Leidsch Dagblad Regering wist van handel Bouterse Indurain nieuwe sportheld Spanje Meisje (11) uit Blokker verdwijnt spoorloos Britten hielpen Irak aan chemische wapens BEL Alphenaar met hoofd klem in put L* 'x Eerst benzinepomphouders veroordeeld Maandag 29 juli 1991 opgericht 1 maart 1860 Nr. 39607 Losse nummers f 1,45 BINNENLAND Tour-winnaar Miguel Indurain geflankeerd door de Italianen Gianni Bugno (links) die tweede werd en Clau- dio Chiapucci die op de derde plaats eindigde. foto ed oudenaarden af CORRESPONDENT 'De koning is dood. Leve de ko ning.' Met minstens hetzelfde enthousiasme als de Spanjaar den vier jaar geleden de Tour zege van 'de adelaar van Sego via', Pedro Delgado, vierde, hebben ze de vierde Spaanse victorie in La Grande Bouclé door Miguel Indurain begroet. Honderden bussen, extra trei nen en chartervluchten werden ingezet om de vele duizenden Spaanse fans naar Parijs te brengen voor de triomfantelijke intocht van de nieuwe Spaanse wielervorst. En dan te bedenken dat de 27-jarige Indurain niet eens de echte Spaanse favoriet voor de eindzege in Parijs was. Ploegge noot Delgado werd, ondanks te genvallende prestaties in het voorseizoen, toch als de belang rijkste Banesto-kandidaat be schouwd. Het is wel even wennen voor de Spaanse sportjournalisten. Na de ervaren Delgado, moet men nu proberen de gesloten, introverte Indurain aan het pra ten te krijgen. Indurain is vooral een provinciaal, die ,,het liefst door het veld wandelt" en „veel geld makkelijk vindt, maar niet meer dan dat". Iemand, die zich zelf een „praktiserend ka tholiek" noemt, zijn familie het „belangrijkste in zijn leven" v vindt en alleen Spaans en Bas- kisch spreekt. Meer dan duizend inwoners van het stadje Villava waren naar Parijs afgereisd. Ook bur gemeester Vicente Sabalza was daarbij, die eind vorige week geen enkele moeite hoefde te doen om de gemeenteraad over te halen een straat of plein naar de nu wereldberoemde wielren- Indurain's vader kon pas op het laatste moment worden overgehaald in het vliegtuig te stappen. Daarvoor was een tele foontje van zoon Miguel vanuit Macon nodig, aangezien de ou de Indurain nog nooit een stap buiten Villava of Pamplona had gezet. Indurain tracteert vandaag zijn ouders en vier zusters op een dagje Parijs. Morgen zal hij in Madrid aankomen voor een officiële receptie van de Ba- nesto-bank, de sponsor van zijn ploeg. Pas later morgen volgt het ongetwijfeld grootse inhaal in Villava. Zie verder het sportkatern Sovjetburgers lopen niet warm voor vrije-markt WASHINGTON Rtr-AFP Een groot deel van de Sovjetbe volking voelt nog maar weinig voor de ideeën van president Gorbatsjov om de economie voor een belangrijk gedeelte om te vormen naar westers model. Dat is gebleken uit een dit weekeinde gepubliceerde Ame rikaanse opiniepeiling onder ruim 2200 inwoners van de re publieken Oekraïne, Litouwen en de Russische Federatie. De peiling werd in mei gehouden. Iets meer dan de helft van de ondervraagden (54 procent in de Russische Federatie en 53 procent in de Oekraïne) toonde zich voorstander van de invoe ring van een vrije-marktecono- mie. Gevraagd om een keuze te maken tussen het socialisme en het kapitalisme zei veertig pro cent van de Russen meer te voelen voor het kapitalisme. Ruim 45 procent sprak zich uit voor het socialisme. Tien pro cent wil het bestaande commu nistische systeem handhaven. Kuwayt hervat export olie KUWAYT-STAD Rtr Kuwayt heeft gisteren voor het eerst sinds de invasie van Irak in het emiraat, nu bijna een jaar geleden, weer olie uitgevoerd. De supertanker Thorness verliet de haven nabij Kuwayt-Stad rond het middaguur geladen met ruwe olie voor West-Euro pa. De olieminister van Kuwayt, Abdullah Al-Raqba, vertelde verslaggevers aan boord van de tanker dat een „ongekend kar wei" was geklaard om op zo'n korte termijn weer ojie te kun nen exporteren. De als gevolg van de Golfcrisis gestaakte olie-uitvoer heeft Ku wayt beroofd van een van de belangrijkste inkomstenbron nen. Ondanks het feit dat vele honderden olieputten nog branden, produceert het emi raat weer 115.000 