Sport Hillegom ijzersterk langs Joy Mozaiek De Munnik 2 lijdt kostbaar verlies Unicum gelooft er nog in Vooruitzichten TOP na ruime zege weer positief Fiks achterhaalt ADO in slotfase Erik Bos siert erelijst op met winst in criterium in Werkendam Maandag 22 april 1991 Redactie 071-161400 HERMAN JOUSTRA AD VAN KAAM TIM BROUWER DE KONING ROB ONDERWATER WIM VAN WANROOY ROB VAN DER ZANDEN EindrwUcbe HENK HOUTMAN Vomyyiny RON VAN HAASTREGT 17 Herstel resenes Merettwijk Merenwijk 2 heeft zich ten kos te van Casino hersteld van de vorige week geleden zware ne derlaag tegen Forescate. Na de enkelspelen was de stand nog gelijk dankzij overwinningen van Danny Ix*squiller en Pascal Jongmans, die overigens een hele dobber had aan Hanneke Rother. Tijdens de dubbels werd het pleit beslist in het voordeel van de Merenwijkers: 5-3. Castricum 2 toonde zich met 3-5 de meerdere over Forescate 1. Alle partijen namen twee sets in beslag. De vrouwen deden het beduidend beter dan de mannen. Natascha van Schaik en Marijke Kramer wonnen zo wel hun enkelspel als hun dub bel. Het goede spel van de vrou wen mocht echter niet baten tij dens de mixed-partijen zodat de eerste nederlaag voor de Voorschotenaren een feit werd. Hillegom 2 heeft de punten gedeeld met lulianadorp 1. Winst viel te noteren voor Yvon ne van Hensbergen en Jeroen Vink en voor de mannendubbel en de mixedpartij van Vink en de voor Madeion Verdegaal in gevallen Lisa Colson. Door het doorschuiven van Lisa Colson naar het tweede team van Hillegom mocht de normaal gesproken in de vijfde klas spelende Pamela Meys het in een klasse hoger uitkomende Hillegom 3 proberen. En met succes, want tegen Iduna 6 be haalde zij de volle winst uit drie partijen waardoor zij een groot aandeel had in de 6-2-overwin- ning. Jansen Leidse Hout 1 boekte een 5-3 winst op Pijnacker 1. WaJdo Jansens voorspelling van vorige week dat Fer Stipkovitz onge twijfeld beter zou gaan spelen werd bewaarheid. In twee sets veegde hij de vloer aan met zijn tegenstander. lansen zelf deed met zijn 100% score ook een be hoorlijke duit in het zakje. Met wat meer geluk had er voor de Leidenaars een punt meer in gezeten. De vrouwen gaven, na een matchpoint verspeeld te hebben in de tweede set, de derde set en dus ook de partij na een 4-0-voorsprong nog uit handen. Tegen medekampioenskandi- daat Zandvoort 4 heeft De Munnik 2 een 3-5 nederlaag moeten incasseren. Beide ploe gen waren sterk aan elkaar ge waagd. Het waren allemaal 'clo se-partijen' meldde Johan Draulans, die zelf zijn enkel- en zijn dubbelpartij, samen met Philip Nagtegeller, won. Marie ke Bethlehem schreef de andere overwinning op haar naam. De Munnik 3 kon ook niet winnen, regen het Deiftse TB 1 werd het 2-6 voor de gasten. Ook hier waren de enkelpartijen het meest succesvol. Carina Smaal en Taco de Vries redden de eer. Hun mixed-dubbel ging helaas voor de leiderdorpers via een tie break in de derde set verloren. Het vierde team van De Mun nik deed wat de hogere teams gisteren niet konden: winnen. Met 7-1 werd Te Werve terecht gewezen. Een nuttige overwin ning aldus Max Langelaan me de gezien het feit dat de tegen stander vorige week nog ge wonnen heeft. Unicum 4 verloor met 3-5 van Amstelland 3. Eric Bolten bracht als enige van het kwartet de "single op zijn naam. Samen met Fleur Meyer won hij ook de mixed-dubbel. Ook Meyer won twee partijen door met haar partner Karin Bijsterveld hun dubbelpartij winnend af te slui ten. Zee en Duin 2 won voor de tweede maal met 7-1. Dit keer was Joy Mozaiek het slachtoffer. Het voor de competitie geuite optimisme over een hoge eind klassering lijkt derhalve niet on gegrond te zijn geweest. Slechts de vrouwendubbel van Marielle