Seniorenwoningen op terrein Elascon' ^Overeenstemming met «krakers Groen-complex - De Stemming 'We worden door de overheid betutteld' Leiden ZATERDAG 20 JUN11992 r. ■ïOp het terrein van Elascon aan de Herenstraat moeten ^jwoningen voor bejaarden worden gebouwd. Die bood- •inlschap heeft de werkgroep Leefbaar Zuidwest de gemeen- n te meegegeven. Momenteel wordt gestudeerd op de mo- jgelijkheden huizen te bouwen op de plaats waar enkele ■jmaanden geleden een deel van Elascon afbrandde. dezelfde woning. Veel ouderen wonen in flats maar willen daar weg omdat ze het trappen lo pen niet langer aankunnen", schrijft de werkgroep. Deze meent dat er op het ter rein van Elascon ruimte is voor circa 125 seniorenwoningen. Het zou een ideale plaats zijn omdat er een winkelcentrum dichtbij is en bussen naar de binnenstad vrijwel voor de deur stoppen. Het is echter nog lang niet ze ker of er op het terrein van Elas con ook werkelijk woningen zullen worden gebouwd. Pro bleem is onder meer dat het werkgroep wijst de gemeen- "dte er op dat het in Zuid-West lontbreekt aan voldoende hui- )or ouderen die zelfstan- iig willen wonen. Daarom, schrijft de werkgroep, moeten deze mensen uitwijken naar an- |dere buurten in Leiden. Zo is groot aantal vertrokken Inaar de Stevenshof waar meer (ouderenwoningen voorradig jzijn. htk „Veel van de mensen waar alfhet om gaat, wonen al vanaf het repegin van de jaren zestig in de jwijk, sommigen nog steeds in naastgelegen bedrijf NEM te veel herrie produceert. Daar zouden eerst maatregelen voor moeten worden getroffen. Bo vendien is het terrein privébe- zit. Eigenaar Ouwehand Bouw uit Katwijk wil er wel woningen bouwen maar ook enkele be drijfsruimten. Voor een nieuw bouwplan moet vermoedelijk het bestem mingsplan worden veranderd. De gemeente is momenteel be zig een wijziging van het be stemmingsplan voor Zuid-West voor te bereiden. Onderzocht wordt hoe de bevolkingssamen stelling er uit ziet in relatie tot de soort huizen die in de wijk staan. Een woordvoerder van de gemeente meldt dat inmiddels duidelijk is geworden dat het aantal ouderen in Zuid-West in vergelijking met andere leef tijdsgroepen fors is. i voor Nederland toch unie ke oplossing." Eigenaar C. Van —Assendelft-Van Wijck van het voormalige Groen-complex nehoopt binnenkort een definitie ve overeenstemming te berei- "jken met de krakers, die hij nu Ujfjook 'tijdelijke bewoners' noemt. 0.„Over enkele maanden denk ik "~inet verbouwen te kunnen be- ci.ginnen", aldus de Amsterdamse raprojectontwikkelaar. Van Assendelft-Van Wijck heeft ide krakers aangeboden dat ze in ^het pand mogen blijven tot de dag dat de bouw begint. Ook als jdie, om wat voor reden dan ook, kj*Wordt uitgesteld. De project ontwikkelaar zegt inmiddels en kele 'goede gesprekken' met de krakers te hebben gevoerd. „En het ziet er naar uit dat we een vreedzame oplossing vinden De panden van Groen die tussen Langebrug, Pieterskerk - choorsteeg en de Gekroonde Liefdepoort staan kwamen leeg toen de drukker naar de Rooseveltstraat verhuisde. Het blokje binnenstad kreeg vervol gens verschillende eigenaars, die telkens weer nieuwe, soms grootse plannen voor de gebou wen opperden. Tot aan een tro pisch zwemparadijs aan toe. Maar de gemeente hield zich aan de strenge richtlijnen van het bestemmingsplan. Er moch ten woningen