Sport Eerherstel voor Leiden De Spartaan op dreef Maandag 22 april 1991 Redactie: 071-161400 AD VAN KAAM HERMAN JOUSTRA TIM BROUWER DE KONING ROB ONDERWATER WIM VAN WANROOY ROB VAN DER ZANDEN Einófedacöe- HENK HOUTMAN Vom^rvtn*: RON VAN HAASTREGT 19 NIEUWSLIJN Mannen Grasshoppers kampioen De mannen van de Katwijkse basketbalvereniging Grasshoppers zijn zaterdag kampioen geworden van de tweede klas rayon. Na dat op vrijdag concurrent Rowic bij Blue Drakes onderuit was gegaan, volstond een zege bij Goba 2 om de titel en de promotie binnen te halen. Dat was gezien de 71-88 eindstand geen enkel probleem. Het team van Lace Strong stuit volgend jaar in de eerste klas rayon op enkele regionale tegenstanders zoals Blitz uit Voor schoten en het momenteel nog in de eerste divisie spelende Lei derdorp. Zoals het er nu uitziet zal de samenstelling van de ploeg nauwelijks wijzigingen ondergaan. Seles wint in Houston Monica Seles heeft gisteren zoals verwacht het met 650.000 gulden gedoteerde tennistoernooi van Houston gewonnen. De Joegoslavische, eerste op de wereldranglijst, versloeg in de finale Mary Joe Fernandez in twee sets: 6-4 6-3. Het tweetal, door de organisatie als favoriet bestempeld, stond ruim anderhalf uur op de baan. Het was de derde grote toer nooizege van Seles dit jaar. Eerder zegevierde ze in de Open Australische en in Key Biscayne. In Houston verdiende de ze ventienjarige Joegoslavische ruim 130.000 gulden. Pragt sterk in Rotterdam Leidenaar Huub Pragt en Katwijker Jaap van Duyvenvoorden kwamen beiden tot een zeer sterke klassering in de marathon van Rotterdam. Veertig kilometer lang eensgezind samenwer kend kwamen de twee tot een 23ste en een 25ste plaats. Daar mee werden ze respectievelijk zesde en achtste in het Neder lands kampioenschap. Pragt kwam uit op 2.19.47. Van Duyvenvoorden haalde maar liefst zeven minuten af van zijn p.r. Hij kwam tot 2.20.17. Hij veroverde daarmee ook het clubrecord van De Bataven dat op naam van zijn trainer Bram Wassenaar stond met 2.21.52. Ook sterk in Rotterdam was Ba taaf Jo Ferket. Hij haalde zeer ruim zijn streeftijd van 2.30 met 2.27.47. Jan-Dirk Hazeleger startte snel maar kwam tegen de wind in alleen te lopen, wat hem opbrak. Hazeleger forceerde zich niet en liep de wedstrijd uit in 2.36.16. Luuc Steenbergen van De Bataven startte ook snel en kreeg het dus moeilijk. Hij eindigde toch nog in 2.31.48. Gé van veen had zijn dag niet. De Bataaf die sterk genoeg geacht moet worden om een tijd ruim onder de 2.30 te lopen bleef daar helaas tien minuten bij achter. Myricks terug in verspringbak Larry Myricks is terug in de verspringbak. De Amerikaan, die ruim een jaar geschorst was vanwege het gebruik van verboden middelen, sprong tijdens universiteits-wedstrijden in Walnut (VSt) 8,30 meter ver. Met die goede prestatie werd hij derde, achter zijn landgenoten Mike Powell (8,37 m) en Joe Greene (8,34 m). Peter van Noort kondigde aan te stoppen, n leiden harold van biemen medewerker Als mosterd na de maaltijd heeft Luba Leiden de laatste kompetitiewedstrijd tegen Ra cing Beverwijk gewonnen met 66-83. Leiderdorp verloor de verre uitwedstrijd tegen Selex- /Weert 2 met ruime cijfers (106- 76) en Lisse verloor in Waalwijk met 91-78 van WSC. Na de beschamende mid- weekse nederlaag tegen Loko- motief, waardoor de degradatie