D 0 TELEVISIE NEDERLAND NEDERLAND NEDERLAND s QERONIQUE DONDERDAG 18 JANUARI 1990 NOS 17.30 Journaal. VARA 17.40 Stookie, 6-delige Schotse jeugdserie. A(l. 3. Stookie heeft eindelijk toch kans gezien het geheimzinnige pakje uit het water te vis sen. Maar de inhoud valt tegen. (herh.). VARA 18.07 VARA's kindermenu met om: 18.07 De avonturen van Teddy Ruxpin, te kenfilmserie. Afl.: Tweeg als kasplantje. 18.29 Boes, tekenfilmserie. Afl.: Dik voor el kaar. 18.40 De Smurfen, tekenfilmserie. Afl.: Grote Smurf's vrije dag. (herh.). NOS 19.00 Journaal. VARA 19.22 (S) De baas in huis? Amerikaanse co medyserie. Afl.: Modellen. Samantha moet een scriptie maken over modellen. Toevallig heeft een goede vriendin van Angela een mo dellenbureau. 19.46 Labyrinth, spelprogramma. Presentatie: Peter Jan Rens. 20.20 (TT) Zeg 'ns AAA, Nederlandse come dyserie. Afl.: In de soep. Tot haar grote verras sing wordt Mien uitgenodigd voor een week endje uit. Maar ze was juist een pan soep aan het koken... 20.46 Wereldwijs, spelprogramma gepresen teerd door Hanneke Kappen en Robert ten Brink. Thema: De kleuren. 22.05 Achter het nieuws, actualiteitenrubriek. 22.29 Golden Girls, Amerikaanse comedyse rie. Afl.: Een pondje meer. Het aanstaande verjaardagsfeest van een kennis brengt de dames ertoe eens op de weegschaal te gaan staan... NOS 23.00 Journaal. VARA 23.10 De kloof, discussieprogramma over Haagse regels en Nederlandse werkelijkheid. Vandaag: De gezondheid. Presentatie: Paul Witteman. 23.55 Museumschatten, becommentarieerd door Henk van Os. (herh.). 00.05 Einde. VRIJDAG NOS 13.00 Nieuws 13.05 Einde. KRO 15.30 Tao Tao (De kleine pandabeer), 26-deli- ge serie animatiefilmpjes voor kinderen. Afl. 19: De regenboogvogel. 15.55 De vrijdag is anders, gevarieerd actuali teitenprogramma. Presentatie: Mieke Lamers en Willibrord Frequin. r doven en slechthorenden. 17.30 Toppop Gogo, popprogramma. Presen tatie: Hans Schiffers, Bas Westerweel, Robin Albers en Rick van Velthuyzen. AVRO 18.00 (S) Ontdek je plekje. Vandaag: Dok- kurp. (herh.). 18.10 Slikwijzer, medische rubriek. Afl.: Slape loosheid en slaapmiddelen. 18.30 (S) David, de kabouter, tekenfilmserie naar het boek De Kabouter van Rien Poort vliet en Wil Huygen. Afl. 17: De redding van het stinkdiertje. 19.00 Growing pains, Amerikaanse serie. Afl.: Breakfast club. Mike krijgt huisarrest vanwege het verzinnen van een grote leugen. Dan be trapt hij zijn moeder echter op een smoes. 19.25 Preferenties, spelprogramma. Presen tatie: Bas Westerweel. NOS 20.00 (TT) Journaal. AVRO 20.27 Mommie dearest, Amerikaanse speel film uit 1981 var) Frank Perry over het levens verhaal van de twee geadopteerde kinderen van de actrice Joan Crawford. Met: Faye Dunaway, Diana Scarwid, Mara Hobel e.a. 22.45 Karei, Karel van de Graaf ontvangt gas ten. 23.20 Voorheen Van de rug af gezien, pro gramma waarin gespeeld wordt met de Ne derlandse taal o.l.v. Dick Poons. NOS 23.50 Journaal. 23.55 Einde. VRIJDAG NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. 13.05 Einde. TROS 16.00 Gloss, 31-delige Nieuw-Zeelandse serie. Afl. 18. 