komen - met be houd van de huidige gevels - en hier en daar een winkel. Anders niet. Menig projectontwikkelaar verkocht de panden daarna maar weer door. Uiteindelijk meldde begin dit jaar Van Assendelft-Van Wijck zich. Definitieve plannen heeft hij nog niet kunnen inleverèn, omdat de panden vorig jaar werden gekraakt. En zolang er krakers zitten, kan de project ontwikkelaar de panden van binnen niet opmeten wat no dig is om de plannen te voltooi en. Met drie 'voorlopige ideeën' gaat de Amsterdammer de on derhandelingen met de ge meente in. ER 3cL— politieke rubriek rel, 3). TIJ Jarenlang werd in de 45 gemeenteraad gezeurd over het beantwoorden èn van brieven. Raadsleden ergerden zich ipateloos J aan het feit dat de ïmj gemeente mensen soms £,r maandenlang op een antwoord liet wachten. zk| Het brieven- beantwoordsysteem is inmiddels verbeterd en ek; het lijkt erop dat het ook ;®j| werkt. De meeste epistels worden tamelijk snel an beantwoord, zo bleek een q® tijdje geleden uit een overzicht. ■at I ie arme raadsleden W die zo vreselijk vooi de'burgers' opkwamen en ervoor zorgden fdgdat die op tijd een briefje van de odjgemeente in de bus krijgen, 'br;lijken zelf de dupe te worden ;o8|van hun inspanningen. nijNeem bijvoorbeeld Huib Kruyt, 71 het CDA-slimmerikje. Die __jdiende in september vorig jaar jeen aantal schriftelijke vragen jin over de acties die verschillende gemeentelijke directies die dag voerden uit onvrede over de WAO- en Ziektewetplannen van het kabinet. Deze week heeft hij antwoord üCruijt zal wel snel met een lijstje nieuwe vragen komen. Of het college van B en W soms bezig ■is met een stiptheidsactie, of zo. Ron Hillebrand is een nieuwkomertje in de PvdA-fractie, maar hij heeft al heel wat op zijn i geweten. In zijn eentje heeft hij - ervoor gezorgd dat er maar 17 'kroegen op zaterdagavond tot -fdrie uur open kunnen blijven. ïbfDe rest moet gewoon om twee j-Q uur sluiten. )ulËn dat terwijl burgemeester en wethouders nog maar een paar Voorzitter Jan van Leeuwen neemt na vijf jaar afscheid van Omroep Rijnland Groenoorders en Maredijkbuurters drommen samen in de koffiekamer bij de raadszaal. Dat was voordat de raad haar debatten begon. Toen de dis cussies een eind waren gevorderd, was het opeens veel minder druk. foto henk bouwman weken geleden het plan bedachten om alle kroegbazen toestemming te geven tot drie uur door te gaan. Met een paar voorwaarden: vanaf twee uur mochten ze geen nieuwe klanten meer binnenlaten en om half drie zou de muziek uit moeten. Het college dacht zo tegemoet te komen aan de wens van veel cafébazen die best wat langer willen doortappen. Bovendien zou de politie het een stuk gemakkelijker krijgen omdat voor alle cafés dezelfde regels zouden gaan gelden. Een ander voordeel was nog dat er minder bezoekers overlast op straat zouden veroorzaken omdat ze na twee uur niet meer van de ene na de andere kroeg kunnen zwalken. Dacht het college. Toen was daar tijdens de bespreking in een commissievergadering ineens dat bijdehante verzoek van Ron Hillebrand. Of de burgerij niet de gelegenheid moest krijgen om te reageren op dit plan dat als proef zou worden ingevoerd. De burgemeester en de wethouders hadden al besloten dat niet te doen, maar na de vraag van Hillebrand gingen ze er nog eens over nadenken. En de uitkomst was