Financiën Beurs notering met effectén Zaterdag 22 juni 1991 Redactie: 023-150224 Eindredactie: JANINE BOSMA Vormgeving: ANDRIES DETMAR 14 De noteringen op deze beurspagina's zijn de slotgegevens van de beurzen. VERKLARING DER TEKENS DE BEURS DEZE WEEK De internationale effectenbeurzen raakten woensdag ge heel ontregeld. De malaise begon in Tokio, waar de Nikkei-index bijna drie procent inleverde en bijna 700 punten terugviel. Dat betekende een stand even onder de 24.000, bijna net zo laag als de slotkoers van 1990. Eerder dit jaar was er een top geweest van ruim 27.000, maar na medio maart kon de beurs van Tokio geen goed meer doen. En dat terwijl vrijwel alle Amerikaanse en Europese beurzen rond hun jaartoppen hangen en Wall Street daarbij zelfs dicht tegen een re cord aan zit. Nog merkwaardiger is het dat er economisch nauwelijks iets met Japan aan de hand is. Uit gegevens van deze week bleek dat de economie vanaf maart 1990 tot en met april 1991 groeide met 5,7 procent, tegen 4,8 procent in het jaar daarvoor. Die stijging ont stond opvallend genoeg vooral in het eerste kwartaal van 1991, toen de Golfcrisis op zijn felst woedde. Deze prachtige cijfers hadden echter een sterk negatief effect op de aandelenmarkt van Tokio. Geredeneerd werd dat juist door die krachtige groei alle kansen op een kredietversoepeling en daardoor renteverlaging verkeken moeten worden geacht. En Tokio had al enkele maanden juist op een rentedaling gehoopt. Daarbij kwam dat de sterk stijgende dollar Japan parten speelde. Gelukkig voor Tokio, waar grote angst heerst voor de bijbehorende inflatie-effecten, daalde de dollar later in de week sterk, toen be kend werd dat het tekort op de Amerikaanse handelsbalans in mei hoger is uitgevallen dan verwacht. Ook het bericht dat op het G7-beraad van komende weekeinde een nieuw beteugelingsprogramma voor de dollar zal worden op gezet, drukte de munt. Bovendien zou president Bush zijn stok paardje van een mondiale renteverlaging weer van stal willen ha len. Dit alles maakte het effectenbeurswezen deze week hoogst on zeker. De scherpe beursval in Tokio kreeg navolging. Alle Europese aandelenmarkten maakten rechtsomkeert, Wall Street viel flink. In de hele wereld zijn vooral de particuliere beleggers bang. Zij onthouden zich van beurszaken, want bijna elke beurs zit tegen de jaartop aan. De vreugde over het snelle einde van de Golfoorlog is uitgewerkt, de jaarverslagen over 1990 zijn behandeld. Pas zo rond begin augustus worden de resultaten over de eerste helft van 1991 bekend. HOOFDFONDSEN MEEST ACTIEVE F0N0SEN ABN AMRO Holding AEGON Ahold, Kon. AS Amro All In Fund Bols, Kon Distill. Lucas Borsumi| Wehry. Kon Buhrmann-Tetterode Dordtsche Petr.Ind.Mij Hunter Douglas Internatio-Müller Intern Nederlanden Groep Koninklijke Océ-van der Grinten Pakhoed Holding Philips'Gloeil.Gem.Bez. Polygram )C, Van Ommeren Ceteco Volmac Software Groep Wessanen 673510 114466 159136 8835 78321 188210 344172 30030 171375 262970 249737 288718 192148 138712 257920 10857 27312 567372 448987 130020 441715 170391 29040 16077 1817780 190550 76207 93709 47185 93661 43509 270819 100295 414871 25594 229969 354615 31.60 107.10 66,50 74,70 162,90 45.80 76.00 175,00 71.30 44,40 19,90 37.40 131,40 36,20 33,10 199,50 20,30 30,10 86,70 