t^g RIJE TIJD Passiviteit is troef bij modern karpervissen Scatch: een nieuw fifdag 22 juni 1991 Redactie: 023-150263 HENRIETTE VAN DER HOEVEN INEKE VAN DER MEER Vormgeving: ANDRIES DETMAR Gemakkelijk en mooi emakkelijk te bedienen, een >nn die in elke omgeving past i een goede kwaliteit. De con sent wordt steeds kritischer, >k als het om het kopen van - idio-apparatuur gaat. Philips obeert hierop in te spelen met i 'Easy Line', die bestaat uit ie draagbare apparaten: een laloge klokradio (gemiddelde ijs in de winkel 129), een ra ti met een beperkt aantal lorkeuze toetsen 149) en en stereo radiorecorder met lorkeuzetoetsen (ƒ249). Meer [formatie: Philips consumen- ntelefoon 040-781178. Bedreigde diersoorten in zeepjes fcj de strijd om leefruimte zijn de dieren de grote verliezers. Onge ler 1000 diersoorten worden met uitsterven bedreigd. Met een se- ae zeepjes vraagt de Body Shop voor deze diersoorten. Er zijn «epjes in de vorm van een neushoorn, een zeeschildpad, een Afri- eanse olifant, een blauwe vinvis, een reuzenpanda en een otter. xr stuk kosten ze 2,95. Een leuk doosje waarin de hele serie past lósten 2,50. DINGEN Praktisch pedaal emmertje Bij de meeste pe daalemmers zit de binnenemmer hele maal in de buiten mantel opgeborgen. Bij de nieuwe pe daalemmer van Curver vormen bin nen- en buitenman tel een integraal ge heel. De voorzijde van deze kleine 6 li ter emmer (handig voor toilet en bad kamer) is gedeelte lijk opengewerkt zo dat de binnenem mer zichtbaar is. De emmer is aan de achterkant afgeplat zodat hij vlak tegen de wand geplaatst kan worden. Het drukmechanisme is zo geconstru eerd dat de binnenemmer het deksel automatisch omhoog duwt. Het pedaalemmertje is voor ongeveer twee tientjes te koop in wit, graniet/zwart, fuchsia en aquamarijn. Meer informatie Curver Klantenservice tel. 076 - 780637. NIEUWE VIDEO'S lms over advocaten zijn aan menigeen esteed. Hoe langer rechtszaken duren hoe 2 looier, en hoe meer toeren ze uithalen hoe eter. In 'Criminal law* van Martin Camp- ii ell verdedigt Gary Oldman verdedigt met i uur Kevin Bacon, maar aan diens hoofd hun jé zien dat hij de moord wel degelijk 1 eeft gepleegd. Oldman komt vrij, maar aat fneteen weer aan het moorden. Old- 2 ian er achteraan. Hij probeert Bacon nu in e geVangenis te krijgen en dat is voor een dvoqaat een tamelijk onethisch streven. )e spanning is af en toe om te snijden en eviri Bacon behoort tot de acteurs die heel undig de dreiging weten over te brengen J ICAJ. leb j)e als regisseur niet genoeg geld om j eel dcteurs te huren, zet er dan een paar in e woestijn. Charles Band pakte het zo aan i 'Crash and Burn' en hij gebruikte een erh^al dat in de volgende eeuw speelt. Er een tekort aan zo'n beetje alles en er is en 'Big brother' die de dienst uitmaakt. Er ijn ook robots die moorden. Wie is echt en lie is een robot? Paul Ganus gaat dat uit- i oeken en hij krijgt steun van vier meisjes ie er mooi uitzien en die voor geen meter unnen acteren. Maar moet dat als je mooi ent en in de 21ste eeuw leeft? Nou, reken a laar (Esselte CIC). The witches' van Nicholas Roeg was een an de kerstfilms van vorig jaar. Het ver- lmde verhaal van Roald Dahl over vrou- ren die heksen blijken en die kinderen unnen veranderen in muizen ging er bij de ilmliefhebbers in als koek. De film was een ucces en had een lange roulatie. Anjelica luston is prachtig als de opperheks en Mai Sterling is een lieve oma. Dat de jeugd ich er zeer mee