Toerisme Naar de bollen of iet verder van 'een rare snijboon' De successtory Reisbureau's verkochten Stichting Verre Reizen alert op gezond vakantie recordaantal vliegtickets 'Go as you please': formule op maat Het kind centraal Voorlichting reisorganisaties bedroevend GPP MARU VAN DONKELAAR Gezondheidsrisico's zijn er op buitenlandse vakanties in vele soorten en maten. Reden om de Stichting Verre Reizen Ge zondheid op te richten. De in Almere gevestigde organisatie (03240 - 4 35 54) stelt zich ten doel reizigers en reisbureaus enerzijds en de overheid ander zijds voor te lichten over ge zondheidsrisico's in het buiten land. De stichting richt zich met name op de reiziger naar verre, tropische bestemmingen. Uit een Nipo-onderzoek is gebleken dat reizigers naar Noordafri- kaanse landen vrijwel geen voorzorgsmaatregelen nemen, hoewel zij daar blootstaan aan onder meer buiktyfus, diarree, hepatitus A en polio. Ziekten die reizigers overigens ook in enkele gebieden rond de Mid dellandse Zee en in het Nabije Oosten kunnen oplopen. Iets beter op de hoogte zijn vol gens het NIPO-onderzoek reizi gers naar verre tropische be stemmingen.als Azië, Afrika en v Zuid-Amerika. In die zin dat zij veelal braaf hun prikken halen en de juiste malariapillen ge bruiken. Toch blijkt nog de helft, met name 'last minute' reizigers, ongevaccineerd te ver trekken naar tropische of sub tropische risicogebieden. Met de voorlichting op dit gé- bied van reisorganisatoren aan hun klanten, is het volgens de stichting vrij droevig gesteld. Maar ook de overheidsvoorlich ting zou veel effectiever kun nen, vindt voorzitter P. Aalbers- berg. De Stichting Verre Reizen Gezonheid wil vooral een brug slaan tussen overheid, reisorganisator en reiziger, blijft risicogebieden met argusogen bezien en houdt daarover een databank bij. Daarbij wordt on der meer gebruik gemaakt van gegevens van de World Health Organization. Volgens de stichting zijn reizi gers naar de (sub)tropen gebaat bij het meenemen v^n een ge zondheidspakket, zoals het zo genaamde 'health pack", dat het farmaceutische bedrijf Beijst Medical in Nieuw-Ven- nep al sinds twee jaar vervaar digt voor bedrijfsgeneeskundige diensten. Dit mini-koffertje be vat onder meer (wegwerp)spui- ten, naalden, handschoenen en infuussets. Volgens directeur Beijst behoort het koffertje bij veel zakenlieden die naar Afrika, Azië en Zuid-Amerika reizen al tot de standaarduitrusting. Om dat, zo is uit een NIPO-onder zoek gebleken, slechts 16% van bij de ANVR aangesloten reisor ganisaties informatie geeft over risico's en gewenste inentingen per land, biedt Beijst Medical BV het kofertje nu ook aan reis- agenten aan. Hoewel preventie tegen hepatitis B en aids met name worden genoemd, bevat het health pack van Beijst geen condooms. „Maar als die vraag ontstaat kunnen ze gemakkelijk worden bijgesloten", aldus Beijst. Omdat steeds meer vakantie gangers er de voorkeur aan ge ven zelf te bepalen waar te gaan en te staan tijdens de reis, is re derij North Sea Ferries ertoe overgegaan in de nieuwe reis gids voor Schotland en Midden- Engeland minder kant-en-klare reizen op te nemen en meer go- as-you-please-arrangementen. Het is een formule waarbij de reiziger vanuit het ene hotel het volgende hotel kan bespreken. De betaling gebeurt met vou chers. Overigens zijn niet alle kant- en-klaararrangementen verdwenen. De trips naar York en Yorkshire blijven, evenals meerdaagse reisjes naar Edin burgh. North Sea Ferries, die dagelijkse verbindingen onder houdt tussen Rotterdam en Huil en Zeebrugge en Huil, meldt dat de belangstelling voor Midden- en Noord-Engeland blijft groei en. Afgelopen jaar vervoerde de maatschappij voor het eerst een miljoen passagiers. Ongetwij feld heeft dat ook te maken met de sinds enige jaren bestaande De Nederlandse reisbureau's hebben in 1991 voor 2,3 miljard gulden aan vliegtickets voor lijndiensten verkocht. Dat is 7% meer dan in 1990. In de periode na de Golfoorlog bedroeg de stijging zelfs 10%. Van het totaal bedrag werd 1,1 miljard gulden uitgegeven door zakenreizigers en 1,2 miljard door