WÈ^SË rci Agent als 'mol' in Limburgse maffia Ford Scorpio nu ook met vierdeurs sedan Chrysler Saratoga: na 'Oort' nog stijlvol rijden Old-timers in Utrechtse Jaarbeurs Geen vrijbrief om geld met bv onbereikbaar te maken Maffia belegt in bedrijven HERINGA WUTHR1CH PROJECTLEIDER (UTILITEIT) DONDERDAG 8 FEBRUARI 1990 Al HM Vijf jaar na de introductie van de Ford Scorpio, die alleen als vijf- deurs hatchback werd geprodu ceerd, komt de fabriek nu met de vierdeurs sedan. Dat betekent dat er dus nu twee verschillende model len voorhanden zijn. De sedan, of wel de versie met kofferbak, is als model goed gelukt. Meer nog dan zijn vijfdeurs broertje is de sedan een gedistingeerde auto met een fraaie lijn. Van de vrij opvallende derde zij ruit in de hatchback is in de sedan een klein raampje achter het achter portier overgebleven. Dat maakt de nieuwe auto weliswaar minder af wijkend van de concurrentie dan de hatchback, maar plaatst het model prominent in het segment van de hogere middenklasse. En dat ter wijl de prijs van de hatchback en de sedan hetzelfde is: vanaf 43.610, inclusief btw. De nieuwe Scorpio is 75 millime ter langer dan de hatchback en dat levert éen terreinwinst in de koffer ADVERTENTIE Leiden, Lammenschansplein 6, tel. 071-769358 Leiderdorp, V.d. Valk Boumanweg 71, tel. 071-899301 Leiden, 5 Meilaan 7, tel. 071-310031 Noordwijk, Beeklaan 5, tel. 01719-19478 Koopavond donderdag op van 11 procent, tot een totaal van 490 liter. Volgens Ford gaan er vijf grootformaat koffers in. De achter lichten staan vijftig millimeter ver der uit elkaar. Dit samen met het feit dat het kofferdeksel tot aan de bumper doorloopt, zorgt er voor dat de koffer goed toegankelijk is. Ook in de sedan is de rugleuning achter in 40 60 delen omklapbaar. Aanduiding De Scorpio werd in 1985 Auto van het Jaar. Grootste pluspunt was dat alle modellen, dus met inbegrip van de goedkoopste uitvoering, stan daard waren voorzien van een anti- blokkeersysteem. Dat systeem zit vanzelfsprekend ook in de sedan. Uiterlijk betreffende veranderin gen zijnbumpers in de kleur van de carrosserie, een andere grille en een vereenvoudigde en voor alle typen dezelfde type-aanduiding (Ford en Scorpio). Alleen de dure Ghia heeft een extra aanduiding. Deze vereen voudiging is bij meer, meest dure merken (Mercedes en BMW) inge voerd om eventuele autodieven weinig houvast te geven over het uitrustingsniveau. Motoren Ford. Scorpio sedan 4x4, gedistingeerd r n fraaie lijn. en een viercilinder diesel van 2500 snellingsbak en een viertrapsauto- cc. Er is keuze uit een tweeliter, een maat. Ook is er een versie met een 2400 en een 2900 cc benzinemotor, permanent vierwielaandrijfsys- De laatste twee zijn zescilinders. De teem volgens de methode van de diesel is leverbaar met en zonder viscose-koppeling. Dan hebben we turbo. het over de duurste Ghia sedan 4x4 Er is voorts keuze uit een vijfver- met een prijs van 75.570. Alle versies van Scorpio zijn nu standaard uitgerust met stuurbe krachtiging. Het dashboard bevat standaard een toerenteller. Alle mo dellen hebben centrale deurver grendeling en getint glas. NISSAN gaat in het Engelse Bed fordshire twee nieuwe ontwikke lingscentra vestigen. Er zullen per sonenauto's en lichte vrachtauto's worden ontworpen bestemd voor assemblage in de fabrieken in het Britse Sunderland en in Spanje. SNELST groeiend is de markt van de multi-functionele busjes zoals Chrysler, Mazda, Nissan, Renault en Mitsubishi die hebben. Volkswa gen en Ford gaan samen ook een dergelijke auto produceren in een van hun Europese vestigingen bui ten Duitsland. THUNDERBIRD bestaat al 35 jaar als model van Ford en komt binnen kort met een speciale versie uit. De Super Coupé is de basis van het ju bileum-model, uitgevoerd in zwart- /titanium tweekleurenlak, met blau we accentstrepen. De krachtbron is een V6-turbomotor van 3.8 ltr/210 pk, gekoppeld aan een 5-bak en een traction-lock achteras