Leidsch Dagblad Twijfels over veiligheid kraakpanden Bij Elke Brilh Gratis Zonnebril. Pearle Steeds meer suikerziekte bij kinderen Prijzen van koophuizen nog hoger Pearle Is Kijkplezier. 1 Ontroostbaar VN-inspecteurs weg Iraaks ministerie bij Leiderdorpse Coaxis-groep is failliet 'AIDS-virus ongevoelig voor traditioneel vaccin' Noordwijkse kaal geknipt Miljoen Aalsmeerse bloemen vormen kleurrijk decor Olympische Spelen WOENSDAG 22 JULI 199 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 39909 LOSSE NUMMERS 1,50 Anti-stierenvechter q Katwijker Henk I J Bont heeft de strijd aangebonden tegen de wrede Spaanse folklore: het stierengevecht. Celine Dion A C 'Beauty and the be- I D ast' opent grenzen voor zangr 's Celine Dion, die in Canada grate be kendheid geniet. Aanhouder wint -y De Ier Stephen Ro- I che, door velen af geschreven, schreef giste ren de zestiende etappe van de Tour op zijn naam. leiden «jan westerlaken gen. Borstvoeding geeft kennelijk bescherming tegen de ziekte. Verder blijkt suikerziekte meer jongens dan meisjes te treffen. Opmerkelijk waren de verschil len tussen enkele groepen buitenlandse kinderen. Suikerziekte kwam het meest voor bij Marok kaanse en het minst bij Turkse kinderen. Opval lend waren ook de regionale verschillen. In 1988 kregen in Groningen de meeste kinderen suiker ziekte terwijl in Noord- en Zuid-Holland het aan tal nieuwe gevallen bijna gelijk bleef. In Zeeland was sprake van een daling. Het NIPG zegt dat suikerziekte nu een van de belangrijkste chronische ziekten bij kinderen is. Wat Nederland betreft: ongeveer drie procent van de kinderen is vatbaar voor deze erfelijke ziekte. Een tot twee promille krijgt het ook daadwerke lijk. Suikerziekte bij kinderen neemt onrustbarende vormen aan. In tien jaar is het aantal patiëntjes met ruim twintig procent gestegen. Elk jaar wor den in Nederland meer dan 500 kinderen door de ziekte getroffen. Voeding en infectieziekten lijken een belangrijke rol te spelen bij het ontstaan van deze niet te genezen kwaal. Dat concludeert het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (NIPG) in Leiden na een onderzoek waarvan de resultaten vandaag werden vrijgegeven. Hoewel hij uiterst voorzich tig manoeuvreert zegt onderzoeker Remy Hira- sing dat een soortgelijk onderzoek in Finland aantoonde dat onder baby's die met koemelk werden groot gebracht, veel vaker suikerziekte voorkwam dan bij baby's die borstvoeding kre- den haag/leiden De huizenmarkt wordt steeds krapper. Een te klein aanbod van koophuizen en een grote vraag hebben de prijzen in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 7,5 procent opgedreven. Landelijk liggen de verkopen nog steeds royaal boven die van een jaar geleden. Ook in Leiden en in de Leidse regio gaan de prijzen nog altijd om* hoog. Dat vooral In de Randstad de vraag naar koophuizen veel groter is dan het aanbod, wij ten makelaars aan het vrij lage eigen-woningbezit, dat schom melt tussen de 7 en 30 procent Landelijk ligt het op 44 pro cent Makelaars schatten het eigen-woningbezit in Leiden 'fors lager' dan het landelijk gemiddelde, maar kunnen geen exacte cijfers geven. Grote behoefte bestaat aan huizen tussen de 225.000 en de 300.000 gulden. In die piijs: klasse zit ook een prop in de doorstroming. Op dat deel van de woningmarkt zoeken onder meer veel mensen die ooit een premie-A woning hebben ge* kocht Maar het aanbod in die categorie is uiterst beperkt Volgens M. Sedelaar, voorzit ter van de bij de NVM aange sloten makelaars in de regio Leiden, schiet in Leiden en omgeving, het aanbod in alle prijscategorieën tekort „Maar het grootste knelpunt zit van 250.000 tot 400.000 gulden." Het stoort hem dat in deze prijsklasse nauwelijks wordt gebouwd. „Grote projecten richten zich allemaal op de ge subsidieerde huizen en op panden in de goedkopére vrije sector. Daarnaast heb je vooral in de buurt van Leiden nog wat grotere projecten voor luxe woningen. Maar dan gaat het om panden die al snel tegen het miljoen moeten kosten." Brandweer staat nergens voor in De Leidse brandweer kan niet instaan voor de veiligheid van bewoners en bezoekers van kraakpanden als Rex in de Haarlemmerstraat en het Groencomplex aan de Lan- gebrug. Bedrijfspanden