dat alsnog een inspraakprocedure op het plan werd losgelaten. Met het bekende resultaat: het college van burgemeester en wethouder^ schrok zich een hoedje van alle klachten over overlast en blies in paniek de proef af. Voor de meeste cafés is het om twee uur dus gewoon afgelopen, allemaal. En Hillebrand? Die moet voorlopig maar achter de geraniums blijven zitten. Met een tomatensapje. De monumentale raadzaal had dinsdagavond weer veel weg van een schouwburg waar een toneelspel in te veel bedrijven werd opgevoerd. Er waren voor de verandering eens een keer veel toeschouwers naar het theater aan het Stadhuisplein gekomen. Het waren voornamelijk bewoners van de Maredijk en omgeving, die in spanning afwachtten of de gemeenteraad schriftelijk het voortbestaan van.de woonwijk zou garanderen. Die ochtend bleek al dat geen enkele fractie van plan was de wijk te laten slopen. De meeste politici wilden dat alleen hardop zeggen en niet schriftelijk vastleggen. De bewoners waren dus nog niet tevreden. Ze vertrouwen die heren en dames van de politiek nu eenmaal niet verder dan dat ze hen zien. Maar de enige partijen die dat door hadden waren de SP en Gropn Links. Maar zoals zo vaak liep het ook deze keer goed af. Uiteindelijk zetten alle fracties hun handtekening onder de verklaring. Waren ze allemaal overstag gegaan door nieuwe argumenten en nieuwe inzichten? Welnee, de vergadering over dit onderwerp duurde dik twee uur maar veel nieuws werd er niet gezegd. Achter de schermen werd alleen nog onderhandeld over de tekst varrde motie. „Het kostte nogal wat moeite om een formulering te vinden waar iedereen zich in kon vinden", zei een raadslid later. Het is allemaal onderdeel van het spel waarvan vooral de raadsleden zelf lijken te genieten. Toen de motie over de blijvende woonbestemming van de Maredijkbuurt werd aangenomen, waren er namelijk heel wat minder toeschouwers dan aan het begin van de vergadering. De bewoners waren weggevlucht alsof ze hun huizen alsnog moesten redden van de slopershamer. Janet van Dijk» AGENDA 1 VRIJE TIJD Jazz 'Cooker's Hot Five' speelt zon dag jazz muziek in de Plantage, Hoge Woerd 168. Aanvang 15.30 uur. Sus Antigoon Café Sus Antigoon aan de Oude Vest 81 zet zondagmiddag vanaf 14 uur een 'strandpaviljoen' neer. Vanaf 16 uuur een optre den van de Backdoor Sneakers. Roeitocht IVN Leiden houdt op zondag 21 juni een roeitocht onder leiding van gidsen op de Noord Aa. Verzamelen om 19.00 uur met de fiets bij café Cronestein aan Leiden Fietstocht 'Schielandtoer' over 35 of 65 km, start vanaf clubhuis Swift- toer, Park 'De Bult', tussen 8.30 en 12.00 uur. Vogelbeursbij Vogelvereniging Avibus in het clubgebouw aan de Voorscho- terweg, van 10.00 tot 14.00 uur. Rondleiding door de Pieterskerk, aan vang 15.00 uur. Roeiexcursie bij de Noord-Aa, org. IVN, vertrek op de fiets vanaf Café Crorresteijn om 19.00 uur. Noordwijk Viswedstrijd, org. HSV De Sportvis ser, strand ter hoogte van Kon. Wil- helminaboulevard, van 6.00 tot 9.00 Toeristische Zomermarkt op het Vuur torenplein van 10.00 tot 18.00 uur. Finale Nederlands Jeugdkampioen schap Brandingsurfen, bij het strand voor het KSN-clubgebouw, Kon. Ast- ridboulevard, aanvang 10.00 uur. Natuurwandeling in de Amsterdamse Waterleidingduinen olv natuurgids, vertrek bij de ingang Oase, Vogelen- zangseweg. om 