S PKF/STEIJN Voor een AMBI-studie zit u voortaan bij NOVI wel even beter! tempo-team uitzendbureau TRANSPORTPLANNER riagg zuid-holland noord VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES I Stichting Krisisopvang Jongeren Regio Leiden is een erkende vrijwilligers organisatie die opvang biedt aan meisjes van 12 t/m 23 jaar. Wi, zoeken met spoed voor de MEIDENGROEP (voorheen het Meidenopvanghuis): MEDEWERKSTERS r 24 i (minimaal 20 jaar) r per week incl. slaapdiensten. opleiding r de functie is onbetaald met de mogelijkheid t reis- en/of oppaskosten vergoeding. ook geschikt als werkervaringsplaats. Voor meer informatie meidengroep: tel. 071-124656 (op di- en woe ochtend) STAF/KADER Financieel adviseur m/v op SPD-/HEAO-BE niveau, voor een onderwijs instelling. U bent assistentie) van het hoofd financiële administratie en brengt adviezen uit met betrekking tot declaraties. Voor deze verantwoordelijke functie zoeken wij een zelfstandige kandidaat met een goede teamgeest, die enige ervaring met geautomati seerde boekhouding heeft. Deze full-time baan is per direct en voor circa 6 maanden. Voor informatie: 071 -14 41 46, Adrienne van der Kraats Leiden, Stationsplein 212 KANTOOR Administratief medewerker m/v per direct, voor de orderadministratie van een automatiseringsbedrijf. U brengt orders in, maakt bevestigingen, controleert de ingevoerde orders en zorgt voor een correcte afhandeling. Het werk is op MAVO-/HAVO-/M EAO-niveauHet betreft een afwisselende full-time baan voor zeer lange tijd. Voor informatie: 071 -14 41 46, Anca Rokosch Leiden, Stationsplein 212 Afdelings-secretaresse m/v voor een klein bedrijf in Sassenheim. Tot uw taken behoren correspondentie, telefoonbehandeling, tekstverwerken en allerlei voorbereidende werkzaamheden. U hebt een opleiding MEAO- secretarieel of -administratief. Een goede kennis van WordPerfect is vereist. Leeftijd: circa 20 jaar. Deze full-time baan is per direct. Voor informatie: 071 -14 41 46, Anca Rokosch Leiden, Stationsplein 212 Schoolverlater m/v voor de functie van telefonist(e)/receptionist(e)/ administratief medewerker bij een technisch bedrijf i Zoeterwoude. U beantwoordt de telefoon, ontvangt bezoekers en verricht licht administratief werk. Een MAVO- en typediploma en een redelijk goede beheersing van de Engelse taal zijn vereist. Leeftijd: 18 tot 22 jaar. Deze full-time baan is voor zeer lange tijd. Voor informatie: 071 -14 41 46, Anca Rokosch Lelden, Stationsplein 212 Boekhoudkundig medewerker m/v op PD-/MEAO-BE niveau. U verzorgt declaraties en ziekmeldingen en assisteert bij de verwerking van de salarisgegevens. Het betreft een startfunctie met goede toekomstmogelijkheden. U wordt begeleid kunt per direct aan de slag. Een goede kennis van de Engelse taal is een pre. Deze full-time baan is voor onbepaalde tijd. Voor informatie: 071 -14 41 46, Anca Rokosch Leiden, Stationsplein 212 GEZONDHEIDSZORG Verpleeghulp m/v met spoed gevraagd, voor diverse instellingen in e rondom Leiden. Werkervaring is een pre. Voor informatie: 071 -14 41 46, Anca Rokosch Leiden, Stationsplein 212 MDGO-er VP/VZ, ziekenverzorgende m/v voor een verpleeghuis in Leiden. Wij zoeken voor de zomerperiode een gediplomeerde kandidaat. U gaat tot eind september een gezellig team completeren. Voor informatie: 071 -14 41 46, Anca Rokosch Leiden, Stationsplein 212 HORECA 1e Medewerker restauratieve verzorging m/v voor een relatie in het centrum van Leiden. U geeft leiding aan het cateringteam en bent verantwoordelijk voor het 'reilen en zeilen' in het bedrijfsrestaurant en voor de te organiseren recepties. Relevante ervaring en een horeca-opleiding zijn vereist. Tevens beschikt u over een flexibele en dienstverlenende instelling. Voor informatie: 071 -12 64 43, Angélique van Rij Leiden, Stationsplein 212 TECHNIEK Garage-medewerker m/v die zich, afhankelijk van vaardigheden en interesse, gaat bezighouden met het motorische of carrosserie gedeelte. U bent een enthousiaste medewerker en hebt een LTS-diploma. Leeftijd: circa 18 tot 22 jaar. De baan is voor lange tijd. Voor informatie: 071 -12 64 43, Peter Draese Leiden, Stationsplein 212 INDUSTRIE Postkamer-medewerker rh/v voor een farmaceutisch bedrijf. U verzorgt de interne, uitgaande en binnenkomende post. Deze part-time baan is voor 20 uur per week en biedt goede vooruitzichten. Vbor informatie: 071 -12 64 43, Peter Draese Leiden, Stationsplein 