Sport Nederland zelfbewust naar finale Bakker laat zich niet verrassen door Polla Essaadi doet gooi naar titel Walker Riante positie Piket QUICK BOYS-DE TREFFERS door assucom Zaterdag 22 juni 1991 Redactie: 071-161400 HERMAN JOUSTRA AD VAN K A BROUWER DE KONING ROB ONDERWATER GUS VAN OOSTEN H WANROOY ROB VAN DER ZANDEN Eindredactie: HANS SONDERS Vormgeving: RUTGER J HOOGERDUK JEROEN PIKET uit Lei derdorp blijft lijstaanvoer der bij de Nederlandse schaakkampioenschap pen. John van der Wiel volgt op een punt. NEDERLAND STAAT MORGEN tegen Duits land in de finale van de EK hockey. Gisteren ver sloeg Oranje Engeland met 2-1. nieuwslijn Borst en Vergeer op wk wielrennen Marion Borst gaat als tweede vertegenwoordiger van de Leidse regio naar de wereldkampioenschappen wielrennen. In Colo rado Springs vergezelt de 17-jarige Leiderdorpse Etienne Ver geer uit Warmond, die al eerder werd geselecteerd. De uitver kiezing van Borst, die in Colorado Springs op de weg uitkomt, was enigszins verrassend, omdat zij onlangs de Nederlandse kampioenschappen vanwege een lekke band niet tot een goed einde bracht. De Nederlandse delegatie vertrekt dinsdag om zich voor te bereiden op de wk. Lustrum integratie goalball-toernooi De gehandicapten sportvereniging De Sleutels organiseert van daag haar vijfde integratie goalball-toernooi. Daaraan nemen ook ploegen deel die weinig of geen ervaring hebben met deze sport, die vooral veel wordt beoefend door visueel gehandicap ten. Het toernooi in de Leidse universitaire sporthal aan de Einsteinweg duurt van 10.30 uur tot 16.30 uur. Giant Snookertoernooi van start Blij was hij zeker met het bereiken van de finale van het Europees kampioenschap (tegen Duitsland) in Parijs. Maar een emotionele vreugde-uitspatting zat er voor Mare Delissen na de 2-1 overwinning van de mannen- hockeyploeg gisteren op Engeland niet in. Terwijl bonds coach Rob Bianchi aan de ene kant van de dug-out de fe licitaties in ontvangst nam, zat de 26-jarige aanvoerder aan de andere zijde stilletjes op de bank. PARUS. AD HEESBEEN RUUD PATTIAPON Het snooker wint duidelijk aan populariteit. Her en der verrij zen er speelhallen waar deze va riant op het biljartspel kan wor den beoefend. Ook in Leiden is het 'snookeren' behoorlijk 'in' en het zullen er maar weinig zijn die niet een poging hebben ondernomen om het spel onder de knie te krijgen. Morgen zul len zo'n zestig spelers die in het snooker al aardig naam hebben gemaakt, in het Giant Snooker- toernooi de 'keuen' met elkaar kruisen. Plaats van handeling is de Snookerij aan de Oude Rijn in Leiden. Ook voor organisator Frans Breddels is het buiten kijf dat het spel steeds meer liefhebbers telt. Een ontwikkeling waar Breddels, die werknemer is bij de Snookerij, een aardige boter ham mee hoopt te verdienen. „Het leuke van snooker is ook dat het zo verslavend werkt. Als je éénmaal een bal hebt gepot, dan wil je gewoon meer." Die verslaafdheid heeft er toe geleid dat steeds meer mensen het spel zijn gaan waarderen. Wedstrijdvormen kunnen dan niet uitblijven en het Giant Snookertoernooi is daar een uit vloeisel van en is volgens de or ganisatie van een behoorlijk ni veau. Breddels denkt met spe lers als Leidenaar Kees Essaadi, Alphenaar Wilbert van der Klugt en de in Lisse wonende Brit Johnny Walker een sterk toer nooi te hebben neergezet. Hét toernooi belooft zeer spannend te worden. Titelver dediger Walker zal niet zonder slag of stoot zijn titel kunnen prolongeren. Met name Essaadi moet in staat worden geacht om Walker van zijn troon te sto ten. Andere kanshebbers zijn de Surinamer Parkas Kalicharan, Milco Schermer (Alphen aan de