een feit werd, viel er voor Luba Leiden in de uitwedstrijd tegen Beverwijk afgelopen zaterdag niet veel anders te behalen dan eerherstel. En dat was niet te gen dovemansoren gezegd. Door zowel Guus Goud als Klaas de Bie bij de Beverwijkers aan banden te leggen werd niet alleen het grootste gevaar bij de tegenstander geëlimineerd, maar kreeg Ben de Jong boven dien alle ruimte onder de bor den. De Katwijker in Leidse dienst maakte hier dankbaar gebruik van en grossierde in re bounds, assists en shotblocks. Na een 33-47 ruststand werd de eindstand uiteindelijk 66-83. Marcel Sommerling werd top scorer met 27 punten. Achteraf gezien een gemakke lijke overwinning, die echter geen resultaat meer heeft op de eindrangschikking. Het gede gradeerde Leiden vestigt nu zijn hoop op een open plaats in de promotiedivisie voor volgend jaar. Voor BV Lisse raakt naarmate het einde van het seizoen na dert de koek meer en meer op. De gemiste kans op het kam pioenschap vorige week in en tegen Weert blijkt bovendien zijn weerslag te hebben gehad op de sfeer in het team. Joost van Sambeek werd het eerste slachtoffer en mocht van coach Johan Koster zijn biezen pak ken. Dat de interne problemen ook hun weerslag zouden heb ben op de resultaten lag dan ook voor de hand. WSC uit Waalwijk profiteerde optimaal en geholpen door de scheids rechters werd Lisse met 91-78 (rust 43-40) verslagen. Koster speelde vooral de bei de heren in het grijs De Zwarte Piet van de nederlaag toe, al gaf hij volmondig toe dat de weini ge trainingsarbeid en het gezeur tegen de scheidsrechters daarbij een belangrijke rol van beteke nis speelden. Lisse loopt nu het gevaar dat het na en heel sei zoen meedraaien aan de top straks met lege handen de kom petitie moet besluiten. Voor BV Leiderdorp is het pleit al be slecht, waardoor de laatste wed strijden een verplicht karakter krijgen. Dat niet iedereen bij Leiderdorp nog de motivatie kon opbrengen om op zondag nog naar Weert af te reizen, geeft wel aan hoezeer het bas ketbal nog leeft in Op Dreef. Met slechts zes man naar de koploper afreizen betekent een regelrechte sollicitatie naar een zware nederlaag, al moet ge zegd worden dat de aanhouders het in Weert getuige de 106-76 nederlaag lang niet slecht van af gebracht hebben. Maarten Wals werd met 22 punten topscorer, Aad Verboom en Rinus Kroon namen de ondankbare taak op zich op te coachen. De ploegen van AV De Spartaan wonnen zaterdag de Quatromeet. de wedstnjd die geldt als de start van de regionale baanadetiek. In de goed georganiseerde en sfeervolle thuiswedstrijd wonnen de Lissenaren twee van de vier klassementen en daarmee ook het totaalklassement. Goede individuele prestaties waren er onder andere voor Peter van Noort van De Spartaan, Ruud van Maurik van AAV '36 en AV Hollandatleet Theo van der Veer. usse w1lmar kortleever medewerker Hoewel de Quatromeet officieel te boek staat als een teamcom petitie ligt de nadruk bij de deelnemende verenigingen toch op de individuele pveMMlM Dat het teambelang niet boven alles staat blijkt ook uit de op stellingen: sommige nummers zijn door één of meerdere ploe gen niet bezet en enkele atleten komen niet of niet op hun favo riete nummer uit. Wie wel op zijn favoriete nummer uitkwam was Peter van Noort. De kogelslmgri.t.n van De Spartaan leverde met 61 meter 86 op