212 PKF/STEIJN is een onderneming aktiet op het gebied van de emballage, paliets en zagerijen, waar in totaal 650 mensen werkzaam zijn, verspreid over 6 produktielokaties. PKF/STEIJN is een onderdeel van Koninklijke Nederlandse Papier (KNP). Ten behoeve van de afdeling Logistiek vragen wij een: waarbij de belangrijkste taken voor deze funktie bestaan uit: Het opstellen van een dagelijkse transportplanning voor 6 produktielokaties Afgeven van transportopdrachten aan de vestigingen aan de hand van informatie van de afdeling Verkoop en Inkoop. - Maken van transportdocumenten. Wat vragen wij: - Gedacht wordt aan een vooropleiding op M.B.O. niveau, wij hech ten veel waarde aan een goed administratief inzicht en een grote accuratesse. - Ervaring met automatische gegevensverwerking is een vereiste. - Beschikbaar zijn op zeer korte termijn. - Ervaring in soortgelijk werk is een pre. - Kunnen werken onder druk. Wat bieden wij: Een aantrekkelijke en zelfstandige baan. - Een salaris en andere arbeidsvoorwaarden die in overeenstemming zijn met de zwaarte van de funktie. Tot 1 september a.s. wordt deze funktie vanuit de vestiging Monster vervult, daarna vanuit de vestiging te Voorschoten. Telefonische inlichtingen kunt u verkrijgen bij de heer drs. C.J.M. van den Wildenberg 01749-15211 Schriftelijke sollicitaties met uitgebreide persoonsbeschrijving kunt u richten aan: PKF/STEIJN t.a.v. dhr. T.J. Manhave, personeelsfunktionaris Postbus 2, 2250 AA Voorschoten, tel.: 071-613768 regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg In de afdeling Leiden en Randgemeenten is er een vakature voor een ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (MA/) 32 uur voor onbepaalde tijd De werkzaamheden bestaan uit: het typen van brieven en verslagen; het bijhouden van het archief, o.a. aanleggen en afsluiten kliëntendossiers; kopieerwerk; overige voorkomende administratieve werkzaamheden. Funktie-vereisten: MAVO/HAVO-diploma; typediploma; ervaring met tekstverwerkende apparatuur (liefst Wordstar); goede typevaardigheid; bij voorkeur ervaring met het werken met een dictafoon. I.v.m. de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar iemand van 24 jaar of ouder. Arbeidsvoorwaarden: konform de CAO/AGGZ; salariëring afhankelijk van ervaring, maxi maal 3.353,10 bruto per maand (bij full-time dienstverband); pensioenfonds PGGM. Inlichtingen over de funktie kunnen worden ingewonnen bij Ard Knoppert, hoofd afdelings- sekretariaat Leiden en Randgemeenten, tel. 071 - 350600. Sollicitatiebrieven binnen 14 dagen te richten aan: Stichting RIAGG Zuid-Holland Noord, t.a.v. de heer drs. B. Samsom, algemeen direkteur, postbus 1172, 2302 BD LEIDEN. LEIDEN monumentale stad met toekomst De universiteitsstad Leiden is één van de grotere gemeen ten in ons land en telt ca. 110.000 inwoners. Binnen de Randstad vérvuit Leiden een beldngrijke rol op bet gebied van onderwijs, gezondheidszorg, cultuur en economie. Er zijn goede ver bindingen met de omliggende grote steden, waardoor Leiden ook een gezond onder nemersklimaat kent. De vrijwel geheel gerestau reerde binnenstad beeft nog bet authentieke karakter van weleer. Toch is Leiden in elk opzicht ingesteld op de jaren '90. Historie en toekomst vormen er één geheel. Van oudsher beeft de sleutel stad aan ieder de ruimte ge boden om zichzelf te kunnen zijn, ongeacht aard, cultuur of nationaliteit. En ook nu nog is iedereen welkom. Aan de Louise de Colij schap voor atheneum Kagerstraat 7, worden, schooljaar, gevraagd: leraren/leraressen Handvaardigheid - 9 10 lessen vervanging wegens lang buitenge woon verlof van 2 jaar; Scheikunde - 8 10 lessen 2e graads; Wiskunde - ca. 24 lessen met uitzicht op een Sl2-functie en uitgroei naar een volledige betrek king; Engels - ca. 15 lessen 2e graads; merendeels vervanging wegens ziekte. De maximumschaal is 10. In het kader van eerlijke verdeling van inheid en uit onderwijskundig belang is het gewenst dat meer leden etnische minderheidsgroepen werkzaam zijn in het onderwijs. Ook geschikte] Inlichtingen worden verstrekt door de rector, de heer A.H. de Zoete, tel.: 071 - 15 41 21 (school) en 020 - 664 41 35 (thuis). r de school geldende sollicitatiecode wordt op aanvraag door de school toege zonden. Sollicitaties, onder vermelding van het vacaturenummer OND 1100 binnen een week na verschijnen van dit blad te zenden aan de rector van de school, Kagerstraat 