De grootste Van Gogh tentoonstelling al over 48 dagen n Kaartverkoop nu bij de Spaarbank Avondstudies aan de Leidse Universiteit J 1 J De Spaarbank doet meer voor de particulier WEGENS GROTE BELANGSTELLING IN HERDRUK VERSCHENEN: "HET GEBED VAN EEN CHARLATAN" De ontwikkelingsgang van een helderziende Het boek waarover de bekende parapsycholoog Prof. Dr. W. H. C. Tenhaeff onder andere schreef: "Van belang acht ik het dat de schrijfster een grondige kennis van paragnostische ver schijnselen aan de dag legt. Dit is een van de redenen waarom ik dit boek een ruime lezerskring toewens". "Het gebed van een Charlatan" - auteur Ans van der Heide-Kort - is verkrijgbaar bij de boekhandel of kunt u direkt bestellen bij de uitgever langs deze rand afknippen BESTELBON Naam Adres: Woonplaats: Besteltexemplaren van het boek "Het gebed van een Charlatan" 22,50) Deze bestelbon kunt u opsturen naar: Uitgeverij Zevenster Hoofdstraat 181 3971 KL Driebergen-Rijsenburg Telefoon: 03438-16085 Chr. Hogeschool "Rijn-Delfland" Den Haag/Oegstgeest PABO (vt/dt) HBO-J (vt/dt) KEW DEELTIJDOPLEIDING leerkracht basisonderwijs I september start in Oegstgeest en in Den Haag een avondopleiding voor de PABO. Voorlichtingsbijeenkomst: Oegstgeest: 21 febr 19.30 uur; Den Haag: I9febr. I9.30t DAGOPLEIDING leerkracht basisonderwijs Voorlichtingsbijeenkomst: Oegstgeest: I9febr. 13.30 uur; Den Haag: 22febr. 13.30u Informatiegidsen zijn verkrijgbaar bij: PABO - Oegstgeest PABO - Den Haag Postbus IOI I Postbus 64827 2340 BA Oegstgeest 2506 CE Den Haag Hazenboslaan 101 Mient205 tel. 071 -1 71321 tel. 070-3255637 emilieknappertS arÏLh scholengemeenschap:tel. 071:76?323 VANWEGE DE STORM HOUDEN WIJ OPNIEUW AQEU UI HQ dir|sdag 13 februari 1990 VlCIl nuiw van 18.30-21.30 uur, 5 Meilaan 210. Leiden Voor de volgende afdelingen: MDGO-Assistenteri in de Gezondheidszorg: waar opgeleid wordt voor: - Apothekersassistent(e) - Doktersassistent(e) - Tandartsassistent(e) met HAVO-diploma of 5 jaar VWO duren deze opleidingen geen 3 maar slechts 2 jaar. VERZORGINGSASSISTENT(E): behorend tot het leerlingwezen. VERNIEUWDE OPZET: instroom met diploma LB0-B ot MAVO duurt de opleiding geen 2 maar 1 jaar uitstroom - gediplomeerden nu óók toelaatbaar tot MDGO (AB, AW, CCD, VZ) INTAS oriëntatie en schakeling naar o.a. MDGO en MEAO DOE EEN BEROEP OP DE EMILIE KNAPPERT De verkoop van de toegangskaarten voor de unieke herden kingstentoonstelling Vincent van Gogh is in volle gang. Tot nu toe zijn er al meer dan 250.000 verkocht. Deze kaarten zijn uitsluitend in voorverkoop te verkrijgen op de meer dan 1.000 kantoren van de Spaarbanken. Er is een voor Europa uniek boekings systeem ontwikkeld. Het biedt de mogelijk heid om het bezoekersaanbod te spreiden en voorkomt dat de musea te vol worden of dat er lange wachttijden ontstaan. De Spaar banken verwerken boekingen via een landelijk computer netwerk. In het kantoor van de Spaarbank vindt u een overzicht waarop u per museum ziet welke bezoekdagen en tijdblokken nog vrij zijn. Een tijdblok geeft aan in welke periode van twee uur u het museum kunt binnen gaan. Vanaf dat moment kunt u naar hartelust rondkijken tot het museum sluit. Bij het kopen van een kaartje legt u dus uw bezoek vast en deze wordt op de kaart vermeld. De tentoonstelling wordt gehouden van 30 maart t/m 29 juli; waarbij 135 schilderijen te zien zijn in het Van Gogh museum te Amsterdam, 250 tekeningen in het Kröller Müller museum te Otterlo. De toegangsprijs is f 20,- per spaarbank bezoeker, per museum. Voor beide musea is die f 35,- indien de kaarten tegelijk worden gekocht. Voor het laatste tijdblok geldt een tarief van f 10,-. Op de kantoren is het maximum aantal boekingen 4 per persoon. Wilt u een ruime keus, haast