toeristen. Vooral het toeristisch vervoer naar de Verenigde Staten van Amerika is, zo blijkt uit het overzicht, explosief gegroeid: 13% meer over het hele jaar ge meten en 20% meer in de maanden na de Golfoorlog. Op vallend was de toename van het afrekenen van de tickets per creditcard. In het afgelopen jaar werd 10% van alle vliegtuig kaartjes met 'plastic' betaald. samenwerking met de Olau- Line, die dagelijks tussen Vlis- singen en Sheerness vaart. De samenwerking is interessant voor wie wil trekken door Groot-Brittannic. Toeristen kunnen met de ene veerdienst de heenreis maken en met de andere terugvaren naar Neder land. uw adverten tie op deze plaats brengt vrijetijds- genieters op een goed idee. Bel onze advertentie- aideling. Met Djoser naar Thailand Djza><ser> V/ 071-126400 De brochure van het Vakantiefonds van de Nederlandse Kanker bestrijding is voor dit jaar flink uitgebreid. Het fonds dat is inge steld om kankerpatiënten een ontspannende vakantie te bezor gen, organiseert niet alleen indivuele trips, maar ook groepsrei zen in binnen- eri buitenland. Vorig jaar gingen meer dan 300 patiënten met het fonds, met vakantie, dit jaar zullen het er naar alle waarschijnlijkheid aanmerkelijk meer zijn. Belangrijkste be stemmingen zijn Zuid-Limburg, Ootmarsum, Lunteren, Duits land, Luxemburg en Oostenrijk. Voor het najaar staat er een vliegreis naar Mallorca op het programma. De vakantiebrochure kan kosteloos worden aangevraagd via de gratis hulp- en infor matielijn van de Nederlandse Kankerbestrijding: 06 - 022 66 22. Fietsen in Bulgarije i wereldprimeur, zoals de reisorganisatie beweert, is het niet helemaal, maar speciaal is het zonder meer. Balkan Holidays is begonnen met het organiseren van fietstochten door Bulgarije. Er zijn twee routes uitgezet: een van 8 dagen en een van 15 da gen. Per dag wordt er circa 45 kilometer afgelegd. Het landschap kan worden vergeleken met dat van Zuid-Limburg en eventueel kan de eigen fiets worden meegenomen. Bagage wordt vervoerd per speciale transpórtauto. De prijzen zijn vanaf 838,- en na dere informatie kan worden ingewonnen bij Balkan Holidays, Leidsestraat 43,1017 NV Amsterdam, telefoon 020 - 620 94 00, Zaterdag 25 januan 1992 Redactie: 023-150268 ROB VAN DEN DOBBELSTEEN Eindredactie: JAN VAN DER NAT Vormgeving: DRIES DE BOERS 2 Eurocamp verwacht dit jaar meer dan 80.000 klanten Op Pad-beurs In de Statenhal van het Haagse Congresgebouw wordt vandaag i morgen 2 februari de Op Pad-beurs van de ANWB gehou den. Daaraan nemen 140 exposanten in actieve vakanties als ka novaren, fietsen, wandelen, klimmen, raften, parapente (para- chutevliegen) en skiën deel. Ook tonen 15 buitensportzaken hun collectie. Primeur is de verschijning van het nieuwe Op Pad handboek voor buitensport. De toegangsprijs voor de beurs (op beide dagen geopend van 10.00-17.00 uur) is 8,50, voor kinde ren tot twaalf jaar 3,50. De beurs aan het Churchillplein 10 is vanaf NS-stations Den Haag Centraal en Hollands Spoor bereik baar met respectievelijk tramlijn 7 en 8. Erkend door ANWB De ANWB heeft ook dit jaar weer drie brochures uitgegeven waarin een opsomming wordt gegeven van respectievelijk er kende kindervakantiekam pen (Veilig Tehuis), erkende vaarscholen en erkende fiets- verhuurders. In de brochures wordt een overzicht gegeven van bij voorbeeld de moge lijkheden, prijzen en facilitei ten in bedrijven, die door de ANWB onder meer zijn gese lecteerd op veiligheid, des kundigheid en service. De brochure met erkende va kantiekampen kan worden aangevraagd bij de Stichting Voorlichting Jeugdrecreatie- verblijven Veilig Tehuis, Postbus 93345,2509 AH in I Den Haag (070 - 324 84 50); yJ de twee andere zijn verkrijg- NBT anm? baar bij alle ANWB-kantoren. Koningsweg In het onderlinge verkeer tussen de Scandinavische landen be staat er al honderden jaren een route, die grotendeels langs de zuidkust van Noorwegen, Zweden en (het dit jaar 75 jaar wor dende), Finland loopt. Eeuwen geleden gingen de postkoetsen er koeriers er al langs. De laatste jaren mag deze zogenaamde Ko ningsweg zich in toenemende toeristische