13.00 uur. Markt onder de Linden en Open Tui nendagen, op en rondom het Linden plein, aanvang 13.00 uur. Winkels geopend in Hoofdstraat Koopcentrum van 13.00 tot 17.00 Spectaculaire landing van een para team. tgv Vaderdag delen parachutis ten presentjes uit, strand thv Kon. Wilhelminaboulevard, aanvang ca 15.00 uur MAANDAG 22 JUNI Katwijk Strandloop over 2, 4 of 8 km, org. At letiekvereniging Rijnsoever, start van af strandpaviljoen 't Centrum t/o Ho tel Noordzee, om 19.30 uur. Noordwijkerhout Weekmarkt op het Marktplein van 12.00 tot 17.00 uur. Zcfmeravondconcert door St. Matthias in Lommerlust, aanvang 19.30 uur. de Vliet bij de rotonde aan de Lammenschansweg of om 19.30 uur bij de geitenboerderij ten zuid-westen van de Noord-Aa bij Zoeterwoude. Deelname kost een rijksdaalder. Informa tie en opgeven bij Michel de Goeje (alleën 's avonds) tel. 224405 Vrijwilligers Het Dienstencentrum Zijloever heeft dringend gastvrouwen en gastheren nodig die assisteren bij het verdelen van maaltijden in het seniorenrestaurant en bij activiteiten als bingo, kaarten, gym en cursussen. Inl. bij het Dienstencentrum, Lage Rijndijk 129. Tel. 233208 C. de Waal of Y. Interculturele kinderopvang in handleiding LEIDEN Het omgaan met kinderen uit verschillende culturen in de Leidse kinderopvang is in een handleiding vastgelegd. 'Inter cultureel werken in de kinder opvang. Een handleiding voor leidsters' heet de map die is sa mengesteld door de Centrale Organisatie Kinderopvang Lei den (COKL) en het internatio naal kinderdagverblijf 'Sind- bad'. In de map staan activiteiten beschreven die zijn ontwikkeld in het kinderdagverblijf 'Sind bad'. Zo wordt een beschrijving geboeden van een Turkse week en een Marokkaanse week met spelletjes, liedjes, recepten en tips voor feesten uit deze cultu ren. Ook wordt informatie ver strekt over het maken van spel materiaal. De samenstellers willen voor al een handleiding 'op maat' bieden. Leidsters kunnen er di reet mee aan de slag. De hand leiding kost 35 gulden en is ver krijgbaar bij het COKL aan de Dolhuissteeg 7 (ma-vr 9-17 uur). Nieuwe kantoren pastoraal werkers LEIDEN Het Pastoraal Buurtenwerk beschikt over twee nieuwe ruimten in de stad. Aan de Oosterkerkstraat 7 en aan de Havikshorst 8 hebben twee pastoraal werkers hun kan toor. De gebouwtjes zijn te vens bedoeld als ontmoe tingsruimten, waar mensen kunnen binnenlopen. De pastoraal werkers bezoeken mensen in de wijk en helpen bewoners bij allerlei activitei ten. De nieuwe kantoren wor den feestelijk ingewijd op donderdag 25 juni (Ooster kerkstraat) en donderdag 2 juli (Havikshorst). Het open huis begint beide dagen om 16.00 uur en duurt tot 18.00 ..Er is weinig waardering en er kenning voor Omroep Rijnland. Het leven wordt ons voortdu rend lastig gemaakt door de po litiek. Maar de afgelopen jaren hebben we best veel bereikt: onze luisterdichtheid ligt denk ik hoger dan die van Radio 5." Jan van Leeuwen heeft na vijf jaar afscheid genomen als voor zitter van de regionale omroep Rijnland. Niet uit frustratie over de voortdurende hindemissen die de amateurclub moet ne men, maar gewoon 'omdat het altijd goed is als er nieuw bloed in een organisatie komt'. Toegegeven, de levensloop van Rijnland is tot nu toe geen gemakkelijke, maar Van Leeu wen houdt wel van strijd. Het enige dat de oud