsidie voor el kaar te krijgen. Daarnaast heeft orgelbouwer Sicco Steendam het zo druk, dat pas is april '93 met de bouw kan worden be gonnen. Na anderhalfjaar moet de bouw voltooid zijn. Op het nieuw aangekochte orgel zal voortaan de muziek worden gespeeld van eind ne gentiende eeuw tot nu. Het Ha- gerbeerorgel, dat al sinds jaar en dag in de Pieterskerk staat, zal worden omgebouwd en is dan geschikt voor de uitvoering van oudere muziek. Samenspel Voorzitter van de Stichting Pie terskerk Boon: „De oude mu ziek staat op dit moment zeer in de belangstelling. Bijvoorbeeld de muziek van Sweelinck is vaak niet uit te voeren op huidi ge orgels. Na de restauratie van de Hagerbeer zou dit in Leiden wel kunnen. Maar dit betekent wel dat latere muziek niet meer op dit orgel gespeeld kan wor den en dat er geen samenspel met eigentijdse instrumenten mogelijk is. Daarom hebben we het Engelse orgel aangeschaft." In januari 1990 was het mu ziekliefhebber Verloop die het orgel redde van de ondergang. Het Thomas Hill-orgel stond in een kerk in Londen, die klaar was voor de sloop. .Aangezien de Engelsen een slechte waar dering hebben voor dergelijke orgels en omdat bet pijpenwerk nimaal tien collega's te spreken. „De gemeente, de 3 October Vereeniging en de politie had den best de horeca tegemoet kunnen komen. Er is toch een verordening denkbaar dat blik- bier wordt verboden. Dat heb ben ze in Amsterdam op Konin ginnedag ook gedaan omdat het uit de hand Üep. En met die blikjes wordt nog gegooid ook. Terwijl wij uit plastic schen ken." Wansink wijst er boven dien op dat in de cafés gecon troleerd drank wordt verkocht en in de gaten wordt gehouden dat minderjarigen geen alcohol krijgen. Op straat zou daar geen sprake van zijn. Ponsioen heeft een brief over dit onderwerp aan de gemeente gestuurd maar daar heeft men al laten weten dat de beant woording enkele weken op zich laat wachten. Wellicht tot na 3 oktober. Volgens A. van Paridon van de marktdienst mogen alleen snackverkopers ook frisdrank en bier verkopen: „En de horeca gaat eraan voorbij dat we het aantal snackstands elk jaar ver minderen. Ook dit keer zijn het er weer minder dan vorig jaar en we controleren wel degelijk", aldus Van Paridon die wel be aamt dat er nog steeds 'enkele tientallen' snackventers zijn. Het terrein direct rond de ker mis staat niet onder controle van de marktdienst maar van de 3 October Vereeniging zelf. Be stuurslid M. du Prie legt het probleem van de 'invliegers' uit: „Van die mensen die de klep van hun auto openzetten en bier verkopen. Voordat de poli tie daarbij is, zijn we uren ver der. Maar we zullen proberen dat te voorkomen. Al vind ik dat je het geklaag van de horeca ge nuanceerd moet zien. Wij kun nen niet de hele dag die ene hamburgertent in de gaten gaan houden of ze wel of geen bier verkopen", aldus Du Prie. leiden Een Marokkaanse 'souk' (markt) in buurthuis 't Spoortje trok gisteren veel belangstelling. Behalve een grote rommelmarkt met goedko pe Nederlandse en Marokkaanse spulletjes, waren onder meer een Nederlandse en Marokkaanse woonkamer ingericht en werden Arabische en Nederlandse verhalen verteld. De werkgroep Kleurrijk Noord organiseerde de markt die over enige tijd een Turks vervolg krijgt. FOTO HENK BOUWMAN leiden erna straatsma Hij komt de PvdA waarschuwen. In de volkswijken gaat het fout als er niet snel wat gebeurt. „Onder PvdA-kiezers in die buurten is een duidelijke ten dens om volgende keer öf helemaal niet öf op Janmaat te stemmen," zegt H. Kalkhoven uit Leiden Zuid-West. Leuk hoor, zo'n actie van zijn partij om op zaterdag spreekuur te houden in het Gulden Vlies, zie je hem denken. Maar daar redden ze het echt niet mee. En zo'n kraampje in de Haarlemmer straat zet ook geen zoden aan de dijk. Ze kunnen beter poolshoogte nemen in de buurt rondom het Vijf Meiplein. Kalkhoven, al jaren trouw PvdA-kie- zer, is bezorgd. Op verjaardagen in de buurt hoort hij niets anders dan ge klaag over buitenlanders. Er wordt bij na