WOENSDAG 22 JUL11992 REGIONALE RADIO ZIEKENHUIZEN ONGEVALLENDIENST Elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13 00 tot woensdag 13.00 uur (Diaconessenhuis) en van vrijdag 13.00 tot zaterdag 13.00 uur (Elisabeth Ziekenhuis) EHBO ziekenhuis Rijnoord elke dag geopend. BEZOEKUREN DIACONESSENHUIS (tel. 071-178178): dagelijks 14.30-15.15 uur en 19.00-19.45 uur. Afdeling intensieve zorg 10.30-11.00 uur en 19.00-19.30 uur en na overleg. Kinderafdeling: 10.30-19.00 uur, na overleg met de dienstdoende verpleegkundige. Jongerenafdeling: 14.30-15.15 uur en 19.00-19.45 uur. ST. ELISABETH ZIEKENHUIS (tel. 071-454545): volwassenen 14.00-14.45 uur en 18.30-19.30 uur. Klasse afd. 11.15-12.00 uur, 14.00-14.45 uur en 18.30-19.30 uur. Kraamafdeling gynaecologie: 14.00-14.45 uur en 18.30-19.30 uur, alleen voor vaders bovendien van 19.30-21.00 uur. Afdeling Special Care: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur en na overleg met de dienstdoende verpleegkundige. Intensieve verpleging: 14.00-14.30 uur en 19 00-19.30 uur. Sportblessures: maandag 19.30-20.30 uur. ACADEMISCH ZIEKENHUIS (tel. 071-269111): alle patiënten (behalve kinderen) 14.15-15.00 uur en 18.30-19 30 uur. Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18.15-19.00 uur, 19.00-20.00 uur (Alleen Partners/echtgenoten met kinderen. Voor zwangeren: zaterdag en zondag van 10.00 tot 11.00 uur, uitsluitend voor partners/echtgenoten en eigen kinderen. Kinderafdelingen: voor ouders van opgenomen kinderen is er een ruime bezoek mogelijkheid in overleg met de hoofdverpleegkundige. Voor andere bezoekers gelden de volgende tijden: keel-, neus- en oorheelkunde en neurologie: 14.15-15 00 uur en 18.30-19.30 uur; oogheelkunde en heelkunde 14.15-15.00 uur en 18.30-19.00 uur. Kinderklimek: zalen voor peuters, kleuters en grote kinderen: 15.15-17.00 babyzaal en boxenafdeling: volgens afspraak met de hoofdverpleegkundige. RIJNOORD (tel. 01720-63131): 14.30-15.15 uur en 18.30-19.30 uur. Extra bezoek hartbewakmg: 11 00 -11.30 uur. Kraamafdeling: bezoek voor vaders de gehele dag in overleg met hoofd afdeling. Overigen van 14.30 -15.15 en van 18.30 -19.30 uur. Kinderafdeling: bezoek voor ouders de gehele dag in overleg met hoofd afdeling. Overigen van 14.30 -15.15 uur en 18.30 -19.30 uur. INFOPAGINA: Op deze pagina treft u aan: Maandag: geestelijk leven. Dinsdag: gids maatschappelijke instellingen. Woensdag: programma's lokale radio. Donderdag: geestelijk leven. Vrijdag: medische diensten. Zaterdag: medische diensten. BIOSCOPEN COLOFON UITGEVERSMAATSCHAPPIJ Leidsch Dagblad BV, een werkmaat schappij van Damiate Holding BV. DIRECTIE: J. de Vries. G.P. Arnold (adj); HOOFDREDACTIE: Jan-Geert Majoor, Ruud Paauw(adj). HOOFDKANTOOR Witte Singel 1, 2311 BG Leiden, telefoon 071-161400 REGIOKANTOREN Wilhelminalaan 18,2505 ED Alphen a/d Rijn, telefoon 01720-48888 Vuurbaakplein 11. 2225 JB Katwijk, 01718-12383. Grachtweg 53a, 2161 HM L.sse, 02521-13634. POSTADRESSEN Postbus 54, 2300 AB Leiden. Postbus 83, 2400 AB Alphen a/d Rijn. ADVERTENTIES ma.