spooTrv Ludwig flikt het kunstje opnieuw Milan laat een punt liggen tegen Verona Groningen heeft de wind nu mee ZLC Leidsche Boys Bollenstreek houdt sponsor Diskwalificatie Patry schenkt Oostduitser tweede zege Van Loen moet boeten DONDERDAG 8 FEBRUARI 1990 SPORT PAGINA 17 MILAAN (GPD) Vier dagen voor de topper tegen Napoli heeft AC Milan zich opmerkelijk genoeg weer eens vergaloppeerd aan een degradatiekandidaat. Verona, dat zich al heeft neergelegd bij de degradatie, boekte in het volle San Siro een niet verwacht ge lijkspel: 0-0. Eerder in dit seizoen verspeelde AC Milan ook al kost bare punten aan Lazio, Ascoli en Cremonese. De wereldkampioe nen. spelend in hun sterkste opstelling, hadden gisteren liever een vrije middag opgenomen, zoals alle 63.000 toeschouwers. Bekerwinst Willem II VOLENDAM (ANP) - Sinds het stormt op de Dijk heeft Volendam geen wedstrijd meer gewonnen, de bekertriomf tegen Halsteren daargelaten. Opnieuw gehinderd door windkracht tien verloor de subtopper van trainer Steegman gisteren op eigen veld van FC Groningen (1-2). Het was de eerste nederlaag thuis voor Volen dam. Het duel werd anderhalve week ge leden afgelast, omdat scheidsrech ter Overkleeft vreesde dat rond- waaiende reclame-borden een ge vaar voor de veiligheid waren. De omstandigheden waren gisteren niet beter. De wedstrijd was door re gen en wind een loterij, zoals de ont moetingen van Volendam tegen Den Bosch. Haarlem en Fortuna dat in zekere zin ook waren. Groningen profiteerde na rust met rugwind op timaal, doordat een vrije trap van Eijkelkamp in de slotminuut als vanzelf in het doel waaide. Het voordeel dat Volendam uit windkracht tien haalde was in de eerste helft een doelpunt, gemaakt door Steur. Het was geen gevolg van rugwind, regen of wat voor ele menten dan ook. Verdediger Wilson beoordeelde een voorzet van Ver- mes volkomen fout, Steur profiteer de simpel. Tot dit voorval in de 40e minuut Commissie wil aftreden bestuur FC Groningen GRONINGEN (GPD) - De commis sie van wijze mannen die FC Gro ningen uit de problemen moet hel pen, wil dat het huidige bestuur af treedt. De beslissing was begin deze week feitelijk genomen, maar op het laatste moment ingetrokken. Eerst zal een nieuw bestuur gefor meerd moeten worden alvorens het oude af te laten treden. Een persbe richt over het aftreden van het be stuur kon op het laatste moment te gengehouden worden. Mr. M.J. Ubbens, jurist en lid van de commissie, wil alleen kwijt dat het aftreden van het bestuur "op dit moment nog niet aan de orde is". FC Groningen-voorzitter Wim Everards gaat iets verder door te zeggen dat maandagavond uitvoe rig over het aftreden van het be stuur is gesproken. Er waren nogal wat voorstanders voor de optie om het bestuur met onmiddellijke in gang af te laten treden. De commisie van wijze mannen zou na het aftreden van het bestuur de handen vrij hebben om alle be sluiten die zij nodig acht te nemen. Ook zouden kandidaat-bestuursle- Naar aanleiding van de advertentie die is geplaatst door het bestuur van ZLC op de sportpagina's van afgelo pen maandag, wil de selectiegroep van ZLC seizoen 1989-1990 het vol gende meedelen. Hoewel wij kun nen begrijpen dat het nieuwe be stuur in verband met de op hand zijnde fusie met Oranje Groen schoon schip wil maken ten aanzien van het verleden, distantiëren wij ons desondanks nadrukkelijk van de inhoud van deze advertentie. Wij stelden dit gebaar jegens de toen malige trainer Kooimans absoluut niet op prijs. Namens de selectie: E. van