vaten (van 159 liter) per dag. Vóór de Iraakse inval beliep de Kuwaytse olieproduktie zo'n twee miljoen vaten per dag. Volgens de olieminister heeft de nationale olie-industrie door de Golfoorlog een schade opgelo pen tot 75 miljard dollar. Zoekactie met helikopter zonder resultaat De politie van Hoorn is een grootscheeps onderzoek be gonnen naar een 11-jarig meisje uit Blokker. Het meisje werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien bij een zwembad in Zwaag. Getuigen meldden de politie dat ze bij het bad contact heeft gehad met een ongeveer 55-jarige man. Het meisje vertrok zaterdag rond 11.30 uur vanaf haar huis alleen op haar fiets naar het zwembad, waar ze met vrien dinnen had afgesproken. Behal ve met haar leeftijdsgenoten sprak ze bij het zwembad ook met de man. Volgens haar vriendinnen heeft ze samen met deze onbekende man in het begin van de middag bij de Genoeg voor produktie mosterdgas Politie-assistent blijkt meer te zijn dan 'nep-agent' BUITENLAND Van den Broek lanceert plan voor Kroatië Horeca-team be waakt nieuw ter- rassenbeleid Vrije loop door duingebied van Wassenaar Nog geen abonnee 071 - 161400 071 - 1613S3 ABONNEE. SERVICE Êf Van den Broek: 'Schoon schip maken in Suriname HET WOORD IS AAN HANS KOENEKOOP De Nederlandse regering had al langer aanwijzingen over de betrokkenheid van de Surinaamse legerleider Bouter se bij de handel in cocaïne. Zij beschikte echter niet over juridische bewijzen. „Het hebben van aanwijzingen is wat anders dan het hebben van juridisch bewijs. Het gaat vooral om delicten die niet in Nederland zijn gepleegd en dus in Nederland moeilijk vervolgbaar zijn", aldus minis-' ter Van den Broek van buitenlandse zaken. DEN HAAG GPD-/1 De bewindsman reageerde gis teren voor NCRV-radio op be richten in NRC Handelsblad van zaterdag over de persoonlij ke betrokkenheid van Bouterse en zijn naaste medewerkers bij de drugshandel vanuit Colom bia. De krant beroept zich op getuigenverklaringen van uitge weken Surinamers die in Ne derland zijn ondervraagd door agenten van de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA. „Bouterse ziet, volgens oog getuigen, in eigen persoon toe op de aanvoer en distributie van verdovende middelen", aldus NRC Handelsblad. De krant doet vervolgens uitgebreid ver slag over de wijze waarop Bou terse de aanvoer van cocaïne vanuit Colombia begeleidt. Samen met zijn adviseur Henk Herrenberg, stafchef Ivan Graanoogst, commandant M. Linscheer en minister van de fensie R. Christopher geeft Bou terse leiding aan een organisa tie, die de afgelopen jaren tien duizenden kilo's grondstof voor cocaïne uit Colombia heeft ge ïmporteerd. Na verwerking tot cocaïne in laboratoria in de bin nenlanden van Suriname wor den de drugs naar de VS en Ne derland getransporteerd. Van den Broek vindt het hoog tijd worden dat er een nieuwe regering in Suriname komt om „schoon schip te maken". Het land bevindt zich in een 'geva renzone', meent de minister. Al leen met een regering die geen banden heeft met Bouterse wil Van den Broek samenwerken om de drugshandel in Suriname aan te pakken. De huidige rege ring ontleent volgens Van den Broek haar bestaansrecht „aan diegenen die onder ernstige verdenking staan van de handel in verdovende middelen, lees: Bouterse". Zie ook pagina 3 Een Alphenaar heeft zaterdag avond benauwde momenten doorgemaakt in een rioolput in de Reigerstraat. Twintig mi nuten lang zat hij bekneld met zijn hoofd naar beneden en de benen omhoog. Pas na insme ren met groene zeep en flink sjorren kon de man uit zijn be narde positie worden bevrijd. Tijdens een wandeling liet zijn kleindochter een sleutel precies in de put vallen. Opa haalde het deksel weg en boog voorover om de sleutel te pak ken. De put was echter dieper dan hij dacht en telkens moest hij verder reiken met zijn hand. Tot hij te ver doorgleed en vast bleef zitten. Na zijn bevrijding klaagde de man over een pijnlijke schou der. Voor alle zekerheid is hij even naar het ziekenhuis ge gaan. Zoals de dag de nacht verdrijft, verdrijft verwachting het verdriet. VANDAAG Binnenland - Buitenland - Cultuur Feiten en meningen - Familieberichten Info Programma's Regio RTV Show Sport VANDAAG OOK LEVEN EN WONEN HET WEER i -i.: ,J; snackbar van het zwembad pa tat gegeten. Toen het zwembad om 17.00 uur sloot, heeft het kind haar spullen (inclusief haar fietssleu- tel) uit een kluisje gehaald. Haar fiets stond zaterdagavond ech ter nog afgesloten bij de rekken. Hoe en met wie het meisje het zwembad heeft verlaten, is on bekend. In de loop van de avond meldde haar moeder haar ver missing bij het bureau van de Hoomse gemeentepolitie. Daar op werd door politiemensen de omgeving van het zwembad uitgekamd. Deze zoekactie le verde echter geen resultaat op. De politie zette gisteren een he likopter in om foto's van de om geving te maken. Die leverden geen bruikbaar spoor op. Zomerweer Weersverwachting van het KNMI Zonnig, middagtemperatuur onge veer 28 graden. Oosten wind, ma tig kracht 3 tot 4. Later in de week temperaturen rond 25 graden Woensdag mogelijk onweer Hordenrecord voor Alphenaar Ruud van Maurik EINHOVEN ANP Ruud van Maurik heeft een dubbelslag geslagen op de Ne derlandse atletiekkampioen schappen. De Alphenaar werd in Eindhoven niet alleen voor de derde keer kampioen op de 110 meter horden, maar eigen de zich ook het Nederlands re cord op deze afstand toe. Mei vijf honderdsten van een secon de bracht hij de oude toptijd van Ysbrand Visser terug tot 13,91. Laura Bosman, evenals Van Maurik lid van AAV '36, voegde aan de successen van haai plaatsgenoot een zilveren me daille op de 800 meter toe. Haai tijd in de finale (2.04,44) was nel niet snel genoeg om Heidy van der Plas te verslaan. De badplaatsen Katwijk en Noordwijk beleefden afgelopen weekeinde twee absolute topda gen. Het strand in beide plaatsen was, vooral gisteren, mudvol en hetzelfde gold voor de straten en pleinen in de omgeving waar dui zenden auto's werden geparkeerd. De politie heeft noodgedwongen hier en daar een oogje moeten dichtknijpen en ging alleen in bij zonder gevallen over tot wegsle pen. De hotels en pensions waren in beide plaatsen ook goed bezet. Katwijk was volgeboekt. In Noordwijk konden de gasten nog wel binnen de eigen grenzen wor den ondergebracht, zij het dat een enkele gast met een duurdere slaapplaats dan gepland genoe gen moest nemen. In Noordwijk was vooral het open Nederlands golftoemooi een grote pu bliekstrekker. foto henk bouw Overtreding verkoopregels dranktabak en eetswaren LONDEN CEES VAN ZWEEDEN CORRESPONDENT Met toestemming van de Britse regering hebben bedrijven in het Verenigd Koninkrijk tussen 1988 en augustus 1990 de Iraak se president Saddam Hussein geholpen met de opbouw van een chemisch wapenarsënaal. Dit blijkt uit documenten die door het ministerie van handel en industrie aan een Lagerhuis commissie zijn gegeven. De ge leverde chemicaliën waren vol doende voor de produktie van vijftig ton mosterdgas. Met toestemming van de au toriteiten hielp de Britse indu strie Saddam ook bij zijn pogin gen een kernbom te bouwen. Volgens een document van het ministerie van handel en indu strie werd nucleair materiaal naar Irak verscheept tot drie da gen na de invasie van Kuwayt in augustus 1990. Volgens de regering betrof-het nucleair materiaal dat werd uit gevoerd voor gebruik in zieken huizen en in de industrie. De hoeveelheden zouden boven dien te gering zijn geweest om een kernbom van te kunnen bouwen. Kenneth Warren, de Conservatieve voorzitter van een Lagerhuiscommissie die de zaak onderzoekt, verklaarde echter: „Ik was verbijsterd toen ik de lijst zag. Dit is een zeer ernstige zaak". Blijkens het document wer den in de jaren 1988-1990 twee scheepsladingen met thiodigly- col, hoofdbestanddeel van mos terdgas, in Baghdad afgeleverd. Saddam Hussein gebruikte mosterdgas in de oorlog met Iran. Ook werd mosterdgós ge bruikt voor het uitmoorden van Kurden. Professor Karlheinz Lo- hs, een voormalig lid van de ontwapeningscommissie van de Verenigde Naties, omschreef het verstrekken van exportver gunningen door de Britse rege ring als „bijzonder naïef'. Peter Lilley, de minister van handel