die door krakers worden be woond, worden in de regel niet op brandveiligheid ge controleerd. leiden» gert visser Beide panden trekken veel mensen aan. In het voormalige bioscooptheater Rex worden geregeld exposities gehouden terwijl in het voormalige druk kerijcomplex van Groen zeker twee feestjes zijn gehouden waar meer dan 100 bezoekers aanwezig waren. Preventie ambtenaar K. Koster van de Leidse brandweer zegt dat hij geen oordeel kan uitspreken over de brandveiligheid van de twee panden. „Maar als ik een dag vrij heb, ga ik niet naar bij eenkomsten in zo'n pand waar de veiligheid niet is gegaran deerd." De afdeling bouw en woning toezicht van de gemeente maakt zich het meest zorgen over de druk bezochte bijeen komsten in het Groencomplex. Een medewerker van deze afde ling heeft het pand ooit wel be zocht. „Maar als je dan in de Motorverhuur Bel voor info: 071 - 351818 lift MultiRent Vondtllun 80. Ltkfcn (Beide Brillen Zijn Op Sterkte.) Wie nu 'n complete bril bij Pearle koopt, krijgt een zonnebril op sterkte ca deau. Maar wel graag even deze adver tentie Deze aanbieding is geldig bij alle Pearle- en Pearle Express-winkels in Neder land. Daar informeert men u over de exacte voorwaarden. Alphen a/d Rijn, Van Mandersloostraat 9 (t.o. C&A) - Leiden, Haarlemmerstraat 107 (t.o. C&A) Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Remy Montalee De ware moed is niet geen vrees te hebben, maar vrees te overwin- VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Familieberichten Feiten en meningen - Info Programma's- Regio RTV Show Sport VANDAAG OOK SMAAK PAGINA 7 Sarajevo» Een oude inwoner van Sarajevo treurt bij het graf van zijn echtgenote. Zij was een van de 15 burgers die maandag werden gedood tij dens schendingen van het staakt-het-vuren in Bosnië-Hercegovina, dat de strijdende partijen vorige week in Londen hadden afgesproken. HET WEER FOTO REUTER CORINNE DUFKA Baghdad niet onder indruk van dreiging Verwachting van het KNMI: Zonnig Vannacht mist, 13 graden. Over dag zonnig. Temperatuur 25 gra den. Zuidoostenwind, kracht 2 a 3. krant leest dat er een feestje met honderden mensen is ge houden, vraag je je af of dat wel verantwoord is", zegt ambte naar J. Kuivenhoven. Hij maakt zich minder druk over de veiligheid in Rex. „Dat is een voormalige bioscoop dus je mag aannemen dat voorzie ningen als nooduitgangen en brandtrappen aanwezig zijn." Overigens is met de krakers van Rex afgesproken dat het pand binnenkort door bouw- en wo ningtoezicht wordt nagekeken. Het probleem met iaaakpan- den is dat de gemeente Leiden de bewoners niet kan dwingen tot het nemen van maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Bovendien moet volgens de ge meente worden voorkomen dat door het maken van afspraken met krakers de illegale bewo ning een legaal karakter krijgt. Pagina Leiden: 'Gekraakt Groencomplex ontruimen'. leiderdorp paul van der koou De Leiderdorpse Coaxis-groep, de grootste Apple-dealer van Nederland, is failliet. Vanmid dag zou het faillissement wor den uitgesproken. Voor de on geveer 70 personeelsleden wordt dan ontslag aangevraagd. Directeur J. Miedema hoopt een aantal van hen te kunnen 'meenemen' naar nieuwe be drijven. Die zouden zich vanuit hetzelfde pand aan de Elisa- bethhof bezig gaan houden met dezelfde activiteiten als Coaxis: leveren van verschillende mer ken computers en software en het onderhoud daarvan. Vol gens bewindvoerder F. Wachter zijn de activiteiten op zichzelf levensvatbaar, maar waren de kosten te hoog. Ook een sane ring in 1991 veranderde daar aan niets. „Men had een zware top en te veel financiers", zegt hij. „Als het dan moeilijk gaat in de branche, val je om". Volgens Wachter is er 'helemaal geen geld meer', zelfs niet om de be windvoerder of het personeel te betalen. De kans dat Coaxis de schuldeisers hun miljoenen kan terugbetalen lijkt dus nihil. Daarom was uitstel van betaling niet langer zinvol. De bewind voerder heeft het GAK gevraagd de betaling van de salarissen over te nemen. den haag-baghdad gpd De VN-inspecteurs die sinds 5 juli bij de ingang van het Iraak- se ministerie van landbouw in Baghdad bivakkeerden, zijn vanmorgen naar hun hotel ver trokken. Volgens Rolf Ekeus, lei der van de