van de Bent en Judith Verhoeff ging verloren. DE EERSTE DRIE compc- titieteams van Unicum waren gisteren niet in staat om maar een enkel punt binnen te slepen Jan Willem Lugthart van Zee en Duin ziet het e team de wedstrijd tegen ZTC. LEIDEN. Het 'vechttennis' dat Unicum 1 reeds vanaf de eerste competi tiedag speelt, heeft gisteren we derom slechts wrange vruchten afgeworpen. Het resultaat van Unicum was nog iets minder aansprekend dan vorige week toen het met 7-1 ten onder ging tegen Victoria. Ucello-Z'67 had geen medelijden met Unicum en inde gretig de ene na de an dere zege. tot 8-0 toe. "Het klinkt vreemd na twee grote nederlagen, maar het gaat erg goed met ons team. Wij hebben het gevoel dat we eraan zitten te komen. Door een ge brek aan ervaring verliezen we nu steeds.We hebben de sterk ste twee tegenstanders uit onze poule nu gehad, en verwachten dan ook dat we de komende weken enkele punten gaan pak ken". aldus Bionda Zonderop. Aan enkele punten heeft Uni cum echter niet veel, wil de club zich handhaven. In de ope ningspartij kwam Mirjam Sie- merink tegen Claire Wegink. 15de op de nationale ranglijst, niet verder dan 2-6 4-6. Zonder- op deed het (wat de cijfers be treft) beter tegen Joke Ritman, i hen 5-7. Wouter van der Heyde en Martijn Krans gingen kansloos ten onder tegen respectievelijk Ralf Kok en Huib Troost. Ook de dubbelspelen brachten Unicum niets goeds. FIKS IS DE overgang van zaal naar veld slecht be vallen. In dne wedstnjden verspeelden de korfballers uit Oegstgeest vier pun ten en de eerste plaats Woorden als 'kampioenschap en 'degradatie' worden in dit stadium van de tennis- competitie nog niet in de mond genomen, feit is dat sommige prestaties wel in de rich ting van deze benamingen wijzen. Zo lijkt Hillegom (bij 5-1 voorsprong op Joy Mozaiek afgebroken) op weg naar het kampioenschap in de tweede klasse terwijl Unicum 3 (8-0 nederlaag tegen Ixrimonias) recht op het degradatiespook afstevent. TENNISMEDEWERKERS Hillegom I marcheer! in ijltem po richting liet kampioenschap. Na BTC Ivy werd gisteren Joy Mozaïk aan de zegekar gebon den. Hoe hoog de zege precies zal uitvallen, blijkt overigens pas op Koninginnedag wanneer de twee resterende partijen worden afgewerkt Volgens Har ry Verdegaal moet Hillegom in staat zijn minimaal één ge- meng-dubbel te winnen. "Kam pioenschap? De vorm is er. maar het is echt te vroeg om over een titel te praten". Marco van Tngt. Marcel Vink. Cindy Berkhout en Petra Wessels won nen allen hun single. Vink en Van Trigt verloren daarna toch verrassend WO Ralf Buter en Hans Schwarz. terwijl Berkhout en Wessels in de vrouwendub bel wel zegevierden Werd Merenwijk 1 vorig jaar al geplaagd door een blessure- golf. dit jaar is het niet anders. Freek Tan is moest vanwege een geblesseerde stuit de wedstrijd tegen luliana 1 vanaf de kant bekijken, de voor hem spelende Herman van der (spellen raak te tijdens het dubbelspel der mate ernstig geblesseerd dat hij samen met zijn gc.vl Mar. Fleischeuer moest opgeven. Van der Capellen kon niet meer worden opgelapt zodat ook de mixed gewonnen werd gegeven. Door dit ongeluk kwam Meren wijk niet verder dan een 4-4 gr lijkspel. Irma van Sectors beleef de een goede dag en schonk haar team drie punten. De Munnik 1 moet op Konm ginnedag nog eens naar Har derwijk om de twee resterende partijen tegen De Storkel te spe len. Bij een 6-0 achterstand viel de duisternis in en staakten bei de partijen de wedstrijd. De thuisclub was op beslissende momenten net iets beter en for tuinlijker dan de Leiderdorpers. Alleen Angelina Rammers ver loor kansloos. Saskia Paauw verloor haar single tegen üelle- Iob i olhoak nipt i 6b 5 Im i zelfde lol onderging