en industrie, deed de af faire gisteren af als een hoop drukte om niets. Hij kon echter niet verklaren waarom de Britse regering haar eigen embargo op de export van 'dodelijke wa pens' naar Irak heeft geschon den. HAARLEM ARTHUR MAANDAG De Haarlemse economische po litierechter mr.ir. H. Heijne Makkreel heeft vanmorgen de eerste Nederlandse pomphou ders veroordeeld die zich niet aan de nieuwe verkoopregels voor onder meer drank en eet waren hielden. Exploitanten van pompstations in Hoofd dorp, Badhoevedorp en Velser- broek kregen per overtreding tienduizend gulden boete, waarvan negenduizend voor waardelijk. Benzinestations werden per 1 januari geconfronteerd met nieuwe verkoopregels voor on der meer drank en tabak. Dat gebeurde na felle klachten van de levensmiddelenbranche over valse concurrentie. Winkeliers hadden er herhaaldelijk tegen geprotesteerd dat pompstations buiten de gebruikelijke ope ningstijden als supermarkt functioneerden. Thans mogen door pomp houders na zes uur 's avonds al leen nog 'weg-gebonden' arti kelen worden verkocht, en klei ne eet- en drinkwaren. Voor ta baksartikelen geldt een aparte regeling. Rookwaren mogen binnen de bebouwde kom 's avonds niet worden verkocht, maar buiten de bebouwde kom wel. Begin april bleek uit onder zoeken van de Economische Controledienst (ECD) dat pomphouders de nieuwe regels massaal overtraden. De Haar lemse officier van justitie mr. J.J. van der Bruggen, voorzitter van een landelijke werkgroep die zich met de problematiek bezig houdt, kondigde keihard optre den aan. Van der Bruggen had vanoch tend een aantal pomphouders voor de Haarlemse politierech ter gedagvaard. Bij hen waren zaken als wijn en sherry, pakken koffie en thee, suiker en open- haard-hout aangetroffen. De of ficier verweet alle verdachten dat ze een winkel in bedrijf had den gehad, terwijl de krachtens de Winkelsluitingswet voorge schreven kaart met openingstij den ontbrak. De rechter verbaasde zich daar wat over. „Het gaat in feite om de nieuwe regels, maar -iii wordt er wat gestreden op een randgebied." Toch kon de telas- telegging in de ogen van de rechter genade vinden. Heijne Makkreel was het bo vendien met de officier eens dat de pomphouders alle tijd heb ben gehad om hun zaken aan te passen. Al in december 1988 was bekend aan welke eisen moest worden voldaan. Zo moeten t 'verboden waren' 's avonds achter slot en grendel. Officier Van der Bruggen: „De meeste pomphouders zijn ge woon doorgegaan. Ze hebben hun shop niet afgesloten van de rest van de verkoop." De directeur van een besloten vennootschap met vestigingen in Hoofddorp en Badhoevedorp gaf vanmorgen toe dat er geen winkelsluitingskaarten aanwe zig waren. „Dat klopt. Inmid dels zijn de kaarten bij de ge meente in aanvraag." De offi cier: „Met de aanvraag van de kaart bent u er natuurlijk niet. Dan moet u zich ook aan de re gels houden." De officier eiste voor op 26 fe bruari en 22 april vastgestelde overtredingen boetes van tien duizend gulden, waarvan ne genduizend voorwaardelijk. De rechter vonniste conform. Dat gebeurde ook in de zaak tegen een inwoner van Uithoorn, die in Velserbroek een pompstation exploiteert. Hij ging op 27 fe bruari op de bon. Deze man betoogde dat pak ken koffie en dergelijk wel dege lijk zogeheten weggebonden ar tikelen zijn. Zo zetten vrachtwa genchauffeurs zelf koffie in hun voertuigen. Volgens de rechter zijn wet en toelichting echter duidelijk. „Je mag dus geen ki loverpakking pepermunt verko pen, maar wel een rolletje. En ook geen pakken koffie. De ge middelde automobilist zal on derweg heus niet denken: hé ik heb geen koffie bij me. ik ga even langs bij het benzinesta tion." De zaak tegen een bedrijf uit Heemskerk werd aangehouden. De onderneming had wel een winkelsluitingskaart, maar deze zou bij de gemeente zijn ingele verd in afwachting van een nieuw exemplaar. De officier van justitie zal nu eerst bij de gemeente navragen of dit klopt. :ontrole bezorging) Leidsch Degblad ■ntwoordnummor 10050 2300 VB Leidon Jr. 8 712141 400053

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 1