het eerste nummer meteen een van de beste pres taties. De 36-jarige aftrainende atleet gaf hiermee aan dat de echte Idasse zich inderdaad niet verloochent. Tweede achter Van Noort werd AV Holland-atleet Remy Engwegen met 42.04. Engwegen won ook het kogel stoten met 13.72. Het discus werpen van de mannen werd gewonnen door Peters broer Ni co van Noort met 43.44. Speer werpen mannen was een prooi voor AAV '36 atleet Bob Don gelmans met 5538. Bij de jon gens B ging de overwinning naar Mare de Boer met 53.22. Speerwerpen vrouwen was voor Bataafse Astrid Weynen met 36.64 terwijl Carla Hertog van AAV '36 de discus het verste wierp en wel 37 meter 36. Augustinus De loopnummers hadden het meest te leiden onder afwezige toppers en subtoppers. Zo lie ten bijvoorbeeld Han Kulker en frame m Dap de quatro meet (die zeer vroeg in het sei zoen valt) voor wat het was. Er bleven echter genoeg lopers over om toch nog tot aanspre kende uitslagen te komen. De talentvolle Bataaf Joost la Lau won de 8oo meter die hjj ont spannen liep alsof het een trai ningsloopje betrof in 1.55.9. De winst op dl 1500 motte MM voor Wdliam Augustinus in 400.1. Op het laatste stuk sprintte Augustinus weg van Cor Brand wijk van Holland die tweede werd met 4 01 7. Bi) de llUUWtel werd de 1500 meter afgetekend gevs. mnen door \nnet van \'cldhuizcn van De Span aan in 4.46.1. De op de weg goed in vorm zijnde Theo van oer Veer won op de baan uiterst gemak kelijk de 5000 rnt-ter m IS. 12. Ook Tim Brouwer de Koning was goed op dreef, gezien zi|n flBB tgd van 10.11.4 on de zware 3000 meter steeple chase. Ruud van Maurik is volgens zijn trainer Ian van Leeuwen m een uitstekende vorm. De Ai- phense hordenloper liep niet 'zijn' 110 meter maar pakte de winst en een clubrecord op de 400 meter horden met 56.1Ook liep Van Maurik nog een 100 meter in 11.4. Dc MM Op du laatste nummer was echter niet voor .m Mill Die ging naar Steve Ringeling van De Bataven en lohn van loon van De Spar taan. Beide atleten kwamen tot de respectabele tijd an 1 1 2 Voor beide atleten was dc 100 meter niet het enige nummer Van Loon was ook nog de snel ste op de 110 meter horden, hoewel zonder een stmikcipanii over de op eón na hiatsn Arno Maassen van AAV '36 dn nummiu waarschijnlijk BOU hebben gewonnen. Ringeling eindigde ook op de 200 met in dwritdr 11i ah rijn ti pa lai der. Fabian van oen Barselaar kreeg de winst met 23.6 A ju nior van den Barselaar. volledig hersteld van een hamstringbles sure van afgelopen winter was ook nog g<H-d voor eetl V rdr plaats bij net hoogspringen met een sterke 1 80. Drie mannen sprongen vijf centimeter hoger dan hij. Ham v ar der De Bataven. Vincent van IV Spartaan t ri met et :i persoonlijk record ook |en>en Kolnaar van AV Holland. De 200 meter voor de vrouwen werd ook door een juniore A ge wonnen. Bianca Vermond liep een persoonlijk record met 26.7. Op de estafette*, is AV Holland al lang niet meer de sterkste /owcl op de li 100 M I als op de enthousiast aange moedigde 4 400 (met 333 1) was De Spartaan de s de kortste afstand eindigde AAV ib als tweede met 14 Ri| de vrouwen won AV Holland wel (52.3). Ook hier eindigde V\\ '36 als tweede en wel in dezelf de tijd als AV Holland WIE ZEI DAT? ERTUSSENIN Leo Beenhakker in Penthouse: Alleen in Nederland krijgen jaarlijks al zo'n negenduizend mensen een