De duurste stem ter wereld ZATERDAGSE BIJVOEGSEL eindredactie: wim schrama jan van der nat ZATERDAG 15 JUN11991 vormgeving: fred vangelberen maijco kroes ruud vogelensang Bij Jessye Norman voelt het publiek zich haast lichamelijk ovenveldigd ij de meeste concerten van Jessye Norman valt een bepaald patroon te bespeuren. In de eerste helft moet haar stem nog opwarmen en wordt het luistergenot getemperd door een lichte onge rustheid dat ze misschien niet zo opwindend zal blijken als je had gehoopt. Maar in de tweede helft ontstaat er een bijzondere at mosfeer die niet gewoon kan worden ver klaard uit het feit dat de opbouw van het pro gramma naar een climax voert. Dat is im mers bij ieder solo-recital het geval. Het is ook meer dan alleen vervoering. Aan het eind van het concert voelt het publiek zich haast lichamelijk overweldigd. Bij Jessye Norman voel je je. meer dan bij Domingo. Pavarotti of Kiri Te Kanawa (haar enige rivale), blootgesteld aan een ongekun steld, haast tastbaar talent, dat puur op in stinct tot duizelingwekkende hoogten stijgt. De waarheid is natuurlijk anders. Talent is het onmiskenbare basisingrediënt, maar haar stem is perfect ontwikkeld, geslepen en gepo lijst in ontelbare uren zangtraining. Normans eigen verklaring waarom haar concerten op deze manier naar een hoogte punt groeien, is verhelderend: „Wanneer je goed zingt, is dat een met niets te vergelijken gevoel. De adem stroomt zoals het moet, het is alsof je in contact staat met iets buiten je zelf. Hardlopers kennen dit ook: ze noemen nieuwe adem, wanneer je er weer met onvermoede energie tegenaan kunt. Je krijgt een kick wanneer al die energie door je li chaam stroomt. Zo zingen is geweldig." geschenk van god Norman beschouwt haar stem als een ge schenk van God. „Wat maakt mijn stem an ders dan de jouwe? Dat weten alleen de en gelen. Maar tot op zekere hoogte kan ik het anatomisch verklaren. De vorm van mijn keel, de vorm van mijn hoofd, de omvang van mijn borstkas, de grootte en flexibiliteit van mijn strottehoofd. Het draagt allemaal bij tot de kwaliteit van mijn stem, net als bij jou, of die stem nu professioneel getraind is of niet. Denk maar aan soep. Als je met een goede basis begint en je voegt zorgvuldig ge kozen ingrediënten toe, kan er een goed pro- dukt ontstaan. Maar het kan ook misluldcen als je het verkeerd aanpakt." Ze werd geboren in Atlanta, Georgia, in een gezin dat haar alle steun gaf. Haar vader was verzekeringsagent. Maar het was vooral haar moeder, onderwijzeres en amateur-pia niste, die Jessye aanmoedigde te zingen. Haar vier broers en zusters zijn allen succes volle professionele musici die zich verheugen in het succes van hun beroemdere zus en die de wereld rondreizen om haar te zien optre den. Hoewel ze in haar kindeijaren al blijk had gegeven van een groot talent, was ze al ver in de twintig toen Colin Davis haar uitnodigde om de gravin te zingen voor een plaatopna me van Mozarts Le Nozze di Figaro. Vervol gens vroeg hij haar in 1972 op te treden in het Royal Opera House. Nu is ze waarschijn lijk de best betaalde zangeres ter wereld, hoe wel je slechts kunt gissen naar de hoogte van haar gage. Op basis van de enige schatting waaraan men zich ooit heeft gewaagd, zou ze na elk optreden een auto van bescheiden af metingen kunnen kopen. Agenten, promotie mensen, secretaresses geen van allen wil len ze een bedrag noemen, ook al werken ze al lang niet meer voor haar. Zoals een van haar medewerkers die over artiestengages onderhandelt, opmerkte: „Het is ongepast daarover te speculeren. Wat artiesten verdie nen is een kwestie van vraag en aanbod. Het maakt niet uit wat ze verdient. Ze krijgt het omdat ze het waard is." Met Jessye Nonnans eigen antwoord kom je ook niet veel verder „Waarom verdienen operazangers zo veel? En voetballers? En waarom onderwijzers, doktoren en verpleeg kundigen niet?" 