16.48 Billy Hotdog en Linda presenteren TROS Jeugdstation. Met vanmiddag: 16.49 Heathcliff Co, drie tekenfilms, (herh.). 17.21 Diamond Award Festival 1989, vanuit het Antwerps Sportpaleis. Presentatie: Linda de Mol. 17.50 Nieuws voor doven en slechthorenden. 18.00 Waslijn, programma over de Nederland se samenleving en de immigranten. IOS 18.15 Identiteitsontwikkeling, discussiepro gramma. Deel 3. 1 NOS 18.30 Sesamstraat. 18.45 (TT) Jeugdjournaal. 18.55 (TT) Het Klokhuis, Ongewoon. 19.10 Press gang, serie. Deel 6: Modem. 19.35 De vreemdelingenpolitie, 4-delige do cumentaire over de Amsterdamse Vreemde lingenpolitie. Deel 3: Politiek asiel. 20.00 Journaal. 20.20 Lopend vuur, mediarubriek. Presenta tie: Leonie Jansen en Philip Freriks. 21.03 (TT) De bezetting, 21-delige documen taireserie van Dr. Lou de Jong over het Ko ninkrijk der Nederlanden in WO II. Afl. 6: De ja ren van verarming. Presentatie: Pier Tania. r doven en slechthorenden. 22.00 NOS-Laat, actueel magazine. Presenta tie: Charles Groenhuijsen. TELEAC 22.45 Por favor, Spaaans voor beginners. Les 18. NOS 23.15 Nieuws \- 23.20 Einde VRIJDAG NOS 08.55 Nieuws voor doven en slechthorenden. NOT 09.00 Het verhaal. Afl. 7. 09.30 English spoken. Afl. 5. 10.00 Nieuws uit de natuur, afl. 11 10.30 Zoom, your English magazine. Afl. 5. 11.00 School-tv weekjournaal. 11.30 Brandpunt in de school. Afl. 5. NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. 13.05 Einde. 16.55 Studio Sport extra. EK schaatsen da mes en heren te Heerenveen: 500 m heren li ve. Commentaar: Heinze Bakker en Heinz Vergeer. 18.00 Veronique 6 Uur Nieuws. 18.10 Prijzenslag, quiz. 18.40 Dallas, Amerikaanse serie. Afl.: J.R.'s ster is stijgende. 19.30 Hits uit Holland. 19.55 Niet te geloven. 20.20 Equalizer, Amerikaanse serie. Afl.: Uit het verleden. Eddie Washburn begint na zijn vrijlating uit de gevangenis Walt Wesley te ter roriseren. De vrouw van Walt, vraagt de Equa lizer om hulp. Het is een pijnlijke ontmoeting, want Kay en Robert waren ooit getrouwd. Vol gens Kay werd Walt door Eddie gedwongen zijn medewerking te verlenen aan een inbraak voor Eddie. Later getuigde Walt in de recht zaak tegen Eddie. 21.10 Rescue 911, aflevering van deze gedra matiseerde documentaireserie met scenes van moedige mannen en vrouwen die hun le ven waagden om anderen te redden. Presen tatie: William Shatner. 22.00 Veronique Avondnieuws. Presentatie: Jeroen Pauw en Loretta Schrijver. 22.20 Veronique Weer. Presentatie: John Bernard. 22.25 Beer, Amerikaanse speelfilm uit 1985 van Patrick kelly. Met: Loretta Swit, Rip Torn, David Alan Grier, William Russ. Het reclame bureau Feemer staat op het punt om haar be langrijkste klant, Norbecker beer, te verliezen. De creatieven van het bureau kunnen maar geen goed concept bedenken voor de nieuwe campagne. B.D. Tucker, een ambitieuze re clamevrouw, redt Feemer van de ondergan. Zij komt met het reddnde idee om Norbecker bier op de markt te brengen als „het bier dat echte mannen drinken". Voor haar campagne gaat B.D. op zoek naar deze échte tie: Loretta Schrijver. 23.50 Dallas, Amerikaanse serie. (herh.). 