9 Garcia maakt het waar Huub Pragt met kater naar huis Ld©d Oau[p) f&imsteeg autobedrijven c Sport seizoen 199111992 vie zei dat MAANDAG 6 APRIL 1992 20 ROTTERDAM CEES OLSTHOORN GPD-VERSLAGGEVER Bob Boverman moet wel jaloers zijn op Rodolfo Gomez. Waar de Nederlandse bondscoach zijn marathontoppers gemakkelijk op de vingers van één hand kan tellen, daar beschikt zijn Mexicaan se collega over een enorm potentieel op de klas sieke afstand. Gisteren was Gomez met niet min der dan twintig atleten, inclusief een aantal 'ha zen', present in Rotterdam, waar hij zelf al eens had gezegevierd in 1982. Salvador Garcia, vorig jaar november nog glori eus winnaar in New York, maakte zijn favorieten- rol volledig waar en triomfeerde na een uitste kend opgebouwde race in een knappe tijd van 2.09,18 uur. Daarmee knabbelde hij en passant twaalf seconden van zijn persoonlijke récord af. Garcia (29) loste in de finale, op de Willemsbrug, zijn landgenoot Isidio Rico, die lange tijd op de winst leek af te stevenen, maar uiteindelijk als tweede op de Coolsingel finishte in 2.09,28. Bijna had zelfs een derde Mexicaan op het ere podium gestaan. Debutant German Silva kreeg in de laatste kilometers echter de rekening gepre senteerd voor zijn dappere poging in het spoor van Rico te blijven. Hij stortte volledig in elkaar en stapte ontgoocheld uit. Zijn plaats werd inge nomen door de geroutineerde ex-Oostduitse taxi chauffeur lörg Peter, die een solide wedstrijd af sloot in 2.11,01. De 'loner' Garcia mag dan geen pupil zijn van Gomez en vaak overhoop liggen met de bond en andere lopers omdat hij altijd zijn eigen plan trekt - na zijn overtuigende optreden in New York en Rotterdam kan de bondscoach niet meer om heen voor de Olympische Spelen. De luxe situatie in Mexico steekt schril af bij de armoe in het Nederlandse marathonwereldje. Bo verman had gehoopt dat in Rotterdam twee lo pers hun Olympische aspiraties zouden onder strepen met een klinkende prestatie. Alleen Bert van Vlaanderen voldeed aan de verwachtingen. De bescheiden atleet uit Tienhoven, die vorig jaar bij zijn debuut in de Maasstad vriend en vijand verraste door als 'haas' brutaalweg het Neder lands kampioenschap voor zich op te eisen, be wees gisteren dat hij ook onder druk tot mooie dingen in staat is. Van Vlaanderen bekroonde een evenwichtige race met een zeer verdienstelijke vierde plaats in een persoonlijk record van 2.11,53. LEIPEN WILMAR ATLETIEKMEDE WERKER De marathon van Rotterdam kende dit jaar geen Leidse atle ten in de voorste linies. De bes te Leidenaar dit weekeinde was Bataaf Huub Pragt, die echter met zijn 2.22,56 minder pres teerde dan verwacht. Zijn club genoten Jo Ferket en Harry Ver- steegen (beiden onder de 2.30) presteerden verhoudingsgewijs beter. Huub Pragt kwam gisteren met een kater terug uit de Maasstad. Afgezien van een aantal kleinere blessures leken alle tekenen te wijzen op een voorspoedige marathon. Zoals echter het weer in Rotterdam het plots liet afweten, zo ook kwam de vorm van de kersverse Bataaf niet goed uit de verf. „Volgens plan was ik behou dend gestart", aldus Pragt, en kele jaren geleden nog Neder lands kampioen (nu achtste voor NK), „maar ik kwam niet goed in de wedstrijd. Na onge veer 34 kilometer ging het ge woon langzamer. Het is natuur lijk teleurstellend, zeker ook omdat je er veel voor opzij zet. Ik ga me voorlopig met name richten op de halve marathon." Achter Pragt was clubgenoot Jo Ferket