belangstelling ver heugen. De weg loopt van Oslo via Karlstad naar Stockholm. Van hier steekt men met de boot via Mariehamn over naar Turku en vervolgt de route naar Helsinki en desgewenst Sinl-Petersburg (Leningrad). De route is in trek omdat hij langs zeer, zeer vele bezienswaar digheden en historische gebouwen voert. Ruim honderdvijftig worden er aangegeven in een folder die over de Koningsroute is verschenen. Een folder die bij het Fins Verkeersbureau in Am sterdam (020 - 671 98 76) verkrijgbaar is. Daar ligt sinds kort ook de net verschenen, uitgebreide brochure Finland Fijnland 1992 (over reizen in dat land en accommodaties). Zonneskiën 1992 Oostenrijk heeft de laatste jaren veel nadruk gelegd op het feit dat er in het land ook eind april/begin mei nog uitstekend kan worden geskied. Onder de noemer 'Zonneskiën' verscheen een brochure waarin speciale aanbiedingen in hooggelegen winter sportplaatsen werden aangeboden. De folder voor dit jaar is nog eens een keer sterk uitgebreid. In 66 pagina's wordt een over- zicht gegeven van de mogelijkheden in ruim 25 skigebieden. Verder informatie over prijzen, toeristische bijzonderheden en vervoer. De brochure 'Zonneskiën 19Ö2' is gratis aan te vragen bij het Oostenrijks Verkeersbureau, Stadhouderskade 2,1054 ES Amsterdam, telefoon 020 - 612 96 82. Noorwegen reisboek Bij het Noors Nationaal Verkeersbureau verscheen zojuist het traditionele Noorwegen Reisboek. De gids telt 252 pagina's, staat vol tips en informatie over Noorwegen als toeristische bestem ming en geeft ook een overzicht van de mogelijkheden (met de vaarschema's van alle belangrijke veerdiensten) waarop naar het land kan worden gereisd. De uitgave van dit jaar besteedt daar zelfs meer aandacht aan dan voorheen. Omdat een groeiend aantal individuele reizigers door Noorwegen trekt, is tevens een reeks routebeschrijvingen opgenomen, voorzien yan handige, overzichtelijke kaartjes. Het reisboek '92 kost 14,95 en is niet alleen verkrijgbaar bij het Nationaal'Noors Verkeersbureau aan de Saxen Weimarlaan 58,1075 CE Amsterdam, maar ook bij alle ANWB-kantoren en de boekhandel. REISBERICHTEN De tenten: vol ledig ingericht i koelkast tot blikopener. FOTO PR Kamperen in een tent die geheel ingericht reeds klaar staat als de vakantieganger op de camping arriveert, 't Is 'booming business' sinds voormalig reklameman Hugo Bloksma zich er halverwege de jaren tachtig mee ging bemoeien. Aanvankelijk zo'n beetje als enige; nu met talrijke navolgers. De Rent-a- tent bedrijven schieten als paddestoelen uit de grond. Zonder overigens dat ze het succes van Bloksma's Eurocamp ook maar kunnen benaderen. Want daar schijnt een speciale benadering van de markt voor nodig te zijn. Waarbij het kind centraal staat... En wat luxe, dat schijnt ook uitstekend te werken. Reizen voor kankerpatiënten VAKANTIEREIZEN VOOR KANKERPATIËNTEN ROB VAN DEN DOBBELSTEEN De vondst leek even simpel als geniaal. Zet op de duizend kilo meter verderop gelegen cam ping een sprotje luxueus (koel kast, bedden, elektrisch licht) ingerichte tenten gereed en laat kampeerders per advertentie weten dat ze nooit meer hoeven te sjouwen met loodzwaar can vas, onhandelbare stokken en kromgeslagen haringen. Want: „Wij doen het werk: u rust slechts uit." De verwachtingen waren hoog gespannen; de re sultaten vielen zwaar tegen. Bloksma: „Logisch, vond ik. Ze hadden het op zich perfecte id^e volstrekt verkeerd aange pakt." Spaarcentjes Bloksma meende dat hij het be ter kon, nam ontslag bij het re clamebedrijf waar hij werkte, graaide al zijn spaarcenten van de bank en toog aan de arbeid. Het eerste probleem doemde al direct op: er waren in Neder land reeds twee organisaties die het Britse idee hadden omarmd, de ANWB en Rent-a- Tent. De ANWB evenwel had juist besloten het experiment wegens gebrek aan succes af te blazen, zodat alleen Rent-a- Hugo Bloksma (rechts) en Peter Franken: het kind centraal Tent overbleef. Bloksma: „Ik zie me nog staan bij die man. In I Heerlen was het. Die toko liep voor geen meter en ik zeg: Hoor 's, die naam is fout en uw aanpak is fout, kunnen we niet