Info Zaterdag 22 juni 1991 Redactie: 071-161400 WIM DUKMAN MANUELA GROENEWEG WIM SCHRIJVER Eindredactie: PAUL DE TOMBE Vormgeving: SIMON DE GRAAF 16 BIOSCOPEN LEIDEN LUXOR (121239): 'Sleeping with the enemy', dag. 19,00 uur, zo. ook 14.30 uur, 12 jr. 'The Doors', dag. 21.15 uur. al. LIDO 1.2,3,4, en STUDIO 124130/133210): •Silence of the lambs', dag. 18.45 en 2115 uur. vr. za. zo. en woe. ooi uur, 16 jr. •Dances with Wolves', dag. 20.00 uur. zo. ook 14.00 uur. al 'Not whithout my daughter', dag. 18.45 en 21.15 uur. vr. ook 14.15 u 'The hard way', dag. 19.00 en 2115 uur, vr. za. zo en wo. 14.30 uur. 'Mermaids', dag. 10.00 en 2115 uur. vr. za. zo. en woe. ook 14.30 ul 'Duck Tales, de film, Het geheim van de Wonderlamp', za. zo en woe. 1 al. TRIANON (123875): KIJKHUIS (142895): •Alice', vr. t/m ma. 19.30 en 21.45 uur. 'Halfaouine', vr t/m ma. 20.00 en 22.15 u 'Flatliners', di. t/m do. 19.30 en 21.45 uur 'Diva', di. 20.00 en 22.15 uur. 'Canterbury Tales', wo. 20.00 en 22.15 uu 'Mystery train', do. 20.00 en 22.15 uur. LVC (071-146449): 'Der Himmel über Berlin', vr. en za. 2115 'Paris, Texas', do. 21.15 uur. ALPHEN (voor reserveringen 01720-20800): EUROCINEMA 1,2, 3,4: 'Mermaids', dag 18.45 en 2115 uur. za. 2 uur, zo ook 16.15 uur. al. •Firebirds', dag. 18.45 en 21.30 uur. zo. ook 16.15 uur. 12 jr. 'De kleine zeemeermin', za. zo. wo. 14.001 'Look who's talking too', dag. 18.45 uur, zé ook 16.15 uur, al. ■Postcards from the edge', dag. 2115 uur, al. 'Dances with wolves', dag. 20.15 uur, zo. 16.00 en 20.15 uur, al. Ducktales, za. zo. en woe. 14.00 uur. VOORSCHOTEN (voor reserveringen 071-614354) GREENWAY (612566): 'The Russia House', vr. t/m zo. 19.00 uur, ma. t/m do. 20.15 uur, al. 'De onfatsoenlijke vrouw', vr t/m zo. 21.15 uur, ma. t/m do. 20.15 u: •Cinema Paradiso', vr. t/m zo. 2115 uur. al. 'Look who's talking too', vr. t/m zo. 15.45 en 19.00 uur. wo. 15 45 u 'Teenage Mutant Ninja Turtles', za. zo. wo. 14.00 en 15.45 uur, al. Kindervoorstelling: 'De kleine zeemeermin', za. zo. en wo. 14.00 uur, 13.45-18.45 en 21.15 13.45 en 18.45 u ZIEKENHUIZEN COLOFON UITGEVERSMAATSCHAPPIJ Leidsch Dagblad BV, een werkmaat schappij van Damiate Holding BV. DIRECTIE: G.P. Arnold; HOOFDREDACTIE: Jan-Geert Majoor. Ruud Paauw (adj). HOOFDKANTOOR Witte Singel 1,2311 BG Leiden, telefoon 071-161400 REGIOKANTOREN Julianastraat 19,2405 CG Alpherva/d Rijn, telefoon 01720-93961. Vuurbaakplein 11,2225 JB Katwi|k, 01718-12383. Grachtweg 53a. 2161 HM Lisse, 02521-13634. POSTADRESSEN Postbus 54,2300 AB Leiden. Postbus 83.2400 AB Alphen a/d ADVERTENTIES ma -vri). van 08.00-1700 uur: Telefoon 071-161400. RUBRIEKSADVERTENTIES ma.