Soek&Zn. LADAN ZONWERING unicef FAMILIEBERICHTEN Wij zijn met vakantie van 27 juli t/m 11 augustus HELP DE KINDEREN IN DE GOLF GIRO 604020 JERIMIA RIM jnesie N „aö sanctos pAhtAftifefo UAkAhticptx hhCh, faytitikkc Je eigenwijze i/*kAhtie$eU! m De Wielerronde van Noordwijk In dankbare herinnering aan alles wat zjj voor ons is geweest, delen wij bedroefd mede, dat na 'een kortstondige ziekte, voorzien van het H. Sacrament der Zieken toch nog onver wacht van ons is heengegaan onze lieve moe der, grootmoeder en overgrootmoeder MARIA JOHANNA VAN ZELST weduwe van CAROLUS JOHANNES WILHELMUS VERHART Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Er zal een avoridwake gehouden worden op dinsdag 30 juli om 19.30 uur in de St. Jeroens- kerk te Noordwijk-Binnen, waarna gelegen heid tot condoleren in de kerk. De gezongen Uitvaartmis zal worden opge dragen op woensdag 31 juli om 11.00 uur in voornoemde kerk, waama wij haar zullen be geleiden naar haar laatste "rustplaats op dé R.K. begraafplaats aan de Gooweg te Noord wijk-Binnen. Moeder ligt thuis opgebaard. Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar dat hem meer lijden bespaard is, geven wij kennis dat na een korte ziekte is overleden onze vader en opa, mijn broer, onze zwager NICOLAAS JOHANNES MATZE 1913 - 27 juli 1991 PETER MATZE CONNI MATZE-VAN RUN STAN KOEN M. H. SMINK-MATZE en verdere familie Alphen aan den Rijn Sweelinckplein 30 Correspondentieadres K. P. Matze, Zeewinde 98 2403 GJ Alphen aan den Rijn Dinsdagavond is in het Rouwcentrum, Prins Hendrikstraat 120 te Alphen aan den Rijn, van 19.30 tot 20.30 uur gelegenheid tot condole- ancebezoek. De begrafenis is bepaald op woensdag 31 juli om 12.00 uur en zal plaatshebben in het fami liegraf op begraafplaats "Rhijnhof" te Leiden. Algemene kennisgeving "D 'eenvoudiger! wil God steeds gadeslaan, 'k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder' Psalm 116:4 (berj Tot onze diepe droefheid nam de Heere, na een kortstondige ziekte, voor ons toch nog onverwacht uit ons midden weg, onze lieve zorgzame moeder, groot- en overgrootmoe der NEELTJE VAN DER PLAS weduwe van GIJSBERT OUWEHAND in de ouderdom van 81 jaar Katwijk: A. OUWEHAND H. OUWEHAND- KRAYENOORD A. SCHAAP-OUWEHAND A. B. SCHAAP Haarlem: A. VAN DER LINDEN- OUWEHAND M. VAN DER LINDEN Katwijk: G. OUWEHAND A. OUWEHAND-BERKHEU J. OUWEHAND K. OUWEHAND- VAN BEELEN klein- en achterkleinkinderen l<atwük aan Zee, 28 juli 1991 Huize "Duinrand", Nolensstraat 2 Correspondentieadres: A. Ouwehand, Oranjestraat 7, 2^24 GD Katwijk Onze moeder en oma is opgebaard in de aula van Huize "Duinrand", ingang Groen van Prinstererweg hoek Nolensstraat, alwaar ge legenheid zal zijn tot condoleren dinsdag 30 en woensdag 31 juli a.s. 's avonds van 7.00- 8.30 uur. Geen bloemen. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. donderdag 1 augustus a.s. 's morgens om 10.30 uur in het Herv. Kerkelijk Centrum, Voorstraat 74 te Katwijk aan Zee, - begrafenis zal plaatsvinden ca. 11.30 i de nieuwe begraafplaats "Duinrust" s Parklaan te Katwijk aan Zee. Wegens het overlijden van NICOLAAS JOHANNES MATZE is ons bedrijf EGMA AUTOMATERIAAL Hooftstraat 204 Alphen aan den Rijn op woensdag 31 juli de gehele dag gesloten Algemene kennisgeving t smartelijk doch geduldig gedragen lij door de Heere uit ons midden wegge- onze innig geliefde broer en zwager PIETER OUWEHAND op de leeftijd van 68 jaar Denemarken: D. K. OUWEHAND E. OUWEHAND-MADSEN Katwijk: L. VAN RIJN-OUWEHAND C. VAN RUN 2225 VR Katwjjk ZH, 27 juli 1991 Rijnmond 135 •Onze broer en zwager is opgebaard in het rouwcentrum "Maranatha", Poolster 2 te Katwijk aan Zee, alwaar gelegenheid zal zijn tot condoleren op dinsdag 30 juli a.s. 's avonds van 7.00-8.30 uur. Geen bloemen. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. woensdag 31 juli a.s. 