bypass. Van die ne genduizend zijn er 8999 ano niem en nu gebeurt het dus ie mand die een beetje aan de weg timmert en de media zijn meteen in rep en roer. Het the ma is actueel en zoals dat dan gaat in Nederland worden dan meteen weer de prominentste deskundigen opgetrommeld, net als tijdens de Golfoorlog. We sterven in dit land werkelijk van de deskundigen. Wim Verhoorn, voormalig bondscoach atletiek, in de Volkskrant: „De bond moet gewoon tegen WVC zeggen: en nu is het afgelo pen met dat slappe gelul. Als jul lie zo doorgaan, hebben we over vijftien jaar mensen die alleen nog maar kunnen zitten en wandelen. Kijk eens wat een be lazerde motoriek de meesten nu al hebben. idem: „Topsport is ongezond en on menselijk. Zo niet, dan is het geen topsport. Een aantal sociale vaardigheden kun je niet ont wikkelen. Thuis moet je zeggen: barst maar met je kloteklusjes in de tuin, ik moet trainen. Idem: Atleten moeten hun sport met liefde leren bedrijven, ze moeten het gevoel hebben dat de mensen eromheen ze laten pres teren. Als de bond er alles aan gedaan heeft, dan ligt het falen ook alleen bij de atleet zelf. Maar heb je een atleet ooit horen zeggen: de KNAU, dat is klasse! Nee, alle knipsels zijn negatief. Het gevolg van pannekoe- kenstrategie en starheid. Tafeltennisser Trinko Keen, in de Volkskrant: „Ik ben zo opgevoed dat ik zelfstandig kan denken en spe len. Ik wil wel hulp bij mijn spel, maar binnen het systeem en bin nen de stijl die ikzelf heb ont wikkeld. Ik moet er niet aan denken dat ik als 25-jarige nog zo klef aan mijn trainer zou hangen als Mirjam Kloppen- burg" Ex-scheidsrechter Frans Derks, voorzitter van de vol leybalvereniging TDK Brevok, in NRC Handelsblad: „Ik heb enorme waardering voor Piet de Bruin (de in novem ber scheidende voorzitter van de volleybalbond, red.). Maar die man gaat twee jaar te laat weg. Het nationale volleybal schreeuwt om veranderingen. En als ik met De Bruin praat heeft hij het niet over Martinus, Brevok en RentokiL maar over Lausanne en Acosta. Idem: „Ik heb laatst een opmerking gemaakt over de presentatie van scheidsrechters. Er zitten er in de stoel met een poloshirtje van twintig jaar oud en een buik die bijna over het net hangt Dat is geen gezicht. Volleybal is een sport van heel fitte mensen. Daar moet je als scheidsrechter in meegaan. Anders kun je beter bij het biljarten gaan zitten. Wim Kieft, In Nieuwe Revu: „Ik heb ook ontdekt dat ik meer interesses kreeg buiten het voetballen, hoewel ik me nog al tijd moeilijk op iets kan concen treren. Thuis ben ik daar niet mee opgegroeid, mAar dat ont dek je. Ik lees nu, maar de con centratie blijft me moeite kosten. Ik merk aan mijn zoon van drie jaar dat hij ook veel interesses heeft. Hij spreekt goed Frans, maar zoals jullie zelf hebben ge hoord, ook goed Nederlands. Hij vraagt om gesprekken. Aan die behoefte van hem willen Sylvia, mijn vrouw, en ik tegemoet ko men, dat is een nieuwe wereld voor ons, maar wel leuk. idem: „Sören Lerby heeft me geleerd dat je moet kiezen: meehobbelen of initiatief nemen. Voetbaltrainer Jan Boskamp in De Telegraaf: „Een diploma heb ik niet. Ja, een zwemdiploma. Piet Schrijvers, de nieuwe trainer van de aanstaande eer ste divisionist TOP, in Trouw: „In België hoef je alleen je zwemdiploma A te hebben. Dat is voldoende om je hoofd boven