samenwerken? Dan maken we er wèl een succes van. Maar meneer Rent-a-Tent (Bloksma: „Die man vond me maar een rare snijboon") wilde niet. Kwalificeerde de ideeën van de bezoeker als baarlijke roemloos faiüiet. Bloksma was intussen al naar Engeland ge reisd, waar hij belet had ge vraagd bij Eurocamp, dat even eens een zieltogend bestaan leidde. Misschien ook gedwon gen door de omstandigheden, voelden de Britten best iets voor in juli op vakantie gingen en Britten in augustus. Dat sloot mooi bij elkaar aan. Geen hond Bloksma nu: „Ik ging er in de eerste plaats van uit dat je met het Eurocamp-concept geen klanten zou trekken, die al een tent hadden. Als je voor drie vierduizend gulden een hele kampeeruitrusting hebt ge kocht, laat je die spullen niet thuis om in een al opgezette, veel duurdere tent te gaan zit ten. Dat is zonde van de centen. En mensen die nog nooit had den gekampeerd, bereikte je ook niet. Want als ze hadden willen kamperen, dan hadden toch zeker allang een tent ge- de strategie die die merkwaardi- kocht? Met andere woorden: die ge Nederlander had ontwikkeld, advertentiecampagne sprak „Okay, let us begin", al was het geen hond aan." alleen maar omdat Hollanders Bloksma pakte het anders aan. Had bij voorbeeld al lang ont dekt dat ouders bij de keuze van hun vakantiebestemming reke ning hielden met de wensen van hun kinderen en begon een campagne onder het motto: „Als uw kinderen kamperen in de tuin al leuk vinden, waarom doet u dat dan ook niet als u met ze op vakantie gaat." Bloks ma: „Die gedachte hebben we in de loop van de jaren verder uitgewerkt. Steeds weer hebben we er op gehamerd: Als uw kin deren het fijn hebben, heeft u het ook fijn." Kind centraal Tevens wreef Bloksma zijn po tentiële klanten op subtiele wij ze onder de neus dat kamperen niet 'armoedig' is. Geen luxueu zere reisbrochures in Nederland dan die van Eurocamp. Bloks ma lachend: „Dat is ook zoiets. Rent-a-Tent bij voorbeeld, had folders... Echt, die zagen er niet uit. Niet zo handig. Kamperen wordt door niet-kampeerders namelijk vaak als iets armoedigs gezien. Dat zullen ze nooit hardop zeggen, maar ze denken het wel. Nou, als je die niet- kampeerders dan toch wilt be reiken dan moet je met iets prachtigs komen, iets heel luxu eus. Ie moet via je presentatie duidelijk laten uitkomen dat kamperen verre van armoedig Ook die aanpak had succes. Net als het feit dat Bloksma zijn ten ten alleen maar neerzette op vier- en vijfsterrencampings en het produkt slechts wenste te verkopen bij Holland Interna tional, de Rabo-banken en de ANWB. De Eurocampdirecteur: „Bij de grootsten dus. Ook een onderdeel van onze strategie. Die zijn we nu trouwens een klein beetje aan het bijstellen. Ik heb tweeënhalf jaar geleden een nieuwe directeur aangetrokken, Peter Franken komt ook uit de reclamewereld trouwens en die vond het net als ik tijd worden de koers een ietsje te verleggen. We krijgen nu zo veel concurrenten die ons nadoen we moeten ons blijven on derscheiden." Maar het kind blijft ook in de huidige aanpak centraal staan. Bloksma: „Ia, beslist. Dit jaar hebben we bij voorbeeld een reisverzekering ingevoerd waar in kinderen hun lievelingspop kunnen onderbrengen. Een aar dige geste, dachten we eerst. Zoals we er in de loop der jaren zo veel hebben gehad. Maar als je ziet wat voor een reacties we er op krijgen, ben ik geneigd te zeggen: het is blijkbaar nog een mooi argument geworden om bij Eurocamp te boeken ook." Het idee is niet bepaald nieuw. Het ontsproot nu alweer dertig jaar geleden aan het brein van een En gelsman. Maar de man werkte de gedachte niet goed uit. Net zo min trou wens als zijn talrijke na- apers. Althans, dat zegt Hugo Bloksma en die kan het weten. De voormalige reclameman immers, pikte het hersenspinsel van de Brit in 1983 op en is nu di recteur van Eurocamp: 6.000 klanten in 1984 minstens 80.000 in 1992. Geen bedrijf in de Neder landse reisbranche dat zo'n stormachtige ontwik keling doormaakte. Bloks- ma (43): „Ik sta er zelf ook wel eens van te kijken."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1992 | | pagina 21