TELEVISIE NEDERLAND 0 NEDERLAND 0 TELEVISIE TOEGELICHT NEDERLAND S QER0NIQUE DONDERDAG 8 FEBRUARI 1990 NOS 17.30 Journaal. VARA 17.41 Stookie, 6-delige Schotse jeugdserie naar en verhaal van James Graham. Afl. 6 (slot). Stookie leidt de dieven op een verkeerd spoor en neemt de benen (herh.). VARA 18.07 VARA's kindermenu met om: 18.07 De avonturen van Teddy Ruxpin, te kenfilmserie. Afl.: De grote ontsnapping. 18.29 Boes, tekenfilmserie. Afl.: De kunstar tiest. 18.40 De Smurfen, tekenfilmserie. Afl.: De ge luidsmuur. (herh.). NOS 19.00 Journaal. VARA 19.22 (S) De baas in huis? Amerikaanse co medyserie. Afl.: Iemands verjaardag. Tony gaat een nieuwe auto kopen, maar keert terug in zijn ouwe karretje. 19.46 Lingo, woordspel gepresenteerd door Robert ten Brink. 20.19 (TT) Zeg 'ns AAA, Nederlandse come dyserie. Afl.: De etspers. ledereen is druk in de weer om een verjaardagscadeau voor Wiep te kopen. De nodige verwarringen blij ven natuurlijk niet uit. 20.46 "Doet ie 't of doet ie 't niet, spelpro- gramma gepresenteerd door Peter jan rens. 22.06 Achter het nieuws, actualiteitenrubriek. 22.29 Golden Girls, Amerikaanse comedyse rie. Afl.: KI. (Accurate conception). Rebecca komt op bezoek en vertrouwt haar moeder Blanche toe dat ze niet wil trouwen, maar wel een kind wil NOS 23.00 Journaal. VARA 23.10 Roets in Rotterdam, bewoners van Rot terdam vertellen over de geschiedenis van hun stad. Afl. 3: Waar bleef de Rubroekstraat. Met o.a. Kees van Kooten, Rex Kortram, Jan Tabbernee e.a. 23.50 Museumschatten. Prof. Henk van Os presenteert voorwerpen uit de Nederlandse musea. Vanavond: Het schip van Speijk. 00.00 Einde. NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. 13.05 Einde. KRO 15.30Tao Tao (De kleine pandabeer), 26-deli- ge serie animatiefilmpjes voor kinderen. Afl. 22: Het lelijke eendje. 15.55 De vrijdag is anders, gevarieerd actuali teitenprogramma. Presentatie: Mieke Lamers en Willibrord Frequin. 17.30Toppop Gogo, popprogramma. Presen tatie: Hans Schiffers, Bas Westerweel, Robin Albers en Rick van Velthuysen. AVRO 18.00 (S) Ontdek je plekje. Vandaag: Dordrecht, (herh.). 18.10(TT) Slik wijzer, medische rubriek. Afl.: Bloeddruk en bloeddrukregulerende midde len. 18.30(S) David, de kabouter, tekenfilmserie naar het boek De Kabouter van Rien Poort vliet en Wil Huygen. Afl. 20: De winterrace. 19.00 Pauze tv: jongerenmagazine 19.25 Preferenties, spelprogramma. Presen tatie: Bas Westenweel. NOS 20.00 (TT+S) Journaal. AVRO 20.27 Donna Donna!!, Nederlandse speelfilm uit 1988 van Hans van Beek en Luc van Beek. Met: René van 't Hof, Simone Walraven, Brid get George e.a. Felix heeft de grootste moeite om een relatie op te bouwen. Zijn buurvrouw ester biedt hem de helpende hand. 21.55 De hoogste versnelling, automagazine. Presentatie: Fred van der Vlugt en Ric van Kempen. 22.25 Karei, Karei van de Graaf ontvangt gas ten. 23.45 Voorheen Van de rug af gezien, pro gramma waarin gespeeld wordt met de Ne derlandse taal o.l.v. Dick Poons. NOS 23.40 (S) Journaal. 23.45 Einde. VRIJDAG NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. 13.05 Einde. TROS 16.00 Gloss, 31-delige Nieuwzeelandse serie. Afl. 21. Alistair wordt geconfronteerd met zijn laatste aankoop en rex heeft een weinig ge lukkige tijd. 16.47 IJsland (Islande), natuurfilm. 