Rijn), André Fuyk (Leiden), de Brit Jimmy Ellis en het grote re gionale talent, de zestienjarige Warmonder Pascal van We- strop. Er wordt gespeeld om de 'best of seven'. Wie het eerst vier fra mes wint is winnaar. Na de eer ste twee rondes van vandaag wordt aanstaande dinsdag de derde ronde verspeeld. De zon dag daarop volgt dan de finale waarin de sterkste overgebleven acht de hoofdprijs van 700 gul den zullen betwisten. „Nee, veel zin om uitgelaten en feestvierend van het veld te stappen heb ik niet," keek de 132-voudige international na derhand terug. „En dat zal ook zondag niet zo zijn, wanneer we eventueel de titel binnenhalen. Daarvoor is er te veel gebeurd. Maar natuurlijk ben ik heel te vreden. We hebben laten zien dat we een waardige finalist zijn. Nog een wedstrijdje en dan ga ik als Europees kampioen op vakantie." Want dat Nederland zich als tweevoudig titelhouder niet voor de tweede keer door Duits land van de hoofdprijs zal laten afhouden (in '70 en '78), staat voor de captain, die een aanbie ding heeft gekregen van Racing Club de Paris, vast. „Ik had twij fels over ons niveau, omdat we nog niet echt waren getest in dit toernooi," gaf Mare Delissen antwoord op de vraag, die hij voor de halve eindstrijd zelf had opgeroepen. „De basis bleek echter goed genoeg om Enge land uit te schakelen. Tegen Duitsland zal het peil iets hoger moeten liggen om kampioen te worden. Maar ik heb er alle ver trouwen in dat we zover zullen komen." Dat gevecht zal Nederland in elk geval met een onzekerheid minder aangaan. De jeugdige verdediging, met Wouter van Pelt (23 jaar-23 interlands), Erik Jazet (19-18) en Jean Pierre Pie- rie (24-30), hield zich buiten verwachting voortreffelijk staande tegen de fysieke Engel se aanvalskracht. Zij het met verbale steun van doelman Frank Leistra, die met zijn krij sende aanwijzingen het lawaai op de autoring van Parijs, de Périferique, overstemde. De exponenten van de nieu we lichting bleken zelf niet min der voldaan. Of zoals Jazet later opmerkte: „We waren extra ge prikkeld omdat de buitenwacht de idee had dat we onder de minste geringste druk zouden bezwijken. Dat is gelukkig niet gebeurd. We hebben zelfs nau welijks kansen weggegeven." De meeste waardering gold evenwel Pierie, die Sean Kerly, een spits van wereldformaat, volledig aan banden legde en daarmee de angel uit de Engelse vuurlinie haalde. „Ik heb wat vi deo's van hem bekeken en me een beetje in zijn spel inge leefd", stelde de Kampong-spe ler. „Dat heeft geholpen, want het ging best redelijk." Die bescheiden kanttekening was terecht. Want hij ging twee maal in de fout. Eerst door Kerly zo hardhandig aan te pakken dat hij bij een 2-0 voorsprong met een gele kaart voor zeven minuten naar de kant moest. En direct na diens terugkeer nam de Engelse schutter wraak door in de cirkel een overtreding en De Nederlandse schaaktitel 1991 zal in de handen van een grootmeester vallen. In de voor laatste ronde won het trio Piket, Van der Wiel en Van der Ster ren. Leiderdofper Jeroen Piket blijft eerste met een score van 7 1/2 uit tien. Van der Wiel en Van der Sterren hebben een punt minder, Van der Wiel heeft echter nog een afgebroken par tij uitstaan. De Boer heeft in het midden spel tegen Piket telkens intelli gente oplossingen moeten vin den om een discutabele ope ning te rechtvaardigen. Het luk te tot de klok voor hem steeds sneller leek te gaan tildcen. Van der Wiel heeft met een licht overwicht tegen Van Mil minder werk gehad dan de stelling rechtvaardigde. Voor Van Mü Vreugde bij Oranje dat zich plaatste voor de finale. Rechts Floris Jan Bovelander, de maker v doelpunt, en