00.55 Bonjour Les Clips. 04.00 Atoukado, quiz. 04.30 Duo, quiz. 05.00 Veronique Classique. VRIJDAG 06.00 European Business Channel. 06.30 European Business Channel. 07.00 Veronique Ontbijtshow. 09.00 European Business Channel. 09.30 European Business Channel. 10.00 Atoukado, quiz. 10.45 Duo, quiz. 11.15 Hei Elei Kuckelei. 12.15 Veronique Classique. 13.15 Bonjour les clips. 14.10 Beestenboel. 14.40 Beer, Amerikaanse komedie uit 1985. (herh.). 16.00 Télékids. Kinderprogramma gepresen teerd door Irene Moors met vandaag: Flipper. 17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks middagma gazine. Presentatie: Viola van Emmenes. 17.30 Sinja Mosa, Brazil! 18.00 Tik Tak. animatieserie. Afl. 143. 18.05 Plons, Afl.: Plons en de vuil nisbak. 18.10 Mik, Mak en Mon, kinderse rie. Afl. 3: In het hol van de leeuw. 18.20 Carolientje en Kapitein Snorrebaard, kinderserie. Afl. 18: Een knotsgekke ontdekkingsreis TELEVISIE TOEGELICHT Speelfilm De AVRO zendt de Amerikaan se speelfilm 'Mommie dearest' uit, het levensverhaal van de filmster Joan Crawford. In de ja ren dertig is Joan Crawford de grootste ster van Hollywood. In tegenstelling tot haar verschij ning op het witte doek, is haar privéleven alles behalve geluk kig. Als na diverse huwelijken blijkt dat zij geen kinderen kan krijgen, gaat ze over tot adoptie. Ze adopteert een meisje en een jongetje die zij Christina en Christopher poemt. (Nederland 2, 20.27 uur) Press Gang De NOS brengt vanavond het zesde deel van 'Press Gang'. De ze aflevering is getiteld: 'Mo dem'. Opeens verschijnt er op mysterieuze wijze een computer met printer in de redactiekamer van de Junior Gazette. Handig natuurlijk en zo kan men begin nen op een moderne wijze een krant te maken. Geheel onver wacht verschijnen er op het beeldscherm allerlei prachtige, goed geschreven artikelen. De schrijver wil zich niet identifice ren. Eindredactrice Linda Day gaat op onderzoek uit om de identiteit van de schrijver te achterhalen. (Nederland 3,19.10 uur) Asiel Het derde deel van de serie 'Vreemdelingenpolitie', die de NOS vanavond op scherm brengt, is getiteld 'Politiek asiel'. De Pool Mlnarczuk komt via Lima'en Spanje naar Neder land en vraagt politiek asiel aan. De man van mevrouw O. is in Ghana gearresteerd en zij heeft moeten vluchten. Gemiddeld duurt het een tot drie jaar voor een beslissing op een aanvraag valt. Ongeveer negentig procent wordt afgewezen. Zij die niet worden toegelaten, duiken veel al onder. De Vreemdelingenpo litie heeft tot taak ze weer op te sporen. Een camera-ploeg van de NOS mocht mee op pad. (Nederland 3, 19.35 uur) De bezetting Het zesde deel van de NOS-serie 'De bezetting' is getiteld 'Jaren van verarming'. Al kort na de Duitse invasie was het Poly goon-journaal in de Nederland se bioscopen een 'niets aan de hand' show. Er werden vriende lijke beelden vertoond, alsof het normale leven gewoon door ging. De Duitse bezetter censu reerde streng en voorkwam daarmee dat via filmbeelden duidelijk werd wat er echt aan de hand was. Nederland ver armde in hoog tempo, het werd als het ware