Programma's ju mmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊém^ Veel eigen produkties van Hilversumse omroep Maandag 29 juli 1991 Redact,e: 023-150191 023-150192 JOLANOA OUKES GERARD VAN PUTTEN REINA VAN POPPELEN MEINT SINKGRAVEN Voimgeving: ANORIES DETMAR K» NEDERLAND 1 17.30 Journaal 17.35 Kids, Canadese jeugdserie 18.02 Manhattan Marshall, Amerikaanse comedyse rie. Afl.5. Marshall denkt dat hij een belangrijk exa men goed heeft gemaakt. Wanneer de anderen het allemaal beter hebben ge daan, stort zijn wereld in 18.25 Ja, natuurlijk extra, serie natuurfilms 19.00 Journaal 19.20 Zo vader zo zoon, spelprogramma 19.46 Schoppentroef, 8-delige komische serie. Afl.5. Het lijkt erop dat de wedstrijdsecretaris, Jaap Grasduin, er corrupte praktijken op na houdt... (herh.) 20.11 Bing&Co, Amerikaanse serie. AfI.: Thanks 21.05 Ander nieuws: Hen, Wil, Den, filmportret van Willeke van Ammel- rooy, haar dochter Denise en haar moeder Hennie. (herh.) 21.38 Jessica Fletcher (Murder she wrote), Ame rikaanse misdaadserie. AfI.: Een hondebaan. Jes sica vertelt over haar oude vriend Bill Boyle. Vroeger een beroemd football-spe- ler en nu prive-detective. De zaken lopen echter niet zo lekker, totdat hij zijn maat voor het leven ontmoet: de poedel Jack 22.24 Cheers, Amerikaanse comedyse rie. Af IMa always liked you best. Cliff's moeder komt op bezoek in Bos ton. Cliff wil iedereen echter bewijzen dat hij nu zelfstandig is 22.47 Flevofestival, verslag van het Youth for Christ festival 1990 met o.a. een Thesis-special 23.17 Journaal 23.22 Einde E BRT 1 zt - BRT 2 DUITSLAND 1 RADIO EN TELEVISIE NEDERLAND 2 16.55 Pauze-tv, gevarieerd jongerenmaga zine. (herh.) 17.30 Journaal 17.35 TheThunderbirds, sf-poppenfilmserie uit 1965. Afl.5: Onwelkom bezoek. Aansl.: Kode Boswachter vertelt, verha len 18.35 De bluffers, tekenfilmserie. Afl.6. (herh.) 18.58 Kinderen van waterland, 13-delige kinderserie. Af 1.4: Afzwemmen. Callas Kramer moet afzwem men. Maar vader Kramer vergeet de zwemspullen mee te nemen, (herh.) 19.13 Specials AVRO sportpano- rama in de zomer. Vandaag: Varen op Lem- steraken 19.38 Toppop clips Clips in de sfeer van zon, zee en strand uit exoti sche landen 20.00 Journaal 20.23 't Was stil op straat, serie nostalgische pro gramma's. Afl. 4: De grand gala's. Presentatie: Martine Bijl 21.18 True colors, serie. Afl.21Matter of principal. Ellen besluit met haar kleuterklas een bezoekje te brengen aan Ron's tandartsenpraktijk 21.43 AVROTelevizier, actualiteitenrubriek. Pre sentatie: Ria Bremeren Karei van de Graaf 22.15 Liebling Kreuzberg, Duitse serie. Afl.9: Die Staatsanwaltm. Liebling verdedigt Rosemund die herhaaldelijk geprobeerd heeft om valse Engelse Ponden in omloop te brengen. De kans op suc ces is zeer gering 22.58 Ontdek je plekje Abcoude, (herh.) 23.08 Einde NEDERLAND 3 18.50 Nieuws voor doven en slechtho renden 19.00 Journaal 19.15 Sesamstraat Kleuterprogramma. Ook in de Straat is het verbo den om over het gras te lopen. Frank bezoekt Scheemda. Ook een ken nismaking met een hond die niet kan lezen? 