-DRAKAL LBOers *25" medewerker projectbureau twee zelfstandig werkende koks M/v 2>;c .5 T3 If Ptom INTERFOAM Arbouw -t*' BURO-LEIDINGGEVENDE De Koning vraagt: Ruim baan voor wasstraatmedewerker (m/v) full-time of part-time Q Het Motorhi PEUTERLEIDSTER VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES W c 5 (O O BQ a o Aannemlngs en Bouwbedrijf Arbouw zoekt ten be- hoeve van naar vestiging te Leiderdorp voor spoedige indiensttreding een TELEFONISTE/RECEPTIONISTE (full-time) Voor deze spil-functle binnen ons bedrijf vragen wij: - opleidingsniveau minimaal HAVO, waarbij een goede ken nis van de Nederlandse taal een voorwaarde is en accura tesse vanzelfsprekend; - enige ervaring, maar vooral gevoel voor service naar onze relaties; - kennis van tekstverwerking (wij werken met WordPerfect 4.2 of 5.1); Wij bieden: - een uitermate boeiende baan, waarbij vaak een beroep zal worden gedaan op improvisatie-talent; - een goed salaris; - een fijn stel collega's, zowel op kantoor als op de bouw plaatsen. i dit Voor nadere informatie, kunt u zich wenden tot: Mw. G.M. van der Meij (tijdens kantooruren bereikbaar op het nummer 071 - 89 92 07). kleine halve eeuw aan grote en kleine projecten in burgerlijke- onderhoud in binnen- en soms buitenland. Beschikt daarvoor Arbouw maakt daarbij geen onderscheid tussen grote en kleine relaties, combineert ouderwets vakmanschap met de modernste automatiserings technische en tinanciële projectplanning e. Noordwijk Het gloednieuwe vier ★★★★-hotel aan de Kon. Wilhelminaboulevard 4 heeft plaats voor: die in teamverband onze gasten culi nair kunnen verwennen. Wij bieden: een jaarbetrekking S-daagse werkweek uitstekend salaris Zij die in een dynamisch bedrijf willen werken, kunnen telefonisch contact op nemen met de heer Hoogervorst. Koningin Wilhelminaboulevard 4 2202 GR Noordwijk Telefoon 01719-12253 Heeft u interesse in een afwisselende baan op onze afdeling expeditie Om daarvoor in aanmerking te komen, vragen wij - een grote zelfstandigheid. - bezit van rijbewijs B. - leeftijd tot 35 jaar. Wij kunnen u een functie bieden met groeimogelijkheden, een goede honorering en uitstekende secundaire arbeidsvoor waarden. Uw schriftelijke reacties kunt u sturen naar: Draka Interfoam bv, Postbus 118 2180 AC Hillegom t.a.v. R.F.L. van den Berg. U kunt ook telefonisch reageren: bel 02520-78888. no Ct-irhtincr ThuiQ^nro Hnrst- De Stichting Thuiszorg Horst- en Vlietsteden verzorgt in het werkgebied Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Voorschoten en Wassenaar hulpverlening in de vorm van gezinsverzorging en algemeen maatschappelijk werk. Het hulpaanbod van de sektor gezinsverzorging is gebaseerd op de visie: mensen zo lang mogelijk in de thuissituatie te laten funktioneren. Op grond hiervan wordt er naar gestreefd een zorgpakket aan te bieden voor de noodzakelijke hulp op het terrein van huishoudelijke, verzorgende en begeleidende aktiviteiten. Daar waar de mogelijkheden van de thuiszorg worden overschreden, vindt steeds meer samenwerking plaats met andere organisaties. Wij zoeken voor het werkgebied Rijswijk en Voorburg een nieuwe kollega in de funktie van De "buroleidinggevende" is een middle-management funktie voor het zgn. gestabiliseerde hulpverleningspakket. Kerntaken - organiseren en plannen van de inzet van huishoudelijke hulpen bij thuiswonenden (veelal ouderen); - registreren van gegevens met name uren-registratie; - Leidinggeven aan een groot aantal zelfstandig werkende huishoudelijke hulpen door middel van individuele- en groepswerkbesprekingen; - telefonisch kontakt onderhouden met kliënten (hulpvragers) en zich verdiepen in hun specifieke situaties en wensen. Funktie-profiel - opleiding op minimaal M.B.O. nivo bij voorkeur M.E.A.O. of GEZONDHEIDSZORG; - leeftijd tot 30 jaar Uw reaktie: Voor nadere relevante funktie-informatie kunt u kontakt opnemen met mevrouw M.W.J. Rouwette, afdelingshoofd. Telefoon 070-3907777 Uw schriftelijke sollicitatie richten aan de direktie van de Stichting Thuiszorg Horst- en Vlietsteden. Geestbrugkade 35, 2281 CX Rijswijk. Juniorsecretaresse Voor de afdeling Personeelszaken van een verpleeghuis in Leiderdorp zoeken wij een juniorsecretaresse. De werkzaamheden bestaan o.a. uit typen van correspondentie, post, bijhouden van agenda, maken arbeidsovereenkomsten en ontvangen van bezoekers. De juiste kandidaat heeft een opleiding op HAVO-niveau, diploma MEAO-secretarieel of Schroevers, is stressbestendig en kan zelfstandig werken. Deze full-time baan zal langere tijd gaan duren. Financial assistant Voor een internationaal bedrijf in het centrum van Leiden zoeken wij een financial assistant. Het betreft de gehele boekhouding; debiteuren- en crediteurenadministratie, afdracht omzetbelasting, bijhouden van statistische gegevens en BTW-berekeningen. De juiste kandidaat heeft opleiding op HAVO/VWO-niveau met economie 1 en 2 ir het vakkenpakket of PD, praktische boekhoudervaring, cijfermatige affiniteit, ervaring met Exact, enthousiasme, goede kennis van de engelse taal en kan zelfstandig werken. Leeftijd 20 tot 25 jaar. Medisch secretaresse Met spoed zoeken wij een medisch secretaresse voor een ziekenhuis in Leiden. Het betreft het typen van medische verslagen in engels en nederlands, agendabeheer, telefoon en correspondentie. Gevraagd wordt een secretaresse opleiding, goede typevaardigheid, goede beheersing van de engelse taal, ervaring met WordPerfect en bekendheid met medische terminologie. Leeftijd vanaf 25 jaar. Deze full-time baan zal langere tijd gaan duren. Secretarieel medewerker Voor een instelling in Katwijk zoeken wij een secratieel medewerker. Het betreft typen met WordPerfect, invoeren van onderzoeksgegevens, verwerken van medische gegevens, organiseren, afspraken maken. Een secretariële opleiding, ervaring met WordPerfect, typevaardigheid, zelfstandig kunnen werken, goede kontaktuele eigenschappen zijn vereisten voor deze full-time baan. Vanzelfsprekend geldt deze oproep v Neem svp. snel kontakt met ons op. Wij zijn elke werkdag open van 8.30 uur tot 17.30 uur. Vrijdags tot 18.00 uur. Wij werken ook op afspraak. Kinderopvang De Koning zorgt desgewenst voor plaats in een uitstekend kinderverblijfTegen gereduceerd tarief! 'éC uitzendbureau de koning Specialisten in administratieve funkties. Korevaarstraat 33. 2311JT Leiden. Telefoon 071-144143. SOLARENT Z0NNESTUDI0 ZOEKT EEN ZONNIGE HULP! SOLARENT ZONNESTUDIO is voor vele zonnefons geen onbekende. Vaste normen zoals service, kwaliteit en hygiëne zorgen voor een snel groeiende klantenkring. Om al deze klanten van de hierboven zo gewaardeerde normen te blijven voorzien zijn wij op zoek naar een PARTIME HULP M/V Geïnteresseerden sturen een briefje naar SOLARENT ZONNESTUDIO T.o.v. Mvr. S. Leiber Lange gracht 105 2312 NX Leiden Het Motorhuis is het ver koop- en autotechnisch cen trum van de regio. Merken als Opel, Isuzu ter rein- en bedrijfswagens, en Amerikaanse auto's als Pontiac, Chevrolet, Buick, Oldsmobile en Cadillac be palen het niveau van het be drijf. Het Motorhuis beschikt bovendien overeen onover troffen range occasions, waarin de befaamde Opel Briljant serie een bestseller is. Klantgerichtheid is v Voor onze drukbezochte autowasstraat zoeken wij een vlotte en accurate medewerk(st)er. Zijn/haar taken bestaan uit: - klanten te woord staan en adviseren - bediening van de wasmachine - uitvoeren van periodieke onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden aan de Wasstraat. - administratieve verwerking kasgeld. Vereist is een klantvriendelijke instelling. Daarbij moet u accuraat en onder druk kunnen werken alsmede