Sport 'Abdoe' richt een ravage aan Leblanc heeft geen vrede met uitleg PDM Krikke vraagt om opheldering Priem wint aan geloofwaardigheid Raas heeft vrede met resultaat Maandag 29|uli1991 MDER ZANDEN GUS V 13 NIEUWSLIJN Montoya positief in Alpenrit De Colombiaan Reynel Montoya heeft in de Ronde van Frank rijk positief gereageerd op controle naar verboden stimulerende middelen. Dat is zaterdag in Macon bekendgemaakt. De door Montoya gevraagde contra-expertise had eveneens een postief resultaat. De 31-jarige Montoya, in dienst van de Ryalco-ploeg, werd ge controleerd na de achttiende etappe (Bourg d'Oisans - Morzine), de laatste Alpenrit. Hij is bestraft met een voorwaardelijke schor sing van drie maanden. Daarnaast moet hij een boete van 3000 Zwitserse franken (ruim 4000 gulden) betalen en is hij in de uit slag van de etappe naar de laatste plaats gezet, met een tijdstraf van tien minuten. Bovendien worden er 50 punten van zijn FICP-totaal afgetrokken. Montoya was in de rit op een anonieme plaats (97ste) geëin digd. Hij had een achterstand van 19.47 op de winnaar, de Fransman Thierry Claveyrolat. Montoya is de eerste renner die tijderrs de Ronde van dit jaar op doping wordt betrapt. Indurain niet in criteriums Miguel Indurain, de Spaanse winnaar van de Tour de France, komt de komende weken niet naar Nederland. Met die medede ling schokte Gerry van Gerwen, die de contracten met de ren ners regelt, zaterdag diverse organisatoren van ruim in het bud get zittende criteriums. Met name Boxmeer, Stiphout, Chaam, Panningen en Roosen daal hadden veel geld over voor de gele trui-drager, maar moes ten toezien dat Banesto-manager Francis la Farque afgelopen weekeinde alle contacten en contracten afweerde. Volgens La Farque blijft Indurain vandaag nog in Parijs en wordt hij morgen en woensdag in Spanje gehuldigd. Het ko mend weekeinde neemt Indurain deel aan enkele wedstrijden in Frankrijk en besluit daar maandag 5 augustus zijn optreden in het criterium van Chateau Chinon, waarvoor ook al renners als Chiappucci en Fignon zijn gecontracteerd. Ploeg LeMond met lege handen Van de 22 ploegen die in de Tour de France van de partij waren, bleven er tien met lege handen staan. De meest prominente van deze niet-winners, was de Z-formatie van Greg LeMond. Een zware tegenvaller was ook het team van Once, dat geen potten kon breken ondanks de aanwezigheid van coureurs als Marino Lejarreta en Vuelta-winnaar Melchor Mauri Prat, Eduardo Cho- zas en Anselmo Fuerte. Verder bleven op nul steken: Lotto (Bruyneel en Museeuw), Amaya (Pensee en Parra), Helvetia (Rué en Delion), Postobon (Herrera) Weinmann (Wegmüller), Tonton Tapis (Roche en De Wolf), ToshibaXJalabert) en Clas (Ruiz Cabestany). Het succes volst waren het Franse RMO en het Italiaanse Ariostea. Zij scoor den elk vier hoofdprijzen dank zij Mottet (2x), Claveyrolat, de verrassende Braziliaan Ribeiro (allen RMO), Argentin, Cenghial- ta en Lietti (allen Ariostea). De vierde eerste prijs behaalden de Italianen als collectief, in de ploegentijdrit. Van de wild card-for- maties was Castorama. 'Abdoe' wordt verzorgd door de Tour-dokter, na zijn val in de laatste etappe. De Rus brak een sleutelbeen. PARIJS GPD De Tour de France heeft giste ren een dramatisch slot gekre gen. Wat een happy end had moeten worden, draaide in de laatste honderd meter op een gruwelijke ravage uit. De boos doener was de Russische sprin ter Djamoladine Abdoesjapar- ov, die in zijn groene trui met oogkleppen op naar de streep op de Champs Elysées sprintte en pardoes tegen een dranghek reed. Zijn val had een domino effect, met 'Abdoe' sloeg nog een aantal renners ongenadig hard tegen het wegdek. De Rus wordt vandaag en morgen ter observatie in een ziekenhuis in Parijs gehouden. De winnaar van de groene trui brak zijn lin kersleutelbeen en liep een aan tal hoofdwonden op. Abdoesjaparov kwam met