spo0r;tv McEnroe luidt uittocht toppers in Draulans zegeviert in marathonpartij Advocaat Ajax acht aanklacht onbewijsbaar Teun van Vliet als verslaggever Voortbestaan PEC op de tocht Dubbele winst Jeroen Vink Wimbledon raakt ook Gomes en Mayotte al kwijt Koevermans maalt niet om gras Slotduel Gemini WOENSDAG 27 JUNI 1990 PAGINA 19 ALPHEN AAN DEN RIJN Vandaag brandt de strijd in het toer nooi om de open Alphense tenniskampioenschappen definitief los. Dan komen in het B-toernooi de favorieten aan de beurt. Een uitzondering wordt nog gemaakt voor de gedoodverfde winnaar bij de mannen. Martijn Krans, die aan het Masters-circuit van vo rig jaar een midweek Wimbledon overhield en daardoor vrijdag pas in actie kan en zal komen. Teun van Vliet Tijdens de schermutselingen van gisteren kwamen twee spelers in het MEB een ronde verder. Johan Draulans (OLTC) zegevierde marathonpartij Martin Kip, die In het C-toernooi werkte Ines Alphenaar Franke (Tean) een eenvoudige par- drie uur met 6-7, teêen Marieke Brouwer de Ko- DEN HAAG (GPD) 6-4 en 6-3 het onderspit dolf. Drau- n'në u't Woubrugge. De Alphense Vliet zal tijdens de Tour zijn debuut lans, een gerenommeerd B-speler, verloor de eerste set in de tie-break met 10-12, maar begon de tweede onmiddellijk met braak. Vanaf dat moment liep de goede draaiende C-speler Kip ach ter de feiten aan. Routinier Charles Asselbergs (Tean) gebruikte zijn er varing om Utrechtenaar Ton van der Vlist in korte tijd uit te schake len: 6-0, 6-3. Bij de met de duidelijke cijfers 1, 6-1. Bij de viel maken als radioverslaggever. In de programma's van Veronica zal de grote onlanSs ?m gezondheidsredenen °.r" verrassing te noteren. De als eerste êest0Pte Van Vliet geplaatste Jan van Leeuwen (Tean), sprekken eerder al winnaar in Lisse, ver dween uit het toernooi. De gedegen B-speler Martin Hoekstra van Hille- aantal met zijn oud-colle- Teun van Vliet komt in Vittel de Tour en trekt tien dagen mee. De NOS-radio verslaat de Tour gom was 'daanroor"''vwantwoOTde- dit iaar vaS de.start tot in de hofels lijk. Hij won in drie sets: 6-4,4-6,2-6. na aflooP' Ean,tea,m van zes TCrslaB" Michiel van Buuren uit Langeraar §e™rs ho"dt da luisteraars via Ra- veel strijd kwam een ronde verder door Peter d'° 1 van alle actualiteit op de hoog- - - - - te. s Ochtends zijn er sfeerbeelden vanaf de start, na ieder nieuwsbulle tin volgen er flitsen vanuit de ronde, van twee tot zes draait Radio Tour de France. tussen Saskia Paauw (De Munnik) in 't Veld (DSLTC) met 6-1 en 6-3 te en Petra Wille (Tean). De Alphense verslaan. eerstejaars jaars B speelde vrij-uit, maar Paauw kon toch tevreden op Tohado haar partij terug kijken: 7-5, 6-3. /-> t u Paauw komt nu vermoedelijk uit te- In het C-toernooi van Tehado was er gen de als derde geplaatste Irma ,een surprise. De in het van Seeters. als die tenminste de MEC1 als tweede geplaatste Hazers- eerste ronde doorkomt. Tijdens de woudenaar ReinierCraal had het te ,„„nn tkwaad met Tim Bavelaar van De k. D« met 6-3, 5-7 en 3-6 het loodje leggen overigens spannende partij, beide *n ^et C2-toernooi bereikte Saidi AMSTERDAM (GPD) - Na een angstvallige stilte van vijf lange dagen in de 'verdedigings-hoek' van de rechtzaal, kwamen giste ren de raadslieden van de diver se verdachten in de strafzaak te gen Ajax eindelijk aan het woord. In