2 TRAINERS FRAMES UITNODIGING TREK IN LEKKER WERK? Abem V VelopA Welke houtbewerker (m/v) helpt mee het hout-gebeuren in goede banen te leiden? een collega SECRETARESSE AMBITIEUZE EN ERVAREN MBA-ERfM/V Klynveld Management Consultants ACADEMISCH ZIEKENHUIS LEIDEN vraagt VflKATURES yAKATURES VflKflTURES VflKflTURES VAKATURES VAKATURES VflKflTURES VflKflTURES VAKflTURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES e adverientie-aldeiing VelopA B.V. te Leiderdorp is een zelfstandige werkmaatschappij van de internationale R.W.K. groep. VelopA heeft een zusteronderneming in België. Zij richt zich zowel op de handel als op de import en distributie van straatmeubilair, afsluit- en markeringssystemen, papierbakken, bloembakken, fietsenbergingen, betonnen keer- en speelelementen (import vanuit Zweden en V.S.). VelopA handelt en importeert straatmeubilair en krijgt steeds meer werk, vooral op houtgebied. Wij zoeken daarom een houtbewerker die in staat is de houtproduktie in goede banen te leiden. Een zelfstandig type dat ervan houdt in een klein team zichzelf waar te maken. Herkent u zichzelf? Dan heeft VelopA u beslist iets te bieden. Afwisseling: Als houtbewerker zorgt u ervoor dat de diverse houten produkten zoals houten schotten, bloembakken, vissteigers e.d. geproduceerd en geassambleerd worden. Functie-eisen: Bij VelopA werkt u in een klein en enthousiast team (29 mensen, waarvan 9 in de produktie en magazijn). Wij zijn dan ook op zoek naar iemand in de leeftijd van 20-35 jaar, die onder grote mate van zelfstandigheid en accuratesse kan werken. Het spreekt vanzelf dat hij/zij beschikt over een bouw constructie-achtergrond. Ervaring in het besturen van een vorkheftruck is gewenst. Sollicitatieprocedure: Indien u denkt aan bovenstaande eisen te voldoen wordt u uitgenodigd uw schriftelijke sollicitatie te richten aan: VelopA B.V. t.a.v. de heer J.W.A. van Velzen Postbus 202 2350 AE LEIDERDORP tel. 071-410321 (Gaarne ontvangen wij uw schriftelijke reactie binnen 2 weken na verschijning in deze krant). STICHTING VRIJ€TIJDSC€NTRUIVl DC RIDDCRHOF De Ridderhof is een multifunctioneel centrum waarin ondergebracht de volgende activiteiten: - sportzalen voor verenigingen en scholen - zalen t.b.v. vergaderingen, partijen, muziek e.d. - peuterspeelzaal en jeugdhonk Momenteel zijn er twee beheerders in vaste dienst verantwoordelijk voor de verhuur van za len en horeca-activiteiten. Het bestuur van de stichting komt graag in con tact met gegadigden voor de functie van fi€H€€RD€R M/V Van deze beheerder wordt verwacht dat hij/zij - In teamverband kan werken - Contactuele eigenschappen heeft - Accuraat kan werken - Ambitie heeft Als u denkt aan deze eisen te voldoen en bo vendien in of in de directe omgeving van de ge meente Rijneveld woont, nodigen wij u uit te solliciteren Uw sollicitatie met c.v. kunt u binnen 8 dagen richten aan: Stichting Vrijetijdscentrum De Ridderhof Postbus 17 2396 ZG Koudekerk aan den Rijn T.a.v. Mevrouw C. Rademaker Eventuele telefonische informatie over de func tie kan worden verkregen bij Mevrouw C. Ra demaker, bestuurslid. Tel. 01714-12317. Binnenkort opent de lekkerste verswinkel van Den Haag en omstreken zijn deuren: The Fresh Company. Daarom hebben wij plaats voor ambitieuze mensen die leiding willen geven en voor hen die gewoon een leuke baan zoeken. Kom dan op woensdag 26 juni of op 3 juli a.s. naar de informatie-avond die worat gehouden in Leidschendam, winkelcen trum Leidsenhage in het