19.30 Graven voor de farao, Achtdelige cursus over het leven in het oude Egypte, afl. 1: Het dorp: Deir El-Medina. Met o.a. aandacht voor het graf van Toetanchamon in de Vallei der Koningen en in het Museum van Caïro 20.00 Journaal 20.25 Leven op leeftijd, RTL 4 17.05 RTL4 weer 17.10 Love boat. Amerikaanse serie 18.00 RTL4 zes uur nieuws 18.20 My two dads. Amerikaanse comedy-se- rie 18.50 Scrabble Letterspe I let jesprogra m- ma 19.00 Prijzenslag Spel o.l.v. Hans Kazan 19.30 RTL4 avondnieuws 19.50 RTL4weer 20.00 Rad van fortuin Prijzenspelprogramma o.l.v. Hans v. d. Togt 20.30 De gek van de week show Maarten Schakel in het program ma 'Leven op leeftijd'. (Nederland 3, 20.25 uur). 4-delige serie over hoe ouderen omgaan met rela ties, creativiteit, wonen en werken. Afl. 4 20.50 Yoy: Wegeten (Cuerpo a cuerpo), Argen tijnse videofilm uit 1990 over bulemia en anorexia 21.20 Culturele antropologie, Ontmoeting met culturen. Reeks over studie van vol keren en culturen (4). 21.50 TELEAC extra 22.00 Journaal 22.15 Studio sport journaal 22.30 NOS-laat, achtergrondinformatie uit binnen- en buitenland. Presentatie: Charles Groenhuijsen 23.00 Nieuws voor doven en slechtho renden 23.05 Einde nsje 17.25 Nieuwskrant. 17.30 Het Capitool. 17.55 Nieuws. 18.00 Tik tak. 18.05 ,„j. Samson. 18.10 Alfred J Kwak, teken- filmserie. 18.35 The bold and the beau x' tiful. 18.58 Neighbours. 19.22 Paarden- En koersen en mededelingen. 19.24 Sla je luis. slag, spelprogramma. 19.28 Program- Joel ma-overzicht. 19.30 Nieuws en Sport. iaa. 20.00 Kwislijn. 20.05 Zeg 'ns AAA, co- medyserie. 20.30 Rivalen der lea Rennbahn. serie.-21.25 Doctor at sea, comedyserie. 21.50 Op de koop toe, dai compilatie van dit consumentenmagazi ne ne. 22.20 Vakantievlinder, toeristische 7iru informatie. 22.30 Vandaag en Sport. 22.50 Tales of the unexpected, ser.e Vifr-, verhalen. 23.15 World party from Joen- bril suu. popconcert. 00.05 Coda, Eddy van tke- Vliet leest voor uit eiger. werk. 00.10 te Einde. Kerstmis in 'De gek van dè week show'. (RTL 4,20.30 uur). Reeks waarin Carlos Bos- zhard de elementen 'show' en 'quiz' op de hak neemt 21.05 Met hart en ziel Reeks over psychiatrische en psychologische onder werpen. Afl. 5: Uit je dak gaan (manisch depres sief). Presentatie: Koos Postema en de psycho loog Jan Swinkels 22.05 RTL4 weer 22.10 Ginger Fred. Italiaans/Frans/Duitse speelfilm uit 1986, gere gisseerd door Frederico Feltim 00.20 RTL4 laatste nieuws 00.35 Capital news. Amerikaanse serie 01.25 Kojak. Amerikaanse politieserie 02.15 Glow. RADIO 1 leder heel uur nieuws. 17.30 Nieuws. 19.04 Veronica Sportradio 20.04 Klas se 21.04 KRO's Jazz connection 22.04 Op de eerste rang. 22.48 Bewogen grensgangers 23.06 Met het oog c morgen. 02 Easy listening. 02.02 AVRO Nachtdienst 05.02 Van-nacht naar morgen 06.02-07.00 Sugar in th( RADIO 2 Een documentaire over de Oostduitse Trabant. (Duitsland 3.23.30 uur). 19.25 Mededelingen en programma- 1 overzicht. 19.30 Journaal en sport. 20.00 Kijk uit! 20.05 Lichtpunt, pro gramma van de Vrijzinnige Verenigin gen, 20.45 De duivel te slim, speelfilm. 22.15 Einde. filmdocumentaire. 23.30 Trabi-Deutscher, documentaire over de Oostduitse Trabant 00.15 Laatste nieuws. Aansl.: Zur Nacht. TV5 BBC 1 Heute. 18.45 Falcon-Crest. 19.20 Einde. 19.58 Programma-overzicht. 20.00 Tagesschau 20.15 Der Komö- dienstadel: Krach urn Jolanthe. blijspel. 21.44 Tagesthemen-Telegramm 21.45 Hurra Deutschland. 