links Erik Parlevliet die het tweede doelpunt voor zijn rekening nam. strafbal uit te lokken, waardoor de ploeg via Potter tot 2-1 kon terugkomen. Maar ondanks de pressie bleef Nederland de ont moeting net zo koel, gediscipli neerd en rustig uitspelen als in de 58 minuten daarvoor. Voor Nederland wordt het morgen de zoveelste cruciale botsing tegen de Duitsers, die gisteren tegen de Sovjetunie weer veel indruk maakten (4-0). Op de laatste WK in Pakistan schakelde Oranje de Mannschaft in een enerverende halve finale uit via een ze nuwslopende verlenging (3-2). Tijdens de Spelen in Seoul zag de nationale ploeg in dezelfde toemooifase echter de andere minder glimmende kant van de medaille (2-1 verlies). Met dat resultaat namen de Duitsers toen revanche voor hun elimi natie in de halve eindstrijd een jaar eerder bij de EK in Moskou. Nagenoeg al die duels werden beslecht door Floris Jan Bove lander en Carsten Fischer, de twee beste strafcomer-beulen van de wereld. Morgen zal dat ongetwijfeld niet anders zijn. Ook gisteren ontnam de Haar lemse scherprechter na rust vanaf zeven meter de Engelsen TACO DE VRIES TENNISMEDEWERKER De Alphense wedstrijdleiding werd gisteren door de hevige re genval danig in problemen ge bracht. De binnenbanen van Nieuwe Sloot brachten de red ding, nu de nood het hoogst lijkt. Erik Bakker, Alphens sterk ste B-man op papier, kwam, on danks het noodzakelijk gewor den schrappen van vele partij en, op de baan tegen Paolo Pol la om met 7-6 en 6-2 als eerste de halve finales binnen te stap pen. Tine van Fraayenhoven, Alphens 'Leading Lady', kwam nauwelijks in de problemen te gen de jeugdige Judith Verhoeff: 6-3,6-3. Erik Bakker leek in de eerste set verrast te worden door de Engelsman Paolo Polla. Het du el. dat op de snelle binnenba nen werd gespeeld en daardoor vooral tot een serviceduel werd gebombardeerd, ging tot 5-5 ge lijk op. Bakker moest toen zijn servicegame inleveren en Polla leek simpeltjes de eerste set uit te gaan serveren. Bakker her- vondt zijn concentratie echter op tijd en wist terug te breken. In de daaropvolgende tie-break serveerde Bakker verrassend sterk. Hoewel de gehele wed strijd juist zijn opslag het danig liet afweten, sloeg hij nu vier van de vijf eerste services in dat leverde hem een eenvoudige 7- 4-winst op. In de tweede set was het moraal van de OLTC'er gebroken en liep Bakker een voudig door naar een volgende setwinst: 6-2. De nummer drie van de plaatsingslijst Mark Fleischeuer werd door wedstrijdleider Mar co Smit het vuur na aan de schenen gelegd. De Merenwijk- speler toonde zich echter op de beslissende momenten een goed serveerder. Het duel be gon nog buiten, maar al bij een 2-0 stand in het voordeel van Fleischeuer moest worden ver huisd naar de hal. Die ene break bleek voor Fleischeuer voldoen de om de eerste set met 6-3 te veroveren. Smit gaf de moed niet op en in de tweede reeks kwam hij vaak tot een break point en zelfs tot een setpoint. Maar juist op die momenten kwam Fleischeuer tot zijn beste tennis. Moegestreden boog Smit uiteindelijk het hoofd: 7-5. Bij de B-vrouwen kwamen de nummers één en twee naast el kaar in actie. Tine van Fraayen hoven had weinig moeite met de geboden weerstand van Ju dith Verhoeff: 6-3, 6-3. Mirjam Siemerink, Van Fraayenhovens verwachte tegenstandster in de finale, was nog sneller klaar met Ines Franke (6-2 en 6-1). zodat ze het staartje van de partij van Van Fraayenhoven nog kon zien. Siemerink moet hebben gezien, dat de tennislerares van TEAN vooral op tempo te klop pen is. berichten DE KANS DAT het tot een fusie in de Rijnmond komt tussen Feyenoord en SW is aanzienlijk