Greenpark Hotel, Weigelia 22, schuin tegenover P&CVanaf het Centraal Station in Den Haag te berei ken met lijn 6. Daar kun je alles te weten komen over jouw mogelijkheden bij The Fresh Company, of meteen solliciteren. Ben je verhinderd en heb je toch interesse, bel of schrijf dan naar The Fresh Company, Oostzijde 95,1502 BB Zaandam. T.a.v. de heer A. Roskott, telefoon: 075-59 33 77 (tot 8 uur 's avonds). DE WINKEL VOL LEKKERE IDEEËN Ter versterking van het receptie-team zoeken wij, vijf dynamische jonge receptionistes Wij bieden deze collega een goed samenwer kend team waarin hard werken en collegiali teit hoog in het vaandel staan. Tevens is dit de kans voor een aankomend re ceptioniste) om met alle facetten van het re- ceptiewerk in aanraking te komen. Zowel administratief, contactueel en interna tionaal georiënteerd werk wordt geboden. Onafhankelijkheid van het openbaar vervoer is vereist. Is dit de betrekking voor jou, stuur dan je handgeschreven brief met c.v. naar: Motel De Gouden Leeuw, t.a.v. mevr. J. van der Valk, Veurseweg 180, 2252 AG Voorschoten. energy systems Frames Energy Systems B.V. Is een Jong dynamisch bedrijf, actief In de Internationale petrochemische en olle-gas Industrie. WIJ ontwerpen en leveren gespecialiseerde meet, -regel- en pijpleiding systemen. Op korte termijn zoeken wij voor onze werkplaats schoolverlatende LTS-ers (metaal/bankwerker) die wij in eigen bedrijf willen opleiden tot instrumentatie pijpfitters. Ben je geïnteresseerd, schrijf dan een sollicitatiebrief naar: Frames Energy Systems B.V., Postbus 212380 AA Zoeterwoude T.a.v. de direktie (tel.: 071-411744) ABEMY is een onder neming die zich bezig houdt met de import fietsen van o.a. de mer ken Mitsubishi, Hyundai, Yue Loong, FSO, Harley-Davidson, Mo to Guzzi, Jawa en Benelli. Wij zoeken een enthousiaste die op korte termijn onze huidige secretaresse op het holdingsecre- tanaat kan vervangen. e relaties. Verder zal zij verantwoordelijk zijn voor de gebruikelijke secretariële werkzaamheden zoals het bijhouden van de agenda en het voorbereiden en organiseren van vergaderingen. Daarbij behoort natuurlijk ook het zelfstandig cor responderen en het opnemen en uitwerken van stenodictaten in de Nederlandse en Engelse taal, alsmede het werken met een dicta- Gezien het karakter van de functie zoeken wij een representatieve stressbestendige medewerkster, die accuraat kan werken. Zij diploma op HAVO/VWO-mveau. dient te beschikken HIHHHpHH^HHVHHHHW aangevuld met een secretaresse-opleiding. Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is voor deze functie onontbeer lijk, alsmede enige jaren werkervaring. Leeftijd: 20 tot 24 jaar. Bent u geïnteresseerd, dan hint u uw sollicitatiebrief vt Holex Flower B. V. opereert vanaf de bloemenveiling in Aalsmeer en is actief in het inkopen, verzendgereed maken en exporteren van alle soorten snijbloemen. Het bedrijf levert aan "brookers" en groothandelaren, voornamelijk in het (verre) buitenland. Het vervoer geschiedt voor een groot gedeelte per vliegtuig. Er werken 22 medewerkers binnen Holex. De staf van het bedrijf is klein en collegiaal, de communicatie-lijnen zijn kort. Bij Holex Flower B.V. zoekt men op korte termijn een ALS HOOFD ADMINISTRATIE Rechtstreeks rapporterend aan de direc teur bent u aanvankelijk nauw betrok ken bij het direct uitvoerende werk, maar zult u op termijn tevens een bij drage leveren aan het financieel-eco- nomische beleid van de onderneming. Concrete taken zijn: - verzorgen van de boekhouding in samenwerking met twee medewerkers - debiteurenbewaking - verzamelen, analyseren en interpre teren van financiële gegevens - verzorgen van de periodieke rappor tages en voorbereiden van de jaar rekening - verzorgen van liquiditeitsprognoses en -beheer, inclusief het vreemde valuta management - beheren en verder uitbouwen van geautomatiseerde systemen - behandelen van vraagstukken op het gebied van (export)financiering, risicodekking en verzekeringen. U onderhoudt contacten met leveran ciers, cliënten, transporteurs, banken en externe adviseurs op financieel en fiscaal gebied. Voor deze brede functie zoeken wij een ambitieuze MBA-er met aanvul lende opleidingen op het gebied van informatieverwerking. Enige jaren er varing in een financieel-administra- tieve functie binnen een commerciële, internationaal opererende onderne ming is eveneens vereist. U bent pragmatisch, flexibel, bezit doorzet tingsvermogen en tact en u voelt u thuis in een klein team waarin hoge eisen worden gesteld aan onderlinge communicatie. U beheerst het Engels en uw leeftijd ligt rond de 30 jaar. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u sturen naar KPMG Klynveld Manage ment Consultants, Postbus 7137, 1007 JC Amsterdam, t.a.v. mevrouw drs. L.C.H. Tuyt-Snippe, die u tevens telefonisch nadere informatie kan geven. Telefoon 020-656 7901. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieproce dure. Uw gegevens worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld. Integrale dienstverlening bij bemanningsvraagstukken door synergie van activiteiten op het gebied van interimmanagement, werving selectie, opleiding, training en consultancy. Advisering en begeleiding van (internationale) projecten en opdrachten op het terrein van o.a. doorlichting, structurering, implementatie van veranderingen, honorering en overige arbeidsvoorwaarden, functiewaardering, reorganisatie. Vestigingen in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Deventer, Rotterdam en Utrecht. Lid OAWS. Volleybalvereniging S'70 Woubrugge zoekt voor dames- en herenteams. Wij trainen op maandagavond. Interesse: tel.01727-12678. Divisie I - Algemene Heelkunde, Anesthesiologie, Thorax-Chirurgie, Orthopedie, Urologie en Revalidatie Bij Divisie I kan op korte termijn worden aangesteld een administratief medewerker poliklinieken m/v (full-time) vac.nr. 91.L.37.25.LD De werkzaamheden vinden plaats bij diverse poliklinieken. Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van 1 jaar. Taken: - administratieve assistentie bij de poli kliniek-spreekuren; - voorbereiding en afwerking spreekuur; - balie-werkzaamheden; - overige administratieve werkzaamheden (typen, archivering, telefoonbehande ling). Gevraagd: - ruime ervaring in bovenvermelde werk zaamheden; - goede kennis van de medische termino logie; - ervaring met tekstverwerking; - flexibele opstelling m.b.t. het werken op verschillende locaties. Salaris: max. f 2923 bruto per maand. Informatie: nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de heer H.L.P. Mauer, personeelsconsulent Divisie I (071 -26 36 16). verpleegkundigen m/v voor de opleiding tot anesthesie-assistent vac.nr. 91.L.35.25.LD Bij de afdeling Anesthesie kunnen op korte termijn gediplomeerde A-verpleeg kundigen worden geplaatst voor de opleiding tot operatie-assistent, studie richting Anesthesie. Studierichting Anesthesie De normale opleidingsduur is 3 jaar. Indien men in het bezit is van het diploma