's middags om 1.15 uur in het Jeugdhuis, Voorstraat 72 te Katwijk aan Zee, waama de begrafenis zal plaatsvin den ca. 2.15 uur op de nieuwe begraafplaats "Duinrust", aan de Parklaan te Katwijk aan Zee. n tot plaatsing van rouwadvertenties op dezelfde dag kannen van maandag t/m wijdag tot 08,uur telefonisch {071- 161335) of pet post aangeboden worden; voor plaatsing op zaterdag, vrijdagmiddag tot 17.00 uur, Witte Singel Leiden. UNICEF NOODHUIPACTIE showroom Molensteeg 12-14 (bij Doezastraat) Leiden. Tel. 071-121375/140006 Geopend ma. t/m vr. 08.30-12.30,13.00-17.30 uur Zaterdag van 10.00-14.00 uur. voor hulp aan kinderen in oorlogsnood, vluchtelingen en slachtoffers. Na een lange moeilijke weg is heden toch nog onverwacht van ons heengegaan m'rjn lieve man, onze zorgzame vader en opa, broer, BERT STEENBERGEN Wij danken alle medewerkenden van Ver pleeghuis "Zuydtw'ück" voor de goede ver zorging. C. M. STEENBERGEN- SWINKELS BEN en SONJA MARCELINE Mijn man en onze pa is opgebaard in de aula van "Ad Sanctos", Lammermarkt 43 te Lei- den. Gebedsdienst aldaar: dinsdag 30 juli om 19.00 uur met gelegenheid tot condoleren tot 19.30 Woensdag 31 juli vindt om 11.00 uur de be grafenis plaats op de begraafplaats "Rhijn hof", nabij de Haagse Schouw. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condo leren in de ontvangkamer van "Rhijnhof". JAN NEUTEBOOM in de ouderdom, van bijna 75 jaar W. D. NEUTEBOOM- WILBRINK J. NEUTEBOOM E. N. NEUTEBOOM-KRAAU CORINA N. NEUTEBOOM M. NEUTEBOOM-VONK JAN-PIETER DENNIS MAIKEL 26 juli 1991 Professor Debijelaan 13 2251 VP Voorschoten Mijn man en onze vader is overgebracht naar het rouwcentrum "Eenvoud", Hogewoerd84 te Leiden alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen op dinsdag 30 juli a.s. van 19.00 tot 19.30 uur. Geen bloemen. De rouwdienst .zal gehouden worden op woensdag 31 juli a.s. om 10.30 uur in de Groe ne- of Willebrordkerkie. Haarlemmerstraat- weg te Oegstgeest, waama de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats aldaar. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in het koor van de kerk. De NSG heeft ook iets tegen blaf-blaf-blaffen. 1 GOD IS GROTER DAN UW NOOD De Nederlandse Stichting Geluidhinder heeft iets tegen lawaai: gratis informatie. Deze zeer bekende opwekkings prediker uit Indonesië spreekt op zondag 28 juli om 10.00 en 19.30 uur Bel Cebuco 020-6242316 en informeer naar het effect van Co-adverteren Cjgfffiadverteren Verhoog de werking van uw reclaroegulden Kinderfonds van de Verenigde Naties BEGRAFENISSE CREMATIES LAMMERMARKT 43 - LEIDEN TEL. 071*- 12 66 18 Niet als je vakantiebezorger van deze krant wordt: de leukste manier om met één uurtje per dag je eigenwijze vakantiegeld te verdienen. En na drie weken vang je nog een extra premie van 25 piek ook! Je zegt maar wanneer je kunt in de periode van 15 juni tot 15 september. 'N VAKANTIE-KRANTENWIJK Nieuwsgierig? WiHred en Monique van hel Leidsch Dagblad en Alphens Dagblad vetteflen je er alles over: 071-161323. lampuit, vul in, stuur op 1 Ja, ik word vakantiebezorger in de periode van I lol ■S«f' (datum) naam: adres: postcode/pla, telefoonnr.: In portvrije envelop sturen naar: Afd. Bezorging van Leidsch/Alphens Dagblad, Antwoordnr. 10050,2300 VB Leiden. F.B. Kruis huisar PRAKTIJK HERVAT TANDENWINKEL openingstijden ma. t/m vrij. 9-17 uur zaterdag 10-12 uur prothese specialist erkend laboratorium lidV.T.L. reparaties klaar terwijl u wacht persen van nieuwe platen in uw oude kunstgebit vervaardiging van kunstgebitten tevens 1-dagsbehandeling specialist in mondvenorgings- artikelen. 01719-18193/18491 KERKSTRAAT 44 HOOROWIJKBIKKEN b g.g. (voor spoedgevallen) 81719-11145 UI TV TVE RZORGINC aparte opbaarruimte eigen aula mogelijkheid tot een koffietafel goede aansluiting openbaar vervoer verzekeringen en deposito's Als alleen Persoonlijke wensen tellen Uitvaartcentra: Leiden. Levendaal 103, tel. 071-128418 Leiderdorp, van Geerstraat 2-a, tel. 071 -892886 Koudekerk a/d Rijn, Hoogewaard 60, tel. 01714-15733 Op woensdag 31 juli is het Leidsch Dagblad Promotieteam aanwezig bij Koningin Wilhelmina Boulevard Aanvang: 17.45 uur. Internationale wieler-avond-zesdaagse. 20.00 uur: Prominenten 20.45 uur: Profs Met bekende namen als: Erik Breukink, Gert-Jan Theunissen, Jelle Nijdam, Gerrit Solleveld, Jaques Hanegraaf, Marc van Orsouw, Martin Schalkers Martien Kokkelkoren, Twan Poels en Frans Maassen. e Singel 1 en. lel 071 2405 CG Alphen aid Rijn. lel. 01720-93 951

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 10