Programma's Vorig jaar sterke toename ontvangst BBC Overval was niet het werk van Brandpunt Maandag 22 april 1991 RMactJe- 023-150191 023-150192 JOLANDA OUKE5 GERARD VAN PUTTEN RE1NA VAN POPPELf N Vormgeving: W1M ENT1US 10 21.22 22.06 ben... Ander nieuws: Troost, troost mijn volk, reportage over de Interna tionale christelijke Am bassade in Jeruzalem Tekens van leven: serie over kunst uit Israel. Afl. 5: Zvi Hecker. avontu ren in architectuur Journaal Einde BRT 1 BRT 2 18.30 Nieuwskrant. 18 35 The bold and the beautiful. Amerikaanse serie 19 28 Merlpdehngen en programma overzicht 19.30 Nieuws 20.00 K |h uit' Verkeers tip 20.05 Het grensgevoel. 12 delige se rie 20.35 Over mi|n lijf. gezondheidsma ga/me 21 05 Totsport. reeks over vri|e tildsspoften 21.40 Lichtpunt 23.20 Em- RTL PLUS DUITSLAND 1 17.10 Punktum 17.15 Tagesschau 17.25 Einde. 17.25 WWF Studio 17.35 Fahnder, serie 18 30 Hier und Heute. actualiteiten 18.45 Falcon Crest. Ame rikaanse serie 19.58 Programma over zicht 20 00 Tagesschau 20.15 Peter Strohm detective serie 21 04 Tagesthe men Telegramm 21.00 Pleiten. Pech und Pannen, de leukste homevideo's 21.30 Manner, die mit Bomben leben, reportage over de miinopruimings dienst 22.00 Film Palast, tilmmagazine 22.30 Tagesthemen. actualiteiten 23.00 Trie hours, Duits/Franse speelfilm uit 1983 00 30 Tagesschau 00 35 Zuschauen Entspannen Nachdenken 00 40 Einde DUITSLAND 2 17 00 Heute 17.15 Tele lllustnerte 17 45JackClementi Anrutgenug" 12 delige misdaadserie 18.20 lack Cif menti Auuf genugt. vervolg 19 00 Heute 19 30GekauftesGluck. tv film 21.15 Wiso. sociaal economisch maga /me 21 45 Heute Journal 22.10 Metro polis. repodage waarin de verhouding tussen kunst en maatschappij centraal RADIO EN TELEVISIE NEDERLAND 1 17.30 Journaal 17.40 Operation Mozart, jeugdserie. Een geweten loze zakenman uit Luxem burg kidnapt Lucas en Marcom met het bizarre idee om hen aan de hoog ste bieder uit te leveren 18.06 Beroemde verhalen, serie getekende verhalen 18.30 Paperclip, muzikaal jongerenmagazi- Journaal Cosbyshow, comedyserie. Afl: Return of the Clairettes. Cliff en Clair krijgen een oude schoolvriendin van Clair op bezoek. Rudy krijgt toestemming om uit te gaan, maar wel met een hele groep Holidayshow, vakantiespelshow gepre senteerd door Frank Mas- meyer. M.m.v. Timeless, Rob de Nijse.a Hier en nu, actualiteitenrubriek Roseanne, comedyserie. Roseanne httfl een nieuwe baan als serveerster in een restau rant. Dus zorgt Dan voor het huishouden... Cheers, comedyserie. Woody ont moet eindelijk zijn aan staande schoonmoeder, een mooie, rijpere vrouw. Zij blijkt bepaald meer in teresse voor hem te heb- 18.28 18.53 NEDERLAND 2 Service Salon, gevarieerd middagmaga zine Journaal Nieuws van toen, met: Kinderen van de oor log, 5-delige Duitse serie. Afl 3: Berti en de spits Dat Berti eigenlijk Berta heet en geen jongen is. weet niemand Zij vindt het leuk om met jongens te voetballen en wil graag een echte leren voetbal kopen... Een droom van een tuin, cursus tuinarchitectuur. AVRO Sportpanorama, sportmagazine gepresen teerd door Jack van der Voorn Alle dieren tellen mee, dierenmagazine gepre senteerd door Henk Lom- mers en Amanda Spoel Journaal South by south east, komische detective-serie. True colors, serie. Afl. 10: Young at heart. De kleindochter van Sara's vriendin Marge gaat trouwen, maar Sara heeft nog geen partner om