verkleind. De besprekingen tus sen de clubs zijn gistermiddag afgebroken omdat partijen het volstrekt niet met elkaar eens JOHAN CRUIJFF WIL volgend jaar over de Mexicaan Hugo Sanchez beschikken. Ook de meeste spelers van Barcelona hebben geen probleem met de komst van Sanchez. Steekproe ven onder de fans van Barcelo na hebben uitgewezen, dat San chez, nu nog bij Real, bij tachtig procent van de supporters niet welkom is. MONICA SELES heeft zich we gens een blessure afgemeld voor het tennistoernooi van Wimbledon. Dit is gisteren door officials in Eastbourne medege deeld. Seles was voor Wimble don als eerste geplaatst. Die po sitie wordt overgenomen door Steffi Graf. LEROY BURRELL ziet af van een duel met Carl Lewis en Ben Johnson. De wereldrecordhou der op de 100 meter was uitge nodigd begin volgende maand in LiUe deel te nemen aan de eerste race tussen Lewis en Johnson sinds de Olympische Spelen van Seoul in 1988. DE NEDERLANDSE springrui ter-equipe heeft gisteren in Aken tijdens het CHIO de lan- denwedstrijd gewonnen. De ploeg bestond uit Lansink, Voorn, Hendrix en Raymakers. Tweede werden de ruiters uit Spanje voor het Zwitsers. Fasel stunt op De Munnik alle illusies op een plek op het hoogste podium. Met zijn eerste korte hoekslag sloeg Bovelander bijkans de plank van het doel doormidden. En bij de derde comer gaf hij de bal opnieuw zoveel snelheid mee dat doel man Sean Rowlands niet meer kon doen dan het speeltuig op zijn beschermde lichaam laten wegspringen. Voor de voeten van Erik Parlevliet, die uit die rebound probleemloos kon sco ren. En daarmee was het Engel se pleit beslecht. De benutte strafbal van Potter en een ge miste strafcomer veertig secon den voor tijd ten spijt. TENNISMEDEWERKER Op de min of meer verregende dag van het open toernooi van De Munnik was toch een sensa tionele overwinning te melden. Iedere tennisser heeft een maal per jaar wel eens zo'n dag dat men de ballen beter raakt dan ooit tevoren. Voor Roomburger Rico Fasel viel deze dag opval lend vroeg in het seizoen. De wisselvallige Fasel, die eerder deze week in Cl nog verloor van Jeroen Leunissen, behaalde gis teren de kwartfinale in B2 door Unicummer Robbert-Paul Hart- wijk te verslaan: 6-4 6-1. Een andere kwartfinalist in B2 werd ook bekend. Rogier van Duyn won gemakkelijk in straight sets van Rasenberg: 6-1 6-1. In het mannenenkel Cl haalde Tim Bavelaar als eerste de laatste vier. De Munnik-speler is de laatste tijd opvallend goed op dreef. Eric-Paul van Weeren had alleen in de tweede set wat in te brengen: 6-3 7-5. Nadat De Munnik twee weken geleden een advertentie plaatste met als doel ledenwerving, hebben er sindsdien nogal wat Indianen verhalen de ronde gedaan. Waar de één sprak over een moordende concurrentieslag met buurman Van Leeuwen, sprak de ander over een groot geldtekort bij de Leiderdorpse tennisvereniging. Leo Lagrand beweert echter dat de waarheid op geheel iets anders is geba seerd. De vice-voorzitter van De Munnik vertelt hierover:.,Bij De Munnik bestaat een groot deel van de leden uit ambtenaren. Doordat dit jaar een deel van deze leden is verhuisd hebben wij geen leden tekort, maar plaatsen over. En aangezien wij vernomen dat er bij andere clubs uit de regio soms wacht lijsten zijn van meer dan twee honderd, besloten wij om via een advertentie deze mensen te laten weten dat er bij ons plaat sen over zijn." Bekercompetitie korfballers scorebord sport op tv De Afdeling Rijndelfland van het KNKV organiseert het ko mende seizoen een bekercom petitie voor standaardteams. De voorronde vindt plaats op dins dag 10 september. Hoofd- en Overgangsldasse-clubs zijn vrij gesteld voor die voorronde. Op de rol staat meteen al een derby tussen Fides Pacta en De Danaïden. Ook Madjoe en Per- nix treffen elkaar. Fiks start de bekercompetitie, die wordt ge speeld volgens het knock-out- systeem, tegen de voormalige hoofdklasser Ons Eibernest. Ui teraard worden de duels afge werkt met twee vakken. hockey tennis wielrennen Nederland - Engeland 2-1 (0-0). 