Rogier van Duyn. Thomas Koemans moest hel opnemen (MO 12 kI Jeroen Schuur. Koemans ver loor. maar met ere: 3-6.5-7 Een blessure van Nicola Buthker speelde Unicum 2 gis teren panen in de strijd tegen Dash' 35. Tijdens het dubbel spel met Marqucnte Patiwael werd de pijn aan Buthkcrs achillespees ondraaglijk, zodat verder spelen ondoenlijk was. Buthker trad daarop ook niet meer aan tijdens het gemengd dubbelspel Van de zes overige partijen verloor Unicum er vier Alleen het mannendubbel (Eric Bakker /Ronald EJeveld) en het eerste gemengd dubbel (Bak ker/Patiwael) vergaarden een punl Na de 1-7 nederlaag vorige week tegen Bakkum. kreeg Uni cum 3 gisteren opnieuw een dreun in het gelaat. Leimonias gunde de Leidenaren zelfs geen puntje voor de eer. Het Haagse overwicht kwam met name bij de vrouwen tot uitdrukking. Pakte Wil den Hollander tegen Mireille Bink nog drie games, lacquclinr Paauw kwam tegen iaqueline Kamp niet verder aan één game. De Leidse mannen deden het iels beter Klaas I an Doeven en Bert Bruin peurden er in ieder geval een drie-setter uil. Ook de dubbelspelen lever den Unicum geen enkel punt op zodat reeds op de tweede speeldag degradatie dreigt voor Unicums derde. Zee en Duin 1 heeft na een enerverende ten nisdag mcf 3-5 verloren van ZlC 1 Met en 0-4 achterstand kwamen de Kal wij kers uit de singles De matyien dubbel betekende echter een ommekeer lan Willem Lugthart en Stephan Faas werkten bij 4-5 in de derde set maar liefst zes matchpoints weg om uitcinde- ii)k tot li met 7 5 de winst naar zich toe te trekken. I>cze zwaar bevochten overwinning vvefkte volgens lugthart door in dc vrouwendubbel en dc eerste mix. IV mixeddubbcl van Ca rola Geerlings en Stephan Faas was derhalve de enige verforen dubbelpartij. Derde klasse Tegen Zandvoort 3 kwam Uaae er niet aan tc pas Met 0-8 re kenden de Zandvoorders gede cideerd af met de gasthereh. Al leen de mannen. Peter Grim bergen en Onno Wempe, sleep ten uit hun singles nog een der de set. terwijl /i| bij een 6-2. 3- 1 voorsprong tijdens hun dub belpartij wegens een bleAsurv van eerstgenoemde de strijd moesten staken Dekker 2 verging het niet veel beter De Warmonden liepen bi| Mericnhovc 2 tegen een 6-2 nederlaag op. Geen enkele drie setter kwam er aan tc pai. Na de singles was dc stand nog gr lijk dankzij overwinningen van Wim Thomas en Karin uo^se Ook de andere derdeklasser de n u i i onderspit luck Racck was met 1-7 dc sterkste. Alleen Ucsbéth Hooghoudt bleef overeind. Het verlies is wel enigzins gcflai teerd omdat vier partijen in drie sets beslist werden. Na drie punten uit twee wedstrijden lijkt handhaving in deze klasse een moeilijke opgave. LEIDEN KLAAS BOSMAN Met een 13-7 zege op Oranje Wit maakte TOP duidelijk niet uit de overgangsklasse tc willen degraderen. In de eerste klasse verloren zowel Fides Pacta. 11-9 tegen Achilles: alsook De Danaï den (van Blauw Wit 51 met 10- 8), terwijl Pemix de punten deelde met Nieuwerkerk: 10-10. In het duel tegen Oranje-Wit sjieelde TOP gedecideerd naar de zege. Jacqueline Winter zorgde voor 2-0, waarna door te gretig spel van Sassenheimse kant Oranje-Wit langszij kon komen. Treffers van Anne van der Zaag en Gerco Langelaan (strafworp) sloegen een onover brugbaar gat (5-2). De TOP-pers werkten hard voor het broodno dige positieve resultaat en kwa men tot één van de betere wed strijden. Regelmatig scorend werd een 9-5 ruststand bereikt. Na de hervatting kwam Frank Nijenhuis (10-6) binnen de lij nen om een beslissing te force ren. Met de 11-6 (lan de Vroomen) kwam de overwin ning in Sassenheimse handen. In de slotminuten bekroonde Aad Wtegerink zijn goede on dersteunende werk met een doelpunt. Einduitslag: 13-7. Pernix gaf een