Van der Luit FAMILIEBERICHTEN Hoever moet het komen voordat v eindelijk lid wordt? BS" lil I BI'lilnffli lees in deklas de krant Uw felicitatie nu Finish van de Tour de France in Pariis GTA Reizen WOENSDAG 22 JUL11992 4 MARUE "Nieuw leven aan ons gegeven Bijna volmaakt ter wereld gekomen in 1 klap waren ze weg onze dromen Leven mocht je slechts 5 dagen het verdriet is moeilijk te verdragen denken zullen we aan je keer op keer nu Je bent bij onze lieve Heer". BERT en MARJA VAN TOL FREEK SANNE Elke lach verlengt het leven met een dag. tot er een dag komt dat de lach verandert in een traan Na een zeer lange, ongelijke strijd Is. toch nog rustig van ons heengegaan onze lieve moe der. schoonmoeder en oma WILHELMINA MARIA THERESIA MENS-SOETERS weduwe van CORNEUS WILHELMUS MENS a de leeftijd v 160 jaar Zoeterwoude: TRUDY en PETER POOL DENNIS. RONALD. STEFAN Voorschoten: ILSE en ROB KRIEK JEROEN. SANDRA 20 juli 1992 Correspondentieadres: Van Swietenstraat 23.2381 TH Zoeterwoude Gelegenheid tot afscheid nemen in het Rouw- centrum Van der Luit. Willem de Zwijgerlaan 179. Leiden, donderdag van 19.00 tot 19.45 De Uitvaartmis is bepaald op vrijdag 24 juli a.s. om 14.00 uur in de Parochiekerk H. Lau- rentius aan de Leidseweg te Voorschoten, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats "Rosenburgh". Ro- senburgherlaan te Voorschoten om circa 15.00 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condo leren in de ontvangkamer van de begraaf plaats. Wat wasje sterk en arbeidzaam steeds heb je voor ieder klaar gestaan. Flink was Je je hele leven moedig ben je tot het eind gebleven Flink wil je dat ook wij zullen zijn maar het afscheid nemen doet zo'n pijn Intens verdrietig hebben wij maandag j.l. voor de allerlaatste keer afscheid genomen var onze dappere lieve zus en schoonzus WIL MENS-SOETERS RIET en FRANS TRUDY en COR NOLLY en JAN kinderen en kleinkinderen Voorschoten. 22 juli 1992 Bedankt lieve OMA MENS Diep bedroefd maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft gedaan geven wij u kennis dat uit ons midden is weggenomen onze lieve zorgzame vrouw, moeder en oma HENRIÉTTE HENDRIKA JOHANNA 0BER-PEETERS op de leeftijd van 83 jaar H. P. OBER JOKE HOFFMANN-OBER TON HOFFMANN ELSBETH en ROB ERIK MONIQUE WIM OBER VERONI OBER- KIEFTENBURG HENK-JAN PETER OBER LENY OBER-VAN ZUL RONALD ALEXANDER JOHAN OBER HANNY OBER-HAGEMAN RAYMOND STEFAN RIA ZANDVLI ET-OBER KEES ZANDVLIET ROBBERT ARNOUT MARLOU MARTIN OBER ROB OBER GERDA OBER-VREEBURG KARIN MARJOLEIN MAARTEN 21 juli 1992 Valkenburgerveerpad 3 2342 BW Oegstgeest Moeder is opgebaard in de rouwkapel van de parochiekerk van de H. Willibrordus, Rhjjn- geesterstraatweg 37 te Oegstgeest. Wij gedenken haar tijdens de Avondwake in genoemde kerk op vrijdag 24 juli om 19.00 uur. waarna gelegenheid tot condoleren. Zaterdag 25 juli wordt om 10.00 uur de plech tige Uitvaartmis voor Moeder gehouden, waarna de begrafenis in het familiegraf zal plaatsvinden op het parochiekerkhof. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condo leren in restaurant "La France", gelegen naast het kerkhof. Enige kennisgeving Hiermede geven wjj kennis van het toch nog plotseling overlijden van mijn lieve man. onze zwager en oom HENDRIK JAN TURENHOUT in de ouderdom van 89 jaar 17 juli 1992 LorentzhofKamer 102 2313 GA Leiden Opdrachten lot plaatsing van rouwadvertenties op dezelfde dag kunnen van maandag t/ra vrijdag tot 08.00 aur telefonisch (071-161335) of per post aangeboden worden; voor plaatsing op zaterdag* vrijdagmiddag tot 17.00 uur, Witte Singel 1* Leiden. I_ AMNESTY INTERNATIONAL I U kunt nd lid worden. Stuur de bon naar Amnesty International, Antwoordnummer 10840,1000 RA Amsterdam. Postzegel Hoeft niet, mag wel. Mijn naam: m/v Adres:I Postcode:1Plaats: De bijdrage is f 47,50 per Jaar. U kunt ook minder betalen tot een minimum van f 20,-. Meer mag vanzelfsprekend ook. Wacht u met betalen op de acceptgiro. Begrafenissen - Crematies Transporten In het rouwcentrum is gelegenheid tot opbaring in onze aula's. Koffiekamer beschikbaar. Ruime parkeergelegenheid. Uitvaartverzekeringen - Deposito's. Leiden, Willem de Zwijgerlaan 179 Postbus 432. 2300 AK Leiden, telefoon 071-213231* Wassenaar, Deijlerweg 127. telefoon 01731-12436 WORDT SCHOONHEIDSSPECIALIST(E) (Stivas) vestigingsdiploma, eigen volgend jaar zomer een eigen praktijk. maanden). SPOEDCURSUS slechts 9 maanden! Kwaliteitsonderwijs in kleine groepen k mogelijk, if e* O," - ee^d^Sén Jf MldeTOgoedgeJulSleerd^ïml Jfr Laag cursusgeld, maandeli kse termijnen Geen verplicht leermiddelenpakket M "J Ook voor schoolverlaters NU inschrijven; beperkte plaatsing, start oktober. Ook opleiding PEDICURE/CHIROPODIE Telefonische informatie en aanmelding bij laaTffïïif1fit'f 1 Cn I I Ml T 4- 4 TANDENWINKEL openingstijden ma t/m vnj. 9-17 uur zaterdag 10-12 uur prothese specialist erkend laboratorium lid V.T.L. reparaties klaar terwijl u wacht persen no nieuwe platen in ow oude kunstgebit vervaardiging van kunstgebitten tevens I-dagsbehandeling specialist in mondverzorgingsart. 01719-18193/18491 I01S1IIUIU NOORDWIIK BINKEN b.g g. (voor spoedgevallen) 11719-11145 Ondanks alle zorg t ff' i enkele keer iets Neem in dal geval kontakt met ten u dan een goede oplos sing bieden. Voor gevolgen van het niet. niet op tijd of onjuist plaatsen van advertenties zijn wij ech ter niet aansprakelijk. Even als voor fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten ontstaan door ondui delijk handschrift. Advertenties in deze krant dienen qua vorm. inhoud en uitvoenng aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Wij behouden ons daarom het recht voor om advertenties te weigeren, zonder verplicht te de reden op te geven. zijn de r< Brieven Auteursrecht. Het op eniger- toegestaan. Studioproduk- ten, al dan niet in rekening gebracht blijven eigendom Stichting Kraut inde Klas TeL(020)6647536 vervaardigen en plaatsen Ook voor het restaureren en bijplaatsen van inscripties op bestaande monumenten. ■■■I de enige in Leiden e.o. WAGEMAKER GRAFMONUMENTEN bedrijf en toonzaal Kenauweg 31. 2231 BA Leiden. Tel. 071-760455 hg g. 01719-10407 Een rubriek om mensen geluk te wensen! Als u nu een felicitatie-sleuteltje opgeeft voor het Leidsch/Alphens Dagblad, dan nemen wij deze gratis voor U mee in de uitzending van onze TV-krant. Uitsluitend voor particulieren! 