17.07 Billy Hotdog en Linda presenteren TROS Jeugdstation. Met vanmiddag: 17.08 Heathcliff Co, drie tekenfilms, (herh.). Press gang Aflevering negen van 'Press gang' is getiteld 'Onder druk'. De medewerkers van de Junior Gazette hebben het moeilijk. Er komt een zware proefwerkpe riode aan en er moet ook nog een krant worden gemaakt. Sa rah krijgt nachtmerries en het hoofd van de school stelt voor de krant gedurende de examen periode te sluiten. Dat kan na tuurlijk niet. Uiteindelijk leidt dit nerveuze gedoe tot een spec taculaire exameneditie van de 'Junior Gazette'. (Nederland 3, 19.10 uur) Vervalser Het tweede deel van de NOS-se- rie 'Meestervervalser Tom Kea ting' gaat over Rembrandt. Tom Keating vertelt over het leven van Rembrandt en vooral over de relatie tussen Rembrandt en zijn zoon Titus. Rembrandts te ken- en schildertechniek illu streert Keating aan de hand van een zelfportret van Rembrandt en een portret van Titus. (Nederland 3,19.35 uur) De bezetting De NOS brengt vanavond weer een aflevering van 'De bezet ting'. Deze uitzending is geti teld: 'Lente '43: Nederland staakt'. Op 29 april 1943 ver schijnt in de avondkranten een bekendmaking van generaal Christiansen, de hoogste bevel hebber van het Duitse bezet tingsleger in Nederland. Alle le den van het voormalige Neder landse leger moeten 'terstond opnieuw in krijgsgevangen schap worden weggevoerd'. Het gaat om 300.000 Nederlandse mannen, die bedreigd worden met gevangenschap in Duits land. In Twente slaat de vlam in de pan. Er breken stakingen uit die spoedig overslaan naar de rest van het land. Hoewel deze minder bekend is dan de Febru aristaking, is het de grootste en belangrijkste staking die tijdens Achter het Nieuws VARA's 'Achter het Nieuws' be steedt aandacht aan de recente gevallen van nekkramp in ons land. De rubriek gaat in de op de vraag of er sprake is van een epi demie. Ook wordt uit de doeken gedaan wat nekkramp voor een ziekte is. De rubriek heeft verder een reportage over de aanhoudende stroom Oostduitsers naar de Bondsrepubliek Duitsland. (Nederland 1, 22.06 uur) Speelfilm 'Murder by death' is een Ameri kaanse speelfilm uit 1976 die Ve- ronique vanavond uitzendt. De excentrieke miljonair Lionel Twain heeft een uitnodiging voor 'diner met moord' ge stuurd naar de vijf beste detecti ves ter wereld. Als het illustere gezelschap bijeen is onthult Twain dat er om middernacht iemand in de kamer met twaalf messteken wordt vermoord. Hij daagt de detectives uit dit mys terie op te lossen. (Veronique, 22.25 uur) Pauze tv In 'Pauze-tv', het jongerenmaga zine van de AVRO, vanavond de volgende onderwerpen: make up verslaving bij jonge meisjes, alternatieve straffen voor min derjarige vandalen, de prins van de Rai-muziek Cheb Mami, een portret van Hugoline van Hoorn, squash-speeltster en een interview met Hugo Claus n.a.v. zijn nieuwe speelfilm 'Het sacra ment'. (Nederland 2, 19.00 uur) Karei 'De etspers', zo heet de aflevering van 'Zeg 'ns AAA', die de VARA vanavond uitzendt. Iedereen is hezig met een verjaardagscadeau voor Wiep (Kiki Classen). Uiteindelijk blijken dezelfde presentjes in omloop te zijn. (Nederland 