22.00 Das flam- mende Inferno, reportage 22.30 Tages- themen, actualiteiten 23.00 Ingmar Bergman: En lektion i kaerlek, speel film 00.30 Tagesschau. 00.35 Zuschauen - Entspannen - Nachdenken. 00.40 Einde. )ES- 17.00 The imitation/The magician, te kenfilms. 17.10 Rupert, tekenfilmserie. 17.15 The new Lassie, serie 17.40 De fenders of the Earth, tekenfilmserie. 18.00 Newsround. jeugdjournaal 18.10 The lowdown, serie portretten. 18.35 Neighbours, serie. 19.00 Nieuws en weerbericht. 19.30 Regionaal nieuws en weerbericht. 20.00 Wogan. talkshow. 20.30 Them and us. serie programma's over mensen en bureaucratie 21.00 De- ar John, comedyserie. 21.30 Birds of a feather, comedyserie 22.00 Nieuws. Aansl. Regionaal nieuws en weerbericht. 22.30 Panorama, serie documentaires. 23.10 Law and order, serie 00.00 Ope ration Raleigh, documentaire serie. 00.30 Who cares now?, programma over de toenemende vergrijzing. 01.00 Weer bericht. 01.05 Einde richt. 21.35 Théatre: Un certain plume, toneelstuk. 23.05 Nieuws 23.20 Beau 00.20 Einde. RADIO 3 RADIO 4 RTL PLUS WIBO Martine Bijl blikt terug op het Grand Gale du Disque van 1963. God fried Bomans reikte destijds Edisons uit. (Nederland 2. 20.30 uur), .foto SELECTIE laten de programmamakers zien dat oud worden met gelijk staat aan aftakeling en onmondigheid it dagelijks Ic et Nederlandse actualiteitenwezen had het afgelopen weekeinde geen gebrek aan grote affaires. Ik zag en hoorde veel alert en creatief journalistiek werk over de nieuwe Amerikaanse vredesplannen voor het Midden-Oosten, de uitzichtloze crisis in Zuid-Afrika en de schaamteloze drugspraktij ken van de Surinaamse legerleider Bouterse. Op de tv .zaten er ook veel interessante koppen tussen, zowel slechte als goeie. Tot de laatste categorie behoort bijvoorbeeld de Zuidafrikaanse risico analist Dr. Wim Boovse. Hij waarschuw! voor een tweede Libanon- syndroom in zijn verscheurde land én maakt zich in dat kader zor gen over de slechterik Terre Blanche, een Hitleriaans brallende boerenleider die volle zalen trekt. Ze werden allebei thuisbezorgd door Brandpunt, dat ons ook een blik gunde op het dorp Orania waar de grondslag wordt gelegd voor een nieuwe onafhankelijke boerenstaat. De Surinaamse affaire leverde bij Achter het Nieuws het ontspan nen hoofd op van Joris Voorhoeve. Het is duidelijk dat die als direc teur van de denktank 'Clingendael' lekker is bijgekomen van z'n periode als liberale kettinghond. Steile Joris vormde een fraai con trast met politiek dier Han Lammers, die in de Vara-rubriek z'n ver nietigend oordeel herhaalde over de regeringsplannen met de WAO. Wim Kok mag wel oppassen, want Lammers is op z'n onder gang uit. De kittige socialiste Eveline Herfkens zal er niet rouwig om zijn dat ze naar de Wereldbank in Washington is vertrokken. Brandpunt heeft een hoekje voor Nederlandse toppers in den vreemde en Herfkens vulde dat met energieke charme. Het meest aandoenlijke koppie van het weekeinde was zonder twij fel dat van de zevenjarige Alicia. Achter het Nieuws volgt de lotge vallen van dit Boliviaanse weesmeisje, wier gezicht door een infec tieziekte ernstig werd verminkt. Nederlandse plastische chinirgen zijn onvoorstelbaar knap bezig rrtt't Alicia. Ze hebben inmiddels uit een combinatie van schedeldak-weefsel met een stukje uit haar lin ker schouder een nieuwe wang geschapen. Alicia's