7, Een karrière in informatika? Tot nu toe leek dat voor u zowel een kwestie van kennis als van kilometers. Want het mondelinge deel van een goede AMBI-opleiding werd op slechts enkele plaatsen in Nederland gedoceerd. De studie voor het begeerde diploma zou misschien ook u niet alleen naar HBO-nivo, maar soms ook ver van huis voeren. Elke kur- susavond opnieuw. Met 'verder komen' bedoelt u vast iets anders. Nieuw: NOVI in uw omgeving! Met NOVI komt u snel verder zonder veel onderweg te zijn. Want Neder lands meest ervaren instituut voor informatika-opleidingen (het ontwikkelde in 1960 zelf het AMBI-leerplan). komt naar u toe! Met ingang van augustus 1991 kunt u in 19 plaatsen NOVI-kursussen volgen, die opleiden voor de officiële EXIN-examens. Alle AMBI-modulen onder handbereik! Met NOVI komt AMBI dichterbij! Ook met NOVI kost een AMBI-studie tijd. Maar zo weinig mogelijk. Omdat u de (avond)opleiding dicht bij huis kunt volgen. Met een beperkt aantal kursisten, dus ruimte voor individuele aandacht. En omdat u thuis ook tempo maakt, dankzij het beproefde NOVI-kursusmateriaal. Praktijkgericht, voor de funktie in informatie-analyse, systeemontwikkeling, ondersteuning, verwerking of systeemgebruik die u ambieert. De modulaire AMBI-struktuur maakt het mogelijk. Met de resultaatgerichte opleiding van NOVI maakt u het waar! NOVI-opleidingen zijn gebaseerd op ruim 30 jaar ervaring in informatika-onderwijs. Docenten komen uit de dagelijkse praktijk. Die erva ring en kwaliteit geven u de beste kans van slagen. Bezoek onze voorlich tingsavond over de PDI- en AMBI-kursussen. Doe nu de bon op de bus en haal de toekomst naar u toe! Gratis studiegidsen: de snelste weg naar het AMBI-diploma. In open envelop zonder postzegel zenden aan: NOVI, Antwoordnummer 2100, 3600 VB Maarssen Stuur mij vrijblijvend de NOVI-studiegidsen DPDI (MBO-nivo) AMBI (HBO-nivo) Stuur mij s.v.p. een uitnodiging voor de voorlichtingsavond Postkode/Woonplaats Btsonspoof 2016.3605 LB Maarssen. Te) 03465-60744. Fax 03465-71352. gemeente voorschoten Voorschoten, met ruim 22.000 inwoners, gele gen tussen Den Haag en Leiden is een aantrek kelijke gemeente dicht bij strand, bos en meren. Bij de afdeling Centrale Boekhouding van de sector Financiën vragen wij een MEDEWERKER FINANCIËLE ADMINISTRATIE M/V Functie-informatie: U wordt belast met het verwerken van werkstaten en magazijnbonnen en de verzorging van een deel van de debiteurenadministratie. Daarnaast verleent u assistentie bij hetsysteembeheervan de IBM-S36 computers en bij de overige op de afdeling voorkomende werkzaamheden. Functie-eisen: U beschikt over een afgeronde MAVO/HAVO opleiding en u bent in het bezit van of studerende voor het Praktijkdiploma Boekhouden. U heeft interesse in het volgen van functiegerichte cur sussen en beschikt over een flexibele en klant gerichte instelling. Salaris: Het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring en bedraagt maximaal 2.747, bruto per maand (schaal 3). Informatie en sollicitatie: Voor nadere informatie kunt u bellen naar de heer A. van Beest, hoofd van de afdeling, tele foon 071 - 600660. Uw sollicitatie, onder vermelding van vacature nummer 9117, kunt u binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad richten aan Burge meester en Wethouders van Voorschoten, post bus 393, 2250 AJ Voorschoten. Ons gemeentelijk personeelsbeleid is gericht op gelijke kansen voor iedereen. Voorlopig wordt de voorkeur gegeven aan hen die in het arbeids proces ondervertegenwoordigd zijn. Aangezien dit momenteel ook nadrukkelijk geldt voor vrouwen is de mogelijkheid voor kinderopvang gecreëerd. Voor de verdere uitbouw van onze activiteiten zoeken wij een afdelingssecretaresse De secretaresse zal haar werkzaamheden met een grote mate van zelf standigheid uitvoeren. Zij is accuraat, kan prioriteiten stellen en heeft ervaring met WP 5.1. Van de kandidaat (m/v) verwachten wij: Havo- en secretaresse-opleiding goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal enige kennis van de Duitse taal organisatorische kwaliteiten. Sollicitaties alleen schriftelijk met curriculum vitae aan: De Vlamboog B.V. t.a.v, de heer W. F. Scheewe Postbus 298,2130 AG Hoofddorp tel. 02503-75554 VEILIGHEID VERZEKERD Bel de praktijkopleiding: Noordwijk, 02523-79579 toestel 530. Langeveld Centrum voor psychiatrie

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 32