-vrij. van 08.00-1700 uur-. Telefoon 071-161400. RUBRIEKSADVERTENTIES ma.-vrij. van 8.30-17.00 uur: (Sleuteltjes): Telefoon 071-143545. ABONNEMENTEN Tel. 071-161400 bij vooruitbetaling (incl. BTW) per kwartaal80,11 per kwartaal (post)113,8' per jaar310,8! per maand27,81 (Automatische incasso) KLACHTEN BEZORGING: mat/m/vrij: 18.00-19.30 uur, zat: 10.00-12.00 uur 071-161400/161499 De tuin van Nieuw- steeg 31 en 33, gren zend aan Herensteeg en Salomonsteeg in Leiden. Lange tijd hoorden deze panden bij elkaar. Zo woonde hier omstreeks 1560 de apotheker Pieter Jansz. In 1732 liet Pieter Jansz. Wier man achter Nieuw- steeg 31 detuinzaal verfraaien. Nieuw- steeg 31 werd in 1964 geheel geres taureerd. In 1966 werd aan de Salo monsteeg een pavil joen in stijl met het woonhuis gebouwd. Onze fotograaf Wim Dijkman doorkruist dagelijks een groot deel van de streek om het nieuws voor de krant in beeld vast te leggen. Tijdens die rit ten komt hij langs al lerlei 'beeldige' plekjes die niet direct hot news vormen, maar het zeker waard zijn om aan het lezerspu bliek te presenteren. Heeft u suggesties dan kunt u hem bellen tussen 's ochtends 8 30 en 9.00 uur. Te- lef oon nu mmer 071 - 161400. ANN01892 Ingevolge aanschrijving van het departement van oorlog zullen nog in de loop van dit jaar de mëf-geweerdragenden der infanterie voorzien worden van revolvers. Hiertoe zullen per regiment verstrekt worden: 11 revolvers voor de adjudan ten-onderofficieren, 20 voor de s< igram-majoors, 20 voor de sergeanten* die bestand ztyn om te velde, zoo noodig, eene luitenantsplaats te vervullen. Aan de overige mer-geweerdra- genden zal later de revolver ver strekt worden. - De cholera breidt zich in Rus land volgense de 'Novoje Vrem- ja' langzaam maar zeker uit. De officiëele cijfers getuigen van groote sterfte aan cholera, nl. 1300 van de 1781 aangetasten. Uit Parijs wordt gemeld dat een cholerageval met doodelijken afloop heeft plaatsgevonden. Het bestuur der openbare be grafenissen werd onmiddellijk verwittigd, zoodat de teraarde bestelling reeds te 7 uren kon plaats hebben. Ondanks de voorzorgsmaatregelen, zijn twee nieuwe gevallen met doodelijken afloop voorgeko men. ANN01967 - De Vliet heette het terrein te zijn voor een waterpolowed- strijd, maar slechts heel zelden leek het daarop bij de strijd tus sen De Zijl en TZV. Nadat er reeds in de wedstrijd in Tilburg op 15 juni onvriendelijke ge beurtenissen hadden plaatsge vonden liep het ook gisteren uit de hand. Scheidsrechter De Vries, van zeer goede wille, was niet in staat de teugels strak te houden. Het liep zelfs zo hoog, dat De Zijl voornemens was het water te verlaten, waarbij ook enkele personen uit het publiek zich niet onbetuigd lieten en zich beschikbaar stelden de gas ten uit Tilburg 'wel eens mores te leren'. Gelukkig is het zover nog niet gekomen. Na een ge sprek tussen de arbiter en de beide aanvoerders hervatte De Zijl het spel. Eindstand werd 6- 6. - Engelse straaljagers hebben gisteren een reeks van vier proeven afgesloten met het doorbreken van