water te kunnen houden. Milko Djurovski, voetballer van FC Groningen In de Krant op Zondag: „Dat ik mijn longen kapot rook is mijn eigen keuze. FC Gronlngen-tralner Hans Westerhof In Beweging: „Ik luister heel goed naar cy nische opmerkingen, want cyni sche opmerkingen zijn altijd Botje Wout Holverda heeft vanoch tend een bezoekje afgelegd aan de chirurg. De UVS'er sukkelt al maandenlang met een onwillige enkel en speelde de laatste tijd amper nog een wedstrijd uit. Tijdens de degradatiestrijd die UVS nu voert, zit hij zelfs op de tribune, omdat de pijn ondraag lijk is geworden. "Misschien moet er operatief worden ingegrepen", zegt de spits. "Het vermoeden bestaat dat er een botje los zit. Deze competitie kom ik in elk geval niet meer in actie. Daarna moe ten we eens kijken of het nog gaat. Dan kan Woutje er nog een jaar UVS aanplakken en dan is het over". De ex-prof van Sparta, Fortu- na Sittard en Haarlem is tot nog toe niet erg succesvol geweest voor UVS. Hopelijk kan hij af scheid nemen op het hoogste amateumiveau en niet in de eerste klasse... Pech Egbert Streuer is zijn bakkenist al in de eerste Grand Prix kwijtgeraakt. Harrie Hof- steenge viel tijdens de vrije trai ning voor de GP van de Ver enigde Staten uit de bak en brak zijn sleutelbeen. De wedstrijd op het circuit van Laguna Seca is de eerste van het seizoen voor de zijspannen. Streuer zette de training voort met de Amerikaan Peter Essaff als passagier. Hij is Amerikaans kampioen zijspan. Essaff is cou reur, geen bakkenist. Streuer eindigde in de eerste tijdtrai- ning als vierde. De Britten Web ster en Simmons waren het snelst. Hofsteenge verving voor dit seizoen Geral de Haas. Hij zou in Amerika debuteren. Ook een andere Nederlandse bakkenist, Edwin Nap, raakte geblesseerd. Nap, die met de Brit Thomas rijdt, liep breuken in de linkerhand en de rechte- renkel op hij een botsing met de Zwitser Biland. Demissionair De Karate Do Bond Neder land moet het voorlopig doen met een demissionair bestuur. Tijdens de algemene ledenver gadering gisteren kreeg een mo tie van wantrouwen tegen de leiding van de bond voldoende steun. De problemen spitsten zich volgens de vergadering toe op het eigenwijze optreden van voorzitter Walter de Mooij. Ook binnen het bestuur, vier van de zeven leden, heerst onvrede over het optreden van de prae- ses. Omdat De Mooij, sinds vo rig jaar opvolger van Han Hart- hoom, weigerde af te treden, werd de motie van wantrouwen ingediend. Op 9 juni wordt weer een al gemene ledenvergadering ge houden. De Mooij en de desi- dente bestuursleden hebben zich allen herkiesbaar gesteld. Positief Tien Bulgaarse sportmensen zijn in 1990 betrapt op het ge bruik van verboden spierver- sterkende of stimulerende mid delen. Onder hen is een win naar van de gouden medaille tijdens de Olympische Spelen van Seoul. Dat meldt een sport dagblad in Sofia. De tien behoorden tot een groep van 153 sportlieden, die vorig jaar tijdens de training werden gecontroleerd. Het gaat om drie atleten, drie roeiers, een gewichtheffer, een zwem mer en twee body builders. De krant voert Emil Milosjov, se cretaris van het anti-doping co mité, als woordvoerder op. Twee sporters worden met name genoemd: atleet Anri Gri- gorov en gewichtheffer Borislav Gidikov. De laatste was in 1987 wereldkampioen in de klasse tot 75 kilogram