vermaakt, dat heeft de bio- cooppraktijk ruimschoots bewezen (CNR Tideo). luis-tuin-en-keuken werk is te zien in "Stab in the dark' van Sally Mattison, de zo veelste variant op 'Friday the 13th'. Vrien- linnen houden een pyjamaparty in een 0 tadje waarin blijkbaar niemand woont. ien moordenaar gaat flink te keer en het lantal vriendinnen neemt elke tien minu- 1 en af. De politie wil niet komen (Waarom i liet? Geen zin, of zo) en er is maar één held n de buurt die de moordlustige schoft par- 1 ij kan geven. Beetje bloot, veel geschreeuw in een plens bloed, dat is het wel.(CNR Vi- leo). hor de kleintjes die aan de televisie niet jenoeg hebben, zijn Bassie en Adriaan ook «p cassette gezet. In 'Het geheim van de leute!' gaat het om de sleutel van een kluis, s lassie en Adriaan krijgen de sleutel in han den en worden achtervolgd tot in Spanje CNR). let is bijna tijd voor de 'Tour de France'. Voor wie alvast een warming up wil voor de »eeldbuis is een video uitgebracht waarop >eelden staan van de ronde van vorig jaar. i eMons, Breukink, Delgado en al die ande en fietsen zich in het zweet en u kijkt toe net pils en chips in de hand. Hardrijden is nooi, vooral als de Franse zender Antenne 2 het werk voor u heeft gedaan (Movies Se ll er). VISSPORT Bram van Leeuwen Ik weet dat je nieuwe ontwikkelingen niet kunt tegenhouden. De technologie wint ter rein en langzaam begint ook de sportvisse- rij daarvan de invloed te ondervinden. Neem nou eens die moderne generatie kar pervissers. Wat die allemaal naar de water kant meeslepen houd je niet voor mogelijk. Ze noemen het ook geen lekker visdagje meer maar een sessie waarvan de gebeurte nissen tot in de finesses worden opgete kend in het vislogboek. Ik heb niets tegen enige fanatisme bij de hengelaar. Volharding, uitproberen, soms tot in den treure heeft al heel wat nieuwe vistechnieken opgeleverd. Daarover geen kwaad woord. Maar je kunt het ook over drijven. En dan wordt een dagje met de hengel geen plezierige vrijetijdsbesteding meer maar 'een heilig moeten'. Ik zat een paar weken geleden bij het vallen van de avond nog een paar uurtjes te kar peren. Gewoon ouderwets met een penne tje en op de haak een stukje pieper. Overge bleven in de schaal na het avondeten. Komt daar iemand aanzeulen met een voorraadje hengelspullen waarmee je een middelgrote hengelsportzaak redelijk zou kunnen be voorraden. Hij ging zwaar gebukt onder een tot de nok afgeladen rugzak. Van het slag dat je 's zo mers wel eens op trektocht zijnde fifters ziet meetorsen langs 's heren wegen. Verder een kolossaal hengelfoudraal, goed voor min stens drie opgetuigde hengelstokken en in beide handen nog twee tassen met mond voorraad, fotoapparatuur, weegschaal en een paar noodrantsoenen boilies en blikken mais. Toevallig keek ik op mijn klokje toen de vis sende volksverhuizer zijn beoogde doel had bereikt en zich begon te installeren. Hoewel vissers naar hun pen moeten kijken, daar voor is zo'n ding tenslotte, werden mijn blikken onweerstaanbaar naar de zich ge reedmakende karperaar getrokken. Het duurde ruim anderhalf uur voordat hij al zijn benodigde visgerei keurig had uitge stald. Zijn ligstoel, want zitten is al aardig ouderwets voor een karperaar vandaag de dag, had geïnstalleerd. En omstandig, met gebliep dat tot in de wijde omtrek te horen was, zijn elektronische beetverklikkers had getest. Met stijgende verbazing heb ik het allemaal aangezien. Dat je zomaar bereid bent om drie