nieuwe onder kaak bestaat uit een partje van haar schouderblad. Dit wonder vergde de inzet van vijftien specialisten die ruim twintig uur met Alicia bezig waren. Over een tijdje worden haar mond en neus her steld. Ik ben er stil van. n acht radiolessen erje irsusboek. In de tv- volgt John Romer de lotgevallen van de dorpsbewoners vanaf de hoogtij dagen van Ramses II tot en met het langzame verval van het Egyptische Ri|k. Het cursusboek kost 55 gulden en is te bestellen door dit bedrag over te maken op giro 544232 ten name van Teieac Utrecht, onder vermelding van Graven voor de farao. Het boek is ook in de boekhandel verkrijgbaar Nederland 3 19.30 Leven op leeftijd Vanavond herhaalt de RVU het laatste deel van de vierdelige serie Leven op leeftijd. Onze maat schappij vergrijst. Inmiddels zijn er bij na twee miljoen mensen boven de 65 jaar en dat aantal stijgt nog steeds Het is een misverstand om te denken dat mensen van die leeftijd met hun armen over elkaar aan de rand van de maat schappij gaan staan. In leven op leeftijd <ing door Godfried Bomans aan Corry Brokken, Wim Sonneveld, Frangoise Hardy en Mariene Dietrich. Nederland 2 20.25 Met hart en ziel Serie programma's over psychiatrische en psychologische onder werpen Vanavond manisch depressief Speciale gast: Fred Bos. voorzitter van de vereniging van Manisch Depressie ven. De presentatie is in handen van Koos Postema en Jan Swinkels. RTL 4 21.05 Jessica Fletcher Jessica vertelt over haar oude vriend Bill Boyle. Vroeger een be roemd footballspeier en nu pnvédetecti- ve. De zaken gaan slecht totdat hij zijn maat voor het l^ven ontmoet de poedel Jack. Nederland 1 21.38 FILMS OP TV MAANDAG The beast of hollow mountain (1956) Merkwaardige film combineert het wes tern- en het griezelgenre. Geregisseerd door Edward Nassour, met Ismael Rodri guez, Guy Madison. BBC 2 19-30 De duivel te slim (1960) Zeer Vlaamse klucht van Edith Kiel. met Jef Cassier: en Gaston Berghmans als orkestmuzi kanten zoals je ze alleen in Beigi BRT 2 a Massina zijn ontroerend als e RTL 4 22.10 mdt. 20.45 leder heel uur nieuws. 17.04 Ronduit Radiokrant 18.04 Tijdsein 18.25 Hallo Nederland 18.50 De grabbelton 19.04 Residentie pauze dienst. 19.35 Hemels breed. 20.04 De besten van orkesten. 20.18 De verborgen bron. 20.40 Ronduit radiaal 21.00-07.00 Zie radio 1 Convoy 1978) Matig scenario. Kris Kristofferson als een vrachtwagenchauf feur die met collega's een dolle protest rit uitvoert door de zuidelijke staten. Re gie'van Sam Peckinpah staat toch nog garant voor wat spanning. Ook met Ah The big trees (1952) Routineuze wes tern van Felix Feist, met Kirk Douglas als een oplichter die spijt krijgt van landzwendel Super Channel 22.20 n genade vragen. Met Eva Dahlbeck. Gunnar BjOrnstrand Duitsland 1 23.00 ren op de agenda. De VARA komt dit najaar met de harde comedy-serie In voor- en tegen spoed. Hierin speelt Rijk de Gooyer een type a la Archie Bunker. Veronica heeft maar liefst 130 afleveringen van de soap Take off op stapel staan. Deze serie gaat over twee elkaar beconcurrerende vliegtuig maatschappijen. Verder een se rie over het leven achter de cou lissen van het popprogramma Countdown. Hierin onder meer GTST-ster Babette van Veen. Bij de VPRO staat de serie Op afbe taling op de agenda. Met een