'overdadig' In een muziekencyclopedie staat haar stem nogal geringschattend beschreven als een 'schallende, overdadige, donker getinte so praan' die het best is in de lagere registers. Verder vermeldt het naslagwerk dat 'ze haar buitengewone zangcapaciteit niet altijd even goed beheerst' maar dat 'haar manier van zingen blijk geeft van een bijzonder raffine ment in nuancering en dynamische variatie'. Dit werd 10 jaar geleden geschreven, en hoe wel deze opvatting toen misschien de toets der kritiek kon doorstaan gaat ze nu beslist niet meer op. Maar weinig stemmen zijn zo constant en hebben zo'n groot bereik. men zijn met de akoestiek, de piano of de be lichting. Als ze een nieuwe rol instudeert doet ze dat alleen, terwijl de meeste zangers dat met een coach doen. Bovendien leest ze alle ermee samenhangende literatuur. Als ze reist verdraagt ze geen rokers in haar nabijheid. Als ze een interview geeft wil ze precies we ten wie er komt, en er moet een speciale ho telkamer worden besproken. Van collega-musici kan ze veel verdragen, maar nooit luiheid of incompetentie. Het verhaal doet de ronde dat ze eens werd ge vraagd de "Vier Letzte Lieder' van Strauss te zingen (die ze voor Philips op de plaat had gezet en waardoor ze van ster tot superster was opgeklommen). Ze zingt één van de lie deren in een andere toonsoort dan de origi nele bladmuziek aangeeft. Om het orkest zich hierop te laten voorbereiden, stuurde ze de orkestpartituur van tevoren op. Maar op de repetitie bleek dat het orkest geen tijd had gehad die partituur in te studeren. Om het publiek niet teleur te stellen en om haar ei gen muzikale opvattingen geen geweld aan te doen, zong Jessye Norman de enige uit voering ooit van de 'Drei Letzte Lieder' van Strauss. Net als iedere operaster heeft ze optredens afgezegd. En die afzeggingen hebben geleid tot aantijgingen in de pers dat ze onbetrouw baar zou zijn. In Milaan trok ze zich eens 20 minuten voor de aanvang van een concert te rug, omdat ze wegens een dubbele boeking in La Scala een inferieure zaal toegewezen had gekregen. De week daarna trad ze wel volgens plan op. Niemand kan uitleggen waarom ze zich; onlangs uit een Michael-Tippett-première te rugtrok. Een vriend en collega zegt alleen maan „Als iets om wat voor reden dan ook niet geschikt is voor Jessye, dan weet ze dat. Ze zou zich er ongetwijfeld goed doorheen hebben geslagen. Maar dat is niet haar stijl. Ze streeft naar perfectie." geen jazz-zangeres Toch zijn niet al haar platen goed ontvangen. Haar recente cd Carmen werd de grond in geboord omdat hij te weinig spontaan was. Haar cd's met Cole-Porter-songs en -spiritu als vielen een gemengd onthaal ten deel. Net als bij andere operasterren die hun terrein uitbreiden, werd haar stem te getraind ge vonden voor een dergelijk repertoire. Stoort ze zich aan deze kritiek? „Vaak zijn dat juist de cd's die het best ver kopen. Maar kijk, ik pretendeer geen jazzzan geres te zijn of die stijl te beheersen. Ik zing de songs zoals ze uit mijn hart komen. Het is heel mooie muziek. Waarom zou ik die niet zingen? Je hoeft mij of wat ik doe niet goed te vinden. Daarom zing ik niet." Hier voegt ze met de voor haar karakteris tieke sardonische humor nog aan toe:Als ie mand tegen me zegt 'Dat is afschuwelijk', dan zeg ik 'Je hebt net zo veel recht op jouw waardeloze mening als ik op mijn goed on derbouwde mening Met gesloten ogen en open mond geeft ze zeker 45 seconden lang een volle, diepe lach ten beste. Norman leeft niet graag in hotelkamers met al haar benodigdheden in koffers, dus probeert ze haar bezoeken aan Europa te be perken tot twee drie per jaar. Ze woont al leen, in het noorden van de staat New York („ik ben eigenlijk een plattelandsmeisje, snap je?"). Daarnaast heeft ze nog een huis in Londen. Zelfs voor haar meest bevriende col lega's blijft haar privéleven privé. Het enige dat ze kwijt wil is dat ze wel degelijk een pri véleven heeft. Ze leest veel over allerlei on derwerpen, verzamelt litho's, kookt en luis tert naar jazz. Een diepe religieuze overtui ging houdt haar op de been. In 1984 werd in Parijs een orchidee naar haar vernoemd. Na zorgvuldig cultiveren zijn er inmiddels zo veel Jessye-Norman-orchi- deeën dat botanische tuinen over de hele we reld ze in hun collectie hebben. Wanneer je dit ter sprake brengt, straalt haar gezicht van puur plezier. „Het is een van de spannendste dingen die me ooit zijn overkomen. Ik ben aangesloten bij zo veel organisaties voor de rechten van de vrouw, mcnsenrechtencam- pagnes, red de wereld, etcetera, etcetera, noem maar op. Maar dat er een bloem naar me is vernoemd! Het heeft zoiets ontzettend vrouwelijks, ik ben er dol op. Is het niet ver schrikkelijk?" Vertaling: Margreet Heslinga Jessye Norman is vanavond de ster op hetgpla- concert van het Koninklijk Concertgebouwor- kest in Amsterdam. Onder leiding van Ricardo Chailly worden uierken ten gehore gebracht inn Ravel, Berlioz en Verdi. Het naslagwerk maakt voorts gewag van 'haar corpulente gestalte' waardoor ze op het toneel minder goed karakterrollen zou kun nen spelen. Dit is niet alleen grof. maar bo vendien is het verbazingwekkend dat er zo veel woorden zijn gewijd aan haar omvang, te meer daar ze een sterke dramatische aan wezigheid uitstraalt zodra ze op het toneel verschijnt. Jessye Norman is een imposante, gracieu ze vrouw. Ze is knap en scherp van geest. Ze is inderdaad lang, fors en majestueus, maar zeker niet onhandig of stuntelig. Ze zwemt, danst en doet aan yoga en lijkt tevreden met zichzelf. Op 45-jarige leeftijd staat Jessye Norman op het hoogtepunt van haar carrière. Haar zang om spant de registers van sopraan en mezzo-sopraan en reikt ho ger en lager dan ooit tevoren. Na een periode van afwezig heid, waarin ze haar stem rust gunde, is ze de laatste jaren trefzekerder dan ooit op het opera-podium teruggekeerd. Vanavond zingt ze in het Am sterdamse Concertgebouw. Een gezond lichaam is van het grootste be lang voor een zanger. En om dit in stand te houden moet ze zich aan een strikte routine houden. Ze lijdt aan allergieën, dus frisse lucht en open ramen zijn cruciaal. Ze ge bruikt luchtbevochtigers om kamers vochtig te houden en stof te laten neerslaan („wan neer ik oefen haal ik diep adem, en ik wens geen ladingen bacteriën in te ademen"). Op de dag waarop ze een concert geeft, neemt ze alle tijd om zich voor te bereiden („je hebt van alles te doen. net als wanneer je je klaarmaakt voor een bijzondere gelegen heid"). Haar stem gebruikt ze zo min moge lijk. Jessye Norman: „Wanneer je goed zingt, Is dat een met niets te vergelijken gevoel. De adem stroomt zoals het moet, het is alsof je in con tact staat met iets buiten jezelf." FOTO'S anp en AP Door haar collega's wordt, naast haar stem, vooral haar volmaakt professionele instelling geroemd als haar meest voortreffelijke eigeh- schap. Maar ditzelfde professionalisme heeft haar de reputatie van een moeilijk mens op geleverd. Concertorganisatoren die voor het eerst met haar werken, schrikken zich on gans wanneer ze de contractvoorwaarden voorgeschoteld krijgen: een bundel papier waarin nauwkeurig wordt uiteengezet wat \i Norman allemaal wel en niet wil. tijdschema Jessye Norman leeft aan de hand van een tijdschema dat jaren vooruit is opgesteld. Ze kan alles aan. zolang ze maar goed is voorbe reid. Zo moet ze drie uur voor een concert in het gebouw zijn: ze moet weten of er proble-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 35