Leidsch Dagblad Kroatië klem na aanvallen leger Hirsch Ballin wil ook voorbereiden van misdrijven strafbaar stellen 'Krachtige opleving van wereldhandel' Steekpartij in Leiden Gedeelte Bollenstreek uren zonder stroom Maandag 16 september 1991 opgericht 1 maart 1860 Losse nummers f 1,45 FEITEN EN MENINGEN Tirolers roepen om hereniging met Oostenrijk LEIDEN KAREL Bij een steekpartij in een coffee shop aan het Noordeinde is za terdagavond een 20-jarige Lei- denaar gewond geraakt. Hij is met twee forse steekwonden overgebracht naar het AZL. Een van de twee verdachten, een 18- jarige Leidenaar, is vanochtend opgepakt door de politie. Twee klanten beklaagden zich over de kwaliteit van de verkochte soft drugs bij de verkoopster, die di rect haar vriend en zijn 20-jari- ge kameraad belde. Het klagen de duo probeerde de 18-jarige verdachte de deur uit te werken, waarbij het 20-jarige slachtoffer twee steken in de zij opliep. De verdachten zetten het op een lopen, terwijl het slachtoffer in een auto werd weggebracht. De onmiddellijke zoekactie van de politie haalde niets uit. Geneesmiddel uit de handel UTRECHT ANP Geneesmiddelenproducent Ka- bi Pharmacia heeft het genees middel Mictrol, dat wordt voor geschreven bij urine-verlies, tij delijk uit de handel genomen. 36 Mictrolgebruikers over de hele wereld hebben plotseling last gekregen van ernstige hart- ritmestoomissen. Ook zijn bui ten Nederland acht sterfgeval len gerapporteerd. De relatie met het gebruik van Mictrol wordt onderzocht. LEIDEN De Leidato redt het niet met stands alleen REGIO Emeis: beroemd ste custos van de bibliotheek KUNST Sovjetfilm wint Gouden Leeuw in Venetië Zware bombardementen op steden, ook marine vecltt mee Kroatië stapt op bij de vredesconferentie in Den Haag als het oplaaiend geweld in de afgescheiden Joegoslavische deelrepubliek niet onmiddellijk ophoudt. Volgens de mi nisters ven buitenlandse zaken van Duitsland (Genscher) en Italië (De Michelis) is het federale leger van Joegosla vië schuldig aan de bloedige acties van de laatste dagen. Volgens minister Van den Broek is het juist Kroatië dat het geweld aanwakkert. LEIDEN - De Marekerk is een van de monumentale gebouwen die zaterdag in Leiden open waren voor het publiek in het kader van de landelijke Monumen tendag. Bezoekers konden niet alleen het interieur van de kerk bekijken, maar ook luisteren naar orgel muziek. Het thema van de dag was dit jaar 'water*. 'Onbekende' monumenten zoals het rioolgemaal aan de Geregracht en de Havenbrug hadden niet te kla gen over belangstelling. Vooral mensen die er in de buurt wonen, namen een kijkje. Zo'n 2.000 mensen maakten een speciale boottocht langs de opengestel de gebouwen. Volgens de rederij was het vooral 's middags erg druk. foto hielco kuipers BELGRADO-ZAGREB-DEN HAAG De Kroatische minister Separo- vic (buitenlandse zaken) ver klaarde dat de vredesbesprekin gen vorige week in Den Haag „contraproduktiefwaren en „irrelevant, vergeleken met de oorlog in Kroatië". Hij liet door schemeren dat Kroatië zich uit het overleg terug zal trekken in dien de gevechten toenemen. De strijd in Kroatië is het af gelopen weekeinde enorm op gelaaid, nadat Kroatische gar disten kazernes hadden omsin geld en grote voorraden wapens op het leger hadden buit ge maakt. Het leger reageerde met zware bombardementen op tal van Kroatische steden. In Kosta- jnica, dat door Serviërs en fede rale troepen werd ingenomen, zouden zeker honderd Kroaten zijn gedood. Elders kwamen het afgelopen weekeinde 26 men sen om door gevechtshandelin gen. In de hoofdstad Zagreb werd gisteren voor het eerst luchta larm gegeven, toen gevechts vliegtuigen