Vliet, B. Bronsgeest, W. Ouwehand, G. Tegelaar, S. Matters, M. Gubler. Ik las in uw dagblad van 3 februari een stukje over Leidsche Boys. De speler Nazloomian kan zich niet herinneren dat Leidsche Boys in de KNVB heeft gespeeld. Dat is lo gisch. hij was nog niet geboren. Als 84-jarige ex-Leidsche Boys-speler zal ik hem uitleggen hoe dat kan. In het seizoen 1930-1931 werd Leids che Boys ongeslagen kampioen van de LVB: 18 gespeeld, 14 gewonnen, 4 gelijk. Dus met 32 punten. De opstelling toen was: H. van Tol. G. Merijn, H. Binnendijk, G. Gressie, P. Azier; E. Velthuizen, H. Arnoldus, J. Azier; D. Hanno, P. Pi- kaar; H. Schouten. Ik heb zelf drie of vier jaar in de 4de klas KNVB gespeeld voor Leidsche Boys. Vanaf het moment dat ik lezen kon. lees ik de krant, voornamelijk de sport. Ik ben zelf 55 jaar abonnee tot9 Groetend: H. van Tol Burgemeester De Kempenaerstraat 15, Voorschoten had Groningen zich vooral beperkt tot verdedigen en tijdrekken. Door de tegenwind had de ploeg nauw- lijks keus. Volendam liep zich vast in de muur, of stuitte op de voortref felijke doelman Lodewijks. Het re sultaat van vijftien hoekschoppen, waaronder een serie van vier, bleef nihil. Slechts Vermes was eerder dichtbij een treffer. Zijn vrije trap van ver waaide op de lat. Opvallend was dat Volendam zijn eerste uitgespeelde kans kreeg, toen het de elementen eenmaal te gen had. Dat was twee minuten na rust. Berghuis kreeg vrije doorgang naar het doèl van Lodewijks. De aanvaller, die dit seizoen al eens het shirt van het andere Oranje droeg, was te egoïstisch. Hij schoot over, in plaats van de voor een leeg doel staande Vermes op maat te bedie nen. FC Groningen, gehandicapt door het ontbreken van zes spelers (Boekweg, Koorman, Beltman, Ten Caat, Sinkgraven en Koevermans) had in de tweede helft twintig minu ten nodig, om uit te vinden hoe te profiteren van de omstandigheden. Eijkelkamp koos voor een schot uit de tweede lijn, dat de paal raakte. De terugspringende bal was een prooi voor Meijer, 1-1. Op de valreep had Eijkelkamp met een ver schot direct succes. Het was een van"de weinige keren dat FC Groningen dit seizoen profi teerde van de samenwerking van het enigszins modderende spitsen- duo, dat vorig seizoen nog goud waard leek te zijn. Beker Met Adri Koster, voor het eerst bij Willem IL als hoofdtrainer op de bank en Piet de Visser als tech- nisch-directeur op de tribune, boek ten de Tilburgers gisteren voor het eerst sinds maanden (9 december vorig jaar) weer eens een overwin ning. De wederopstanding ging, in het inhaalduel voor de beker, ten koste van Den Bosch, dat geen mo ment in staat was het de Tilburgers moeilijk te maken. Het enige doel punt van de wedstrijd viel twee mi nuten voor de rust, toen de Leide- naar in Tilburgse dienst, Ron de Roode, een voorzet van Godee afrondde. Het tweetal uit de DDR had gisteren wel enig geluk, dat het opnieuw tot een massale spurt kwam. Anderhal ve minuut voordat Ludwig en Raab de "ketting op de twaalf' gooiden, voerden de Belg Rudy Patry en de Spanjaard Eduardo Chozas al een dansje uit om de leiderstrui. De twee vluchters werden echter door de wedstrijdleiding gedeklasseerd wegens het weigeren van een dienstopdracht. De oorzaak van de onverkwikke lijkheden wa^ een onverlichte tun nel van 300 meter op 40 kilometer van de aankomst. Sinds de West duitser Raymond Dietzen in de Vuelta zwaar ten val kwam bij zo'n passage zijn wielerorganisatoren in Spanje panisch geworden voor tun nels. Besloten was dan ook dit ge deelte te neutraliseren om het pelo ton er rustig