De avonturen van Bill Speckmann Zwarte agressie ZATERDAG 22 JUN11$ |ZA Denkwijze^ n Iedere keer als ik een stel van die duistere jon gens tegenkom -en dat gebeurt op een of andt ff manier altijd óf bij de ingang van een dubieti j) snackbar öfop een beoliede parkeerplaats lar\ het strand -kan ik een gevoel van onbehagei r niet onderdrukken. ZATERDAGS 7 Bill Speckmann: „Ik heb in mijn leven bijna nooit iets erg gevonden." het maakte allemaal niets uit, ik kon geen kwaad meer doen. Het gaat namelijk toeval lig allemaal om de personal touch. Én die had ik, als ik even zo onbescheiden mag zijn." FRAU MULLER Dat er af en toe ook wel eens een beetje brute tactiek aan te pas kwam,' dat zou Bill niet durven ontkennen. „Kan niet anders. Echt, we werden gek van bij voorbeeld Frau Mül- ler. Kent u dat? Tachtig jaar en nog met een bikini in een Marlène Dietrich-pose op het Lido-dek. Ik zal niet in detail treden, maar het was geen vrolijk gezicht. Andere gasten ergerden zich er grijs aan. Ja, want soms wil je toch wel eens een hapje eten in je ligstoel, en als je dan een tachtigjarige vrouw in een ietsiepietsie-yellow-polka-dot-bikini... 'Bill kan jij dat mens nou niet duidelijk maken dat ze... nou u begrijpt het al." Dat Bill met opgewekt gemoed op Frau Mül- ler toe stapteNou nee. Het water stond me in de handen. Ze ziet me aankomen en ze zegt: Ja bitte, was ist los? Ik zeg 'Frau dr. Mül- ler - ze was nog tandarts ook - ik zeg Frau dr. Müller, ik weet uit de passagierslijst hoe oud u bent en ik moet u zeggen, ongelooflijk zoals u er nog uitziet. Alleen - en toen begon ik te fluisteren en schichtig om me heen te kijken, er is toch een acteur aan me verloren gegaan - alleen, ik zal het u maar eerlijk zeggen, veel vrouwen aan boord klagen. Ze vinden dat u hun mannen probeert te verleiden. U ziet toch zelf hoe die naar u kijken? Het pleit niet voor het vertrouwen dat die mensen in elkaar hebben, maar het is niet anders: het geeft wrijving tussen de getrouwde paren. Was soil ich machen Frau Müller, maar doet u mij een plezier en stelt u zich alsjeblieft niet meer zo verleidelijk op. Waarbij ik nu nog heel duide lijk wil zeggen dat u er in elk geval allemaal niets aan kunt doen. U kunt het ook niet hel pen dat u er zo goed uitziet." Ze verscheen niet meer in bikini aan boord, een apetrotse Frau dr. Müller. Probleem op gelost. Zoals Bill Speckmann elk probleem oploste. Hij vaart nog steeds. Zo'n drie, vier keer per jaar omdat z'n vrouw hem na al die tijd ook wel eens thuis wil hebben. Hij 'doet' alleen nog speciale trips omdat ze hem daar voor vragen. Laatst nog maakte hij in op dracht van Gist Brocades met tachtig artsen een trip van Singapore naar Bangkok. Voor alles had hij gezorgd. Tot nep palmbomen voor de tropische avond aan toe. Gelachen, gelachen. „Weet je ook niet wat je meemaakt hoor. Vier dagen feest. Mooi toch? Ik ben nu 61, maar ik heb nog steeds een heerlijk leven. Het is net wat de Amerikanen zeggen: I don't want to be a millionnaire - I just want to live like one. En daar ben ik - als ik zo terugkijk - aardig in geslaagd." Welkom aan Boord', door Bill Speckmann. Uitg. Fontein (f24,90). Met zwarte kisten aan hun voeten, zwarte broek, zwart T-shirt en een zwartleren jack volgetimmerd met zilver kleurige spijkers die martelka mer-associaties oproepen, laten ze nooit na op mij de indruk te maken van onheilsrijders. Een indruk die versterkt wordt door het imponerende geluid van hun zware motoren waarop ze weg scheuren met een