over de stad scheer den. Uit voorzorg zijn extra bar ricades aangebracht rond de re geringsgebouwen in Zagreb en werden tankwallen en andere barricades in de stad verzwaard. Een veerboot met 357 Joego- slaven aan boord, op de vlucht voor de gevechten rond de in Kroatië gelegen stad Zadar, is zaterdagochtend in de Italiaan se havenstad Ancona aangeko men. Nog eens bijna 300 vluch telingen vertrokken met veerbo ten naar de noordelijk gelegen havenstad Rijeka. Het betreft hoofdzakelijk ouderen, vrouwen en kinderen. De burgemeester van Zadar heeft zaterdagavond een SOS gezonden naar de Itali aanse regering, waarin staat dat Servische gevechtseenheden de stad bedreigen Bij gevechten in Kroatië zijn tenminste zes kazernes, twee militaire depots en twee uitkijk torens in Kroatische handen ge vallen. De Kroaten kwamen daardoor in het bezit van tien tallen legertanks en duizenden andere (zware) wapens. Ook zouden de Kroaten 400 rege ringssoldaten krijgsgevangen hebben gemaakt. Kroatië ver wacht een ommekeer in de strijd, nu het eindelijk over vol doende wapens lijkt te beschik ken. Het federale leger beant woordde de omsingeling mot luchtaanvallen om de uitgehon- derde militairen te bevrijden. De blokkade van een kazerne in de Oost-Kroatische stad Vuko- var werd door legereenheden doorbroken. Ook vonden ge vechten plaats in Osijek, Palac- ce, Stara Gradiska en Okucani. Het federale leger heeft het afgelopen weekeinde voor het eerst ook oorlogsschepen inge zet. De stad Ploce aan de Adria- tische kust werd zwaar onder vuur genomen door gevechts vliegtuigen en schepen, nadat een militair depot in handen van de Kroaten was gevallen. Zie verder pagina 5 SPORT De marathon van Amsterdam werd een overwinning voor de Ethio piër Tafa. Na 2 uur 13 minuten en 26 seconden ging hij over de streep op de Dam. Zie voor een verslag de sportpagina's. foto anp Oranje mist nog OS-kwalificatie Het Nederlandse volleybalteam heeft zich nog niet geplaatst voor het Olympische eindtoemooi dat volgend jaar in Barcelona wordt gehouden. Een zeer sterk Russisch team blokkeerde voor Oranje de weg naar de finale van de EK in Berlijn' dat een kaart je voor de Spelen zou hebben opgeleverd. De formatie van Harry Brokking moet nu volgend jaar in Rotterdam eerste worden in een pré-Olympisch toernooi om zich alsnog te plaatsen. Dat Nederland gisteren tegen Duitsland in drie sets de bron zen medaille voor zich opeiste was niet meer dan een pleister op de wonde. Dat verlies tegen de Russen niet zo'n schande was bleek achteraf: gisteren versloeg de Sovjetunie de huizenhoge fa voriet Italië in drie sets. Duel Ajax-Groningen verboden De vondst van explosieven met de kracht van een handgra naat was voor de Groningse loco-burgemeester dit weekeinde aanleiding om het voetbalduel tussen FC Groningen en Ajax te verbieden. De vondst werd gedaan na huiszoeking bij een aantal 'supporters' die in een racistisch pamflet hadden aangekondigd dat de supporters uit Amsterdam op een zeer warm onthaal konden rekenen bij het bezoek aan de Martini-stad. Onduidelijk is nog wanneer het duel nu kan worden gespeeld. Rushdie duikt op om prijs te ontvangen LONDEN AP De Britse schrijver Salman Rus hdie is gisteren in het openbaar verschenen om een literaire prijs in ontvangst te nemen. Hij maakte van de gelegenheid ge bruik om bekend te maken dat hij over betrouwbare informatie beschikt dat groepjes huur moordenaars actief naar hem op zoek zijn. Rushdie kreeg de prijs voor het beste kinderboek van het Writer's Guild voor zijn boek 'Haroun and the Sea of Stories' (Haroun en de Zee van Geschie denissen). Rushdie zei zich nog net zo bedreigd te voelen als