filmscenario van Jan Blokker naar de gelijknamige roman van Vestdijk. De Hilversumse omroepen zijn druk bezig met nieuwe produk ties. De NCRV komt eind sep tember met de serie De zomer van '45. In deze door Bram van Erkel geregisseerde produktie spelen de actrices Will van Kra lingen en Renée Fokker de hoofdrollen. De TROS brengt volgend jaar de lotgevallen van de dierenarts Iris (Monique van de Ven) op het scherm. Het is niet de gelijknamige film in stukjes gehakt maar een gloed nieuwe tv-serie. Verder staan bij deze omroep de comedy Sjans, met Sylvia Millecam en Huub Stapel, en de met de BRT gepro duceerde Het bos van Vlaande- HET WEER DINSDAG 30 JUU 1991 leder heel uur nieuws. 16.04 Discovery 18.04 De avondspits. 19.04 Het steenen tijdperk 20.04 Muziek met Meta 22.04 Candlelight 23.04-24.00 Rock City. Streets of fire (1984) Actiefilm van Wal ter Hill. Vrouwelijke popster wordt ont voerd door sadistische motorbende, ex vriend gaat er achter aan. De muziek is van Ry Cooder en dat is veruit het beste aan de film Rollen van Diane Lane. Mi chael Paré. BBC 2 22.00 Ginger e Fred (1986) Aardige satire van oude meester Federico Fellim over de almacht en de stompzinnigheid van de televisie. Marcello Mastroianm en Gi- nog DINSDAG Ali Wenn die Bombe platzt 1958) Mislukte. komisch bedoelde misdaadfilm van 21.10 E w Emo. verenigt bekende Duitse grappenmakers uit die tijd: Oskar Sima Wal- en Rudolf Platte, ont RTL Plus 9-30 Zon- en maanstanden Zonop" 05 57 zonondt Maan op 22 27 maan or Waterstanden IJmuiden Hoogwater 646en 19.10 Laag water 2.27 en 14.46 Waterstanden Katwijk Hoogwater 6 19 en 18.43 Laag water 2.08 en 14 27 n zondag. 11.03 The gypsy and the gentleman 1958) Zi geunerm heeft een affaire met een man van adel Zij is Melma Mercouri. hij Keith Mitchell De regie was van Joseph Losey. Prikkelend Neerslagkans Minimumtemp. Middagtemp. 15.20 DAGPUZZEL 17.10 Der Preis ist heiss. spelshow 17.45 Sterntaler. filmquiz. 17.55 RTI aktuel i 18.00 Bionic woman, serie 18.45 RTL aktuell. 19.25 Das A-Team, RADIO 5 serie. 20.15 Ironside, serie. 21.10 Con- voy. speelfilm. 23.05 10 vor 11. cultu reel magazine. 23.30 RTL aktuell 23.40 Mannermagazin M 00.15 Radhapura Endstation der Verdammten, speelfilm. 01.35 Catch up. catchwedstrijden uit Amerika. 02.10 Einde. DUITSLAND 2 17.45 Em Fall fur zwei, misdaad- e 19.00 Heute. 19.30 Mordsge- schichten: Der Mörder. tv-film van Ot- tokar Runze naar de roman van Georges Simenon. 21.15 WISO, sociaal-econo- misch magazine. 21.45 Heute-journal. 22.10 Bilder, die Geschichte machten, documentaire serie 22.20 Rollo Geb- hard: Mem Pazifik, serie reisreportages. 22.50 Das kleine Fernsehspiel: Tsa'amri - Von einem der auszog. Indianer zu werden, documentaire. 00.10 Heute. BBC 2 TV MORGEN 17.00 Taal 17.30 Jeugdcultuur. 17.55 Mededelingen en schippersberichten. 18.00 Nieuws. 18.10 Even muziek. 18.30 Programma voor blinden en slechtzienden. 18.40 7e Dags Adventis ten 18.55 Nieuws in het Turks. 19.30 Nieuws m het Marokkaans en Berbers. 20.15 Nieuws in het Chinees 20.30 Is lam in het nieuws. 21.30 Verhaal DUITSLAND 3 16.30 La rivolta dei sette, speelfilm. 18.00 Aktuelle Minute 18.01 Lassie's Abenteuer, jeugdserie. Afl. 16: Die Frau des Rangers. 18.30 Lindenstrasse. se rie. 18.57 Programma-overzicht 19.00 Aktuelle Stunde. regionaal magazine. 