1,20.19 uuranp> daag met de Utrechtse hoogle raar J. Van Rossum. Hij werd er kortgeleden van verdacht op on eigenlijke wijze gelden aan de universiteit te hebben onttrok ken ten behoeve van zijn eigen dopingonderzoek. Op de kwali teit van dit onderzoek is nu ern stige kritiek. Voorts een gesprek met twee Groningse amateur speurders die zich jarenlang hebben verdiept in een omstre den miljoenenerfenis uit 1866. (Nederland 2, 22.25 uur) Filmkomedie Met de Nederlandse filmkome die 'Donna Donna' - vanavond te zien bij de AVRO - ging het in 1987 op alle fronten mis. Het ver haal komt neer op puberge- knoei, zonder enig verband. Centraal staat daarbij een verle gen jongen, die geen meisje kan krijgen. Hij stuntelt heel wat af, maar lijkt de zaak toch voor el kaar te krijgen, wanneer hij nogal plompverloren een vrouw op z'n dak krijgt geschoven, die beweert door hem zwanger te zijn geraakt. De gebeurtenissen in de film slaan vervolgens ner gens meer op. Voorbijgaand aan het feit dat het onderwerp tot op het bot is afgekloven en dat er bovendien een eindeloze reeks niet gelukte grappen is, valt in de filmkome die vooral het teisterende ama teurisme op. Uit niets blijkt dat er vakmensen aan het werk zijn geweest. Verder kijkje met ver vangende schaamte naar de fi nale. Hans en Luc van Beek teken den voor het scenario en de re gie. Hans volgde de filmacade mie, maar zijn tweelingbroer was godsdienstleraar aan een huishoudschool. Met 'Donna Donna' werd bewezen dat dat toch geen goede basis is voor kundig filmvakmanschap. Over het acteren hoeft verder niets Lou Landré te zien. Bovendien mocht de bij vlagen onbevan gen spelende voormalige Count- down-presentatrice Simone Walraven aantreden, die sinds dien in de anonimiteit is ver dwenen. (Nederland 2, 20.27 uur) RADIO Sesjun De muziek van Charles Mingus is het centrale thema in de Ses- jun-uitzending van vandaag. De makers van het programma hebben voor deze avond de 'Mingus Dynasty' uitgenodigd, een groep jazz-musici die met de legendarische bassist en compo nist Charles Mingus hebben sa mengewerkt. Zij stellen zich ten doel Mingus' composities te blij ven vertolken. Mingus was af komstig van de Amerikaanse meer te worden gezegd. De door westkust, de bron van de free- Flodder bekend geworden René jazz, maar benaderde de muziek 17.50 Nieuws voor doven en slechthorenden. 18.00 Waslijn, programma over de Neder landse samenleving en de immigranten. IOS 18.15 Viering geboorte profeet Mohammed, reportage n.a.v. de 1418-ste verjaardag van dze profeet. NOS 18.30 Sesamstraat. 18.45 (TT) Jeugdjournaal. 18.55 (TT) Het Klokhuis, jeugsprogramma. 19.10 Press gang, serie. Afl. 9: Onder druk. de medewerkers aan de Junior Gazette hebben een probleem: de krant moet uitkomen, ook gedurende de examenperiode. Hoe moeten ze dit oplossen? 19.35 Meestervervalser Tom Keating over schilders, serie filmportretten van beroemde schilders. Deel 2: Rembrandt. 20.00 (S) Journaal. 20.20 Lopend vuur, mediarubriek. Presenta tie: Leonie Jansen en Philip Freriks. 21.03 (TT) De bezetting, 21-delige documen taireserie van Dr. Lou de Jong over het Ko ninkrijk der Nederlanden in WO II. Afl. 9: Lente 1943: Nederland staakt. Presentatie: Pier Ta- 22.00 NOS-Laat, actueel magazine. Presenta tie: Maartje van Weegen. 