A- verpleegkundige kan men tot het tweede gedeelte van het eerste studiejaar van de opleiding worden toegelaten. Tot aan het begin van de opleiding, die in maart 1992 aanvangt, zal plaatsing op de O.K. als "voorwerkfase" gelden. De werkzaamheden vinden plaats binnen een centraal operatiekamercomplex van 11 OK's waarbinnen de volgende specia lismen werkzaam zijn, t.w. Algemene Heel kunde, Gynaecologie, Orthopaedie, Tho rax-Chirurgie, Oncologie, Vaatchirurgie, Plastische Chirurgie, Mondheelkunde en Urologie, alsmede binnen de decentraal gelegen 7 OK's met de specialismen Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Neuro chirurgie en Oogheelkunde. Totaal 18 OK's. Salaris: het salaris bedraagt gedurende de opleidingsperiode max. f 3175 bruto per maand (afhankelijk van ervaring als verpleegkundige). Informatie: nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door mevr. H.J.Beekman, verpleegkundig hoofd Anesthesie (071 - 26 38 77) of door de heer H.L.P. Mauer, personeelsconsulent (071 - 26 3616). Divisie I - Anesthesiologie Ten behoeve van deze afdeling zoeken wij een verpleegkundige voor deverkoeverkamerm/v (voor minimaal 16 uur per week, avond-dienst) vac.nr. 91 .L34.25.LD De werkzaamheden worden verricht op de Verkoeverkamers binnen het centrale operatiekamer-complex Heelkunde en op de Verkoeverkamers van Keel-, Neus- en Oorheelkunde en Oogheelkunde door middel van een roulerend systeem. Vereist: diploma A-verpleegkundige of HBO-V; - ruime chirurgische ervaring, alsmede een Intensive-Care of anesthesie-oplei- ding. Salaris: max. f 3863 bruto per maand bij een voltijdsaanstelling. Informatie: nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door mevr. H.J. Beekman, verpleegkundig hoofd anesthesiologie (071 - 26 38 77), of door de heër H.L.P. Mauer, personeelsconsulent Divisie I (071 -26 3616). Bij de polikliniek van de afdeling Psy chiatrie ontstaat medio juli 1991 een vacature voor een 1e medewerker polikliniek administratie m/v (full-time) vac.nr. 91.C.19.25.LD De werkzaamheden bestaan uit: - coördinatie van werkzaamheden van het secretariaat, dat naast bovengenoemde medewerk(st)er uit drie part-time admini stratief medewerksters bestaat; - maken van afspraken met patiënten, tele fonisch of aan de balie; - indelen van agenda's; - bewaken van voorraad en verzorgen van bestellingen; - archiveringswerkzaamheden m.b.t. pa tiëntengegevens; - typen van brieven en verslagen voor namelijk m.b.v. dictafoon; - verder voorkomende administratieve werkzaamheden. Gevraagd: - HAVO/secretaresse opleiding; - goede typevaardigheid en bij voorkeur ervaring met tekstverwerker en Word Perfect; - administratieve ervaring bij voorkeur in soortgelijke sector; - bij voorkeur kennis van de medische ter minologie; - goede contactuele eigenschappen. Salaris: max. f 3175 bruto per maand. Informatie: nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door mevr. H. Wieberneit- Tolman (071 - 26 34 48), mevr. W. Sep (071 - 26 37 85) of door de heer F. van Cleef, personeelsconsulent (071 - 26 23 99). Reacties voor alle genoemde vacatures gaarne binnen 2 weken na verschijnings datum van deze advertentie. Bij indiensttreding is de Algemeen Burgerlijke Pensioenwet van toepassing. Vakantietoelage 8%. U kunt solliciteren dooreen briefte zenden aan het hoofd van de dienst sociale zaken AZL, Postbus 9600, 2300 RC Leiden. Graag op de briefen envelop het vacaturenummer vermelden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 44