doorheen te loodsen. Chozas en Patry voelden er be grijpelijk weinig voor op hun ach tervolgers te wachten en trapten ge woon door. Tien kilometer verder op werden ze staande gehouden en op .hun vergrijp gewezen. De twee koplopers kregen ditmaal niet de opdracht te wachten, maar zelfs te rug te fietsen tegen de heuvel op die ze net waren afgekomen. Dat von den ze helemaal te gortig worden. Die nieuwe weigering kwam hen wel op diskwalificatie te staan. Besseges De Amerikaanse beroepsrenner Scott McKinley heeft gisteren de Grand Prix van Mauguio, de eerste Zwaaiende ar men en wappe rende haren; David Log g ie (Willem II, rechts) is gewik keld in een wild kopduel met Re- né van Eek (Den Bosch). Zij 7i ploeg zou het Brabantse duel in de kwartfina le van de beker winnen met 1-0, dank zij een doelpunt van Leidenaar Ron de Roode in de eerste helft, (foto Met enige omzettingen in het elf tal (onder meer Brood nadrukkelijk als laatste man) oogde Willem II so lider. De ploeg dwong een handvol kansen af en schoot in de tweede helft twee keer tegen de paal. Den ZEIST (ANP) - De schorsing van John van Loen voor drie wedstrij den is door de commissie van be roep van de KNVB gisteren ge handhaafd. De beroepscommis sie verklaarde het verweer van de speler van Roda JC, die op 24 de cember in het competitieduel te gen Sparta wegens het duwen van scheidsrechter Van Vliet uit het veld werd gestuurd, onge grond. Het bekijken van de televi siebeelden achtte de commissie niet meer noodzakelijk. Van Loen mist door de schor sing de wedstrijden tegen RKC, Vitesse en Volendam. Voor de 24- jarige aanvaller, die zich gister avond bij de behandeling van het beroep liet bijstaan door manager Hans Coerver en zijn ploeggeno ten Diliberto en Trost, kwam de etappe van de Ster van Besseges, gewonnen door de Belg Eric Van- deraerden in de eindsprint te ver slaan. McKinley kreeg na de rit over 136 kilometer van Carnon naar Mauguio over een vrij gemakkelijk parkoers ook de rode leiderstrui om de schouders. Er werd hard gekoerst. De paar renners, die een vluchtpoging waagden, kregen zelden meer dan enkele tientallen meters. De grote jongens hielden zich net als dinsdag bij de opwarmronde voor de Ster rustig. Charly Mottet ging breed la- - chend in het peloton over de eindstreep en zei deze wedstrijd vooral te gebruiken om kilometers te maken. De Sovjetrus Viatsjeslav Ekimov, die dit seizoen professioneel succes nastreeft in de ploeg van Peter Post, probeerde zich al direct te mengen in het sprintgeweld. Ekimov nestel de zich bij het binnenkomen van de finishplaats waar nog vier rondjes moesten worden gereden op een gunstig plekje, maar verspeelde bij twee tussensprints te veel kracht om nog voor de dagprijs in aanmer king te komen. Die werd door McKinley voor de neus van Raas aanwinst Vanderaerden en de Fransman Laurent Jalabert wegge kaapt. De winst van McKinley, zijn tweede in Europa na een onduidelij ke criterium in België vorig jaar, mocht overigens om meer redenen verrassend heten. De Amerikaan was pas een paar uur voor de start in Bosch zette er aanvallend bitter weinig tegenover. Alleen in de laatste minuten, toen doelman Van Grinsven voor het Willem Il-doel zelfs plaats nam in het vijandelijke muurtje, kwam Willem II even in de slag hard aan. De rossige spits ging er vanuit dat hij zou worden vrijgesproken. Van Loen kreeg in het duel te gen Sparta in de slotfase rood, na dat scheidsrechter Van Vliet een strafschop aan de thuisclub had toegekend. Van Loen was een van de vele Roda-spelers, die