22.45 Nieuws voor doven en slechthorenden. 22.50 Einde VRIJDAG NOS 09.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. NOT 09.00 (TT) Het verhaal, afl. 6. 10.00 Nieuws uit de natuur. Afl. 14. 10.30 Einde. 11.00 School-tv weekjournaal. 11.30 Anderland. Afl. 2. 12.00 Einde. NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. 13.05 Einde. 18.00 Veronique 6 Uur Nieuws. 18.10 Prijzenslag, quiz. 18.40Dallas, Amerikaanse serie. Afl.: Een tweede kans. 19.30 Hits uit Holland. 19.55 Niet te geloven. 20.20 Equalizer, Amerikaanse serie. Afl.: On natuurlijke oorzaken. McCall is van streek als een vriendin van hem het slachtoffer wordt van een moordenaar, die al een hele reeks moorden op zijn geweten heeft. Ondanks de waarschuwingen van de politie om zich er niet mee te bemoeien gaat hij toch op onderzoek uit. 21.10 Rescue 911, aflevering van deze gedra matiseerde documentaireserie met scenes van moedige mannen en vrouwen die hun le ven waagden om anderen te redden. Presen tatie: William Shatner. 22.00 Veronique Avondnieuws. Presentatie: Jeroen Pauw en Loretta Schrijver. 22.20 Veronique Weer. Presentatie: John Bernard. 22.25 Murder by Death, Amerikaanse speel film uit 1976 van Robert Moore. Met: Truman Capote, James Coco, Peter Falk, Elsa Lan- chester, Peter Sellers, David Niven, Maggie Smith, Sir Alec Guiness, Nancy Walker. De excentrieke miljonair Lionel Twain heeft een uitnodiging voor „Diner met moord" gestuurd naar de vijd beste detectives ter wereld. Als het illustere gezelschap bijeen is onthult Twain dat er om middernacht iemand in de ka mer met twaalf messteken vermoord zal wor den. Hij daagt de criminologen uit dit mysterie op te lossen. De beloning is een miljoen dollar en de titel „Kampioen detective". De deuren zijn gesloten, de ramen vergrendelt. Niemand kan het huis verlaten. Kamers verdwijnen op mysterieue wijze, hetzelfde geldt voor een lijk. In de race tegen de klok wendt elke detective zijn vaardigheden aan om de slimme gastheer te slim af te zijn, dan slaat de klok twaalf uur. 00.05 Veronique Laatste Nieuws. Presenta tie: Loretta Schrijver. 00.15 Dallas, Amerikaanse serie. (herh.). 00.05 Bonjour Les Clips. 04.00 Atoukado, quiz. 04.30 Duo, quiz. 05.00 Veronique Classique. VRIJDAG 06.00 European Business Channel. 06.30 European Business Channel. 07.00 Veronique Ontbijtshow. 09.00 European Business Channel. 09.30 European Business Channel. 10.00 Rete Mia, Italiaans showprogramma. 12.00 Bonjour les clips. 12.25 Beestenboel. 12.55 Murder by Death, Amerikaanse speel film uit 1976. (herh.). 14.40 Edge of the Night, televisiefeuilleton. Deel 5. 15.10 As the World turns, televisiefeuilleton. Deel 4. 16.00 Télékids. Kinderprogramma gepresen teerd door Irene Moors met vandaag: Bionic Six en Flipper. 17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks middagma gazine. Presentatie: Viola van Emmenes. 19.03 DONDERDAG Radio 1 na 18 uu KRO: 18.35 Man Onder tafel. 19.53 Coiumn. VARA' 20.03 Voor wie niet kijken wil. NOS: 23.06 Met het oog op morgen VPRO: 0 02-7.00 VPRO's Nachtle ven 0.02 Midnight hour. 1.02 Musi' que Xotique, 2.02 de vergeten ver halen. 3.02 heure du mal. 4,0 In de herhaling. 