zijn kamikaze-gedrag, waaraan andere sprinters zich groen en geel ergeren, als een 'boontje om zijn loontje'. Veel erger was dat hij enkele collega's in het ongeluk stortte. Over 'Abdoe's manier van sprinten zei de Duitser Olaf Ludwig onlangs: „Het enige wat hij niét kan is- recht-toe-recht-uit rijden". Het zag er geruime tijd naar uit dat de 'cowboy van Tasjkent' zijn fout moest bekopen met het verlies van de groene trui. Het reglement zegt namelijk dat een renner pas recht heeft op deze prijs (gehonoreerd met 50.000 gulden) als hij met fiets en al de finish is gepasseerd. Desnoods lopend. De Rus bleef na zijn gruwelij ke crash evenwel voor 'oud vuil' op de grond liggen. Hij was zelfs even buiten bewustzijn. Temid den van een horde fotografen en camera-mensen werd hij met kunst- en vliegwerk opge lapt door Tour-arts Gérard Por te, die geen ernstig letsel con stateerde. Abdoesjaparov werd ruim twintig minuten na zijn buite ling weer op de fiets gezet. On dersteund door Porte en drie man van de organisatie legde de Rus groggy de laatste meters af. Direct na de streep werd hij in een ambulance gelegd en voor nader onderzoek naar een zie kenhuis afgevoerd. Uit de incidentrijke sprint kwam tenslotte een andere Rus, Dimitri Konisjev, als winnaar te voorschijn. Het was al de twee de van de topman uit de TVM- ploeg van Cees Priem, die op slag als succesvolste Nederland se ploeg (twee zeges) uit de Ronde kwam. Aan succes ont brak het de Sovjet-renners toch niet. Samen waren Abdoesjapa rov (2x), Konisjev (2x) en Eki- mov (lx) goed voor vijf dagprij- Miguel Indurain bleef be spaard van alle ellende en kon even later 'normaal' worden ge huldigd als Tour-winnaar. Op het podium werd hij geflan keerd door de Italianen Gianni Bugno (2de) en Claudio Chiap pucci (3de), die als klimkoning van de 78ste Tour de France in de boeken is gekomen. Het ploegenklassement werd een prooi voor de sterke formatie van Indurain. Cees Priem verwacht dat TVM na de ritzeges van Dimitri Ko nisjev voorgoed het imago van vierde Nederlandse wielerploeg kwijt is. De jaren niet serieus genomen wielerformatie heeft door de Sovjetrus aan geloof waardigheid gewonnen. Niet dat het in de aard van de Zeeuw ligt om na de overwin ningen van Konisjev een grote mond open te trekken. „Maar twee ritzeges kunnen de andere twee ploegen niet overleggen. Dat was ons doel. Jammer dat Gert-Jan Theunisse niet bij de eerste tien is geëindigd, daar streefden we ook naar. We heb ben tweederde deel kunnen verwezenlijken. Daar kan ik al leen maar tevreden over zijn", vindt Priem. Theunisse werd in de Pyre neeën, evenals zijn vriend Rooks, geveld door de zenuwen en maagklachten, in de ploe gentijdrit werd het team getrof fen door lekke banden van Har- meling. Het uitvallen van Skib- by trok aanvankelijk ook een streep door de rekening. „We hebben in deze Tour veel publiciteit gehad door Theunisse de zeges van Ko nisjev en de laatste plaats van Harmeling." Het stoort Priem dat de Ne derlandse renners te snel mis plaatste vedetteneigingen krij gen. In dat opzicht noemt hij Rqb Harmeling als lichtend voorbeeld. „Een man naar mijn hart, ploeterend voor een contract, niet van opgeven willen weten. Hij kent zijn beperkingen, maar buit zoveel als mogelijk zijn sterke kanten uit. Met vallen en opstaan. Een karaktermens, van wie er te weinig in het peloton rondrijden. Tegenwoordig wil iedereen vedette zijn in plaats te werken." Elf jaar geleden, in het jaar dpt loop Zoetemelk de Tour won. tiranisseerde het roemruchte Raleigh-team van Peter Post de Ronde van Frankrijk. Elf overwinningen werden ge boekt, waaronder twee in de ploegentijdritten. Jan Raas. Ger tie Knetemann en Cees Priem waren verantwoordelijk voor de vele successen die in Parijs be kroond werden met de gele trui voor Zoetemelk. Raleigh is al lang geen hoofdsponsor meer. Panasonic steunt de wielerploeg