19.45 Raamprogramma van de regionale studio's 20.00 Evangelisch - katholisch. Muss das sein?, serie 20.45 Out on a limb, serie. 21.30 West 3 aktuell. 21.45 16.50 Nieuws en weerbericht. 16.53 Re gionaal nieuws en weerbericht. 19.30 The beast of Hollow Mountain, spee! film 20.45 Cme Memo. serie amateur films. 21.30 Different drummer, serie. 22.00 Streets of fire, speelfilm 23.30 Newsnight. actualiteiten. 00.15 Cricket SUPER CHANNEL 17.00 On the air, live show. 19.00 The mix special, muziekmagazine. 20.00 The Unesco files, documentaire serie. 20.30 Captain Power, sf-serie. 21.00 Concert special. 22.00 Nieuws 22.10 Supersports news. 22.20 The Monday movie: The big trees, speelfilm 00.20 Nieuws. 00.30The 80's relived, nostal gische concerten. 01.30 The mix spe ciai, popmagazine 02.30 The mix all night, videoclips. NEDERLAND 1 13.00 Nieuws voor doven en slechtho renden. 13.05 Einde. NEDERLAND 2 13.00 Nieuws voor doven en slechtho renden .13.05 Einde 16.00 Santa Bar bara. soapserie. 16.45 The big valley. NEDERLAND 3 09.00 Nieuws voor doven en slechtho renden 09.05 Ernde. 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. 13.05 Einde. RTL 4 06.55 RTL4 nieuws. 07.00 Cartoon. 07.25 RTL4 nieuws. 07.30 Cartoon 08.00 RTL4 nieuws. 08.05 The bold the beautiful: topmodels, soap 08.30 RTL 4 nieuws 08.35 Out of this world, jeugdserie 09.05 RTL4 nieuws 09.10 As the world turns, familiefeuilleton. 09.55 Channel E 10.25 RTL4 text 14.20 St. Elsewhere, serie 15.10 Sons and daughters, serie 15.35 The bold the beautiful: topmodels. soap 16.00 Telekids 16.35 Happy days. sene. Woordzoeker In deze men gelmoes van letters zijn al de genoemde woorden ver stopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links, van bo ven naar bene den of omge keerd of schuin. Som mige letters worden dubbel gebruikt. Streep.alle woorden door. De resterende letters vormen dan regel voor Uit de najaarsprogrammering regel van bo- van de BRT blijkt dat min of ven naar bene- meer controversiële program- den nog een ma's in de toekomst naar een woord, later tijdstip op de avond ver huizen. Dit geldt voor bekende programma s zoals Lava van Kamagurka en Herr Seele, de talkshow van Marcel Vanthilt en Incredibile van Felice Damiano. AJ deze programma's zullen op woensdagavond na het derde journaal van 23.00 uur te zien zijn. Omstreden BRT- programma's naar late avond BRUSSEL CPD LLEGROT AARTS N EEKP KNNEI RREM ODNAAT ALP E LOG TNRGNEKEDEOS I SEEETDRRKTTMU NLJKI MENRHSOT ELOKNEI ECLEOIJ KEBOE HVOLOMRR UEVTOOTS P OKKS ETOVOLHOUDERR KSOZEOMLLS EEE LARZRPOEETTWT EKZZEEOMSZSRK OUELANDI NGZUO PLTSTEUNTJ EUD STS ETLOHOCLAP n midden fraai en zonnig maxima tot rond 26' C In het noorden en langs het noorden |ke deel van de Noorse westkust wisselvallig en af en toe regen bij temperaturen van 1 5 tot 20' C. Oenemarken: Fraai en zonnig zomerweer. Tussen 22 en 27" C. afhankelijk van een aanland* ge of aflandige wind. Britse eilanden: Eerst zonnig en warm. maar in west Schotland en west-lerland bewolking Op dinsdag s wolking r Frankrijk: Zonnig en warm tot zeer warm Maandag .n de Pyreneeén en in het zuidwesten opkomende onweerskansen Deze on weersaktivite-t heeft zich dinsdagavond noordoostwaarts over het land tot b«i Normandie, tot bij Panis