5.02-7.00 Q,Q, Ie O. Radio 2 na 18 u VOO: 19.03 De V 21.00-07 00 Zie i Radio 3 na 13 uur NOS: 18.04 Driespoor. TROS' 19.03 TROSdancetrax. 21.03 De CD show. 23.03-24.00 Sesiun. Radio 4 na 18 uur VPRO: (18.00 Nws.). 18.02 De ver schijning en het verschijnsel. 19.00 CD of Platennieuws. 19.30 Het feuilleton: In het voetspoor van Mo zart (18). 20.00 Nws. 20.02 Het po dium met om 20.02 De wandelende tak: Letland, een cultuur in vergetel heid. 21.00 Voorland; 22.00 Down- beat: Theo Loevendie Kwintet. 23.00-24.00 Audio Art; Stemkleu- ren in klankkunst Radio 5 na 18 uur NOS: 18.00 Nws. KRO: 18.10 KRO-literair: Lezen voor de lijst. IOS' 18-40 Turks programma. NOS: 19.00 Progr. voor buitenl. werknemers. TELEAC: 20.30 Co- mo vari. 21.00 Schrijven. 21.30 You're welcome. 22.00 Klassieke mechanica. 22.30-23.00 DTP, OMROEP RIJNLAND 11.00-12.00 Senioren 17.00-17.30 Vandaag vooraf 19.00-19.30 Moker (Media Over leg Kerken in Rijnland) 19.30*20.00 Postbus 51 (RVD) VLOK 16.00-17.00 Zeewind 17.00-18.00 Vooruit met de Geit 18.00-19.00 Wisse Wasjes VRIJDAG Radio 1 voor 18 uur NOS: elk heel uur nieuws. VPRO: 7.04 Het Gebouw met om 7.07 Act. binnenland. (7.30 Nws 8.09 De tafel van NL; 9.07 Redactie: Tijd loos Nederland; 10.06 Afd. binnen land met o.a. Mediarubriek i.o en BORAT11.06 De buitenlandrepor tage, met BORAT; 12.06 Afdeling binnenland. (12.30 Nws); 12.52 Be richt voor de vissers. NOS: 12.55 Meded. tbv land- en tuinbouw. NCRV: 13.10 Hier en nu. 13.35 Kerk vandaag. 14.07 NCRV- Radio 2 voor 18 uur NOS: elk heel uur nieuws. KMO: 7.04 Echo. 7.10 KRO's Ontbijt show. 7.50 Het levende woord. 8.04 Echo. 8.13 Ontbijtshow, ver volg. 8.50 Postbus 900.9.04 Adres 17.55 Nieuws. 18.00 Tik Tak 18.05 Plons 18.10 Mik, Mak en Mon, kinderse- 18.20 Carolientje en Kapitein Snorrebaard, kinderserie 18.35 De tovenaar van Oz (The wi zard of Oz), tekenfilmserie 19.00 Uitzending door derden, programma van elevisie en On derneming. 19.25 Mededelingen en program ma-overzicht. 19.30 Nieuws. 20.00 Buren (Neighbours), Austra lische serie 20.20 Felice' quiz 21.00 Verrassende vertellingen (Tales of the unexpected). Van daag: Spreken met de dieren, van Alan Gibson. 21.30 Panorama'. 22.25 Kunst-zaken. 22.30 Nieuws. 22.45 Première, filmmagazine 23.15 Coda VRIJDAG 14.00 Schooltelevisie: Frans: Les écrivains chez eux. Afl. 1. 14.30 Chemie. Afl. 11. 15.00 Einde. 18.45 Babel, wekelijkse nieuws brief voor Turkse migranten. 19.00 Zonen en dochters (Sons and daughters). Australische se- 19.25 Mededelingen en program- 19.30 Nieuws. 20.00 Han van Meegeri Meegeren stierf licht kwam dat hij de hele kunstwereld bij de- neus had genomen door schilde- i zijn hand 20.55 Burke en Wills (Burke and Wills), Australische speelfilm uit 1986 van Graeme Clifford. Op 20 augustus 1860 ondernemen Bur ke en Willis een expeditie naar Centraal-Australië. Het lijkt eerst een interessante, avontuurlijke ontdekkingsreis te worden, maar dat verandert al snel. 23.10 Einde. 17.35 Das Buschkrankenhaus, onbekend. 10.04 11.50 Postbus 900. 12.04 Van (13.04-13.15 Echo). 5. TROS: 15.30 Bin- 16.04 Gerard de D verzoek. 17.04 Ne- Radio 3 voor 18 uur NOS' elk heel uur nieuws. VOO: 6.02 Ook goeiemorgen. 9.04 Goud van oud. 11.04 D'Rob of d'ronder. 