SCHERPE PRIJZEN!!! iS»- FAMILIEBERICHTEN Wacht met koffie zeggen als iemand een ko-ko- kopje thee bestelt. U.-»—MEER ...50* KORTING Sli§=- ,aö sAnctos De Tandenwinkel Opdrachten tot plaatsing van rouwadvertenties kunnen van maandag t/m vrijdag tót 10.00 uurworden aangeboden voor dezelfde dag; voor plaatsing op zaterdag vrij dagavond tot 24.00 uur in de brievenbus. Witte Singel 1Leiden. Zo zegt de HERE: Tot de ouderdom ben IK dezelfde en tot de grijsheid toe zal IK u torsen: IK heb het gedaan en IK zal u dragen. IK zal torsen en redden. Jesaja 46:4 Na een liefdevolle verzorging in het Bejaarden centrum "Haagwük" is in vrede van ons heen gegaan onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder TONA DE VOS-GELEIJNSE weduwe van HUBRECHT DE VOS in de gezegende leeftijd van 92 jaar Renesse: T.M. KOSTENSE-DE VOS Leiden: M.A. DE VOS Gorinchem: J. DE VOS Klein- en achterkleinkinderen Leiden, 16 januari 1990 Bejaardencentrum "Haagwük", Beethovenlaan 2 Correspondentie-adres: Mevrouw M.A. de Vos, Jacques Urlusplantsoen 289, 2324 KV Leiden Afscheidnemen en gelegenheid tot condoleren vrijdag 19 januari in de aula van het Bejaarden centrum "Haagwijk" van 19.00-19.45 uur. Geen bloemen De crematie is bepaald op zaterdag 20 januari a.s. om 11.30 uur in het crematorium "Nieuw Eykenduynen". Kamperfoeliestraat 2b, 's-Gra- venhage. Vertrek van Bejaardencentrum "Haagwijk" circa 10.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de ontvangkamer van het crematorium. Heden overleed, toch nog onverwacht, om ringd door zijn vrouw en kinderen, mijn lieve man. onze vader, schoonvader, opa, broer en DIRK VERSLOOT Ridder in de Orde van Oranje Nassau op de leeftijd van bijna 83 jaar Leiden: A. VERSLOOT-BROMET Bodegraven: A. VERSLOOT A. VERSLOOT-BRUGMANS CLAUDIA BAST1AAN Voorschoten: P.J. VERSLOOT-ARNOLDUS ALINDA, TON ELLEN. PIETER en verdere familie Leiden. 14 januari 1990 Correspondentie-adres Gravenstein 50 2411 GM Bodegraven 1 familiekring plaatsgevon- Enige kennisgeving 3 weggenomen. ISAAC BLEYI op de leeftijd va Kinderen e Leiden, 18 januari 1990 Ambonstraat 1-2 Correspondentie-adres: Louise de Colignystraat 4 2316 PZ Leiden 1 69 jaar 1 kleinkinderen Algemene kennisgeving "De Heer is mijn herder". Heden overleed, na een liefdevolle verzorging in Huize "De Wilbert". voor ons toch nog onver wacht, onze lieve zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder JAC0BA DE HAAS weduwe van PIETER VAN DER PLAS in de ouderdom van 84 jaar Katwijk: A. VAN DER PLAS J. VAN DER PLAS- OUWEHAND L. VAN DER BENT- VAN DER PLAS G. VAN DER BENT D. VAN DER PLAS E. VAN DER PLAS- VAN DUIJVENVOORDE P. A. VAN DER PLAS E. VAN DER PLAS- VAN DEURSEN Duitsland: D. J. THERSTAPPEN- VAN DER PLAS F. THERSTAPPEN klein- en achterkleinkinderen Katwijk aan den Rijn, 16 januari, 1990 Huize "De Wilbert", Overrijn 7 Correspondentieadres Stationsstraat 5, 2225 EC Katwijk ZH Onze moeder en oma is opgebaard in het rouw- centrum. Zuidstraat 103 te Katwijk aan Zee. al waar gelegenheid zal zijn tot condoleren don derdag 18 januari a.s. 's avonds van 7.00-8.30 Geen bloemen. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. za terdag 20 januari a.s. des nam. 1.15 uur in het Jeugdhuis, Voorstraat 72 te Katwijk aan Zee, waarna de begrafenis zal plaatsvinden ca. 2.00 uur op de oude begraafplaats aan de Zuid straat te Katwijk aan Zee. Heden heeft de Heer toch nog onverwacht van ons tot Zich genomen mijn innig geliefde zorg zame vrouw, onze geliefde zuster en schoon zuster ERMINA DE GRAAF Hillegom: A. DE GRAAF Lisse: H. VIJFHUIZEN H. VIJFHUIZEN-BOENDER Hillegom: G. KLEEFSTRA-VIJFHUIZEN Overveen: J. KOK-VIJFHUIZEN P. KOK Hillegom: J. VIJFHUIZEN A. VIJFHUIZEN-DE KOKER D. VUFHUIZEN G. VIJFHUIZEN- SCHNIEDEWIND Australië: M. VAN DER BIEZEN- VIJFHUIZEN F. VAN DER BIEZEN Woubrugge: J. DE GRAAF C. DE GRAAF-VAN DER LIP Alphen a/d Rijn: W. DE GRAAF-TER HORST Rüswijk: J. J. KOOI-DE GRAAF J. KOOI Liever geen bezoek huis De overledene is opgebaard in het Mortuarium, Hoofdstraat 25 te Hillegom. Gelegenheid tot een afscheidsbezoek vrijdag 19 januari van 19.00 tot 20.00 uur in het Mortuarium. De teraardebestelling zal plaatsvinden op za terdag 20 januari a.s. om 11.00 uur op de Alge mene Begraafplaats te Hillegom. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtigheid in de aula van de begraafplaats. Hierbü hebben wij de droeve plicht u mede te delen dat-na een langdurige ziekte van ons is heen gegaan, mevr. G. VAN DE NAGEL-KROON Vele jaren heeft zij met liefde en inzet het werk voor onze kerktelefoon verzorgd. Wij wensen de familie Gods onmisbare zegen toe. De Kerktelefoon Commissie mevr. J. KOPPERT J. ALDENKAMP Enige 1 algemene kennisgeving Bedroefd, maar dankbaar dat hem verder lij den bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het overlijden van onze allerliefste vader, schoonvader, groot- en overgrootvader TEUNIS VERSCHOOR weduwnaar van M. E. VAN NOORD Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind Leiden, 17 januari 1990 Correspondentieadres E. H. Hemmes-Verschoor Oosterstraat 94. 2315 LJ Leiden Gelegenheid tot afscheid nemen in het Rouw- centrum Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden, vrijdag van 19.00-19.45 uur. De H. Uitvaartdienst is bepaald op zaterdag 20 januari a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk OLV Hemelvaart en St. Joseph, Herensingel te Leiden, waarna om circa 11.15 uur de begrafe nis zal plaatsvinden op de begraafplaats "Rhijn- hof" te Leiden. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole ren in de ontvangkamer van de begraafplaats. Elizabeth Koolen-Loos hebben ons goed gedaan. Langs deze weg willen wij ook de directie en het verplegend personeel van het bejaardencen trum Rustenborch bedanken voor de goede zorgen. C.J. Kooien kinderen kleinkinderen achterkleinkinderen Januari 1990. kamer 223 Van Wückersloothplein 3 2341 BB Oegstgeest BEGRAFENISSEN CREMATIES LAMMERMARKT 43 LEIDEN TEL. 071 - 12 66 18 Lieve OPA rust zacht. JOLANDA, NICO. NICKY MICHEL. ERNA ANGELIQUE. PETER MARIJKE. TOMMY. PAUL. JOSÉ PASCAL. WESLEY T7 januari 1990 Kunstgebitten- reparatie Penen vw nieuwe platen in uw oude kunstgebit Waar terwijl u wacht Kerkstraat 44 N00RDWUK-BINNEN Tel. 01719-18491/18193 b.g.g. 01719-11145 rede v Geef ti|d Stotteraars weten heus wel wat ze zes sen willen, dus in de allen helpt niet :e liever even de n uit hun woor den te komen. Dat ver mindert al sauw de spannins. Zo komt een gesprek vlotter op gang en gaan we elkaar ook 'n beetje beter be grijpen. Doen we dat Informatie voor mensen met stotter- problemen bij zichzelf. in hun gezin of naaste "omgeving- 01808-15 31 of SVS, Postbus 119 3500 AC Utrecht B.A. HEETVELT Leprapatiënten kunnen al met weinig geld worden geholpen. Met 25 gulden voor een öoglidüperatie kan het gezichtsvermogen van een leprapatiënt voor jaren gered worden! Stort op giro 50500 Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding Wibautstraat 135,1079 DN Amsterdam, tel. 020-938973. Lepra zal ons zéker een zorg zijn! VINYL TEKSTEN voor auto-ramen, reclameborden beletteringen enz. STEMPEL- EN GRAVEERBEDRIJF broomans- leiden Zoeterwoudseweg 21a, Leiden, Tel. 769222 Bij Wépé damesmode op 't Gangetje 4 in Leiden, telefoon 125969 Mexicaans restaurant w <s Wij hebben per direct plaas voor HULP KOK M/V Enige opleiding en/of erv. gewenst. Reakties tel. tussen 15.00 en 18.00 uur Breestraat 33, telefoon 141652, Leiden Gevraagd met spoed: Leerling-glaszetter Allround-glaszetter Glashandel Ton de Gunst Haagweg 9 - Leiden. Tel. 071-767494. Gediplomeerd tandprotheticus Vervaardiging van kunstgebitten Natuurgetrouw Unieke snelservice: Reparaties klaar binnen 1 uur O.N.T. Kwaliteit en garantie Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur ÏÏ2S»" 071-890589 Donor worden, dat doe je voor elkaar. Werkgroep Donorwerving. 'Riinsburgerwefl 10, 2333AA Leiden. Teleloon 071-263807 I kaartverkooD- Gravensandestraa, 19, Leiden Barnes (USA), Bernard Berkhout's Swingmates, Prowizork D'zezbed (Polen), The Swing Mill o.l.v. Eddie Dorenbos, Jumping Jive, Batida, Soulstation, Jaap Dekker Jazz Boogie Set e.v.a. Kaarten 37,50 Telefonische informatie tijdens kantooruren: 071 - 12 24 89

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 4