de geluidsbar rière boven Londen. Het resul taat bestond uit zo luide protes ten van het publiek dat die de knallen bijna overstemden. Het ministerie van Technologie ont ving gemiddeld 6000 klachten per knal, maar het doel van de proef - uitvinden welk effect de supersonische Concorde op Londen zal hebben - is bereikt. De ernst van de klachten ligt niet in het aantal maar in de aard: sommige waren afkomstig van opererende chirurgen, en van kappers die de schrik van hun leven kregen terwijl ze aan het knippen waren. Freewave Radio Leiden kabel 88.1 Mhz; ether 105,7 Mhz van maandag t/m vrijdag-. Freewave muziekprogramma's 06.00-07.00: Driessen voor je kiezen 07.00-08.00: Tussen ontbijten en pleit te 08.00-09.00: Grootspraak 09.00-10.00: File van hits 10.00-11.00: Koffiesoos 11.00-12.00: Gaaaaan met die zwaan 12.00-13.00: Leids beleg (met nieuws) 13.00-14.00: Filemon-diaal 14.00-15.00: Van oor tot oor 15.00-16.00: Van Adrie tot vier dinsdag: 22.00-23.00: Rondom de raad (Leidse gemeentepolitiek) woensdag: 22.00-23.00: Intilaqa donderdag: 16.00-17.00: Verjaard, maar goed be waard (tussen 1925 en 1960) 19.00-20.00: Emancipatieprogramma voor vrouwen, gehandicapten en homo seksuelen vrijdag: 14.00-17.00: Leidse Veertig (hitpara de) 18.00-20.00: Leiden Lokaal met van 18.00-18.15: Gemeentegeluiden zaterdag: 06.00-08.00: Nonstopmuziek 08.00-09.00: Met vallen en opstaan zondag: 06.00-08.00: Nonstopmuziek 08.00-09.00: Met vallen en opstaan 09.00-10.00: Bengels (kinderprogram ma gemaakt door kinderen) Omroep Rijnland kabel 88.1 Mhz: ether 105.7 Mhz maandag maandag t/m vrijdag ook 's nachts 23.00-16.00: Freewave radio Leiden 16.00-17.00: Muzi-taal 17.00-18.00: Vandaag de dag (nieuws- /actualiteiten) 18.00-19.00: Noordwijkerhout Lokaal 19.00-20.00: Sassenheim Lokoaal 20.00-21.00: Non-stopmuziek of the ma-uitzendingen: elke 2e en 4e maandag van de maand: De Bezeten Lezer, boeken programma 21.00-22.00: Jonathan (regio-bands in de studio of op band) 22.00-23.00: Turks programma dinsdag 23.00-16.00: Stadsradio Leiden 16.00-17.00: Voorschoten Lokaal met Keerpunt (voorouderen) 17.00-18.00: Vandaag de dag (nieuws- /actualiteiten) 18.00-19.00: Voorschoten Lokaal actu eel 19.00-20.00: Blitzkikker (jongeren Voorschoten) 20.00-22.00: Groovy sector 22.00-23.00: Freewave Radio, Rondom de Raad woensdag 23.00-16.00: Stadsradio Leiden 16.00-16.30: non-stop muziek 16.30-17.00: MOKER (Media Overleg Kerken in Rijnland) 17.00-18.00: Vandaag de dag (nieuws- /actualiteiten) 18.00-19.00: Lisse Lokaal 19.00-20.00: "t Gaat weer over (tranen trekkers) 20.00-22.00: Swing, of ik schiet! (jazz en easy listening) 22.00-23.00: Stadsradio Leiden: Marokkaans programma Intalaqa donderdag 23.00-17.00: Stadsradio Leiden 17.00-18.00: Vandaag de dag (meuws- /actualiteiten) 18.00-19.00: Zoeterwoude Lokaal 19.00-20.00: Stadsradio Leiden: Emancipatieprogramma Triangel 20.00-22.00: Draaikontinentaal (pop muziek) 22.00-23.00: America Morena (Latijn samerikaans programma) vrijdag 23.00-17.00: Stadsradio Leiden 17.00-18.00: Vandaag de dag (nieuws- /actualiteiten) 18.00-20.00: Stadsradio Leiden: Lei den Lokaal 20.00-21.00: Snack Hotel (scholieren programma) 21.00-23.00: Rijnland Radio Sport (o.a. zaalvoetbal) zaterdag 06.00-09.00: Stadsradio Leiden 09.00-10.00: Hindoestaans/Sunnaams programma 10.00-11.00: Oegstgeest Lokaal 11.00-14.00: Weerslag (weekend ma gazine) 14.00-16.00: Oude Rijn (muzikale ver zoeken) 16.00-17.00: Hollandse Rijn (Neder lands lied) 17.00-18.00: Rijnland Radio (zaterdag) sport 18.00-19.00: Radio Report 19.00-20.00: Voorhout Lokaal 20.00-22.00: Popwatch 22.00-23.00: Andere Koek (bijzonder lp- en cd-werk) 23.00-00.00: André Koek of Warming up 00.00-02.00: Nachtvlinders zondag 06.00-10.00: Stadsradio Leiden 10.00-11.00: Zondagmorgen melange 11.30-14.00: 't Magazine voor de Bol lenstreek 14.00-18.00: Rijnland Radio Sport 18.00-19.00: Warmond Lokaal 19.00-19.30: MOKER (Media Overleg Kerken in Rijnland) 19.30-22.00: Rijnland Royaal (amuse ment) 22.00-23.00: Sonya (kunst, cultuur en klassiek) Noordwijk Lokaal ether: 105.3; kabel: 103.8 Van maandag tot en met vrijdag: 00.00-05.00: Mebora Non-stop 05.00-19.00: Noordwijk Lokaal Non stop 19.00-00.00: Radio Mebora gepresen teerd vrijdagnacht: 01.00-02.00: de Nachtmerrie zaterdag: 08.00-12.00: Zoutwater 12.00-13.00: Het Hol van de Leeuw 13.00-15.00: Noordwijk Lokaal Week- journaal 15.00-17.00: Noordwijk Lokaal Sport 17.00-18.00: Villa Varia 18.00-19.00: Twilightzone 13.00-18.00: Radio West Sport. 18.00: Einde programma Radio West. Vlok Katwijk ether: 106.8 mhz kabel: 103.8 mhz maandag: 07.00-16.00: Vlok Non-stop 16.00-17.00: Roept uit aan alle stran den speciaal 17.00-18.00: Vlok 'n roll 18.00-19.00: Nieuwspassage, algeme ne info 19.00-20.00: Rockzooi dinsdag: 07.00-17.00: Vlok Non-stop 17.00-18.00: Gouwe ouweland 18.00-19.00: Nieuwspassage 19.00-20.00: Videoscoop woensdag: 07.00-16.00: Vlok Non-stop 16.00-17.00: Roept uit aan alle stran den, verzoekplaten 17.00-18.00: Dat zijn leuke dingen 18.00-18.30: Nieuwspassage, info. weerbericht, Amivedi, muziek 18.30-19.30: Nieuwspassage, op de Wurft/Arie mag niet praten 19.30-20.00: Arie mag niet praten, muziekpromgramma donderdag: 07.00-17.00: 17.00-18.00: 18.00-19.00: 19.00-20.00: vrijdag: 07.00-17.00: 17.00-18.00: 18.00-19.00: 19.00-20.00: 20.00-21.00: zaterdag: 07.00-09.00: 09.00-11.00: 11.00-13.00: 13.00-14.00: 14.00-15.00: 15.00-18.00: 18.00-19.00: 19.00-20.00: zondag: Vanaf 09.30: kerkdienst Vanaf 17.00: kerkdienst Vanaf 18.30: kerkdienst Vlok zendt elke eerste en laatste zater dag van de maand een tv-programma uit op kanaal 2 (in Katwijk), aanvang 17.45 uur. Lokale Omroep Ter Aar 107.4 FM. maandag 18.00-23.00: Groetenprogramma dinsdag 18.00-20.00: Programma voor ethische minderheden 20.00-23.00: Country en Western mu ziek 23.00-01.00: Laatste trein uit nie mandsland. Programma met nieuwtjes woensdag 18.00-21.30: Radio ruilbeurs 21.30-23.00: Banenservice donderdag 09.00-12.00: Verzoekprogramma voor bedrijven 12.00-13.00: Kinderprogramma 13.00-15.00: Oude muziek 15.00-18.00: Radio ruilbeurs 18.00-19.00: Kinderprogramma 