54,50 80,90 60,30 40,70 151,50 82,30 43,10 38,30 121,00 83,50 117,00 186,10 55,00d 82.80 208,50 85.50 51,90 25,20 148,40 116,60 85,60 36,60 34,90 5,70 154,00 60,40 87,20 81,20 52,40 29,30 54.40 159,70 56,00 49,80 196,50 32,30 35,10 102,30 56,70 102.30 66,50 46,40 164,80 77,30 43,20 26,60 81,00 54,40 38.40 119,60 83,70 115,50 185,80 53,90 82,80 208,50 85,00 50,90 25,20 147,20 117,00 84,70 35,70 34,50 4,80 152,60 63,90 86,60 82,30 51,40 30.90 53,10 158,10 56,60 49.80 191,20 101,70 56.80 101,60 66,50 46,60 163,80 79,70 44,80 24.70 PARALLELMARKT MEEST ACTIEVE FONDSEN Besouw Kon.van Biogrond Beleggingsfonds Can. Overs. Inv. Corp. Can.Overs Pref.(Can/) CBI Baring Oceasie Columbia Securities Commerz Obligatie Fonds I Commerz Obligatie Fonds II Commerz Obligatie Fonds III Commerz Obligatie Fonds IV Commerz Obligatie Fonds V Commerz Obligatie Fonds VI De Drie Electronics Beheer Delta Lloyd Dollar Fonds Delta Lloyd Ecu Fonds Delta Lloyd Mix Fonds Dico International DOC data Dutch Take Over Targets EHCO-KLM Kleding Equity Law Aand. Ned (1) E L Akt Beheer Ned.(2) E.& L. Gulden Rente Fonds E.& L. Portfolio Ned. (3) Europ.Dev.Cap.Corp. Grontmy Groothandelsgebouwen HCA Holding Homburg Holding iteribena Investments Inter/View Europa Khne Heitz LCI Computer Group Management Share Nedcon Groep Ned. Elevator Bel Mij Nedschroef Holding Ordina Beheer Pan Pacific Winkelcentra P4C Groep Phoenix Beheer 'B' Pie Medical Public Storage Int. Rood Testhouse Simac Techniek Sligro Beheer VHS Onr. Goed Mi| Wereldhave 25% gest.pr. Wolff, Handelmi) Joh 5415 1250 67063 4450 61,80 10,35 884,00 21,50 1600,00 99,00 94,00d 94,00d 98,70 51,80 51,50 51,20 35,50 59,30 67,80 103,00 1.42 37.80 218,00 130,00 50,70 49,50 610,00 41,80 13,00 10,80 281,00 27,30 6480.00 103,00 58.E 1050.00 9,20 9,75 9,20 29,80 29,50 54,60 64,30 23,00 1795.00 128.60 96.50 98,90 99,30 97,70 97,80 99,10 19,00 63,70 56.80 58.80 54,40 53,20 102,00 8,20 49,20 46,00 65.60 71.40 102,60 75,10 14,50 32,20 72,20 54,50 84,00 1.15 45.50 235.00 130,20 52,30 42,00 48.00 3.00f 2940,00 5,70 610,00 47,20 8,90 9,50 357,00 38,90 6270,00 100,00 54,00 50,10 10,00 19.80 6,00 18,50 7,50 75,00d 1050, OOf 8,30 7,80 6,80 15,40 45,50 6,30 165,00 213,00 4,30 T ACTIEVE FONDSEN Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederl; Nederl; Nederl. Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland 1981-87/91 1986-92/96 1981-87/91 1981-82/91 1981-88/92 1982-88/92 19811-11-92/96 1982-88/92 1982-88/92 19801-11-86/95 1980-91/00 1982-88/92 1982-88/92 1987-93/97 1982-88/92 1985-89/92 1980-86/95 1986-90/93 1990 p.2000 19791-11-85-94 1983-89/93 19901/11 p.2000 19901II p.2000 1990IV p 2000 1984-90/94 19901 p.2000 199011 p.2000 1983-90/94 19841-90/94 198411-90/94 1984111-88/91 1987-92/95 1989-95/99 19771-11-78/92 1983-84/93 1984-90/94 1985-91/95 1983-89/93 1985-91/95 1977-78/92 1982-89/93 1985-91/00 1984-91/00 19851-91/95 1986-90/93 1989 p.1999 29,50 30,00 54,50 64,70 10,60 1005,00 23,00 1810,00 128,80 96,70 99,10 99,50 98,00 98,00 99,30 18,70 63,70 56,40 58,80 54,60 53,30 101,00 7,70 49.80 45,20 65.60 71,50 102,70 75,20 14,30 32,10 73,00 54.00 84,50 46,80 241,00 138,50 52,00 42,00 44,00a 2,75 2940.00 5.70 46,40 9,10 9.30 366,00 38,80 6240,00 93,00 54,70 50,30 9,40 19,80 5,90 18,20 6,90 74,50 7.00 15.30 45.10 