gezicht alsof de rest van de mensheid te min is om ook maar een blik waardig te keuren. In mijn fantasie opper ik steevast dat ze op weg zijn om als de wrekende hand van een of andere duistere godheid ergens vernietigend toe te slaan. Ik heb lange tijd gedacht dat mijn associaties een symptoom van een verdrongen jeugdtrauma of een herinneringsspoor uit een vorig leven moesten zijn. Totdat ik een videoclip van Michael Jackson zag, waarop hij helemaal in het motorzwart en behangen met bespijkerde riemen en riem pjes het nummer Bad brengt. Met extatische dansbewegingen en een van vervoering vertrokken gezicht zingt hij van zichzelf dat hij in en in slecht is: „I'm bad." Zwart staat voor slecht en slecht is blijkbaar geheimzinnig, fasci nerend, lustvol. In westerns herken je de echte schurk ook meestal aan zijn zwarte outfit en aan het feit dat onschuldig ogende actrices weerloos op hem vallen. Dat merkwaardige mengsel van slecht en aanlokkelijk vind je trouwens ook terug in uitdruk kingen als zwart geld en zwarte magie. Uit kleurpsychologische stu dies blijkt dat mensen zwart behalve met slechtheid ook voor al associëren met de dood, met geheimzinnige macht en met de duivel of satan. Als dat zo is, is de kleur zwart dan van invloed is op ons gedrag? Gedragen we ons slechter als we in het zwart ge kleed zijn? Nemen we zwart ge klede mensen in het algemeen als negatiever of bedreigender waar dan kleurrijk geklede? Onlangs heeft een groep psycho logen daarover een serie onder zoeken gedaan. In een daarvan werd over een periode van drie jaar nagegaan of rugby- en ijs- hockeyteams die regelmatig in zwarte shirts aantreden, agres siever en gemener spelen dan andere teams. Een manier om dat vast te stellen is het aantal begane overtredingen en opge legde straffen te turven. En in derdaad: teams in zwarte shirts krijgen duidelijk meer straffen opgelegd. In die paar gevallen, waarin een team gedurende het speelseizoen het eigen tricot voor een zwarte verwisselde, bleek met de omkleding ook het aantal straffen drastisch toe te nemen! Maar je kunt er over twisten of dit werkelijk bewijst dat wij in het zwart slechter en agressiever worden. Het kan namelijk ook zijn dat scheidsrechters op zwart anders reageren dan op andere kleuren. Misschien verwachten ze van zwarte spelers eerder ge donder en treden ze daarom strenger tégen hen op. Om dat na te gaan werd van een American footballwedstrijd, waarin een team verdedigend en een ander sterk aanvallend speelde, een videoband gemaakt. Van de band werden vervolgens met behulp van een kleuren- mengtechniek twee versies ge maakt. In de ene versie was de kleding van het verdedigende team wit, in de andere zwart. De kleding van het aanvallende team was in beide versies rood. Beide banden werden door een groep sportliefhebbers bekeken en beoordeeld. Het bleek dat de kijkers naar de 'zwarte' versie veel vaker unfair spel en veel meer overtredingen zagen. Ze hadden ook vaker het idee dat je als scheidsrechter ver rekte goed moest oppassen dat het spel niet uit de hand zou lo pen. Als het om kleuren gaat is geloven blijkbaar zien. Toch is dat niet het hele verhaal, zoals de onderzoekers wisten aan te tonen. Als je iemand in het zwart kleedt en hem vraagt om Vijfentwintig jaar lang be voer hij per cruise-schip de zeven wereld zeeën en nooit -zo wilde overlevering- nooit heeft een passagier zich bij hem ook maar een se conde ver veeld. Bill Speckmann, een buiten beentje dat z'n avonturen te boek stelde. Op