de tweede Leidenaar. Ook bij Ferket verliep de race niet optimaal; vanaf het begin werd hij geplaagd door steken in de zij. Desondanks wist hij het tempo hoog te houden. „Ik kwam in een goede groep te recht en omdat de tussentijden bleven wijzen op een tijd onder de 2.30 ben ik toch doorgegaan. Pas na de veertigste kilometer werd het echt moeilijk." Ferket, net als Pragt lid van de Bataven- Marathongroep, zag zijn door zetten beloond met een uitste kende tijd (officieus) van 2.28,30. Versteegen Binnen de minuut na Ferket passeerde clubgenoot Hany Versteegen het finishdoek op de Coolsingel. Versteegen, vóór gisteren stond zijn persoonlijk record nog op 2.31, liep de eer ste 25 kilometer met verbazing wekkend gemak. Met de omslag van het weer, waarvoor de Ba taaf zeer gevoelig is, kwam ook een kleine terugslag. Deze wist hij echter te overwinnen, waar na hij ook de laatste obstakels (waaronder de steile Willems brug) in de eindfase nog goed doorkwam. Met zijn (ook offi cieuze) 2.29,17 gaf Versteegen een duidelijk signaal naar de Bataven-marathongroep, waar in hij tot nog toe geen plaats kent. De meest verrassende presta tie was gisteren echter voor Fred Regeer. Het uitstekende debuut van de ex-penning- meester van AV Holland werd op basis van zijn resultaten vooraf wel verwacht, maar er was desondanks besloten voor zichtig te beginnen. Met de wind in de rug won Regeer ech ter al snel op zijn schema van ruim 2.34. Mede door zijn gede gen voorbereiding wist de pupil van Cor van Loon deze voor sprong vast te houden om met 2.32,17 het officieuze clubre cord van Karei Verschoor te ver beteren. Ook bij de vrouwen debuteer de een Leidse. Monique Bruins van De Bataven koerste lange tijd op een tijd onder de drie uur, maar moest dit tempo na het 35 kilometer-punt alleen te gen de koude wind in opgeven. Desondanks realiseerde de zeer tevreden Bruins een tijd van 3.05,49. La Lau Joost la Lau kwam dit weekein de op uitnodiging uit voor een estafetteteam van Haag Atletiek. In een sterkbezette estafette loop in het Belgische Oostende nam La Lau 1,2 van de 7,5 kilo meter voor zijn rekening. Aan de finish kwam het twaalf man sterke team uit de residentie met 19.21,4 slechts 5,3 secon den tekort voor de winst. R- V LE\V FINALE-AVOND ZAALVOETBAL Op woensdag 22 april aanstaande vinden in de Rijnstreekhal te Alphen aan de Rijn de finales plaats van de strijd om de L D. Cup Zaalvoetbal Het programma voor deze avond luidt als volgt; Landelijke-, Regionale-, Hoofd- en Eerste Klassen McDonald's 1 - Bax Zeefdrukkerij 1 aanvang 19.45 uur Tweede en Derde klassen Ouwehand Bouw 1 - K.R.V. 1 aanvang 22.15 uur Vierde en Vijfde klassen Snackbar Coret 3 - de Duinrand 1 aanvang 18.30 uur Dames McDonald's 1 - Randstad Sport 1 aanvang 21.00 uur De entree voor bovenstaande finales is geheel gratis. De finaledag van alle veldvoetbalfinales staat op het programma voor donder dag 28 mei aanstaande (Hemelvaartsdag) op de velden van de v.v. A.R.C. te Alphen aan den Rijn, aanvang 10.00 uur. Op deze finaledag zullen niet alleen alle 17 finales worden afgewerkt, maar vin den ook de afdelingsfinales van het vier tegen vier-toernooi voor meisjes en jongens plaats. Daarnaast worden er diverse nevenaktivitèiten georganiseerd, die het bezoeken van deze finaledag meer dan de moeite waard maken. Heerenveen-voetbai- ler René van der Gijp in de Krant op Zondag: „Voordat ik er vorig jaar een paar inschoot, boden ze me ook een