bij de ar biter verhaal ging halen. Volgens Van Vliet zou de spits, die in zijn loopbaan twee keer eerder tegen een rode kaart aanliep, hem in tweede instantie tegen de schou ders hebben geduwd. Die lezing werd gisteren nogmaals door grensrechter Menzel onder steund. De waarnemer van de Frankrijk gearriveerd vanuit Cali- fornië na een vlucht van vijftien uur. McKinley had zijn Belgische ploegleider Noel de Jonckheere zondag gebeld uit Sacramento met de mededeling dat hij zijn paspoort was kwijtgeraakt. "Ik heb hem ge- problemen "Je moet beginnende jongens een beetje op het paard hel pen". grapte Den Bosch-trainer Is raël na afloop richting Adri Koster. "Mij hebben ze van het begin af aan genekt". KNVB had destijds het voorval niet geconstateerd. De beroepscommissie van de KNVB, onder leiding van mr. Winters, hechtte gisteravond meer waarde aan de eensluidende verklaringen van Van Vliet en diens secondant Menzel. "De ver klaringen van de scheidsrechter en grensrechter zijn zeer positief en consistent. De uitlatingen van Van Loen en zijn getuigen bieden onvoldoende gewicht anders te oordelen", aldus mr. Winters. "Dit heeft met recht niets te maken", aldus Coerver. De Roda- manager voerde aan dat Van zegd, dat hij zich hier diende te mel den of dat hij anders de laan zou uit vliegen", zei De Jonckheere na af loop. Professional De Oostduitse wielrenner Olaf Jent- Door het gelijke spel blijft Milan twee punten achter de Napolitanen, wier Argentijnse ster Diego Mara- dona al had uitgeroepen dat de wed strijd van komend weekeinde de beslissing zou brengen voor het kampioenschap. Maradona was net als iedereen uitgegaan van een ge makkelijke overwinning van Milan op Verona. De enige, die daar niet in meeging, was Sacchi. De oefen- meester had zijn vedetten uitdruk kelijk gewaarschuwd voor onder schatting en niet ten onrechte zo bleek. Het eerste verliespunt na een reeks van zes overwinningen was het gevolg van de ongeïnspireerde manier waarop de titelkandidaat het duel begon. AC Milan wekte zel den de indruk te willen vechten voor de twee punten die het al twee maanden in gedachten voor zich had opgeëist. Doelman Peruzzi hield met een paar fraaie reddingen in de beginfase Verona op gelijke hoogte, terwijl de Milan-spitsen met een bedenkelijke regelmaat in de buitenspelval liepen. Alleen Dona- doni zorgde met enkele individuele acties voor gevaar. De beste kans was zelfs voor het machteloos spar telende Verona. De Zweed Prytz miste met een fraaie lob de kans op een Veronese zege. Na de pauze hoopten de fans ver geefs op eerst beterschap en daarna op spontaan invallende mist, waar door de ontmoeting een maand ge- Loen zich in tweede instantie, na het gesuste relletje, niet meer in de buurt van de scheidsrechter bevond. Van Loen: "Ik arriveerde pas na Verhagen, Diliberto en Trost bij Van Vliet. De protesten waren verbaal. Daarna heeft Houtman van Sparta mij wegge trokken. Ik blijf er bij, dat ik de man niet heb aangeraakt". De delegatie van Roda over handigde nog een brief van Spar- ta-spits Peter Houtman om het verhaal te bevestigen. Van Vliet was er zeker van dat hij op weg naar de strafschopstip door Van Loen was geduwd. "Geen twijfel over mogelijk. Ik maakte aanstal ten naar de stip te gaan, toen ik Van Loen op mijn weg vond. Hij gaf me een duw". zs.ch wordt' professional in Belgi sche dienst. Jentzsch, die in de Vre- deskoers van vorig jaar opviel als etappewinnaar, zal dit seizoen uit komen voor de Williams-ploeg. Eer der besloten de DDR-rijders Uwe Ampler, Olaf