6,00 166.00b 211,20 Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland 19851-11-91/95 19861-11-92/96 1988 p. 1998 196811-79/93 1987 p. 1994 1988 p. 1998 1988 p. 1996 1989 p.1999 1987 p. 1997 1986 p. 1995 1987-1 p 1995 1987p1997 1987-98/02 1988p 1994 1988-94/98 1967-78/92 1987 p.1994 1988 p. 1995 1964-65/94 1963-64/93 gedaan bieden gedaan laten bieden exdividend laten exdividend gedaan bieden exdividend gedaan laten exdividend BELEGGINGSFONDSEN MEEST ACTIEVE FONDSEN Toch is er hoop dat het de goede kant uit gaat, ondanks de reces sie in Amerika en de vertraging in Europa. De neiging bestaat zelfs de herstelkansen in de Verenigde Staten hoger aan te slaan dan in Europa. Voor het vroegere West-Duitsland, jarenlang het economi sche trekpaard van West-Europa, wordt voor de tweede helft van dit jaar een afnemende groei verwacht. In ons land daalde de industriële produktie in april met 2 pro cent, de grootste daling sinds augustus 1987. De economie groeide daardoor in de eerste vier maanden van dit jaar slechts één pro cent, tegen een groei van drie procent over 1990. In Amerika laten de cijfers juist een neiging tot herstel zien. Top man Greenspan van de FED, de Amerikaanse centrale bank, vertel de het Congres echter dat naar zijn mening de recessie nog niet over is. Toch vermeldde het kwartaalrapport van de FED deze week dat de Amerikaanse economie zich in de meeste sectoren herstelt. Daardoor heeft Wall Street zich in de eerste helft van dit jaar goed geweerd. De Dow Jones-Index steeg van 2633 tot rond 3000. Maar ook de Europese beurzen deden het goed, met stijgingen tussen de 20 en 25 procent. De obligatiemarkten deden het minder. In New York kwam de stijging uit van 91,5 tot rond 94 en in Amsterdam gemiddeld voor staatslening van 98,5 tot 100,5. Kenmerkend voor de situatie hier is dat de index van medio april tot heden vrijwel onveranderd bleef. Ook deze week gebeurde er niets. Het Damrak zit echter juist hier op een positieve impuls te wachten. De internationals hadden een slechte week. Ook voor de gewone aandelen viel er weinig te beleven. Van de internationals hield al leen Hoogovens enkele procenten winst over en ook KLM en Wes sanen waren iets beter. Amev moest tot vijf procent terug. Van de lokale marktaandelen verspeelde Hollandia-Kloos eveneens vijf procent. Daartegenover stond hier Grasso als de grote winnaar met een verbetering van rond eenderde van de vorige beurskoers. De optiebeurs kon de daling van de vorige week weer ongedaan maken met een stijging van het aantal contracten van 151.000 op 172.000. Hiervan waren er dit maal 110.000 calls, of 64 procent, te gen 65 procent vorige week. Philips was wederom koploper, direct gevolgd door Hoogovens, Akzo, DSM en de KLM. Opvallend was de geringe belangstelling voor Koninklijke Olie. AMSTERDAM J. WAGENAAR BEURSMEDEWERKER STAATSLENINGEN Algemeen Fondsenbezil aFum Amro Europe Fund Amro Far East Fund Amro Netherlands Fund Amro North American Fund Amro Obligatie Groeifonds aPaci ivabel Fund Selection Fund Asian Tigers Fund Hungary Fund US/ Canadian Investment Fund Engelsch-Hoil. Belegg Tr 3 EMF Rentefonds Environment Growth Fund European Assets Trust EOE Dutch Stock Index Fund Europe Growth Fund Euro(The)Spain Fund.Ltd US Fidelity Trend Fund GIM Global