uur van je vistijd, want het opruimen zal minstens evenveel tijd in beslag hebben genomen, op te offeren. Dan moet je toch echt wel een gedrevene zijn. Ik zeg het eerlijk. Zoveel tijd, alleen maar om je spulletjes in orde te maken, ik zou het niet kunnen opbrengen. Ik vind die 10 mi nuten tot een kwartier die ik kwijt ben ei genlijk al veel te lang. En dan is er nog iets dat me eigenlijk flink tegen de borst stuit in die uit Engeland overgewaaide karpercultus. En dat is die enorme passiviteit die aanbreekt als het uit gebreide installatiewerk is verricht. De visser installeert zich op ruime afstand van de hengels en wacht gelaten af tot uit oplichtend ledjes of hartverscheurend ge piep blijkt dat de vis het aas heeft genomen. Die zelfvangende technieken, ik zal er nooit aan kunnen wennen. Nee daarvoor is mij de aanblik van een zich uit het water verheffende pen te lief en daarvoor geniet ik teveel van het rode puntje dat zich eerst langzaam zijwaarts be weegt om vervolgens langzaam onder water te verdwijnen. Het oog wil ook wat. Al besef ik dat die opmerking door de nieuwe lich ting karpervissers honend terzijde zal wor den geschoven. Jaren geleden stuurde een uitvinder me eens een ingewikkeld apparaat toe waar mee de hengeltop in een boog kon worden gespannen. Trok de vis flink aan de lijn dan rechtte de hengel zich automatisch. Op die manier zou de vis zonder toedoen van de hengelaar worden gehaakt. En laatst las ik over werpmolens die zichzelf opspoelen zonder de hendel te hoeven ronddraaien. De techniek schrijdt voort. Dat ongetwij feld. Maar of het vissen er .aardiger door ge worden is waag ik sterk te betwijfelen. Ster ker nog: ik weet wel zeker dat het niet het Insekten geen kans Buiten koffiedrinken en eten is, als het weer het toelaat, heel gezellig. Alleen ook de insek ten worden aangetrokken door de vaak zoete lekkernijen die worden gepresenteerd. Om te voorkomen dat de verkeerde gasten zich te goed doen aan koek, gebak of fruit is er van Brabantia een dienblad met stolp en vier losse bakjes. Alles kan op deze manier goed wor den afgedekt. De set, met een blad in chroomstaai kost 54, die kiest voor een zwart blad is goedkoper uit:/ 47,50. Meer informatie Brabantia, tel. 03211 -648999. DOE-HET-ZELF CV-radiator zonder afkoppelen los van de wand In sommige situaties zou je graag de radia torten) van de centrale verwarming wel even los van de wand willen hebben. Bij voorbeeld als erachter behangen moet wor den, of isolatiemateriaal aangebracht. Ook bij een grondige schoonmaakbeurt van het huis, een interieurverandering, het plaatsen van nieuwe vensterbanken, het overschilde ren van de radiatoren zelf, enz. vormen ze lastige hindemissen. Fabrikant van verwar mingselementen Viega heeft hiervoor een slimme oplossing bedacht: bij inbouw van een c.v.-installatie kunnen de radiatoren met flexibele buizen worden aangesloten worden. Deze als stofzuigerslangen zo beweeglijke buizen maken het mogelijk de radiatoren tijdelijk een eindje te verplaatsen, zónder dat ze van het circuit afgekoppeld hoeven te worden. Afsluiten, aftappen, opnieuw aan sluiten, vullen en ontluchten is allemaal niet meer nodig. De erkende c.v.