-vrij. van 8.30-17.00 uur: (Sleuteltjes): Telefoon 071-143545. ABONNEMENTEN Tel. 071-161400 bij vooruitbetaling (incl. BTW) per kwartaal76,75 per kwartaal (post)108,25 per jaar298,60 per maand26,45 (Automatische incasso) KABELKRANT: Redactie 071-161420 Advertenties 071-161363 INFOWUZER ONGEVALLENDIENST Elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 tot woensdag 13.00 uur (Diaconessenhuis) en van vrijdag 13.00 tot zaterdag 13.00 uur (Eli sabeth Ziekenhuis) EHBO ziekenhuis Rijnoord elke dag geopend. BEZOEKUREN DIACONESSENHUIS (tel. 071-178178): dagelijks 14.30-15.15 uur en 19.00-19.45 uur. Afde ling intensieve zorg 10.30-11.00 uur en 19.00-19.30 uur en na overleg. Kinderafdeling: 10.30-19.00 uur, na overleg met de dienstdoende verpleeg kundige. Jongerenafdeling: 14.30-15.15 uur en 19.00-19.45 uur. ST. ELISABETH ZIEKENHUIS (tel. 071-454545): volwassenen 14.00-14.45 uur en 18.30-19.30 uur. Klasse afd. 11.15-12.00 uur, 14.00-14.45 uur en 18.30-19.30 uur. Kraamafdeling gynaecologie: 15.00-15.45 uur en 18.30-19.30 uur, alleen voor vaders bovendien van 19.30-21.00 uur. Afdeling Special Care: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur en na overleg uren 19.00-19.30 uur. ACADEMISCH ZIEKENHUIS (tel. 071-269111): alle patiënten (behalve kinderen) 14.15-15.00 uur en 18.30-19.30 uur. Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18.15-19.00 uur, 19.00-20.00 uur(AI- leen Partners/echtgenoten met kinderen. Voor zwangeren: zaterdag en zondag van 10.00 tot 11.00 uur, uitsluitend voor partners/echtgenoten en eigen kinderen. Kinderafdelingen: voor ouders van opgenomen kinderen is er een ruime bezoek mogelijkheid in overleg met de hoofdverpleegkundige. Voor andere bezoekers gelden de volgende tijden: keel-, en neurologie: 14.15-f5.00 uur en 18.30-19.30 u kunde 14.15-15.00 uur en 18.30-19.00 uur Kinderkliniek: zalen voor peuters, kleuters en grote kinderen: 15.15-17.00 uur; babyzaal en boxenafdeling: volgens afspraak met de hoofdverpleegkundi- RIJNOORD (tel 01720-63131): 14.30-15.15 uur en 18.30-19.30 uur. Extra bezoek hartbewakmg: 11.00-11.30 uur. Kraamafdeling: bezoek voor vaders de gehele dag in overleg met hoofd afde ling. Overigen van 14.30 -15.15 en van 18.30 -19.30 u LEZERS SCHRUVEN Lezers van deze krant kunnen per brief reageren op de inhoud. De re acties - mits kort en bondig geformuleerd - worden geplaatst in de ru briek 'Lezers schrijven'. Publikatie kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd en te lange brieven worden ingekort. Elke brief moet zijn ondertekend met naam, adres en woonplaats. Richt uw brieven aan: Hoofdredactie Leidsch/Alphens Dagblad, postbus 54, 2300 AB Leiden. ALCOHOLEN DRUGS Afdeling Leiden: Lange Mare 45, tel: 071-143641. Spreekuur: ma. di, do en vr 9-13 en 14-17 uur, ma en do 18-20 uur. woe 14-17 uur. Afdeling Alphen: J.P.Coenlaan la. 01720-72865 AA Anonieme Alcoholisten, Postbus 167,2350 AD Leiderdorp, tel: 01726-15303. Al-Anon, gespreksgroep partners al coholisten Katwijk, tel: 01718-71373, b.g.g 24008. Werkgroep Anonieme Alcoholisten Katwijk, secr. Nassaudreef 50, postbus 122 of 145, tel: 01718-16682. BEGELEIDING/OPVANG Crisisopvangcentrum Onderdak, Rembrandtstraat 12, Leiden, tel: 071-133549 (dag en nacht bereik- Raadhuisstraat 84, tel: 01720- 91990. Om op verhaal te komen of te praten over persoonlijke problemen, ma. woe en vr van 10-17 uur. Stichting Kinderopvang Katwijk, seen mw. I.M. Lith- van Asch, Vikmg- bank 29. tel: 