Ir III 1 W gs msemm MÉÈÊMMk Scorebord ix, tsr^'ia jjim 8 MAANDAG 6 APRIL 1992 Goto 25-48 Lohomotief 25-28 Roubos (Ned) en Boeibaa. (Ned), tot 70 hg: 1 Le.den 25-34 OSG 25-24 R.yano (Ned) 2 Rom* (Rro). 3 P'overce 5? II II KNVB AMATEURS LANDELUKE JEUCD ke 3 3. Rozenburg Aipnei 4-1. Oan* W,t- Woodr-cnem 0-3. W.k^apeiie 0-1. Wit Rood W-t Ter Leede 0 i Capelte 22-39 Le-den 21-18 £ir ;-r' ga li IE II IP'iHSSH! REGIONALE JEUGD IL iiüiiii c,Ssv t'è is3,,p t: -ÉL Har ÜP=:» B! te!': SPORTPRIJSVRAGEN KORFBAL srsaffs^arir. B«fïiï8.l££ZSr&"- 1 5§§llp^ s. II». in„c «m «u« 78-64 B: OfKhWuJSfl^tol A,nhem-K,n- itiB fSSI'dos'^ iTTiw»,Ma' e,»u~ w"I1-6' F=, 5g P8 i Er li MOTORSPORT ggp^-™ SCSSHarras SSaaM- (71/2-21/2) DOSN-eu* West 13- Ph.i«Jof/ DO 12-49 CharioiS Het W.tte Paard (SvG) 31/12 Es sen {fra). 3 Lebsanft (Dim) 2 35.4 v.rvaie» (Fra). L3HiHIZ^o>Me 0 4?T ssa? srü^.ïïss. Nationaal toernooi (mannen). Degen: kwartfi- Moorsei 14 km m 24.09. 2 Orn m F- ii ui™ PAARDESPORT ÜElSSSS: «tlnateóSmiTïïiówi'S 5-3 "mS'- Bium 5-2 5-3. finale: T»menOsnump 6-5 4-5 ïizstt'tzrsüs. r cw 7 iSsïSPiSri'sa'JS: lancouit (Cub). 5 Eisen IHon), 6 Weidne, 10.40 08, 2 Gfmina 3, Le 0.1 JJ 3 Ae.cn. (Bell 0 48, 4 ,*oi 5 ,B""' 6 EHEr"aEHErE reHSiriaS ssss KiS ^UiSsslt* IJSHOCKEY ra,' AFDELING LEIDEN ATLETIEK ter- t\i sas- ti p I H». SVpnmoÊE^,'a3r"t|m 26 SS, £SW» tl Iclll: ^naJUH sk^Z"A" «nar tiw tl =~E» iHsSIS 2 15 45, 14 Van Ri,thoven (Ned) 2.15 52, brfffZP;r'rs r? 4s l!l SF- I S^^SSKteSK terdam 5-8 ISsiesli HHSÏSS Bü =>2=S=H- ^nkT5)22°037.4 -1ljB,7.I2 ssa III Ï22rEi!Z232P" KedeS'dÖee'd 5SSw riELscws tl ™Si ;gf 1 W5B t ESSr- ssu êsss-* r? K„ té mar her 11.4 Berger (Oos) McLaren 5. 5 en De'S'isï.1! Alborrto.' H alk men e'nHer- SSEtti* ssttsiwrrfscii SSSKïTvK! AFDEL|NG LEIDEN P3 II -■„, J8L.,,. 85, SIS r^^SKKiSïi KT!«,ir2i!tVSa iirfri irff Hoekse-GKV(Hg) 7-5 Ir II isflP™ ssrw-asr - =- Ë=HS:i.H« VIERDE KLASSE: C^Milta 4-2, H«- HfSTSsE «»JfTÏÏ5Sr«S isilïJsi ÏToüs: glSlllZH i 4.60 hoppe. 87.00 trio 1267.80 SCHAATSEN =3=1 sgiiiÉi (CM 1 46.83.Z20)Ylmada S T 5! &4.YT Lambert (Can) 1 57.37.4 Cancl.n. Ota) ged.s- Van Koetsveld in de se-ies 3000 m: 1 K.m So Mee (ZKo) 5 26.71. 2 kim Yang Hee (ZKo) b£^B\aB^s:P" SCHAKEN c/Rotterdam*?3SMB 5-5° AmstoNwn - E.nd- piirl rHHHaZES' lliiisi ^-2CnBT Ë-sssb pÏBaSsrSï WATERPOLO Ir gr i |£§:«aH| Hrl WIELRENNEN ZAALHANDBAL S»S®F» ssr.Siïr^Jïsa: Sr*0 72 v^r- ié ss, ris séé70 li W Pi 1: 1 ir-ow^fnVorov'o0,!5,?'5""- r a »- ZAALVOETBAL S» lU3 66 1,0-9 ZWEMMEN De rioen5B;'i:ze 100 vr,,: i 1ÜÜP ^•sssi-rrasAf =SH~=~E SMisll Kg ~ïï~?S;Ë 21 00 uur Wielwiih. Alter Boys-Arwiko 20 3 iSS~"-=

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 22