wat opnieuw een hele lange zit werd, openden de zes advocaten een gebundeld of fensief tegen het Openbaar Mi nisterie. Als één man kwam het 'advocaten- colectief tot één gelijkluidende conclusie: de aanklacht tegen Ajax. enkele ex-bestuursleden en ex-spe- ler Lerby is op vrijwel niets geba seerd en daarbij vrijwel geheel on bewijsbaar. Niet verwonderlijk was het dat de zes verschillene pleidooi en een gezamenlijke slotsom ken den: totale vrijspraak voor alle te rechtstaande personen. Het offensief werd gistermorgen ingezet door mr. Joost Italianer, de raadsman van Ajax. Na een langdu rig juridisch-technische betoog noemde Italianer de door de Offi cier van Justitie geéiste onvoor waardelijke boete van 6 miljoen gul den "buiten proporties en slecht ge motiveerd". Kernpunt in het ver weer was de transfer van Henning Jensen in 1979 van het Spaanse Re- al Madrid naar Ajax, waarbij de Deense speler via een Zwitserse bankrekening 550.000 gulden in ei gen zak zou hebben gestopt. Volgens Italianer ontbreken de harde bewijzen daarvoor en zou het OM tevens informatie uit Spanje op onrechtmatige wijze hebben ver kregen. Daarbij is volgens Italianer niet Ajax maar de accountant van de club verantwoordelijk voor 'het valselijk opmaken' van jaarrekenin gen. Bij de vermeende frauduleuze transacties met de spelers Arnesen, Lerby en Gasselich zijn Ajax geen te bewijzen laakbare handelingen te ver\vijten. Kortom, aldus de raads man, vrijspraak in alle ten laste ge legde gevallen. Net als penningmeester Arie van Os enkele dagen geleden, benadrukte Italianer de huidige zorgwekkende financiële situatie van de club. Door het te verwachten begrotingstekort over dit boekjaar (plus minus 2.5 miljoen), de re,eds opgelegde nahef- fing van de fiscus (in elk geval 4,7 miljoen) en de forse geeiste boete kan Ajax "in grote problemen ko men". "Het zal vrijwel onontkoom baar zijn waardevolle spelers te ver kopen. Met het gevaar van een neer waartse spiraal: zodra bekend wordt dat Ajax spelers móét verko pen, zullen de prijzen aanzienlijk gaan dalen". De vijf volgende pleidooien leken als domino-stenen achter het ver weer van de Ajax-advocaat ge plaatst. Niet helemaal onbegrijpe lijk. De beschuldigingen aan het ZWOLLE (ANP) Morgen beslist de rechter-commissaris over het voort bestaan van het betaald voetbal in Zwolle. Dan zal blijken of de overgrote meerderheid van de tachtig schuldeisers instemt met het krediteuren-ak- koord, dat het failliete PEC-Zwolle 82 heeft aangeboden. Daarbij wordt een schuld van 6,5 miljoen gulden (waarvan 4 miljoen aan de vroegere club-geldschieter Eibrink) afgekocht voor ongeveer 1,2 mil joen gulden. Voor dat laatste heeft de gemeente Zwolle een achtergestelde lening verstrekt van 3 ton plus een borgstelling voor een langlopende le ning van 9 ton. Het eigen bezit van PEC beperkte zich na het faillissement tot enkele doelnetten, vier cornervlaggen en de medaille-kast. Voorzitter Dr. G.L. Sporre, die de reddingsoperatie leidde, zegt het als een inspanningsverplichting te hebben beschouwd de schuldeisers op een financieel behoorlijke manier tegemoet te treden. "We hopen hiermee een visite-kaartje te hebben afgegeven voor een nieuwe toekomst". Als het faillissement wordt opgeheven, zal de KNVB voor het seizoen 1990-1991 opnieuw een licentie afgeven. PEC-Zwolle 82 zal