nergens anders mee over gepraat, zegt hij. Zeker in zo'n wijk als Zuid west, waar veel Turken en Marokkanen wonen. „Je hoort voortdurend om je heen dat Nederland 'vol' is, buitenlan ders weg moeten en dat soort praat jes." Hij vertelt zijn verhaal aan een Twee de-Kamerlid van de PvdA. Arie de Jong. Die, samen met collega Willem Ver meend (beiden Leidenaars), een dagje audiëntie houdt in het Gulden Vlies. Om eens te horen wat er speelt onder de bevolldng, en om vragen te beant woorden. Kalkhoven is nu zo ver dat hij zelf ook aan het twijfelen is geslagen. In 'die Rottenberg' ziet hij niets ('de Pvda moet als voorzitter iemand van de werkvloer hebben, zo'n cultureel figuur is niet geschikt') en staatssecretaris Els- ke ter Veld kan hij de laatste tijd ook niet volgen: „Neem die kwestie met de WAO. Ze heeft, nu ze staatssecretaris is, haar mening als een slagschip 180 graden gedraaid." Al met aJ genoeg re denen om zich te beraden op zijn par tijkeuze: „Ik heb jaren PvdA gestemd, maar misschien wordt het volgende keer wat anders. Nee, Janmaat niet. In zijn oplossingen zie ik niets." Leidse PvdA-kopstukken kent hij niet. Hij zou geen wethouder bij naam kunnen noemen. Of ja, toch wel. „Van Rij, dat is er eentje waar ik mee te ma ken heb. Hoewel ik de man nog nooit heb gezien. De buurt waarin ik woon is al veertien maanden bezig om van hem te horen wanneer onze huizen worden gerenoveerd." Kamerlid De Jong is tevreden over de opkomst van belangstellende Leide naars. Die in het ene geval worstelen met de nieuwe Leidse woonruimtever deling, in het andere geval een vraagje hebben over inkomenspolitiek. „Ik ben aan één stuk door aan de babbel, dat valt me allesbehalve mee. Mensen die hun hart komen luchten over fraude of zeggen dat Leiden zo'n vieze stad is. Geluklug zat wethouder Van Rij hier vanochtend, zodat ik de lokale vragen aan hem kon overlepelen." De Jong vindt dat de PvdA vaker dit soort bijeenkomsten moet houden. Voor hem is zo'n audiëntie nieuw en het bevalt wel. Voor belastingspecialist Vermeend ligt het iets anders: „Dit is helemaal niet nieuw. Ik zit hier elk jaar belastingformulieren in te vullen en houd ook regelmatig spreekuur in de rechtswinkel." Kiezers weten hem trouwens ook zonder spreekuren wel te vinden: „Als ik in leiden over de markt loop, word ik regelmatig aange sproken door mensen die mij herken nen. Die politieke desinteresse waar ie dereen het over heeft, valt volgens mij wel mee. Ik word ook vaak opgebeld. Vanochtend om acht uur ging de tele foon al, omdat mensen in de krant hadden gelezen dat ik hier de hele dag zou zitten Ze hadden blijkbaar geen zin om te komen en belden daarom maar op. Hartstikke leuk toch?" nogal was aangetast door lucht verontreiniging, zag Verloop kans het orgel voor een prikkie te kopen", aldus Sicco Steen- dam. Gedemonteerd In gedemonteerde toestand is het orgel destijds naar Neder land gehaald en al snel had Ver loop een potentiële koper voor het instrument: de Stichting Pieterskerk Leiden. De stichting heeft het bedrag van 40.000 gul den dat was gemoeid met de aankoop van het Engelse orgel voorgeschoten. Daarna was het afwachten of er een subsidie zou komen voor de restauratie. Na de nieuwe Monumenten wet uit 1988 moet elk orgel eerst verklaard worden tot be schermd monument alvorens in aanmerking te komen voor sub sidie. Boon: „Het was juridisch nogal ingewikkeld om een uit elkaar liggend orgel tot monu ment te verklaren. Uiteindelijk is dat gelukt en is er subsidie aangevraagd." In het meerja renplan van de gemeente is nu een bedrag gereserveerd van twee miljoen gulden. Wachtlijsten Momenteel ligt het orgel nog geheel uit elkaar in Rood- eschool. Sicco Steendam, die ook aanwezig was bij het de monteren, heeft opdracht ge kregen van de Stichting Pieters kerk om het orgel weer op te bouwen. „Gezien de grote wachtlijsten die ik heb, kan ik pas in april '93 met de bouw be ginnen. Omdat het hier om een zeer speciaal orgel gaat (31 stemmen, 3 klavieren en 4 