mee te nemen naar het feest AVRO Televizier, actualiteitenrubriek. L.A. Law, serie. Afl.: Lie harder.. Corinne, Arme Becker's echtgenote, zadelt Roxan- ne met allerlei persoonlij ke karweitjes op. Roxanne voelt zich gebruikt, maar heeft moeite om dat dui delijk te maken Ontdekje plekje. Vandaag Maassluis Einde 21.30 22.18 NEDERLAND 3 18.20 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Sesamstraat 18.45 Jeugdjournaal 18.55 Het klokhuis 19.10 Portrettekenen en schilde ren 19.40 Pschygologie van het ge- voorlichting over deze nieuwe cursus Russisch, voorlichtingsprogramma Journaal Milieubericht, wekelijks programma met milieunieuws Oe tijd, documentaire over het be houd en de imitatie van monumenten Men neme ...vis, informatieve serie over voeding. Eigenaardig, column van Yvonne Kroonenberg, Theodor Holman of John Jansen van Galen Educatief extra De Europese Markt, ondernemen in Europa. Journaal Studio sport journaal NOS-laat, achtergrondinformatie uit binnen- en buitenland met om 23.00 Den Haag Vandaag. Presenatie: Charles Groenhuijsen Personeelsmanagement. Nieuws voor doven en slechthorenden Einde 20.25 20.50 21.15 22.00 22.15 22.30 23.00 23.10 RADIO 2 17.30 Het Capitool, Amerikaanse serie 17.53 Kwislijn17.55 Nieuws. 18.00 Tik Tak, animatieserie 18.05 Plons 18.10 Alfred J. Kwak 18.35 Dusty. Australi sche jeugdserie 19.03 Neighbours. Australisch* serie 19.25 Paardenkoer sen 19.30 Nieuws 20 00 F Tl Journaal 20 05 Kw.shin 20 10 Zeg 'ns Aaa 20.30 Le man de l'Ambassadeur. 13-delige consumentenmagazine 22.35 Kunst Zaken 22.40 Vandaag Aansl Kwishjn 23.00 Incredible, talkshow 23.30 Coda Leonard Nolens leest voo 23.35 Einde. DUITSLAND 3 17.30 Telekolleg II. cursus Duits 18.00 Aktuelle Mmute 18.01 Die Besucher. kinderserie 18.30 Lmdenstrasse. ser.e 18.57 Programma overzicht 19.00 Ak tueile Stundet 19.45 Raamprogramma van de regionale studio's 20 00 Oren zerfahrung Die Rote Karte. documen taire 20.30 Die Montagsrepodage Em tödlichter Kreisluf, reportage 21.00 Ha raid Eddi. sketches 21.30 West 3ak tueli. 21.45 Medizin-Maga/m. medisch magazine 22.30Gossliwii II 00.54 West 3 aktueil 07.00 Z.e radio 1 RADIO 3 BBC 1 RADIO 4 17.45 Stemtaler, filmquiz 17,55 RTL aktueil 18 00 The six million dollar man, serie 18 45 R TL aktueil 19.20 Das A TM 1 20.15 ironside, serie 2i.i5 Ail* Kfltasn nachen gern. Duitse erotische speelfilm 22.45 10 vor 11cultureel magazine 23.20 Eme Chance fur die Liebe, reiatieadvie/en 23.45 RTL aktueil 23.55 Mannermaga- zin 00.30 Tribute to a had man. Amen kaanse speelfilm 02.05 Einde. 17.10Curkooland, serm 17.35 Thunder cats, tekenfilmserie 18.00 Newsround. jeugdjournaal 18 05 Blue Peter 18.35 Neighbours 19.00 Nieuws en weerbe ncht. 19.30 Regionaal meows. 20.00 Wogan 20.30 Family matters, magazine over lamiiie/aken 21.00 Takeover bid. quiz 21.30 Birds of feather, comedyse rie 22.00 Nieuws 22.28 Regionaal nieuws en weerbericht. 22.30 Panorama 23 in 00.00 The balloon, sene 00.30 Great ex a pectations. documentaireserie01.00 RADIO 5 Weerbericht. 01.05 Einde. 16.00 Zin in muziek 17 00 Alexander Borodin. 18.00 N euws 18.02 Spaanse Mariaverering 19.00 Portret van de saxofonist Arno Bornkamp 20.00 Nieuws 20.02 De VARA Matmee Radio Kamerork met tenorsaxofoon en cello 22.00 Jazz op vier Aad Bos 23.00- 24.00 Het zout m de pap BBC 2 17.00 Snooker, Embassy world prof champs 19 40 DEF II. longerenprogram ma's met Sweet seventeen, sene 20 10 Dance energy, dansmuziekprogramma 20.40Open spare 21.10 Hon/ docu mentaires 22 00 Snooker 23 00 Dnnk talking 23.30 Newsmght 00.15 Snooker 00.55 Weerbericht. 