leeggeroofd. De woningen moesten wor den verduisterd na zonsonder gang, vrachtauto's werden ge trokken door paarden, men werd verplicht radio's in te leve ren, er verschenen distributie bonnen voor levensmiddelen en kleding en dit alles hield gelijke tred met de groeiende haat te gen de Duitsers. (Nederland 3, 21.03 uur) Speelfilm 2 'Beer' is de titel van de Ameri kaanse speelfilm uit 1985, die Veronique vanavond uitzendt. B.D. Tucker (Loretta Swift) zet een campagne op voor een belangrijke klant genaamd Nor becker beer en redt daarmee het het product op de markt bren gen als 'bier voor echte man- (Veronique, 22.25 uur) TROS Sesjun Pianist Tete Montoliu zal met z'n trio live optreden in het ra dioprogramma 'TROS Sesjun'. Montoliu staat bekend als een keihard werkende Spanjaard. In de jaren zeventig werd hij vooral bekend, omdat hij in de hoogtij dagen van de improvisatiemu- ziek een van de weinige Europe anen was die trouw bleven aan de 'Oscar Peterson-stijl'. Op zijn eigen manier heeft hij veel bijge dragen aan de herleving van de swing in de jaren tachtig. (Radio 3. 23.03 uur) Loretta Swift als B.D. Tucke: Televisie- en Radio-Omroep. 19.25 Mededelingen en program ma-overzicht. 19.30 Nieuws. 20.00 Buren (Neighbours), Austra lische serie. Afl. 279 Bradley krijgt vreselijk nieuws te horen. Clive onthult het geheim van zijn fortuin. 20.20 Felice! quiz waarin twee duo's spelen op vierentwintig auto! Presentatie: Felice Damia- 21.00 Verrassende vertellingen (Tales Of the unexpected). Van daag: Een helpende hand (A wo man's help), van Bert Salzman. 21.30 Panorama. 22.25 Kunst-zaken. 22.30 Nieuws. 22.45 Première, filmmagazine met Jo Röpcke. 23.15 Coda. Humoreske, van M. Levine, uitgevoerd door Marcel Mombeek, piano. 23.20 Einde. 18.40 Nieuwskrant. 18.45 Babel, wekelijkse nieuws brief voor Turkse migranten. 19.00 Zonen en dochters (Sons and daughters), Australische se rie. Afl. 934. Wayne vraagt Pa mela's hulp voor een sasmen- werking tegen Alison. Debbie neemt een ondoordachte beslis- 19.25 Mededelingen enn program- ma-overzicht. 19.30 Nieuws. 20.00 Eiland, maandelijks kunst magazine met o.m. Ettore Sottsas, Italiaans designer en Peter van Straeten. Nederlands cartoonist en auteur. Presenta tie: Johan Thielemans. 21.00 Het licht over de velden en de bergen (The light over the Fields and the moutains), Japans drama van Yoshiko Nishimura. 22.20 Einde. 17.35 Das BuSchkrankenhaus. Afl.: Der Polterabend. Aansl.: Karracho. 18.30 Hier und Heute, actualitei ten. 18.52 Falcon Crest, Amerikaanse serie. Afl.: Irrwege. Duitsland 1 19.58 Programma-overzicht. 20.00 (TT) Tagesschau. 20.15 Genosse Trabant, das Auto des Jahres. 21.00 Der 7. Sinn, verkeertips. 21.03 (S) Kein schoner Land, lie deren, landschappen en musici gepresenteerd door Günter We- wel. 22.00 Miterlebt: Notstand, docu- menatire over een ziekenhuis in de DDR. 22.30 Tagesthemen, actualiteiten. 23.00 Tanker, tv-film van Volker Vogeler. 00.35 Tagesschau. 00.40 Nachtgedanken, beschou wing door Hans Joachim Kulen- kampff. 00.45 Einde VRIJDAG 09.00 Tagesschau. 