pe dalen) ben ik er anderhalf jaar mee bezig. December '94 is de streefdatum." Overname heeft vooral voordeel bij inkoop boeken leiden Gewone en ongewone huisdieren bevolkten het afgelopen weekeinde de Groenoordhallen, tijdens de internationale dierenshow Beestenspul. De tentoonstelling trok ruim 20.000 bezoekers, zo'n vijftien procent meer dan vorig jaar. André de Jong, directeur van de Groenoordhallen: „Er stonden gisteren hele files buiten. Het is een landelijk evenement geworden. De bezoekers kwamen van heinde en verre." Ge liefde attracties tijdens Beestenspul waren de zogenaamde 'hondenring' (met 'optredens' van honden) en een groep exotische zoogdieren. Op de foto een lama van een Wassenaarse eigenares. FOTO HtELCO KUIPERS leiden emiel fangmann De overname van de Leidse boekhandel Kooyker door de Boekhandels Groep Nederland (BGN) heeft vooral voordelen bij de inkoop van boeken. Kooyker komt in een holding met de andere grote boekhan dels van Nederland. Volgens di recteur A. van Beek van de BGN biedt de samenwerking ook voordelen bij het samenstellen van catalogi en bij automatise ring van de boekhandels. „Dan hoeven ze ook niet telkens zelf het wiel uit te vinden", aldus Van Beek. Kooyker is aan de BGN voor een onbekend bedrag van de hand gedaan door de Blackwell Group in Oxford. „De contacten zijn gelegd op de Frankfurter Buchmesse, de grote boeken beurs waar we elkaar elk jaar te genkomen", aldus Van Beek. „Wij hebben altijd belangstel- C J. Woudstra overleden Op 89-jarige leeftijd is afgelopen donderdag C. J. Woudstra over leden. Woudstra is onder meer voorzitter van de ÏMkÓÊt OMD- missie voor de Beroepschriften geweest. Voor zijn werk in deze commissie ontving hij in 1978 de erepenning van de stad Lei den. Ook was hij ridder in de or de van Oranje-Nassau en had hij de Ordre professionnel I-re classe. Woudstra wordt morgen op de begraafplaats Rhijnnof begraven. ling voor Kooyker getoond. In Leiden hadden we nog geen boekhandel. Maar het initiatief is vanuit Oxfordshire geko men." Namens Kooyker benadrukt woordvoerder 1. Schakenbos dat er voor de Leidse boekwinkel weinig verandert. „Wij blijven in ons beleid geheel zelfstan dig." Bij de Engelse Blackwell Group maakte Kooyker overi gens deel uit van de afdeling Blackwell Scientific Publications en niet van de afdeling boek handels, die met name in Enge land opereert. De Boekhandels Groep Ne derland In Deventer waarin Kooyker opgaat, is een nu zelf standige holding, waarbij negen mensen werken. Ze bestaat al sinds het begin van de jaren ze ventig. Tot 1 januari maakte ze deel uit van het uitgeverscon cern Wolters/Kluwer. Dat wil nog een vinger in de pap hou den en heeft eenderde van de aandelen in bezit. De overige tweederde van de aandelen zijn gelijk verdeeld over de beleg gingsmaatschappijen Brabant en-de Nederlandse Participatie Maatschappij Directeur Van Beek: ,.Bi| ons zijn algemeen wetenschappelij ke boekhandels .i.mgesluirn met een breed assortiment, die met name in universiteitsstede n zitten". Grote boekhandels als Scheltema Holkema Vermeulen (Amsterdam), Donner (Rotter dam). Broese Kemink (Utrecht) en Gianotten (Tilburg/Breda) maken deel uit van de BGN. Volgens Van Beek is het voor deel van de overname dat de boekhandels van de BGN hij uitgevers gezamenlijk gunstige voorwaarden kunnen bedingen. „Ook wereldwijd, centrale in koop is met name voor het we tenschappelijke boek van be- lang-" Vier mannen en een vrouw hebben vrijdag het oude PTT kan toor aan de Koningstraat gekraakt De politie werd zondag op de hoogte gesteld van de actie en besloot de krakers te laten zitten. Het kantoorgebouw staat al geruime tijd leeg. De PTT is van plan het gebouw te verkopen I >e krakers, die over gas, wa ter en elektriciteit beschikken, willen echter een huurovereen komst met de PTT afsluiten. Volgens een woordvoerder van de PTT zal worden getracht de krakers zo snel mogelijk uit het pand te krijgrn

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 5