13.04 Ha, die Holland. 15.04 De Top 40. Radio 4 voor 18 uur VARA: 7.00 Nws. 7.02 Vroeg och tendconcert. (8.00 Nws.). 3.00 Het van Cliburn piano concours. 9.45 Klassieke muz. 11.10 Klassiek muz. 12.30 Jazz op vier-concert. 13.00 Nws. 13.02 Operette. EO: 14.00 Orgels in stad en ommeland: Vijf eeuwen Groninger orgelhistorie (6). 14.45 Klein bestek' muz. v. viool, hoorn en piano. 15.30 Uit de schat der eeuwen. 16.00 Creme du baroque, 16.40 La Livri speelt Ra- meau (2). 17.00 De cantates van J.S. Bach. 17.40 The Best of brass. 20.00 (TT) Tagesschau. 20.15 Unter deutschen DSchern. Heim ins Lager, documentaire over het lot van Aussiedler in de Bondsrepubliek: een lang verblijf in het opvangkamp en veel aan passingsmoeilijkheden. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03 (S) Mensch Meier, spel en muziek gepresenteerd door Alf red Biolek 22.30 Tagesthemen, actualiteiten. 23.00 Tatort, Duitse misdaadserie 00.30 Tagesschau. 00.35 Nachtgedanken, beschou wing door Hans Joachim Kulen- kampff. 00.40 Einde VRIJDAG Sonne Kaliforni- 10.50 ARD-Ratgeber, Fall auf Fall - Recht für jeden! Presentatie' Tilman Steiner. 11.00 Heute. 11.03 Der groGe Preis, spelpro gramma 12.25 Nur für Busse, amuse mentsprogramma 12.55 Persoverzicht. 13.00 ZDF-Mittagmagazin met 14.30 Rote Erde, serie 15.30 Tagesschau. 15.35 Mit Leib und Seele, Oost- duitse speelfilm uit 1988 van Bernhard Stephan. Jonas Ritter heel normale jongen. Hij zijn ernstig zieke vader. Als I zijn eentje een oud schip wil her stellen doet hij dit met zoveel en thousiasme dat hij de rest van de wereld dreigt te vergeten. 17.05 Papi, was machst Du eigent- lich den ganzen Tag? 17.15 Tagesschau. 17.45 Hotel Paradies, 24-delige serie. Afl.: Alles nur Theater. Met Grit Boettcher, Klaus Wildbolz, Friedrich W. Bauschulte e.a. 18.20 Hotel Paradies, vervolg. 18.58 Programma-overzicht. 19.00 Heute. 19.30 Der grosse Preis, spelpro gramma in samenwerking met de Aktion Sorgenkind. Presentatie: Wim Thoelke. 20.50 Die Grosse Hilfe, balans van de Duitse gehandicaptenhulp Aktion Sorgenkind. 21.00 Was kostet ein Kind? De kosten van kinderen berekend. Radio 5 voor 18 uur NOS: 6.30-6.49 Scheepv.- en marktberichten en uitgebreid weer- ber. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Waterstanden. RVU: 9.30 Het overzicht. AVRO: 10.00 Meer dan muziek. NOS: 11.00 Een leven lang. 12.00 Nws. RVU: 12,05 Toe gift. AVRO: 12.15 Vrijzinnig Vizier. NOS: 13.00 Nws. VPRO: 13.10 Het Gebouw, met om 13.10 Stand plaats Westraven. 13.30 Het inter view; 14.30 Euroburo; 14.50 Mu ziek in het gebouw; 15.10 Afdeling onderzoek. 15.30 Afd. Binnenland. 16.35 Welingelichte kringen. IN FORM. V.D. RIJKSOVERH.: 17.35 Postbus 51 Radio-magazine. NOS: 17.55 Meded. en schippersberich- RADIO WEST 7.15-8.00 ochtendmagazine, met br., weerber,, verkeersinf., land- tuinbouwinf., de kwis Hebbes en voorstelling van de dag. Presentatie: Michael Albus. uit de serie Kinder Kinder. 21.45 Heute-journal. 22.10 Marlon Brando, Los An fragmenten uit zijn films. 22.45 lm Kreuzfeuer, discussie o.l.v. Michael Jungblut. 09.00 Heute. 09.03 Unter der Sonne Kaliforni- ens, Amerikaanse serie 09.45 Bewegung macht Spass, gymnastiek. Afl. 10. 10.00 Heute. 10.03 Die Reportage: Heimkinder. (herh.). 