09.03 Unter der Sonne Kaliforni- ens, Amerikaanse serie. Afl.: Der Seitensprung. Met: Ted Shackel ford, Joan van Ark, Don Murray e.a. (herh.). 09.45 Fit und frisch, gymnastiek. des Jahres. 10.50 ARD-Ratgeber, toeristische tips. Vandaag: 1. Skivakantie, tips voor gezinnen met kinderen. 2. Nieuwe skisportèn. 3. Toeris tisch nieuws. Presentatie: Joachim Bach. 11.00500 Jahre Bundespost, re portage vanuit de Beethovenhal- Ie in Bonn. 12.00 Einde. 12.35 Umschau. 12.55 Persoverzicht. 13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Sesamstrasse, kinderpro gramma. 14.30 Tote Erde, 9-delige serie. Afl. 3: lm Blindschacht. Met: Claude Oliver Rudolph, Ralph Richter, Karin NeuhSuser e.a. (herh.). 15.30 Tagesschau. 15.35 Walt Disney: Zotti, das Ur- viech (Shaggy D.A.), Amerikaan se speelfilm uit 1976 van Robert Stevenson. Met: Dean Jones, Tim Conway, Suzanne Pleshette 17.15 Tagesschau. 17.25 Die groBe Klappe, achter de schermen van het WWF-pro- gramma. 17.45 Hotel Paradies, 24-delige serie. Afl.: Alte Dame, leicht be- hindert. 18.20 Hotel Paradies, vervolg. 18.58 Programma-overzicht. 19.00 Heute. 19.30 (S) Ihr Einsatz bitte, spel en gesprekken rondom Made in Germany. Meto.a. Edith Hancke, Pit Krijger, Rainer Brandt. Pre sentatie: Dieter Thomas heck. 21.00 Abenteuer Forschung, do cumentaire over de overlevings kansen van Indianenstammen in Zuis-Amerika. Deel 2. 21.45 Heute-journal. 22.10 (S) Live, talkshow vanuit de Alte Oper in Frankfurt. Presenta tie: Elke Heidenreich en Rudolf Radke. 23.30 Der Drücker, tv-film van Uwe Friessner naar de roman van AN- dreas Blechner. 01.15 Heute. VRIJDAG 09.00 Heute. 09.03 Unter der Sonne Kaliforni- ens, Amerikaanse serie. Afl.: Der Seitensprung. Met: Ted Shackel ford, Joan van Ark, Don Murray e.a. (herh.). 09.45 Fit unf frisch, gymnastiek. 10.50 ARD-Ratgeber, toeristische tips. 1. Skivakantie, tips voor ge zinnen met kinderen. 2. Nieuwe skisporten. 3. Toeristisch nieuws. Presentatie: Joachim Bech. 11.00 Tagesschau.. 11.03 (S) Ihr Einsatz bitte, spel en gesprekken rondom Made In Germany. Presentatie: Dieter Thomas Heek. 12.35 Umschau. 12.55 Persoverzicht. 13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.44 EURO, Europa-magazine. 14.25 Karl May: lm Reiche des Sil- bernen Löwen, Duits/Spaanse speelfilm uit 1965 van Franz Jo sef Gottlieb. Met: Lex Barker, Ralf Wolter, Marie Versini e.a. De maharadja van Mossul, waarvan Kara Ben Nemsi en zijn vrienden dachten dat hij dood was. heeft het plam on de schat van de Chaldeeën te roven. Daartoe ontvoert hij de kleindochter van de hoeder van de schat. 16.00 Heute. 16.05 Mandara. serie. Afl. 3: Die goldene Hand. Met: Horst Frank. Christina Kubinek, Florian Jentsch e.a. Howel Shabu haar voorde vreemde Professor Hass gewaarschuwd heeft raakt Eeltje toch door hem gefascineerd. Ze wordt priesteres van de godin ongelukt. 16.50 Singe Singen macht Spass, muzi kaal avontuur met Rolf Zuckowski. 16.55 Programma-overzicht. 17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan- dern. 17.15 (S) Tele-lllustrierte. magazi ne met gesprekken, service en 18.00 Telekolleg II, cursus natuur kunde. Les 18. 