met een zelf- blokkerend differentieel. De auto is voorzien van ABS, een wielophan ging met automatische niveaurege ling en er is een uitgebreid elek trisch te bedienen pakket extra's. "Wij zijn de heer Oort een beetje dankbaar", zegt H. van Doorn, di recteur van Chrysler Import Hol land. "Zijn plannen hebben er toe geleid dat onze nieuwe Saratoga in aanmerking komt voor heel veel au tomobilisten in het hogere segment van de markt". Naast concurreren de prijzen (van 44 tot 54 mille) voor deze stijlvolle Chrysler, moet het model die voornamelijk zakelijke sector in plaats van pure snelheid belangrijker dingen als comfort, ruimte en gebruiksgemak bieden. De importeur die in totaal 5.000 auto's denkt te kunnen verkopen, ziet het belang van de Saratoga ge staag groeien. Nu maakt de Voyager nog 43 procent van de verkoop uit, maar die krijgt steeds meer concur rentie van andere merken. De naam Saratoga is in de jaren dertig al gebruikt door Chrysler. Het was oorspronkelijk een Ameri kaans slagschip, dat nog in de Tweede Wereldoorlog tegen de Ja panners is ingezet. Nu evenwel zijn er stevige banden met het Verre Oosten, onder meer met Mitsubishi, Hyundai, Beijing en Diamond Star. In de Saratoga 3.0i staat een een V6 motor van Japanse origine, in Det roit is het 141 pk sterke blok verder ontwikkeld. Een soortgelijke motor heeft de Hyundai Sonata en onwil lekeurig denk je aan dat model als je gaat vergelijken. In Amerika wordt de Saratoga verkocht als Plymouth Acclaim en Dodge Spirit, die twee merken hebben niet dat chique wat in de ogen van de Europeaan bij Chrysler past. De Saratoga komt zonder meer origineler over, niet zo gedateerd als de Koreaan. Het interieur heeft he laas niet de uitstraling die de bui tenkant belooft. Hij is wel heel uit gebreid toegerust, vooral de 3 ltr. versie heeft zowat al het denkbare standaard. Alleen de cruise-control in het met leer beklede stuur ver zonken is een extra. Een korte rij proef leert dat de viercilinder 2.5 ltr motor wat ondermaats overkomt voor een dergelijke auto, de V6 met automaat voldoet beter. "In de totale markt betekenen we nog niets", zegt Van Doorn. "In marktaandeel zijn we Saab voorbij, maar dat is niet zo'n kunst. We zit- ADVERTENTIE <^roene*Vj lEIDEN^öSBfc Floralaan 2 2230 AC Rijnsburg fïlahindra tel. 01718-29224. Chrysler wil met de Saratoga voor klanten in het dtire segment een alternatief bieden. (fotoGPU) NISSAN brengt de Patrol R uit met een 2.8 ltr diesel, vanaf 41 mille. Naast deze 92 pk motor is de terrein auto o.m. nog uitgerust met para boolveren voor, een gesynchroni seerde tussenbak, zwaardere bum pers, extra controlelampjes en een beklede achterklep. SUZUKI gaat met de Hongaarse autobusfabrikant Ikarus samen werken om jaarlijks 50.000 auto's te maken. Een nieuwe fabriek in Esz- tergom vergt een investering van 30 miljoen, eenderde daarvan wil de Japanse firma fourneren. De eer ste jaren zullen er voornamelijk Su- zuki-onderdelen worden geassem bleerd. Een fraaie MG die op de Old-timermarkt 'Vehikel' onderdeel is van de honderden oudjes die er worden getoond en verkocht. (foto gpd) Voor de 16e keer zal in de Utrechtse Jaarbeurs de old-timer markt 'Vehi kel' worden gehouden. In de Bern- hard- en de Marijkehal zal op 33.000 m2 een keur aan auto's, motorfiet sen en fietsen staan. Tevens de moeite van het bekijken waard zijn tal van verzamelingen die met deze voertuigen te maken hebben. Ook het snuffelen in de documentatie- stands, het bewonderen van de mo delauto's en kennis maken met de merkenclubs is interessant. Het evenement vindt plaats op 10 en 11 februari van 10-17 uur. De ruim 1200 stands zij te bezichtigen voor ƒ11,50, kinderen en 65-plus- sers betalen 7,50. ten, nu we 18 maanden bezig zijn, met 2100 verkochte auto's ruim bo ven onze doelstelling. Maar het blijft moeilijk, zeker als je naar de prijzen in Europa kijkt. In Duits land bij voorbeeld kost een Jeep LTD slechts DM 54.000,-, hier komt die auto op liefst 86.000,-. Het ver schil gaat naar onze grote vriend Kok*. Die fiscale problemen spelen mo menteel in Amerika het concern geen parten. Wel een, zo lijkt het, al gehele kopersstaking, waardoor er recent 20.000 mensen op non-actief zijn gezet. In de V.S. is de auto ken nelijk niet meer nr. 1, men koopt al lang niet meer elk jaar een nieuw model. Het gevolg is een dramati sche ineenstorting van de autohan del. 