en tot t>i| de Zwitserse westgrens uitgebreid Deze onweersbuien worden gevolgd door eni ge afkoeling Middagtemperaturen tus sen 28 en 34' C. maar na net passeren van de onweerszone afkoeling tot 23 a 28' C Langs de Middell. wegend zonnig e boven de 30' C Corsica en Sardinift: Zonnig, maar vooral op maandag boven de bergen op Corsica ook stapeibewoi king. Langs de stranden 27 tot 32* C. Spanje: Vanuit het westen geleidelijk wat minder van Spanje enkele on* de Costa's ten noorde mogelijk ook een onwe r.gens vrij zonnig Ten aanhoudend rond of i Bemdorm in Beni- langs de zuid-Spaanse stranden zonnig. Middagtemperaturen landm waads dalend tot tussen de 23' C m het noordwesten en 33* C >n het zuiden. Langs de Costa's en langs i Spaanse stra met middagm Portugal Maandag t i het r regen- of c slechtere weer is dinsdag avond opgedrongen tot over heel Ierland en de zuidwestelijke helft van Groot Bnttannié Middagtemperaturen tussen 18'C langs de westkusten tot 27* C in zuid Engeland en Wales Belgiè en Luxemburg: Zonnig en wprm Dinsdagavond m het zuiden en in Luxemburg mogelijk een onweersbui. In de middag rond 28' C. Duitsland Zonnige inwaarts een bui. dinsdag meer zon, langs de Algarve echter aan houdend zonnig Middagtemperaturen aan zee tussen 21* C in noord Portugal tot rond 25' C zuid van Lissabon en langs de Algarve. Zwitserland: Zonnig en w het oosten v dagavond ir Maandag in t stapelbewolkmg en dms- ïet uiterste westen moge i de c het laagland 's middags tot 31* C. Oostenrijk: Vanuit het westen overgang naar eer zonnig en warm zomerweertype Maan dag vooral >n oost Oostenrijk echter nog stapelbewolkmg dag m Beie nog l kmg. Aipenrand Dinsdagavond m het uiterste zuidwesten mogei'jk een on weersbui Middagtemperaturen meest rond 27'C Canarische eilanden en Madeira Geieideii|k een wat toenemende noord oostelijke stroming ALCOHOLTEST DEKEN DOKTE RSRIJTUIG EERDER ELEGANT ELLENDE GEKKO HINKELEN HORZEL KANDEEL KANTINE KASTEEL KOPSTOOT LANDING LOODS LUISTER MERRIE ONDERZOEK OUDOOM OVERTOOM PUZZELHOEKJE PUZZELTOCHT ROOMSOES SPOELKEUKEN STEEKMES STEUNTJE STRAATORGEL UURWERK VIERKANT VOLHOUDER n klem daimg v 3 droog l etem- i bui Temperaturen stijgend tot rond 28' Cop dinsdag Mali*: Zonnig, maandag landinwaarts in het midden en zuiden mogeii|k een bui Dinsdagavond m het wesieh|ke deei van noord itahe mogelijk onweer Middag temperatuur meest rond 30* C. op dins dag nog wat hoger. Joegoslavië: langs de zuidstranden op Tenerife en Gran Canaria tot 29' C. Marokko: Langs de oceaankust geil angs de kust z iroprr ndag toenemende noordoostelijke strc Af en toe v ung i Splitn n gelijk een onweersbui. Landinwaarts vooral in de middag en avond bewolking met plaatselijk een regen of onweers bui Dinsdag m het noordwesten echter meer zon. Middagtemperaturen i« king, i Middagtemperaturen rond 24 C tussen aan de stranden Landinwaarts een gr rmge daimg van de temperatuur, maar toch aanhoudend warm tot zeer warm Aanhoudend zonnig en warm tot zee' warm Langs de stranden rond 30" C, landinwaarts tot 40' C. 27 tot 33 C. 30* C. en 29' C Griekenland en Turkije: Landinwaarts in noord- en mie keniand en in west- Turkije weersbuien. langs de kustt maar op enheie plaatsen oc weersbui Middagtemperatui

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 9