voorsprong knullig uit handen. Carla Kui pers zorgde voor 2-0 en bij 4-1 (Lian Tieleman) leek er niets aan de hand. Simpel balverlies stelde Nieuwerkerk in staat de achterstand vlak voor rust om te zetten in 5-6. Na de thee dreig de een debacle toen dc bezoe kers op 5-9 kwamen. Ineke van der Vegte zette Pernix op het goede spoor en via 8-10 (Casper de Rooy en André de Winter) kwam de Siemer-equipe dicht bij. De tweede goal van Peter Kuipers betekende twintig se conden voor tijd 10-10. Met drie snelle goals over rompelde Achilles Fides Pacta al in de beginfase. Doelpunten van Frank Peter de Haas en Henny Piket zorgden penbrouwer en Jory Sjardijn hielden De Algemene in de race (6-8 rust). Ramond Terwiel scoorde 9-9, waarna Victoria resoluut werd overspeeld. Door treffers van Alfred Lamboov (3x). Marcel van Duyvenbode en Perry Venema (4x) won De Algemene de wedstrijd met 16- 11. Koploper Fiducia bleek een maatje te groot voor Zuider kwartier Via 3-2 (Kitty de Wit) liep de Vleutense ploeg uit naar een 5-2 ruststand. Een kwartier 8-5 tussenstand. De vroegtijdig voor tijd stond Zuiderkwartier opgelopen achterstand kon niet meer worden goedgemaakt. Doelpunten van Henk van der Waals en René van der Vooren ten spijt. Einduitslag: 11-9. De Danaïden trad tegen Blauw Wit 51 aan met drie in vallers. Hans van der Velde en de debuterende Casper van Nierop brachten hun team aan de leiding (3-4). Dc verdediging stond de opponenten veel door- braakkansen toe, waar de Dordtse ploeg van profiteerde door middel van een 6-4 rust stand. Op dezelfde wijze liep de ploeg van Breedveld tegen een 8-4 tussenstand aan. Paul Hüs- ken en Hciko Locher (2x) brach ten hun team op 9-7 en drie mi nuten voor het einde trof Eric Peters op een fraaie wijze doel (9-8). Een strafworp voor Blauw Wit bracht de uitslag op 10-8. In de eerst helft liet De Alge mene het initiatief aan Victoria. Doelpunten van Diane Hop- met 10-3 achter. Ronald Siera (voor Theo van Leeuwen) scoorde 10-4 en Carla Akse (2x) bepaalde de einduitslag op 10- 5. De degradatiekandidaten SEV en Crescendo kwamen tot een puntendeling. Crescendo de betere ploeg, maar kon geen afstand nemen. De onverwach te 4-5 achterstand werd kort voor het einde vanaf de straf- worpstip door Wijnand Alberts teniet gedaan: 5-5. Door te statisch spel kwam Velocitas in de problemen te gen Thor. Paul Robert Nugteren en Robert Schoof maakten een goede invalbeurt, maar konden niets veranderen aan de 7-8 einduitslag. KNS hield stand tot 5-5 tegen Hou Stand. Daarna liepen de Hagenaars uit naar een 17-10 uitslag. De debuterende Don Robbers scoorde één keer, ter wijl Ab Knetsch er drie voor zijn rekening nam. Erik Bos heeft zijn erelijst opge sierd met een overwinning in Werkendam. De coureur van Swift/Casba won zaterdag een criterium met overmacht. Peter Patés uit Nieuw-Vennep be haalde gisteren een tweede plaats in de Westfriese Dorpe nomloop. Petra Grimbergen maakte haar rentree met een 28ste plaats. Behalve Bos konden ook an dere Swift-renners op een ge slaagd weekeinde terugzien. Nieuweling André Möhlman eindigde gisteren als vierde bij een criterium in Den Dungen. nadat hij zaterdag de negen tiende plaats had bemachtigd in de Omloop van Kleine Hein bij Emmen. Ferry de Ruiter, die dc elfde plaats voor zich opeiste, werd gisteren derde in Stan daardbuiten. Barry de Ruiter klasseerde zich als twaalfde ju nior Bij de Zaanse Omloop la- ge Land moest Mark Varkevis- scr (negende) bij de junioren Etienne Vergeer van De Bollen streek vijf plaatsen voor zich dulden Diens clubgenoot Gerrit Kleinveld werd derde in de ron de van Diemen. De Swift-amateurs Laurens Koster en Herman Bakker moesten in de Dorpenomloop de kopgroep van