01718-28440. Inloophuis psychiatrie, Rapenburg 48. Leiden, tel: 071- 141808. di tem vr 19.30-22.30. di.do 11-14. zo 16-19 uur Slachtofferhulp, Alphen a.d. Rijn: Stadhoudersplein 1. tel: 01720-81497, dag. 10-14 BEJAARDENWERK Stichting Federatie Raad Bejaarden- werk Hillegom, Hofstraat 42. tel: 02520-19700. Stichting Bejaardenwerk Katwijk, Gasthuishof 57. tel. 01718-16347. Stichting Gecoördineerd Ouderen Werk, Leiderdorp, Burchtpad 7, tel: 071-413536. Stichting welzijn ouderen Oegstgeest, Secr. Dienstencentrum, Lijtweg 9, tel: 071-175268, spreekuur ma t/m vr 9-10 uur. ANBO, Algemene Bond van Ouderen, secr. B.P. van Veen, Roosje Voserf 1, Voorschoten, tel; 071-762072. Stichting voor Gecoördineerd Bejaar denwerk Noordwijk, Dienstencentrum 't Trefpunt, School straat 2a. tel: 01719-10133. Stichting Welzijn Ouderen, Sassen- heim De Kastanjehof, St. Antoniuslaan 24a, tel: 02522-31805. Bejaardensociëteit Voorhout, secr: mw. A.G.P. Alkemade v.d Zwaan, Kerkweg 4, tel: 02521- 12051. Stichting Gecoördineerd Ouderen werk Rijnsburg/Valkenburg, Gezondheidscentrum De Wei, Broek- weg 23, Valkenburg, tel: 01718- 14613. Stichting Welzijn Ouderen Alphen Kwartelstraat 66, tel 01720-76713, Overleg Samenw. Ouderenb. 01720- 91607. BUITENLANDERS Centrum Buitenlanders Rijn en Lek, Emmalaan 2, postbus 570, Alphen a.d. Rijn, tel: 01720-95141. Stichting Welzijn Buitenlanders Kat wijk, secr. mw. R. Nooteboom-Simmers. Meeuwenlaan 87, tel. 01718- 15068. Werkgroep Buitenlandse Vrouwen. Mevr. A. Veltman, Hoofdstraat 346. Sassenheim, tel: 02522-17545. DIERENHULP Dierenambulancedienst Leiden e.o. Haarlemmerstraatweg 12, Oegst geest. tel: 071-174141. Eerste hulp aan dieren in nood. Stichting Amivedi, Kosteloze registratie vermiste en ge vonden dieren. Mw. T. van der Luit- van der Ster. tel: 071-175763. Dierenambulance Wassenaar, tel: 01751-78717. Dierenopvangcentrum Noordwijk, Lage weg 2, Noordwijk, tel: 01719- 16698. Dierenambulance Alphen aan den Rijn Van Manderloostraat 81,01720- 91108 of 33156 EHBO Katwijk, secr. mw. A.P.J, v Duyn-v.d. Plas, Jan Tooreopstraat 33. tel: 01718- 75481. b.g.g. 71231. Warmond. Voorzitter: G. v.d. Lans, van der Wijckstraat 2, tel: 01711-10693. Leiden, secr. dhr. Broekstra, Stravinskypad 36, tel 071-312546 Eerste Leidsche EHBO brigade; Post bus 1152, tel: 071-315588 GEHANDICAPTEN Belangen Groep Gehandicapten, secr. mw. P. Sanders, Champignon 28, Alphen a.d. Rijn, tel: 01720- 33598, inl. mw. J. Baks. Pallasstraat 1. Alphen a.d. Rijn, tel: 01720- 33033. AMVO, Algemene Minder Validen Organisatie Leiden e.o., spreekuur; do 14-15.30 uur Willem de Zwijgerlaan 26a. ANIB, Bond van Gehandicapten en Arbeids ongeschikten, afd. Leiden e.o., secr. Seringenstraat 16-18, Leiden, tel: 071-143464. b.g g. tel: 263309. Tel. spreekuur: ma t/m vr 18-19 uur. Gehandicaptentelefoon, Telefonische informatie voor visueel eri.motorisch gehandicapten in Lei den. 071-212211. Stichting Sport en Recreatie Gehan dicapten Bollenstreek, Rossimstraat 8, Lisse. tel: 02521- 15596. Hillegom: J. Nederstigt. Ha ven 64. tel: 