Convertible Fund Goya Funt Holland Obligatie Fonds Holland Pacific Fund IS Himalayan Fund US/ Jade Fonds Japan Fund Japan Index Alpha F (Yen) MeesOblig. Dividend Fonds Mexico (The First) Income F. MK Internat. Ventures NV Mondibel Natural Resources Fund 1/5 Natural Resources Fund 1 Nedufo B NMB Dutch Fund NMB Global Fund NMB Obligatie Fonds NMB Rentegroei Fonds NMB Vast Goed Fonds New Asia Fund New York Industr. Ind. Fund Nomura Warrant Fund Obam, BeleggingsMij OAMF Rentefonds Orcurent Nederland Pacific Dimension Pacific Property Sec. Fund Postbank Vermogensgr fonds Prosp. Int. High Income US/ Rentalent, Beleggingsmi] RG Florente Fund RG Pacific Fund RG Strat. Portefeuille groen RG Strat Portefeuille blauw RG Strat. Portefeuille geel Rodin Prop. Shore Mall US/ Rolinco(pref) Sci/Tech SA Technology Fund Tokyo Pacific Hold (Seabrd) Tokyo Pacific Holding Uni-lnvest Fund Unifonds Fund (kl) e Waarden Nederland Vast Ned ture Fonds Nederland VIB NV VSB Mix Fun. Wereldhave Yen Value Fund ZOM Florida part. US/ 33725 13000 2200 1115 12637 1681 8600 21838 2326 10927 6208 3662 Uw advertentie op déze plaats scoort hoog in financiële krin gen: iedere za terdag een vol treffer. Bel onze advertentie afdeling. 28,80 5,30 65,70 52.50 151,40 49,40 22,80 211,00 9.60 42,00 255,00 62,00 50,80 65,60 55,50 159,00 59.20 27,00 38.80 48.30 6,25 48,70 3,30 23,30 101.30 103,00 36,50 •8,20 8,00 158,00 60,90 50,70 6,00 246,00 53,00 7,00 62,00 60,00 63,00 94,00d 47,70 39,50 1,30 27,00 154.00 53,00 64,80 40,50 117,50 92,80 20,00 90,50 530,00 34,50 202,00 64,70 8,00 135,00 19,50 8100,00 6850,00 8,00 321,00 6,70 101,00 21,10 22,00 67,50 230,00 1150,00 124,00 98,00 36,70 39,70 34,70 106,10 38.40 6,00 2530,00 3,50 199,00 12,70 47,40 85,50 31,60 104,40 53,00 107.50 70,00 15.50 17,50 150,00 205,00 71,30 310,00 76,00 76,90 29,50 110.00 106,50 13.00 62,90 112,30 23,50 68,20 47.70 100,50 62,50 140,00 .85 58,00 60,00 63,00 94,00d 53,20 48,40 1,54 28,50 171,00 65,90 74,00 48,00 123,30 115,00 20,00 91,20 520.00 40,50 217,00 75,50 7,00 183,00 20,30 8100,00 6850,00 7,50 395,00 7,60 110,90 21,25 15,80 75.40 280,00 1400,00 113,50 105,50 41,50 48,30 37,00 112,30 2850,00b 2,60 249,50 12,30 141,30 33,80 99,60 49,80 99,70 108,80 100,30 51,60 48,60 46,70 97,50 82,90 15,90 20,00 160,00 223,00 80,50 425,00 25,00 79,80 33.30 110,00 106,50 11,10 63,60 104,00 11,00 65,20 51,10 104,00 70,50 145.70 88,80 47,10 33,50 5,10 77.20 60,40 155,90 50,50 23,80 47,90 351,00 75,00 60,90 80,50 73,80 166,70 80,00 28,00 54,30 64,60 6,00 54,50 4,20 7,00 24.00 105,00 105,80 44,90 31,70 38,00 10,00 10,00 184,50 63,30 54,90 6,90 300,00 1,54 171,50 65,40 74,00 47,60 123,50 113,50 389,00 7,00 111,30 17,00 75,50 284.00 37,00 112,30 37.10 2,40 246,50 12,30 47,50 102,00 36,00 107,50 55,60 51,60 141,70 33,90 99,20 49,80 98,00 109,00 100,00 51,50 48,60 46,60 90,00d 76,00d 15,90 20,00 158,50 215,00 80,00 410,00 24,00 79,50 33,30 11,10 63,90 104,00 8,50 64.80 51,30 104,20 70,00 146,00 88,20 47,80 Werkloosheid daalt trager DEN HAAG ANP LOKALE MARKT MEEST ACTIEVE FONDSEN De gemiddelde werkloosheid over de maanden maart-mei 1991 lag op 320.000 personen, tienduizend minder dan het ge middelde over de maanden fe- bruari-april. Het aantal werklo ze mannen bedroeg 193.000 (202.000), het aantal werkloze