10.50 ARD-Ratgeber: Fall auf Fall - Recht für jeden! Presentatie: Tilman Steiner. 11.00 Heute. 11.03 Der grosse Preis, spelpro gramma 12.25 Nur für Busse, amuse mentsprogramma 12.55 Persoverzicht. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin, met heute-Nachrichten. 13.45 EURO, Europa-magazint Der Zauberberg. Deel 3. Met: Rod Steiger, Marie-France Pi- sier, Flavio Bucci e.a. Castrop verblijft nu 7 jaar in het sanatori um en is volledig veranderd. Hij loopt als een slaapwandelaar rond en verwaarloost zijn uiterlijk. Als op een dag bekend wordt dat de WO I is uitgebroken, keert hij terug naar het platteland, waar mee hij geen enkele binding meer heeft. (herh.). 16.00 Heute. 16.05 Mandara, serie 16.55 Programma-overzicht met de gelukstelefoon. 17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan- 18.00 Telekolleg II, cursus natuur kunde. Les 21. 18.30 (TT) Die Sendung mit der Maus. 19.00 Aktuelle Stunde, regionaal magazine met nieuws en sport. (19.40-19.55 Raamprogramma's van de regionale studio's). 20.00 Der Tod eines Killers (The killers), Amerikaanse speelfilm uit 1964 van Don Siegel. 21.31 West 3 aktuell. 21.45 LSnder- Menschen - Aben- teuer: Die hangenden Graberder Huaylas, documentaire over overblijfselen van de meer dan 4000 jaar oude cultuur in het hoogland van Peru. 22.45 Chateauvallon, serie 23.25 Computerclub, (herh.). 00.10 Laatste nieuws. Aansl.: AK- VRIJDAG 08.55 Seniorengymnastik 09.10 Schooltelevisie. 09.40 Telekolleg II, cursus kunde 10.10 Schooltelevisie. 11.50AK-ZWO. (herh). 17.35 Alfonso Bonzo, jeugdserie 18.00 Newsround, jeugdjournaal. 18.05 Blue Peter, kindermagazine 18.35 Neighbours, serie 19.00 Nieuws en weerbencht. 19.30 Regionaal nieuws en weer bericht. 20.00 Top of the pops, hitparade met Simon Mayo. 20.30 EastEnders, serie 21.00 Tomorrow's world. 21.30 May to December, comedy- 22^00Nieuws. 22.28 Regionaal nieuws en weer- bereicht. 22.30 One foot in the grave, come dyserie 23.00 Question time, discussie programma. 00.00 International snooker, Benson Hedges toernooi vanuit Wembley. VRIJDAG 07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast news. 09.55 Regionaal nieuws en weer bericht. 10.00 Nieuws en weerbericht. Aansl.: Open air (1). 10.20 Kilroy, discussieprogramma Robert Kilroy-Silk. 11.50 Roobart. Tekenfilm. 11.55 Five to eleven. 12.00 Nieuws en weerbericht. Aansl. Open air (2). 13.00 Nieuws en weerbericht. Aansl.: Daytime live. 13.55 Regionaal nieuws en weer bericht. 14.00 Nieuws en weerbericht. 14.30 Neighbours, serie 14.50 Penny Serenade, Ameri kaanse speelfilm uit 1941 van George Stevens 16.50 Children's BBC 17.05 Jackanory. 17.25 Yogi bear. Tekenfilm. 18.00 Stepping up. 18.10 Horizon: Encounter Neptune, documentaire. 19.0ÖThe black knight, Ameri kaanse speelfilm uit 1954 van Tay Garnett. Met: Alan Ladd, Pa tricia Medina, Harry Andrews e.a. 20.30 Wide world. Afl. 6: Our god, the Condor, reportage uit de An des; Gahana Coffins, reportage over een opkomende cultus in Ghana. 21.20 Notes in the margin. Afl. 4. 22.00 The comic strip presents: South Atlantic Raiders. Deel 2. 22.35 Forty minutes. Vandaag: The Burney Mob goed wild, re portage. 23.15 The fellow traveller. 