18928. Invalidenbond Warmond, Contactpersoon: mevr. N. Heems- kerk-Lubbe, Margrietstraat 14, tel: 01711-11831. Gehandicapten Organisatie Neder land, Afd. Bollenstreek: Secr: L.H. van Eijk, Meerstraat 41, Hillegom, tel: 02520-18345. Belangenvereniging Gehandicapten Noordwijk voor iedereen, Secr. mw. M.D. Lindhout-Langen- doen, tel: 01719-10055. GEZONDHEIDSZORG Basisgezondheidsdienst Zuid-Hol land Noord, Roodenb'urgerstraat la, Leiden tel: 071-163333, informatie over ge slachtsziekten/aids, 071- 143604/163333. Nederlandse Patiëntenvereniging, afdeling Katwijk, secr. Golfstroom 20, tel: 01718-22709. FIOM, Regionaal bureau voor hulpverlening bij zwangerschap en alleenstaand ou derschap, Langegracht 65a, Leiden, tel: 071-226199 of 226098, werk- Moeders voor moeders, Mw. M. Helming, Haarlemmerweg 10. Leiden, tel: 071-224474. Terminale Thuiszorg regio Leiden 220640. Homo Jongerengroep De Roze Bollen, Postbus 194, Noordwijk bijeenkom sten in jongerencentrum Magnifiosi elke 3de do. v.d. maand 20.00-1.00 Stichting Homoseksualiteit Alphen, Sociëteit: Prinses Marijkestraat 71.01720-94071 of 01829-3158 JONGEREN Jongeren Adviescentrum Leiden JAC, Breestraat 15. tel: 071-126052, tel: spreekuur ma t/m vr 11-17 uur. Jongeren Advies Centrum JAC, Parsstraat 42, tel: 01718-26565. Stichting De Vluchtstrook, Kat- chting De Vluchtstrook, r H. Guyt, J.W. Frisodreef 17, wijk tel. 01718-73317, bereikbaar dag. van 17-24 uur. Stichting Meidenopvanghuis Leiden, Postt voorv jaar. Stichting Wegloophuis Leiden, Postbus 955, tel: 071-225126, voor hulpverlening aan jongeren van 12- 23 jaar. Stichting Jeugdraad Voorhout, Secr. mw. C. Langeveld, Beatrixstraat 16 tel: 02521-15222. Stichting De Drieslag, Plantage 2, Leiden, 071-143645, Hortensiastraat 2b, Alphen a.d. Rijn, 01720-24161 HUISVESTING/HUREN Stichting Huisvesting Werkende Jon geren, Nieuwstraat34. Postbus 182, Lei den, tel: 071-134618. Kamers en flats voor jongeren van 18-30 jaar. Stichting Leidse Studenten Huisves ting, Doelengracht 4b, Postbus 11275, Leiden, tel: 071-161718, voorstu denten van 18-30 jaar. Huurcommissie Voor de ressorten Alphen a/d Rijn, Delft, Gouda, Den Haag en Leiden: J.C. van Markenlaan 5. Postbus 564, Rijswijk. Tel. spreekuur: ma t/m.vr. 14-16 uur tel: 070-3961000. Spreekuur Leiden: iedere 2e en 4e do v.d. maand 9-12 uUr, Stadhuis (ka mer 263). Belangenvereniging voor Huurders Postbus 610, Alphen aan den Rijn, tel. 01720-72249 of 30243. KRUISVERENIGINGEN Kruisvereniging Leiden, Oude Rijn 59, tel: 071-120144. Uit leenmagazijn: ma t/m do 13-17 en vr 13-19 uur. Kruisvereniging Hart van Holland, Centraal kantoor, tel: 01720-24024. Afdeling Zoeterwoude-Dorp: wijkgebouw J. van Banningstraat 41, tel: 01715-1463. Afdeling Leiderdorp, wijkgebouw Florijn 10, Leiderdorp, tel: 071-896193. spreekuur: dag. 13 00- 13 30 uur. Kruisvereniging Oegstgeest, Wijkgebouw Lijtweg 7 tel: 177444, spreekuur: ma t/m vr 13-14 uur. MAATSCHAPPELIJK WERK Stichting Maatschappelijke Dienst verlening Midden Rijnland, Centraal Bureau, Rijndijk 53. Post bus 116. Hazerswoude, tel: 01714- 19111. Bijkantoor: Gezondheidscen trum, Florijn 10, Leiderdorptel: 071-899200. Spreekuur maatschappelijk werk, Henri Dunantweg 16, tel: 01714- 38007, ma t/m vr 9-10 uur. Marok kanen en Turken: woe 9-10 uur. Leiden, Langegracht lb. 071-222727, He rensingel 53. 