vrouwen 127.000 (128.000). Dat blijkt uit het maandelijkse werkloosheidscijfer van het CBS, dat deze week is gepubli ceerd. Gemiddeld was in zowel 1989 als 1990 het dalingstempo ten opzichte van een jaar eerder 44.000. Nu liggen de opeenvol gende driemaandscijfers onge veer 23.000 lager dan een jaar eerder. Het CBS leidt daaruit af dat het aantal werklozen nog steeds daalt, maar in een lager tempo. Batenburg Beheer Belindo Berkel's Patent Mij Blydenstein-Wilhnk Boer, Kon Dru Boer, n Uitg. De Boskalis Westmi Boskalis Westminster Pref Braat Beheer Burgman Heybroek Calvé-Delft Calvé-Delft Pref Calvé-Delft Cert. Centrale Suiker My. Centrale Suiker My. Cert. Chamotte Unie Cindu International Claimmdo Content Beheer Credit Lyonnais Bank Nederl CVG, Gem.Bez Delft Gamma Pref Getronics Geveke GTI-Holding HAL Trust Heineken Holding 'A' Hoek's Mach -& Zuurst.fabr Holland Sea Search Holding Hollandia Kloos Holl. Beton Groep (HBG) Hoop Effectenbank, van der Hunter-Douglas Kempen Holding Kondor Wessels Groep Kon. Bijenkorf Beh. KBB Kon. Bijenkorf Beh. Cum.Pr Koppelpoort Holding Krasnapolsky Grand Hotel Landré Glinderman, Kon Meha International MendesGans Moeara Emm Petr.Mij Moeara EnimOpr.bew. Moeara Emm Cert.opr.bew Moeara Enim Winstbew. Mooien Co. Van der Mulder Bo Multi Mijnbouwkundige Werken Naeff NAGRON Nat Grondbez. Nationale Investeringsbank NBM-Amstelland NEDAP NKF Holding Nederlandse Participatie Mij Nederl. Springst.Fabr. Kon. Nutricia Ver Nijverdal-ten Catè Omnium Eui Orco Bank OTRA Palthe Randstad Holding Sarakreek Holding Smit I Sphinx, Staal Bankiers Stad Rotterdam Telegraaf Holdingmi Textielgroep Twt Tulip Computers Twentsche Kabel Ubbink Unilever 7% Cum Pref Jnilever 7% Cum.Pref .Cert. Unilever 6% Cum.Pref Unilever 4% Cum. Pref West Invest West Invest Winstbew. Wester Suikerraff. Adm.Mij 635649 5984 6016 66500 12908 4000 14970 3417 7154 15168 22528 12970 1400 10734 97509 2130 2522 2760 22565 22286 2719 23015 4100 1650 1678 10635 15,00 15,00 3,90f 475.00 111.00 76,00 46,00 71,00 113,00 101,00 136,50 353,80 1.42 36,00f 4,30 253.00 74,30 12,65 15,60 2900,00 987,00 835,00 992,00 82,00 83,50 2,75 159,50 350.00 22,00 29,10 109,00 28,00 45,50 39,00 28,20 200.00 89,00 77,50 90,00 5,60 28,50 39,00e U9.00 44.50 100,00 155,50 217,90 103,00 12,90 12,90 117.30 200,50 1.10 96,00 92,50 257,00 220,00 58,00e 77,00 33,00 58,00 410C/00 1085,00 141000,00 14100,00 65,00 6,40 385,00 380,00 45,00 534,00 9,10 301,00 232,00a 38,50 12500,00 34,00 75,00 237,00 59,00 20,20 109,50 153,00 45,50 42,30 70,00 40,00 38,50 65,00 19,20 1700,00a 38,00 45,50 159.00 13.50 44,00 90,20 74,00 29,00 111,50 82,00 151,50 920,00 92,50 77,50 11,80 62,70 230,00 30,OOf 95,00 82,00b 191,00 32,00 Ruime speciale beleningen van 3806 miljoen AMSTERDAM ANP De geldmarkt is voor de periode van 21 tot 27 juni voorzien van speciale beleningen van 3,8 mil jard gulden tegen 8,7 procent rente. Volgens geldmarktkrin gen is de toewijzing aan de rui me kant. De beleningen vervan gen 2,1 miljard aan leningen die zijn vervallen. De Nederland- sche Bank wees inschrijvingen tot 5 miljoen volledig toe, gaf op die tussen 5 miljoen en 750 mil joen gulden 35 procent en op hogere bedragen niets. iDrukkerij iDemmenie HUI in ifc i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 14