contract aan. Ik heb toen eens goed naar het geboden sa laris gekeken. Ik dacht dat ze per ongeluk een nul hadden uitge gumd. Ria Stalman in Reflector, blad voor scholieren vanaf 15 jaar: „Nou heb ik nogal eens de eigen wijze neiging om lak te hebben aan wat men van mij denkt of vindt. Door die nei ging l)en ik dan ook bereid om te zeggen dat de dopingcon trole maar afge schaft moet wor den. Maar ik wil daar een bijzin aan toevoegen:..zoals die momenteel in de atletiek plaats vindt. Idem: Als je kop de ho bo's niet aanstaat, kun je zodanig ach tervolgd worden dat je ook nat gaat. Al was het maar om een middeltje tegen verkoudheid. Zoals het nu gaat worden de absolute slimmeriken en lievelingen bevoordeeld. Daarom mogen die controles wat mij betreft worden afge schaft. johan Cruijff over de kritiek op Richard Witschge bij Barcelo na, in de Krant op Zondag: „De enigen die nog positief over Witschge schrijven zijn de Ne derlandse journalisten. Peter van Vossen over zijn de buut in het Nederlands elftal, in de llaagsche Courant: „Ik sliep in Amsterdam alleen op een kamer. Ik vond dat wel lek ker eerlijk gezegd. Zo kon ik ten minste zelf kiezen op welk net ik de tv zette. Idem: „Onder het eten heb ik heel af en toe met Van Basten een woordje gewisseld. Over het voetbal van liet afgelo/yen weekeinde. Over meer hebben we het eigenlijk niet gehad. Het interesseerde me trouwens niet of hij nu wel of niet tegen me sprak. Ik ben niet iemand die zich in zo'n groep opdringt. Voor mij stonden er andere belangen op het spel. Trainer Sandor Popovics in de rubriek 'De Analyse', in dit ge val van de wedstrijd De Graaf schap-SW Dordrecht'90 (0-0) in het Algemeen Dagblad: GezienDe Graafschap-SW Dordrecht'90 1-1. Silvio Berlusconi, president van AC Milan in VI: „Ik zou Milan willen beschou wen als laboratorium voor het voetbal van de toekomst, al thans, zoals het voetbal in de toekomst zou moeten worden gespeeld. Een type voetbal dat verder gaat dan het type dat nu in de stadions te zien valt. Martin van Rooijen, voorzitter van het bestuur betaald voet bal van de KNVB in Vrij Neder land, over zijn voorgangers: „Vilé had nog wat clubervaring bij FC Utrecht opgedaan, maar Van der Louw had voor geen me ter voetbalachter grond. Idem, over zijn ge sprekken met jo han Cruijff met als inzet de coaching van Oranje: „Daarna hebben we heerlijk over voet bal gepraat. Over goeie trainers, goeie voetballers, wanneer een goeie voet lm lier naar het buiten land moet gaan en niet. Ik weet nog goed: we zaten in een hoekje van het hotel, en zijn niet eens meer aan eten toegekomen. Van acht tot half een hebben we ademloos met elkaar zitten klet sen. Nou ja, meer naar Johan geluisterd. Idem, over zijn persoonlijke rol bij de besprekingen: „Ik zat er bij wijze van spreken alleen maar bij om koffie in te schenken of een glas wa ter uit de ijskast te Imlen. Michel I.ukkien, ex-importeur van Nike en ex-geldschieter van de marathon van Rotter dam, in het AI): „Ik hoef me niet meer zo druk te maken over mijn inkomsten. Ik heb goed verdiend, dat is geen schande: ik heb uitgerekend dat ik in dertien jaar net zoveel uren heb gemaakt als de meeste an deren in 25 jaar. Roeier Marc Fmke in het bondsorgaan De Ixiods: ,A Is ik een gele boot zie, krijg ik nog steeds een erectie. Kaartjesverkoper van IIFC Haarlem voor het duel tegen Wageningen (300 betalende bezoekers): „Ik neem tegenwoordig maar een boekie mee. Het vijftiende basket