071-222599, Morsweg 83,071-316167. Spreekuur ma t/m vr 9-10 uur. Duinstreek, Callaoweg 1. Katwijk, teh.01718- 30011. Spreekuur ma t/m vr 8.30 tot 9.30 uur en van 12.30-13.30 uur. Oegstgeest, Lijtweg 9 tel: 071-155847, spreek uur: ma t/m vr 9 -10 uur. Bollenstreek, Emmalaan 2, Sassenheim. Centraal Bureau: tel: 02522-19127. Horst en Vlietsteden, afd. Maatschappelijk Werk, Hof- campweg 65, Wassenaar, tel: 01751-16275. Spreekuur: ma t/m vr 9-10 uur. MILIEU Zuidhollandse Milieufederatie, G W. Burgersplein 5. Rotterdam, tel. 010-4765355 Geluidhinder Schiphol Klachtenlijn 020-6015555 RECHTSHULP Instituut Burgerraadslieden, Breestraat 92. Leiden, tel: 071- 254142, spreekuur: ma 11-12, do 18.30-20.00 uur, en op afspraak. Stichting Adviesbureau de Leidse Rechtswinkel, Ketelboetersteeg 10 tel; 071- 130775 (10-16 uur). Bureau voor rechtshulp, Hazeveld 32, Alphen a.d. Rijn, tel: 01720-72611. Herengracht 50, Leiden, tel: 071- 123942, spreekuur op afspraak Rechtswinkel Alphen, Postbus 289, Boterbloemweg 200, tel: 01720-21740 (alleen tijdens spreekuur), woe 20-21 uur, za 10-12 RODE KRUIS Afdeling Leiden, Apollolaan lb, tel: 071-313705. Afdeling Katwijk, secr. K. Verplancke, Synthese 16, tel: 01718-27358. Afdeling Rijnland, Rhijngeesterstraatweg 45, Oegst geest. tel: 071 177595 Spreekuur di 20-22 uur Afdeling Alphen C.N. den Uijl, Smaragdstraat 4 Afdeling Voorschoten' Voorz. W. Reijnierse, Verdilaan 11 tel:071-616207. bgg. 5634 UNIE VAN VRIJWILLIGERS UW UW Leiderdorp Secr. mevr: N.A.Lohmeijer Van Berc kei. Snipstraat 2, tel: 071-892807 UW Oegstgeest, Mw. A.M.M. Vissers-van Zijl de Jong, Juffermansstraat 25 tel: 071 171191. UW Voorschoten, Secr. Mw. M.H. Meijs-Van Berkel, Sweelinckhof 1,2253 HE, tel- 071 616347, UW Warmond, Secr. mevr. M.L. Bar. van Tuyll van Serooskerken-Kars, Burg. Ketelaar straat 2. UW Zoeterwoude, mevr. A. Straathof-van Leeuwen, Schenkelweg 48 tel: 01715-2558 Stichting Maaltijdendienst Bejaarden Noordwijk, Mw. N.W. v. Sprang-Vogelaar, Bos weg 10. tel: 01719-13016. TELEFONISCHE HULPDIENSTEN SOS-Tel.Hulpdienst Leiden tel: 071-125202, dagen nacht. Kinder- en Jongerentelefoon: de hele week van 15-21 uur. tel 071-120611. Ouders helpen Ouders: Voor ouders van drugsverslaafden, tel: 072-152244 Vrouwen bellen vrouwen, Postbus 134,2200 AC Noordwijk, tel: 01719-18823. Spoedhulp maatschappelijk werk 24 uur per dag. 06-8212141 Vrouwentelefoon Seksueel Geweld, Postbus 364,2300 AJ Leiden, tel 071-126844. ma,di.do.vr 14 16 uur, wo 20-22 uur VBOK, Katwijk: •noodtelefoon: 01718- 75484/74292. Secr: A. van Rijn- Zuyderdum, Koninginneweg 43 tel 01718-71130. Leiden: Secr. n Leidseweg 129, XteSSfi.! tel nacht tel: 071- VERVOER Sterbus Leiden, Inlichtingen over vervoer; Hooglandse Kerkgrachf32, Leiden, tel - 071 122443 (ma t/m vr 9-11 uur) Buurtbus