'Chrysler is weer terug' heette het op de autotentoonstelling in Frankfurt. Voor hoe lang?, is de prangende vraag. AMSTERDAM (GPD) - Het kort geding is niet meer dan een tussen doortje in de ingewikkelde handel en wandel van Doorn, die door de Zwiterse justitie wordt gezocht op verdenking van oplichting, verkoop van valse aandelen en het witwas sen van maffia-gelden. Centraal in de zaak voor de Amsterdamse rechtbank staat de vraag: staat het onroerend goedimperium R R Group van de Blaricummer R. M. (38), onder andere eigenaar van het Amsterdamse Parkhotel, op zake lijk eigen benen? Of is er, zoals de Amerikaan How ard O'Flynn beweert, inderdaad sprake van een conglomeraat van besloten vennootschappen, waar achter de in Zwitserland in ops praak geraakt 's-Gravelandse finan cier Robert Doorn schuil gaat. Met het geding tracht Meier Mattern zijn reputatie veilig te stellen en daar mee en passant het beslag op een deel van zijn bezittingen op te hef fen. Om tenminste een deel veilig te stellen van de 3 miljoen dollar, die hij nog te goed zou hebben, liet O'Flynn beslag leggen op vier kapi tale panden, die op naam staan van een van de BV's van de R R Group, de Hilversumse onroerend- goedmaatschappij Hade BV. De achterliggende gedachte is dat Doorn zijn vermogen onder meer via de BV's van R. M. heeft veilig ge steld. In de ogen van mr. R. Midden- dorf, raadsman van O'Flynn, gaat het niet alleen om de 3 miljoen dol lar van zijn cliënt. "Als de eis wordt toegewezen, dan is het een vrijbrief om geld van anderen via een paar bv-tjes onbereikbaar te maken", schetste hij voor de vice-presidente mr. C. Kuijper-Keizer het maat schappelijk belang van het geding. Hij erkende dat zijn verlangen niet minder is dan een aanzienlijke uitbreiding van de aansprakelik- heid van directeuren voor de schul den van hun bv. "De wetgeving is er nog niet, de jurisprudentie wel", meende hij ADVERTENTIE HEERLEN (GPD) Een onbekend aantal politieagénten is momenteel geïnfiltreerd in de zogenoemde Limburgse maffia. Dat zijn de bij de politie bekende acht Limburgse cri minele bendes die zich bezighou den met grootschalige drugstrans acties en handel in gestolen auto's. Deze criminele organisaties on derscheiden Zich van de 'gewone' groepscriminaliteit door hun bo venlokaal opereren, hun hiërarchi sche structuur, het gebruik van zware vuurwapens en hun gewelda- dige inslag. Zo beschikken veel .van deze groeperingen over bodyguards en huurmoordenaars en zouden ze er niet voor terugschrikken om bomaanslagen en koele liquidaties te plegen, zoals dat in het nabije ver leden al enkele malen in Limburg is gebeurd. De nu geïnfiltreerde politieagen ten maken deel uit van de acht in Nederland beschikbare pseudo- koopteams van de rijks- en gemeen tepolitie. Uit veiligheidsoverwegin gen zou zijn gekozen voor agenten uit districten in het oosten en wes ten van land. Volgens majoor W. Kuppens, hoofd van de justitiële dienst van de rijkspolitie in Lim burg, beweegt het onbekend aantal agenten zich momenteel in de 'lage re kringen' van de Limburgse 'maf fia'. De pseudokopers zijn er met na me op uit zoveel mogelijk informa tie te verkrijgen over het reilen en zeilen van de organisatie zij afnemen. De verkregen informa tie wordt doorgespeeld naar de Re gionale Criminele Inlichtingen Diensten (RCID's) die sinds een jaar operationeel zijn. Over de resulta ten toont Kuppens zich uitermate tevreden. De infiltratie geldt volgens de woordvoerder voor de