over enig technisch inzicht beschikken. In geval van full-time is er sprake van 4 werkdagen van 9,5 uur. Voor part-time geldt werkdagen en - tijden in overleg. Voor de geschikte kandidaat bieden wij: - zeer zelfstandige job. - naast een passend salaris en 8% vakantietoeslag zijn extra verdiensten te behalen door goede service-verlening. - goede secündaire arbeidsvoorzieningen. Ondermeer: winstdeling, bedrijfsspaarregeling en studiekosten regeling. Voor meer informatie over deze functie of sollicitatie kunt u zich wenden tot de heer J.G. van Velsen, Postbus 44, 2300 AA Leiden. Telefoon 071-35 18 00. Alan of vrouw. Het Motorhuis maakt ruim baan voor dynamische medewerkers. Vondellaan 80," 2332 AH LEIDEN, telefoon 071 - 351800 0iganisar//( De Centrale Organisatie Kinderopvang Leiden vraagt ten behoeve van peuterspeelzaal Ot en Sien voor 19 uur per week Onze voorkeur gaat uit naar iemand die: - een warme sfeer kan creëren voor kinderen en ouders - kan meedenken in de organisatie en het pedagogisch beleid - plezier heeft in het creatief bezig zijn met kinderen Functie-eisen: - MBO-opleidingsniveau, gericht op de functie - minimumleeftijd 18 jaar Rechtspositie en salariëring conform CAO Welzijn salarisrege ling sociaal-cultureel werk PUB. Nadere informatie kan worden ingewonnen tgdens de ope ningsuren van Ot en Sien. van 8.45-12.00 uur en van 13.30- 16.45 uur by Marijke van Schie. tel. 071-12 32 71. Schriftelijke sollicitaties vóór 2 juli a.s. aan St. Peuterspeelzaal Ot en Sien, Pieterskerkchoorsteeg 15, 2311 TR Leiden. Bloemenveiling Flora zoekt voor de afdeling Technische Zaken een: Bloemenveiling Flora is een coöpera tieve veilingvereniging met een jaar omzet van ruim 450 miljoen gulden, waarbij 1900 bloemen- en planten- kwekers zijn aangesloten. Dagelijks zijn 400gemotiveerde medewerkers actief betrokken bij de uitvoering van de belangrijkste taak van bet veilingbedrijf, namelijk bet zorgdra gen voor de afzet van de door de le den aangevoerde bloemen en planten. De afnemersgroep van Bloemenveiling Flora bestaai voornamelijk uit groothandelaren en expot-teurs die kunnen rekenen op produkten en een boge kwaliteit. De afdeling Technische Zaken Naast operationele taken op het gebied van technisch onderhoud en reparatie houdt deze afdeling zich bezig met de begeleiding van groot schalige nieuw- en verbouwprojecten en het ontwikkelen van technische toepassingen in het bedrijfsproces. Momenteel telt de afdeling 15 mede werkers. waarvan 9 personen een operationele functie hebben. Het pro jectbureau, nu bemand dooréén medewerker, vraagt om versterking. Als nieuwe medewerker projectbureau komt u direct te werken voor het hoofd van onze afdeling Technische Zaken. Uw taken Deze zelfstandige functie heeft als belangrijke activiteiten het voorberei den, ontwerpen, begroten, uitbesteden, begeleiden en afwerken van di verse projecten. Ook het begeleiden en het - onder verantwoording van de architect- opleveren van verbouw- en nieuwbouwprojecten gaan deel uit maken van uw takenpakket. In deze functie zult u regelmatig deelne men aan projectgroepen. Ook wordt u betrokken bij het opstellen van de jaarbegroting van onze technische sector. Wat vragen wij Kandidaten met HTS-bouwkunde of een vergelijkbare opleiding, ruime ervaring met bouwprojecten, een klantgerichte instelling, ondernemings zin en een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Uw sollicitatie Schriftelijk, met toevoeging van C.V. aan: Coöperatieve Bloemenveilingvereniging Flora B.A. t.a.v. Hoofd Personeelszaken Postbus 10 2230 AA RIJNSBURG Wij verzoeken u in de linker bovenhoek van de envelop te vermelden Sollicitatie medewerker projectbureau bloemen veiling flora laan van verhof 3 2231 BZ rijnsburg tel.: 01718-55911

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 26