var Peter Post. Nederlands kun j« dat Marc van Orsouw was deze lour een buitenlander in een Nederlandse ploeg. Dankzij de overwinning van Ekimov vrijdag in Macon werd het gezicht van de miljoenenploeg gered. Het schaamrood werd een blosje. „Het is niet terecht vergelij kingen met vroeger te trekken. De tijden zijn veranderd. Het wielrennen in zijn algemeen heid". meent manager Post. „De ploegen zijn in de breedte sterker geworden. Vroeger re den 120 renners de Tour. Te genwoordig bijna tweehonderd. De koers is niet meer te contro- Post zegt het niet als excuus te beschouwen, maar simpel als een constatering. De 'Godfather' van de Neder landse wielersport is de eerste die toegeeft dat hij teleurgesteld is in de prestaties van zijn bij el kaar geraapte formatie van vier Belgen, twee Russen, een Duit ser. een Italiaan en een Neder lander. „Een overwinning is ei genlijk nog te weinig, maar is tenminste iets. Het hadden ech ter op zijn minst twee moeten zijn. We hebben het wel gepro beerd, maar in de finales te vaak gefaald." PARIJS (ANP) - De opbrengt was dit jaar schaars. liet past niet bij fan Raas. het zint hem ook niet, al laat de Zeeuwse ploegleider van Buckler niet veel van zijn onvrede merken. Zijn streven voor de Tour was enkele dagsuccessen en een klassering in de top tien van Rooks. De werkelijkheid was anders. Slechts één ritzege stond op het saldo in Parijs: de overwinning van lelie Nijdam in Valenciennes. In het licht van de drie ritze ges van vorig jaar een tegenval- Ier. En de 26ste plaats van Rooks op bijna veertig minuten was ook veel minder dan ver wacht. „In tegenstelling tot voor gaande jaren had ik in deze Tour twee doelen: het klasse ment en dagprijzen. Dat bete kende dat ik De Vries aan Rooks moest koppelen. Ik had zeven man voor de vlakke etappes, maar dat reduceerde door de ziekte van Frans Maassen al snel tot vier. want Poels en Sol- leveld hebben Maassen er door heen moeten slepenverklaart Raas de matige resultaten. De Buckler-ploeg heeft vol gens Raas daarom niet echt kunnen heersen op de etappe naar Valenciennes na. Het gr brek aan mankracht brak de Zeeuw op. De inzinking van Rooks in de eerste Pyreneeën rit was ook niet ingecalculeerd. De kopman voor het hooggebergte verloor in de rit naar laca bijna een half uur. ..Gebeurt dat niet. dan ein digt hij bij de eerste tien. In één dag waren al zijn kansen verke ken. In de Alpen heeft hij zich goed hervonden" Raas zegt enerzijds ontevre den te zijn maar anderzijds, ge zien de omstandigheden, vrede te hebben met het uiteindelijke resultaat. Content was hij zeker over Gerrit de Vries. De 24 jari ge Fries wordt door zijn ploeg leider een natuurmens ge noemd. „Onvoorstelbaar hoe die jongen recupereert. Hem moeten wc langzaam naar de top begeleiden. Hij is een man van de toekomst. We hebben nog twee tot drie jaar de tijd no dig. Nu kijkt hij nog op tegen Rooks, maar hij is de man die straks voor het klassement kan K.i<in rijden." Tour-directeur weerlegt kritiek op tracé Zijn derde Tour als directeur was niet bepaald zijn grootste spektakelstuk. Toch is Jean- Marie Leblanc tevreden. Content vooral met de enorme publieke belangstelling voor het evenement. En hij kan ook volledig instemmen met de winnaar, Miguel Indurain. PARIJS PETER OUWERKERK GPD-VERSLAGGEVER Toch was er nogal wat kritiek op de 'choreografie' van de 78ste Tour de France. De aanloop zou te lang zijn geweest, de ber getappes te simpel. Leblanc (47) weerspreekt het, maar belooft voor de Tour 1992 wel een heel ander parkoers. „Er wordt ieder jaar over het Tour-tracé gedebatteerd. Dat hoort erbij, accepteren we ook, want wij zijn niet meer dan de regisseurs, die een recensie over hun werkstuk mogen verwach ten". „De legende van de Tour wil, dat er drama's zijn in het hoog gebergte. Daar heb ook ik van gehouden, van die prachtige, doorleefde koppen van