VN-inspectieteams in Irak, is het besluit genomen door de teamleider, Mark Silver. "Er was kennelijk angst voor ge weld, aldus Ekeus vanuit New York, waar hij de VN-Veilig heidsraad over de situatie in Baghdad informeert. Het VN- team werd gisteren door de monstranten bekogeld met eie ren en groenten en aan de voer tuigen werden vernielingen aangericht. Irak heeft gisteren gezegd dat het niet onder de indruk is van dreigementen van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk dat militair optreden niet wordt uitgesloten als Irak blijft weigeren het inspectie team tot het gebouw van het ministerie toe te laten. „Een bom of twee op Baghdad of welke stad dan ook zou niets veranderen", aldus Iraaks am bassadeur bij de VN, Abdul AmirAl-Anbari. De VN-inspecteurs hebben sinds 5 juli de wacht gehouden bij het ministerie, waar volgens de VN documenten liggen met informatie over Iraakse raket ten. Baghdad weigert de inspec teurs toegang te verschaffen met het argument dat het de partement een symbool is van nationale soevereiniteit waar de VN niets heeft te zoeken. Infor matie over Iraaks wapenarse naal is daar volgens Baghdad niet te vinden. Gisteren werd door ongeveer tweeduizend Irakezen gede monstreerd tegen de aanwezig heid van het VN-team. Een dag eerder waren zo'n duizend de monstranten op de been ge bracht. Silver verklaarde giste ren dat zijn medewerkers steeds meer gevaar dreigen te lopen. De demonstranten stellen zich steeds agressiever op, terwijl de Iraakse politie, officieel aanwe zig om de VN-inspecteurs te be schermen, hen ongemoeid liet Irak is bereid VN-waarnemers tot het ministerie toe te laten, op voorwaarde dat zij afkomstig zijn uit 'neutrale' landen en niet uit de VS. Een hernieuwd voor stel is volgens het officiële Iraakse persbureau gisteren ge daan aan de ambassadeurs van China, Rusland, India, Honga rije en Marokko: allemaal leden van de Veiligheidsraad die maandag een eerder Iraaks voorstel met dezelfde strekking afwees. Een ander inspectieteam van de VN, dat aanwezig was bij de vernietiging van drie Iraakse lanceerinrichtingen, heeft giste ren Irak verlaten. MEUBELS HALF GELD RIDDERKERK - Wegens hel niet doorgaan van belangrijke ex portorder van enige grote Neder landse meubelfabrieken, wordt vanuit meubelboerderij de Rei|er aan de Kievitsweg 124 te Ridder kerk. een enorme partij massiet eiken en moderne witte klasse meubelen verkocht voor de HAL VE PRIJS. Om u een paar voor beelden te noemen prachtige ei ken eethoek, bestaand uit robuus te tafel met vier massieve stoelen van 1790 - voor 895,-, Praktische eiken t.v./stereokasten van 398.- voor 199,-, Originele eiken toog- kasten van 2390.- voor 1195,-. Schitterende gebloemde 2-zits- banken. Chesterfield model, van 1195 - voor 595,-. Heerlijk zitten de leather look bankstellen, 3+2- zits van 1718,- voor 859.-. Top kwaliteit rundlederen bankstellen, 3+2-zitsbank kompleet van 4199,- voor 2098-, En zo kun nen we nog wel even doorgaan Alles wordt gratis thuis gebracht en met schriftelijke garantie ver kocht. Wie binnenkort dus meu bels nodig heeft, kan nu zijn slag slaan bij Meubelboerderij de Reiier, Kievitsweg 124,Ridderkerk (Bolnes)- Dagelijks geopend van 10.00 - 18 00 uur Vrijdags koop avond. Ruime parkeergelegen heid. Oorzaak nog niet duidelijk amsterdam gpd-anp Het onderzoek naar een vaccin tegen AIDS loopt mogelijk ver traging op door de ontdekking dat een traditioneel vaccin de AIDS-virussen HIV-1 en HIV-2 mogelijk juist in de kaart speelt. Dat heeft dr. Jonas Salk, de uit vinder van het vaccin tegen po lio, gezegd op het internatiale AIDS-congres in Amsterdam. Bij traditionele vaccins wordt het afweersysteem van de mens geactiveerd door hem in te spuiten met onschadelijk ge maakte delen van de ziektever wekker. Het lichaam reageert daarop met de aanmaak van anti-stoffen tegen de kwaal. Salk ontdekte tijdens experi menten met apen echter dat de aanwezigheid van anti-stoffen door nog onduidelijke oorzaak geen invloed had op het uitbre ken van AIDS bij de proefdie ren. Bij pasgeborenen met veel anti-stoffen tegen HIV bleek zelfs dat zij veel eerder AIDS ontwikkelden dan hun lotgeno ten met minder anti-stoffen. Volgens Salk zal het onder zoek naar een vaccin zich daar