Ludwig, Uwe Raab en Jan Schur hun kansen te wagen in het profpeloton. De belangstelling voor de Ster van Zwolle, de eerste klassieker van het Nederlandse wielerseizoen bij de amateurs, is zo groot, dat een heel peloton moet worden afgewe- Organisator Ben Zomerdijk mag twintig ploegen van zes renners la ten starten in de dertigste uitgave op zaterdag 3 maart. Hij heeft intus sen de aanmeldingen van 42 ploe gen binnen. Dit betekent dat hij een peloton van 132 renners moet wei geren. leden werd gestaakt. De meeste, tra ge Milanese aanvallen bleven ste ken op het schandalig slechte speel veld, waarover de beide Milanese clubs zich bij de gemeente suf kla gen. Over de grond kan iemand nog nauwelijks zuiver worden aange speeld. Vooral Van Basten heeft daar veel last van. "Toch is dat geen excuus voor het gelijke spel", meende trainer Sacchi. die overi gens sprak van een winst. "Het zat er al een tijd in dat het een keer mis zou gaan. Ik vind dit verliespunt niet zo erg, als we zon dag maar winnen. Dit was de twaalf de wedstrijd in 40 dagen en dan kun je niet verwachten dat je telkens wint". Vanaf vandaag is alle aan dacht bij AC Milan gericht op het duel met Napoli. De trainer neemt aan dat het gelijke spel tegen Ver ona een incident is, maar ook hij moet constateren dat bij een paar spelers (Maldini, Rijkaard en Mas- saro) de rek er een beetje uit is. Zij maakten een vermoeide indruk. "Niet alle spelers zijn nu even fit, maar voor zondag moeten die zich maar even opladen". Schuldeiser PEC trekt aan de bel ZWOLLE (ANP) - Adidas, een van de schuldeisers van PEC Zwolle, dreigt de eerste-divisieclub onder uit te halen. De fabrikant van sport artikelen heeft de club gelast bin nen twee weken een schuld van en kele tienduizenden guldens te vol doen. Blijft de club in gebreke dan zal de crediteur verdere maatrege len nemen. Een faillissement be hoort tot de mogelijkheden. Vol gens manager Koen Nijmeijer van PEC Zwolle pleegt PEC op dit mo ment overleg met de crediteuren. "Wij zullen op korte termijn met voorstellen komen. De leverancier heeft ons doen weten dat die ter mijn op veertien dagen is gesteld". De beroepscommssie van de KNVB heeft gisteren gedeeltelijk clementie getoond met SW naar aanleiding van de ongeregeldheden tijdens het duel tegen Cambuur, op 18 november van het vorig jaar. De commissie handhaafde de door de tuchtcommissie uitgesproken straf van één wedstrijd voorwaardelijk zonder publiek. De boete van 5000 gulden werd echter kwijtgeschol den. De beroepscommissie liet het positieve verleden van de Schie- damse club meewegen. Het duel werd destijds negen mi nuten onderbroken, nadat aan de kant van grensrechter Tas drie rotjes waren ontploft. Tas ging even later tegen de grond. Arbiter Kloot wijk achtte het noodzakelijk de wedstrijd stil te leggen. Rob Siemer gaat Pernix trainen LEIDEN Rob Siemer wordt de nieuwe trainer van de korfbalclub Pernix. De Hagenaar tekende een eenjarig contract bij de Leidse over gangsklassen Omdat hij momenteel nog bij VES werkzaam is, treedt Siemer pas in augustus aan als op volgen van Rob van Dort, die al van af november om gezondheidsrede nen op non-actief staat. Siemer speelde in het eerste team van over- gangsklasser Die Haghe en was on der meer werkzaam als jeugdtrainer bij die club en daarna als hoofdtrai ner bij ODS. Pernix heeft het protest, dat het aantekende naar aanleiding van het duel tegen HKC(Ha) van 23 decem ber jongst leden verloren. Door de ze uitspraak van de protestcommis sie van het KNKV blijft de uitslag ongewijzigd 18-17 en was de na af loop door Robin Arnoldus benutte strafworp van nul en generlei waar de. Een tweede protest, na afloop van de wedstrijd tegen Wit Blauw (12-13), werd niet doorgezet door de in degradatienood verkerende Leidse overgangsklassen DONDERDAG 18.00-19.00 EURO: Golf: verslag van de Jamaica Classic. 