01 00Open univer sity. 01.30 Einde SUPER CHANNEL 17.00 On the air. live show 19 00 Honey west sene 19.30 Richard Diamond 20.00 The world we live in 20 30 Actua Meiten 21.00 The m.. 22.00 NlKIM 22.10 Sports news 22.20 Monday mo vie Suzanne 00.20 Nieuws 00 30 B<ue night 01.30 Late night mix 06 30 Emde 15.00 Bericht uit het Konmkri|k. 16.00 Ander* tijden 16.30 Trits, met om 16.30 Gewoonten en gebruiken. 17.00 Taai 17.30 Jeugdtheater en ieugdboe ken. 17.55 Meded. en schippersberich ten 18.00 N euws 18.10 Even muziek 18 20 Uitzending van Groen Links. 18 30 Programma voor blinden en slechtzienden 18 40 Uitzending van de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen 18.55 Nieuws en ac tuaiiteitenrubnek in het Turks 19.30 Nieuws en actualiteitenrubriek in het Marokkaans en Berbers 20.15Nieuws en actualiteitenrubriek in het Chinees. 20.30 Islam in het nieuws 21.30 Ver TV MORGEN TV 5 NEDERLAND 1 13.00 N ieuws voor doven en slechtho renden 13.05 Emde NEDERLAND 2 13 00 Nieuws voor doven en slechtho renden 13.05 Emde 14 30 Santa Bar bara. soapser 15 20 'N stuk of 2. rmd dagmagazme 16.15 Captain Planet, te 17.45 I a cuisine des anges culinair ma gazine 18.00 Imminimagimo 18.20 Lc petot prince 18.30 Carré vort 18 50 Bons baisers des Francofohes 19.00 Nieuws 19.15 Clmd'oo'l 19 30 L« 19/20. meuws 20 00 I e pomt/Enieux 21.00 Nie Nord/SuC 00 30 Ramdam 01.00 E ie kenfilr 6 40 Een hart vi RADIO 1 leder heel uur nieuws 17.30 Nieuws 19.04 Veronica sportradio. 20 04 Klas se 21 04 KRO's Jazz connection 22.04 Op de eerste rang 22.50 Boekenwip heid 23.07 Met het oog op morgen 00.02 Easy listening 02.02 AVRO Nachtdienst 05 02 Van nacht naar mor gen 06.02-07.00 Sugar in the mormng I. dierenmagazine. NEDERLAND 3 09.00 Nieuws voor doven en siechtho- re Ie 09 os ie VOlOO Werretteel. 10.30 One11 heem 11.00 Vincent 11.30 N euws uit de natuur 12.00 Em de 13.00 N-euws voor doven en slecht horenden 13.05 Emde 14 00 Skoaiie tv Besetters en ferset 14.20 Einde RTL 4 06 55 RTL 4 Nieuws 07 00 Mapietown 07.25 RTL 4 Nieuws 07.30 The Flint- 08 00- \-'.v 08 05 Tn bold the beautiful, soap 08 30 RTL 4 Nieuws 08.35 Soap comedyserie 09 00 RTL 4 Nieuws 09 05 As the world turns, serie 09.50 Ochtendprogramma ring 12.00 RTL 4 Ciassique 12 45 For the love of Benp, speelfilm 14.15 Stu dio 58. serie 15 10 Sons and daugh ters, sene 15 35 The bold& the beauti tul. soap 16.00 Télékids 16.30 Happy RTL 4 18.00 18.15 18.50 19.00 19.30 19.50 20.00 5 uur Show. Presentatie: Catherine Keijl RTL4 6 Uur Nieuws. Presentatie: Jeroen Pauw Prijzenslag. Quiz Presentatie Hans Kazan Scrabble, spelprogramma. Presen tatie: Manon Thomas Goede tijden, slechte tij den. Nederlandse serie RTL4 Avondnieuws. Presentatie: Jeroen Pauw en Loretta Schrijver RTL4 Weer. V Presentatie: John Bernard Rad van Fortuin. Quiz. Presentatie: Hans van der Togt Oe Oageraad, Nederlandse dramaserie Afl. 4 SELECTIE Truus van der Donck als Henriette Maasland in „De Dageraad". (RTL 4, 20.30 UUr) Foto Henny Miltenburg 21.05 Vrienden voor het leven, Nederlandse comedyserie 21.35 Let's get Harry, speelfilm 23.25 RTL 4 laatste nieuws. Presentatie: Loretta Schrijver 23.40 Thin Air, Engelse dramaserie 00.35 Villa Lux. Presentatie: Wessel van Diepen. 