de beroemdste Love Boat van Nederland hoefde niemand zich te vervelen Het zat er al jaren in natuurlijk. Alleen kwam het er nooit vap. Elke keer als ze snikkend van het lachen riepen 'Maar Bill dat moet je op schrijven, daar moet je een boek van maken' zei hij: „Daar heb ik geen tijd voor." Achteraf bezien wil hij best toegeven dat het een schamel excuus was. Want tijd is er vol doende. Kwestie van vroeger opstaan en later naar bed gaan. „Bovendien" schoolmeestert Bill Speckmann met opgeheven vingertje, „als je er op gaat letten, merk je dat je over dag vaak uurtjes vermorst. Die heb ik nu mooi kunnen benutten." Bill heeft een boek geschreven. Zijn eerste en - beweert hij met grote stelligheid - tegelijk z'n laatste. Het heet 'Welkom aan boord' maar heeft niets te maken met het panne- koekschip dat hij sinds een jaar of twee in de binnenstad van Heerenveen bestiert. Het werkje is een weergave van zijn belevenissen als cruise-director. Bill Speckmann (61 jaar nu) werd vooral bekend als gangmaker op wat tijden lang de beroemd ste Love Boat van Ne derland was, de Black Prince. Zijn voorstelling tijdens de sloepenrol, aan het begin van de cruise, zette ogenblik kelijk de toon. Met die knaap kon je lachen. Duitsers, Engelsen, Fransen en Nederlan ders luisterden met groeiende hilariteit naar Bill die in een niet te imiteren, maar moeite loos te volgen ratjetoe uitlegde hoe bij nood het zwemvest om de tors moest worden ge gord. „Well dat doet u dus aan de left side. Sous le bras. Und achtung, machen Sie den Knoten gut fest, want als dat ding in volle zee losschiet, then you have to swim to Gran Ganaria. Et c'est une distance terrible. Hahaha." PERFORMANCE In zijn boek is Bill ietwat serieuzer („had ik die nonsens dan echt moeten opschrijven?"). En wat de lezers die hem kennen ook terdege zullen missen is 's mans performance. Onna volgbaar en gekruid met de kleinste details. Bill, opstaand: „Dat was dus een man, een Duitser, en die... Kijk die liep zo... Er zal in de oorlog wel wat met die voet zijn gebeurd, ko geltje of zo. maar dat heeft hij me nooit wil len vertellen...'Misschien heb ik het hem ook niet durven vragen, want ik lijk wel brutaal... Maar hij liep dus zo... Niet echt hinkend, maar slepend... Zo dus... Sleep, sleep... Nou ja, forget it, want in wezen is het niet van be lang... Maar goed, die man komt dus met dat sleeppoot naar me toe en die zegt Bill, zeg- t-ie..." Verhalen op dergelijke wijze verteld, vreten tijd. maar dat is voor Bill geen enkel bezwaar. Voor de meeste van zijn toehoorders trou wens ook niet. Hier praat een artiest. „Ja,, dat zeggen er wel meer. Waarom ben je nooit op de televisie gekomen, vragen ze. Weet ik het? De AVRO heeft het een keer geprobeerd. Me neer Speckmann, vroegen ze, wilt u een scr eentest bij ons doen? Dat wilde ik best. Glos sy pak, gepoetste schoenen, haar in de plooi... Moest ik verdomme een schaakpartij voorlezen. E2-e4, d7-d5... Nou kan ik veel, maar daar was geen chocola van te maken. Afgewezen. Maar ik vond het niet erg. Ik heb in mijn leven bijna nooit iets erg gevonden." BANGER Bill Speckmann werd in 1930 in Padang, Indonesië geboren. Zoon van een KNIL-apo- theker en „een knappe moeder." Acteur mocht hij niet worden, want dat was armoe troef. Daarom maar naar de Hogere Hotelvakschool in Den Haag. Snelle carrière. Assistent van de assistent van de ad junct-hofmeester op een schip van de Ko ninklijke Paketvaart Maatschappij, iets soortgelijks op de be faamde Oranje, steward