balgala is zaterdag niet het spetterende feest geworden waarop velen hadden gehoopt. Het onderlin ge samenzijn van het beste dat Nederland op basketbalgebied te bieden heeft, ontbeerde meerdere smaakmakers. Slechts speler van het jaar en dunkko ning l^nzie Howell (Meppel) kreeg het publiek in de Amster damse Apollohal op de banken. De All Star-partijtjes maakten nog iets goed. Bij de vrouwen was Zuid/West met 74-72 te sterk voor Noord/Oost. De on derhoudende en met dunks doorspekte mannen-ontmoe ting was met 144-129 voor Noord. De vrouwenwedstrijd zal een groot deel van de verzamelde pers zijn ontgaan, omdat de basketbalbond tijdens de wed strijd meende iets te moeten meedelen over 'pleintjesbasket- bal'. In samenwerking met een schoenenfabrikant wordt tot medio september met pleintjes basketbal de zomer overbrugd. In de Kop van Noord-Holland, momenteel het basketbalgebied van Nederland, hadden de clubs geen belangstelling. jan Willem Jansen (Akrides) werd tot coach van het jaar ge kozen. Carl Lott (Den Bosch), Doug Spradley (Canadians), Lenzie Howell, Lamont Randolph (beiden Meppel) en Richard van Poelgeest (Weert) bemanden het All Star-team. Bij de vrouwen werd Meindert van Veen van de inmiddels ont troonde landskampioen Amiga tot coach uitgeroepen. Zijn All Star-team werd gevormd door Carla en Lia Maas van Amiga, Daphne Berends, Yvette Ro berts, beiden Tonego, en Petra Weeda van Rotterdam-Zuid. Roberts werd tevens uitgekozen tot beste speelster van de eredi visie. Marco de Waard van Den Helder en Ester van de Bosch (Rotterdam-Zuid) toonden zich de beste driepuntsschutters. Het bestuur van Na- poli vond het een leuk idee om op de verkiezingsdag zelf een referen dum onder de eigen fans te houden. De supporters zouden voor de wedstrijd tegen AS Ro ma een formulier invullen, waarin ze aangaven welke spe lers moeten blijven of mogen vertrekken. De spelers werden Naam Rob Groe nendijk Leeftijd36 jaar Beroeppostbode ClubDe Sleutels n de wedstrijd )en za- moest keeper Rob Groenen- dijk de plaats inne- n van Andrew Vermeulen, die toen hij een strafschop veroorzaakte geblesseerd raakte. Oegstgeest- speler Ed van Grieken moest de penalty nog nemen. Voor de ne- r was het geen succes, want Rob Groenendijk stond geen te gendoelpunt toe. Je komt er koud in en stopt een strafschop.. „Ja, ik zei op de bank al tegen Hans Tisseur (de trainer van Sleutels, red) dat ik hem ge woon zou pakken. Ik heb het al vaker geflikl. Ook op belangrijke momenten. Ik denk dat ik er in totaal meer gestopt heb, dan dat ik er heb doorgelaten". Je hebt echter geen goede herin neringen aan degradatiewed strijden tegen Oegstgeest? „Dat klopt. Een paar jaar gele den waren er nog twee wedstrij den te gaan. We hadden een kleine kans om nog in de vierde klasse te blijven. We stonden in dat doordeweekse duel met 2-1 <r. Een paar minuten voor tijd komt er een voorzet van de zijkant, die ik in mijn eigen doel werk." Jullie winnen met 4-0, maar degraderen toch. Dat is toch niet leuk? „Nee. Het zat er wel aan te ko- n. Dit was de laatste stro halm. Maar voor mezelf. Ik heb laten zien dat ik niet afgeschre- ben. Ik heb zeven jaar in het eerste gespeeld, maar door familie-omstandigheden ben ik de voorbereiding gepasseerd n keep dus in twee. Dus volgend jaar zien we je TT in de afdeling het Sleu tels-doel verdedigen? „Nee. Ik stop helemaal volgend eizoen. Ik heb geen zin om in :en lager team te spelen. De tijd s daar, ik