01.30 The California split, Amerikaanse speelfilm uit 1974 03.15 Nachtprogrammering MAANDAG Beroemde verhalen De NCRV start met een zesdelige serie getekende verhalen die bekend zijn over de hele wereld De ze Storybook Classics werden gemaakt in Amerika, met de medewerking van acteurs ais Jack Nicholson. Meryl Streep en Glen Close in de rol van vertel Ier. in de bewerking die de NCRV uit zendt worden de verhalen door Neder landse acteurs verteld. Hoe de olifant aan zijn slurf kwam is het eerste verhaal in de reeks. Een klassieker van Rudyard Kipling, voorgelezen door Martme Bijt Nederland 1 De Tijd De T.|d is de titel van een RVU documentaire over de invloed van oude bouwwerken op de architectuur van van daag 'Vroeger' is iets dat we ons herin neren. maar onze herinnering is selee- DAGPUZZEL leder heel uur nieuws 15.04 Met muziek het hele land door. 16.04 Open huis. 16.57 EO Metterdaad hulpverlening 17.04 Ronduit Radiokrant. 18.04 Tijd J enst 19.35 Hemelsbreed 20.04 De besten van orkesten 20.18 Een schuil plaats 20.40 Ronduit Radiaal. 21.00- leder heel uur nieuws 16.04 Discovery 18.04 De avondspits 19.04 Het steenen tiidperk 20.04 Muziek met Meta 22.04 Candlelight 23.04-24.00 Rock City aangever atletiek binnenkant condor dertien doelman edelman etalage garnaal gemeente gravin guloen hennepzaad koliek maandag nadelig niemand onager ondernemer ongeval orgaan realist schaamteloos schietmot slagtano snugger stoomboot teerton uitgang veldprediker voorraad wandelstok waterman Woordzoeker In deze mengelmoes van letters zijn al de genoemde woorden ver stopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Sommige letters worden dubbel gebruikt. Streep alle woorden door. De resterende letters vor men dan regel voor regel van boven naar beneden nog een woord. heden betrokken voor de nieu we zenders RTL 4 (84 procent), Sportnet (18). CNN (14). Kin demet (13) en Children's Chan nel (9). De mogelijkheid voor ontvangst van RTL 4 was in Zeeland en het noorden en oos ten van het land. Ideiner dan de rest van Nederland. RTL Plus kon vooral in Overijssel en Lim burg worden ontvangen. De ontvangst van de Engelstalige zenders (BBC, SKy Channel. Su per Channel en MTV) was het grootst in hel midden en wes ten van het land. De ontvangstmogelijkheden in ons land voor buitenlandse tele visiezenders zijn het vorig jaar weer verder toegenomen. De mogelijkheden voor ontvangst van de Britse zenders BBC I en BBC 2 stegen vorig jaar relatief het sterkst, tot respectievelijk 62 en 57 procent. In 1989 was dit nog respectievelijk 45 en 40 procent. Dit blijkt uit een rap port van de afdeling kijk en luisteronderzoek van de NOS. Andere zenders met betere ontvangstmogelijkheden in Ne derland waren MTV (nu 42 pro cent. was 28). Rai Uno (nu 20 was 10) en RTL Plus (nu 44 was 38). In het onderzoek zijn voor het eerst ook de ontvangstmogelijk- n pieken, de op vallende ervaringen. In feite vervalsen we de tijd voortdurend. Dat gebeurt ook m de architectuur Door juist uitzonde ringen als kerken, kastelen en grachten- Men n vet, mineralen en vitaminen. Over de hele wereld gewaardeerd als gezond en smakeh)k voedsel. In het RVU-pro- gramma 'Men neme vis' wordt de ki| 18.05 ker meegenomen op visvangst, naar de visafslag en naar visvi|vers voor de forel- lenkwekeri). Ook wordt een bezoek ge bracht aan mosselbanken