36 Bovc der 1-0 (sc). 49 Parlevliet 2-0 (sc). 58. P< 2-1 (sb) Scheidsrechters. Goriazar (Spa Wolier (Dui). Toeschouwers: 1250. Gele k. Pierie (Ned) Duitsland - Sovjetunie - n (Fra/8) 7-5 6-1. Arrese (Spa/3) schaken Tiende ronde: Van der Sterren - Nijboer 1 - 0. Van der Wiel - Van Mil 1 - 0. Van Wely - Bren- ninkmeijer 1 - 0, Pieterse - Bosboom afgebro- Wiei 6 1/2+1 afgebroken. 3 Van der Ster 6 1/2. 4. Van Wely 5 1/2. 5 Niiboer 5,6 l Mil 4 1/2 2 afg. 7 Hoeksema 4 1/2, 8 Boer 4. 9 Brenninkmeiier 3 1/2+1 afg. Kuijf 3 1/2. 11. Bosboom 3 3 afg. 12 F ir (Arg) 6-4 7-5, Muster nissen 7 5 6-7 7-6 MEC2: M Buys - A.Stadt 5-2 wo GDC1: C Artist/D v d Oord - I van San- ten/E du Croix Timmermans 6-7. 4 5 wo M.Buys/M Buys-W Versteeg/G.Heemskerk 6-3 6-4 MDC: R Fasei/W Jacotis-A den Hartog/R- Canther Visscher 6-3 7-5; T Baveiaar'A v d- Berg-A van Sterkenburg/T Stoppels w o deel. Pezenas-Palavas-les-Flots: 1 M usee uw (Bel) 89.6 km in 2.09.18. 2 Jaiabert (Fra). 3 Moncassin (Fra). 4. Redant (Bel). 5 Verstre- 9.04.25. 2. Gayant (Fra) 1.58.3 Jan Siemons (Ned) 2 07. 4. Chaubet 2.16. 5 Pmeau (Fra) 2.25,38.Theun.sse9.00 RONDE VAN ZWITSERLAND Derde etappe. Scuol - Giomico: 1 Imboden (Zwi) 228 km in 6.18.07, gemiddelde snelheid 36,179 km/u, 2 Heppner (Dui) 0 44, 3 Mat- wew (Dui) 0.44. 4. Vitali (Ita) 0 44. 5 Nulens (Bel) 0 48. 6 Arroyo (Mex) 1 19. 7 wie-, berg (Zwi). 8 Bock (I 3 G0U (Du.) 0 54. 4 Wyder (Zwi) 1 00. 5 J mann (Zwi) z t6 Kappes(Du.)6 18 7 V. ZATERDAG 11 55-18 05 BBC 1 Grandstand cricket (Engeiand-West Indies), te kington Glass voor vanaf Ascot en autoraces (24 uur van Le Mans) 14.00-14.30 Sportnet Autosport 24 uur van Le Mans 14.30-15 30 Sportnet. I 14.30-19 30 EURO Atletiek vanuit Bar 15 30-17 15 Sportnet Autosport: 24 uur 17 15-18 45 Sportnet-, Golf lane Open 17 45-19 58 Did 1 Spon Extra: voetbal (fi nale Duitse Beker tussen Werder Bremen en FC KOln) 18 45 18 50 Sportnet: Autosport: 24 uur 18.50-20.30 Sportnet EK Hockey in Pa- 19.30-20.30 EURO Internationale Motor van Le Mans 20.30-22 30 EURO: Turnen m Brussel 22.50-23 05 BRT 1 Sport op Zaterdag 00 00-00 03 Sportnet Autosport 24 uur van ie Mans 00.10-00 25 Ned 2 Schaakkamp**». 01 00-07 03 Sportnet Autosport: 24 uur van Le Mans. Formuie-3 vanuit Spania en ONDAG 07 03-07 30 Sportnet Autosport vanuit 07 30-08 00 Sportnet Autosport film over 08 00-09 00 Sportnet: Autosport- 24 uur van La Mans 09.00-10 00 Sportnet- Argentina voetbal. 10 00-11 00 sportnet Autosport 24 uur 10 00-11 30 EURO Basketbal voor vrou wen m Tel Aviv 11 00-13.00 Sportnet EK Hockey m Pa 14.30-19 30 EURO T 16 20-18 00 Sportnet EK 19 50-19 58 Did 1 Sportscheu-Te»e- gramm 20 00-20 30 Sportnet Britse Autosport 20 00-21 00 Super Prime Sports 20 30-21 00 Sportnet Ovemcht 21.00 22 00 Sportnet Rallycross 22 00 23 30 Sportnet EK Hockey in Pa- 1 TenmsopWimwedor Jeroen Piket. FOTOARCHIEF veranderden zijn van de resten eenvoudig wer en bouwval, waar- den opgeruimd. was de druk echter aanleiding tot te grote spanningen. Twee SPORTPARK NIEUW-ZUID KATWIJK ZATERDAG 16.00 OOR LANDSKAMPIOENSCHAP AMATEURS - .aangeboden assurantiekantoor PENSIOENEN VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN Rijnsburgerweg 143 Leiden Telefoon 071-171141

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 29