u dan naar de Spaarbank. Want het gaat hard met de kaartverkoop. Voor meer informatie belt u het Van Gogh informatie-nummer 06-3211990 (40 cent per minuut). Spaarbank, Bondsspaarbank, Nutsspaarbank, Verenigde Spaarbank, Gelders-Utrechtse Spaarbank, Pancratiusbank, Spaarbank Limburg, Centrale Volksbank. Onderstaande kantoren van de Nutsspaarbank zijn bij de kaartverkoop ingeschakeld. Den Haag: Badhuiskade 24; Fahrenheitstraat 637; Grote Marktstraat 71; Jan Hendrikstraat 4; Laan van Nieuw Oost-Indië 64; Leyweg 1150. Leiden: Doezastraat 35-37. Leiderdorp: Winkelhof 17. Noordwijk: Nieuwe Zeeweg 77. Noordwijkerhout: Havenstraat 8. Oegstgeest: Lijtweg 8-20. Rijswijk: Steenvoordelaan.267. Voorburg: Oosteinde 25. Voorhout: Herenstraat 70. Voorschoten: Schoolstraat 176. Wassenaar Stadhoudersplein 2. Wateringen: Herenstraat 22. Zoetermeer: Westwaarts 24. Veel mensen kunnen door bijvoorbeeld werk of huishouding geen dagstudie volgen, maar willen wel graag studeren. Aan hen biedt de Rijksuniversiteit te Leiden de mogelijkheid tot het volgen van een avondstudie. De avondstudies leiden op tot dezelfde examens als de dagstudies. De meeste avondoplei dingen zijn deeltijdstudies, dat wil zeggen dat de cursusduur en de inschrijvingsduur langer zijn dan die van de voltijdse opleidingen. Onderstaande avondstudies kunnen aan de Leidse Universiteit worden gevolgd: Voor avondstudenten gelden dezelfde vooropleidingseisen als voor dagstudenten. Wie nie vooropleiding heeft en 21 jaar of ouder is, kan een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggei Voor het studiejaar 1990-1991 bedraagt het collegegeld voor deeltijdstudenten 1325, - en voor voltijdstudenten 1750,-. Deeltijdstudenten komen niet in aanmerking voor een toelage volgens de Wet Studiefinanciering, voltijdstu denten wel. Aan deeltijdstudenten kan in bepaalde gevallen wel een tegemoetkoming in de studiekosten worden verstrekt VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN Voor elke avondstudie wordt een voorlichtingsbijeenkomst gehouden, v worden over de opzet en inhoud van de avondstudie. Meer informatie c als u onderstaande bon opstuurt r geïnteresseerden geïnformeerd r deze bijeenkomsten ontvangt u Colleges: 2 avonden p.v Studielast 20 uur p.w. Propedeuse: 2 jaar Doctoraal: 5 jaar Voorlichtingsdag: 3 maa Colleges: 2 avonden p.w Studielast 20-24 uur p.v Propedeuse: 2 jaar Doctoraal: 5 jaar Voorlichtingsavond: 22 r Colleges: 2 avonden p.v Studielast 25 uur p.w. Propedeuse: I '/i jaar Doctoraal: 4 '/2 jaar Voorlichtingsdag: 17 m« Colleges: 2-3 avonden p.v Studielast- 25 uur p.w. Propedeuse: I '/2 jaar Doctoraal: 4 '/a jaar Voorlichtingsdag: 17 maar Colleges: 2 avonden p.v Studielast 25 uur p.w. Propedeuse: I '/2 jaar Doctoraal: 4 '/2 jaar Voorlichtingsdag: 10 ms Colleges: 2-3 avonden p.v Studielast- 25 uur p.w. Propedeuse: I 72 jaar Doctoraal: 4 '/2 jaar Voorlichtingsavond: 13 m Colleges: 2 avonden p.w Studielast- 20 uur p.w. Propedeuse: I 2 jaar Doctoraal: 4 '/2 jaar Voorlichtingsavond: 13 r Alle informatie over studeren in Leiden, ook over avondstudies en toelatingsexamens, is verkrijgbaar bij het Informatiecentrum Studentenzaken van de Rijksuniversiteit te Leiden, Stationsplein 234, 2312 AR Leiden, tel. 071 - 278011Geopend: ma 10.00 - 17.00 uur. di t/m vrij 9.00 - .17.00 uur. Met onderstaande bon kunt u gratis informatie opvragen. BON VOOR INFORMATIE Zonder postzegel opsturen naar het Bureau van de Universiteit Antwoordnr. 10368, 2300 WB Leiden. Vermeld linksonder op de envelop: Avondstudies. Graag ontvang ik informatie over de avondstudie(s) Ik wens wel/geen4 informatie over het colloquium doctum (^doorhalen van niet van toepassing is)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 12