en de markt Terwijl presentator Berthe Meijer in de keuken iaat zien wat je zoal met vis kunt doen. vertelt Anja Molenaar iets over de gezondheidsaspecten. Nederland 3 20.50 :r de Internationale Christe lijke Ambassade in Jeruzalem. Eind april ontvangt de ambassade de Quality of Life Award voor haar inzet voor de staat Israel en het joodse volk. Bij de ambassade houdt men zich onder ande re bezig met de immigratie en opvang van Russische joden, en verder wordt geld gegeven aan talloze organisaties voor gehandicapten-hulp en beiaarden- Nederland 1 22 58 FILMS OP TV MAANDAG Alle Katzchen naschen gern (1969) Ero tisch getinte Duitse komedie van Joseph Zacher. Vergt veel geduld van de kijker erd in het Frankrijk van de ne- gentie RTL Plus 21.15 Let's get Harry (1986) Onwaarschijnlijk stupide en ongeloofwaardige Ameri kaanse actiefilm van Alan Smithee. Ge lukszoeker doet pogingen pijpletdmgar- beider Harmon te redden. RTL 4 21.35 The Second Coming of Suzanne (1974) Amerikaanse film waarin een mooi jong meisje van een maniakale regisseur de rol van de vrouwelijke messias moet spelen, Met: Gene Barry en Richard Dreyfuss. Super Channel 22.20 Les Tricheurs 1983) Frans/Duitse film van Barbet Schroeder. Roulette-ver slaafde meent dat een toevallig geziene Tribute to a Bad Man (1956) Trage wes tern van Robert Wise die door het gran dioze spel van James Cagney imposant rancher die korte metten maakt met RTL Plus RTL Plus Yasemin Duitse speelfilm van Hark Bohm Het leven van de zeventienjarige, in Duitsland opgegroeide Turkse Yase min verliep tot nu toe ongecomphceert Dat verandert als ze verliefd wordt op de student Jan Duitsland 1/2 11.03 For Love of Benjt 1977) Amerikaanse honden-film van Joe Camp. De slimste hond van de wereld na Lassie Met o a Benp. Patsy Garret en Cynthia Smit RTL 4 1245 De Duitse en Belgische zen ders zijn nog steeds het best te ontvangen in ons land, met per centages variërend van 79 pro cent (BRT 2) tot 91 procent (Duitsland 1). Carry on Spying 1964) Geestige Britse James Bond Parodie van Gerald Tho mas uit 1964 Harem speelt cruciale ro in de opsporing van een geheime formu le waar de Engelse geheime dienst naar WIBO et afgelopen weekeinde geamuseerd naar 'Sonja geke en ademloos naar 'Achter het Nieuws', allebei steeds de moeite waard. Sonja Barend heeft een tover stafje voor sfeer en als een item een keer niet uit de verf komt ligt dat zelden aan deze kundige gastvrouw. Zo ging het ditmaal ook bij de makers van „wilde strips" zoals 'Joop Klepzeiker' die niet veel zinnigs te melden hadden. Het aardige van Barend is. dat ze in zo n geval slechts milde teleurstelling uitstraalt. Ze slaagt er in om je als kijker het gevoel te geven van „laat maar even gaan, dit lukt niet, straks, bij het volgend onderwerp wordt het beter". En zo was het. Sonja was al sterk gestart met de zevenjarige Step hen. die samen met Kees van Kooten in de film 'Oh Boy' optreedt. Helemaal niet zo eenvoudig, praten met een kind dat je op negen van de tien vragen slechts ja of nee teruggeeft. En toch werd het leuk met deze toekomstige („omdat ik zo graag buiten in het zand speel") stratenmaker. Na de klepzeikers kwamen de kijkcijfers aan de orde. Negenhon derd Nederlandse gezinnen bepalen via electronische kastjes indi rect (want daar komt nog wel wat statistisch onderzoek bij) de ver deling van 700 miljoen gulden aan