18.30 (TT) Die Sendung mit der Maus. 19.00 Aktuelle Stunde, regionaal magazine met nieuws en sport. (19.40-19.55 Raamprogramma's van de regionale studio's). 20.00 (ZW) Millionenraub in San Francisco (Once a thief), Ameri kaanse speelfilm uit 1965 van Ralph Nelson. 21.42 West 3 aktuell. 21.55 Lënder-Menschen-Aben- teuer: Fest des niedergehenden Rauches, documentaire over de dodencultus op Sulawesi. 22.40 Chèteauvallon, 26-delige de kunstenaar Anselm Kie- VRIJDAG 08.55 Wer rastet, der rostet. Afl.1. 09.10 Schooltelevisie. 11.40 AK-zwo. Herh. 16.45 Teletekst-overzicht. 17.10 Super-Grips, spelprogram- 17.35 Alfonso Bonzo, 6-delige jeugdserie. Afl. 3. 17.55 Newsround, Jeugdjournaal. 18.05 Blue Peter. 18.35 Neighbours, Australische serie met Anne Charleston, Kylie Minogue. Fiona Corke e.a. 19.00 Nieuws en weerbericht. 19.30 Regionaal Nieuws en weer bericht. 20.00 Top of the pops, hitparade. 20.30 EastEnders, Engelse serie met Judith Jacob, Susan Tully, Letitia Dean e.a. 21.00 Tomorrow's world. 21.30 May to December. 7-delige comedy-serie met Anton Rod- gers. Eve Matheson e.a. Afl. 3: Tare driving me crazy. 22.30 One foot in the grave. 6-deli ge comedy-serie met Richard Wilson. Annette Crosbie e.a. All. 3: The valley of fear. 23.00 Crimewatch U.K.. opspo- 00.45 Crimewatch U.K. update, kij kersreacties op het opsporings- •ESRES 01.00 Einde. VRIJDAG 07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast news. 09.55 Regionaal nieuws en weer bericht. 10.00 Nieuws en weerbericht. Aansl.: Open air (1). 10.20 Kilroy, discussieprogramma met Robert Kilroy-silk. 11.00 Nieuws en weerbericht. Aansl.: Going for gold, quiz met Henry Kelly. 11.25 Children's BBC, met Simon Parkin. 11.30 Playdays. 11.50 Poddington peas, tekenfilm. 11.55 Five to eleven. 12.00 Nieuws en weerbericht. Aansl. Open air (2). 13.00 Nieuws en weerbericht. Aansl.: Daytime live. 13.55 Regionaal nieuws en weer- 14.00 Nieuws en 14.30 Neighbours, Australische serie. Met Anne Charleston, Ky lie Minogue, Fiona Corke e.a. 14.50 The running man, Engelse speelfilm uit 1963 van Carol Reed. Met: Laurence Harvey, Lee Remick. Alan Bates e.a. 16.30 Lifeline, friends for the young deaf trust. 16.40 Tekenfilms. 16.50 Children's BBC, met Andy Crane. Aansl.: Is that a fact? 17.05 Yogi bear, tekenfilm. 17.15 Jackonary. 18.10 Horizon: Hurricane! 19.00 Ziggy Stardutst and the spi ders, Amerikaanse muziekfilm uit 1983 met David Bowie. 20.30 Wide world. Vandaag: A world that watches. 21.20 Notes in the marges 1980- 1989. Bringing up Daddy. 22.00 Monty Python's flying circus, satyrisch programma. 22.30 Forty minutes, documentai re serie. Afl.: Darling - let's start up an airline. 23.10 Screenplay first: The audi tion, toneelstuk. 23.30 Newsnight, actualiteitenma gazine. 00.15 The late show, litarair maga- 00.55 Weerbericht. 01.00 Behind the headlines. 01.35 Einde. VRIJDAG 09.00 Nieuws. 09.15 Westminster. 10.00 Teletekst. 10.15 Schooltelevisie. 10.45 Standard grade. 11.25 Around Scotland. 11.45 Schooltelevisie. 12.40 Let s see. 13.00 Schooltelevisie. 14.20 King Rolto, kinderprogram ma. herh. 14.40 Schooltelevisie. 