I Soek&Zn. van der WIEL ÏÏ3& FAMILIEBERICHTEN BOLLE LEZERSSERVI ALLEEN ALS KINDEREN EEN KANS KRIJGEN, HEEFT EENLANDTOEKOMST. Een leuke lesover het nieuws Haar handen hebben voor ons gewerkt. Haar hart heeft voor ons geklopt. Haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht. Diep bedroefd maar dankbaar voor haar lief de en zorg. waarmee zjj ons gedurende haar leven heeft omringd, geven wü u kennis dat na een kortstondige ziekte van ons is heen gegaan onze lieve moeder, schoonmoeder ANTONIA THEODORA JOHANNA VAN DEN BERG weduwe van GERARDUS VAN BEEK op de leeftijd van 77 jaar 20 april 1991 "Huize Den Weeligenberg" Hillegom Correspondentieadres W. M. van Beek. Gooiland 23. 2371 PK Roelofarendsveen De gezongen Uitvaartmis zal worden opge dragen op woensdag 24 april om 10.30 uur in de H.H. Engelbewaarderskerk te Lisse (Beekbrug), waama wij haar zullen begelei den naar haar laatste rustplaats op het kerkhof aldaar. Gelegenheid tot condoleren na de begrafe nis in de "Kleine Engel". Moeder ligt opgebaard in het mortuarium van de kerk. alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks van 17.00 uur tot 17.30 uur. Na een moedig gedragen lijden is van ons heengegaan mijn innig geliefde man. onze onvergetelijke vader en opa PIETER VAN STRATER op de leeftijd van 73 jaar J. VAN STRATER- ZAALBERG H. J. J. VAN STRATER ALEXANDER en DIANE BENNO en CAROLA MIRJAM A. J. VAN GEELEN- VAN STRATER J. VAN GEELEN PETRA en DONALD LINDA en JAN P. VAN STRATER E. M. VAN STRATER- LANGEZAAL ELLEN en FRED DENNIS en SONJA J. FRENZEN- VAN STRATER A. J. FRENZEN KARIN. CELWIN De overledene is overgebracht naar het Rouwcentrum Van der Luit. Willem de Zwü- gerlaan 1 79. Leiden. De rouwdienst is bepaald op woensdag 24 april a.s. om 12.30 uur in de aula van de be graafplaats "Rhijnhofte Leiden, waarna de begrafenis op de begraafplaats aldaar zal plaatsvinden. Na de begrafenis is er gelegenheid tot con doleren in de ontvangkamer van de begraaf plaats. Na een moedig gedragen ziekte werd uit ons midden weggenomen onze lieve zuster, schoonzuster en tante HELENA SUSANNA KOUDUS Op de leeftijd van 82 jaar Noordwük: J DULLEMOND-KOUDUS J. DULLEMOND De Lier: T. KOUDUS- VAN DER LUYT neven en nichten Noordwük. 18 april 1991 Quarles van Uffordstraat 42 Correspondentieadres: Familie Dullemond Quarles van Uffordstraat 18. 2202 NG Noordwük De overledene is opgebaard in het mortuarium van het bejaardencentrum 'Groot Hoogwaak'. De rouwdienst zal worden gehouden dins dag 23 april om 14.00 uur in de aula van 'Groot Hoogwaak'. waama de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraaf plaats aan de Oude Zeeweg om 14.45 uur. Gelegenheid tot condoleren: na de begrafe nis In de aula van 'Groot Hoogwaak'. Geen bezoek aan huis. Bedroefd, maar dankbaar dat haar verder lüden bespaard is gebleven, geven wü u ken nis van het overlüden van onze lieve, onver- getelüke moeder, grootmoeder en over grootmoeder CATHARINA MARIA BAKELS-LA LAU weduwe van BARTELE BAKELS op de leeftüd van 78 jaar Leiden: M. KUKLER-BAKELS Leiderdorp: J.H. BAKELS I.E. BAKELS-FITSCH Nieuw Vennep: J. VAN BUYTEN-BAKELS J. VAN BUYTEN Lelden: C.M OOMS-BAKELS R. OOMS Noordwük E.M. VAN DEN HAAK- BAKELS P R. VAN DEN HAAK Kleinkinderen en achterkleinkinderen Noordwük. 