dertien man laten gaan Koster bemachtigde de zeventiende. Bakker de 22ste plek in de 160 kilometer lange koers, die vele uitvallers kende. Petra Grimbergen reed bij de vrouwen met de besten mee. maar moest uiteindelijk lossen wegens conditiegebrek. De Rijnshurgse kampte de afgelo pen vsintPT met een knieblessu re. maar dat verhinderde haar niet de Noordhollandse koers als 2Aste te beëindigen. OEGSTGEEST iRAM V KOREBALMEDf RWIRM In dne weken tijd tuimelde kop loper Fiks van haar voetstuk. Na een remise tegen Merwedc en een nederlaag tegen Ventura Sport had zaterdag ook dc con frontatie met de nieuwe koplo per ADü slecht af kunnen lopen de Oegstgeestenaren Aan voerder Theo Vreeken hield echter in de slotminuut dc ze nuwen in bedwang en bracht zijn twaalftal alsnog langszij: 10- J. (.oaeft Daan Vreeken was bit ter in zijn reacties Figenlijk was het nog een onverdiend punt ook", mopperde de Kat- wijkcr. "Voor rust creëer je kan sen te over, maar vnjvvcl alles wordt vermorst Dan krijg je ook nog domme goals tegen, waar door je een 4-2 voorsprong zo maar uit handen geeft Niettemin leek halverwege (ruststand 4-4) Fiks dc vrijwel zekere winnaar Oorzaak hier van was een rode kaart voor een AIX) aanvaller, die volgens ar biter Van Silfhout "zijn tegen standrr schopte en vervolgens de scheidrechtcr direct beledig de Het was echter het hard wwtendi ADO, dM hrt MM voordeel leek te hebben van deze scheidsrechterlijke in greep Met een man minder wist het zeer direct spelende valsvak tweemaal te v uren (4 6) en na een Ervende («Men goal leek Fiks een gelagen plllfg In het slotkwartier kwamqrh ter alsnog de ommekeer mco Vreeken en Reinctta de Mooij. met twee goals en een strafworp mee heel grvaariijk. zorgden voor de aansluiting (7 9 waar na Fiks door vakwisseling voor de korf opnieuw ren numeriek overwicht kreeg. Dicdrrik van Veen was nu tweemaal succes vol. maar een tiende treffer leek alsnog ADO aan de winst te hel pen !>nc minuten in blessure tijd wees schcidsmhier Van Silihout voor dc twaalfde maal naar de stip. En waar Hans Heemskerk in dc WK finale jammerlijk faalde, triomfeerde Theo Vreeken 10 10. "Wc krrgrn hel wel op ern presenteerblaadje", dempte nroer Daan na afloop <lc vrvug de in het >cg*tgcc\icr kamp. "en we verzuimden het nog te accepteren ook. Van koploper zijn we nu toch in drie wekm tijd een simpele middenmoter geworden Wc moeten nu ver der alles winnen, om zeker te zijn van een van die twee pro motie plaatsen In dat zal nog best wH moeilijk worden." Scheidsrechter Silfhout leidt het orkest. Voor Fiks plukt Matthijs de Visser de bal onder de korf weg, voor zijn tegenstrever van ADO Gwenny de Best heeft oog voor andere zaken roto wtiCO kirrers Succes Leidse taekvvondoka's Moen Roshanali. Mandy van der \Sri|drn Ml M.r o IM mans Rob dc Winter. Rrmto de Haas, |croen de (ior> en David Brandwijk veroverden broos. Twaalf judoka s van sport school Aad van Potamn vielen in Erimutalcn in de prijzen. Mir jam van dr Bogaard. Arjan Schermer en Hen* Moo* wrt den eerste. Jenny de leu en Ro- bert Rietkerken tweede. Rernko Brusscc. Roberi Helvrnunjn. Datl Hoffman*. Marti in lanxarn. Peter Masmeijer. Irfwin van Putten en Miranda Schermer derde Zeven leden van Taekwondo vereniging Ixridrn van («crard van den Berg en tien van siion school Aad van der luit beoliën pnjzrn weggesleept bi| de Mid den nedertandse kampioen schappen in sporthal Dr I nde sprong in hei (ickiersc Duiven Andrea van dcT Kwaak, luc van Wecrcn. Cees Kuyt. Michael Ba velaar, lurgrn Kromhout. Ligar Magdalena. Silo Salcyman en Tom Swert* werden eerste in hun klasse T wrede plaat sen waren er voor Ad nan Durmus.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 17