15.00 Nieuws en weerbericht Aansl.: Schooltelevisie. 15.15 Sport on Friday. 16.00 Nieuws en weerbericht. 16.03 Sport on Friday. 16.50 Nieuws en weerbericht. 16.53 Regionaal Nieuws en weer bericht. 17.00 Catchword, quiz, gepresen teerd door Paul Coia. Eurosport 18.00 Australian Open Tennis. 19.00 Mobil Motor Sport News. 19.30 Surfer Magazine. 20.00 Figures Skating. 21.00 Rugby League. 22.00 Australian Open tennis. 23.00 European Basketball. 01.00 Closedown. 06.00 Sky, The World Business Report. 06.30 Sky, European Business Channel. 07.00 Sky. The DJ Kat Show. 09.30 Eurosport menu. 10.00 Mobil Motor Sport News. 10.30 Surfer Magazine. 11.00 Australian Open Tennis. 12.00 Rugby League. 13.00 Tour de France. 15.00 Figure Skating NHL Cup. 16.00 European Basketball. Super Channel 18.30 Blue Night. 19.30 Time Warp. 19.55 Goodyear Weather Report. 20.00 Red Haired Sien. 22.00 World News and Goodyear Weather followed by Korean Air Golf Tournament Update. 22.15 Jack McCall Desperado. 00.10 World News and Goodyear Weather. 00.20 The Mix. 01.20 Time Warp. 01.50 The Mix. VRUDAG 08.00 The Mix. 16.00 Hotline. 17.00 On the air 17.45 La Cuisine des Mousquetai- 18.35 Recreation. 19.00Teletourism. 19.30 TV5 Infos et Météo 19.40 Papier Glace. 20.00 Santa a la une. 21.00 Nord-Sud. 21.30 Recontres Avec. 22.00 Journal Télévisé Et Météo. 22.30 Apostrophes. 23.45 Jazz in. 00.15 Continents Francophone. 00.45 Fin de Programme. VRUDAG 16.05 TV5 Infos. 16.15 Santa a la une. 17.15 Les Francofolies de Mon- De kabelkrant van het Leidsch Dagblad is dag en nacht (uitge zonderd de avonduren van 10.00-23 00 uur en za. en zo van 18.00-01.00 uur) te zien op ka naal 2. De kabelkrant biedt be richten uit de regio, binnen- en Oegst- geest, Rijnsburg, Sassenheim,: Valkenburg. Voorhout. Voor schoten, Warmond en Zoeter- Onder tafel 19.53 Column. VARA 20.03 Voor wie niet kijken wil. NOS: 23 06 Met het oog op morgen. EO 0.02 Voor wie met slapen kan. 1.02 Zingen in de nacht. 2.02 Notenkra ker. 3.02 Gospels van toen. 4.02 De ochtend-mix. 5.02-7.00 Wakker op weg. 21.00-07.00 Zie n Radio 4 na 18 uur VPRO" (18.00 Nws.). 18.02 De ver schijning en het verschijnsel. 19.00 CD of Platennieuws. 19.30 Het feuilleton. 20.00 Nws. 20.02 Het po dium met om 20.02 De wandelende tak: Muziek uit Soedan; 21.00 Voor- Radio 5 na 18 uur NOS: 18.00 Nws. KRO: 18.10 KRO-literair: Lezen voor de lijst. IOS- 18.40 Turks programma. NOS: 19.00 Progr. voor buitenl. werknemers. TELEAC: 20.30 Ge schiedenis van de bijbel. 21.30 OMROEP RIJNLAND 11.00-12.00 Senioren 17.00-17.30 Vandaag vooraf 19.00-19.30 Moker (Media Over leg Kerken in Rijnland) 19.30-20.00 Postbus 51 (RVD) VLOK 16.00-17.00 Zeewind 17.00-18.00 Vooruit met de Geit 18.00-19.00 Wisse Wasjes VRIJDAG Radio 1 voor 18 uur NOS: elk heel uur nieuws. VPRO. 7.04 Het Gebouw met om 7.04 Act. binnenland. (7.30 Nws.). 8.09 De tafel van NL; 9.07 Redacrie F. 10.06 Afdeling binnenland met Me diarubriek en BORAT; 11.06 De buitenlandreporlage; 12.06 Afde ling binnenland. (NOS: 12.30 Nws 12.53 Bericht voor de vis sers. NQS: 12.55 Meded. tbv land en tuinbouw. NCRV: 13.10 Hier en nu. 13.35 Kerk vandaag. 