19.00-19.30 EURO Sport News. 19.30-20.00 EURO: Sporlmix. 20.00-22.00 EURO: Basketbal: Europa cup. 22.00-22.03 EURO: Sneeuwberichten. 22.00-22.20 Super: Golf. 22.03-00.00 EURO Voetbal. 00.00-01.00 EURO: Avontuurlijke spor- 00.00-01.10 BBC 1 International Snook er: in Wembley. 01.00-02.00 EURO' Bodybuilding. VRUDAG 10.00-12.00 EURO: Europees basketbal. 12.00-14.00 EURO: Voetbal. 14.00-15.00 EURO: Golf: verslag van de Jamaica Classic. 15.00-20.00 EURO Badminton Wereld Grand Prix finales vanuit Singapore. 15.20-18.00 BBC 2: Sport on Friday: Inter national Snooker vanuit Wembley. 15.00-20.00 EURO; Badminton. LEIDEN - De leden van RTV De Bollenstreek kunnen opgelucht ademhalen. Gisteren liet sponsor Kerngroep BV weten de sponso ring van de wielervereniging uit Lisse ook dit jaar voor zijn reke ning te nemen. De Bollenstreek kan nu het geplande programma voor het komend seizoen, waarin het net als vorig jaar in de promo tiecompetitie uitkomt, onverkort afwerken. eenjarig contract overeen met een optie voor de volgende twee jaar. Hoewel de wielervereniging er voetstoots van uitging dat de sponsor gebruik zou maken van de optie, rezen er problemen bij de verlenging van het contract. In Lisse leefde zelfs de vrees dat de sponsoring zou worden stopge zet. Tijdens een gesprek kwamen beide partijen afgelopen dinsdag echter dichter bij elkaar. Gisteren kreeg De Bollenstreek te horen dat de sponsor in elk geval voor 1990 van de optie gebruik maakt. "Wij zijn bijzonder opgelucht", liet voorzitter Jan van Dijk van RTV De Bollenstreek weten. On langs had het bestuur de leden uitleg gegeven over de stand van zaken. Hoewel de nieuwe wed- strijdkleding inmiddels was aan geschaft, was toen nog niet duide lijk hoe dat zou worden gefinan cierd. "Door de onzekerheid om trent de contractverlenging moesten wij bepaalde activiteiten uitstellen. Nu kunnen we fietsen en dergelijke gaan aanschaffen. Bovendien gaan wij er volgens af spraak in vergelijking met vorig jaar flink (20.000 gulden, red.) op vooruit. Daar tegenover staat dat De Bollenstreek zich behoorlijk in de kijker moet rijden". is verdwenen. Tevens zou de weg vrij zijn om een nieuwe organisatie structuur voor de club door te voe ren. Het is niet doorgegaan omdat enkele commissie- en bestuursle den het onjuist vinden het bestuur af te laten treden als er geen nieuw bestuur bekend is. De verwachting is dat op korte termijn het bestuur toch zal aftre den. In een nieuw bestuur zullen voorzitter Wim Everards en pen ningmeester Keestra zo goed als ze ker terugkeren. Voor Gerriet Kool- ma, Guus Spier en Peter Eimers is geen plaats meer. Koolma heeft vo rige week zelf al min of meer te ken nen gegeven op te willen stappen. MOTRIL (ANP) - De spottende blikken naar de omvangrij ke billen van Olaf Ludwig hebben definitief plaats gemaakt voor bewonderende. De Oostduitser, die door Peter Post de rijen der beroepswielrenners werd binnengelokt, was ook in de tweede etappe van de Ronde van Andalusië, zoals de Ruta del Sol tegenwoordig heet, de machtigste sprinter. Opnieuw versloeg Ludwig zijn landgenoot Uwe Raab en hield zijn score als prof op honderd procent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 17