19.00-20.00: Informatie en de zieken- hoek 20.00-21.00: Country en Gospel pro gramma 21.00-23.00: Nieuw plaatwerk uit Ne derland, Engeland en Duitsland. vrijdag geen uitzending zaterdag 12.00-17.00: Jongerenprogramma. Top 40, Gouwe Ouwe en House muziek. zondag 09.00-10.00: Kerkdienst 10.00-15.30: Verzoekprogramma en ra diospel 15.30-18.00: Geen uitzending 18.00-19.00: Non stop muziek 19.00-20.00: Regionale nieuwtjes 20.00-21.30: Regionale sport 21.30-23.00: Gedichtenhjn Lokale omroep Leiderdorp ether 106.1 Mhz zaterdag 10.00-11.00: Punt uit! (ziekenomroep Leythenrode) 11.00-12.00: Zin in Zaterdag 12.00-14.00: Op de Hollandse toer 14.00-16.00: Paul de Keyzer show 16.00-18.00: De Oude Rijn 18.00-19.00: Een ander geluid 19.00-21.00: Nonstop 21.00-24.00: Radioramp met Lamb 24.00-02.00: Nachtbraken zondag 09.00-10.00: Kinderen los! 10.00-11.00: Zin in Zondag 11.00-13.00: Nieuwsweek 13.00-14.00: Bouwjaar 55 14.00-16.00: Leiderdorpse top 20 16.00-18.00: Time out 18.00-19.00: Surinaams programma maandag t/m vrijdag 16.00-17.00: Tot uw dienst 17.00-18.00: Leiderdorp lokaal 18.00-19.00: Schudden voor gebruik Radio Leiderdorp zendt 24 uur per dag uit. De uren die niet in het bovenstaan de uitzendschema staan, worden gevuld met non-stop muziekprogramma's. Omroep Alkemade Jacobswoude ether: 105.0 Mhz, kabel 103.4 zaterdag 10.00-12.00: Evergreens 12.00-15.00: Muziekmiddag 15.00-17.00: Powertrax 17.00-18.00: Dance-classics 18.00-19.00: Radiocafé (actualiteiten) 19.00-22.00: Extreem (jongerenpro gramma) zondag 10.00-12.00: Evergreens 12.00-14.00: Verzoekplatenprogramma 14.00-17.00: Sportmiddag 17.00-18.00: Ballads 18.00-19.00: Radiocafé (over sport) 19.00-22.00: Extreem (jongerenpro gramma) Omroep Rijnsburg Ether 106.4 FM, kabel 103.8 FM Van maandag t/m vrijdag: 0.00 - 08.00: Mebora non-stop 8.00 -19.00: Mebora gepresenteerd en non-stop 19.00 - 20.00: RijnsburgTotaal 20.00 - 0.00: Mebora gepresenteerd en non-stop Zaterdag: 9.00 -11.00: Rondje Rijnsburg 11.00 - 13.00: De zaakjes van Rijns burg 13.00 -14.00: Disco Gogo Top 10 14.00 -15.00: Goud van Oud 15.00 -19.00: Zaterdagmiddagmati nee Radio West Maandag tot en met vrijdag 06.00-09.00: Mogge Provincie. 09.00-12.00: Maatwerk. Muziek, Thuismarkt, een spelletje en een studio- gast. 12.00-13.30: Westnieuws twaalf uur. Regionale actualiteiten. 13.30-14.00: Service Regionaal. Dage lijkse servicerubriek. 14.00-16.00: Tjonge jonge. Een infor matief. cultureel magazine. 16.00-17.00: Vier bij Vijf. 17.00-18.00: Westnieuws vijf uur. 18.00: Einde programma Radio West. zaterdag 09.00-10.30: De Zuidhollandse zater dag (uitgaanstips, weer en verkeer). 10.30-11.00: Westnieuws deze week. 11.00-12.00: De som der delen (ach tergronden over het regionale nieuws) 12.00-13.00: Radio West Op Verzoek. 13.00-18.00: Radio West Sport. 18.00: Einde programma Radio West. zondag 09.00-10.00: De Zuidhollandse zondag (uitgaanstips, weer en verkeer). 10.00-12.00: Met Arie op muzieksafari. 12.00-13.00: Jazz met Fred.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 16