14.07 NCRV-V.I.P.-roem. VARA: 16.07 VARA Radio I vrijdageditie. (NOS: 17.30 Nws). Radio 2 voor 18 uur NOS: elk heel uur nieuws. KRO: 7.04 Echo. 7.10 KRO's Ontbijt show. 7.50 Het levende woord. 8.04 Echo. 8.13 Ontbijtshow, ver volg. 8.50 Postbus 900.9.04 Adres onbekend. 10.04 In antwoord op.... 11.50 Postbus 900. 12.04 Van twaalf tot twee. (13.04-13.15 Echo). 14.04 Ratel plus. TROS: 15.30 Bin nenlandse zaken. 16.04 Gerard de Vries draait op verzoek. 17.04 Ne derlands hitwerk. Radio 3 voor 18 uur NOS: elk heel uur nieuws. VOO- 6.02 Ook goeiemorgen. 9.04 Goud 40. Radio 4 voor 18 uur VARA: 7.00 Nws. 7.02 Vroeg och tendconcert. (8.00 Nws.). 9.00 Lie deren voor sopraan, bariton en pia no. 10.50 Rusland rond het jaar 1917. 11.55 Chilingirian Kwartet. 12.30 Jazz op vier-concert. 13.00 Nws. 13.02 Operette. EO: 14.00 Orgels in stad en ommeland: Vijf eeuwen Groninger orgelhistorie (3). 14.45 Klem bestek: Alexander kwartet. 15.30 Uit de schat der eeu wen. 16.00 Creme du baroque. 17.00 Cantates. 17.40 .'he Best of brass. Radio 5 voor 18 uur NOS: 6.30-6.49 Scheepv.- en marktberichten en uitgebreid weer- ber. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Waterstanden. RVU: 9.30 Tussen toen en nu. AVRO: 10.00 Meer dan muziek. NOS: 11.00 Een leven lang. 12.00 Nws. RVU: 12.05 Toegift. AVRO: 12.15 Vrijzinnig Vi zier. NOS: 13.00 Nws. VPRO: 13.10 Het Gebouw, met om 13.10 len; 13.30 Het in- .30 Euroburo; 14.50 Mu- gebouw; 15.10 Afdeling 15.30 Het lab; 16.00 Af deling binnneland. 16.35 Welinge lichte kringen. INFORM. V.D. ded. i RADIO WEST 7.15-8.00 ochtendmagazine, met nieuws, aktualiteiten, weersberich- ten en verkeersinformatie. 12.00-13.00 Lunch-uur, met nws- overzicht, progr.aank., serviceru- br.. weerber., verkeersinf., land- en tuinbouwinf., de kwls Hebbes en de voorstelling van de dag. LEIDSCH DAGBLAD - ALPHENS DAGBLAD HOOFDKANTOOR Witte Singel i Leiden 071-161400 Directeur G P Arnold REGIOKANTOREN Alphen a-d Ri|n 01720-93961 Vuurbaakplein 11 2225 JB Katwi|k 01718-12383 Grachtweg 53a 2161 HM NABEZORGING zaterdag 13 00-14 00 uur 071161499 POSTADRESSEN Postbus 54 2300 AB Leiden Postbus 83 2400 AB Alphen a d Ri|n TELEFAX Alphen 01720-73933 KABELKRANT Redactie 071-161420 ABONNEESERVICE Nieuwe abonnementen wi|Zigingen i r aan huis bezorgd losse nummers (alle dagen) Prijzen mei 6°obtw Aoonnementsgeiden dienen bi| iing te worden voldaan Resiituti geii|k dag ingaan Indien *en maana opzegging i: Betaling van gewenste geen ADVERTENTIES :benaive Sleuteltje;, ma-vn, van e 00 our 071-161393 SLEUTELTJES REDACTIE (071-161424) (na kantoortijd, zie telefoonboek) Wnd hoofdredacteur R D Paauw Alg redactiechef A Piv alg redactiechef H i Alphen j P A Preenen Bm Buitenl Econ W Fortuyn Features E*lra W Schrama Aangestoten bij de GPD de Gemeenschap pelijke Persdienst met correspondenten m Westduitsland Beigie Frankrijk Groot-Bril- tanme Italië Spanie Griekenland en Turkse Honganie Sovjetunie Israel Zuidoost Azie Zuid-Afrika Verenigde Staten Zuid-Amen-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 23