-installatie-bedrijven kun nen over de flexibele aansluitingen (onder deel van het Viegatherm-systeem) nadere technische informatie geven. Scatch is een vangspel, dat je overal kunt spelen, op het strand in het park, in het zwembad enz. Het wordt gespeeld met twee vangborden en een speciale bal, die wel iets weg heeft van een tennisbal. Dank zij een klitsysteem blijft de bal goed aan het vangbord plakken. Zelfs keihard ge gooide ballen kun je zo uit de lucht pluk ken. Je kunt het met z'n tweeën maar ook met een team spelen. Een Scatchset bestaat uit twee vangborden en een bal en kost rond de 30 gulden. Ballen zijn per twee, los te koop. Meer in formatie: Hanku Trading, Rotterdam tel. 010-4624455. NIEUWE CD'S eindredactie Willem Schrama POP/POPULAIR Fishbone - The reality of my surroundings' (Sony) De cd waarmee Fishbone de langverwachte en verdiende doorbraak maakt naar een breder publiek, zoals eerder The Red Hot Chili Peppers en vooral Living Colour (Ti- me's Up) dat presteerden. Vooral het bik kelharde, zware metal-funk ritme van de band is op een breed en rijk georkestreerde manier opgenomen, zodat het lijkt alsof je dit doorgeslagen 'symfonieorkest' eindelijk eens op dezelfde manier op de plaat kunt beluisteren als live al jaren het geval was. Dat is een prestatie van formaat, omdat uit stekende live bands als Bad Brains en Mo ther's Finest daar maar niet in slagen. An- gelo Moore en Chris Dowd schrijven bo vendien weergaloos agressieve teksten die als one-liners beter overkomen dan de meeste raps: Fear is the curse and today's word is pressure. Een van de belangrijkste albums van '91 Stress - 'Stress' (Eternal Records) In Groot-Brittannië circuleren momenteel evenveel nieuwe namen als aan het eind van de jaren zeventig het geval was. De aanwas van nieuw talent suggereert een rij ke voedingsbodem, maar het merendeel van de acts ('de Manchester Scene' incluis) leeft op de pokon van de jaren zestig. Stress doet dat evenzeer als je afgaat op de gehan teerde studio-effecten (Beatles, Cream, Small Faces, Who), maar zoekt in de voet sporen van Lenny Kravitz niet naar moge lijkheden om zo snel mogelijk rijk te wor den. De songs zijn werkelijk songs (Inno cent World, Beautiful People), al klinken ze op de plaat merkwaardig ondergeprodu- ceerd. Een kwestie van rijping. Aaron Neville - 'Warm your heart' (A&M) De 50-jarige Aaron Neville zingt nog steeds als een vibrerende nagtegaal, getuige recen te albums met z'n broers en een paar duet ten met Linda Ronstadt. Maar op een 50 minuten durende solo-cd openbaart zich de beperking van zijn fluwelen gehuppel over de notenbalk: na een kwartiertje word je er een beetje ibbelig van. Stellig vanwege de hernieuwde belangstelling voor de Ne ville Brothers en de daarmee gepaard gaan de platenomzetten, zijn kosten noch moeite gespaard om van 'Warm your heart' iets fraais te maken. Een heel symfonie-orkest draafde op. een kerkkoor, een kopersectie en coryfeeën als Ry Cooder, Rita Coolidge, Bob Seger, broer Cyril en zoon Ivan. Alle maal vakwerk van de bovenste plank, mac steriel als een uitgekookte injectienaald er maar zelden echt boeiend. 4r Aaron Neville Svj Tambourine - 'Waterland' (Polydor) De jaren zestig waren tot nu toe voor de popmuziek ontegenzeggelijk de creatiefste van deze eeuw, en het is dan ook niet ver wonderlijk dat er nog dagelijks naar wordt teruggegrepen. Het aardige van de Neder landse formatie Tambourine is dat zulks niet leidt tot kleffe nostalgie, maar tot een leuke synthese van wat het viertal kan en waar z'n wortels liggen. Opvolger 'Water land' is in z'n totaliteit ietsje sterker dan het debuutalbum 'Flowers in September', hoe wel een knapperdje van het kaliber "Sum mer of love' ditmaal ontbreekt. Maar