toen de toenmalige geestelijk leider vein Iran, ayatollah Ruhollah Kho meini, op 14 februari 1989 een doodvonnis tegen hem uit sprak, omdat hij met zijn boek The Satanic Verses' (Duivels verzen) de Islam zou hebben beledigd. „Ik hoop dat u mij zult blijven steunen. Ik hoop dat u uw werk zult voortzetten en duidelijk maken dat we niet ge wend zullen raken aan het idee dat een mens om een boek mag worden vermoord", aldus Rush die tegen de aanwezigen in het Londense Dorchester hotel, waar de prijsuitreiking plaats vond. DEN HAAG GPD Minister van justitie Hirsch Ballin wil dat behalve het uitvoeren ook het voorbereiden van een misdrijf strafbaar wordt gesteld. Hij heeft daartoe vanochtend het wetsvoorstel strafbaarstelling voorbereidingshandelin gen naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetsvoorstel gaat het om het voor bereiden van misdrijven waarop ten minste acht jaar gevangenisstraf staat. Te denken valt aan moord, ontvoering en bankoverval len. Op dit moment is de voorbereiding van zo'n misdrijf niet strafbaar. Er moet 'een begin van uitvoering' zijn, voordat politie en Justitie in actie kunnen komen, aldus het voorstel. Wie in z'n eentje een misdrijf voorbereidt, valt overigens niet onder de nieuwe strafbe paling. Hirsch Ballin gaat ervan uit dat der gelijke ernstige misdrijven in groepsver band worden gepleegd. Is de potentiële da der in z'n eentje, dan valt ook niet goed te bewijzen dat hij met de voorbereiding bezig Bij een groep die voorbereidingen treft voor een misdrijf, is volgens de minister echter vrijwel altijd sprake van „zichtbare ontplooiing" van een activiteit die tot het misdrijf leidt. Mensen die gebruik maken van „voor werpen, stoffen, gelden, informatiedragers, ruimte of vervoermiddelen, met de kenne lijke bedoeling een misdrijf te plegen waar op ten minste acht jaar staat", vallen onder de door Hirsch Ballin voorgestelde wet. De Tweede Kamer drong al langer bij de minister van justitie aan op het strafbaar stellen van zogeheten 'voorbereidingshan delingen'. De Kamer ervoer het als pijnlijk dat justitie steeds vaker potentiële daders moest laten lopen. Dit gebeurde onder meer bij de verdachtenn die de ontvoering van voormalig Wastora-topman Klaas Mo lenaar voorbereidden. De kunstenaar Valeriy Nodia uit de stad Tbilisi in de voormalige Sovjet republiek Georgië betuigt staande op het parlementsgebouw zijn steun aan de omstreden president Gamsachoerdia. Zie ook pagina 5. BOLLENSTREEK Een gesprongen verbindings mof in een ondergrondse kabel in Sassenheim heeft zaterdag avond in de Bollenstreek een omvangrijke stroomstoring tot gevolg gehad. Heel Sassenheim en delen van Lisse, Voorhout en De Kaag zaten uren zonder elektriciteit. De storing deed zich voor om tien over acht. EWR-medewer- kers slaagden erin om kwart over tien twee groepen weer bij te schakelen. Hierdoor kreeg de Unctad erg optimistisch Nog geen abonnee QC| 071 161400 DtL! 071 - 161353 HET WOORD IS AAN Het is heel moeilijk om anderen niet te doen boeten voor de onte vredenheid die men over zichzelf voelt. EtienneRey VANDAAG Buitenland 6 Feiten en meningen Familieberichten Info Programma's Regio RTV Show Sport HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Zonnig Perioden met zon en in het noor den van het land eerst nog een en kele bui. Minimumtemperatuur omstreeks 12 graden Middagtem peratuur ongeveer 20 graden Westelijke wind. matig, kracht 3 a 4, in het noordelijk kustgebied eerst nog af en toe krachtig. 