17 april 1991 Correspondentieadres Grotiuslaan 28 2353 BW Leiderdorp Overeenkomstig de wens van de overlede ne heeft de begrafenis in familiekring plaats gevonden. Er Is geen sterkere levenskracht dan de kracht van de liefde; Je omringd te weten met mensen die van je houden is een zegen. Tot ons groot verdriet is na een moedige strüd. maar vol vertrouwen in God. op de leeftüd van 53 Jaar van ons heengegaan, mün lieve man en onze onvergetelüke vader en schoonvader PIET H00GEVEEN NEL HOOGEVEEN- VAN DER MEER JOS MARIETTE en JOS RENÉ WONNE 20 april 1991 Leidseweg 341 2253 JC Voorschoten Maandag 22 april om 19.00 uur houden wü de Avondwake voor Plet In de parochiekerk van de H. Laurentius aan de Leidseweg 102 te Voorschoten. Na de Avondwake is er ge legenheid tot condoleren in de kerk. De Uitvaartdienst zal gehouden worden op dinsdag 23 april om 10.00 uur in bovenge noemde kerk. waama om circa 11.00 uur de begrafenis zal plaatsvinden op begraaf plaats "Rosenburgh" aan de Rosenburgher- laan (wük Boschgeest) te Voorschoten. Heden is zacht in haar slaap overleden mün T0 Rust zacht To CO en JAN Meyerbeerpad 9. Leiden Hogewoerd 37. Lelden tel. 071 122412 De oplossing! PL^aTA" Opdrachten tot plaatsing van rouwadvertenties kannen van maandag I'm vrijdag t/»t 08.00 uur worden aangeboden voor dezelfde dag; voor plaatsing op zaterdag vrijdagmiddag tot 17.00 uur, Witte Singel 1Leiden. Binnen enkele uren een plafond op maat voor uw kamer, keuken, badkamer, kan toor of bednjfs- ruimte. Ook als verlaagd plafond. li 'i i Plafond Vakbedrijf Nagtegaal Hoge Rijndijk 199 Zoeterwoude Tel. 071-411135 071-413616 Bevrijdingsconcert 5 mei Toegang 12,50 Aanvang 15.00 uur in de Pieterskerk te Leiden. Zaal open: 14.30 uur. Optreden zullen: Ex Animo (Leiden) Collegium Musicum Leiden Oxford Welsh Male Voice Choir (Oxford. Krefelder Kommerchor Krefeld Copernicuskoor (Tórunj Sopraan: Mary Williams Oxford Algehele muzikale leiding: Wim de Ru Klassieke en populaire u erken (de laatste uit de jaren '40 X Tegen inlevering van deze bon ontvangen lezers van het Leidsch/Alphens Dagblad 2,50 korting op de toegangsprijs van f 12,50. U betaalt slechts 10.-. Kaartverkoop aan de balie van het Leidsch/Alphens Dagblad, VVV Leiden en aan de Pieterskerk. Leidscn Dagoiaa Witte Singel 23 v BG Leiden, tel 071-16 U 00 Alphens Dagblad. Julianastraat 19. 2405 CG Alphen a/d Rijn. tel. 01720-9396 aparte opbaarruimte eigen aula mogelijkheid tot een koffietafel goede aansluiting openbaar vervoer verzekeringen en deposito's Als alleen Persoonlijke wensen teller Uitvaartcentra: Leiden, Levendaal 103, tel. 071-128418 Leiderdorp, van Geerstraat 2-a. tel 071 892886 Koudekerk a/d Rijn, Hoogewaard 60. tel 01714-15733 BEGRAFENISSE CREMATIES N „aö sAnctos" LAMMERMARKT 43 LEIDEN TEL. 071 12 66 18 TANDENWINKEL openmgsti/óer) ma Vm \mj 9-17 uur zaterdag 10-12 uur t prothese specialist erkend laboratorium lid V T L reparaties klaar terwijk o wacht persen van nieuwe platen in ow oude kunstgebit vervaardiging van kunstgebitten tevens l-dagsbebandeling specialist in mondveriorgingsart. 01719-18193/18491 KHS1IUIU K008DWU* BUIEN bgg (voorsDoedQ^11^' 11711-11145 REDT 4 KINDEREN n sltunl Op hal Maxlcaanta platteland rl|n hal vooral i ll|dan ondar da billara armoada. Stichting Radl da concrata pro|actan om hun lovoniomatandlghodon la v ■al voor maar inlermatio 070 MS 27 SO al Kort uw gift op glre 000 AUTO- EN TRUCK VERHUUR LEIDEN St. Aagtenstraat 4-14 071-125709 VAN DER WIEL Het adres waar deskundigheid en persoonlijk advies samengaan Ervaring hebben wij vanaf de eerste fase in de contactlens-periode Daarom staan wij garant voor een eerlijke mening. OBJECTIEF DE BESTE UW OOGDRUK WORDT GRATIS GEMETEN Bij mensen boven de 40 jaar komt verhoogde oogdruk nogal eens voor Met de non-contact oogdrukmeter kunt u uw oogdruk regelmatig door ons laten meten om gezichtsverlies te voorkomen ANVC-CONTACTLENSSPECIAUST OPTOMETRIST OV. Nieuwe Rijn 62. Leiden. Tel. 071-12.41.08.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 4