PvdA-wethou- der uit Voorschoten de afgelo pen jaren knap is tegengevallen is de houding van 'de politiek'. Die is hij steeds vaker tegenge komen als 'conservatief orgaan' dat er alles aan doet om lokale en regionale omroepen te dwarsbomen. „We worden aan alle kanten door de overheid betutteld, maar krijgen geen cent subsi die. Als je ziet hoe dat ook gaat met de reclame die we volgend jaar mogen uitzenden... Daar voor moeten we toestemming vragen van de regionale dagbla den. Als een kleine winkelier die aan Albert Heyn toestemming vraagt om te mogen adverteren. En dan moeten we een deel van de winst ook nog eens afstaan aan die regionale kranten. Dat lijkt wel staatsdirigisme." Kritiek De kritiek van Van Leeuwen richt zich in het bijzonder tot de gemeente Leiden, die de regio nale omroep de rug heeft toege keerd. Het stadsbestuur heeft zijn voorkeur uitgesproken voor de Stichting Overkoepelende Omroep Leiden (SOL). Deze or ganisatie zou meer 'representa tief zijn voor de gemeente. Het Commissariaat voor de Media besliste echter anders, en dus is Rijnland nog vijf jaar verzekerd van een zendvergunning. De vertrekkende Rijnland-voorzitter Jan van Leeuwen: „We mogen straks reclame maken, maar vraag niet hoe. Het lijkt wel staatsdirigisme." FOTO JAN holvast „We hebben een hoop dingen bereikt. Er zijn programma's voor allerlei minderheden, we zenden 24 uur per dag uit. Maar in Leiden wordt dat niet ge waardeerd. De Leidse politiek is egocentrisch. Ze moeten eens luisteren naar de bevolking. We hebben toch zeker een luister dichtheid van meer dan en pro cent, dat zijn er meer dan 3.000 luisteraars per dag. Dat is veel meer dan de gemeente met haar hoorzittingen bereikt. Dan spreken ze met een opkomst van 100 mensen al van een ge slaagdeavond." In een land dat wordt 'over spoeld' met nieuwe radiosta tions heeft Rijnland zich een aardige plaats verworven, meent Van Leeuwen. Meer luis teraars dan Radio 5 en betere programma's dan Radio West. „West zendt 's avonds niet uit en de meeste aandacht gaat bij hen naar quizjes en plaatjes. Het heeft niet die diepgang die Rijnland heeft. Bij West beste den ze bijvoorbeeld maar een keer per week aandacht aan een onderwerp uit Voorschoten. Het is per slot van rekening een van de ongeveer 45 gemeenten die ze bestrijken." Eigen televisieprodukties worden sinds vorig jaar niet meer door Rijnland gemaakt. Het geld daarvoor ontbreekt. „Nee, je kunt niet zeggen dat Omroep Rijnland moet worden omgedoopt in Radio Rijnland. We hebben per slot van reke ning ook nog onze Infokrant op de televisie. Dat is ook een heel direct effectief medium. Dus op televisiegebied gebeurt er zeker wat." Van Leeuwen is er van over tuigd dat Rijnland nog een lang leven is beschoren. „Er zal in ie der geval een sanering in om roepland komen. En ik kan me heel goed voorstellen dat pro vinciale omroepen, zoals Radio West, dan verdwijnen ten gun ste van de lokale omroepen. Rijnland is zijn tijd eigenlijk ver vooruit. Het is een regionale omroep, en je ziet nu dat overal regionale samenwerkingsver banden ontstaan, reclames zul len geen gouden bergen oplve- ren, maar het zeker een funda ment zijn om verder te kunnen Misschien dat er op termijn een paar professionele mensen in dienst kunnen komen."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 15