dan in de nieu we opzet FC Zwolle heten. De nieuwe club beschikt behalve over de vier cornervlaggen over het gehele van Eibrink overgenomen spelers-arsenaal en de toezegging van financiële steun van sponsorzijde. Munnik) was er wat discussie over de puntentelling. Zonder interven tie van een referee kwan speelsters er toch uit. Pas in de der de set moest Van den Oudenrijn de finitief capituleren: 3-6, 7-6, 1-6. De Lissese Ellie Reeuwijk, de vorig jaar, bleef B#lil#lil' (Roomburg) de halve finale ten kos te van Chris Domdorp uit Bodegra ven: 6-1, 6-1. Verder kwamen ook w 4 Timo Stoppels (Unicum), die Paul de'striid Brand (Boskoop) met 6-1, 6-3 klop- mpele overwinning Zevenhoven rise Goedhart van <HTO d,e Paul Stolwijk (Boskoop! met 6-2, 6-2 versloeg en Marcel van Willigenburg (HTC), die Eric van Weeren (Forescate) op het nippertje bedwong: 6-1, 1-6, 7-6. De dagelijkse demonstratiepartij tussen de B-spelers Gerard Kroese (De Woerd) en Sijmen Moerman (Boskoop) werd gisteren door eerst genoemde gewonnen: 6-2, 6-4. WIM VAN W \NROOY HILVERSUM. Eerste koers, 2000 m: 1. Edycair (C F. Kammmga) 2.41,2 - 1.20,6, 2. Danielle Ex-_ pres, 3. Enterprise Dutch. Niet gestart: Estelle H. Toto: winnend 3,10, plaats 2,50,2,10, koppel 6,80, trio 39,90. Tweede koers. 2000 m: 1Diego Mara- dona (H Hennmk) 2.42,4 -1.21,2, 2. Ejanus van Gils, 3. Esperanto Faune. Toto: winnend 6,30, plaats 3,20, 2,10, koppel 7,50, trio 80,30. Derde koers, 1609 m: 1. Celester (Ao de Wrede) 2.04,7 - 1.17,5, 2. Every Wind, 3. Eerste Europa. Niet ge start: Erica K. Toto: winnend 1,60, plaats 2,40, 8,20, koppel 19,10, trio 90,30. Vierde koers. 2000 m: 1Elliot Hanover (Ao de Wrede) 2.41.9 -1.21.0, 2. Eclatant G.. 3. Easy Postille. Niet gestart: Debu tant S. Toto: winnend 1,40, plaats 1,10,1,20,1,20, koppel 5,00, trio 22,30. Vijfde koers, 1609 m: 1. Domo Dutch (A.H.Suykerbuyk) 2.00,3 -1.14,8, 2. Chario Chan, 3. Bentley, 4. Dirk Buitenzorg. Niet gestart: Emanza H. en Casper Notice. Toto: win nend 1,10, plaats 1,20, 2,30, koppel 9,60, trio WARMOND - Het 'gezellig- heidstoernooi' bij Dekker kab belt rustig voort. Aan het eind van de week zijn er een paar leuke partijen te verwachten in B en C. Vooralsnog moet het toernooi nog goed op gang komen. In de partijen in B en C vielen geen ver rassingen te noteren. Geen enkele partij duurde langer dan twee sets. De meest opvallende tennis ser was de 15-jarige Jeroen Vink, die 's middags in het B2-enkel Marco Smit versloeg en 's avonds in Cl afrekende met Adrie Tala- kua. Hillegommer Vink startte slecht tegen Marco Smit van De Boekhorst. Vink: "Ik nam te wei nig initiatief, waardoor ik op een 0-3 achterstand kwam. Gelukkig ging het daarna beter". Smit moest ondanks zijn goede begin de eerste set na 5-5 met 7-5 aan Vink laten, waarna de tweede set met 6-2 ook naar de Hillegom-spe- ler ging. Vink ontmoet in de kwartfinale Ben de Bruin, die nog niet in actie is gekomen. Het B- toernooi, met een mager aantal van 11 deelnemers, zal donderdag pas echt van start gaan. De grote onbekende in het B- toernooi is de 39-jarige Adrie Ta- lakua. Donderdag speelt hij tegen de als derde geplaatste Noordwij- ker Marco Mattke, eerder elimi neerde Talakua Noort in twee sets. Talakua woonde 15 jaar in Middelharnis (Goeree-Overflak- kee) en is in het afgelopen jaar verhuisd naar Voorschoten. Na