6 Meerderheid is voor naam Rijnwoude RIJNEVELD HANS KOENEKOOP Rijneveld moet Rijnwoude gaan heten. Dat is althans de mening van de inwoners van Hazers- woude, Koudekerk en Benthui zen. Een ruime meerderheid (87 procent) stemde bij het referen dum van zaterdag voor de naam Rijnwoude. Eind deze maand neemt de gemeenteraad van Rijneveld een definitief be sluit. Maar 3.000 van de 15.000 stemgerechtigde burgers toon den interesse voor de volks raadpleging. De namen Rijn en Veen en Vijfambachten vielen geheel niet in de smaak (respec tievelijk 93 en 257 kruisjes); 2.609 mensen kozen voor Rijn woude. helft van Sassenheim weer elek triciteit. De overige delen van de regio bleven echter tot twee uur 's nachts van stroom versto ken. Bij de EWR en de diverse poli tiekorpsen regende het tele foontjes. De politie van Sassen heim was twee uur lang onbe reikbaar. Ernstige incidenten deden zich voor zover bekend niet voor. In bejaardentehuis De Schutse in Sassenheim moest de brandweer een nood verlichting aanbrengen. NEW YORK ANP De groei van de wereldhandel neemt dit jaar verder af van 4,3 procent tot 3 pro cent. Volgend jaar zal de groei echter verdubbelen tot 6 procent als gevolg van het herstel van de internationale econo mie. Zowel de industrielanden als de ontwikkelingslanden zullen daarvan pro fiteren. Dit voorspelt de Conferentie voor Handel en Ontwikkeling van de Verenig de Naties (Unctad) in haar jaarlijkse rap port. De beëindiging van de Golfoorlog heeft in het zakenleven gezorgd voor nieuw vertrouwen. Het ziet emaar uit dat er een einde zal komen aan de reces sie in de Verenigde Staten en dat de eco nomie ook in de meeste andere indus trielanden zal aantrekken. Dit jaar zal de groei van de wereldproduktie slechts 0,7 procent bedragen na een ook al magere 1.8 procent in 1990. Volgend jaar zal er volgens het rapport een herstel optreden tot 2,3 procent. Ook gezaghebbende instellingen als de Organisatie voor Economische Samen werking en Ontwikkeling (Oeso) en het Internationale Monetaire Fonds (IMF) verwachten dat de wereldeconomie zich volgend jaar duidelijk zal herstellen van de huidige zwakte. De vorige week uitge lekte jongste ramingen van het IMF zijn wel iets optimistischer. Het fonds voor spelt voor dit jaar een groei van de we reldeconomie van ongeveer een procent en voor 1992 van omstreeks 3 procent. Ook de ontwikkelingslanden, de be langrijkste zorg van de Unctad, kunnen in de meeste gevallen rekenen op econo misch herstel. Wel zijn er aanzienlijke verschillen tussen de afzonderlijke conti nenten en ook daarbinnen. De vooruit zichten voor de groep van 42 minst ont wikkelde landen (LDC's), waarvan er 29 in Afrika liggen, blijven somber. Voor Afrika als geheel zien de cijfers er beter uit. De cijfers maskeren de algemene ontwikkeling omdat de zeven grote olie producenten in Afrika de helft van het totale bruto nationaal produkt voor hun rekening nemen. Voor Latijns-Amerika ziet de Unctad enig licht aan de horizon. Vorig jaar ver minderde het gezamenlijke bruto natio naal produkt daar met 0,5 procent, maar dit jaar valt een groei te verwachten van 1,6 procent en volgend jaar zelfs van 3,7 procent. De Latijnsamerikaanse landen gaan de vruchten plukken van economi sche hervormingen en het daarmee sa menhangende herstel van hun krediet waardigheid. De groeicijfers van de Aziatische ont wikkelingslanden blijven de hoogste in de Derde Wereld. De Unctad voorspelt dat de groei zal toenemen van 4,1 pro cent dit jaar tot 5,9 procent in 1992, me de door een flinke bijdrage van China. Voor Oost-Europa voorziet de Unctad nog een moeilijke periode. Hongarije lijkt de beste vooruitzichten te hebben en zal in 1992 waarschijnlijk weer een bescheiden economische groei kennen. Handtekening 8"712141 400053

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 1