bij de Koninklijke Luchtvaart Maatschap pij, purser bij Canadian Pacific Airlines... „Maar toen stapten ze ineens met zand- schepjes en zandvormpjes in het vliegtuig. Charters naar de Costa del Sol. Daar had ik niks op tegen hoor, helemaal niet, maar ik dacht: kijk Wim - ik heette toen nog Wim - dat je die mensen plastic bestek en een pe permuntje moet brengen, dat is natuurlijk geen punt, daar ben je voor aangenomen. Maar toevallig heb ik daar geen opleiding voor genoten. Daarbij, hoe langer ik vloog, hoe banger ik werd. Ik bedoel, je hoort die pi loten wel eens met elkaar lullen. Dikke mist en de kerktoren van Amstelveen op veertig meter voorbij gevlogen, weet je wel. Ik dacht, ik moet toch maar eens in de States gaan kij ken." Bordenwasser in Burbank, ober in Holly wood, bartender in de peperdure Los Angeles Country Club („Daar heette ik trouwens Wil helm, want dat klonk zo lekker continen taal"), filmacteur bij Warner Brothers. „Hou je niet voor mogelijk hè? Toch is het zo. Dat is Amerika jongen. Om tien minuten over een gaat de telefoon. Ik vergeet het nooit meer, tien minuten over een. 'Zimmermann hier'. Ik dacht nog: Hé, Zimmermann, wil ze ker reserveren voor vanavond. Ik zeg: zal ik u maar noteren voor dat tafeltje aan het raam? Hoor ik in de telefoon: 'Hey hallo, is that mis ter Speckmann, I'm looking for mister Speck mann.' Ik denk ineens: Zimmermann? Zim mermann?" Vier uur later al zweette Bill Speckmann peentjes onder de filmlampen van Holly wood. Zimmermann bleek niet de Zimmer mann van de Country Club maar Zimmer mann van het filmagency waar de Nederlan der zich niet lang daarvoor had laten in schrijven als acteur. „Ik had een sheet laten maken onder de titel 'Introducing Willem Jan Speckmann'. Hahaha. Ik ken de tekst nog steeds uit mijn hoofd, want ik had er nogal lang over gedaan: He followed various courses in stage acting. Film training was experienced in Rotterdam, where he was accepted as a student in the filmschool where methode acting was practi ced... Als je voor een dubbeltje bent geboren, moet je liegen voor een kwartje." MET KOGELS DOORZEEFD De ideale Duitse legerofficier uit de Tweede Wereldoorlog. Niet zodra had Hollywood zo'n geniepige rotzak nodig of Speckmann kwam aangesneld. Willem Jan, he was such a fantastic German-looking guy. Maar toen Bill voor de zeventiende achtereenvolgende maal met kogels doorzeefd en bloedend als een rund uit een legerauto moest vallen, vond hij het tijd worden eens in Nederland te gaan kijken. „Ik vaar terug op de Statendam, is er een ta lentenjacht. Ik denk nog: och talentenjacht- Maar Uc maak graag een beetje drukte, dus ik stap dat podium op. Ik tap een mop, ik zing een liedje, ik maak een geintje... Een kwartier later was ik gecontracteerd als assistent crui se-director Voor een tocht door de Caribean. Een baan voor het leven, naar later bleek. Maar kwamen de sloepenrollen, de ochtend gymnastiek, de paardenraces, de goochel- acts hem dan echt nooit de keel uit? „Eh, nee. Ze zeiden wel eens: 'Bill dat speel je toch ze ker? Je zou ons als passagiers toch wel eens een schop onder onze kont hebben wilen ge ven?' En dan zei ik: 'Nee, dat heb ik nooit overwogen, geen moment'. Dat kan namelijk ook niet. Je kunt mensen niet blij maken ter wijl je er zelf de pest in hebt. Ja, een dag mis schien, en wie weet ook nog wel twee dagen. Maar de derde dag ga je plat op je bek. Dan schiet je uit je slof." IJzeren zelfbeheersing, hij had het nooit no dig. „Het kwam vanuit mezelf. Had ik bij de KLM al. Kwam er een vrouw met een baby aan boord, ging ik er meteen naartoe. 