23.30 Newsnight, actualiteitenma- gazin 00.15 The late show, liu 07.45 Open University. 08.10 Einde. 09.00 Nieuws. 09.15 Westminster. Parlementaire rubriek. 10.00 Teletekst. 10.15 Schooltelevisie. 10.45 Casebook Scotland. 11.05 Schooltelevisie. 11.25 Around Scotland. 11.45 Schooltelevisie. 12.40 Let's see 13.00 Schooltelevisie. 14.20 Chris Crumble, kinderpro gramma. 14.40 Schooltelevisie. 15.00 Nieuws en weerbericht. Aansl,: Schooltelevisie. 15.15 Open University. 15.20 Sport on Friday. 16.00 Nieuws Aansl.: Sport on Friday. 16.50 Nieuws en weerbericht. 16.53 Regionaal Nieuws en weer bericht. 17.00 International snooker. Benson Hedges toernooi, vanuit Wembley. Eurosport 22.00 Football. 00.00 Adventure Hour. 01.00 Bodybuilding. 02.00 Closedown. VRIJDAG 06.00 Sky, The World Business Report. 06.30 Sky, European Business Channel. 07.00 Sky, The DJ Kat Show. 09.30 Eurosport menu. 10.00 European Basketball. 12.00 Football. 14.00 Jamaica Classic. 15.00 World Badminton Grand Prix Finals. 16.00 U.A. Skins Golf. Super Channel 18.30 Blue Night. 19.30 Time Warp. 19.55 Goodyear Weather Report. 20.00 Classic Movie: Dishonoured Lady. 22.00 World News and Goodyeai Weather followed by Korean Air Golf Tournament Update. 22.20 Classic Western Movie: Sta ge Door. 00.00 World News and Goodyear Weather. Aansl.: The Mix. 01.20 Time Warp. 01.50 The Mix. VRIJDAG 07.00 Daybreak. 08.00 The Mix. 16.00 Hotline. 17.00 On the air. 17.45 Gourmandises. 18.00 Des Chiffres et Des Lettres. 18.20 Iniminimagino. 18.35 Recreation. 19.00 Teletourism. 19.30 TV5 Infos et Météo. 19.40 Papier Glace. 20.00 Chocs. 21.00 Nord-Sud. 21.30 Recontres Avec. 22.00 Journal Télévisé Et Météo. 22.30 Apostrophes. 23.45 Continents Francophone. 16.05 TV5 Infos. 16.15,Chocs. 17.15 La Chance aux Chansons. LD-Kabelkrant kabelkrant van het Leidsch dag en nacht (uitge zonderd de avonduren van 18.00-23.00 uur en za. en zo. van 18.00-01.00 uur) te zien op ka naal 2. De kabelkrant biedt be richten uit de regio, binnen- en buitenland, sportnieuws, aan kondigingen, advertenties en weerbericht. De kabelkrant is in 107.000 ge zinnen in Hillegom, Katwijk, Lei den, Leiderdorp. Lisse, Noord- wijk, Noordwijkerhout, Oegst- geest, Rijnsburg, Sassenheim, Valkenburg, Voorhout, Voor schoten, Warmond en Zoeter- woude te ontvangen. HOOFDKANTOOR Witte Singel LEIDSCH DAGBLAD - ALPHENS DAGBLAD- ABONNEESERVICE Nieuwe abonnementen wijzigingen 8 30-17 00 ui REGIOKANTOREN Julianastraat 19 2405 CG Alphen a<d Ri|n 01720-93961 Vuurbaakplein 11 2225 JB Katwijk 01718-12383 Grachtweg 53a 2161 HM NABEZORGING POSTADRESSEN Postbus 54 2300 AB Leic Postbus 83 2400 AB Alpi TELEFAX Leiden redactie 071-1614 Alphen 01720-73933 KABELKRANT 161353 ABONNEMENTEN dag ingaan opzegging i (alle dagen) onnementenop giro 3203571 Holding BV te Haarlem lage per dag 50 200 ex ADVERTENTIES behalve Sleuteltjes) ma -vri| van 8 00-17 i uur 071-161393 SLEUTELTJES ma-vrtj van 8 00-17 30 uuf 071-14354S REDACTIE (071-161424) (na kantoortijd, zie telefoonboek) Wnd hoofdredacteur R D Paauw Alg redaetiechel A van Leeuwen P'v alg redactiechef H Houtman Stad H G van der Post Regio Leiden P v d Kooij Aangesloten bi| de GPD de Gerr Westduitsland Belgie Franknik

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 23