kan de concurrentie strijd misschien niet meer aan. Ik heb 18 jaar gekeept, maar ik ïu verder met tennis. Ik blijf wel bij Sleutels betrokken, want ik ga de keepers trainen en mis schien ga ik in de begeleiding." pas vrijdag op de hoogte ge bracht van dit idee en protes teerden fel. Daarop besloot het bestuur dit referendum te schrappen. cheidrechter Ter Hoe- ven uit Velp neemt z'n V J vak zeer serieus. Tij dens de wedstrijd Ede-Velpse Boys in de afdeling Arnhem stuurde hij gisteren zijn bij Velpse Boys spelende broer Edwin ter Hoeven onverbiddel ijk van het veld. De Boys-speler had een Edenaar onderuit ge haald. Zonder pardon schotelde Ter Hoeven zijn broer het rood voor. „Al was het m'n moeder geweest, rood is rood", aldus de strenge arbiter. Het was voor Velpse Boys toch al een opmerkelijke dag. In de tweede helft riep trainer Roel Zaaijer reserve René Bakker toe dat hij zich moest gereed ma ken voor een wissel. Tijdens het warmlopen werd Bakker zo door de wedstrijd in beslag ge nomen dat hij een lichtmast over het hoofd zag. De speler botste met zijn hoofd frontaal tegen de mast en moest met een lichte hersenschudding worden afgevoerd. De tijd dat Anton Geesink de barrica des beklom, is voor bij. Maar als het Nederlandse IOC-lid - volgende maand vijf jaar in het vak - kans ziet voor zijn mening uit te komen, laat hij die niet voorbijgaan. Zater^ dag deed zich zo'n gelegenheid voor. Geesink was als spreker te gast bij de officiële opening van het nieuwe bondsbureau van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) in Nieuwe- gein. In nauwelijks een half jaar tijd is daar een modem geoutil leerde kantoor-eenheid uit de grond gestampt. Met onder andere WVC-mi- nister D'Ancona onder het ge hoor bracht Geesink zijn onge noegen naar buiten over de ver deling van de gelden binnen het Nederlands Olympisch Fonds. Negentig procent komt ten gunste van de topsport; een armzalige tien procent blijft over voor de breedtesport, de onderkant van de sportpyrami- de, waar Geesink als voorzitter van de Bestuurscommissie Olympische Beweging binnen het NOC bemoeienis mee heeft. „Het Olympisch charter spreekt andere taal", zei hij. Volgens de Olympische judo kampioen is het allemaal top sport wat de klok slaat bij het Nederlands Olympisch gebeu ren. Bestuurders vinden het fijn te scoren met een topper. Als er bezuinigd moet worden, gaat dat ten koste van de „Sports for AH". Binnen het NOC betekent dat geen geld voor de Nationale Olympische Academie, dus geen studentenafvaardiging naar Griekenland. De Jeugd Olympische Dagen werden twee dagen ingekort naar één dag. Al het geld ging naar de top. „Waarom", vroeg Geesink zich af. „Zoveel behoeft de uit zending naar de zomer-spelen niet te kosten. Logies en verblijf van de Nederlandse ploeg in Barcelona komen bijvoorbeeld geheel ten koste van het Inter nationaal Olympisch Comité, dat na de Spelen ook nog eens aan inkomstenverdeling doet, oplopend tot zo'n miljoen dol lar per land." Gul zijn als het goed gaat, is gemakkelijk. „Eerlijk delen als de buikriem moet worden a gehaald, een kwestie van sociale rechtvaardigheid", aldus het Nederlandse IOC-lid. De supporters van MMO hadden reden tot juichen tijdens de wedstrijd in eigen huis tegen Teylingen. MMO won met 2-1 en daarom kon het vuurwerk op de 'tribunes' worden ontstoken. Italiaanse taferelen in de Hoogmadese polder. foto bende bruyn

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 20