om moeten richten op de twee de pijler van het menselijk af weersysteem: de afweercellen. Uit onderzoek heeft hij gecon cludeerd dat dragers van het AIDS-virus met veel afweercel len en weinig anti-stoffen langer gezond blijven. De aanmaak van afweercellen kan volgens Salk worden ver sneld door een vaccin toe te dienen dat heel kleine doses ei witten uit het HIV-virus bevat. Daardoor wordt de produktie van anti-stoffen niet op gang gebracht, maar worden wel de afweercellen gealarmeerd. noordwuk peter van der hulst handelen. De Noordwijkse, die zich probeerde los te worstelen, raakte aan haar rug gewond en liep sniiwonden aan vingers op. De poütie tast in het duister over de identiteit van de man nen. De vrouw, die flink over stuur was, is naar een arts ver wezen en zou vandaag worden gehoord door de politie. Onder bedreiging met een mes is een 35-jarige Noordwijkse vrouw vannacht door twee ge maskerde mannen kaal geknipt. Ze werd belaagd toen ze om twee uur terugkeerde in haar zomerhuis aan het Westeinde. De mannen zeiden in opdracht van een ander en voor geld te aalsmeer natasja bocmj Financieel is de Spaanse order van bijna twee miljoen gulden op een jaaromzet van 375 miljoen nauwelijks van belang. Het gaat vooral om de eer. Meer dan een miljoen Aalsmeerse bloemen vormen de komende weken het kleurrijke decor voor de feeste lijkheden tijdens de Olympische Spelen in Barcelona. Klaas Moenis, president-directeur van Baardse Flowers and Plants in Aalsmeer, is in zijn nopjes met de opdracht om tijdens de Spelen 'het dorp' van verse bloemen te voorzien. In de koelcellen staan in felle kleuren geverfde chrysanten te wachten op vervoer naar Spanje. Die bloemen vormen samen met 3.200 bossen witte chrysanten tijdens de openingsceremonie de Olympi sche ringen in het stadion. „Dat gaat de he le wereld over. Een prachtig visitekaartje voor ons bedrijf', aldus Moenis. De komende weken rijden de vrachtwa gens van Baardse af en aan. Tachtigduizend bloemen per vrachtwagen met aanhanger, twee keer in de week een truck. Behalve als decoratie tijdens de diverse officiële gele genheden gaan verschillende soorten bloe men ook in de verkoop. „Je ziet tijdens de Spelen al snel vriendschapsbanden ont staan. Mensen doen elkaar sneller een boe ket cadeau", weet Moenis. Designer Adri Westkamp ontwierp voor de vrouwen een roze boeket en voor de mannen een blauw. In de grote bedrijfshal is het een drukte van belang. Werknemers van diverse natio naliteiten staan achter de lopende band bloemen in dozen te pakken. Een georgani seerde drukte, zegt Moenis. „Eigenlijk niets bijzonders, zo is het hier altijd." Tussen het gewone werk door maakt het personeel de bestelling voor Barcelona gereed. „Het is vakantietijd, dan is het over het algemeen wat rustiger. Wat dat betreft komt de op dracht op een gunstig moment." Al ruim anderhalve maand is het bedrijf bezig met de voorbereidingen. Er werden nieuwe koelvitrines gemaakt en naar Bar celona gebracht. Het presentatiemateriaal, zoals zuilen in uiteenlopende maten, zijn in de Olympische kleuren geverfd. „Er stond al voor een kleine honderdduizend gulden aan materiaal in Barcelona voordat dat er één bloem was geleverd", zegt Moenis. Hoewel het bedrijf geen vreemde is op de Spaanse markt, is dit toch wel een bijzon dere opdracht. Daar zijn Klaas Moenis en Frits J.J. Baggen van Dibrell Brothers, het moederbedrijf van Baardse, het over eens. „Het is voor onze werknemers een enorme stimulans, de mensen tonen extra inzet en komen met ideeën", aldus Baggen. „We werken hier in een team, alleen was het ons niet gelukt." De Olympische opdracht heeft het bedrijf via zustermaatschappij Florimex binnen gehaald. Florimex zorgt er in Spanje voor dat de bloemen in het Olympisch dorp ko men. De vrachtwagens met koelcabines van Baardse mogen het dorp niet in. Ze zijn te groot. Florimex laadt daarom de ruikers in Barcelona over in kleinere wagens en rijdt ze naar de plaats van bestemming. nt betaal ik daarna: Per maand (f 27.80) via automa tische betaling* Per kwartaal (f 80,10) via accept giro. Per kwartaal (f 80.10) via auto matische betaling*. Naam en voorletters: Nummer bank/girorekening

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 1