televisie-reclame. Bovendien heeft dat plukje landgenoten nogal wat invloed op het voortbestaan van programma's. Tv-makers die een nieuw excuus zoeken voor te genvallende „ratings" kregen enig houvast aan ene Victoria, die in melige buien haar poesje wel eens mee liet stemmen. Onderzoeker Maurice de Hondt pleitte voor een beter registratie-systeem. Be grijpelijk, want tien tot vijftien grappenmakers kunnen al een afwij king veroorzaken van anderhalf procent! Sonja had verder een openhartig gesprek over ontrouw met de hoofdrolspelers van de nieuwe film 'De onfatsoenlijke vrouw', en een amusante ontmoeting met de maker van 'Glamourland' Gert- Jan Droge. Typische Dröge-grap: (over de echtgenoten van de prin sessen Margriet en Christina) „elk huisje heeft z'n kruisje, elk ko ninklijk huisje heeft er twee". Ondanks Dröge's krachtige werving om tijdig naar z'n eigen pro gramma te switchen bleef ik bij de VARA voor 'Achter het Nieuws'. Sonja had niet teveel gezegd: het werd een bijzondere aflevering: een aanldacht tegen de Iraakse leider Saddam Hussayn, in de vorm van een tribunaal bestaande uit Volkenrechtkundige professor De Waart, journalist Michael Stein, de Alkmaarse rechter Dittrich en vluchtelingen-advocaat Van Driel. Hun betoog, onderstreept door beelden van Hussayns wandaden tegen Kuwayt, Israël en het Iraak se deel van KuRdistan, vond ik een adembenemende gebeurtenis. HILVERSUM GPD Nader onderzoek heeft de Hil- versumse politie geleerd dat een vrijdagmorgen gepleegde over val op een bankfiliaal in Hilver sum niet door KRO's Brandpunt in scène is gezet. „Het eerste contact tussen overvaller en filmploeg ontstond pas bij de toegangsdeur van de bank, op initiatief van de overvaller" Tijdens de opnamen werd de filmploeg geconfronteerd met een Duitssprekende man, die met een dienblad waarop een dode fazant en - naar later bleek - een speelgoedpistool, het ge bouw betrad. De cameraploeg, toen in gezelschap van een vei ligheidsbeambte van de bank, volgde de man en legde het ta fereel vast, dat zich binnen de bank afspeelde. De man liep met het 'pistool' naar een balie waar hij een me dewerkster om geld vroeg, wij zend op het vuurwapen dat op het dienblad lag. Hierna begon de man een praatje met de me dewerkster. De reactie van deze baliemedewerkster werd door de filmploeg vastgelegd. Het bankpersoneel verkeerde in de veronderstelling dat de man figureerde in de tv-opna- me. Toen de verslaggever dat misverstand constateerde, heeft hij volgens een verklaring van de KRO-persdienst een bank- functionaris hiervan op de hoogte gesteld. Vervolgens werd de politie gealarmeerd. De poli tie was er tot dat moment van overtuigd dat er een echte roof gaande was en omsingelde de bank. De 46-jarige man en twee leden van de KRO-ploeg werden daarop in de bank aangehou den. Later is de Brandpunt- ploeg vrijgelaten. De KRO heeft laten weten dat directie en programmaleiding het materiaal eerst nauwkeurig zullen analyseren. Naar aanlei ding daarvan zal men zich uit spreken over de vraag of de ploeg de opnamen had moeten stoppen. HET WEER DINSDAG 23 APRIL 1991 i net noord- wol king ge Opdinsdagi Zon- e Zon op 06 27 zon onder 20.50 Maan op 14.46 maan onder04 13 Waterstanden IJmuiden Hoog water 12 03 en 00 45 Laag water 7.05 en 20.15 Neerslagkans Minimumtemp. Middagtemp Wind 00.30 California Split (1974) Amerikaanse film van Robert Altman