Coppi, Bartali, Bobet. Maar onze taak is het maken van een moderne Tour. Met flitsende ritten, waar niet de winnaar al bekend is na veertien dagen". „Ze zeggen: te weinig bergen. Welnu, als we een derde Pyre- neeën-etappe hadden opgeno men, dan had Indurain na twee weken al acht minuten voorge staan. Was het dan een leuke Tour geworden?" „Wie zegt overigens, dat een Tour een Tour moet zijn voor klimmers? En wie garandeert dat als je een Tour met veel ber gen construeert, je ook een klimmer als winnaar krijgt? In 1987 voorspelde iedereen dat die Tour een Ronde voor de Co- lombianen zou worden. Step hen Roche won". „Ik vind niet, dat je anno nu met een een monsterachtige Tour moet afkomen. Dat is te gen de eisen des tijds. Boven dien werk je de doping in de hand. Het is ook in het belang van de gezondheid van de ren ners dat we op deze manier denken". „De kritiek van Fignon? Die heeft altijd wat te kankeren. Maar als hij deze Tour niet zwaar genoeg vond, waarom kwam hij dan in de zwaarste etappes niet met de besten bin nen?" De Tour is onbeheersbaar ge worden. De karavaan van bijna 4000 mensen en 1500 auto's is zo groot, dat ze niet meer in de hand is te houden. Wat vorig jaar op Luz Ardiden gebeurde, en dit jaar op l'Alpe d'Huez be rokkent de Tour alleen maar schade. Leblanc: „Succes is bijna niet te beteugelen. We hebben al de nodige maatregelen genomen om de uitwassen van het succes tegen te houden. Minder spon sors, minder genodigden, min der commerciële poespas. Maar ook ik ben op l'Alpe d'Huez bang geworden van de enorme hoeveelheid publiek. Agressie ook soms. Maar moet je l'Alpe d'Huez dan tot verboden gebied verklaren?" „Moeten we het aantal deel nemers verminderen, -20 ploe gen van 9, of 22 ploegen van 8? Moeten we een limiet stellen aan het aantal journalisten? Minder genodigden? Minder fo tografen op de motor? We gaan na de Tour oppieuw evalueren. Maar het zal moeilijk zijn". Grote steden „Ik voel er niet veel voor de Tour voor te behouden aan de grote steden. Ik vind niet dat de Tour voorgoed moet verdwij nen uit plaatsen als Morzine, Luchon, Luz Ardiden. Maar on ze opdracht is geen eenvoudi ge". Welke plannen zijn er voor 1992? Nog steeds Amerika? Aan komsten om acht uur 's avonds, omdat dat beter past bij de da gindeling van de tv-kijker, waar in dus ook de sponsors het meest zijn geinteresseerd? Of wordt het een Tour d'Europe. met start in Spanje, en vervol gens via Frankrijk, Italië, Zwit serland, Duitsland, Luxemburg, België, Nederland op Parijs aan? Leblanc: „In oktober wordt het profiel onthuld. Meer kan ik er niet over zeggen. Alhoewel, dit: Montreal wilde de start in '92, ter gelegenheid van Ameri ka 500 jaar. Maar dat is om technische redenen onmogelijk. Finishen om acht uur is tech nisch eveneens uit den boze. Dat kunnen we renners, soig- neurs, mecaniciens en schrij vende pers niet aandoen. En het zijn toch die groeperingen die voorop staan". „Een Europese Tour? We star ten al in San Sebastian, en Eu ropa wordt één, volgend jaar. De kans zit er in, dat we over meer grenzen gaan. Meer kan ik er niet over zeggen". Wat was het meest positieve en het meest negatieve punt in deze Tour? Leblanc: „Positief was de uit straling van de winnaar, Indu rain, een exponent van de nieu we generatie. Plus het succes bij het grote publiek. De schoolva kanties in Frankrijk vielen goed, de televisie zorgde voor mooie beelden, de mensen wilden de renners zien". „Negatief was de zaak-PDM. Ik heb nog altijd geen vrede met hun verklaringen. Ik heb ze ge lezen, en ook ik wijs elke aantij ging van doping af. Renners als Kelly. Breukink hebben dat niet nodig. Maar waarom zo lang geaarzeld met een serieuze uit- leg?". „Als een verantwoordelijke van PDM op de avond van de crisis met een duidelijke uitleg was gekomen: een verkeerd ge bruik van vitaminen - wat voor de hand lag -, dan had me nigeen er de