korte ter mijn. Dat wil zeggen dat de pseudo kopers soms enkele dagen, soms enkele weken nodig hebben hun in formatie te verkrijgen. Kuppens heeft de stellige indruk dat de rech- ter-commissaris steeds meer bereid is toestemming te verlenen voor dergelijke opsporingsactiviteiten. Van infiltratie op de langere termijn is in Limburg momenteel geen sprake. Algemeen wordt die vorm van infiltratie als veel te gevaarlijk ervaren. Pseudokopers zouden zich in zo'n geval 'als een mol' moeten manifesteren tot in de top van de bende. In dat geval zijn de risico's voor ontdekking veel groter. Dat bete kent ook dat de leiding van het on-' derzoek rekening moet houden met een liquidatie. En tenslotte is Kup pens uit moreel opzicht huiverig voor infiltratie op de lange termijn: "Een infiltrant krijgt de beschik king over enorm veel geld. aange zien hij zich dient te gedragen als ie mand uit de top van het milieu. Om dat het vaak gaat om transacties van niet een paar gram, maar kilo's ver dovende middelen, heeft zo'n poli tieagent vaak miljoenen gulden tot zijn beschikking. Elders in Neder land is het wel eens gebeurd dat zo'n man geen weg terug meer weet en in enkele gevallen is zo iemand écht gaan behoren tot dat milieu". De Regionale Criminele Inlich tingen Dienst in Limburg zegt een goed overzicht te hebben van de or ganisatiestructuur en de handel en wandel van de acht bendes. Alles bij elkaar (topkader, middenkader en handlangers) zouden er ongeveer honderd man van deel uitmaken. Vier bendes werken vanuit Zuid- Limburg, de andere vanuit Noord- Limburg. HEERLEN - Limburgse topcriminelen beleggen hun uit misdrijven verkregen geldbedragen steeds meer in Limburgse en bedrijven elders in Nederland. De beleggingen geschieden in de vorm van aandelen, maar ook door bijvoorbeeld de aankoop van panden en complete za ken. Dat zegt majoor W. Kuppens, hoofd van de justitiële dienst van de rijkspolitie Limburg. Hij noemt dat een zorgwekkende ontwikkeling en benadrukt in dat kader 'de macht die de topcriminelen zich daar door verwerven'. "Geld uit het illegale milieu komt terecht in het legale circuit". De woordvoerder zegt tientallen Limburgse bedrijven te kennen waar dergelijk geld terechtgekomen is. Volgens hem houden de leiders van criminele bendes zich steeds meer op dit gebied op. Steeds minder zouden ze zich bezighouden met de uitvoering van daadwerkelijk 'zichtbare' criminele activiteiten zoals drugstransacties. Ze staan wel aan de top van dergelijke imperiums, maar zouden het uitvoerende werk overlaten aan het middenkader. Desondanks ziet hij mogelijkheden om het topkader uit de bendes toch aan te pakken. Een nieuw instrument in de strijd is het nog dit jaar te installeren Bureau Financiële Onderzoeken (BFO's) dat in Limburg samengesteld wordt uit zes politieagenten en vier ambtenaren van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst. Dit team zal de hand probe ren te krijgen achter de daadwerkelijke winsten die de bendes en hun bazen boeken. Zijl weg 2000A Vr Telefoc I INSTALLATIETECHNIEKEN BV Wij zijn een installatiebureau op het gebied van: centrale verwarming, luchtbehandeling, regeltechniek, sanitair, etc., alsmede licht-, kracht-, zwakstroom- en brandmeldinstallaties, noodverlichting, bliksembeveiliging, -aarding, telecommunicatie- inrichtingen en datatransmissie. Wegens voortdurende groei en toenemende orderportefeuille zoeken wij op korte termijn op onze afdeling ELEKTROTECHNIEK een M.V Funktie-eisen: MTS/HTS-elektrotechniek Ervaring in genoemd werk Uw schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan: b.g. adres, t.a.v. de heerB. J. Bekkering, tel. 023-319219 Uiterlijk veertien dagen na verschijnen advertentie. Ook een persoonlijk onderhoud behoort tot de mogelijkheden en wel: ZATERDAG 10 februari a.s. van 10.00 tot 12.00 uur U en uw partner zijn van harte welkom. mètstem

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 11