Realistische maar nogal onsamenhangende kijk op twee fervente gokkers en hun vreemde le venswi|ze. Het lege gevoel als ze gewon nen hebben. RTL 4 01.30 DINSDAG Schlussakkord 1960) Duits/Frans/ltah- aanse film van Wolfgang Liebenemer In Saizburg wordt een nieuwe opera van Frank Leroux op het programma geno- 09.20 BBC 1 15.15 Canarische Eilanden en Madeira: Droog en geleidelijk meer zon. Middag- temperatuur van goed 20' C op Madeira tot 23 op de Canarische Eilanden Marokko: Op maandag in het noorden en westen eerst nog wolkenvelden en een enkele bui bij maxima rond 20" C. op dinsdag meer zon en naar het oosten wegtrek kende bewolking Spanje Maandag in het noorden, noordoosten en midden overwegend zonnig, droog en een temperatuur van 15 tot 17' C, in het zuiden nog een enkele bui. Op dinsdag in de noordelijke gebieden, inclusief de Pyreneeën. toenemende bewolking en af en toe wat regen, langs de zuidelijke en zuidoostelijke costa's zonnige perioden en vri|wel droog Maxima daar van 20 tot 23" C Portugal: Af en toe zon maar ook een enkele bui, op maandag vooral in het midden en zu'den van net land. op dinsdag m het noorden. Middagtemperatuur 18 tot 21' C Frankrijk: In het noorden en noordoosten eerst be wolkt en regenachtig, in de oostelijke berggebieden sneeuw Op dinsdag wis selend bewolkt, droog en maxima rond 13'C, langs de kusten van de Middel landse Zee een graad of 4 warmer Corsica en Sardinië: Perioden met zon. dinsdag tegen de avond mogelijk een bui. Middagtempe ratuur ongeveer 17'C. Zwitserland en Oostenrijk: In de loop van maandag v westen uit toenemende t volgd door regen en sneeui naar het zuidoosten wegtrekkende n slag en opklaringen. Langs de Alpen-1 zuidzijde overwegend zonnig en droog, alleen in Karmthië op dinsdag bewolkt en mogelijk regen Middagtemperatuur uiteenlopend van 6 tot 9 C in de noor dehjke gebieden tot 12' C m het zuiden Italië: Veranderlijk bewolkt, op maanoag n net' hele land met uitzondering van het noor den kans op een regenbui, op dinsdagj hoofdzakelijk in het noordoosten en langs de Adriatische Zee Temperatuur in de middag rond 15' C od SiC'hë 'ets hoger Joegoslavië en Hongarije: Op maandag af en toe zon en vrijwei overal droog, op dinsdag perioder met regen maar in Dalmatie waarschijnlijk droog en redelijk zonnig. In Hongarije er het Joegoslavische binnenland liggen de maxima rond 10" C. langs de Adrian sche kusten wordt het 12 tot 15' C Griekenland en Turkije: Af en toe i t Griekse het noorden van de Ege sche Zee en in Noordwest-en Noord Turk ook enkele buien Middagtemperatuur dalend naar 15' C Langs C 1 op Kre i Rhodos weinig of geen buien en een temperatuur van on I geveer 20* C. Tunesië: Op maandag veel siuierbewoikmg. op dinsdag overwegend zonnig maar s avonds mogeii|k een bui. 19 C België en Luxemburg: Maandag bewolkt e i uit Ij it zuiden v Duitsland. Denemarken, i Noorwegen Veel bewoikmg en perioden met 'eger of natte sneeuw in de loop van dinsdag van het Westen uit geie r nog v liddagtemperatuur 6 tot 9' C Midden-Noorwegen en Zweden Droog en penoden met zon Overdag 5 tot 8' C.'s nachts lichte. >n Lapland ma I tige vorst Britse Eilanden: Over het algemeen veei oewoming ma.ir alleen in Schotland en Noord Engeland wat regen of motregen Temperatuur op maandag 9 tot 1 I C. op dinsdag -ets hoger

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1991 | | pagina 10