en won een jaar la ter Olympisch goud. -1-v K -f 4*85 •yl De honkballers van Key Twon Hitters hadden het niet gemakkelijk bij hun debuut In de landelijke tweede klasse Tegen het sterke Uithoorn moest zelfs een viervoeter in actie komen om de bal weer in het spel te brengen. Die hulp mocht uiteindelijk niet baten, want Keytown verloor op Hgen terrein met 5-12. roto lofa zim>i»ou»n OPVALLEND AANWEZIG Naam: Peter van Noort Club: AV De Spartaan leeftijd: 36 jaar Beroep: Onderhoudsschilder Gisterochtend slingerde Peter van Noort de kogel 61 meter en 86 centimeter ver bij de Quatro meet in Lisse. Nu is ruim 60 meter gooien iets wat bij Van Noort op zich niet zo opzienba rend is want daar draaide de negenvoudig Nederlands kam pioen vele jaren lang zijn hand niet voor om. Wel verrassend is zijn prestatie in het licht van zijn aankondiging van vorig jaar om te gaan stoppen. Het bericht over je stoppen was dus blijklsaar onjuist? "Nee, nee ik ben wel degelijk gestopt Vorig jaar heb ik dat aangekondigd en het is echt nog steeds van kracht. Het ligt alleen zo dat als je zo lang met topsport bezig bent geweest als ik. dat je dan moet afbouwen. Daar ben ik nu mee bezig, ik ben aan het aftrainen. Toen ik stopte zat ik op zo'n tien trai ningen per week. Nu heb ik dat Maar 61 meter 88, de geruch- tin II lil' K Ifl 'l"t ie (ie kogel in de training nog regelmatig over de 85 meter slingert. Dat kun je toch moeilijk meer stop pen noemen? "Dat kun je zeker wel stoppen noemen. Op een gegeven mo ment moet je er een jmnt achter zetten en dat heb ik vorig jaar gedaan. Je moet het zo zien dat als je zo regelmatig veel verder hebt gegooid dat afstanden van 60 KM 85 meter nog lang haal baar blijven". Even over je prestaties. Je bent negenvoudig Nederlands kampioen en veelvoudig Ne derlands recordhouder. Toch i, on- zich enigszins moeilijk liet vereni gen met een topsport bestaan. ÜM WH inderdaad niet ge makkelijk. Op een gegeven mo ment komt er zAcr bij een technisch nummer als het ko- grlslingeren een punt dat je al leen door meer trainen de klei ne dingen kunt verbeteren die nog progressie ges-en Met mijn werk. waarbij je toch de hele dag op je voeten staat en licha melijk bezig bent, ga je echteT toch 's avonds niet topfit trai nen. De meeste records leverde ik dan ook na een vakantie, als ik aan aantal weken alleen maar hoefde te trainen. Het is in ieder geval anders dan een kantoor baantje**. Ie houdt nu natuurlijk een hoop tijd over nu je veel min der tijd steekt In de atletiek? "WHnee. err Bot het omgr keerde Een heleboel dingrn die ik vroeger van me afschoof die kan ik nu allemaal gaan doen. ik kom nu bijvoorbeeld ook toe aan andere hobbies Ook heb ik een dochtertje van anderhalf jaar. Daar kan ik nu nok vcd meer tijd aan besteden Gezien je optreden van afge lopen zaterdag kun je en blijf je toch ook wedstrijden doen. Waaruhiinhik hlip oofl wel heten ik haar voor je club De Sftartaan als kogelslingrrrn volgend jaar een comprtitieon der,teel uordt? "Waarschijnlijk blijf ik inder daad wel wedstrijden doen Wat leukr wedstrijden als dr Ter Spreke volgende week en een paar hier In de buurt Kam pioenschappen en Interlands zuten er echter niet merr in De Spartaan kan natuurlijk wel oo me Wijven rekenen voor dr competitie"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 19