'Had u nog iets bijzonders nodig voor uw kindje, mevrouw?' Mevrouw natuurlijk zeggen dat ze alles al had. Oké, zei ik dan, maar wij van de KLM hebben ook pap, spenen en wat u maar wil... Het gebeurde niet hoor, want de KLM is een prima company, maar ik kon die vrouw later kouwe koffie serveren of rubberen kip, 'Als dat ding in volle zee losschiet, then you have to swim to Gran Ganaria. Hahaha' uit een aantal meer en mindei agressieve spelen (bij voorbed computerspelletjes) een keus maken, kiest hij vaker voor agressieve dan als je hem in h( wit aankleedt. Hetzelfde versdfcrK vind je tussen groepjes zwart wit aangeklede personen, die At groepje zo'n keuze moeten tos ken. Hoe komt het dat zwart gen gedrag en onze beoordetö van het gedrag van anderen zo kan beïnvloeden? Bekend is da kleuren stemmingen kunnen roepen. Fel rood licht bij voor beeld, jaagt onze hartslag en ademhaling op, terwijl blauw licht ons juist rustiger lijkt ten rM ken. Wat zwart licht doet wetefi; we natuurlijk niet, want dat bè staat niet. Wat we wel weten is - dat de duisternis verandering^! in ons lichaam veroorzaakt, der meer in de vorm van de af scheiding van bepaalde hormo nen zoals het z.g. melatonine (zwartstof) door de pijnappel- klier, dat ook onze stemming duisterder, somberder kan m< Maar dat kan natuurlijk nooit verklaring zijn voor het feit dat we op klaarlichte dag in het zwart gekleed op het sportveld eerder tot het slechte geneigd zijn. Het ligt meer voor de haij <2 de verklaring te zoeken in het i dat zwart psychologisch verwij naar nacht, dat wil zeggen naa ifg dat gedeelte van ons leven wa« in we niet kunnen zien en waa onzichtbare krachten of bedrei gingen ons onverwacht kunnei js overvallen. Vandaar de angst voor het don ker bij kinderen en sommige v< wassenen, en de behoefte aan licht, hoe zwak ook, in de slaap kamer of op de gang. Vandaar ook de angst van nogal wat mcft sen voor de slaap, want slaap een toestand van bewusteloos heid en controleverlies gemakkelijk een prooi lijkt te kunnen worden van duistere krachten van buiten of vanuit eigen onbewuste. De slaap is sinds onheugelijkëi den al beschouwd als de twee lingbroer van de dood (de 'i wige slaap', 'hij is ingeslapen'). De associatie van zwart met del 1 dood, dreiging en hét onbewua - dat gebied in onze geest waar] over het alledaagse verstand geen controle of zeggenschap I heeft - is daarom psychologisch gezien een natuurlijk gegeven. De verklaring voor het feit dat zwart in seksueel of erotisch om zicht aantrekkelijk kan zijn (zwarte lingerie) moeten we ooli-t hierin zoeken. Psychologisch biologisch zijn dood en seksual teit twee kanten van dezelfde munt. Omdat we sterfelijk zijn; moeten we ons voortplanten. Niet voor niks dus dat liefde er dood in zo veel opera's, pop songs en romans zulke onaf scheidelijke thema's zijn. doet er dus blijkbaar goed aafl te beseffen dat hij of zij daarmi het gedrag en gevoel van ande ren en van zichzelf ingrijpend kan beïnvloeden. Hoe die in vloed uitwerkt hangt natuurlijk niet alleen van het zwart zelf al maar ook van de situatie waar/ Maar het heeft er wel alle schij! van dat in situaties waarin conl petitie, agressie en confrontati/ een rol spelen, we er zowel voci onszelf ais voor anderen beter gekleurd op kunnen staan. RENE DIEKSTRA hoogleraar klinische- en gezond- heidpsychologie

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 42