1- kolom 2- kolom Sharita, Veel succes in groep Wel je best doen hoor papa en mama Ré ween, Veel succes in groep 7 En goed naar de juf luisteren en vooral je gedragen papa en mama Klein formaat -1 kolom breed incl. kabel-tv felicitatieI Groot formaat - 2 kolom breed incl. kabel-tv felicitatieJ 34,= Telefonisch opgeven: 071 - 14 35 45 HET LEIDSCH/ ALPHENS DAGBLAD een 2-daags weekend naar Parijs, waar u de finish van de Tour de France 1992 zult meemaken. U vertrekt zaterdag morgen 25 juli omstreeks 07.00 uur vanaf één van de opstap-plaatsen, b.v. het Carkeerterrein van het eidsch Dagblad. Aankomst in Parijs om streeks 15.00 uur. 's Middags en 's avonds bent u vrij om rond te kijken en de sfeer van deze prachtige wereldstad te proeven. Voor belang stellenden wordt er 's avonds een verlichtings tour gehouden langs alle verlichte gebouwen van Parijs. U overnacht in een middenklasse hotel in het centrum van Parijs, op basis van logies/ ontbijt. De kamers zijn voorzien van Stromend water, douche en toilet zijn ap de gang. Zondag morgen is er een rondrit JIJ door Parijs en omstreeks 12.00 uur wordt u afgezet bij de Champs Elysées voor de finish van de laatste etappe van de Tour de. France. Een uur na de finish vertrekt u naar Nederland waar wij omstreeks middernacht terug zullen keren op de diverse opstapplaatsen. De prijs is inclusief: - busreis in een luxe touringcar naar Parijs en terug - overnachting in een middenklasse hotel op basis van logiesiontbijt rondritten door Parijs op zaterdagavond en zondag ochtend - bezoek aan de finale van de Tour de France op de Champs Elysées - BTW en reisbelastingen. Voor eigen rekening zijn: - compleet verzekeringpakket bestaande uit reis-, bagage-, ongevallenverzekering en annuleringsverzekering f10,- - kamer met douche of badiwc f 22,50 p.p. - toeslag 7-persoonskamer f60,-p.p. OPSTAPPLAATSEN: -Lelden (parkeerterrein Leidsch Dagblad) - Usse - Sassenhelm - Nieuw-Vennep - Hillegom - Alpben aid Rijn. INLICHTINGEN/BOEKINGEN Tel. 020 - 618 75 85 020 612 62 37 Leidsch Dagblad Witte Singel 1 2311 BG Leiden Tel. 071 - 16 14 00 Alphens Dagblad Wilhelminalaan 18 2405 ED Alphen a/d RijnTel. 01720 - 73933 gemeente De burgemeester van Noordwijk maakt ingevolge het bepaalde in artikel 28 lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij besluit van 30 juni 1992, nr. DRG/ARB/53300 het bestemmingsplan Beeklaankwartier vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad d.d. 25 februari 1992 onher roepelijk hebben goedgekeurd. Het besluit van Gedeputeerde Staten alsmede het goedgekeurde bestemmingsplan liggen met ingang van 23 juli 1992 gedurende eén maand voor een ieder ten gemeentehuize, afdeling bouwen en wonen (kamer 1-23) ter inzage. Aangezien niemand zich tijdig met bezwaren tot Gedeputeerde Staten heeft gewend, is niemand bevoegd tot het instellen van beroep bij de Kroon. Noordwijk. 22 juli 1992. De burgemeester voornoemd, J. Bedijn, loco. ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-GRAVENHAGE UITSPRAKEN FAILLISSEMENTEN WOENSDAG 15-07-1992 F.92/0228 J.J. 1957, won. te 2311 PB zaakd. o.d. naam J.J. Rijnland nr. 54845. te Leiden op 30 juli i. Geregracht 38. aldaar Dorp Timmerbedrijf. KvK R.C.: Mr. M.C. Govaerts Cur.: Mw. mr. J. Regeli w. 2020, 2301 CA Leiden, tel. 071-12 F.9^/0229 J.P. van Amstel, geb. te Huizen op 17 no vember 1948, won. te 2225 EK Katwijk, Voorstraat 15. zaakd. te 2225 GL Katwijk. Dwarsstr. 19. o.d. naam Vamko van Amstel Kantoor Organisatie. KvK Rijnland nr. 37187. R.C.: Mr. M.C. Govaerts Cur.: Mr. J. Wols. Plantag EB Leiden, tel. 071-12.26 12. postbus 11051,2301 40075 en de vennoten: P.J. Andrik, geb. te Leiden op 8 november 1947 en S.E. Bosma e/v Andrik, geb. te Noordwijk op 4 april 1964 beiden won. te 2201 CJ Noordwijk, Crocusstraat 21 R.C.: Mr. M.C. Govaerts Cur.: Mr. E.H.H. Schelhaas, Nieuwe Z< bus 15, 2200 AA Noordwijk, F.92/0236 M. van der Zwan, geb. te Leiden op 25 no vember 1938, won. te 2321 VX Leiden, Toussaintkade 23 zaakd. te 1063 NB Amsterdam. Tobias M.C. Asser straat 1 o.d. naam Firma van der Zwan, KvK Amster dam nr. 220.310. R.C.: Mr. J.C. Cleyndert 'i5, Postbus 11231, UITSPRAKEN FAILLISSEMENTEN WOENSDAG 10-7-1992 F.92/223 Kern Automatisering BV. KvK Rijnland nr. 51235. F.92/224 Kern Informatica Instituut BV. KvK Rijnland nr. 51237. F.92/225 Kern Software Products BV. KvK Rijnland nr. 56810. F.92/226 Kem Service BV, KvK Rijnland nr. 51236. al len gev. en kanth. te 2321 JZ Leiden, Kanaalweg 159. R.C.: Mr. M.C. Govaerts Cur.: Mr. H.Th. Bouma Mr. J.H. Lemstra, Kon. Juli- anaplein 30, postbus 11756,2502 AT, 's-Gravenhage, tel. 070-3.48.87.00. FAILLISSEMENTEN NA INTREKKING SURSEANCE F.92/0237 BV Aannemingsmaatschappij "Erica" voor heen W.P. de Vreede. stat. gev. te 's-Gravenhage en kanth. te 2316 ZL Leiden. Schipholweg 79. KvK Rijn land nr. 49412. R.C.: Mr. J.C. Cleyndert F.92/0238 Erica Beheer BV, stat. gev. te Noordwijk en kanth. te 2316 ZA Leiden. Schuttersveld 2A, KvK Rijn land nr. 41070. R.C.: Mr. J.C. Cleyndert Cur.: Mr, M.C. Udink. v. Stolkweg 10. postbus 80504. 2508 AA 's-Gravenhage tel.: 070-3.50.40.55. FAILLISSEMENTEN OPGEHEVEN WEGENS GEBREK AAN BATEN D.D. 15 JUL11992 R.C.: Mr. J.C. Cleyndert Cur.: Mr. M.M.E. van der Kuijl, Rijnsburgerweg 141. postbus 788. 2300 AT Leiden, tel.: 071-15.58.84.3 R.C.: Mr. M.C. Govaerts Cur: Mr. E.J.C. van h 2334 BE Leiden tel.: 91/0114 Trio Goemans BV ten tijde van de faillietverkl. gev. te Sassenheim, Nieuwe Parkiaan 156. R.C.: Mr. M.C. Govaerts Cur.: Mr. G.A.P. de Kort, Gedempte Oude Gracht 65. Haarlem, tel.: 023-31.93.87. ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-GRAVENHAGE DEPONERING UITDELINGSLIJST F.90/179 Vanaf donderdag 23 juli 1992 ligt gedurende tien dagen ter griffie van genoemde rechtbank ter inza ge de slotuitdelingslijst in het faillissement van: PMS Marketing Consultants BV, gev. en kanth. te 2315 SG Leiden, Karei Doormanwea 1met als overi ge handelsnamen: Beauty Line, 'De WachtkamerIn termedium Vakaturekrant voor hoger geschoolden. Medium en Euro Supermarket. R.C.: Mr. J.C. Cleyndert Cur.: Mr. A H. Spijker. Rapenburg 36. postbus 2020 Leiden, tel.:071-14.39.41. de griffier,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 4