anderhalfjaar niet meer getennist te hebben heeft hij zijn racket weer uit de kast gehaald. Talakua stond op de B-lijst en wil weer te rug naar zijn oude niveau, maar zal eerst ritme op moeten doen in de kleinere toernooien. Hoewel de gedrongen tennisser nog kan sen heeft in het B-toernooi van Dekker, ligt hij er uit in het Cl-en- kel. Tegen de degelijk spelende Vink ging Talakua steeds meer te gen zichzelf spelen, waardoor hij veel beslissende ballen in het net sloeg. Talakua: "Hij speelde bijna foutloos en werd ook helemaal niet moe, terwijl ik liep te puffen en te zweten. Het valt me tegen om weer op mijn oude niveau te komen". De als vierde in de C- singles geplaatste Vink won in twee sets (6-1,6-3) en treft nu Bar tel Swart, die zich zonder veel moeite ontdeed van Alexander Diehl: (6-2, 6-2). OLTC-clubkampioen Polla speelt in drie toernooien (B2, Cl, C2) en doet dat niet zonder suc ces. In Cl versloeg hij Ronald Dix en in C2 stond hij geen game toe aan Jan Welling. Vanavond staat hij evenwel in het Cl-toernooi voor zijn eerste serieuze test te gen de' als eerste geplaatste Wal ter Jacobs. Morgen treft Polla in B2 opnieuw de als eerste gepaats- te speler, namelijk Unicummer Erik Bolten. In het vrouwenenkel is tot nu toe slechts eén partij afgewerkt. De bij het C2-toernooi als tweede geplaatste Annemarie van Ge- mund schakelde Femke Alberda met duidelijke cijfers uit: 6-2, 6-1. GIJS VAN OOSTEN Princes, 3. Elton Prince. Toto: winnend 10,90, plaats 3,10 4,20 2,90, koppel 27.50, trio 188,80. Zevende koers, 2440 m: 1. Benza (Ao de Wrede) o 29,80. Achtste koers, 2000 m: 1. Chur chill (M. Poort) 2.35.4 -1.17.7,2. Zarina del Sol, 3. Champ Buitenzorg, 4. Dynamic Duty. Toto- win nend 3,80, plaats 1,50 5,001,60. koppel 66,70, trio 299,60, kwartet 790,80. Negende koers, 2000 1Esmaraldo Nuova (T. Jonkman) 2.36.1 -1 2. Charme Uithuizen, 3. Carla Crown. Toto nend 3,10, plaats 1,40 1,80 2,40, WIMBLEDON Enkelspel, eerste ronde: Riglewski (BrD) - Palo- heimo (Fin) 6-4 7-5 7-5, Mecir (Tsj) Carbonell (Spa) 6-4 6-4 6-1Grabb (VSt) - Gomez (Ecu/5) 6- 4 6-2 6-2, Kratzmann (Aus) - Motta (Bra) 6-2 6-1 6- 3. Wöhrmann (BrD) - Garrow (VSt) 6-4 6-4 6-4, An- tonitsch (Oos) - Robertson (ZAf) 7-6 6-4 3-6 4-6 6- 4. Stoltenberg (Aus) - Woodbridge (Aus) 6-3 7-5 7- 6. Bruguera (Spa) - Castle (GBr) 6-7 6-4 6-3 6-1, Pugh (VSt) - Gunnarsson (Zwe) 6-3 1 -6 5-7 6-3 6- 4. Koevermans - Bailey (GBr) 6-4 6-4 6-2, Wood- forde (Aus) - Fitzgerald (A'us) 7-5 6-2 6-4, Muller (ZAf) - Mayotte (VSt/6) 4-6 7-6 7-5 6-3, Srejber (Tsj) - Reneberg (VSt) 6-7 3-6 7-6 6-3 6-2, Shelton (VSt) - Hogstedt (Zwe) 7-6 5-7 7-6 6-4, Edberg (Zwe/3) - Dyke (Aus) 4-6 6-1 6-3 6-1Bloom (Isr) - Korda (Tsj/14) 6-0 6-4 4-6 6-2, Chamberlin (VSt) - Petchey (GBr) 3-6 6-0 7-6 6-3, Van Rensburg (ZAf) - Sampras (VSt/12) 7-6 7-5 7-6, Rostagno (VSt) John McEnroe (VSt/4) 7-5 6-4 6-4, Anders on (Aus) - Brown (GBr) 6-4 6-2 7-6, Kroon (Zwe) - Benhabiles (Fra) 6-3 6-2 5-7 3-6 6-3, Jones (VSt) - Sapsford (VSt) 6-3 3-6 6-4 6-4, Chang (VSt/13) Altur (Spa) 5-7 6-3 6-4 7-5 Vrouwen enkelspel, eerste ronde: Novotna (Tsj/13) - Golarsa (Ita) 3-6 7-6 6-2, Fairbank (ZAf/15) Baranski (Pol) 6-2 3-6 6-2, Garisson (VSt/5) - Samantha Smith (GBr) 6-2 6-1, Halard (Fra) - Jordan (VSt) 7-5 6-2, Graf (BrD/1- Porwik (BrD) 6-1 6-2, Provis (Aus) - Martinek (BrD) 6-1 6- (VSt) Stubbs (Aus) 5-7 7-5 8-6, Minter (Aus) Salmon (GBr) 6-2 6-2, Kohde-Kilsch (BrD) - Paz (Arg) 4-6 6-1 6-1Jagerman - Zrubakova (Tsj) 6-4 6-1Fra- zier (VSt) - Demongeot (Fra) 6-1 6-4, McGrath (VSt) - Brioekovets (Sov) 6-1 6-2, Anne Smith (VSt) - Wood (GBr) 6-3 4-6 6-2, Gomer (GBr) - Ma- nuela Maleeva (Bul/8) 6-2 6-3, Zvereva (Sov/11 LONDEN Op het Wimbledon-tenniscomplex aan de Londense Church Road dacht menigeen eergisteren al het 'spook van Roland Garros' te ontwaren, maar de kwade geest besloot pas een dag later toe te slaan. Daardoor bleven de geplande finalisten van het mannentoernooi (Ivan Lendl en Boris Becker) nog gespaard. De tijdens 'The Champions hips' als vierde, vijfde en zesde geplaatste spelers - respec- Ta V, tievelijk John McEnroe, Andres Gomez en Tim Mayotte - waren gisteren echter de p'ineut, terwijl Stefan Edberg (der de) nog juist wist te ontsnappen. presenteerd. De destijds achttienja rige lichtgewicht drong via de kwa lificaties door tot de halve finale. Daarin verloor hij van Jimmy Con nors in vier sets. Vervolgens reikte het enfant ter- De nederlaag van McEnroe deed de groene kathedraal nog het meest op "7"Toss 'TA'J "cl ",,am lar' haar grondvesten schudden. Op ""e Pt 198!alt.j.Jverdeir dan de zijn' centre-court gleed de 31-jarige ™rde ronde en f hr,eef hlJ °P *et Amerikaan tegen zijn zeven jatr cent-r-a:court. regelmatig gesch.ede- jongere landgenoot Derrick Rostagno in drie sets onderuit: 5-7, 2-6, 4-6. Na zijn diskwalificatie tij dens de Australian Open en zijn af melding voor Roland Garros (schouderblessure) betekende dit voor de drievoudig Wimbledon- kampioen (1981, 1983, 1984) een nieuwe mislukte poging om zijn zelfvertrouwen weer enigszins op te vijzelen. Want daaraan ligt het lijk, gaf McEnroe, gekleed shirt van de milieu-organisatie mo ofi™ to iro.non tweede ronde de Greenpeace, na afloop te kennen. "Ik ben op het moment niet gemoti- editie struikelde hn veerd genoeg, hoewel ik dat al enige ecu - struil5eide_hij tijd probeer te veranderen. Daarom stopte ik ook vier maanden geleden. Mijn afmelding voor Parijs was niet rMeXaf wa? IF°P MatS W"ander te klaar voor dat toernooi", aldus McEnroe, die op 21 februari in Phi- Wie zal bijvoorbeeld ooit de fi nale van 1980 tegen Björn Borg ver geten? Het Zweedse ijskoning won na een fantastische tennisthriller uiteindelijk in vijf sets zijn laatste Wimbledon-titel. In 1986 en 1987 nam McEnroe niet deel aan 'The Championships'. Destijds ging hij door een mentaal dal en draaide zijn maag zich bij het zien van een ten nisbal al om. Twee jaar geleden verscheen McEnroe weer aan de Church Road, Wally Masur verpestte toen in come-back van de Amerikaan. Tijdens de laatste bijna over Australiër. In de eerste ronde ontsnapte hij tegen Darren Cahill net aan een vroegtijdige uitschake ling, om daarna in de kwartfinales Motivatie ladelphia zijn laatste partij speelde McEnroe krijgt thans nog geen voordat hij vorige week tijdens het braakneigingen bij de gedachte aan Queens opeens tennis, maar dat zijn motivatie sta tistisch gezien opnieuw naar een t dieptepunt is gezakt, is wel duide- hartonder Aan een (voorlopig) afscheid grastoernooi weer opdook. Tijdens dat evenement stak Mac' zijn trouwe fans Dahlman (Zwe) - Santrock (VSt) 6-4 6-1, Fendick (VSt) - Hu Na (VSt) 7-5 7-5, Sukova (Tsj/10) - Bol- legraf 7-5 6-2, Dechaume (Fra) - Sawamatsu (Jap) 7-5 2-6 6-3, Gavaldon (VSt) - Pospisilova (Tsj) 6-3 7-5, McQuillan (Aus) Reggi (Ita) 7-6 7-6, Savtsjenko (Sovl - Adams (VSI) 5-7 6-4 6-3. Seles Racket Af en toe acteerde de huidi- denlIt de als branieschopper be- kendstaande tennisser echter niet. "Normaal gesproken ben ik ook volgend jaar op Wimbledon pre- der tien van de wereld als zijn topjaren. Hij had alleen de pech dat hij een dit jaar op gras extra ge motiveerde Ivan Lendl in de halve finale tegenkwam. Reuzendoder Derrick Rostagn sent. Ik heb nog steeds het idee dat ik er alles voor doe om goed te spe len. Zogauw dat niet het geval is, heeft het geen zin meer om door te gaan. Het is nu belangrijk dat ik John McEnroe ziet het onheil naderen. veel wedstrijden ga spelen om mijn zelfvertrouwen terug te winnen. Misschien sta ik er dan weer tijdens de US Open (27 augustus tot en met 3 september, red.). Dat toernooi is (Joe/3) - Strandlund (Zwe) 6-2 6-0, McNeil (VSt) Piccolmi (Ita) 6-1 3-6 6-1, Quentrec (Fra) - Mesjki (Sov) 3-6 6-3 6-2, Gigi Fernandez (VSI) - Labat (Arg) 6-2 6-2, Capriati (VSt/12) - Kelesi (Can) 6-3 6-1, Benjamin (VSt) Cecchini (Ita) 6-3 6-1, Grossman (VSt) - Daniels (VSt) 6-2 6-1, Phelps (VSt) - Cordwell (NZe) 6-2 2-6 6-2, Robin White (VSt) - Miyagi (Jap) 6-2 6-1, Coetzer (ZAf) Med- vedeva (Sov) 4-6 6-2 6-1, Wiesner (Oos/14) - Wasserman (Bel) 6-3 6-0, Van Rensburg (ZAf) - Prausa (VSt) 6-2 7-6. Huber (BrD) - Dune (GBr) 7- Dat McEnroe zich daarna nog steeds niet op zijn gemak voelde, bleek toen hij afgelopen week met Goran Ivanisevic trainde. De Joego slaaf leende de Amerikaan tijdens het oefenpartijtje zijn racket. Tegen Rostagno speelde hij in derdaad met het nieuwe racket, maar volgens eigen zeggen had dat 5 4-6 6-2,SCHULTZ(Ned)-Temesvari(Hon)6-2 niets met zijn nederlaag te maken. 6-0, Ludloff (VSt) - Probst (BrD) 2-6 6-4 7-5, Nagel sen (VSt) - Sanchez (Spa/6) 1-6 7-6 9-7, Sabaiini (Arg/4) - Burgin (VSt) 6-3 6-3, Herreman (Fra) - Ivan (VSt) 7-5 6-3 DEKKER WARMOND MEB2: Jeroen Vink - Marco Smit 7-5, 6-2 MEC1: Jeroen Vink - Adrie Talakua 6-16-3; Bar tel Swart Alexander DiefSl 6-2, 6-2; Koen Stroo - Edwin van Benschop 6-1, 6-2. MEC2: Ronald Dix - André Willems 6-3, 6-1; P Polla - Jan Welling 6-0, 6-0; Talbert Boef - Gijs Geerlings 6-7, 7-6 opgave Geerlmgs; Frits Kante been - J. Stals 6-4, 3-6, 6-3. "Vandaag zou ik met elk racket heb ben verloren. Het lag veel meer aan mijn techniek en geringe snelheid". In zijn reeks van twaalf Wimble- don-toernooien betekende dit voor McEnroe de tweede keer dat hij na één ronde weer naar huis kan. In 1978, tijdens zijn tweede optreden aan de Church Road, verloor hij ge lijk van zijn landgenoot Erik van Dillen. Terwijl McEnroe zich het VEC2: Annemarie van Gemund Femke Alberda jaar daarvoor nog op een spectacu- 6-2, 6-1. laire de wereld had ge- LONDEN (GPD) - Mark Koever- mans vormde gisteren de beken de uitzondering op de regel. Bij de overgang van gravel naar gras klagen de meeste tennissers over aanpassingsproblemen. De 22-ja- rige Nederlander nam, nadat hij op Wimbledon de eerste ronde had overleefd, dat woord niet eens in zijn mond. Met anderhalf uur voorbereiding op de groene zoden in zijn bagage versloeg de speler uit Bergschenhoek met op merkelijk gemak de Engelsman Chris Bailey: 6-4, 6-2, 