schouders over op gehaald. Nu hebben ze zichzelf met verdachtmakingen opgeza deld". „De Tour was de.PDM-zaak al snel weer vergeten, maar de schade is voor PDM zelf. Toch één van de beste ploegen van de wereld, niet?" Jan Gisbers (I) en Manfred Krikke weten niet wat ze met de kritiek van de Tour-organisatie aanmoeten. foto anp KNECSEL COVERT VAN VEEN GPD-VERSLAGGEVER PDM-manager Manfred Krikke zal vandaag per fax de directie van de Tour de France om op heldering vragen over de uitla tingen van Jean-Marie Leblanc in de Krant op Zondag, gisteren. In een interview met de krant stelt Tour-directeur Leblanc dat hij de uitkomst van het PDM- onderzoek naar aanleiding van het voortijdige vertrek van de gehele equipe uit de Tour niet vertrouwt. Leblanc heeft het over „ongeloofwaardigheid" en over „bedrog". Ploegleider Jan Gisbers wordt door Leblanc in dezelfde krant een „kleine, ge mene schurk en een valsspeler" genoemd. Tourarts Gerard Porte plaatst in het artikel eveneens grote medische vraagtekens bij het door PDM opgehangen verhaal over de voedselvergiftiging. Por te: „Die salmonella-bacterie, dat slaat medisch gezien ner gens op. Er is nooit diarree bij de PDM-renners geconstateerd. Ik vind het uitermate gênant". Gistermiddag had Krikke, naar aanleiding van het artikel en de eventueel te ondernemen stappen, eerst een telefonisch gesprek met ploegleider Jan Gisbers en vervolgens een per soonlijk onderhoud in zijn ei gen woning in Knegsei met PDM-directeur Blink. Krikke over de reactie van Gisbers, vlak voor diens vertrek uit het Oostenrijkse trainings kamp van PDM: „Jan was, zoals ik, ook even sprakeloos. Ge schokt. absoluut verslagen... Wat moeten we hier nou weer mee, vroeg'ie me nog". Wat moet PDM hier nu mee? Manfred Krikke is niet zo snel uit het veld te slaan, blijft diplo matiek, maar laat wel doorsche meren „opnieuw de onderste steen boven te willen krijgen". Krikke: „Eerst willen we van de Tourdirectie horen of de uit spraken in het artikel kloppen. Ik kan het eigenlijk niet geloven, ga er nu ook even niet vanuit dat ze waar zijn. Want waarom zou de Tourdirectie de zaak op deze manier willen spelen? Waarom zeggen ze het dan niet tegen ons, als ze het niet ver trouwen? Donderdag, op de persconferentie in de Tour, was daar nog alle gelegenheid voor. Porte heeft nog even met onze artsen gepraat, maar we hebben nooit her-idee gehad dat hij in formatie tekort kwam. Als dat zo is, en dat horen we graag, dan zijn we best bereid de me dische kant van de zaak nog eens door de hele molen en door gekwalificeerde, onpartij dige medici te laten nazien. Ze kunnen van ons alle additionele informatie krijgen, die ze wen- Hij wenste niet te praten in termen van 'voor de rechter sle pen', maar Manfred Krikke zal. namens PDM. deze nieuwe af faire niet over zijn kant laten gaan. In diens eigen, beschaaf de. jargon heet dat: „Ik zal alles in het werk stellen om deze zaak ook in de tweede ronde kwalitatief helemaal af te ron den. De juridische kant is slechts een zijstuk van het ge heel, al zal duidelijk zijn dat on ze juristen dit verhaal maar eens goed moeten bekijken Krikke blijft zweren bij een voedselvergiftiging als de bron van alle kwaad, ook al spreekt de Belgische farmacoloog Paul Nijs in het artikel over andere zaken ('Hier moet testosteron in het spel zijn'). De manager: „Waarom? Dat mag hij mij. als leek. dan eens uitleggen. Me neer Nijs is niets anders dan een apotheker waarvan er dui zenden rondlopen. We gaan dit echr aanpakken, zullen er ook intern natuurlijk veel over pra ten. Het is m'n taak als manager dit serieus te nemen, al is het absurd nu wéér je onschuld te moeten bewijzen. Net zo ab surd het zou zijn om het beleid van de PDM-wielerploeg af te gaan stemmen op artikelen van kranten als deze. Want dan kan ik beter meteen stoppen".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 13