toch: de vocale harmonieën van het collectief klinken sterker en de composities vol- wassener. Saskia van Orly (ze heette toch Van Oerle?) is solo ook niet te versmaden, maar in een bluesnummer als 'I never loved a man' zakt ze een beetje door het ijs. JAZZ Charlie Watts Quintet - 'From One Charlie' (UFO) Voor wie niet wist dat Stones-slagwerker Charlie Watts geïnteresseerd is in jazz en het ook speelt, verscheen in 1986 de lp/cd 'Live at Fulham Hall' met een grote bezet ting. Nu speelt hij in de intieme omgeving van een akoestisch kwintet. Vreemd is dat de groep de naam van Watts draagt, terwijl toch alle originals in bob-stijl geschreven zijn door altsax-veteraan Pete King, die ex pliciet op het hoesje vermeld wordt als lei der. Misschien heeft het te maken met het mooie boekje met tekeningen van Watts (Jat samen met de cd in een onhandig grote box gestopt is. Daarin wordt het leven van Charlie Parker ('Bird') geschetst aan de hand van de belevenissen van een peervor mig vogeltje. Op de nog geen 30 minuten durende, maar goed opgenomen cd krijgen we een meer dan competente groep bop pers te horen. Niet wereldschokkend, wel beter dan verwacht, maar vooral iets voor verzamelaars van speciale uitgaven. Klaus König Orchestra - 'At The End Of The Universe' (Enja) Een van de snelst rijzende sterren aan het Duitse jazz-firmament is trombonist/com ponist/arrangeur König. Dit ambiteuze, live opgenomen project is gebaseerd op de boe ken van de humoristische science fiction- auteur Douglas Adams. Passages uit onder meer The hitch hiker 's guide to the galaxy vormen de verlopende arrangenten met ve le prachtige soli van onder anderen Louis Sclavis, Kenny Wheeler, Jane Ira Bloom en Conrad Bauer. Een zeer goed opgenomen cd voor hen die eens een nieuwe, moderne en oorspronkelijke big band willen horen. KLASSIEK Liederen van Rachmaninov en Tsjalkovski - Dmitri Hvorostovsky, bariton; Oleg Boshn- jakovitsj, piano (Philips) Sinds zijn overwinning in de Singer of the World Competition 1989 van de BBC, is de ster van Dmitri Hvorostovsky met grote snelheid gestegen. Daarbij speelt zeker mee dat Philips hem al heel snel tot het middel punt van enkele belangrijke plaatobjecten bombardeerde, maar het dient gezegd dat de nu al 29 jaar oude en nog tamelijk oner varen Siberische bariton zich uitstekend weet te handhaven. Daarvan getuigt ook deze cd met 'Russische romances', voor een jonge zanger een gevaarlijke opgave, omdat zo'n recital nog wel eens naar het monoto ne wil neigen. Daarvan is op deze cd geen sprake. Hvorostovsky blijft boeien, ook als men zijn interpretatie soms iets meer diep te zou toewensen, en dat is voor een zanger van die leeftijd een groot compliment. Mozart - The Six Haydn Quartets - Artls Quartett (Sony, 3 cd's) Tot de verrassingen van de afgelopen maanden behoren de meeste opnamen van het Artis Quartett, in 1980 gevormd door vier leerlingen van de Musikhochschule in Wenen. Zij begonnen halverwege de jaren tachtig heel rustig aan een internationale carrière en maakten hun eerste opnamen na tien jaren van steeds beter op elkaar in gespeeld raken. Gevolg: deze zes strijkkwar tetten van Mozart ademen behalve een fris se, virtuoze benadering ook een sfeer van homogeniteit met tempi en fraseringen die herinneren aan de oude, ontspannen 'Weense' Mozart-sfeer. Een genot om naar te luisteren, niet het minst dank zij de hel dere opname.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 19