6-2. De gravelliefhebber, die voor het eerst aan 'The Champions hips' deelneemt, verbaasde zich na afloop met name over de korte speeltijd. "Anderhalf uur. Dat is niets. Gelukkig is het vandaag nog een beetje warm, zodat ik toch heb gezweet". In zijn aanloop naar Wimble don spotte Koevermans met alle tennisregels. Vorige week speel de hij nog in het graveltoernooi van Genua, waat-hij in de kwartfi nales sneuvelde. Pas gistermid dag kwam hij in Londen aan. "Ik wilde namelijk per se thuis de voetbalwedstrijd tussen Neder land en Westduitsland zien", gaf hij als reden. "In het begin had ik dan ook constant de neiging om het gravel van mijn schoenen te slaan", blikte Koevermans ver volgens op zijn eerste graspartij terug. "Verder heb ik ontspannen gespeeld, omdat ik geen hoge ver wachtingen had. Maar het ging prima, al weet ik nu al dat gras niet mijn favoriete ondergrond wordt. Geef mij maar lange rally's op gravel". Van de drie Nederlandse vrou wen bereikte alleen Manon Bolle- graf niet de volgende ronde. De tennisster uit Ermelo ging tegen de als tiende geplaatste Helena Sukova ten onder (5-7, 2-6). Bren- da Schultz won simpel van haar voormalige dubbelpartner An drea Temesvari (6-2, 6-0), terwijl Nicole Jagerman weinig moeite had met Radka Zrubakova had (6- 4, 6-1). adres van de 'rechtspersoon' Ajax wordt in feite ook ten laste gelegd aan de vijf terechtstaande 'natuur lijke' personen. Mocht nu de aan klacht tegen Ajax geen stand hou den. dan volgt daar logisch uit dat de andere verdachten vrijuit gaan. In verreweg het meest 'boeiende* betoog, pleitte mr. Paul Raymakers volledige vrijspraak voor Lou Bar- tels. Volgens Raymakers is de eis van 6 maanden gevangenisstraf te gen de ex-penningmeester te verge lijken met "de kruimeldief die men de hand afhakt en de stroper die de strop krijgt". Bartels zou volgens zijn advocaat „vrijwel nergens bij betrokken zijn geweest". Daarbij, aldus Raymakers, het zijn niet de clubs en de bestuurders die een kli maat scheppen waarin de financiële wensen almaar worden opge schroefd. "Het zijn de spelers en de bemiddelaars. En die twee catego- nën zijn, behoudens Lerby en De Vos, toch slecht vertegenwoordigd in deze zaak". Vrijspraak derhalve, eenzelfde voorstel dat mr. Jos Fruy- tier voor zijn cliënt, Maarten de Vos, had. De raadsman van Lerby, mr. A. Orie, zag geen gronden om de Deen te vervolgen. Maar mocht de recht bank tóch besluiten een straf op te leggen, dan pleit Orie 'met klem' voor een boete in plaats van de te gen Lerby geëiste gevangenisstraf (12 maanden onvoorwaardelijk). Een vrijheidsstraf zou Lerby ("on geschoold en van eenvoudige kom af') enorm "belemmeren in zijn ver dere ontwikkeling". „Is het ook wel eerlijk om deze bekende Nederlan der als voorbeeld te stellen opdat ie dereen maar goed zal weten hoe te gen fraude aangekeken wordt?" Regina van Duyn duikt onder de tien minuten LEIDEN Oude tijden herleven in de Leidse atletiek. De Holland-aile- tes Regina van Duyn en Cathy van Loon pakten gisteravond bij baan- wedstrijden in Utrecht de draad weer op, die zij na hun juniorentijd hadden losgelaten. Van Duyn bracht op de 3000 meter haar per soonlijk record met zeventien se conden terug tot 9.54,0. Van Loon dubbelde na jarenlang blessureleed met 13,2 op de 100 en 27,5 op de 200 meter. Onafhankelijk van de