Zoeterwoude, Secr. J.W. Harland. p/a Gemeente huis Noordbuurtseweg27 tel: 01715-9204. VOLKSUNIVERSITEIT K&O Bureau en cursusruimten: Oude Vest 45, Leiden, tel: 071-141141 VRIJWILLIGERSWERK Leidse Vrijwilligerscentrale, Oude Rijn a tem Onze fotograaf Wim Dijkman doorkruist dagelijks een groot deel van de streek om het nieuws voor de krant in beeld vast te leggen. Tijdens die ritten komt hij langs alleriei 'beeldige' plekjes die niet direct hot news vormen, maar het zeker waard zijn om aan het 8.30 en 9.00 uur via telefoonnummer 071 -161400. lezerspubliek te presenteren. Heeft u suggesties voor Vandaag: een woud van grote en kleine pijpen. Op een fraaie of opmerkelijke prent dan kunt u Wim het dak van bakkerij Visser en de dakpannenfabriek Dijkman op werkdagen bellen tussen 's ochtends Van Oordt. Gezien vanaf de oprit 's Molenaarsbrug in de richting Oudshoom. Aardig raadsel: hoeveel zijn het er? Wij tellen er 28. ANNO 1891 - Als een bewijs dat het bijgeloof de wereld nog niet uit is, kan het volgende dienen. Vrouw van D., te Wageningen, werd be-' schuldigd, het zevenjarig kind van O.-te hebben betooverd. Dat kind was bij haar in huis ge weest en toen had zij er een klontje en een paar centen aan gegeven. Van dien tijd af is het kind ziek geworden en heeft se dert dag en nacht geschreeuwd. Men meende nu dat vrouw D. het kind had betooverd, te meer, omdat men in het hoofd kussen twee kransen vond. Om dat het kind steeds zwakker en zwakker werd, besloot de moe der, op raad van eene buur vrouw, naar de koster te gaan, om diens advies in te roepen. De vrouw kreeg toen een wit flanellen lapje, waarin een rood fluwelen hartje was genaaid, om het kind op de borst te hangen. Het kussen moest worden ver brand. Vrouw van D., die met negotie loopt, kon de laatste da gen bijna niets meer verkoopen, omdat het gerucht van het ge beurde vrij algemeen verspreid was; zelfs maakte men het haar zóó lastig, dat zij de hulp der politie moest inroepen. ANNO 1966 - De leerlingen van de vijfde klas van eene school in Zierik- zee hebben logeetjes in hun lo kaal. Dit jaar is in de klas een merelpaar neergestreken om te broeden. Het nestje is gebouwd boven op een van de schoolbor den. Dat dit hierdoor tijdelijk buiten gebruik is - geen kind dat, daarom treurt. - Britse dierenvrienden kwamen gisteren in het geweer om te verhinderen dat twee dozijn egels gebruikt zouden worden als ballen voor het croquetspel. De BBC had om de dieren ge vraagd voor de verfilming van de croquetscène bij de bewer king van .Alice in wonderland." Na een stroom van telefoontjes van verontwaardigde mensen stuurde het „Koninklijk genoot schap voor de verhindering van wreedheid jegens dieren een in specteur naar de BBC-studio's, die de functionarissen daar wees op de dierenbescher mingswet uit 1911. De BBC heeft laten weten dat ze nim mer de bedoeling heeft gehad de egels ook werkelijk als cro- quetballen te gebruiken. Ze wa ren alleen maar nodig voor het in elkaar zetten van de scène.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 16