definitief herrezen Van Duyn liep Annet van Veldhuizen van De Spartaan in een andere serie exact dezelfde tijd als de Katwijkse. Op de 3000 meter bij de mannen overkwam Jan Dirk Ha- zeleger en Bert de Boer hetzelfde. Beiden finishten in 8.38,0. Ben Kerkvliet (De Bataven) kwam uit op 8.44,1, waarmee hij de Hollanders Cor Brandwijk (8.50,0) en Kees van Haeringen (8.58,5) ruimschoots voorbleef. LEIDEN De volleybalsters van Gemini/Kangeroes spelen van avond hun allerlaatste wedstrijd van het seizoen. Om 20.00 uur ont vangen zij Volendam in sporthal De Vliethorst in Voorschoten. Inzet van het duel is een plaats in de twee de divisie C. voor mij erg belangrijk". Hoe dicht succes en deceptie in de sport bij elkaar liggen, besefte gisteren ook Andres Gomez. Twee weken na zijn eindoverwinning in Parijs reikte de dertigjarige Ecua- doriaan op het gras van Wimbledon niet verder dan de eerste ronde. Dubbelspecialist Jimm Grabb bleek een veel te hoge hindernis: 4- 6, 2-6, 2-6. Al had Gomez niet de meest ideale voorbereiding. Na zijn zege tijdens de open Franse kam pioenschappen werd hij in eigen land als een held onthaald. "Samen met enkele familieleden werd ik in een legertruck gezet en door de stad gereden. Duizenden mensen langs de kant juichten me toe. Dat waren zonder twijfel de mooiste momen ten van mijn leven". Na Yannick Noah was Tim Mayotte het volgende slachtoffer van de 'graveyard', de gevreesde baan twee. De Amerikaan die van wege blessures aan zijn knie en rug drie maanden uit roulatie was, ver loor in vier sets van de Zuidafrikaan Gary Muller. Stefan Edberg won na een 'koude start' van de Australiër Broderick Dyke: 4-6, 6-1, 6-3, 6-1. WOENSDAG 15.05-18.25 Ned 3: Mondiale mei o.a. lennis op Wimbledon. 15.30-16 00 Sportnet: TV Sport. 15.40-21.00 BBC 2: Tennis: op Wimble- 16.00-17.00 EURO Paardesporl spring concours vanuit Arnhem. 16.00-18.00 Sportnet Amerikaans Honk bal. 17.00-18 00 EURO Trans World Sport. 18.00-19 00 Sportnet: Polo: Royal County of Berkshire Lancier Trophy. 18.00-19.00 EURO. Motorsport, vanuit Jerez. 18.55-19.10 Ned 3 Mondiale: tennis op Wimbledon. 19.00-21.00 Sportnet VS PGA Golf Buick Classic Westchester. 19.00-21.00 EURO Atletiek: vanuit Hel sinki. 20.15-21.00 Did 1 WK voetbal: reporta ges en achtergrondinformatie. 20.27-20.55 Ned 2: Die 2 in Italië: pro gramma van Henk Spaan en Harry meegen dit voetbal a zijn. 21.00-22.30 Sportnet: Pro Bowlen. 21.00-23.00 EURO: WK Boksen. 22.30-00 30 Sportnet Boksen: WK vanuit de Royal Albert Hall in Londen, live. 22.37-23.45 Ned 3: Mondiale met o.a. WK voetbalnieuws. 23.00-23.30 Did 1 Sport extra: tennis op Wimbledon. 23.00-01.00 EURO: WK '90: Wat er tot nu toe gebeurde. 23.20-00.20 BBC 1Tennis: op Wimble- 00.30-01.15 Sportnet: Super Motorcross: Charlotte NC 01.00-02.00 EURO: Open Ierse golfkam- pioenschappen. 01 15-02.00 Sportnet: Surfen: vanuit 09.30-10.00 EURO EK Gewichtheffen in Denemarken. 10.00-12.00 Sportnet Amerikaans honk- 12.00-13.00 Sportnet: Internationale Mo torsport. 12.00-14.00 EURO WK '90: Wat er tot nu toe gebeurde 13.00-14.00 Sportnet Polo- Royal County of Berkshire Lancier Trophy. 14.00-16.00 Sportnet: Turnen: Ameri kaanse kampioenschappen. 14.00-1600 EURO: WK voetbal 1990 een gouden wedstrijd. 14.50-17,10 BBC 1: Tennis: op Wimble-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 19